Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR - KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT Kopervik idrettslag HPE 12/03072-038 2017/05/26
U SEN AVTALER OM ANNONSERING I MEDIA 2012-2018 - PRISFORESPØRSEL ANNONSERING 2017 Schibsted på tvers EJA 12/00312-004 2017/05/26
I TEK 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - PLASSERING AV OVERGRUNNSTANK - DRIVSTOFF - 88/41 - KVITTERING FOR NABOVARSEL Tanken AS KHM 17/02117-004 2017/05/26
I TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG - 119/152 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 15/04525-003 2017/05/26
I TEK 149/465 , 149/11 , 149/469 , 149/487 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM - 149/465 - SØKNAD OM REKLAMESKILT LANGS SPANNAVEGEN/STEMMEMYR Spannatoppen Utviklingsselskap AS IGR 16/04366-011 2017/05/26
U SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - GJELDER GJERDE MOT NABOER VED HELGANES MOTORSPORTSSENTER Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-039 2017/05/26
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM DELVIS FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKTEN ETTER §2-1 I OPPLÆRINGSLOVA VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-020 25 Offl §25 2017/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-021 25 Offl §25 2017/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-024 25 Offl §25 2017/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-025 25 Offl §25 2017/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - SØKNAD JBR04 17/02084-012 25 Offl §25 2017/05/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK KONSULENT - BYGNINGSVERN - SØKNAD RLE 17/02085-004 25 Offl §25 2017/05/26
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-020 25 Offl §25 2017/05/26
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-021 25 Offl §25 2017/05/26
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-016 25 Offl §25 2017/05/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SVAR PÅ SØKNAD OM HUSSTANDSMEDLEM BMV 17/02022-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/15 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Vikanes Bungum Arkitekter AS GEL 17/00012-240 2017/05/26
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD (2017) OM TILLATELSE TIL FELLING AV VILTART SOM GJØR SKADE - GRÅGÅS John Gunnar Liknes PCH01 12/00690-139 2017/05/26
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01315-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORNYELSE) BMV 17/02022-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I TEK 131/22 - TORVASTAD KFUK-KFUM AKTIVITETSHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING ETTER BRANNTILSYN Torvastad Kfuk Kfum TSC 12/00385-012 2017/05/26
U TEK 61/131 - MIDTSTOKKE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 61/131 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Trygve J. Sjøen Prosjekt AS HAS 17/01008-004 2017/05/26
I TEK 3/317 - ØSTHUS - BYGGETILSYN - 3/317 - BEKYMRINGSMELDING VEDRØRENDE UTSLIPP VED LAKKERING Marianne Østhus JKV 17/02303-001 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE JMH02 16/00045-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING - RBE08 17/00412-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING - RBE08 17/00412-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U TEK 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - PLASSERING AV OVERGRUNNSTANK - DRIVSTOFF - 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - MANGELFULL SØKNAD Tanken AS KHM 17/02117-005 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDLIG ØKNING I STILLING FRA 40 % TIL 70 % JMH02 12/02457-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING FRA 35 % TIL 60 % JMH02 13/01028-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U TEK 3/317 - ØSTHUS - BYGGETILSYN - 3/317 - BYGGETILSYN - NÆRINGSVIRKSOMHET I ØSTHUSNESET 94 Østhus Bil & Lakk JKV 17/02303-002 2017/05/26
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FØDSELSPERMISJON - HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U TEK 140/231 OG 140/250 - STORØY, OSNES - SØKNAD DISPENSASJON OG DELING AV EIENDOM STD: 16/3124 - PARSELL 1 - 140/231 OG 140/250 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Solvind Prosjekt AS HAS 16/04349-018 2017/05/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02188-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 17/02188-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, MANGELFULL SØKNAD Lt Byggservice AS IGR 17/02077-002 2017/05/26
U SEN SÆRUTSKRIFTER AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN - SÆRUTSKRIFT AV VITNEMÅL I GRUNNSKOLEN KHW 12/01641-034 26 Off.l.26 2017/05/26
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TILDELT BYTTE AV TRYGDEBOLIG/OMSORGSBOLIG - BMV 17/02304-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING FRA 35 % TIL 70 % JMH02 15/03377-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - KONTAKTLÆRERTILLEGG JMH02 03/03255-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND KOLBEINSEN, JARLE KVÅLE OG KVÅLE, ANNBJØRG VÅGEN - BEKREFTELSE PÅ TILDELT TOMT NR. 2 - STORESUND ETAPPE 8 - Jarle Kvåle Kolbeinsen SKM 17/01787-003 2017/05/26
U TEK 4/25 - SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD - SØKNAD OM DISPENSASJON - RIVING AV EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 4/25 - SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD - MANGELFULL SØKNAD EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG. Skjærsund AS IGR 17/02206-002 2017/05/26
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML § 14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I HSE TILLEGGSSAK - SMS LOGG MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 14/02427-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U TEK 140/18 - VIKJÅ - BYGNINGSKONTROLL - 140/18 - SVAR, VIKJÅ - BYGNINGSKONTROLL, VINTERHAGE MED TERASSE Roger Haugvaldstad KMY 17/02025-002 2017/05/26
U TEK 149/51 - SPANNE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 149/51 - RETTING AV MANGLER Kartverket Tinglysing v/Grete Rosendal HAS 17/01398-005 2017/05/26
U TEK 68/422 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG - 68/422 - SVAR VEDRØRENDE SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 16/02591-013 2017/05/26
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED ÅKRA BBH Kari Synnøve Skeie Kaldheim AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - OMGJØRE SØKNAD TIL RAMMESØKNAD Trygve J Sjøen AS IGR 17/01726-006 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING AV STILLING JMH02 99/01413-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING AV STILLING JMH02 02/04190-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03697-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01598-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SVAR PÅ UTTALELSE NJO 14/01305-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 17/02227-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02305-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04106-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING - RBE08 17/01836-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV MIDLERTIDIG TILSETTING JMH02 15/02722-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 102/44 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eskild Kvala AS GEL 17/00012-241 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV MIDLERTIDIG TILSETTING JMH02 99/02724-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02306-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV MIDLERTIDIG TILSETTING JMH02 13/04101-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV MIDLERTIDIG TILSETTING JMH02 10/02897-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE JMH02 13/01192-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-280 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 33/46 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KENNETH NORDBØ Inge Kenneth Gabrielsen SKM 17/00008-068 2017/05/26
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO 15/03332-281 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/26
I SKU ANDRE KULTURMINNER - 146/88 OG 89 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR SKJØTSEL AV GRØNHAUG Fylkesrådmannen i Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen AAL 13/01604-031 2017/05/26