Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VXVMI2 Håp og Utvikling EIE 17/01152-009 2017/06/01
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - NJQRGM Langåker Forum EIE 17/01152-011 2017/06/01
I SEN TIPP TOPP MAT - SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING EVI1 17/01148-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN ÅLAVIKVEGEN 30, GNR. 72 BNR. 55 Irene Storstein Stensen ABU01 15/01750-051 2017/06/01
I TEK FISKERIDAGENE - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL ARRANGEMENT - ALTERNATIVE FISKERIDAGER PÅ BLÅ KORS-KAIEN 3. - 5. AUGUST 2017 Stiftelsen Åkra Blå Kors JHN 12/02934-040 2017/06/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK 15/2202 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINBJØRG VARNE JAKOBSEN - 15/2202 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINBJØRG VARNE JAKOBSEN Haugaland Rørleggertjenester AS ALS06 17/02323-002 2017/06/01
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN FOM 01.09.17 TOM 01.03.18 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK 26/58 UTSIRA - UTSIRA NÆRINGSPARK AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 26/58 UTSIRA - UTSIRA NÆRINGSPARK AS Utsirabølgen AS TEA01 12/00421-001 2017/06/01
U HSE PERSONALMAPPE - VIDEREFØRING AV MIDLERTIDIG STILLING LIF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - TILBAKEMELDING ETTER MØTET 10.05.2017 ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN Uloba - Independent Living Norge SA CBE02 14/00789-254 2017/06/01
U TEK 140/18 - VIKJÅ, OSNES - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 140/18 - VIKJÅ, OSNES - NYBYGG GARASJE Byggconsultvest Ronny Johnsen KIS 17/01504-007 2017/06/01
U TEK HJORTEVILT 2012-2018 - INVITASJON TIL HJORTEVILTMØTE Fastlandssiden og Fosen grunneierlag v/ Raymond Mortensen PCH01 12/00288-121 2017/06/01
U TEK 120/73 - SPANNAVEGEN, TUASTAD - TILBYGG OG FASADEENDRING BEDEHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 120/73 - TILLATELSE M/DISP Arkitektkontoret Gunnar M. Næss EDH 17/01646-006 2017/06/01
U TEK GRAVESØKNAD - NØDNETT I KOPERVIK - AUSTRE KARMØYVEG, SKUDENESVEGEN, TORFÆUSGATEN OG HOVEDGATEN - SVAR - GRAVESØKNAD - NØDNETT I KOPERVIK - AUSTRE KARMØYVEG, SKUDENESVEGEN, TORFÆUSGATEN OG HOVEDGATEN Skiltlos AS KSU01 17/02352-002 2017/06/01
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02306-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 - VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 Cowi AS YSL 16/02709-006 2017/06/01
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2613,2614 - 1/18 - MOTTATT MANGLER, PRESISERING SØKNADSSKJEMA, KJØPEKONTRAKT OG SITUASJONSKART Thomas Olai Boge EDH 17/01209-004 2017/06/01
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - 141/186 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUK AV NATURGASS Hus28 AS KIS 16/05166-008 2017/06/01
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 5/130 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBYGG SYKEHJEM - 5/130 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JHE05 15/03946-022 2017/06/01
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALG VENNEFESTEN Komiteen for Vennefesten EIE 17/01152-006 2017/06/01
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK Heart Karmøy EIE 17/01152-007 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-508 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-509 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-510 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-511 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-512 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-513 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER PPT - AVSLAG BLI01 17/01346-012 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER PPT - AVSLAG BLI01 17/01346-013 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - INTERVJU BLI01 17/01424-202 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-043 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-044 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-045 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-046 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-047 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-048 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-049 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-050 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-051 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-052 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-053 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-054 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-055 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - AVSLAG JBR04 17/01760-056 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-040 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-041 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-042 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-043 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-044 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-045 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-046 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-047 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-048 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-049 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-050 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-051 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-052 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-053 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-054 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-055 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-056 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-057 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-058 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-059 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-060 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-061 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-062 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-063 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-064 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-065 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-066 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-067 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-068 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-069 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-070 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-071 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-072 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-073 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-074 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - BEKREFTELSE NFE 17/02080-075 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-039 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-040 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-041 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-042 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-043 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-044 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-045 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-046 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-047 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-048 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-049 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-050 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-051 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-052 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-053 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-054 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-055 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-056 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-057 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-058 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-059 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-060 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-061 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-062 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-063 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-064 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-065 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-066 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-067 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-068 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-069 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-070 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-071 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-072 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/02081-073 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-019 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-020 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-021 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-022 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-023 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-024 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-025 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-026 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-027 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-028 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-029 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-030 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-031 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-032 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - BEKREFTELSE HASB 17/01962-033 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-020 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-021 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-022 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-023 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-024 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-025 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-026 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-027 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-028 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-029 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-030 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-031 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-032 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-033 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-034 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - BEKREFTELSE JBR04 17/02084-035 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-014 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-015 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-016 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-017 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-018 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-019 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-020 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-021 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-022 25 Offl §25 2017/06/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - BEKREFTELSE RLE 17/02085-023 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE MSTA 17/02087-012 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE MSTA 17/02087-013 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE MSTA 17/02087-014 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE MSTA 17/02087-015 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE MSTA 17/02087-016 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE MSTA 17/02087-017 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE MSTA 17/02087-018 25 Offl §25 2017/06/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE MSTA 17/02087-019 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-054 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-055 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-056 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-057 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-058 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-059 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-060 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-061 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-062 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-063 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-064 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-065 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-066 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-067 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-068 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-069 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-070 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-071 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-072 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-073 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-074 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-075 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-076 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-077 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-078 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-079 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-080 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-081 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-082 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-083 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-084 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-085 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-086 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-087 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-088 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-089 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-090 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-091 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-092 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-093 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-094 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-095 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-096 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-097 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-098 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-099 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-100 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-101 25 Offl §25 2017/06/01
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-102 25 Offl §25 2017/06/01
U SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - BEKREFTELSE MMW 17/02088-103 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-018 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-019 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-020 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-021 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-022 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-023 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-024 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-025 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-026 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-027 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-028 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-029 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-030 25 Offl §25 2017/06/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - BEKREFTELSE HASB 17/02112-031 25 Offl §25 2017/06/01
I TEK 86/212 - TNR SPEDISJON AVD. HUSØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER HANDLINGSPLAN ETTER BRANNTILSYN 86/212 - TNR SPEDISJON AVD. HUSØY Tnr Spedisjon AS JHN 12/00473-010 2017/06/01
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - BB1 MOKSHEIMTUNET, BYGG7 - JUSTERTE TEGNINGER TIL GODKJENNING Cowi AS BTH04 16/02032-023 2017/06/01
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER F&B SOLARIUM - TILBAKEMELDING - GJELDER VARSEL OM PÅLEGG - MANGLENDE SYSTEM FOR ALDERSKONTROLL F&B SOLARIUM F & B Energy Solsenter BAN01 17/02064-002 2017/06/01
I TEK 147/93 - HEIVEGEN, MOKSHEIM, PÅBYGG OG TILBYGG ENEBOLIG - 147/93 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Byggmester Dagfinn Apeland OHA 17/02251-002 2017/06/01
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRAASSISTENTTIMER Bygnes vitenbarnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/00411-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGER/PROD. HALL MED VASK/VASKEPLASS BYGG 1 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGER/PROD. HALL MED VASK/VASKEPLASS BYGG 1 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/00616-009 2017/06/01
U TEK 98/22 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV AREAL OG GARASJE - 98/22 AUSTEVIKVEGEN,AUSTEVIK, TILBYGG BOLIG, UTTALE DISPENSASJON UTVIDELSE AV AREAL OG GARASJE Fylkesmannen i Rogaland KIS 17/02350-002 2017/06/01
U TEK 71/167 - BREKKEVEGEN, BREKKE, UTVIDELSE AV FILTERHALL - 71/167 - BREKKEVEGEN, BREKKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. UTVIDELSE AV FILTERHALL. Asplan Viak AS BFH 13/01327-003 2017/06/01
U TEK 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE - 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE- OVERSENDING AV KLAGE TIL UTTALE Sten Frode Kristoffersen GTH 16/02457-021 2017/06/01
U TEK 32/11 OG 32/58 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - VIKRA, LORENTS - SVAR - 32/11 OG 32/58 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VIKRA, LORENTS Lorents Vikra BJP01 17/02349-002 2017/06/01
U SEN 42/212 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/269 - MELDING 42/244. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/269 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01036-009 2017/06/01
U TEK 12/501 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 12/501 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Advokat Christian Tumyr Kjær HAS 17/01288-008 2017/06/01
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-297 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE MELLOM VEILEDER, KOMMUNE OG LEGE UNDER VEILEDNING AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/00411-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 47/154 - ENDRING RENOVASJONSAVGIFT RIISDAL, THORILD VESLEMØY - 47/154 - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR ENEBOLIG RIISDAL, THORILD VESLEMØY Torhild Veslemøy Riisdal ILS01 17/02368-001 2017/06/01
I TEK UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND - 142/ 790 - FORSLAG TIL UTBYGGING AV TOMTEOMRÅDE Garvik Tomteutvikling AS SKM 17/01907-002 2017/06/01
I TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG HALL/KURSLOKALE/KONTORER/WC OG KJØKKEN BYGG 2 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG HALL/KURSLOKALE/KONTORER/WC OG KJØKKEN BYGG 2 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02367-001 2017/06/01
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER F&B SOLARIUM - TILBAKEMELDING - GJELDER VARSEL OM PÅLEGG - MANGLENDE SYSTEM FOR ALDERSKONTROLL F&B SOLARIUM F & B Energy Solsenter BAN01 17/02064-003 2017/06/01
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-046 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 47/689 - HENVENDELSE OG SVAR VEDR. VEIRETT/OPPARBEIDING AV VEI Christoffer Haugeberg Våge KHM 17/00073-025 2017/06/01
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/00411-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - ÅSEBØVEGEN, KOPERVIK - KJØP AV DEL AV KOMMUNAL EIENDOM - ÅSEBØVEGEN, KOPERVIK - (VEDR. ADKOMST OG PARKERING TIL 64/865, ÅSEBØVEGEN 19, STANGELAND) Jørn Nordberg SKM 17/02369-001 2017/06/01
U TEK 85/79 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AVALDSNES BÅTFORENING - 85/79 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AVALDSNES BÅTFORENING Storesund Rør AS ALS06 17/02357-003 2017/06/01
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/00411-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK FRILUFTSOMRÅDER - FORVALTNINGSPLANER FOR OMRÅDER I KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune MGR01 12/01121-031 2017/06/01
U TEK 57/335 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN. OPPSETTING AV SKILT OG REKLAME (KIWIBYGGET) - 57/335 - NESSAGADÅ, SKUDENESHAVN. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. OPPSETTING AV SKILT OG REKLAME (KIWIBYGGET) Brand Factory Norge AS BFH 06/01519-006 2017/06/01
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVET OM NÆRINGSINNTEKT VED SJUKDOM LKS 12/00483-156 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK KOMMUNALE LEGESENTRE - UTLEIE - LEIEKONTRAKT LEGEKONTOR I VEAVÅGEN STNY 12/00612-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - MØTEREFERAT SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 16/03896-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING I STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK SJEKK AV RØRLEDNINGER I TVERRBEKKVEGEN - RAPPORT FRA INSPEKSJON I TVERRBEKKVEGEN Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ETS 17/01922-002 2017/06/01
U TEK 57/343 - BAKARHOLMEN, SKUDENESHAVN. BRYGGEANLEGG - 57/343 - BAKARHOLMEN, SKUDENESHAVN. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. BRYGGEANLEGG. Gudmund Strøm BFH 05/02970-007 2017/06/01
I TEK 148/235 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING TIL BOLIG M/FORRETNING - 148/235 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/00985-014 2017/06/01
I TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 3 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 3 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02370-001 2017/06/01
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 22,5% VIKARIAT TOM 31.07.17 Gro Larsen Hovden RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK 13/656 - TOSTEMSVINGEN, TJØSVOLL. TILBYGG BOLIG - 13/656 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Stian Nilsen JKV 16/04421-006 2017/06/01
I TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 119/152 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Prosjekt Konsult AS JKV 13/00089-004 2017/06/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - FORHÅNDSVARSEL - REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN Laila Voldsjø ABU01 15/01750-052 2017/06/01
U TEK 123/132 - SNIKVEGEN, SNIK. TILBYGG BOLIG - 123/132 - SNIKVEGEN, SNIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG. Byggefirma Dommersnes & Larsen AS BFH 13/01345-006 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 72/3, 13 - SUNDVEGEN, SKÅR - UTFYLLING I SJØ OG ETABLERING AV FLYTEBRYGGER - 72/3 OG 72/13 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG FERDIGATTEST Paulsen Prosjekt AS JHE05 09/01392-015 2017/06/01
I TEK 54/10 - DALE. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR 10 HYTTER - 54/10 - ENDRING/FJERNING AV PART I SAK Leiv Kristian Økland JHE05 08/02228-007 2017/06/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/575 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Reidar Bjelland for H J Rasmussen AS GEL 17/00012-256 2017/06/01
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - BESTILLING AV NABOLISTE - SJURADALSVEGEN Marit Naustdal GEL 17/00012-257 2017/06/01
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV PROSENTDEL NATTEVAKT AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 122/4 - RAMSVIKNESET, RØYKSUND - NYBYGG PUMPEHUS - 122/4 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bjørn Willy Kjær JKV 16/03537-004 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 4 - 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG KONTORBYGNING BYGG 4 Edb-Tjenester Norge Limited KIS 17/02375-001 2017/06/01
I TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - 77/1 - SØKNAD OM 5 STK. GJERDEKLYVERE Gunnar Øystein Kalstø LKS 12/01708-078 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - UTTALE TIL DISPENSASJON OG FORMINNE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/03178-016 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - UTTALE TIL DISPENSASJON OPPARBEIDELSE AV TURVEG PÅ LINDØY Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen OHA 16/04892-006 2017/06/01
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - INGEN VESENTLIGE MERKNADER FRA FYLKESRÅDMANNEN - 31.05.17 PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00357-024 2017/06/01
I TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - MERKNAD FRA FYLKESRÅDMANNEN - 31.05.17 PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 Rogaland Fylkeskommune YSL 17/00115-024 2017/06/01
U TEK 5/470 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/470 - FERDIGATTEST Karmøy Byggteknikk AS JHE05 14/01202-026 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 72/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASBJØRN FJELLAND OLSEN - 72/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASBJØRN FJELLAND OLSEN Risa AS MHV 17/02390-001 2017/06/01
I TEK 72/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN SKÅR - 72/127 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN SKÅR Risa AS MHV 17/02391-001 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TVERRFAGLIG SPES.UTD - VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN Torill Hauge Totland NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM 1G AS BYGGESAK 17/2410 - 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM 1G AS BYGGESAK Castor Entreprenør AS MHV 17/02382-002 2017/06/01
U TEK KOMMUNALE LEGESENTRE - UTLEIE - LEIEAVTALE - VEA LEGESENTER Privatpraktiserende lege Thomas T. Siyavoshi STNY 12/00612-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/06/01
I TEK 86/23,54,85,86,237,238 - UTFYLLING I SJØ, HUSØY - KAIFRONT STUTØY (TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN) - ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - SØKNAD OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN 86/23,54,85,86,237,238 - UTFYLLING I SJØ, HUSØY - KAIFRONT STUTØY Fylkesmannen i Rogaland PCH01 17/02376-001 2017/06/01
I TEK 119/353 - KOMMUNALE AVGIFTER - 119/353 - BER OM TILBAKEBETALING AV FAKTURAUTGIFTER Nokus AS ALS06 17/02377-001 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - UNDERTEGNET AKSEPT AV TILBUD - ARKITEKTKONKURRANSE P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Norske arkitekters landsforbund JAS03 17/02379-001 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/06/01
U TEK 148/1035 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - 148/947 - NORHEIM - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Spanne Næringsbygg 1 AS IGR 17/02330-002 2017/06/01
I TEK 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 63/37 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Olaf Reiersen ALA04 17/02378-001 2017/06/01
I TEK 88/125 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT AUESTAD, ARNE - 88/125 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT AUESTAD, ARNE Arne Andreas Auestad GBV 17/02380-001 2017/06/01
I TEK NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK P51200 - AVTALE OM OPPDRAG - TEKNISKE PLANER VVA - NY ADKOMSTVEI P51200 NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Asplan Viak AS JAS03 17/02379-002 2017/06/01
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK OM AVVIKLING AV SAUEHOLD LKS 12/00844-142 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - FAGERHAUG SAMDRIFT DA - 18/1 - MANUELL UTBETALING AV AVLØSERTILSKUDD - BREKKA GRUS OG PARKETT V/JOHANNES BREKKÅ-25/27 Fylkesmannen I Rogaland LKS 15/02319-006 2017/06/01
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK VANNSKADE - ROBERT NILSEN, MOSBRONVEGEN 44, ÅKREHAMN - 26.07.16 (IF-SKADENUMMER: HR02672-001-FBB) - VEDRØRENDE VANNSKADE - ROBERT NILSEN, MOSBRONVEGEN 44, ÅKREHAMN - 26.07.16 (IF-SKADENUMMER: HR02672-001-FBB) If Skadeforsikring Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak KSG 16/03302-003 2017/06/01
I TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2478 - 141/183 - KRAV OM SAMMENSLÅING MOTTATT John Mathias Mathiassen EDH 17/02277-004 26 Off.l.26 2017/06/01
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 127/17 OG 127/38 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 127/17 OG 127/38 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ROSSEBØ, ROAR OG ELISABETH FERAAS Elisabeth Færaas Rossebø ALA04 17/02383-001 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I SKU KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER Ks LVS 12/00434-086 2017/06/01
I TEK 57/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN OLSEN KALLEVIK - 57/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN OLSEN KALLEVIK Vedavågen Rør AS MHV 17/02384-001 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 57/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN OLSEN KALLEVIK - 57/47 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN OLSEN KALLEVIK Vedavågen Rør AS ALS06 17/02384-002 2017/06/01
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETALBLERING RBE08 17/02386-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 52/14 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - THOMASSEN, JAN SIGMUND - 52/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - THOMASSEN, JAN SIGMUND Jan Sigmund Thomassen BJP01 17/02385-001 26 Off.l.26 2017/06/01
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RAPPORT FRA PROSJEKT SUNDVEGEN Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ABU01 15/01750-053 2017/06/01
U SEN 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 2 - MELDING 13/740. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/4645 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01270-001 2017/06/01
I TEK UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND - SØKNAD OM KJØP AV TOMTEFELT PÅ STORESUND, TORVASTAD Bolig Partner AS SKM 17/01907-003 2017/06/01
U SEN 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - MELDING 13/739. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/4645 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01269-024 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED LAGER BYGNES Eivind Skjelde Sveinsvold BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U SEN 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 13/117 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/4645 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01269-025 2017/06/01
I TEK 16/184 - MEDHAUGSVINGEN, MEDHAUG, SØKNAD OM RIVING AV LØE - 16/184 - MEDHAUGSVINGEN, MEDHAUG, SØKNAD OM RIVING AV LØE Hage & Maskin AS IGR 17/02388-001 2017/06/01
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING OM OVERSENDELSE TIL MULIG MEKLING I KONFLIKTRÅD - REF. 13891215 7660/16-32 - SKADEVERK - 01.05.2016 Haugaland og Sunnhordland IBR 17/00629-037 2017/06/01
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - MELDING OM BEFARING - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 Porsholmen DA GTH 15/01097-033 2017/06/01
U SEN 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 13/731,732. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:16/4645 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01269-026 2017/06/01
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST Sparebank 1 Skadeforsikring AS RBE08 17/00411-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U SKU PERSONALMAPPE - KONTAKTLÆRERTILLEGG FOR 1 MÅNED RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 - 125/19 UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 Jon Bodvard Johansen GER01 17/01425-016 2017/06/01
I TEK 57/344 - SKUDENESHAVN - TERRASSE - 57/344 - VEDR. OPPFØRT TERRASSE OPP MOT ANNENS EIENDOM Elisabeth Næss Anglevik JHE05 17/02392-001 2017/06/01
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK 52/14 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - THOMASSEN, JAN SIGMUND - SVAR - 52/14 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - THOMASSEN, JAN SIGMUND Jan Sigmund Thomassen BJP01 17/02385-002 2017/06/01
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
U TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - MELDING OM BEFARING - 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG Vea Sjø AS GTH 16/04903-009 2017/06/01
I TEK 61/132 - MELSTOKKEVEGEN, MIDTSTOKKE. NYBYGG, REKKEHUS TOMT 23 - 61/132 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE TOMT 23 Trygve J Sjøen AS KMY 14/03555-011 2017/06/01
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 - 125/19 UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 Karmøy kommune v/ Knut Sunnanå GER01 17/01425-017 2017/06/01
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON Espen Mølstre Pettersen SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/06/01
I TEK 15/454 - SJØENVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG - 15/454 - SJØENVEGEN, ÅKRA PÅBYGG ENEBOLIG Kristian Lund EDH 17/02393-001 2017/06/01
U TEK 47/154 - ENDRING RENOVASJONSAVGIFT RIISDAL, THORILD VESLEMØY - SVAR - 47/154 - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR ENEBOLIG RIISDAL, THORILD VESLEMØY Torhild Veslemøy Riisdal ILS01 17/02368-003 2017/06/01
U TEK 72/174 - SKÅRTUNET - TEKNISK PLAN - GARVIK TOMTEUTVIKLING - FERDIGBEFARING - 72/174 - SKÅRTUNET - GARVIK TOMTEUTVIKLING Garvik Prosjekt AS BTH04 15/04789-016 2017/06/01