Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/5 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE HELLVIK HUS KARMØY AS JKV 17/01368-006 2017/05/31
I TEK 2/398 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TOMT 5 - 2/398 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS JHE05 16/02486-012 2017/05/31
U TEK 146/154 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: MUR BYGG & MONTERING BYGGESAK: 15/4427 - 146/154 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: MUR BYGG & MONTERING BYGGESAK: 15/4427 Inge Vaaga AS MHV 17/02276-002 2017/05/31
U TEK 133/149 - FEØY - NYBYGG NAUST - 133/149 - FEØY - MANGELFULL SØKNAD Rolf Svendsen KHM 17/02203-003 2017/05/31
I TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL OG SITUASJONSKART Jon Tore Storesund HHU 17/01890-004 2017/05/31
U SKU KRETSORDNING - SVAR - KRETSORDNING GKH01 17/01466-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U TEK GRAVESØKNAD - 139/100, HAUSKEVÅGVEGEN 156 - SVAR - GRAVESØKNAD - 139/100, HAUSKEVÅGVEGEN 156 Khv AS KSU01 17/02311-002 2017/05/31
I TEK 13/656 - TOSTEMSVINGEN, TJØSVOLL. TILBYGG BOLIG - 13/656 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Stian Nilsen JKV 16/04421-005 2017/05/31
U TEK 13/737 OG 13/738 - BYGG 39 - 40, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 13/737, 738 - FERDIGATTEST - NYBYGG, TOMANNSBOLIG Garvik Prosjekt AS JKV 15/00580-014 2017/05/31
U TEK 123/161 - LYNGTUNET, SNIK - GRUNNARBEIDER - FELTMODNING OG LEKEPLASS - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 123/161 - LYNGTUNET, SNIK - GRUNNARBEIDER - FELTMODNING OG LEKEPLASS Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02257-002 2017/05/31
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U TEK JURIDISK BISTAND/RÅDGIVNING - SAMSPILLSENTREPRISE P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - JURIDISK BISTAND/RÅDGIVNING - SAMSPILLSENTREPRISE P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS JAS03 17/01917-002 2017/05/31
I TEK 50/47 - FALNES PRESTEGÅRD - VÅTROM I NAUST - 50/47 - KLAGE PÅ AVSLAG KTV Bygg AS GTH 17/01707-005 2017/05/31
I TEK 12/501 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, NYBYGG 5 STK FRITIDBOLIGER - 12/501 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JKV 10/01814-018 2017/05/31
I TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENBOLIG MED GARASJE - 5/393 - ENDRING FRA ET-TRINN TIL RAMMESØKNAD Hans J Rasmussen AS IGR 17/01598-004 2017/05/31
I TEK 13/117 - TJØSVOLL - TEKNISK PLAN - OVERSENDER SØKNAD OM STØYVEGG/TEGNING OVER LEKEPLASS 13/117 - TJØSVOLL - TEKNISK PLAN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01937-003 2017/05/31
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 47/5 - HENVENDELSE OG SVAR VEDR. KRAV TIL GJELDENDE LOVER OG FORSKRIFTER VED OPPUSSING/HOVEDOMBYGGING/RIVING Kam Lifting Consult AS KHM 17/00073-024 2017/05/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 142/6, 20 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS GEL 17/00012-253 2017/05/31
U TEK GRAVESØKNAD - MØLLEVEGEN 100-102 - SVAR - GRAVESØKNAD - MØLLEVEGEN 100-102 Haugaland Kraft Nett AS KSU01 17/02340-002 2017/05/31
U TEK 59/100 - KOPERVIK NORDRE.TILBYGG ENEBOLIG, - 59/100 - FERDIGATTEST Olaf Jonny Velle KMY 09/00934-020 2017/05/31
U TEK 59/100 - KOPERVIK NORDRE. TILBYGG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG OG SJØHUS M/BRYGGE - 59/100 - FERDIGATTEST Olaf Jonny Velle KMY 08/02060-020 2017/05/31
I TEK 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG - 140/29 - HØYDE SATT TIL KOTE 2.5 Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KIS 17/01738-007 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-374 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-375 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-376 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-377 25 Offl §25 2017/05/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-058 25 Offl §25 2017/05/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - TRUKKET BLI01 17/01861-059 25 Offl §25 2017/05/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - INTERVJU BLI01 17/01861-060 25 Offl §25 2017/05/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - TRUKKET BLI01 17/01861-061 25 Offl §25 2017/05/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - INTERVJU BLI01 17/01861-062 25 Offl §25 2017/05/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - TRUKKET BLI01 17/01862-027 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/02082-011 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - INTERVJU JBR04 17/02082-012 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/02082-013 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/02082-014 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - INTERVJU JBR04 17/02082-015 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/02082-016 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - INTERVJU JBR04 17/02082-017 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/02082-018 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/02082-019 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/02082-020 25 Offl §25 2017/05/31
I TEK 65/1 OG 65/13 - AUSTREIMNESET - UTFYLLING I SJØ / MOLO - 65/1 OG 65/13 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ NYHAVN Byggmester Gunleiv Larsen AS KIS 17/02359-001 2017/05/31
I TEK 120/99 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG -TILTAKSHAVER: KALLEVIK BYGGESAK: 17/2440 - 120/99 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG -TILTAKSHAVER: KALLEVIK BYGGESAK: Bråstein & Stelander AS MHV 17/02361-001 2017/05/31
I TEK TEKNISKE PLANER - VEG TIL TOMT- GNR/BNR 112/264, DØLEVEGEN - OVERTAKELSESPROTOKOLL - DØLEVEGEN Hellvik Hus Karmøy AS KBG 12/01955-016 2017/05/31
I TEK P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - AVKLARING AV REKKEFØLGEKRAV OM ARKEOLOGISK UTGRAVNING DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - PLAN 2085 Rogaland Fylkeskommune JAS03 17/02184-002 2017/05/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01273-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U TEK MELDINGER OM OVERNATTING - SVAR - MELDINGER OM OVERNATTING - NORHEIM SKOLE Frode Alexander Sandvik JHN 15/02165-093 2017/05/31
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 16/01316-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U SEN 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 2 - MELDING 112/297. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4908 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00729-001 2017/05/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/02346-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U SEN 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 1 - MELDING 112/296. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4908 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00728-014 2017/05/31
U TEK 5/393 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGTOMT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - SLETTATUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02099-005 2017/05/31
U SEN 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 112/283,211. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4908 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00728-015 2017/05/31
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/02087-003 25 Offl §25 2017/05/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/02087-004 25 Offl §25 2017/05/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/02087-005 25 Offl §25 2017/05/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/02087-006 25 Offl §25 2017/05/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/02087-007 25 Offl §25 2017/05/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/02087-008 25 Offl §25 2017/05/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/02087-009 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE MSTA 17/01232-032 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-301 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-302 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-303 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-304 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-305 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-306 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-307 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-308 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-309 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-310 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-311 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-312 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-313 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-314 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-315 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-316 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-317 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-318 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-319 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-320 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-321 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-322 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-323 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-324 25 Offl §25 2017/05/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-325 25 Offl §25 2017/05/31
U SEN 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 1 - ERKLÆRING 112/211,296,297. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4908 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00728-016 2017/05/31
U TEK 118/32 - MYKLABUST - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 118/32 I KARMØY KOMMUNE Seland Kurt GER01 17/02195-002 2017/05/31
U TEK 118/32 - MYKLABUST - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 118/32 I KARMØY KOMMUNE Seland Målfrid Ingeleiv K GER01 17/02195-003 2017/05/31
U TEK 118/32 - MYKLABUST - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 118/32 I KARMØY KOMMUNE Severinsen Karin Torunn GER01 17/02195-004 2017/05/31
U TEK UTSLIPP I HAVNEBASSENGET VED STONGSVINGEN - UTSLIPP I HAVNEBASSENGET VED STONGSVINGEN Gustavsen Forskaling AS ETS 17/01989-002 2017/05/31
U SEN 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5054 - PARSELL 3 - MELDING 4/492. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5054 - PARSELL 3 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00881-001 2017/05/31
U SEN 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5054 - PARSELL 2 - MELDING 4/491. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5054 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00880-001 2017/05/31
U SEN 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5054 - PARSELL 1 - MELDING 4/490. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5054 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00879-018 2017/05/31
U TEK 16/74 - ÅKRASANDEN, MEDHAUG - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG - 16/74 - FERDIGATTEST - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG BYGGDETALJ AS JKV 17/00593-007 2017/05/31
I TEK 47/113 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE - 47/113 - SMEDAVEGEN, VIK - NYBYGG GARASJE Jan Even Berg EDH 17/02354-002 2017/05/31
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 17/860 - REVIDERT SITUASJONSPLAN MED INNTEGNET SIKTSONER, BREDDE OG RADIUS PÅ AVKJØRSEL, ERKLÆRING FRA NABO Eskild Kvala AS IGR 17/00860-008 2017/05/31
U SEN 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5054 - PARSELL 1 - AVTALE 4/424 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5054 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00879-019 2017/05/31
U TEK JURIDISK BISTAND/RÅDGIVNING - SAMSPILLSENTREPRISE P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - JURIDISK BISTAND/RÅDGIVNING - SAMSPILLSENTREPRISE P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Advokatfirmaet Grette DA JAS03 17/01917-003 2017/05/31
I TEK 60/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HJALMAR OLSETH - 60/5 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HJALMAR OLSETH Comfort Karmøy AS ALS06 17/00039-003 2017/05/31
I TEK 13/117 - TJØSVOLL - TEKNISK PLAN - OVERSENDER NY SKISSE FOR LEKEPLASS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01937-004 2017/05/31
I TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 2 Block Watne AS KMY 16/02442-009 2017/05/31
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - BYGGEMØTEREFERAT 23 - DATO: 23.05.17 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-063 2017/05/31
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 5 - DATO: 29.05.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-017 2017/05/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/128 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Per Håkon Berge GEL 17/00012-252 2017/05/31
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM ADJUNKT VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - ÅRSVIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I TEK 32/11 OG 32/58 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - VIKRA, LORENTS - 32/11 OG 32/58 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - VIKRA, LORENTS Lorents Vikra BJP01 17/02349-001 26 Off.l.26 2017/05/31
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02326-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I TEK 98/22 - AUSTEVIKVEGEN, AUSTEVIK, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV AREAL OG GARASJE - 98/22 AUSTEVIKVEGEN,AUSTEVIK, TILBYGG BOLIG, UTVIDELSE AV AREAL OG GARASJE I K Gabrielsen KIS 17/02350-001 2017/05/31
I TEK RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - OPPRETTHOLDELSE AV KLAGE RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL Brødrene Dahl A/s TES02 16/03134-008 2017/05/31
U TEK KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE - SØKNAD OM MIDLERTIDIG LEDNING I SJØ KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE Karmsund Havn IKS JTH 16/02603-006 2017/05/31
U SEN ELEVSAK - ANMODNING OM OPPLYSNINGER KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/31
U TEK 118/32 - MYKLABUST - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 118/32 - KONTROLL AV SØKNAD OM KLARLEGGING AV GRENSE Målfrid Ingeleiv Kringeland Seland GER01 17/02195-006 2017/05/31
I SEN GRAVESØKNAD - NØDNETT I KOPERVIK - AUSTRE KARMØYVEG, SKUDENESVEGEN, TORFÆUSGATEN OG HOVEDGATEN - GRAVESØKNAD - NØDNETT I KOPERVIK - AUSTRE KARMØYVEG, SKUDENESVEGEN, TORFÆUSGATEN OG HOVEDGATEN Skiltlos AS TOG 17/02352-001 2017/05/31
U TEK 58/228 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/228 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Karmøy Kommune VAR Avd. v/H. Døsen ALA04 17/01314-003 2017/05/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.05.17 T.O.M 30.05.18 Mairi Patritsia Kaniefska AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I HSE TILLEGGSSAK - SMS LOGG MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/31
U TEK 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST - 133/146 - FEØY- MANGELFULL SØKNAD Ellen Kristine Svendsen KHM 17/02199-002 2017/05/31
U TEK 58/228 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/228 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Svein Godtfred Nilsen ALA04 17/01314-004 2017/05/31
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02036-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN Karmøy Innebandyklubb OFL 14/03827-020 2017/05/31
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I SKU FOLKEPULSEN - SØKNAD OM MIDLER - FOLKEPULSEN Skudenes rytterklubb OFL 14/03827-021 2017/05/31
U TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - SVAR - 64/164 - PÅKLAGING AV TERRENGENDRING OMRÅDE BK4 Espen Sellevold KMY 16/02124-019 2017/05/31
U TEK 110/13 - VÅGA, GJENOPPFØRING AV BRYGGE LANGS SJØ - 110/13 - RETUR AV SØKNAD Svein Erik Wiksnes OHA 10/02476-006 2017/05/31
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV PROSENTDEL NATTEVAKT AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I TEK PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - MERKNAD FRA TELENOR - 30.05.17 PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - Telenor Eiendom Holding AS YSL 16/02635-026 2017/05/31
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/31
U TEK 79/98 - VISNESVEGEN, VISNES. RIVE TILBYGG FOR OPPFØRING AV NYTT TILBYGG TIL BOLIG - 79/98 - VISNESVEGEN, VISNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTESTER. RIVING AV TILBYGG FOR OPPFØRING AV NYTT TILBYGG TIL BOLIG A Utvik AS BFH 03/02937-005 2017/05/31
I TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/143 - TOMT 3 - 122/225 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD:17/143 Statens Kartverk Tinglysingen MAH 17/00970-003 2017/05/31
I TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 5 - 122/227 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 17/01914-002 2017/05/31
U HSE BEKYMRINGSMELDING - SVAR - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/31
U TEK 123/173 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-2 - 123/146 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05104-005 2017/05/31
U TEK 3/198 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS, TILBYGG BOLIG, NY GARASJE OG ENDRET ADKOMST - 3/198 - ØSTHUSNESET, ØSTHUS, MANGELFULL SØKNAD Relin og Tore Østenvik Seglem KHM 17/02252-002 2017/05/31
U TEK 123/170 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-1 - 123/146 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05063-005 2017/05/31
I TEK 85/79 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AVALDSNES BÅTFORENING - 85/79 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AVALDSNES BÅTFORENING Storesund Rør AS MHV 17/02357-001 2017/05/31
I TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 4 - 122/226 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 17/01913-002 2017/05/31
I TEK 85/79 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - AVALDSNES BÅTFORENING - 85/79 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - AVALDSNES BÅTFORENING Storesund Rør AS ALS06 17/02357-002 2017/05/31
I TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/970 - 122/4 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - ERKLÆRING Statens Kartverk Tinglysingen MAH 17/00143-008 26 Off.l.26 2017/05/31
I SEN PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U TEK 123/171 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-2 - 123/146 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05064-005 2017/05/31
I TEK 12/501 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 12/501 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/01288-007 2017/05/31
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING - SOSIALKONSULENT VED BARNEVERN OG UNGDOMSTJENESTEN NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I TEK STARTLÅN - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD TIL REFINANSIERING RBE08 17/01213-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I TEK 113/3 - DØLE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING STD: 15/4706 - 113/3 - BEKREFTELSE PÅ AT SAKEN ER PARKERT INTIL KRAV OM RETTING OG MATRIKULERING ER SENDT KOMMUNEN STD: 15/4706 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/00285-003 2017/05/31
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/01134-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02130-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U TEK 141/183 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2478 - 141/183 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD John Mathias Mathiassen EDH 17/02277-003 2017/05/31
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV AVTALEFESTET PENSJON (AFP) FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I TEK 60/98 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - UTSLIPPSTILLATELSE - 60/98 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Comfort Karmøy AS KMY 17/02032-004 2017/05/31
U TEK 123/170 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-1 - 123/146 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05063-006 2017/05/31
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I TEK TEKNISK PLAN FOR KINNESTEIN, RAGLAMYR HANDELSPARK - TEKNISK PLAN KINNESTEIN - REVIDERTE TEGNINGER TIL TEKNISK GODKJENNING Cowi AS BTH04 15/02215-008 2017/05/31
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02342-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SKOLEBYTTE GKH01 17/02306-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U TEK 123/177 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-6 - 123/146 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05109-006 2017/05/31
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRINGSARBEID FOR 2017 Åkrehamn Vekst PVE01 12/00208-091 2017/05/31
U TEK 139/48 OG 139/77 - HAUSKE, KLARLEGGING AV GRENSE - 139/48 , 77 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Bentsen Knut Andreas HAS 17/02312-002 2017/05/31
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/01836-006 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U TEK 123/172 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 - 123/146 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05103-005 2017/05/31
U TEK 79/77 - VISNES - FASADEENDRING ENEBOLIG OG TERRENGENDRING - 79/77 - VISNES - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. FASADEENDRING, ENEBOLIG OG TERRENGENDRING. Tomasz Mariusz Witkowski BFH 13/02225-005 2017/05/31
I TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/12 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - DOKUMENT NUMMER - 2017/528318/200 - HILDE GUDMUNDSEN OG RUDOLF REINHOLD HUBER - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Statens Kartverk JTH 16/00196-072 2017/05/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 71/6 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Svein Olaf Ødegaard GEL 17/00012-254 2017/05/31
U TEK 123/174 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-3 - 123/146 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05105-005 2017/05/31
I SEN KARMØY KOMMUNALE KINO AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING KARMØY KINO AS - 12.06.17 Karmøy Kino AS KTV 14/01720-010 2017/05/31
U TEK 123/175 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05106-005 2017/05/31
I TEK 102/87 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR GEORGSEN - 102/87 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR GEORGSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/02360-001 2017/05/31
I SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN - NATTCUP 03.11.17 OG 09.02.18 Kopervik videregående skole TVI 17/00209-031 2017/05/31
U TEK 123/176 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-5 - 123/146 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-5 UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05107-005 2017/05/31
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - AVTALE OM OPPDRAG - BADBOY:STEROID Annette Munch AHT01 12/01883-093 2017/05/31
I TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - 148/193 OG 148/884 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - DOKUMENT NUMMER 2017/528352/200 - EINAR DANIELSEN OG SØLVI HÅGENVIK DANIELSEN - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Statens Kartverk JTH 16/00196-073 2017/05/31
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING - ASSISTENT VED NATTJENESTEN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I HSE SØKNADER OM STIPEND - 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM STIPEND Amalie Helen Grindhaug SALF 17/00009-019 2017/05/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 58/228 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Susanne Iselin Sletten GEL 17/00012-255 2017/05/31
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - TILLEGGSOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 12/02720-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I TEK 60/98 - RØRLEGGERMELDING- BESTÅENDE BYGG - JAN IVAR THAULE - 60/98 - FERDIGMELDING- BESTÅENDE BYGG - JAN IVAR THAULE Comfort Karmøy AS ALS06 17/01731-004 2017/05/31
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON I FORBINDELSE MED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U SEN STUDIE - VERDIØKNING AV RESTPRODUKT BIOMASSE - AKSEPT TILSAGNSVILKÅR - HP NÆRING 2017 - REFERANSENR. 2017-0032 - VERDIØKENDE BIOMASSE ( DEL 3 ) Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen PVE01 14/03412-009 2017/05/31
U TEK 79/11 - VISNESGARDEN, VISNES. TILBYGG OG RIVING DELER AV LØE - 79/11 - VISNESGARDEN, VISNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG OG RIVING DELER AV LØE. Terje Hauge BFH 12/01913-003 2017/05/31
U TEK STARTLÅN - SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD TIL REFINANSIERING RBE08 17/01213-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01543-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
I TEK 66/619 - KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL NÆRINGSTOMT PÅ 66/812 - AUSTREIM - 66/619 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL NÆRINGSTOMT PÅ 66/812 - AUSTREIM Odd Hansen AS SKM 17/02362-001 2017/05/31
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - 15/427 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT MELLOM IVAR SUSTAD ERIKSEN OG KARMØY KOMMUNE - GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE Ivar Sustad Eriksen SMO02 16/04810-019 26 Off.l.26 2017/05/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.05.17 T.O.M 24.05.18 Janne Alice Tangjerd Sirnes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.05.17 T.O.M 31.05.18 Madeleine Kallevik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/31
U TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/3976 - PARSELL 1 - 131/2 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Storesund Tor HAS 17/02145-001 2017/05/31
U TEK UTSLIPP I HAVNEBASSENGET VED STONGSVINGEN - SVAR - GJELDER UTSLIPP I HAVNEBASSENG, STONGSVINGEN 11 - 13, ÅKREHAMN Bjørn Egil Pettersen ETS 17/01989-003 2017/05/31
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNADER OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING KARMØY KUNSTFORRENING Aud Marit Utseth Løwehr EVI1 16/05163-065 2017/05/31