Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE AVK Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03784-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV UNDERSØKELSE ÅLAVIKVEGEN 6, GNR. 72 BNR. 71 Åse Kristin Naley ABU01 15/01750-044 2017/05/22
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT OG MIDLERTIDLIG FORSAMLINGSLOKALE - SIRADAGANE - 2.- 4. JUNI 2017 Siradagane JHN 17/00127-031 2017/05/22
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - REVIDERT SØKNAD OM ARRANGEMENT - KONSERTER 19. OG 20. MAI 2017 Litle Kvartnesholmen JHN 17/00127-033 2017/05/22
U SEN VEA BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - FORELØPIG SVAR - TILSYN - MILJØRETTET HELSEVERN VEA BARNEHAGE Vea barnehage BAN01 15/00009-003 2017/05/22
U TEK 148/105 - NORHEIM IDRETTSHALL BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 148/105 - NORHEIM IDRETTSHALL Karmøy Kommune JHN 12/00983-005 2017/05/22
I TEK 147/683 - RØRLEGGERMELDING - BYGG 7 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST BYGGESAK 17/2133 - 147/683 - RØRLEGGERMELDING - BYGG 7 - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST BYGGESAK 17/2133 Vassbakk & Stol AS MHV 17/02198-001 2017/05/22
U TEK 139/100 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGBJØRN SØRHUS - 139/100 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGBJØRN SØRHUS Storesund Rør AS ALS06 17/02167-002 2017/05/22
U TEK 120/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN TILKOBLING - 120/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN Inge Vaaga AS ALS06 17/02175-002 2017/05/22
I TEK 62/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ARVE HYSTAD - BYGGESAK: 17/397 - 62/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ARVE HYSTAD - BYGGESAK: 17/397 Comfort Karmøy AS MHV 17/02215-001 2017/05/22
I TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-A - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2260 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-A - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02231-001 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM DRIFTSAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG 2 STK. TOMANNSBOLIGER OG BODANLEGG BYGG 2 - FEIL... UTGÅR........147/705 - ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 2 BYGG 2 Block Watne AS KMY 16/03607-004 2017/05/22
U TEK 43/84 - KRYSSVEGEN, HØYNES. OMBYGGING OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 43/84 - FERDIGATTEST Karmøy Byggteknikk AS JHE05 12/05438-005 2017/05/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 9. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.05.17 T.O.M 30.06.18 Hallvard Folkedal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.05.17 T.O.M 30.06.18 Annika Hauen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.05.17 T.O.M 14.08.18 Irish Sugabo Kristiansen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 113/7 - PORTABAKKEN, DØLE - NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 113/7 - PORTABAKKEN, DØLE - NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE Kjell Vihovde KHM 17/02225-001 2017/05/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-052 25 Offl §25 2017/05/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-053 25 Offl §25 2017/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-014 25 Offl §25 2017/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-015 25 Offl §25 2017/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-018 25 Offl §25 2017/05/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-009 25 Offl §25 2017/05/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-010 25 Offl §25 2017/05/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD HASB 17/01976-007 25 Offl §25 2017/05/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER V/ VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/02141-002 25 Offl §25 2017/05/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-011 25 Offl §25 2017/05/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-012 25 Offl §25 2017/05/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-008 25 Offl §25 2017/05/22
U TEK 102/208 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/208 - FERDIGATTEST - NYBYGG LAGERBYGNING Karmøy Byggteknikk AS JKV 13/01246-005 2017/05/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.05.17 T.O.M 30.06.18 May Lise Johannessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL ARRANGEMENT - ST. HANS PÅ SYRE 17.06.17 Hans Eilert Borg JHN 17/00127-034 2017/05/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.05.17 TOM 30.06.17 Eirik Mæhle Stava RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK KARMØYHALLEN - BRANNTEKNISK REHABILITERING - KONTRAKT FOR KARMØYHALLEN - OMTEKKING AV TAK Procon AS TMS01 12/01275-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/05/22
U TEK 141/203 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - REBO AS - SVAR - 141/203 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM REBO AS Rebo AS BJP01 17/02210-002 2017/05/22
I TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2298 - 4/16 - KRAV OM SAMMENSLÅING MED 4/222 Ester Dahl Kro HHU 16/04941-005 26 Off.l.26 2017/05/22
I TEK 79/7 OG 79/184 - VISNES - BYGGETILSYN - 79/7 OG 79/184 - SVAR PÅ BYGGETILSYN - REDEGJØRELSE Kjell Schjelderup Netland KMY 17/02037-004 2017/05/22
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND, PÅBYGG NAUST OG FASADEENDRING - 12/67 - REDEGJØRELSE, REVIDERT SØKNADSSKJEMA OG TEGNINGER I K Gabrielsen IGR 17/01978-004 2017/05/22
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV - KV. 1826 BJØRNÅSVEGEN, RAGLAMYR I KARMØY KOMMUNE - TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-281 2017/05/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.04.17 TOM 11.04.18 Anne-Marie Storesund AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT / FRAVIKELSE BMV 16/02650-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00804-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4248 - 118/16 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT, MELDING OG ERKLÆRING STD: 16/4248 Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/01025-021 2017/05/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.05.17 TOM 31.12.18 Torbjørn Brekke Fiskaaen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - SØRSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/858,859 - 61/172 , 61/173 OG 61/131 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING OPPM: 17/858,859 Statens Kartverk Tinglysingen XXI 16/04838-010 2017/05/22
I TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 - 122/17 - SØKNAD OM UTSTATT OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 Edit Margot Haavardsholm MAH 17/00861-002 2017/05/22
U TEK 86/93 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - JUSTERING AV GRENSE ETTER UTFYLLING - 86/93 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Vedø Eiendom AS HAS 17/01510-012 2017/05/22
U TEK 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - FASADEENDRING - 102/53 - SVAR PÅ REDEGJØRELSE ETTER BYGGETILSYN, LONGANESVEGEN 37 Bjørn Gabriel Garvik JKV 17/01880-003 2017/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - VEDRØRENDE INTERVJU TIL LEDIG DRIFTSHJEMMEL Avaldsnes Fysioterapi DA MSTA 17/01232-030 25 Offl.§25 2017/05/22
I TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - 71/19 - REVIDERT REKVISISJON Kjell Danielsen ALA04 17/01844-004 2017/05/22
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02214-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 TOM 31.12.17 Judith Ferkingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - VURDERING - LEDIG HJEMMEL MSTA 17/01232-031 25 Offl.§25 2017/05/22
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02216-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - NYTT TILBUDSBREV - VENTILASJON VEA SYKEHJEM Fronta Ventilasjon AS JHK 14/01402-260 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/22
I TEK PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE SYKEMELDING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 TOM 01.08.17 Amalie Lundegaard Kristoffersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK 114/230 - HESTFARET, KOLNES, SEKSJONERING AV EIENDOM - 114/230 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Apollo Eiendom AS HAS 17/01851-004 2017/05/22
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØYRING AV REVIDERT RAMMEPLAN FOR AVKØYRSLER OG BYGGEGRENSER FOR PERIODEN 2017-2020 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KBG 16/00007-158 2017/05/22
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 15/537 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED VESTRE KARMØYVEG. Ingard Haugeberg BFH 17/00007-040 2017/05/22
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - HJORTETELLING - AUST-KARMØY GRUNNEIERLAG 2017 Aust-Karmøy Grunneierlag PCH01 12/00288-120 2017/05/22
I TEK 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG - 126/13 - VIKSHÅLANDVEGEN, VIKSHÅLAND, RIVING OG NYBYGG BOLIG Thea Cecilie Vikshåland KIS 17/02221-001 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING UNDERVISNING FOR VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I HSE HOVEDTARIFFAVTALEN - MEDBESTEMMELSE M.M. - BRUDD PÅ MEDBESTEMMELSE I HENHOLD TIL HOVEDAVTALEN HTV for NSF SALF 17/02223-001 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/05/22
I TEK 74/1, 74/22, 74/23 OG 74/50 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - YTRELAND, HÅKON - 74/1, 74/22, 74/23 OG 74/50 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM YTRELAND, HÅKON Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/02224-001 2017/05/22
I SEN NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - AVSLAG - NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EIE 14/02034-026 2017/05/22
I HSE PERSONALMAPPE - KOMMUNAL STØTTE VED INNGÅELSE AV NYOPPRETTET LEGEAVTALE MSTA 17/02220-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - VEDLEGG TIL SØKNAD OM UNDERVISNINGSDEKNING FOR VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 87/4 - NORDRE VELDE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 87/4 - SØKER OM UTSATT FRIST TIL Å PÅKLAGE VEDTAK Dagny Matland GTH 17/00784-005 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK 13/477 - TJØSVOLL - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLT AREAL - 13/477 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Sigmund Wåge Thorsen HAS 17/01196-010 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - VEDR. ENKELTVEDTAK RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 12/501 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 12/501 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/01288-005 2017/05/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02227-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 16/181 - ENGEVEGEN, MEDHAUG, RIVING AV TILBYGG OG GJENOPPBYGGING AV NYTT TILBYGG BOLIG - 16/181 - ENGVEGEN, MEDHAUG, RIVING AV TILBYGG OG GJENOPPBYGGING AV NYTT TILBYGG BOLIG John Einar og Hilde M Dalsvåg KHM 17/02226-001 2017/05/22
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - TILBUD OM NEDBETALING CEM01 16/04537-193 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SVAR - SPØRSMÅL OM KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/02130-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK PERSONALMAPPE - GODTGJØRING FOR DELVIS STEDFORTREDERTJENESTE I STILLINGEN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 52/1, 52/14, 52/11OG 12 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN TIL KARMØY KOMMUNE - 52/1, 52/14, 52/11OG 12 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN TIL KARMØY KOMMUNE ALA04 17/02229-001 26 Off.l.26 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. PENSJONIST / TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.02.17 T.O.M 31.03.18 June Marit Fjell MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK 128/26 - ØVRE HAUGE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 128/26 - RETUR AV SØKNAD OM DELING TIL PARKERINGSAREAL Gunvor Johanne Hausken HHU 14/01807-012 2017/05/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE - FØRER NJO 14/01599-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSGARANTI SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE / PENSJONISTAVTALE F.O.M 01.02.17 T.O.M 31.01.18 Roald Johannes Bernhard Berg MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.04.17 T.O.M 31.08.18 Camilla Bendiksen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 16.03.18 Brygida Maria Mannes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.02.17 T.O.M 29.02.18 Marit Christine Natvig Neshavn MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSING VED SYKDOM LKS 12/00483-154 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Cecilie Ottøy Eide MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.03.17 T.O.M 28.03.18 Sunniva Larsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.03.17 T.O.M 31.12.17 Marte Selliken Johannessen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSING VED SYKDOM LKS 12/00483-155 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/04091-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK 70/1 - ØVRE EIDE, EIDE, INDRE. SPRENGING AV FJELL MED TILBAKEFØRSEL AV JORD OG LEIRMASSER - 70/1, ØVRE EIDE, EIDE, INDRE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. SPRENGING AV FJELL MED TILBAKEFØRSEL AV JORD OG LEIRMASSER M. Huus Maskin M Huus Maskin V/ Mangor Huus BFH 06/01878-015 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.04.17 TOM 11.04.18 Anne-Marie Storesund AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/01858-004 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/22
I TEK 115/198 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MOLDESÆTHER, BRITT REIDUN/INGVALDSEN, ØYSTEIN - 115/198 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MOLDESÆTHER, BRITT REIDUN/INGVALDSEN, ØYSTEIN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02230-001 26 Off.l.26 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 TOM 31.12.17 Judith Ferkingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 TOM 01.08.17 Amalie Lundegaard Kristoffersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING Storesund barnehage RHO 15/03332-276 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSBREV VEDR. SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK STØY FRA FARTØY I OPPLAG - STØY FRA FARTØY I OPPLAG I FOSEN - ORIENTERING OM REGELVERK OG MYNDIGHETSOMRÅDE (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PCH01 17/02233-001 2017/05/22
I TEK 3/576 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK BENTSEN - 3/576 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DIDRIK BENTSEN S O Lund AS MHV 17/02234-001 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSBREV SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK 62/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ARVE HYSTAD - BYGGESAK: 17/397 - 62/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ARVE HYSTAD - BYGGESAK: 17/397 Comfort Karmøy AS MHV 17/02215-002 2017/05/22
I TEK 4/254 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND TØNNESSEN - 4/254 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TROND TØNNESSEN S O Lund AS MHV 17/02235-001 2017/05/22
I TEK PERSONALMAPPE - FAGBREV ELEKTRIKERFAGET IBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 19/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHNNY ESKEVIK - 19/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHNNY ESKEVIK S O Lund AS MHV 17/02236-001 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - UTVIDET FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 66/952 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED VALBERGVEGEN. Hans Petter Holgersen BFH 17/00007-041 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING OG BEHOV FOR FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKT - RESTEN SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK 74/1, 74/22, 74/23 OG 74/50 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - YTRELAND, HÅKON - SVAR - 74/1, 74/22, 74/23 OG 74/50 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM YTRELAND, HÅKON Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/02224-002 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-B - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2262 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-B - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02237-001 2017/05/22
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02216-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-D - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2266 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-D - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02240-001 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-C - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2265 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-C - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02238-001 2017/05/22
I TEK 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-E - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: 17/2267 - 123/161 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG BK1-E - TILTAKSHAVER: BERGE SAG BYGGESAK: Vassbakk & Stol AS MHV 17/02242-001 2017/05/22
I TEK 4/51 OG 4/162 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - KNUTSEN, MAGNE/KNUTSEN, INGER MARIE - 4/51 OG 4/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KNUTSEN, MAGNE/KNUTSEN, INGER MARIE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 17/02239-001 26 Off.l.26 2017/05/22
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/02214-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 3/141 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAUS KVILHAUGSVIK - 3/141 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAUS KVILHAUGSVIK S O Lund AS MHV 17/02241-001 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON F.O.M 24.04.17 T.O.M 19.05.17 SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG - SØKNAD OM TILSKUDD IFB. UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG Glenn Gabrielsen HDO 14/04560-021 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - P.G.A OMSORG FOR SMÅ BARN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - FV. 831 MILJØGATE SPANNAVEGEN - HØRINGSBREV - TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-282 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Linn Renee Osen Dankertsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - 100 % STILLING TOM 31.12.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - 146/257 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - NORCEM AS Advokat Carl Fredrik Hestbek HDO 15/04310-030 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Camilla Veronica Iversen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - AVSLAG PÅ SØKNAD - SKUDENESLØYPA - DIGITAL OPPLEVELSESFORMIDLING Norsk Kulturråd CVA 14/03531-029 2017/05/22
U TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - ANMODNING OM UTTALE Fylkesmannen i Rogaland GTH 17/01753-004 2017/05/22
I TEK 32/175 - VIKRAVEGEN, VIKRA, NYBYGG GARASJE - 32/175 - VIKRAVEGEN, VIKRA, NYBYGG GARASJE Kristen Lund KHM 17/02244-001 2017/05/22
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 17/01130-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 13.03.17 F.O.M 31.12.17 Ann Kristin Simonsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG - SØKNAD OM TILSKUDD IFB. UTSKIFTING AV VANNLEDNING - NORDRE LIKNESVEG Henry Våge HDO 14/04560-022 2017/05/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02354-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.03.17 T.O.M 31.12.17 Renate Bennett Saga MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 148/154 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLEN AKSNES - 148/154 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLEN AKSNES Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/01925-003 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.04.17 T.O.M 31.12.18 Oddrun Larsson MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 27.05.2017 Mortholmen Drift AS EVI1 16/05163-060 2017/05/22
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Ingrid Mæland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I HSE PERSONALMAPPE - PERMISJONSSØKNAD JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES - 86/1 - 86/55 - MIDDELALDERRUIN ID 34379-6 - KML § 8, 1. LEDD - (KOPIMOTTAKER) OPPFYLLELSE AV RIKSANTIKVAREN VILKÅR - BEKREFTELSE Riksantikvaren MSV 12/00173-044 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03317-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - VEDR. OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT TIRSDAG 30.MAI 2017 Merete Håstø Albertsen MSA 15/04160-020 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERINGA AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK 12/321 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - RONGVED, MARIANNE TOLLEFSEN - SVAR - 12/321 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RONGVED, MARIANNE TOLLEFSEN Advokatfirmaet Eurojuris BJP01 17/02181-002 2017/05/22
U SEN ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE, STUTØY NORD - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Universitetet I Stavanger JST 17/03301-001 2017/05/22
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK 2/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN FRØLAND RØDDER - 2/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELIN FRØLAND RØDDER Comfort Karmøy AS MHV 17/02246-001 2017/05/22
I TEK 113/57 - KONSESJON - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES - OVERDRAGER: PER MAGNE STAKKESTAD, KURT ÅGE STAKKESTAD, SIV ANITA S. KNUDSEN (113/57 + DEL AV 112/2) - 113/57 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - SØKER: RUTH ELLEN GIMNES - OVERDRAGER: PER MAGNE STAKKESTAD, KURT ÅGE STAKKESTAD, SIV ANITA STAKKESTAD KNUDSEN Ruth Ellen Gimnes BJP01 17/02245-001 26 Off.l.26 2017/05/22
U TEK RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - RESULTAT AV KONKURRANSE Ahlsell Norge AS TES02 16/03134-002 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING CAFE NELLY Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt EVI1 17/01079-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - VALG AV LEVERANDØR Brødrene Dahl AS TES02 16/03134-003 2017/05/22
I TEK 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - 102/44 OG 102/65 - KLAGE PÅ VEDTAK Kjell Lervik GTH 13/03091-035 2017/05/22
U TEK RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - VALG AV LEVERANDØR Heidenreich AS TES02 16/03134-004 2017/05/22
U TEK 4/51 OG 4/162 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - KNUTSEN, MAGNE/KNUTSEN, INGER MARIE - SVAR - 4/51 OG 4/162 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KNUTSEN, MAGNE/KNUTSEN, INGER MARIE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund BJP01 17/02239-002 2017/05/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRAASSISTENTTIMER Bygnes vitenbarnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRAASSISTENTTIMER Bygnes vitenbarnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK HUSØY - ETAPPE 15A - OVERSENDER RAPPORT FRA MULTICONSULT - GRUNNUNDERSØKELSER I SJØEN, HUSØY Cowi AS TIB 17/02217-001 2017/05/22
I SEN RAMMEAVTALE - MØBLER - VARSEL OM PRISSTIGNING FOR RAMMEAVTALE FOR KJØP AV MØBLER Rom For Flere Vest AS OEI 15/02665-028 2017/05/22
U TEK 115/198 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MOLDESÆTHER, BRITT REIDUN/INGVALDSEN, ØYSTEIN - SVAR - 115/198 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MOLDESÆTHER, BRITT REIDUN/INGVALDSEN, ØYSTEIN olav munkejord BJP01 17/02230-002 2017/05/22
I TEK 106/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR JAKOBSEN - 106/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR JAKOBSEN Pv Rør AS MHV 17/02249-001 2017/05/22
I SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Skudenes Bryggeri AS EVI1 17/02250-001 26 Off.l.26 2017/05/22
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL ELLER ADOPSJON GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET FORELDREPERMISJON FRA 16.07.2018 - T.O.M 14.09.2018 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING, ST. HANS PÅ SYRE - 17.06.17 Hans Eilert Borg EVI1 16/05163-061 2017/05/22
I SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON FOR DELER AV STILLING FRA 17.09.2018 - T.O.M 23.11.2018 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
I TEK PLAN 4045-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 - ENDRING - FJERNING AV PLANBESTEMMELSER - GODKJENT 23.06.2017 - VARSEL OM OPPSTART AV MINDRE REGULERINGSENDRING PLAN 4045-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 - MINDRE ENDRING, FJERNING AV PLANBESTEMMELSER Leif Victor Wee MAA05 17/01336-003 2017/05/22
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV - FV. 852 - AUSTRE VEAVEG - KOLLEKTIVTILTAK Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-283 2017/05/22
I TEK 139/41 -HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE - OPPFØRING AV GARASJE - 139/41 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Sigurd Kvåle KMY 13/02445-006 2017/05/22
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 57/195 SEKSJONSNR. 1 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RUNE MIDTUN Trebygg Vest AS SKM 17/00008-066 2017/05/22
I TEK UTSLIPPSTILLATELSE - NORSCRAP KARMØY AS - NORSCRAP KARMØY AS - BEDRIFTENS OPPFØLGING AV AVVIKENE GITT ETTER KONTROLLEN 22.02.2017 - AVVIKENE LUKKES (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/05297-015 2017/05/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22
U TEK 83/35 MFL. - SKEIE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3637,3638 - 83/35 MFL. - ANGÅENDE ENDRING AV SØKNAD OM DELING Einar Dagfinn Skeie HHU 16/05153-008 2017/05/22
U TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4248 - 118/16 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD: 16/4248 Einar Bernt Vaage ALA04 17/01025-022 2017/05/22
U TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4248 - 118/16 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD: 16/4248 Oddvar Aksnes ALA04 17/01025-023 2017/05/22
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 63/106 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT Mardon Kallevik ALA04 17/01109-011 2017/05/22
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 63/106 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Birgitte Hetland ALA04 17/01109-012 2017/05/22
U SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE SKUDENES BRYGGERI AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt EVI1 17/02250-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/22