Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-735 25 Offl §25 2017/05/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-736 25 Offl §25 2017/05/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-495 25 Offl §25 2017/05/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-496 25 Offl §25 2017/05/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - TILBUD MSTA 17/01379-023 25 Offl §25 2017/05/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - ARBEIDSAVTALE MSTA 17/01379-024 25 Offl §25 2017/05/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - TILBUD MSTA 17/01379-025 25 Offl §25 2017/05/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - ARBEIDSAVTALE MSTA 17/01379-026 25 Offl §25 2017/05/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - TILBUD MSTA 17/01379-027 25 Offl §25 2017/05/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - ARBEIDSAVTALE MSTA 17/01379-028 25 Offl §25 2017/05/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER PPT - BEKREFTELSE BLI01 17/01346-007 25 Offl §25 2017/05/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER PPT - TILBUD BLI01 17/01346-008 25 Offl §25 2017/05/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER PPT - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/01346-009 25 Offl §25 2017/05/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER PPT - BEKREFTELSE BLI01 17/01346-010 25 Offl §25 2017/05/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER PPT - BEKREFTELSE BLI01 17/01346-011 25 Offl §25 2017/05/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-035 25 Offl §25 2017/05/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-018 25 Offl §25 2017/05/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD BLI01 17/01862-010 25 Offl §25 2017/05/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-016 25 Offl §25 2017/05/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-007 25 Offl §25 2017/05/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-008 25 Offl §25 2017/05/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-009 25 Offl §25 2017/05/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-011 25 Offl §25 2017/05/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-012 25 Offl §25 2017/05/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-013 25 Offl §25 2017/05/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-014 25 Offl §25 2017/05/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD HASB 17/01976-004 25 Offl §25 2017/05/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-008 25 Offl §25 2017/05/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-009 25 Offl §25 2017/05/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-010 25 Offl §25 2017/05/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER/PED.LEDER I SKUDENES BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02089-003 25 Offl §25 2017/05/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-007 25 Offl §25 2017/05/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK KONSULENT VANN- OG AVLØPSPROSJEKT - SØKNAD HASB 17/02112-002 25 Offl §25 2017/05/17