Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU PERSONALMAPPE - OVERFØRING TIL NY STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U TEK 142/170 - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 142/170 - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Lorentz Storesund & Sønner AS TSC 12/01104-004 2017/05/23
U TEK REGRESSKRAV - SIMONSEN, PER - ÅLAVIKVEGEN 36 - SKADENR.:186714700003 SKADENR.:186714700003 - SVAR - VARSEL OM REGRESSKRAV SIMONSEN, PER - ÅLAVIKVEGEN 36 - SKADENR.:186714700004 Sparebank 1 Skadeforsikring AS KSG 17/00109-004 2017/05/23
U TEK 58/220 - KARMØY KINO BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 58/220 - KARMØY KINO Karmøy Kommune JHN 12/00303-005 2017/05/23
U TEK 5/572 - SLETTATUNET,VEA, VEAVÅGEN. NYBYGG ENEBOLIG, TOMT 17 - 5/572 - SLETTATUNET, KOPI AV SAKSGANG. TOMT 17 Edvart Severin Øyerhamn KMY 11/01660-028 2017/05/23
U TEK 99/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TORLEIF HALVORSEN - 99/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TORLEIF HALVORSEN Vedavågen Rør AS ALS06 17/02189-003 2017/05/23
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG BØVÅGEN - JOMFRUVEGEN - TEKNISK GODKJENNING - VA-ANLEGG BØVÅGEN TIL JOMFRUVEGEN Norconsult AS BTH04 17/01675-007 2017/05/23
I TEK 10/38 - TRÆLHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4675 - 10/38 - TRÆLHAUG - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Reidar Bjelland EDH 17/02248-001 26 Off.l.26 2017/05/23
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - INNSPILL/SPØRSMÅL OG ØNSKE OM SVAR I ANLEDNING PÅGÅENDE UTBYGGING I REGI AV GARVIK AS PÅ SKÅR Helge Ytreland GTH 15/04027-019 2017/05/23
I TEK 86/64 - AVALDSNES, NYBYGG NAUST - 86/64 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL NAUST Fylkesmannen i Rogaland EDH 16/04652-011 2017/05/23
I TEK 79/7 OG 79/184 - VISNES - BYGGETILSYN - 79/184 - TILBAKEMELDING PÅ BREV MOTTATT FORBINDELSE MED DEPONERING AV JORDMASSER OG BRUK AV MATJORD Cowi AS KMY 17/02037-005 2017/05/23
I TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG - 12/374 - PROSESS MED BRUKSENDRING ER IGANGSATT Geir Olav Våge JKV 17/02187-002 2017/05/23
I TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - 122/4 - TILLEGGSOPPLYSNING BYGGESØKNAD - SAMTYKKE FRA NABO Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/01966-002 2017/05/23
U TEK VANNSKADE - HESTMYRVEGEN 19 B - 27.07.16 - TRINE LISE BJELLAND GJENSIDIGE 36210745,5 - SVAR - KRAV OM TILBAKEBETALING AV UTLEGG ETTER SKADE HOS TRINE LISE BJELLAND Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/02204-002 2017/05/23
U TEK 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR - TILLATELSE TIL ENDRING - 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR I K Gabrielsen KHM 17/00664-009 2017/05/23
I TEK 123/161 - LYNGTUNET, SNIK - GRUNNARBEIDER - FELTMODNING OG LEKEPLASS - 123/161 - LYNGTUNET, SNIK - GRUNNARBEIDER - FELTMODNING OG LEKEPLASS Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02257-001 2017/05/23
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-A - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-A Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02260-001 2017/05/23
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-B - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-B Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02262-001 2017/05/23
I TEK 15/606 - ÅKRA, RIVING OG NYBYGG BOLIG M/GARASJE - 15/606 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Norgeshus AS IGR 16/03076-014 2017/05/23
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-C Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02265-001 2017/05/23
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-D Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02266-001 2017/05/23
I TEK 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-E - 123/161 - SNIK - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - BYGG BK1-E Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02267-001 2017/05/23
I TEK 109/80 - FOSNAVEGEN, FOSEN - GARASJE - 109/80 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted OHA 17/01271-003 2017/05/23
U TEK 117/19 - SPANNAVEGEN, AKSNES - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 117/19 - SPANNAVEGEN, AKSNES - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE Kjell Harald Risanger KIS 17/02144-002 2017/05/23
U TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND, PÅBYGG NAUST OG FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND, PÅBYGG NAUST OG FASADEENDRING I K Gabrielsen IGR 17/01978-005 2017/05/23
I TEK 13/2, 13/65 OG 13/71 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG AMFISENTERET BYGGESAK 15/4361 - 13/2 - TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL RØRLEGGERMELDING BYGGESAK 15/4361 Caverion Norge AS ORO01 17/01588-003 2017/05/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 119/84 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-237 2017/05/23
I TEK 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 93/168 OG 93/178 - KOLSTØ - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Karmsund Offshorebase AS ALA04 17/02274-001 2017/05/23
U SEN RAMMEAVTALE - MØBLER - VARSEL OM PRISSTIGNING FOR RAMMEAVTALE FOR KJØP AV MØBLER Rom For Flere Vest AS OEI 15/02665-029 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-195 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-196 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-197 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-198 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-199 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-200 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-201 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-202 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-203 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-204 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-205 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-206 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-207 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-208 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-209 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-210 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-211 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-212 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-213 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-214 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-215 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-216 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-217 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-218 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-219 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-220 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-221 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-222 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-223 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-224 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-225 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-226 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-227 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-228 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-229 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-230 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-231 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-232 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-233 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-234 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-235 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-236 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-237 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-238 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-239 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-240 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-241 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - AVSLAG JBR04 16/05071-242 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-190 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-191 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-192 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-193 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-194 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-195 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-196 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-197 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-198 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-199 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-200 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-201 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-202 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-203 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-204 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-205 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-206 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-207 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-208 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-209 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-210 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-211 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-212 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-213 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-214 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-215 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-216 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-217 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-218 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-219 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-220 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-221 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-222 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-223 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-224 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-225 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-226 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-227 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-228 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-229 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-230 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-231 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-232 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-233 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-234 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-235 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-236 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-237 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-238 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-239 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-240 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-241 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-242 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-243 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-244 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-245 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-246 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-247 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-248 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-249 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-250 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-251 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-252 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-253 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-254 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-255 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-256 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-257 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-258 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-259 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-260 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-261 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-262 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-263 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-264 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-265 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-266 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-267 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-268 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-269 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-270 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-271 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-272 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-273 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 16/05077-274 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-262 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-263 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-264 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-265 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-266 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-267 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-268 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-269 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-270 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-271 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-272 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-273 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-274 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-275 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-276 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-277 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-278 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-279 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-280 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-281 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-282 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-283 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-284 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-285 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-286 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-287 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-288 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-289 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-290 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-291 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-292 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-293 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-294 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-295 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-296 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-297 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-298 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-299 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-300 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-301 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-302 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-303 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-304 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-305 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-306 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-307 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-308 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-309 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-310 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-311 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-312 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-313 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-314 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-315 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-316 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-317 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-318 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-319 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-320 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-321 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-322 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-323 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-324 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-325 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-326 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-327 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-328 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-329 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-330 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-331 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-332 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-333 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-334 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-335 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-336 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-337 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-338 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-339 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-340 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-341 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-342 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-343 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-344 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-345 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-346 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-347 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-348 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-349 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 16/05079-350 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-237 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-238 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-239 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-240 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-241 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-242 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-243 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-244 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-245 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-246 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-247 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-248 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-249 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-250 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-251 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-252 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-253 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-254 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-255 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-256 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-257 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-258 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-259 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-260 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-261 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-262 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-263 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-264 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-265 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-266 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-267 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-268 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-269 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-270 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-271 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-272 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-273 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-274 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-275 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-276 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-277 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-278 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-279 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-280 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-281 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-282 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-283 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-284 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-285 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-286 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-287 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-288 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-289 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-290 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-291 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-292 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-293 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-294 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-295 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-296 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-297 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-298 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-299 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-300 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-301 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-302 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-303 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-304 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-305 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-306 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-307 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-308 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-309 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-310 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-311 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-312 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-313 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-314 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-315 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-316 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-317 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - AVSLAG JBR04 16/05081-318 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-212 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-213 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-214 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-215 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-216 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-217 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-218 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-219 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-220 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-221 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-222 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-223 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-224 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-225 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-226 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-227 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-228 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-229 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-230 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-231 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-232 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-233 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-234 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-235 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-236 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-237 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-238 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-239 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-240 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-241 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-242 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-243 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-244 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-245 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-246 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-247 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-248 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-249 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-250 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-251 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-252 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-253 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-254 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-255 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-256 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-257 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-258 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-259 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-260 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-261 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-262 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-263 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-264 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-265 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-266 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-267 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-268 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-269 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-270 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-271 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-272 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-273 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-274 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-275 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-276 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-277 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-278 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-279 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-280 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-281 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - AVSLAG JBR04 16/05083-282 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-255 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-256 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-257 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-258 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-237 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-238 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-239 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-240 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-241 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-242 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-243 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-244 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-245 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-246 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-247 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-248 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-249 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-250 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-251 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-252 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-253 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-254 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-255 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-256 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-257 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-258 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-259 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-260 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-261 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-262 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-263 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-264 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-265 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-266 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-267 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-268 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-269 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-270 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-271 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-272 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-273 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-274 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-275 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-276 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-277 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-278 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-279 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-280 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-281 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-282 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-283 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-284 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-285 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-286 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-287 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-288 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-289 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-290 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-291 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-292 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-293 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-294 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-295 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-296 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-297 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-298 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-299 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-300 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-301 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-302 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-303 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-304 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-305 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-306 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-307 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-308 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-309 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-310 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-311 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - AVSLAG JBR04 16/05086-312 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-286 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-287 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-288 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-289 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-290 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-291 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-292 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-293 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-294 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-295 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-296 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-297 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-298 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-299 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-300 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-301 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-302 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-303 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-304 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-305 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-306 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-307 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-308 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-309 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-310 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-311 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-312 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-313 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-314 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-315 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-316 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-317 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-318 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-319 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-320 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-321 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-322 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-323 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-324 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-325 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-326 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-327 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-328 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-329 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-330 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-331 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-332 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-333 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-334 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-335 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-336 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-337 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-338 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-339 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-340 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-341 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-342 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-343 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-344 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-345 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-346 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-347 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-348 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-349 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-350 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-351 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-352 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-353 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-354 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-355 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-356 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-357 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-358 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-359 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-360 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-361 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-362 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-363 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-364 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-365 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-366 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-367 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-368 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-369 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-370 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-371 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-372 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-373 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-374 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-375 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-376 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-377 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-378 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-379 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-380 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-381 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-382 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-383 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-384 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-385 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-386 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-387 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-388 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-389 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - AVSLAG JBR04 16/05087-390 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-284 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-285 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-286 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-287 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-288 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-289 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-290 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-291 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-292 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-293 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-294 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-295 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-296 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-297 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - AVSLAG MSTA 16/05122-298 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - AVSLAG BLI01 17/01384-027 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - AVSLAG BLI01 17/01384-028 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - AVSLAG BLI01 17/01384-029 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - AVSLAG BLI01 17/01384-030 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - AVSLAG BLI01 17/01384-031 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - AVSLAG BLI01 17/01384-032 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - AVSLAG BLI01 17/01384-033 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - AVSLAG BLI01 17/01384-034 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-026 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-027 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-028 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-029 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-030 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-031 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-032 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-033 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-034 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-035 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-036 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-037 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-038 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-039 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-040 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-041 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-042 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-043 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-044 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-045 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-046 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - BEKREFTELSE BLI01 17/01861-047 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-015 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-016 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-017 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-018 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-019 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-020 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-021 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-022 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-023 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-024 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - BEKREFTELSE BLI01 17/01862-025 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-022 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-023 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-024 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-025 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-026 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-027 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-028 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-029 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-030 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-031 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-032 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-033 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-034 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-035 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-036 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-037 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-038 25 Offl §25 2017/05/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - BEKREFTELSE BLI01 17/01863-039 25 Offl §25 2017/05/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-019 25 Offl §25 2017/05/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-020 25 Offl §25 2017/05/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-021 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-011 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-012 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-013 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-014 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD HASB 17/01976-008 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD HASB 17/01976-009 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD HASB 17/01976-010 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD HASB 17/01976-011 25 Offl §25 2017/05/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-015 25 Offl §25 2017/05/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-016 25 Offl §25 2017/05/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-013 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-009 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-010 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-011 25 Offl §25 2017/05/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-012 25 Offl §25 2017/05/23
U SEN KJØP AV GRAVEMASKIN - 3,5 T - BESTILLING AV GRAVEMASKIN - 3,5 T Volvo Maskin AS OEI 17/00660-003 2017/05/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 70/88 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-238 2017/05/23
I TEK 122/44, 65 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HAUGSNES, REIDAR JOHAN - 122/44, 65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. Reidar Johan Haugsnes BJP01 17/02261-001 26 Off.l.26 2017/05/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AVDELINGSLEDER VED HELSE OG OMSORGSETATEN Jorunn Blø Fjell MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK 147/93 - HEIVEGEN, MOKSHEIM, PÅBYGG OG TILBYGG ENEBOLIG - 147/93 - HEIVEGEN, MOKSHEIM, PÅBYGG OG TILBYGG ENEBOLIG Else Lill Johnstad OHA 17/02251-001 2017/05/23
I HSE ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - RAMMEAVTALE OM KJØP AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL Haugaland Interkommunale Miljøverk JRE01 16/04846-021 2017/05/23
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM ARBEIDSPRAKSIS GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U TEK 79/196 - VISNES - MERKING AV EKSISTERENDE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 79/196 - UNDERRRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Kheop AS HAS 17/02023-004 2017/05/23
U TEK 15/2040 - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG - NY AVDELING TILKNYTTET BARNEHAGE - 15/2040 - FERDIGATTEST - NY AVDELING BARNEHAGE Hans J Rasmussen AS JKV 15/01391-021 2017/05/23
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE MED FRATREDELSE 23.08.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U SEN 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/970 - ERKLÆRING 122/4. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING OPPM:17/970 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00143-007 2017/05/23
I TEK 15/2294 - PERAVEGEN, ÅKRA, FASADEENDRING TOMANNSBOLIG - 15/2294 - PERAVEGEN, ÅKRA, FASADEENDRING TOMANNSBOLIG Torleiv Sverre Fagerland KHM 17/02253-001 2017/05/23
U SEN 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/143 - TOMT 3 - MELDING 122/225. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/143 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00970-002 2017/05/23
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING AUTORISASJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U TEK 110/79 - VÅGA. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 110/79 - VÅGA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE. Rørlegger Geir Sirnes AS BFH 13/03000-006 2017/05/23
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OG EVALUERING - FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U SEN 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 4 - MELDING 122/226. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/1647 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01913-001 2017/05/23
U SEN 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/1647 - TOMT 5 - MELDING 122/227. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/1647 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01914-001 2017/05/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - AVSLUTNING AV BOLIGOPPFØLGING BMV 17/02254-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U TEK 12/501 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 12/501 - RETTING AV MANGLER Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/01288-006 2017/05/23
U HSE PERSONALMAPPE - ØKT ANSIENNITET OG LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 15/01573-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM TVANGSMULKT LKS 12/00844-138 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK 33/52 - STORAURVEGEN, SANDVE, RIVING AV EKSISTERENDE BYGG OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG M/NAUST - 33/52 - STORAURVEGEN, SANDVE, RIVING AV EKSISTERENDE BYGG OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG M/NAUST Edb-Tjenester Norge Limited KHM 17/02256-001 2017/05/23
I TEK 11/248 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - GRINDHAUG, GEIR KÅRE - 11/248 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GRINDHAUG, GEIR KÅRE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02258-001 2017/05/23
U TEK PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. - GODKJENT 19.12.2016 Fylkesmannen i Rogaland YSL 14/01428-077 2017/05/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET FØDSELSPERMISJON - FORLENGELSE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - TILBUD - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS Aski AS CBE02 17/01157-014 2017/05/23
I HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - TILBUD - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS a2b CBE02 17/01157-015 2017/05/23
U SKU KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN - GJELDER SØKNAD FRA TOVE SVENDSEN OM REKKVERK MELLOM KIRKEVEGEN 3 OG SØRAGADÅ 4 Rogaland fylkeskommune AAL 14/03287-064 2017/05/23
I SKU KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN - GJELDER UTSKIFTING AV GARASJEPORT - VEIBELLSBAKEN 4 Kåre Hansen AAL 14/03287-065 2017/05/23
U TEK 85/237 - VIKSHÅLANDVEGEN, UTVIK - NYBYGG HYBELHUS - 85/237 - SVAR PÅ VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING AV FORHOLD Odd Inge Vikshåland KMY 13/01001-013 2017/05/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-017 25 Offl §25 2017/05/23
U HSE PERSONALMAPPE - NY STILLINGSKODE OG LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK 33/52 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSGAVER SANDVE AS BYGGESAK 17/2256 - 33/52 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSGAVER SANDVE AS BYGGESAK 17/2256 Rørleggermester Olsen MHV 17/02259-001 2017/05/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK - ETTER TILSYN MED SAUEHOLD,FJØRFEHOLD OG KJÆLEDYRHOLD LKS 12/00844-139 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SKU SAMARBEID MELLOM OM UIS V/INSTITUTT FOR KULTUR OG SPRÅKVITENSKAP (IKS) OG KARMØY KOMMUNE - RAMMEAVTALE OM SAMARBEID MELLOM OM UIS V/INSTITUTT FOR KULTUR OG SPRÅKVITENSKAP (IKS) OG KARMØY KOMMUNE Universitetet I Stavanger GAU02 17/02255-001 2017/05/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK OM TVANGSMULKT LKS 12/00844-140 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 3/198 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RELIN SEGLEM Relin Seglem SKM 17/00008-067 2017/05/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - BEKREFTELSE PÅ ETTERKOMMET VEDTAK - ETTER TILSYN MED SAUEHOLD LKS 12/00844-141 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02508-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK 108/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE TOLLAKSEN - 108/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE TOLLAKSEN - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE TOLLAKSEN Inge Vaaga AS ALS06 16/04638-003 2017/05/23
I TEK 120/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LISBET KALLEVIK - 120/103 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - LISBET KALLEVIK Bråstein & Stelander AS ALS06 16/03600-003 2017/05/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KOPERVIK KULTURHUS Bjørn-Erik Nordås RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-9 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Sina Elisabeth Lyngholm BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - SØKNAD OM § 10-VEDTAK (KOPIMOTTAKER) PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Rogaland Fylkeskommune JST 15/02773-072 2017/05/23
I HSE TURNUSTJENESTE - LEGER - KOMPENSASJON FOR "TURNUSLEGEUTGIFTER" Åkra Legesenter AS BSE02 12/01048-041 2017/05/23
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - INGEN MERKNADER - 22.05.17 PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - Fylkesmannen i Rogaland YSL 16/00357-023 2017/05/23
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - INGEN MERKNADER - 22.05.17 PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. Fylkesmannen i Rogaland MAA05 16/04060-015 2017/05/23
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED FERKINGSTAD SKOLE Karen Serine Vågenes Liknes BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - GAMMELDANS PÅ SEVTUN 17.05.17 Sevtun SA EVI1 16/05163-062 2017/05/23
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 OG 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U SKU ELEVMAPPE - SVAR-SØKNAD OM UNDERVISNINGSDEKNING FOR VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U TEK 122/44, 65 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HAUGSNES, REIDAR JOHAN - SVAR - 122/44, 65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MV. Reidar Johan Haugsnes BJP01 17/02261-002 2017/05/23
U TEK 11/248 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - GRINDHAUG, GEIR KÅRE - SVAR - 11/248 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - GRINDHAUG, GEIR KÅRE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02258-002 2017/05/23
U TEK 118/1 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - SØKNAD OM NYDYRKING GNR/BNR 118/1 - OVERSENDES FOR NATURFAGLIG UTTALE Grethe Iren Sandvik Qvale HHU 17/01930-002 2017/05/23
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U TEK 118/1 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - NYDYRKING GNR/BNR 118/1 - OVERSENDES FOR KULTURMINNEUTTALE Rogaland Fylkeskommune HHU 17/01930-003 2017/05/23
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/130 OG 64/164 - MELDING OM ADRESSETILDELING I KOPERVIK - OLAF SIQVELANDS VEG. Rett Bolig AS BFH 17/00007-042 2017/05/23
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SKU PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE AFP RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE MELLOM VEILEDER,KOMMUNE OG LEGE UNDER VEILEDNING AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK REGULERINGSPLANER - GENERELT - 15/1790 - GJELDER OMDISPONERING AV AREAL Geir Bunes YSL 14/03700-009 2017/05/23
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE MELLOM VEILEDER,KOMMUNE OG LEGE UNDER VEILEDNING AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK - 16-109173RFA-JSTO - MUNKEJORD - MELDING OM RETTSKRAFTIG OG TINGLYST SAK - KRAV OM MATRIKKELFØRING - SAK - 16-109173RFA-JSTO - MUNKEJORD Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett HAS 16/03383-002 2017/05/23
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER AML §14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK GRAVESØKNAD - KIRKEVEGEN 159 - LOGGBOK - KIRKEVEGEN 159 Haugaland Kraft KSU01 17/01532-003 2017/05/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 12/374 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-239 2017/05/23
I TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - TILLATELSE FRA POLITIET - TOUR DES FJORDS FREDAG 26.05.17 (KOPIMOTTAKER) Politiet ALI 12/01960-039 2017/05/23
I HSE TILLEGGSSAK - VEDRØRENDE TELEFONLOGG MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/23
U TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM Jon Tore Storesund HHU 17/01890-003 2017/05/23
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SEN HAUGALAND BOMPENGESELSKAP - TILLEGG: KONSEKVENSER AV BOMPENGEREFORMEN FOR BOMPENGESELSKAPER UTENFOR DE REGIONALE BOMPENGESELSKAP Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KTV 12/02878-015 2017/05/23
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 107/26 - MELDING AV ADRESSEENDRING VED FOSNAVEGEN. Håkonsen Eiendom AS BFH 17/00007-043 2017/05/23
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1182 - 147/30 - BREV TIL IKKE MØTT PART - OPPMÅLINGSFORRETNING Kirsten Skibness Moxheim JHE 17/01487-009 2017/05/23
U SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-041 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT - NUMMER 2017/518414/200 - RBE08 17/01867-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I TEK 25/40 - STØLSHAUGEN, LANGÅKER, TILBYGG BOLIG, BAD OG SOVEROM - 25/40 -STØLSHAUGEN,LANGÅKER, TILBYGG BOLIG, BAD OG SOVEROM Kurt Reidar Eliassen KHM 17/02272-001 2017/05/23
U HSE ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Easydrift AS CBE02 17/01155-012 2017/05/23
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02275-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U TEK 15/681 - ÅKRA, NYBYGG BOD - BARNEVOGNSKUR - 15/681 - ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG - BOD/BARNEVOGNSKUR Ryvingen Barnehage SA BFH 12/02142-003 2017/05/23
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV DELER AV STILLING ANWO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
U SEN PERSONALMAPPE - FRITIDSSKADE 09.04.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - SKADEMELDINGSSKJEMA MSTA 16/00460-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/23
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSETNINGSOPPGAVE 2016 - SPAR VEA Kjøpmannshuset Norge AS EVI1 17/00011-032 2017/05/23
U TEK 15/652 - HOLMAVEGEN, ÅKRA. OPPRETTING AV KAILINJE OG REPARASJON AV EKSISTERENDE KAI - 15/652, HOLMAVEGEN, ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATT. OPPRETTING AV KAILINJE OG REPARASJON AV EKSISTERENDE KAI Trygve Klæhaug BFH 07/03465-005 2017/05/23
I TEK ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - OVERSENDER RAPPORT OVER SERVICEBYGGET I BORGAREDALEN Takst Team AS MHV 14/03265-037 2017/05/23
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - 15/427 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER 2017/526622/200 Statens Kartverk SMO02 16/04810-018 2017/05/23
U TEK 146/235 OG 146/190 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 146/235 OG 146/190 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Smarten Eiendom AS ALA04 17/01830-004 2017/05/23
U TEK 98/63 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2320 - 98/55 OG 98/155 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 16/2320 Lise-Lotte Austevik ALA04 16/02516-018 2017/05/23
U TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK - 16-109173RFA-JSTO - MUNKEJORD - SVAR - MELDING OM RETTSKRAFTIG OG TINGLYST SAK - 16-109173RFA-JSTO - MUNKEJORD KRAV OM MATRIKKELFØRING - SAK - 16-109173RFA-JSTO - MUNKEJORD Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 16/03383-003 2017/05/23