Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN PERSONALMAPPE - UTGÅR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT Grethe Tindeland Halrynjo GKO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK 148/154 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLEN AKSNES - 148/154 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLEN AKSNES Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/01925-002 2017/05/18
U TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - RAMMETILLATELSE - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG Dr Ing A Aas-Jakobsen AS IGR 17/00691-013 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV VIKARIAT F.O.M. 19.06.2017 T.O.M. 31.10.2017 Kirsten Vedø Tveit MKV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK 148/256 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CK INVEST AS - 148/256 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CK INVEST AS Rørlegger Haraldseid AS ALS06 17/01988-002 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT Tove Janne Østevik SAE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT F.O.M. 01.10.2017 T.O.M. 30.04.2018 Monika Romic JNO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 - GODKJENT 19.6.2017 - MERKNAD FRA SIGBJØRN STOPLE - 14.05.17 PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 Sigbjørn Stople YSL 16/03862-017 2017/05/18
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM DELVIS FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKT SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK 58/221 - RØRLEGGERMELDING - VANNPOSTER PÅ KAI - KARMSUND HAVN IKS - 58/221 - RØRLEGGERMELDING - VANNPOSTER PÅ KAI - KARMSUND HAVN IKS Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/02063-002 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 120/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN TILKOBLING - 120/29 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR M. JOHANSEN Inge Vaaga AS MHV 17/02175-001 2017/05/18
I SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER HOUSE OF SUN - GJELDER VARSEL OM PÅLEGG - MANGLENDE SYSTEM FOR ALDERSKONTROLL PER JOAR SVENDSEN - HOUSE OF SUN Bøhn Regnskap A/s BAN01 17/02061-002 2017/05/18
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - SVAR - 15/200 - SØKNAD OM FRIKJØP AV PARKERINGSPLASS AVTALE I K Gabrielsen HPE 16/04496-011 2017/05/18
U TEK 2/251 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS M. HAUGLAND - 2/251 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS M. HAUGLAND Comfort Karmøy AS ALS06 17/02135-002 2017/05/18
U TEK 148/373 - RØRLEGGERMELDING - INGE BJØRN EVJEN/TORILL WENCHE EVJEN - PÅKOBLING - 148/373 - RØRLEGGERMELDING - INGE BJØRN EVJEN/TORILL WENCHE EVJEN - PÅKOBLING Bjørn Genberg AS ALS06 17/02132-002 2017/05/18
U TEK PAPIRSORTERING OG ANDRE FRAKSJONER - SVAR - INNHENTING AV TILBUD PÅ SALG AV USORTERT PAPIR v/ Trond Espen Bygland Geminor MHV 12/00205-081 2017/05/18
U SEN PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Rogaland Fylkeskommune JST 15/02773-067 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK 25/57 - 58 - JEREVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG LANDBRUKSGARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 25/57 - 58 - TILLATELSE Jakob Bårdsen EDH 17/01441-005 2017/05/18
I TEK 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - PLASSERING AV OVERGRUNNSTANK - DRIVSTOFF - 88/41 - VEDRØRENDE NABOVARSEL OG ENDRING AV SØKNAD TIL 20-4 Tanken AS KHM 17/02117-003 2017/05/18
U TEK PERSONALMAPPE - ATTFØRINGSSAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GARVIK PROSJEKT AS KMY 15/04024-019 2017/05/18
U TEK PAPIRSORTERING OG ANDRE FRAKSJONER - AVTALE OM SALG AV USORTERT PAPIR Norsk Gjenvinning Norge AS MHV 12/00205-082 2017/05/18
I TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - 109/37 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON Villy Solvang EDH 17/01753-003 2017/05/18
U TEK PERSONALMAPPE - DIALOGMØTE/ATTFØRINGSMØTE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ Telenor ASA MAA05 16/04772-014 2017/05/18
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - OFF. ETTERSYN - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. Åkrehamn Vekst MAA05 16/04060-013 2017/05/18
I TEK 140/231 OG 140/250 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SOLVIND PROSJEKT AS - 140/231 OG 140/250 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - SOLVIND PROSJEKT AS Solvind Prosjekt AS BJP01 17/02166-001 2017/05/18
U TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - Telenor ASA YSL 16/00357-021 2017/05/18
U TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - OFF. ETTERSYN - PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Omega Areal AS YSL 16/03414-014 2017/05/18
U FEL PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - Torvastad Bygdautvalg YSL 16/02635-024 2017/05/18
U TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN -PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 Telenor ASA YSL 17/00115-022 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01381-005 25 Offl §25 2017/05/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER - 55,28% VIKARIAT - SØKNAD AGB 17/02079-002 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-019 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-020 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-021 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-022 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD BLI01 17/01862-011 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD BLI01 17/01862-012 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-017 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-018 25 Offl §25 2017/05/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-005 25 Offl §25 2017/05/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - SØKNAD JBR04 17/02084-004 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02089-004 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02089-005 25 Offl §25 2017/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-008 25 Offl §25 2017/05/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-003 25 Offl §25 2017/05/18
I TEK 15/2040 - SKULEVEGEN, ÅKRA - NYBYGG - NY AVDELING TILKNYTTET BARNEHAGE - 15/2040 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans J. Rasmussen AS JKV 15/01391-020 2017/05/18
I TEK 64/1326 - STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 64/1326 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen KMY 12/05440-005 2017/05/18
I TEK 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER - 3/705 OG 3/706 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereidhus AS JHE05 13/02672-012 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/01617-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 54/63 - KLUBBAVEGEN, DALE - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 54/63 - SØKNAD OM FERDIGATTEST MED SITUASJONKART MED INNTEGNET RØR T. Huus Maskin JHE05 13/02949-013 2017/05/18
U TEK 72/174 - SKÅRTUNET - TEKNISK PLAN - GARVIK TOMTEUTVIKLING - 72/174 - SKÅRTUNET - TEKNISK PLAN - GARVIK TOMTEUTVIKLING KOPI AV TEKNISK PLAN Pds Protek AS BTH04 15/04789-015 2017/05/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV RESSURSER Espira Østrem Barnehage RHO 15/03332-261 2017/05/18
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - SVAR - 72/174 - ANGÅENDE SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS KIS 15/04027-018 2017/05/18
U TEK 122/4 - TEKNISK PLAN RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG, VANN OG AVLØP - 122/4 - TEKNISK PLAN RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG, VANN OG AVLØP Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg BTH04 17/01775-004 2017/05/18
U TEK 13/736 - BYGG 38, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/736 - FERDIGATTEST - NYBYGG, ENEBOLIG Garvik Prosjekt AS JKV 15/00597-017 2017/05/18
I TEK 72/174 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 15/4024 - 72/174 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 15/4024 Vedavågen Rør As ALS06 15/04026-003 2017/05/18
U TEK RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - ETTERSPØRRING AV DOKUMENTASJON Ahlsell Norge AS TES02 16/03134-001 2017/05/18
I TEK 139/100 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGBJØRN SØRHUS - 139/100 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGBJØRN SØRHUS Storesund Rør AS MHV 17/02167-001 2017/05/18
U TEK 22/34 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. TILBYGG ENEBOLIG - 22/34 - FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS KMY 12/05214-007 2017/05/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01688-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 56/2 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING TILTAKSHAVER: ELIN SNØRTELAND SØRENSEN OG KJELL TORE AARESTAD - 56/2 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - SØKNAD OM NYDYRKING Rogaland Fylkeskommune HHU 17/01001-004 2017/05/18
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I SEN STUDIE - VERDIØKNING AV RESTPRODUKT BIOMASSE - SVAR - HP NÆRING 2017 - REFERANSENR. 2017-0032 - VERDIØKENDE BIOMASSE ( DEL 3 ) Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen PVE01 14/03412-008 2017/05/18
U SEN GNR. 74, BNR. 1, YTRELAND. SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM (STD 04/2458) JNR 6/08 PARSELL 1 - MELDING 74/41,81. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING (STD 04/2458) JNR 6/08 PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 08/00107-002 2017/05/18
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAG OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD SAMT EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 64/116 - VEDRØRENDE BYGGING UTEN SØKNADSPLIKT - HAGESTUE PÅ TERRASSE Kjetil Ervesvåg Sjursen IGR 17/00073-021 2017/05/18
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - SVAR - HP NÆRING 2017 - REFERANSENR. 2017-0009 KOMPETANSESENTER FOR TRAFIKKSIKKERHET OG -BRANN Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen PVE01 13/03013-021 2017/05/18
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02168-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR - 61/51 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen KHM 17/00664-008 2017/05/18
U SEN 12/501 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 12/501. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01288-004 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00412-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02169-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 2/247 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIV SKÅR SAGHAUG - 2/247 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIV SKÅR SAGHAUG Comfort Karmøy AS MHV 17/02170-001 2017/05/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 88/219 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK NORDBJØRN, JAN ROGER Jan Roger Nordbjørn GEL 17/00012-214 2017/05/18
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - OVERSENDER BYGGEMØTEREFERAT 22 (09.05.17) OG DELFELTTEGNING BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-061 2017/05/18
I TEK 13/196 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/196 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 17/02171-001 2017/05/18
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02172-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 3 - 04.05.17 - SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP Block Watne As Avd Distr Ktr Haugesund 21420 BTH04 15/04907-016 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 22/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FERKINGSTAD, JAN KENNETH/JOHANNESSEN, SILJE KRISTINE - 22/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FERKINGSTAD, JAN KENNETH/JOHANNESSEN, SILJE KRISTINE Silje Kristine Johannessen BJP01 17/02173-001 26 Off.l.26 2017/05/18
I SEN GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN TILKOBLING - VA-LEDNING - GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN Khv AS TOG 17/02174-001 2017/05/18
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - DISPENSASJON - PRODUKSJONSTILLEGG Svein Ståle Kolstø LKS 12/00844-133 2017/05/18
I SKU HÅVIKHALLEN - KLAGE PÅ TILDELING AV TRENINGSTIDER I HÅVIKHALLEN FOR 2017/2018 Avaldsnes Idrettslag OFL 12/00263-111 2017/05/18
U TEK 82/25 - HINDERÅKER, TILBYGG BOLIG - 82/25 - FERDIGATTEST Skeie's Byggservice AS KMY 12/04587-005 2017/05/18
I SEN FJORD MOTORPARK - VURDERING AV STØYRAPPORT FJORD MOTORPARK Sweco Norge AS JST 12/00328-187 2017/05/18
I TEK 65/1 - TINGLYST RETT TIL BÅTPLASS - 65/9 - GJELDER TINGLYST RETT TIL BÅTLANDING Lynx Advokatfirma DA STNY 17/00722-005 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.07.17 T.O.M 02.08.17 Sina Jørgensen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.05.17 T.O.M 15.05.18 Anette Sørvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK PAPIRSORTERING OG ANDRE FRAKSJONER - TILBUD PÅ USORTERT PAPIR MHV 12/00205-083 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00411-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK PAPIRSORTERING OG ANDRE FRAKSJONER - TILBUD PÅ USORTERT PAPIR - 1 MHV 12/00205-084 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/05/18
I TEK PAPIRSORTERING OG ANDRE FRAKSJONER - TILBUD PÅ USORTERT PAPIR MHV 12/00205-085 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/05/18
U SEN KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016 - 2020 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016 - 2020 . EDA 17/00975-007 2017/05/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BYTTE AV BOLIG BMV 16/03508-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK 25/87, 25/148, 26/22 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: MARIT JOHANNA HORN, FORPAKTER: JARLE GRIMSTVEDT - DELEGASJONSVEDTAK - FORPAKTNINGSKONTRAKT - 25/87, 25/148, 26/22 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: MARIT JOHANNA HORN, FORPAKTER: J Jg Hus og Vedlikehold LKS 17/01429-002 2017/05/18
I TEK 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE - 58/131 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV UTHUS/HAGESTUE Arild Tønnesen EDH 17/02176-001 2017/05/18
U TEK 148/4 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5152 - 148/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Rolf Rune Carey Selsaas JHE 17/00724-015 2017/05/18
I TEK 71/196 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - KLUBBEN, LARS MAGNUS - 71/196 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KLUBBEN, LARS MAGNUS Lars Magnus Klubben BJP01 17/02177-001 26 Off.l.26 2017/05/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR VEDTAK OM TILRETTELEGGING BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO 15/03332-262 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 2/322 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAHN PETTER BRAARVIG - 2/322 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAHN PETTER BRAARVIG Comfort Karmøy AS MHV 17/02178-001 2017/05/18
I TEK PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 - GODKJENT 19.6.2017 - MERKNADER FRA HILDEGUNN OG TOMM FRØHNE - 15.05.17 PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 Hildegunn og Tomm Frøhne YSL 16/03862-018 2017/05/18
I TEK 86/189 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 86/189 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT FRØYLAND, ARVID Arvid Frøyland GBV 17/02179-001 2017/05/18
U TEK 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 59/39 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - TILBYGG , PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Eskild Kvala AS KIS 17/00834-004 2017/05/18
U TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 15/2312 - ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Mangor Lund IGR 17/01845-005 2017/05/18
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - KLAGE PÅ TILDELTE TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN 2017/2018 Stangaland Drill OFL 17/00209-030 2017/05/18
I TEK 15/2446 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - JENSSEN, LEVI/JENSSEN, BRITH - 15/2446 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - JENSSEN, LEVI/JENSSEN, BRITH Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/02180-001 2017/05/18
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL/ADOPSJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK P51300 ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - FORESPØRSEL OM UTSETTELSE AV § 10 OG ARKEOLOGISKE UTGRAVNINGER AV ID 219513 (KOPIMOTTAKER) PLAN 2085 Rogaland Fylkeskommune JAS03 17/02184-001 2017/05/18
U SEN FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG - MELDING OM POLITISK VEDTAK - FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG . EDA 17/01127-006 2017/05/18
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM 50 % STILLING SOM MILJØARBEIDER VED KOPERVIK KULTURHUS RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK 121/2 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING IFORBINDELSE MED BYGGING 121/2 I KARMØY KOMMUNE Aasland Karen Marie MAH 17/00997-002 2017/05/18
U TEK 121/2 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING IFORBINDELSE MED BYGGING 121/2 I KARMØY KOMMUNE Aasland Marit MAH 17/00997-003 2017/05/18
U TEK 121/2 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING IFORBINDELSE MED BYGGING 121/2 I KARMØY KOMMUNE Mathias Hortemo Østhus MAH 17/00997-004 2017/05/18
I HSE PERSONALMAPPE - UFØREPENSJON STANSET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 11/132 - MANNESVEGEN, MANNES - TILBYGG BOLIG M/GARASJE - 11/132 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 16/03116-005 2017/05/18
U SEN FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN I BRANNOBJEKTER MED FYRINGSANLEGG - MELDING OM POLITISK VEDTAK - INNFØRING AV NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN I BRANNOBJEKTER MED FYRIN . EDA 16/04887-008 2017/05/18
U SEN REGJERINGENS TILTAKSPAKKE - MOTKONJUKTURTILTAK - TILLEGGSTILDELING FOR 2017 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - REGJERINGENS TILTAKSPAKKE - MOTKONJUKTURTILTAK - TILLEGGSTILDELING FOR 2017 . EDA 17/01502-006 2017/05/18
I TEK 12/321 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - RONGVED, MARIANNE TOLLEFSEN - 12/321 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RONGVED, MARIANNE TOLLEFSEN Advokatfirmaet Eurojuris BJP01 17/02181-001 2017/05/18
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KLAGE PÅ SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV EKSTRA PENSJONSUTGIFTER - KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE 2016 Pbl (private Barnehagers Landsforbund) BAN03 16/01128-224 2017/05/18
U SEN HELGANES MOTORSPORTSENTER - MELDING OM POLITISK VEDTAK - HELGANES MOTORSPORTSENTER . EDA 12/02181-038 2017/05/18
U SEN NY IDRETTSHALL/SKOLE PÅ ÅKRA - MELDING OM POLITISK VEDTAK - LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA . EDA 17/01426-006 2017/05/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 16/04106-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04106-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VARSEL OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGG ETTER PÅLEGG FRA MATTILSYNET Irene Kvåle Landenes LKS 12/00844-134 2017/05/18
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04106-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I FEL PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - UTBETALING AV TILSKUDD TIL PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE 2017 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen SMA01 12/00096-044 2017/05/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-263 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VARSEL OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGGET ETTER PÅLEGG FRA MATTILSYNET Jan Arve Kvåle LKS 12/00844-135 2017/05/18
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VARSEL OM AVKORTING AV PRODUKSJONSTILLEGG ETTER PÅLEGG FRA MATTILSYNET Endre Vikingstad LKS 12/00844-136 2017/05/18
U TEK 22/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FERKINGSTAD, JAN KENNETH/JOHANNESSEN, SILJE KRISTINE - SVAR - 22/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - FERKINGSTAD, JAN KENNETH/JOHANNESSEN, SILJE KRISTINE Silje Kristine Johannessen BJP01 17/02173-002 2017/05/18
U TEK 71/196 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - KLUBBEN, LARS MAGNUS - SVAR - 71/196 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KLUBBEN, LARS MAGNUS Lars Magnus Klubben BJP01 17/02177-002 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01954-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK 2/247 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIV SKÅR SAGHAUG - 2/247 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIV SKÅR SAGHAUG Comfort Karmøy AS ALS06 17/02170-002 2017/05/18
U TEK 140/231 OG 140/250 - STORØY, OSNES - SØKNAD DISPENSASJON OG DELING AV EIENDOM STD: 16/3124 - PARSELL 1 - 140/231 OG 140/250 - RETTING AV MANGEL Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/04349-016 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02108-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER HOUSE OF SUN - GJELDER VARSEL OM PÅLEGG - MANGLENDE SYSTEM FOR ALDERSKONTROLL PER JOAR SVENDSEN - HOUSE OF SUN Bøhn Regnskap A/s BAN01 17/02061-003 2017/05/18
U TEK 148/4 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5152 - 148/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL Statens Vegvesen Region Vest JHE 17/00724-016 2017/05/18
U TEK 13/196 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/196 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - MANGELFULL SØKNAD I K Gabrielsen IGR 17/02171-002 2017/05/18
U TEK 2/322 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAHN PETTER BRAARVIG - 2/322 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAHN PETTER BRAARVIG Comfort Karmøy AS ALS06 17/02178-002 2017/05/18
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - OVERSENDER REVIDERT TILBUD - LUFTBEHANDLINGSANLEGG VEA SYKEHJEM Gk Inneklima AS JHK 14/01402-248 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/18
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 10.06.2017 KORIVEST Lene Wold Vea EVI1 16/05163-058 2017/05/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-264 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I SEN 88/192 - SØNDRE VELDE - ENDRET ADKOMST - 88/192 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE REGULERINGSFORHOLD MM Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS JST 17/00448-002 2017/05/18
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - OVERSENDER REVIDERT TILBUD - LUFTBEHANDLINGSANLEGG VEA SYKEHJEM Ingeniørfirmaet L S Solland AS JHK 14/01402-249 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/18
I TEK 22/271 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - TJELDFLÅT, EIRIK - 22/271 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TJELDFLÅT, EIRIK Advokatfirmaet Eurojuris BJP01 17/02183-001 2017/05/18
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - OVERSENDER REVIDERT TILBUD - LUFTBEHANDLINGSANLEGG VEA SYKEHJEM Apply Tb AS JHK 14/01402-250 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/18
U TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR DISPONERING AV DYR PÅ TELLEDATO Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/00844-137 2017/05/18
U TEK 15/2446 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - JENSSEN, LEVI/JENSSEN, BRITH - SVAR - 15/2446 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - JENSSEN, LEVI/JENSSEN, BRITH Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/02180-002 2017/05/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-265 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - V01 - LUFTBEHANDLINGSANLEGG, AVVISNING AV TILBUD Ingeniørfirmaet L S Solland AS JHK 14/01402-251 2017/05/18
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM LÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - OVERSENDER REVIDERT TILBUD - LUFTBEHANDLINGSANLEGG VEA SYKEHJEM Fronta Ventilasjon AS JHK 14/01402-252 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/18
I TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 - OG 119/7 - AVTALE VEDRØRENDE PARSELL 5 Tveit Regnskap AS v/Johannes Alne HHU 16/02406-019 2017/05/18
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/02036-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - GJELDER TILBUD - LUFTBEHANDLINGSANLEGG - KAN IKKE REDUSERES VEA SYKEHJEM Haugesund Ventilasjon Service AS JHK 14/01402-253 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/18
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING - EVENTYRHAGEN BARNEHAGE FRA 18.05.17 TIL 19.05.17 Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage JHN 15/02165-090 2017/05/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUDET TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-266 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - V01 - LUFTBEHANDLINGSANLEGG, VARSEL OM TILDELING AV KONTRAKT Gk Inneklima AS JHK 14/01402-254 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/18
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - TILSAGN - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/01992-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND SÆRSTEN, FRODE OG VIVIAN MATRE - BEKREFTELSE VEDRØRENDE VENTELISTE PÅ STORESUND 8 SÆRSTEN, FRODE OG VIVIAN MATRE Frode Særsten SKM 17/01908-003 2017/05/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUD TIL BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-267 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK 22/271 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - TJELDFLÅT, EIRIK - SVAR - 22/271 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TJELDFLÅT, EIRIK Advokatfirmaet Eurojuris BJP01 17/02183-002 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02125-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I SKU ESPIRA KARMSUND - MILJØRETTET HELSEVERN - OVERSENDER RAPPORTER OVER INNEKLIMAMÅLINGER Espira Karmsund Barnehage RHO 14/04707-005 2017/05/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02186-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK 119/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE - 119/50 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN ERIK VELDE Bjørn Erik Velde MHV 17/02161-001 2017/05/18
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02123-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK 12/374 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRITIDSBOLIG - 12/374 - BYGGETILSYN - NAUST, TVEITHOLMVEGEN Bente Thorsen Våge JKV 17/02187-001 2017/05/18
I SKU ANDRE KULTURMINNER - GNR. 20 NEDRE LIKNES OG GNR. 21 STAVA - FUNN AV AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE (ID 228551) PÅ DERES EIENDOM Rogaland Fylkeskommune AAL 13/01604-030 2017/05/18
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - OMSETNINGOPPGAVE FOR ALKOHOL - 2016 PARK INN HAUGESUND AIRPORT Park Inn Haugesund Airport EVI1 17/00011-029 2017/05/18
I TEK 85/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD LYNGSTAD - 85/129 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD LYNGSTAD Storesund Rør AS ALS06 17/01253-003 2017/05/18
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - VEDTAK OM TILRETTELEGGING AV BARNEHAGETILBUD FOR BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE RHO 15/03332-268 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KOPERVIK FESTIVAL 2017 Festivaldrift Kopervik AS EVI1 16/05163-059 2017/05/18
I TEK 99/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TORLEIF HALVORSEN - 99/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TORLEIF HALVORSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/02189-001 2017/05/18
I TEK 99/7 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TORLEIF HALVORSEN - 99/7 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - TORLEIF HALVORSEN Vedavågen Rør AS ALS06 17/02189-002 2017/05/18
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR 2016 - ANKERSKÅLEN V/TIDENS MINDE Ankerskålen AS EVI1 17/00011-030 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/02138-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/02188-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II, TILBUD PÅ LUFTBEHANDLINGSANLEGG Haugesund Ventilasjon Service AS JHK 14/01402-255 2017/05/18
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II, TILBUD PÅ LUFTBEHANDLINGSANLEGG Gk Inneklima AS JHK 14/01402-256 2017/05/18
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II, TILBUD PÅ LUFTBEHANDLINGSANLEGG Apply Tb AS JHK 14/01402-257 2017/05/18
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED HJEMMETJENESTEN NORD Birger Johan Knutsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II, TILBUD PÅ LUFTBEHANDLINGSANLEGG Fronta Ventilasjon AS JHK 14/01402-258 2017/05/18
I TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN - 43/446 - MERKNAD FRA NABOER Botakst AS KHM 17/02113-002 2017/05/18
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II, TILBUD PÅ LUFTBEHANDLINGSANLEGG Ingeniørfirmaet L S Solland AS JHK 14/01402-259 2017/05/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - NØKKEL TILBAKELEVERT BOLIGKONTORET BMV 17/00262-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
U TEK PERSONALMAPPE - ATTFØRINGSSAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I SEN SOLSTEIN AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I SOLSTEIN/ÅRSRAPPORT 2016 Solstein AS PVE01 14/00849-006 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02172-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/03716-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 4 - DATO: 15.05.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-016 2017/05/18
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN I ÅLAVIKVEGEN 22 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-047 2017/05/18
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02168-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/18
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - OVERSENDER OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL 2016 Eurosupply AS EVI1 17/00011-031 2017/05/18
U SKU ARBEIDSMILJØUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 2012-2016 - SAKLISTE 22.05.17 Engedal Jorunn Utdanningsforbundet BLI01 12/00796-043 2017/05/18
I TEK 102/81 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVAVA BIRGISDOTTIR - 102/81 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVAVA BIRGISDOTTIR Rørservice Karmøy AS MHV 17/02191-001 2017/05/18