Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL ARRANGEMENT - ST. HANS PÅ SYRE 17.06.17 Hans Eilert Borg JHN 17/00127-035 2017/05/30
U TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - 146/67 OG 146/257 - ENDRING PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE Fylkesmannen I Rogaland AAHO 17/02222-004 2017/05/30
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV STILLING- VIKARIAT EHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK 112/273 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/273 - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER I BYGGSAK Rune Lund HSH01 12/05447-012 2017/05/30
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 25 Haaland & Thuestad AS OGT 14/03865-117 2017/05/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67 OG 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE KPB HOLDING AS AAHO 17/02222-005 2017/05/30
U TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/152 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 15/04525-004 2017/05/30
U TEK PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67,257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE - GODKJENT 7.12.2017 - PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67 OG 146/257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTURMINNE kk AAHO 17/02222-009 2017/05/30
U TEK 15/606 - ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/606 - ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE Norgeshus AS IGR 16/03076-015 2017/05/30
U TEK 82/236 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - UNDERBYGG - ENDRING TIL GARASJE - 82/236 - FERDIGATTEST Aleksander Hauge KMY 17/01973-005 2017/05/30
I TEK 109/1 OG 109/29 - FOSEN - RIVING BOLIG OG DRIFTSBYGNING, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 109/1 OG 109/29 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Eskild Kvala AS OHA 17/02329-001 2017/05/30
I TEK 148/1035 - NORHEIM - NYBYGG GATEKJØKKEN - 148/947 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS IGR 17/02330-001 2017/05/30
I TEK 94/117 - MELANDBAKKEN, MELAND. OPPFØRING AV MUR - 94/117 - MELANDBAKKEN, MELAND - OPPFØRING AV MUR Hein Tommy Larsen KHM 17/02331-001 2017/05/30
U TEK 64/563 - STANGELAND. TILBYGG TIL BOLIG, GARASJE - 64/563 - FERDIGATTEST Anders Vedøy KMY 12/03797-007 2017/05/30
I TEK 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - PLASSERING AV OVERGRUNNSTANK - DRIVSTOFF - 88/41 - BEKREFTELSE PÅ PLASSERING FRA BYGGEIER Flyplass Senteret AS KHM 17/02117-008 2017/05/30
U TEK 85/258 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - BRUKSENDRING TIL KAFÉ - 85/258 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 17/01609-004 2017/05/30
U TEK 64/1326 - STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 64/1326 - FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen KMY 12/05440-006 2017/05/30
U TEK 139/41 -HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE - OPPFØRING AV GARASJE - 139/41 - FERDIGATTEST John Sigurd Kvåle KMY 13/02445-007 2017/05/30
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - KAPASITETSTESTER VANNMODELL PLAN 5079 SPANNADALEN Haugaland Handelspark AS ABU01 17/01108-002 2017/05/30
U TEK 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - PLASSERING AV OVERGRUNNSTANK - DRIVSTOFF - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - PLASSERING AV OVERGRUNNSTANK - DRIVSTOFF Tanken AS KHM 17/02117-006 2017/05/30
U TEK 12/273 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND - MUR MOT VEG - 12/273 - FERDIGATTEST - MUR MOT VEG I. K. Gabrielsen JKV 13/00952-005 2017/05/30
I TEK 5/577 - TØKJE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET OG GARASJE - 5/577 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 15/03126-013 2017/05/30
U HSE ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - AVVISNING - KONKURRANSE OM KONTRAKT FOR KJØP AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER, SAKSNR. 17/1155 Easydrift AS CBE02 17/01155-014 2017/05/30
U TEK 113/7 - PORTABAKKEN, DØLE - NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 113/7 - FRIST FOR NABOVARSLER IKKE UTGÅTT Kjell Vihovde KHM 17/02225-002 2017/05/30
U TEK 66/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN MIDTBØ - 66/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN MIDTBØ Rørlegger Bård Magne Velde ALS06 17/01394-002 2017/05/30
I TEK 43/451 - STUBBEVEGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE - 43/451 - REDEGJØRELSE VEDR UTNYTTELSESGRAD OG AREALER Morten Olsen EDH 17/01757-003 2017/05/30
I TEK 59/155 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK - NYBYGG GARASJE - 59/155 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL FOR TILTAK John Ola Mytting KIS 17/02335-001 2017/05/30
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - GJELDER GJERDE MOT NABOER VED HELGANES MOTORSPORTSSENTER Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-040 2017/05/30
U TEK 15/850 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING ANDRE LANGÅKER - 15/850 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERLING ANDRE LANGÅKER S O Lund AS ALS06 17/02321-002 2017/05/30
U TEK 47/378 - EIENDOMSSKATT - SVAR - 47/378 - KORREKSJON AV ANTALL BOENHETER Brit Marit Vikre MSA 17/02320-002 2017/05/30
U TEK 139/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTIN ROEL BUREMA - 139/61 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARTIN ROEL BUREMA Rørleggermester Olsen ALS06 17/02322-002 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - SØKNAD AGB 17/02079-003 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-030 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-031 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-032 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-033 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-034 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-035 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-036 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-037 25 Offl §25 2017/05/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-016 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - SØKNAD JBR04 17/02082-007 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - SØKNAD JBR04 17/02082-008 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/02083-005 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/02083-006 25 Offl §25 2017/05/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/02083-007 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - SØKNAD RLE 17/02085-011 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - SØKNAD BLI01 17/02086-003 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNIGSINSPEKTØR - SØKNAD BLI01 17/02086-004 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-039 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-040 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-041 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-042 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-043 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-044 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-045 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-046 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-047 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-048 25 Offl §25 2017/05/30
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-049 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02089-010 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02089-011 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02089-012 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02089-013 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02089-014 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-018 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-019 25 Offl §25 2017/05/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-020 25 Offl §25 2017/05/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-015 25 Offl §25 2017/05/30
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ILS01 17/02317-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL UTVIDELSE AV DETALJHANDEL Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/01469-012 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED BOLIG- OG MILJØTJENESTEN - ØYGARDSHAUGEN Torgeir Harestad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.05.17 T.O.M 30.05.18 Mairi Patritsia Kaniefska AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/01400-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK 5/577 - TØKJE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET OG GARASJE - 5/577 - FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 15/03126-014 2017/05/30
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.05.17 T.O.M 31.05.18 Madeleine Kallevik AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - MELDING OM BEFARING - 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG Vea Sjø AS GTH 16/04903-008 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 01.06.18 Mariell Knarvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-286 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 148/250 - GJELDER UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Rune Holmstrand AMA02 14/03191-008 2017/05/30
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST RBE08 17/00054-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO 15/03332-287 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE - 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Arild Tønnesen GTH 17/02176-002 2017/05/30
U TEK 79/7 OG 79/184 - VISNES - BYGGETILSYN - 79/184 - VARSEL OM PÅLEGG. DEPONERING AV JORDMASSER. Risa AS KMY 17/02037-006 2017/05/30
I SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VANDELSVURDERING - SKUDENES BRYGGERI AS EVI1 17/02250-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - MELDING OM BEFARING - 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISRENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG Håkon Tangjerd GTH 16/04293-013 2017/05/30
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02332-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/00411-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - KLAGE PÅ VALG AV LEVERANDØR RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL Brødrene Dahl A/s TES02 16/03134-006 2017/05/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR-SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-288 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 142/12 - BESTILLING AV NABOLISTE Jan Tore Storesund GEL 17/00012-243 2017/05/30
I TEK 20/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GUNNAR LIKNES - 20/1 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN GUNNAR LIKNES Vedavågen Rør AS ALS06 17/00807-003 2017/05/30
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 1/39 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK MØRCH, ODD ARNE Odd Arne Mørch GEL 17/00012-244 2017/05/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 94/59 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK RØRVIK,MARIANNE Marianne Rørvik GEL 17/00012-245 2017/05/30
U TEK 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - PÅLEGG OM RETTING AV AVVIK OG FORHÅNDSVARSLING OM TVANGSMULKT 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE Stiftelsen Vigsnes Grubeområde JHN 12/01102-007 2017/05/30
I HSE ANSKAFFELSE - LEIE AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER OG KJØP AV TRYGGHETSALARMTJENESTER - BER OM REDEGJØRELSE I KLAGESAK - GJELDER KONKURRANSE OM TRYGGHETSALARMER Vakt og Alarm AS CBE02 14/04060-133 2017/05/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/60,70,108,8,155 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK BIRKELAND, ELIN Elin Birkeland GEL 17/00012-246 2017/05/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR-SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-289 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/19,75,710,17 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK BIRKELAND, ELIN Elin Birkeland GEL 17/00012-247 2017/05/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/896 - BESTILLING AV NABOLISTE ISDAHL, TOR GUNNAR Tor Gunnar Isdahl GEL 17/00012-248 2017/05/30
I TEK 112/150 - KOMMUNALE AVGIFTER - 112/150 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Stig Domaas Førre ALS06 17/02341-001 2017/05/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 11/862 - BESTILLING AV NABOLISTE - DISPENSASJON DRENGSTIG, THOR Thor Inge Hegna Drengstig GEL 17/00012-249 2017/05/30
U TEK 149/465 , 149/11 , 149/469 , 149/487 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM - SVAR - 149/465 - SØKNAD OM REKLAMESKILT LANGS SPANNAVEGEN/STEMMEMYR Spannatoppen Utviklingsselskap AS IGR 16/04366-012 2017/05/30
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As ALA04 17/01868-002 2017/05/30
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING I KARMØY KOMMUNE Tangjerd Mona Grethe ALA04 17/01868-003 2017/05/30
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING I KARMØY KOMMUNE Hansen Dagfinn ALA04 17/01868-004 2017/05/30
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING I KARMØY KOMMUNE Øgård Marit Elisabeth ALA04 17/01868-005 2017/05/30
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI ZYZIK, LEON GREGOR - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI EEH 17/01741-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/134 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK YRKJE, SISSEL HELEN Sissel Helen Yrkje GEL 17/00012-250 2017/05/30
U TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - ANNONSE - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Karmøynytt / KK-nettside JST 15/02773-073 2017/05/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR-SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-290 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK 5/302 - SKARVEDNE, VEA - BYGGETILSYN - 5/302 - TILSVAR VEDR. BYGGETILSYN Geir Morten Stava JHE05 17/02035-002 2017/05/30
I TEK 61/11, 61/16,61/8 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN TIL KARMØY KOMMUNE - 61/11, 61/16,61/8 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE BÅSNES ANFINN M/FLERE Anfinn Båsnes ALA04 17/02333-001 2017/05/30
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - 63/14 SØKNAD OM 1 STK. GJERDEKLYVER Silje Erga Bore LKS 12/01708-077 2017/05/30
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01469-013 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV BARNEPENSJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2618,2619,2620 - 69/71 - UTTALELSE VEDRØRENDE FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 17/01781-004 2017/05/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDR TILRETTELEGGINGSMIDLER IHT BARNEHAGELOVENS § 19 G Avaldsnes Barnehage RHO 15/03332-291 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM MIDLERTIDIG REDUKSJON AV DRIFTSHJEMMEL PRIVAT FYSIOTERAPI MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV EKTEFELLEPENSJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK 13/477 - TJØSVOLL - FYLLING/AVRETTING I SJØ - 13/477 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JKV 14/02898-016 2017/05/30
I TEK 69/71 - ØYGARDEN, MIDTRE EIDE, FORSTØTNINGSMUR - 69/71 - SØKNAD OM DISPENSASJON KTV Bygg AS KIS 17/01778-003 2017/05/30
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK STARTLÅN - FORSIKRINGSATTEST RBE08 16/01117-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK 43/501 - SEKSJNR. 5 - HØYNESVEGEN, HØYNES, TILBYGG FRITIDSBOLIG - 43/501 - SEKSJNR. 5 - MOTTATT MANGLER Harald Kallevik KHM 17/01144-003 2017/05/30
I TEK 123/170 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-1 - 123/146 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - ENDRING I TAKFORM - BF10-1 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05063-004 2017/05/30
U TEK SØRHÅLAND SKOLE - UTLEIE TIL SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - SVAR - SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - KJØP AV SØRHÅLAND SKOLE FRA KARMØY KOMMUNE Foreningen Sørhåland privatskole STNY 12/02051-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04960-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK 123/172 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-1 - 123/146 - SØKNAD OM ENDRING, REVIDERT PLASSERING BF11-01 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05103-004 2017/05/30
I TEK 123/171 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF10-2 - 123/146 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - BF10-02 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05064-004 2017/05/30
I TEK 123/177 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-6 - 123/146 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05109-004 2017/05/30
I TEK 123/173 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-2 - 123/146 - SØKNAD OM ENDRET PLASSERING BF11-02 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05104-004 2017/05/30
I TEK 123/175 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-4 - 123/146 - SØKNAD OM ENDRET PLASSERING BF11-04 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05106-004 2017/05/30
I TEK 123/176 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-5 - 123/146 - SØKNAD OM ENDRET PLASSERING BF11-05 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05107-004 2017/05/30
I TEK 5/577 - TØKJE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET OG GARASJE - 5/577 - REVIDERT SKJEMA TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JHE05 15/03126-015 2017/05/30
I TEK 123/174 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF11-3 - 123/146 - SØKNAD OM ENDRET PLASSERING BF11-03 Berge Sag og Trelast AS OHA 16/05105-004 2017/05/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR-SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSMIDLER I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-292 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK JURIDISK BISTAND/RÅDGIVNING - SAMSPILLSENTREPRISE P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - KONKURRANSEGRUNNLAG - IDRETTSHALLER - ÅKRA P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS JAS03 17/01917-001 2017/05/30
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDINGER OM OVERNATTING - NORHEIM SKOLE Frode Alexander Sandvik JHN 15/02165-092 2017/05/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AVDELINGSLEDER VED PPT Liv Mette Strømme RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS RBE08 17/01617-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK 47/379 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 47/379 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT JOHANNESSEN, TINA Tina Johannessen GBV 17/02336-001 2017/05/30
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - FERDIGSTILLELSE AV BAD OG SOLSKJERMING RBE08 16/04977-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-293 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT I TINGLYST STAND MED KORREKT PRIORITET RBE08 17/00666-009 26 Off.l.26 2017/05/30
U TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE, UTENDØRSBASSENG + LEVEGG - 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE, UFULLSTENDIG SØKNAD UTENDØRSBASSENG + LEVEGG Dag-Helge Rønnevik KIS 17/02068-003 2017/05/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SIGNERT 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 01.06.18 Mariell Knarvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 10 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-043 2017/05/30
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - SVAR - FERDIGSTILLELSE AV BAD OG SOLSKJERMING RBE08 16/04977-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - PÅLEGGSTREKK. CEM01 16/04537-194 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING I KARMØY KOMMUNE Rett Bolig As ALA04 17/01868-007 2017/05/30
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING I KARMØY KOMMUNE Tangjerd Mona Grethe ALA04 17/01868-008 2017/05/30
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING I KARMØY KOMMUNE Hansen Dagfinn ALA04 17/01868-009 2017/05/30
U TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING I KARMØY KOMMUNE Øgård Marit Elisabeth ALA04 17/01868-010 2017/05/30
I TEK 43/40 - HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI VED GEITUNGER FYR - 43/40 - UTTALELSE VEDRØRENDE FORHOLD TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KHM 17/01785-007 2017/05/30
I TEK 64/1221 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE - 64/1221 - STANGELANDSTØLEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE Elisabeth Kvilhaug KHM 17/02337-001 2017/05/30
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 - JUSTERT SITUASJONSKART OG ERKLÆRINGER Einar Dagfinn Skeie HHU 16/05153-009 2017/05/30
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ALDERSPENSJON AVSLÅTT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK 68/431 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG - 68/431 - SØKNAD OM Å TREKKE BYGGESAK OG TILBAKEBETALING AV TILKNYTNINGSGEBYR Habib og Nafisa Ahmadi RES01 16/05159-005 2017/05/30
I TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATT -TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - BEHOV FOR KLARGJØRING OG ANMODNING OM FORLENGELSE AV KLAGEFRIST Hydro Aluminium AS MSA 17/00261-010 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/30
I TEK KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD OM Å BENYTTE KOMMUNALT AREAL UNDER KOPERVIK FESTIVAL Byen Vår Kopervik BA HPE 12/03072-040 2017/05/30
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER IFT 19 G RHO 15/03332-294 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 67/43 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK STONGHAUGEN, ARVE Arve Stonghaugen GEL 17/00012-251 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/02122-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-295 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM NYTT VEDTAK ANGÅENDE SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD (2017) OM TILLATELSE TIL FELLING AV VILTART SOM GJØR SKADE - GRÅGÅS John Gunnar Liknes PCH01 12/00690-140 2017/05/30
I SEN GRAVESØKNAD - MØLLEVEGEN 100-102 - GRAVESØKNAD - MØLLEVEGEN 100-102 Haugaland Kraft Nett AS TOG 17/02340-001 2017/05/30
I TEK 148/306, 148/618, 148/814, 148/834, 148/569, 148/528, 148/657 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 148/306 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES DOKUMENT 17/11937-1 Statens Kartverk MAH 16/03256-007 2017/05/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLIKSRÅDSBEHANDLING ETTER INNSIGELSE BMV 16/03835-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR MV. I FLERE LOVER MED FOLKEHELSEFORMÅL MV. Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 16/00007-159 2017/05/30
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE KARMØY HAGESENTER AS - TILLEGG TIL SØKNAD OM SALG AV FYRVERKERI - KARMØY HAGESENTER AS (HAGELAND BYGNES) Karmøy Hagesenter AS TSC 17/01649-003 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK 68/431 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG - SVAR - 68/431 - SØKNAD OM Å TREKKE BYGGESAK OG TILBAKEBETALING AV TILKNYTNINGSGEBYR Habib og Nafisa Ahmadi BFH 16/05159-006 2017/05/30
U TEK OVERTAKELSE AV STARTLÅN - OVERTAKELSE AV STARTLÅN RBE08 17/02339-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I FEL STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS RBE08 17/01836-005 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/02338-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I TEK SAMEIET KOPPAREN - 64/1137 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING ETTER BRANNTILSYN 64/1137 - SAMEIET KOPPAREN Q Rådgivning AS TSC 12/01131-020 2017/05/30
U HSE ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - FORESPØRSEL OM AVKLARINGER GoTech AS CBE02 17/01155-015 2017/05/30
I SKU BRANNSIKRING GAMLE SKUDENESHAVN - OVERSENDER DOKUMENTASJON (FAKTURA) - PIPEREHABILITERING I SØRAGADÅ Svein Arthur Kallevik AAL 12/01886-054 2017/05/30
U TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - SVAR - BB1 MOKSHEIMTUNET - BYGG 7, TEGNINGER TIL TEKNISK GODKJENNING Cowi AS BTH04 16/02032-022 2017/05/30
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED BØ UNGDOMSSKOLE Hege Lindnes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE Stangeland Jan Ove ALA04 17/01886-003 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE Strand Hanne-karin ALA04 17/01886-004 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE Strand Lars ALA04 17/01886-005 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE Huse Ellen Iren ALA04 17/01886-006 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE Huse Ellen Iren ALA04 17/01886-007 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE Strand Geir Inge ALA04 17/01886-008 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE Haaland Stein Inge ALA04 17/01886-009 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE Dromnes Frank Robert ALA04 17/01886-010 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE Langaker Karen Kristine G ALA04 17/01886-011 2017/05/30
U TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING PÅ HELE 113/44 113/44 I KARMØY KOMMUNE KK v/ Knut Sunnanå ALA04 17/01886-012 2017/05/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02342-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U HSE ANSKAFFELSE - LEIE AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER OG KJØP AV TRYGGHETSALARMTJENESTER - SVAR - BER OM REDEGJØRELSE I KLAGESAK - GJELDER KONKURRANSE OM TRYGGHETSALARMER Vakt og Alarm AS CBE02 14/04060-134 2017/05/30
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02343-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 16/03716-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED KOLNES SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/02343-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON FOR FORELDRE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK 112/150 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 112/150 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT Stig Domaas Førre ALS06 17/02341-002 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DEL AV STILLING HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/30
U TEK GNR. 74, BNR. 1, YTRELAND. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM (OPPM 08/107, 08/108, 08/109) - 74/41 OG 74/81 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING (OPPM 08/107, 08/108, 08/109) Åge Sigurd Ytreland ALA04 04/02458-022 2017/05/30
U TEK 5/3 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/4418 - 5/141 OG 5/641 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 15/4418 Hans Jostein Vea ALA04 17/00386-015 2017/05/30
U TEK KLOAKKFORURENSING I BØVÅGEN - SVAR - HENVENDELSE - GJELDER KLOAKKFORURENSING I BØVÅGEN Knut Harald Skeisvoll ETS 17/02310-002 2017/05/30