Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU KLAGE - SVAR - KLAGE/SØKNAD OM FRITAK FOR BETALING RHO 17/01797-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - KURSBEVIS, AUTORISASJONSBEVIS PLANTEVERNMIDDEL - JAN LEON KNUTSEN Jan Knutsen HHU 12/00916-095 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - FERIEVIKARIAT TOM 31.08.2017 Oddrun Larsson AMH04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT 10% TOM 31.08.17 Hilde Nummedal AMH04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - 122/92 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - PÅKOBLING TIL OFFENTLIG KLOAKK I RØYKSUND Martha Marie Vesterøy ETS 12/00024-371 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING I STILLINGSTØRRELSE AKBE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK 66/823 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 66/823 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 16/05053-008 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSSTØRRELSE F.O.M.: 01.06.17 TOM 31.10.17. Kari Eide IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT Rudolf Alfred Fredly IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK 58/220 - STANGELANDSVÅGEN, KOPERVIK - UTBEDRING AV EKSISTERENDE KAI - 58/220 - FERDIGATTEST FOR REPARASJON PÅ KAI Agderplan AS KMY 16/04860-006 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT F.O.M.01.09.2017 T.O.M. 22.01.18 Hege Olene Fjellheim Lund LBR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK 3/612 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE TJØSVOLD - 3/612 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE TJØSVOLD Vedavågen Rør AS ALS06 17/02110-002 2017/05/16
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND TOTLAND, ALISE - BEKREFTELSE, ØNSKER Å STÅ PÅ VENTELISTE - KJØP AV BOLIGTOMT - STORESUND Alise Aase Totland SKM 17/01953-003 2017/05/16
I SEN 149/486 OG 149/471 - GRAVESØKNAD LANGS STEMMEMYR - 149/486 OG 149/471 - GRAVESØKNAD LANGS STEMMEMYR Risa AS TOG 17/02154-001 2017/05/16
U TEK 15/871 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGVAR JENSEN - 15/871 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGVAR JENSEN Hs Entreprenør & Eiendom AS ALS06 17/02048-002 2017/05/16
U TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen KHM 17/01847-006 2017/05/16
U TEK 148/229 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EBBA ODLAND - 148/229 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EBBA ODLAND Jostein Myge AS ALS06 17/02105-002 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT TOTALT 90% F.O.M. 01.06.17 T.O.M. 31.07.17 Helene Knutsen Koch IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK 15/2320 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING AV LØE OG NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER - 15/2320 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 16/01012-019 2017/05/16
U TEK 148/321 - NORHEIMTUNET, NORHEIM, TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 148/321 - TILLATELSE Anna Eline Vikse pva Anders K. Vikse EDH 17/02051-003 2017/05/16
I TEK 148/185 - 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 148/185 OG 148/1 M.FL. - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MNE02 17/02153-001 2017/05/16
I TEK 133/180 - FEØY. NYBYGG, BOLIG. - 133/180 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 15/02387-010 2017/05/16
I TEK 85/258 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - BRUKSENDRING TIL KAFÉ - 85/258 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KMY 17/01609-003 2017/05/16
I TEK 123/163 - SNIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING TJØRNAHAUGVEGEN 42, 44, 46, 48, 50, 52 - 123/163 - SNIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING TJØRNAHAUGVEGEN 42, 44, 46, 48, 50, 52 Berge Sag Boligtomter AS MAH 17/02139-001 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - TILBUD BLI01 16/05120-101 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/05120-102 25 Offl §25 2017/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-729 25 Offl §25 2017/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-730 25 Offl §25 2017/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-731 25 Offl §25 2017/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-732 25 Offl §25 2017/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-733 25 Offl §25 2017/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-734 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-489 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-490 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-491 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-492 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-493 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-494 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-025 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-026 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-027 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-028 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-029 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-030 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-031 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-032 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-033 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-034 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-035 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-036 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-037 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-038 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-039 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-040 25 Offl §25 2017/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-041 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-042 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-043 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-044 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-045 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-046 25 Offl §25 2017/05/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - BEKREFTELSE RLE 17/01762-047 25 Offl §25 2017/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-016 25 Offl §25 2017/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-017 25 Offl §25 2017/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD BLI01 17/01862-009 25 Offl §25 2017/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-015 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-002 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-003 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-004 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-005 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER - 64% FAST - NATTPATRULJEN ROP - SØKNAD NFE 17/02080-006 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-005 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-006 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-007 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-008 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-009 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-010 25 Offl §25 2017/05/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD HASB 17/01976-002 25 Offl §25 2017/05/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - SØKNAD HASB 17/01976-003 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - SØKNAD JBR04 17/02082-003 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER - 100 % FAST - SØKNAD JBR04 17/02082-004 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 65,73% FAST NATT - SØKNAD JBR04 17/02083-002 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - SØKNAD JBR04 17/02084-002 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT - 80% FAST I BARNEBOLIG - SØKNAD JBR04 17/02084-003 25 Offl §25 2017/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - SØKNAD MSTA 17/02087-002 25 Offl §25 2017/05/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-003 25 Offl §25 2017/05/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-004 25 Offl §25 2017/05/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-005 25 Offl §25 2017/05/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-006 25 Offl §25 2017/05/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK KONSULENT ØKONOMI - SØKNAD MMW 17/02088-007 25 Offl §25 2017/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-004 25 Offl §25 2017/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-005 25 Offl §25 2017/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I VORMEDAL BARNEHAGE, 100% VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/02090-006 25 Offl §25 2017/05/16
I TEK 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - FASADEENDRING - 102/53 - SVAR PÅ BREV VEDR. BYGNINGSKONTROLL. Bjørn Gabriel Garvik JKV 17/01880-002 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Gro Anita Olsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Marie Lund JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-043 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK 3/233 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - TJOLAND, KARL INGE/TJOLAND CAMILLA - SVAR - 3/233 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TJOLAND, KARL INGE/TJOLAND CAMILLA Karl Inge Tjoland BJP01 17/02134-002 2017/05/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02055-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02057-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK 3/705 - 3/706 - 3/707 - 3/708 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG REKKEHUS M/FIRE BOENHETER + PARKERINGSANLEGG & BODER - 3/705 OG 3/706 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hereidhus AS JHE05 13/02672-011 2017/05/16
I TEK 2/153 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GISLE TJØSVOLL - 2/153 - FERDIGMELDING Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 17/02021-003 2017/05/16
I TEK 2/97 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNLEIF TJØSVOLL - 2/97 - FERDIGMELDING Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 16/03885-003 2017/05/16
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - AUTORISASJONSBEVIS PLANTEVERNMIDDEL (SAK NR. 12/916) - JOHN KYVIK (KURSBEVIS OG FIRMAATTEST) John Kyvik HHU 12/00916-094 2017/05/16
I TEK 123/162 - SNIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING TJØRNAHAUGVEGEN 54, 56, 58, 60, 62, 64 - 123/162 - SNIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING TJØRNAHAUGVEGEN 54, 56, 58, 60, 62, 64 Berge Sag Boligtomter AS MAH 17/02142-001 2017/05/16
I TEK 2/236 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ASBJØRN BJØRNDAL - 2/236 - FERDIGMELDING Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 17/01921-003 2017/05/16
I TEK 2/285 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RØNNAUG KRISTINE ERIKSEN - 2/285 - FERDIGMELDING Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 17/01923-003 2017/05/16
I TEK 15/503 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/503 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Aud Einarsen MNE02 17/02143-001 2017/05/16
I TEK 2/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIAN KVILHAUG - 2/168 - FERDIGMELDING Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 16/03893-003 2017/05/16
I TEK 2/159 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ALV EIRIK SKARSTEIN OG ANITA KRISTOFFERSEN SKARSTEIN - 2/159 - FERDIGMELDING Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 16/03895-003 2017/05/16
I TEK 117/19 - SPANNAVEGEN, AKSNES - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 117/19 - SPANNAVEGEN, AKSNES - TILBYGG BOLIG, HAGESUTE Kjell Harald Risanger KIS 17/02144-001 2017/05/16
I TEK 2/147 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIGDIS VARNE - 2/147 - FERDIGMELDING Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 16/03891-003 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.05.17 T.O.M 30.04.18 Chrisnadi Andrian JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1230 - 16/98 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE VEDR. PARKERING OG GARASJE, SITUASJONSKART Åshild Sivertsen EDH 17/01230-004 2017/05/16
I TEK RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 10/32 - MARTON KNUTSEN - 10/32 - FERDIGMELDING Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 14/03003-003 2017/05/16
I TEK 12/162 - VESTRE KARMØYVEG, SEVLAND, NATURSTEINSMUR MED GRUNNARBEID - 12/162 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 12/157 SKAL TINGLYSES Alfred Hansen IGR 17/02038-002 2017/05/16
I SEN INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN - INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN Kåre Liknes KTV 17/02147-001 2017/05/16
U TEK FORSØPLING - - FORSØPLING - STAVAMARKA 50 - GNR/BNR 21/33 M.FL. Statens Innkrevingssentral PCH01 12/00497-034 2017/05/16
I SEN INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN - GJELDER GJENOPPBYGGING AV UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN Kåre Liknes KTV 17/02147-002 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.12.17 RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSAR TIL SPESIALUNDERVISNING HØSTHALVÅRET 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING HØSTHALVÅRET 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK PLAN 4045-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 - ENDRING - FJERNING AV PLANBESTEMMELSER - GODKJENT 23.06.2017 - VARSEL OM OPPSTART AV MINDRE REGULERINGSENDRING PLAN 4045-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 - MINDRE ENDRING, FJERNING AV PLANBESTEMMELSER Leif Victor Wee MAA05 17/01336-002 2017/05/16
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - INVILGELSE AV ALDERSPENSJON FRA 01.04.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK 43/79 OG 57/417 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER MIDBØE, PER TIMOTHY - 43/79 OG 57/417 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER MIDBØE, PER TIMOTHY Per Timothy Midbøe ALA04 17/02149-001 2017/05/16
U TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 Naboer i Ålavikvegen v/Irene S Stensen YSL 16/00357-020 2017/05/16
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 10.05.17 T.O.M 31.12.17 Sarah Lucena Rosal BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK PLAN 2079 - DETALJREGULERING FOR SLETTAVIKA, VEAVÅGEN - 5/161,162 - GODKJENT 7.3.2016 - MELDING OM FERDIGSTILTE ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER - DETALJREGULERING FOR SLETTAVIKA, VEAVÅGEN, PLAN 2079 (KOPIMOTTAKER) Riksantikvaren MAA05 14/03649-042 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE FOM 010517 TOM 310518 Ann Elin Kildal AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.05.17 T.O.M 31.05.18 Janne Reistad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KIRKENS SOS I ROGALAND FOR 2018 Kirkens SOS i Rogaland BSE02 18/01169-001 2017/05/16
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - REGISTRERINGSSKJEMA FOR VÅRTELJING AV HJORT - 2017 Avaldsnes Grunneigarlag v/ Rune Heimtun PCH01 12/00288-118 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Even Olsen Stokkvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 50 % STILLING ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ILS01 17/02151-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 04.05.17 T.O.M 31.05.18 Reidun-Marie Hinderaker JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR PÅ UTTALELSE NJO 14/01305-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Thordis Helene Bonander JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - EVALUERINGSMØTE RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 Multiconsult ASA HDO 15/02296-025 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSREFERANSER OG KURSBEVIS AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK 149/486 OG 149/471 - GRAVESØKNAD LANGS STEMMEMYR - SVAR - 149/486 OG 149/471 - GRAVESØKNAD LANGS STEMMEMYR Risa AS KSU01 17/02154-002 2017/05/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00484-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I HSE KLAGESAK - VEDR. SAK OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT Fylkesmannen i Rogaland JBR03 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/16
I TEK 15/977 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PLANERING OG STØYVEGG - 15/977 - VEDR. FORSTØTNINGSMUR Åkra Sementstøperi AS IGR 16/03168-010 2017/05/16
U SEN ASKI BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - FORELØPIG SVAR - MANGLENDE DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN Aski AS BAN01 15/02783-005 2017/05/16
U SEN FJORD MOTORPARK - FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS KMV 12/00328-186 2017/05/16
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I HSE KLAGESAK - KLAGESAK (BREVKOPI) AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/16
U TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 John Aurlien YSL 16/03414-013 2017/05/16
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - KLAGE PÅ VEDTAK Olav Johan Nøkling GTH 15/02335-036 2017/05/16
U TEK 64/924 - RUSNESVEGEN, STANGALAND - NYBYGG TOMANNSBOLIG MED BODER OG GARASJE - 64/924 - RUSNESVEGEN, STANGALAND - ORIENTERING OM OVERVANNSLEDNING OVER EIENDOMMEN Pds Protek AS IGR 16/04163-016 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ Steinar Rolf Svendsen MAA05 16/04772-013 2017/05/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 14/01145-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ILS01 17/02151-002 24 Offl.§24 2017/05/16
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 18. - 19.05.2017 Skudenes ungdomsskole TVI 12/01968-108 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-192 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/01898-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 14/01343-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK HJORTEVILT 2012-2018 - REGISTRERINGSSKJEMA FOR VÅRTELJING AV HJORT - 2017 Vest-Karmøy grunneigarlag PCH01 12/00288-119 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM MILJØARBEIDER Sandra Skogen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - POLITIATTEST MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT Florijana Aljija RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 47/414 - HENVENDELSE VEDR. BYGGING NAUST Annlaug Pedersen KHM 17/00073-020 2017/05/16
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. HOLMEN PANORAMA AS MAA05 16/04060-012 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING SOM LÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - 2. OFFENTLIG ETTERSYN -PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 ROGALAND FYLKESKOMMUNE YSL 17/00115-021 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE - DELER AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT Ingrid Lindeflaten Nilsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.04.17 T.O.M 21.06.17 Hanne Margrethe Iversen Vesterheim BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - Erik Hovland YSL 16/02635-023 2017/05/16
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK 54/42 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MIDTBØ, MARIE M. - 54/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MIDTBØ, MARIE M. Marie Martinussen Midtbø BJP01 17/02162-001 2017/05/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FOR AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 22.05.17 T.O.M 21.06.17 Ragnhild Tangen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK F.O.M 10.02.17 T.O.M 10.02.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I TEK 15/427 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - KARMØY KOMMUNE - 15/427 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune BJP01 17/02164-001 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE MED SENIORTILTAK F.O.M 11.02.17 T.O.M 11.02.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK F.O.M 07.02.17 T.O.M 07.02.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK F.O.M 20.01.17 T.O.M 20.01.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK F.O.M 08.06.17 T.O.M 08.06.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK F.O.M 15.02.17 T.O.M 15.02.18 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON F.O.M 24.04.17 T.O.M 19.05.17 SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM MIDLERTIDIG UTVIDET STILLING Anne Marit Torland Olsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - AVTALE OM ELEKTRONISK SAMHANDLING Maske Stavanger AS TRS 16/04015-066 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK 64/924 - TEKNISK PLAN, RUSNESVEGEN - 64/924 - OVERSENDER TEKNISK PLAN FOR RUSNESVEGEN - GJELDER OPPFØRING AV NY TOMANNSBOLIG Pds Protek AS BTH04 17/01943-005 2017/05/16
I TEK 50/41 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NORNES, ØYVIND/NORNES, JOHANNE BRUNDTLAND - 50/41 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NORNES, ØYVIND/NORNES, JOHANNE BRUNDTLAND Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02165-001 2017/05/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT Asle Aronsen RLE 17/00274-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK 54/42 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MIDTBØ, MARIE M. - SVAR - 54/42 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MIDTBØ, MARIE M. Marie Martinussen Midtbø BJP01 17/02162-002 2017/05/16
U TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE - 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - VILKÅR OM OPPFØRING AV GJERDE Trygve J Sjøen AS IGR 16/02466-022 2017/05/16
U HSE PERSONALMAPPE - PMELDING OM GJENINNTREDELSE I 100% STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - SVAR TEKNISK PLAN - NORDTUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-009 2017/05/16
U SEN INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN - FORELØPIG SVAR - INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN Kåre Liknes KTV 17/02147-003 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/16
U SEN SØKNAD OM FRITAK - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 - HEINE BIRKELAND Heine Ferking Birkeland EDA 17/01224-005 2017/05/16
U HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - SPØRSMÅL OG SVAR - 16.05.2017 Doffin CBE02 17/01157-011 2017/05/16
U HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - MELDING OM AT SVAR PÅ SPØRSMÅL ER LAGT UT PÅ DOFFIN Aski AS CBE02 17/01157-012 2017/05/16
U TEK 50/41 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NORNES, ØYVIND/NORNES, JOHANNE BRUNDTLAND - SVAR - 50/41 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - NORNES, ØYVIND/NORNES, JOHANNE BRUNDTLAND Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02165-002 2017/05/16