Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 72/197 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGEMELDING Kirsti Sveindal GEL 17/00012-215 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 29/46 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-216 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 142/170 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Åse Rasmussen GEL 17/00012-217 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 123/65 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGEMELDING Kirsti Sveindal GEL 17/00012-218 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/395 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Torgeir Grindhaug, Hellvik Hus GEL 17/00012-219 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 69/71 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELING AV EIENDOM Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-220 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 88/41 - BESTILLING AV NABOLISTE - DRIVSTOFFTANK Jan Egil Midtskog GEL 17/00012-221 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/55 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-222 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 102/53 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Bjørn Gabriel Garvik GEL 17/00012-223 2017/05/19
U TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - 25/26 - OVERSENDES FOR UTTALE TIL DISPENSASJON, PBL. § 11-6 Rogaland Fylkeskommune HHU 17/01709-003 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 16/181 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-225 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/196 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-226 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 12/431 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK Reidar Bjelland GEL 17/00012-227 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 95/32 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Olav Liknes for Eskild Kvala AS GEL 17/00012-224 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/90 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Svein Helge Vestre GEL 17/00012-228 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 60/119 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-229 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 113/7 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGEMELDING Thor Arne Lie GEL 17/00012-230 2017/05/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01243-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - REFERAT FRA NÆRVÆRSMØTE BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 94/197 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGEMELDING Hein Tommy Larsen GEL 17/00012-231 2017/05/19
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4167, 17/4191, 17/5259 - 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rune Hemnes EDH 17/00452-007 2017/05/19
U TEK 148/197 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR AARVIK - 148/197 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR AARVIK Bjørn Genberg AS ALS06 17/02103-002 2017/05/19
U SEN KARMØY FORLIKSRÅD - FASTE MØTEFULLMEKTIGER 2017-2020 - KARMØY FORLIKSRÅD - FASTE MØTEFULLMEKTIGER 2017-2020 - FRITAK Hallstein Trælhaug EDA 16/04847-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 16/184 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-232 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 86/233 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Åse Rasmussen GEL 17/00012-233 2017/05/19
U TEK 148/175 - NORHEIMTUNET, NORHEIM, PÅBYGG GARASJE, VINTERHAGE - 148/175 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Trude Helgevold EDH 17/02016-002 2017/05/19
U TEK 12/162 - VESTRE KARMØYVEG, SEVLAND, NATURSTEINSMUR MED GRUNNARBEID - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 12/162 - VESTRE KARMØYVEG, SEVLAND, NATURSTEINSMUR MED GRUNNARBEID I K Gabrielsen IGR 17/02038-003 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/454 - BESTILLING AV NABOLISTE - PÅBYGG Kristian Lund GEL 17/00012-234 2017/05/19
I TEK 71/31 - VESTRE KARMØYVEG, BREKKE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 71/31 - VESTRE KARMØYVEG, BREKKE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Karsten Bjelland AS OHA 17/02190-001 2017/05/19
U TEK BRENNING, BÅL, FYRVERKERI - TILLATELSE TIL SALUTTERING I KOPERVIK Meyerpro AS TSC 12/00424-029 2017/05/19
U TEK BRENNING, BÅL, FYRVERKERI - TILLATELSE TIL SALUTTERING - SKUDENESHAVN Meyerpro AS TSC 12/00424-030 2017/05/19
I TEK 118/32 - MYKLABUST - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 118/32 - MYKLABUST - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Kurt Seland GER01 17/02195-001 2017/05/19
I TEK 2/398 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOMT 5 - TILTAKSHAVER: BÅRDSEN BYGGESAK 16/2486 - 2/398 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2486 Thorleif & Sigurd Ytreland ALS06 16/02251-003 2017/05/19
I SEN BEDRIFTSHYTTE FOR ANSATTE I KARMØY KOMMUNE - OPPSIGELSE AV LEIEKONTRAKT FOR HYTTE I MALDAL Maldal Hytteservice AS MMW 12/00161-080 2017/05/19
I TEK 2/398 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TOMT 5 - 2/ 398 - SAMSVARSERKLÆRING OG KONTROLLSKJEMA. Torleif og Sigurd Ytreland AS JHE05 16/02486-011 2017/05/19
I TEK BRUK AV METALLDETEKTOR PÅ KARMØY KOMMUNES EIENDOMMER - SØKNAD OM DISPENSASJON - SØK MED METALLDETEKTOR PÅ EIENDOM 142/651 Morten Storesund ALI 17/02196-001 2017/05/19
U TEK 99/66 - LIARVEGEN, VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG HAGESTUE, SAMT INNREDNING AV KJELLERETASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 99/66 - TILLATELSE M/DISP Magne Knutsen EDH 17/01902-004 2017/05/19
U TEK GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN TILKOBLING - VA-LEDNING - SVAR - GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN Khv AS KSU01 17/02174-002 2017/05/19
U TEK 50/47 - FALNES PRESTEGÅRD - VÅTROM I NAUST - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 50/47 - FALNES PRESTEGÅRD - UTSLIPPSTILLATELSE Vedavågen Rør AS OHA 17/01707-004 2017/05/19
I TEK 16/74 - ÅKRASANDEN, MEDHAUG - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG - 16/74 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggdetalj AS JKV 17/00593-006 2017/05/19
I TEK 146/190 OG 146/235 - BØVÅGEN, BØ, NYBYGG LAGERHALL - 146/235 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KIS 17/01828-003 2017/05/19
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV BYGGEMODNINGSPLANER FOR BOLIGFELT SLETTAVIKA Ing John Alvseike - rådgivende ingeniørfirma BTH04 17/01567-003 2017/05/19
I TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 20/39 - MOTTATT MANGLER Trygve J Sjøen AS IGR 17/01726-005 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 12/464 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Reidar Bjelland GEL 17/00012-235 2017/05/19
U TEK 78/5 - HAUGESUND LUFTHAVN , STOKKDAL - TILBYGG TERMINALBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 78/5 - HAUGESUND LUFTHAVN , STOKKDAL - TILBYGG TERMINALBYGNING Norconsult AS KIS 17/02114-002 2017/05/19
I TEK 4/25 - SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD - SØKNAD OM DISPENSASJON - RIVING AV EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 4/25 - SILJEBERGVEGEN, MUNKEJORD. SØKNAD OM DISPENSASJON, RIVING AV EKSISTERENDE BOLIG OG OPPFØRING AV NY BOLIG Skjærsund AS IGR 17/02206-001 2017/05/19
I SEN ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS - BER OM UTTALELSE TIL LOVLIGHETSKLAGE - ANMODNING OM LOVLIGHETSKONTROLL AV FORMANNSKAPSSAKENE 52/17 OG 53/17 Fylkesmannen i Rogaland KTV 17/01295-007 2017/05/19
I SEN TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE - BER OM UTTALELSE TIL LOVLIGHETSKLAGE - ANMODNING OM LOVLIGHETSKONTROLL AV FORMANNSKAPSSAKENE 52/17 OG 53/17 Fylkesmannen i Rogaland KTV 17/01194-008 2017/05/19
I SEN KRISESENTER VEST - INNKALLING - REPRESENTANTSKAPSMØTE I KRISESENTER VEST IKS Krisesenter Vest IKS SEI04 12/01921-026 2017/05/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-307 25 Offl §25 2017/05/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-308 25 Offl §25 2017/05/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-309 25 Offl §25 2017/05/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-739 25 Offl §25 2017/05/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-497 25 Offl §25 2017/05/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-498 25 Offl §25 2017/05/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-499 25 Offl §25 2017/05/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-500 25 Offl §25 2017/05/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-501 25 Offl §25 2017/05/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-502 25 Offl §25 2017/05/19
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-503 25 Offl §25 2017/05/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, SVANGERSKAPSVIKARIAT 80% - AVSLAG ARO07 17/01383-008 25 Offl §25 2017/05/19
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, SVANGERSKAPSVIKARIAT 80% - TRUKKET ARO07 17/01383-009 25 Offl §25 2017/05/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-036 25 Offl §25 2017/05/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-023 25 Offl §25 2017/05/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-019 25 Offl §25 2017/05/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-010 25 Offl §25 2017/05/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-011 25 Offl §25 2017/05/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-012 25 Offl §25 2017/05/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-015 25 Offl §25 2017/05/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-016 25 Offl §25 2017/05/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-006 25 Offl §25 2017/05/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-007 25 Offl §25 2017/05/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-008 25 Offl §25 2017/05/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD HASB 17/01976-005 25 Offl §25 2017/05/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/02083-003 25 Offl §25 2017/05/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - SØKNAD JBR04 17/02084-005 25 Offl §25 2017/05/19
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-011 25 Offl §25 2017/05/19
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-012 25 Offl §25 2017/05/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02089-006 25 Offl §25 2017/05/19
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-009 25 Offl §25 2017/05/19
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-004 25 Offl §25 2017/05/19
I SEN NORSK BANE AS - SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING NORSK BANE, SAUDA,13.06.2017 Norsk Bane AS PVE01 13/02263-005 2017/05/19
I TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - UTTALE TIL DISPENSASJON OG FORMINNE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 16/03178-015 2017/05/19
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - HENVENDELSER VEDR. FERDIGATTEST PÅ TILBYGG Sissel Helen Yrkje IGR 17/00073-022 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.05.17 T.O.M 12.05.18 Line Sofie Apeland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.06.17 T.O.M 31.08.17 Lenka Kocisova AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.05.17 T.O.M 31.12.17 Christine Georgsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - KOMMENTAR TIL KLAGE Tor Arthur Halvorsen GTH 15/02335-037 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.06.17 T.O.M 31.12.18 Kristina Veland Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U TEK 11/132 - MANNESVEGEN, MANNES - TILBYGG BOLIG M/GARASJE - 11/132 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TILBYGG BOLIG M/GARASJE Hans J Rasmussen AS JKV 16/03116-006 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.05.17 T.O.M 31.05.18 Janne Reistad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Even Olsen Stokkvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.05.17 T.O.M 15.05.18 Viktoriia Moskalenko AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02193-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U TEK 59/157 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING OG NYTT TILBYGG - 59/157 - SVAR VEDRØRENDE FERDIGATTEST John Ola Mytting KMY 15/02516-004 2017/05/19
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG Helene Breivik Hellerdal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SEN 88/192 - SØNDRE VELDE - ENDRET ADKOMST - SVAR - 88/192 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE REGULERINGSFORHOLD MM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS JST 17/00448-003 2017/05/19
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL INVESTERING I BÅT PVE01 12/00098-236 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/04960-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Thordis Helene Bonander JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING ETTER AML§10-12 4.LEDD FOR TJENESTESTED AUSTBØVEGEN 24 Fellesorganisasjonen (fo) RLA 12/00092-239 2017/05/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04960-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04960-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING JMH02 99/01787-089 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. - GODKJENT 19.6.2017 - UTTALELSE FRA FORTIDSMINNEFORENINGEN - 11.05.17 PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. Haugaland lokallag av fortidsminneforeningen YSL 16/02769-022 2017/05/19
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - MERKNADER FRA ALF INGE DAHLE - 15.05.17 PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Alf Inge Dahle JST 13/03162-063 2017/05/19
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - MERKNADER FRA FORTIDSMINNEFORENINGEN - 11.05.17 PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Haugaland lokallag av fortidsminneforeningen JST 13/03162-064 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 07/01372-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 13/04578-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U TEK 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02074-003 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Gro Anita Sivertsen Bårdsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 01/02846-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK 2/188 - TEKNISK PLAN - SKUTEBERG HELLVIK HUS - REFERAT FRA BYGGEMØTE, SKUTEBERG - 04.05.17 Hellvik Hus Karmøy AS BTH04 12/02655-015 2017/05/19
U SKU PESONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 13/04579-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN, GJELDER AUTOMATISK FREDETE OG NYERE TIDS KULTURMINNER - 16.05.17 PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Rogaland Fylkeskommune JST 13/03162-065 2017/05/19
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 18.05.17 PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted JST 13/03162-066 2017/05/19
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OPPDRAGSBEKREFTELSE MBM 15/02054-028 15 Offl.§15 2017/05/19
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2018 Kirkelig Dialogsenter Stavanger KTV 12/00098-237 2017/05/19
I TEK 59/100 - KOPERVIK NORDRE.TILBYGG ENEBOLIG, - 59/100 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE OG FERDIGATTEST Olaf Jonny Velle KMY 09/00934-018 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 14/02395-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I SEN KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - - OPPDRAGSBEKREFTELSE MBM 15/01906-015 15 Offl.§15 2017/05/19
I SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 16.05.17 MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/04602-012 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE JMH02 07/01387-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK 66/348 OG 66/363 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, FREDRIK/HELGESEN, IDA SOFIE - 66/348 OG 66/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - PEDERSEN, FREDRIK/HELGESEN, IDA SOFIE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02197-001 2017/05/19
U TEK 13/117 - TJØSVOLL - TEKNISK PLAN - SVAR - OVERSENDER SKISSE FOR STØYVEGG OG LEKEPLASS 13/117 - TJØSVOLL - TEKNISK PLAN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01937-002 2017/05/19
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING 2012 - - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 16.05.17 KIWI AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01403-031 2017/05/19
I SEN KIWI NORHEIM 691 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 16.05.17 KIWI NORHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/00128-019 2017/05/19
U TEK 86/93 - HUSØY, AVALDSNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI - 86/93 - FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04950-008 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUD FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-269 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72//88 - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN I SUNDVEGEN 159 Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ABU01 15/01750-049 2017/05/19
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN I BREIDABLIKKVEGEN 2 Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ABU01 15/01750-050 2017/05/19
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/213 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-236 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 04.05.17 T.O.M 31.05.18 Reidun-Marie Hinderaker JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - ÅKRA -MANGELFULL SØKNAD Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-006 2017/05/19
I TEK 59/100 - KOPERVIK NORDRE. TILBYGG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG OG SJØHUS M/BRYGGE - 59/100 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Olaf Jonny Velle KMY 08/02060-019 2017/05/19
I SEN VARSLINGSSAK - RAPPORT FRA KPMG - UNDERSØKELSE I FORBINDELSE MED VARSLINGSSAK Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 17/02207-001 2017/05/19
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - 120/102 - SØKNAD OM FRITAK FRA TILKOBLING AV KLOAKK KOMMUNALT NETT ANTONSEN, KNUT OG ANNE-JORUN Knut Johan Antonsen ETS 12/00024-372 2017/05/19
U TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE, ANMODNING OM UTTALELSE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen OHA 17/01283-005 2017/05/19
I TEK 11/319 - MYRAVEGEN, MANNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 11/319 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE - ENDRING I PLASSERING Halvor Eriksen KHM 14/03866-007 2017/05/19
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND HELGESEN, TOMMY OG HINDERAKER, GERD-KATRINE - SVAR PÅ BEKREFTELSE VEDRØRENDE TOMTETILDELING - STORESUND 8 HELGESEN, TOMMY OG HINDERAKER, GERD-KATRINE Tommy Helgesen SKM 17/01947-003 2017/05/19
I SEN E134 HAUKELIVEGEN AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 20. JUNI 2017 E134 HAUKELIVEGEN AS E134 Haukelivegen AS PVE01 14/01199-008 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED ÅKRA BBH Kari Synnøve Skeie Kaldheim AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK 114/230 - HESTFARET, KOLNES, SEKSJONERING AV EIENDOM - 114/230 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/01851-003 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STILLINGSREDUKSJON GRUNNET STUDIER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST - 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST Ellen Kristine Svendsen KHM 17/02199-001 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE UFØREPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK 133/149 - FEØY - NYBYGG NAUST - 133/149 - FEØY - NYBYGG NAUST Rolf Svendsen KHM 17/02203-001 2017/05/19
I TEK PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I SEN GULATING ØLUTSALG KARMØY - MUNNGODT 3 AS SALGSBEVILLING - UTTALELSE SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL-GULATING ØLUTSALG KARMØY EVI1 17/02136-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK 43/84 - KRYSSVEGEN, HØYNES. OMBYGGING OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 43/84 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Byggteknikk AS JHE05 12/05438-004 2017/05/19
I TEK VANNSKADE - HESTMYRVEGEN 19 B - 27.07.16 - TRINE LISE BJELLAND GJENSIDIGE 36210745,5 - KRAV OM TILBAKEBETALING AV UTLEGG ETTER SKADE HOS TRINE LISE BJELLAND Gjensidige Forsikring ASA KSG 17/02204-001 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 03/02570-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SEN 61/131 - MIDTSTOKKE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 61/131. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01008-002 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED STORESUND BBH Rita Anett Olsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE JMH02 04/02517-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK 102/208 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/208 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmøy Byggteknikk AS JKV 13/01246-004 2017/05/19
I TEK 122/224 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NERNES, GUNNAR - 122/224 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NERNES, GUNNAR Gunnar Nernes BJP01 17/02202-001 26 Off.l.26 2017/05/19
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUDET FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-270 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE JMH02 03/00224-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK BB1 MOKSHEIMTUNET - TEKNISK PLAN - BB1 MOKSHEIMTUNET - BYGG 7, TEGNINGER TIL TEKNISK GODKJENNING Cowi AS BTH04 16/02032-020 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLINGSSTØRRELSE JMH02 06/02009-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I SKU OPPLEVELSESKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM Å TILDELING AV OPPLEVELSESKORTET - 2017 ANKO 17/02205-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE JMH02 03/01538-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I SEN HEISING OG FIRING AV FLAGG - AVTALER - HEISING OG FIRING AV FLAGG - AVTALE Kolnes Grendahus SA EIE 12/04420-015 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - SØKNAD OM 4 STK. GJERDEKLYVERE Gudmund Storesund LKS 12/01708-073 2017/05/19
U TEK 66/348 OG 66/363 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - PEDERSEN, FREDRIK/HELGESEN, IDA SOFIE - SVAR - 66/348 OG 66/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - PEDERSEN, FREDRIK/HELGESEN, IDA SOFIE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02197-002 2017/05/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - INNFLYTTINGSMELDING BMV 16/04960-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUD FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-271 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK DRIFT AV HAUGALAND LANDBRUKSRÅDGJEVING - KOMMUNAL STØTTE 2012-2018 - ANMODNING OM OVERFØRING AV KOMMUNALT TILSKOT Norsk Landbruksrådgiving Rogaland BJP01 12/00400-016 2017/05/19
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV STILLINGSSTØRRELSE JMH02 09/01728-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING GoTech AS CBE02 17/01155-008 2017/05/19
U HSE ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - FORESPØRSEL OM ETTERSENDING Easydrift AS CBE02 17/01155-009 2017/05/19
U TEK 122/224 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NERNES, GUNNAR - SVAR - 122/224 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NERNES, GUNNAR Gunnar Nernes BJP01 17/02202-002 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - P.G.A OMSORG FOR SMÅ BARN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUDET FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-272 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN TILKOBLING - VA-LEDNING - REVIDERT GRAVESØKNAD FOR MYRDALVEGEN TILKOBLING - VA-LEDNING Khv AS KSU01 17/02174-003 2017/05/19
I TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - SØKNAD OM 3 STK. GJERDEKLYVERE Jon Egil Frette LKS 12/01708-074 2017/05/19
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/02208-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK 4/25 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: INGER OG VEGARD HALSNE BYGGESAK: 17/2206 - 4/25 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: INGER OG VEGARD HALSE S O Lund AS MHV 17/02209-001 2017/05/19
U TEK PLAN 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. - PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL. Fylkesmannen I Rogaland YSL 13/04467-125 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - ORIENTERING OM UTBETALING AV FORSIKRING - 84999898 JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.06.17 T.O.M 31.08.17 Lenka Kocisova AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.06.17 T.O.M 31.12.18 Kristina Veland Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.05.17 T.O.M 12.05.18 Line Sofie Apeland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.05.17 T.O.M 15.05.18 Viktoriia Moskalenko AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Gro Anita Sivertsen Bårdsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U TEK GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN TILKOBLING - VA-LEDNING - SVAR - REVIDERT GRAVESØKNAD FOR MYRDALVEGEN TILKOBLING - VA-LEDNING Khv AS KSU01 17/02174-004 2017/05/19
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV - KV. 1826 BJØRNÅSVEGEN, RAGLAMYR I KARMØY KOMMUNE - TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-280 2017/05/19
I TEK 141/203 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - REBO AS - 141/203 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM REBO AS Rebo AS BJP01 17/02210-001 2017/05/19
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA ASSISTENTTIMER FOR EN KORTERE PERIODE Bygnes vitenbarnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL TRYGDEBOLIG BMV 17/01243-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01243-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TILSYNSLEGE VED NORHEIM BBH Eirik Felde Sønstabø MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - TREKKER SØKNAD MSTA 17/01232-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED HÅVIK SKOLE Solveig Haugland Hatteland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.05.17 T.O.M 31.12.17 Christine Georgsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/19
U HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - KLAGE PÅ MANGLENDE HELSEHJELP AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/19