Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN - 43/446 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES - GJENOPPBYGGING AV BOLIG ETTER BRANN Botakst AS KHM 17/02113-001 2017/05/15
U TEK 57/623 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - OMBYGGING/BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG, RIVING AV BOD - RAMMETILLATELSE - 57/623 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - OMBYGGING/BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG, RIVING AV BOD Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 16/01084-023 2017/05/15
U TEK 112/273 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/273 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG Hellvik Hus Karmøy AS JKV 12/05447-011 2017/05/15
U SEN EVENTYRHAGEN BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - MIDLERTIDIG SVAR - MANGLENDE DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN - EVENTYRHAGEN BARNEHAGE Eventyrhagen barnehage BAN01 14/04635-006 2017/05/15
U TEK 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON Magda Simonsen IGR 17/01169-008 2017/05/15
U TEK 119/244 - FMC BIOPOLYMER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 119/244 - FMC BIOPOLYMER AS - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN Karl Johan Bygnes TSC 12/01550-008 2017/05/15
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEPLASS GKH01 17/01929-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 15/2320 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING AV LØE OG NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER - 15/2320 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HELLVIK HUS KARMØY AS JKV 16/01012-018 2017/05/15
I TEK 78/5 - HAUGESUND LUFTHAVN , STOKKDAL - TILBYGG TERMINALBYGNING - 78/5 - HAUGESUND LUFTHAVN , STOKKDAL - TILBYGG TERMINALBYGNING Norconsult AS KIS 17/02114-001 2017/05/15
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTATUNET, VEAVÅGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTATUNET, VEAVÅGEN Haugaland Rørhandel AS KSU01 17/02060-002 2017/05/15
I TEK 13/736 - BYGG 38, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/736 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 15/00597-016 2017/05/15
U TEK 42/192 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG - TILTAKSHAVER: ØRJANSEN BYGGESAK 16/3433 - SVAR - 42/192 - KLAGE PÅ AVSLAG Edb-Tjenester Norge Limited MHV 17/01499-004 2017/05/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER JMH02 99/00304-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2443 - MOTTATT MANGLER, REVIDERT SØKNAD GARVIK PROSJEKT AS IGR 17/01281-005 2017/05/15
U TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 2 BYGGESAK 17/648 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 2 BYGGESAK 17/648 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/00658-004 2017/05/15
U TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 BYGGESAK 17/649 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 BYGGESAK 17/649 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/00659-004 2017/05/15
U TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG , BYGG 1 BYGGESAK 17/646 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG , BYGG 1 BYGGESAK 17/646 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/00657-004 2017/05/15
U TEK 60/98 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 60/98 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - UTSLIPPSTILLATELSE Comfort Karmøy AS OHA 17/02032-003 2017/05/15
U TEK 16/26 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 16/26 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG GARASJE Eskild Kvala AS IGR 17/01569-005 2017/05/15
U TEK 149/272 - SPANNE - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT - 149/272 - SPANNE - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT SAK 17/2091 Torunn Steinsland XXI 17/02091-002 2017/05/15
I TEK 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - PLASSERING AV OVERGRUNNSTANK - DRIVSTOFF - 88/41 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - PLASSERING AV OVERGRUNNSTANK - DRIVSTOFF TANKEN AS KHM 17/02117-001 2017/05/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDERE - 2 X 59,15% STILLING I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/02081-004 25 Offl §25 2017/05/15
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 16/00247-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK 66/348 OG 66/363 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - DJUVE, RUTH JUDITH - SVAR - 66/348 OG 66/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DJUVE, RUTH JUDITH Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02109-002 2017/05/15
U TEK 128/21 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SKJØRESTAD, BEATHE KARIN - SVAR - 128/21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKJØRESTAD, BEATHE KARIN Advokatfirmaet Eurojuris BJP01 17/02111-002 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT Ingvild Fosen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM REKTOR Kirsten Jæger Steffensen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - REVIDERT SITUASJONSPLAN OG FORSLAG TIL UTFORMING AV NETTSTASJON Dr Ing A Aas-Jakobsen AS IGR 17/00691-016 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM VEILEDER/PED.LEDER Anne Elin Ferkingstad RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 75/142 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 15/03896-023 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID F.O.M 01.08.17 T.O.M 31.12.17 RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/688 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Wojciech Buczma GEL 17/00012-212 2017/05/15
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 147/683 - MOKSHEIM - GRUNNARBEID, FELTMODNING OG LEKEPLASS - 147/683 - MOKSHEIM - GRUNNARBEID, FELTMODNING OG LEKEPLASS Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02131-001 2017/05/15
I TEK 147/683 - MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 7 - 147/683 - MOKSHEIM - NYBYGG 4-MANNSBOLIG BYGG 7 Berge Sag og Trelast AS OHA 17/02133-001 2017/05/15
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 148/619 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NYBYGG Hans J. Rasmussen SKM 17/00008-065 2017/05/15
U TEK 47/395 - SKUDENES BEDEHUS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 47/395 - SKUDENES BEDEHUS - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Skudenes Bedehus TSC 12/01397-009 2017/05/15
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING MORTHOLMEN , ÅKREHAMN Odd Magne Lilleaas EVI1 16/05163-057 2017/05/15
I TEK 85/257 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BELLINI RETAIL AS - 85/257 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BELLINI RETAIL AS Cbre AS BJP01 17/02115-001 2017/05/15
I HSE TILSKUDD INN, RUS-OG BOLIGOPPFØLGING - STADFESTING OM TILSKUDD TIL KOMMUNALT RUSARBEID Fylkesmannen I Rogaland JGL 12/00713-049 2017/05/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 29/79 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSENUMMER - HEMNESVEGEN. Arne Levin Levinsen BFH 17/00007-039 2017/05/15
U SEN TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE - ANMODNING AV LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK - FORMANNSKAPSSAK 52/17 OG 53/17 Fylkesmannen i Rogaland KTV 17/01194-007 2017/05/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01598-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 42/18 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LIKNES, METTE - 42/18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LIKNES, METTE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02116-001 2017/05/15
U TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - ANMODNING OM UTTALELSE 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRULUFTSOMRÅDET Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen OHA 16/04892-005 2017/05/15
I SEN KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VARSEL OM GJENNOMFØRING AV FRAVIKELSE AV FAST EIENDOM KSE 16/03340-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 133/10 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3087, 17/3088, 17/3089, 17/3090, 17/3091, 17/3092 - 133/10 - ØNSKER FRADELINGSSAK GJENOPPTATT Peder Christiansen EDH 16/00160-005 2017/05/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - KLAGE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01457-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT I TINGLYST STAND MED KORREKT PRIORITET RBE08 16/03601-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM VIKAR Florijana Aljija RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK 102/140 - BYGNES, NYBYGG LAGERHALL - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - BYGNES GNR. 102 OG BNR. 140 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen i Rogaland BFH 16/04364-013 2017/05/15
I TEK 86/64 - AVALDSNES, NYBYGG NAUST - 86/64 - UTTALE TIL DISPENSASJON - BEHOV FOR BEFARING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 16/04652-010 2017/05/15
U TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - KALVATRETUNET, STANGALAND - REVIDERT SITUASJONSKART, ENDRET P-PLASS Eskild Kvala AS IGR 16/02124-016 2017/05/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJON ETTER MAKSDATO ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGGSUT. Sofie Blom Kalstø RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK 85/257 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BELLINI RETAIL AS - SVAR - 85/257 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BELLINI RETAIL AS Cbre AS BJP01 17/02115-002 2017/05/15
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING 15.06.17 - 16.05.17 Små Barnehager AS JHN 15/02165-089 2017/05/15
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE MED OG FAKTURERING FRA SKATTEETATEN Skatteetaten MWK 12/00126-098 2017/05/15
I TEK 29/4 OG 29/10 - LEIE AV JORD - EIER: RUNE HEMNES - LEIER: JANE INGUNN HOLGERSEN - 29/4 OG 29/10 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: RUNE HEMNES - LEIER: JANE INGUNN HOLGERSEN Jane Ingunn Holgersen LKS 17/02119-001 2017/05/15
U TEK 42/18 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LIKNES, METTE - SVAR - 42/18 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LIKNES, METTE Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02116-002 2017/05/15
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM AVTALE FOR OPPLÆRING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 82/236 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - UNDERBYGG - ENDRING TIL GARASJE - 82/236 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Aleksander Hauge KMY 17/01973-004 2017/05/15
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I ØKNING I STILLING TIL 60 % RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 140/256 OG 140/7 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 140/256 OG 140/7 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER OSNES, ROY HELGE Roy Helge Osnes ALA04 17/02120-001 2017/05/15
U TEK KOMMUNAL BOLIGTOMT - EIDSBAKKANE - ETAPPE 4 HABIB OG NAFISA AHMADI - KOMMUNAL BOLIGTOMT - EIDSBAKKANE - ETAPPE 4 HABIB OG NAFISA AHMADI HIBIB OG NATASJA AHMADI SKM 14/00970-010 2017/05/15
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - SIGNERT LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/00770-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - ADDENDUM TIL AVTALE - VARMELEVERANSE VEA SYKEHJEM Norsk Bioenergi AS RMH 14/01402-247 2017/05/15
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00054-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/00054-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK STARTLÅN - SIGNERT AVTALE OM TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG RBE08 17/01867-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG STILLINGSØKNING TIL 80 % Siv Merete Rabben RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - SIGNERT LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/01867-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/02122-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 51/08 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MADSEN, RANDI/VIKSE, ANN KARIN/GRINDHAUG, LIV KRISTINE RØIJEN/SØRENSEN, ALF SEVERIN - 51/08 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MADSEN, RANDI/VIKSE, ANN KARIN/GRINDHAUG, LIV KRISTINE RØIJEN/SØRENSEN, ALF SEVERIN Alf Severin Sørensen BJP01 17/02121-001 26 Off.l.26 2017/05/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02123-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FØRER NJO 14/01412-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02125-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - PROTOKOLL - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET 10.05.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-181 2017/05/15
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 64/116 - VEDRØRENDE BYGGING UTEN SØKNADSPLIKT - HAGESTUE PÅ TERRASSE Kjetil Ervesvåg Sjursen IGR 17/00073-019 2017/05/15
U TEK 58/228 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/228 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Aktuell kontaktperson ettersendes ALA04 17/01314-002 2017/05/15
I SEN REGNSKAPSSAKER - GENERELT - UTTALELSE TIL REGNSKAPET 2016 - KARMØY VANNVERK Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS CEL 12/02358-027 2017/05/15
I TEK 140/231 OG 140/250 - STORØY, OSNES - SØKNAD DISPENSASJON OG DELING AV EIENDOM STD: 16/3124 - PARSELL 1 - 140/231 OG 140/250 - DOKUMENTENE HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD: 16/3124 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/04349-015 2017/05/15
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 16/03615-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK 5/537 - SOLSTEIN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 5/537 - SOLSTEIN AS - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Solstein AS TSC 12/00416-011 2017/05/15
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/01836-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 148/896 - NORHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 148/896 - NORHEIM - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Oddvar Heine Prytz IGR 17/02126-001 2017/05/15
I HSE PERSONALMAPPE - VEDLEGG TIL ARBEIDSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - (KOPIMOTTAKER) MANGLENDE OPPLYSNINGER - VARSEL OM AVSLAG Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/00691-015 2017/05/15
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER SUN 4 YOU - TILSYN - MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIEVIRKSOMHET SUN 4 YOU Profftak AS BAN01 17/02065-001 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - ATTEST RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING SOM LÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 77/7 OG 77/10 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - INGVALDSEN, RUNAR OG SIV MERETHE STRØMME INGVALDSEN - 77/7 OG 77/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INGVALDSEN, RUNAR OG SIV MERETHE STRØMME INGVALDSEN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02127-001 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON U/LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SEN ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING 2016 - UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2016, KARMØY KOMMUNE Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS MOS 17/02052-002 2017/05/15
I SEN KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2016 - UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 - KARMØY NÆRINGSFOND Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS MOS 17/02053-002 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGGSUT. Petter Tranvåg Syltevik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT OG MIDLERTIDLIG FORSAMLINGSLOKALE - SIRADAGANE - 2.- 4. JUNI 2017 Siradagane JHN 17/00127-030 2017/05/15
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SPØRSMÅL OM KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/02130-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - AVTALEDOKUMENTER Maske AS TRS 16/04015-065 2017/05/15
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER ENJOY BODY & SOUL AS - TILSYN - MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIEVIRKSOMHET ENJOY BODY & SOUL AS Enjoy Body & Soul AS BAN01 17/02066-001 2017/05/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM VERNEPLEIER VED GRANVEGEN Liv Ragnhild Sørvik MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK 51/08 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - MADSEN, RANDI/VIKSE, ANN KARIN/GRINDHAUG, LIV KRISTINE RØIJEN/SØRENSEN, ALF SEVERIN - SVAR - 51/08 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MADSEN, RANDI/VIKSE, ANN KARIN/GRINDHAUG, LIV KRISTINE RØIJEN/SØRENSEN, ALF SEVERIN Alf Severin Sørensen BJP01 17/02121-002 2017/05/15
U TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/883 - 119/64 - MYKJE - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD:17/883 Eli Wiksnes ALA04 17/01034-017 2017/05/15
I TEK 148/373 - RØRLEGGERMELDING - INGE BJØRN EVJEN/TORILL WENCHE EVJEN - PÅKOBLING - 148/373 - RØRLEGGERMELDING - INGE BJØRN EVJEN/TORILL WENCHE EVJEN - PÅKOBLING Bjørn Genberg AS MHV 17/02132-001 2017/05/15
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - MERKNADER PÅ VEGNE AV GUNNVOR JORUNN MIDTGAARD - 12.05.17 PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Haver Advokatfirma AS JST 13/03162-062 2017/05/15
U TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/883 - 119/64 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD:17/883 Harald Ommund Baadsvig ALA04 17/01034-018 2017/05/15
U TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/883 - ETTERSENDELSE AV ORIENTERING OM EIERSKIFTE STD:17/883 Eli Wiksnes ALA04 17/01034-019 2017/05/15
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - GJELDER ANLAGT BANE PÅ HELGANES - HENVENDELSE (12.05.17) VEDRØRENDE KRENKING AV EIENDOM 83/1 Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-034 2017/05/15
I TEK 99/66 - LIARVEGEN, VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG HAGESTUE, SAMT INNREDNING AV KJELLERETASJE - 99/66 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON OG AVSTANDSERKLÆRING Magne Knutsen EDH 17/01902-003 2017/05/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - GJELDER KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER Deloitte Advokatfirma AS MSA 15/02096-014 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/15
I TEK 3/233 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - TJOLAND, KARL INGE/TJOLAND CAMILLA - 3/233 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TJOLAND, KARL INGE/TJOLAND CAMILLA Camilla Tjoland BJP01 17/02134-001 26 Off.l.26 2017/05/15
I TEK EIENDOMSSKATT - KLAGE KARMSUND YARD AS OG KARMSUND OFFSHOREBASE AS - NOTAT - GJELDER KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT KARMSUND YARD AS OG KARMSUND OFFSHOREBASE AS Thomas Bjønnes MSA 15/04664-018 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/15
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - AVVIK PLO-MELDINGER FRA KARMØY KOMMUNE PNO 12/00176-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK 64/1326 - STANGALANDSTØLEN, STANGELAND. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 64/1326 - STANGELANDSTØLEN, STANGELAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG (GARASJE/BOD) I. K. Gabrielsen BFH 12/05440-004 2017/05/15
I TEK 2/251 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS M. HAUGLAND - 2/251 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS M. HAUGLAND Comfort Karmøy AS MHV 17/02135-001 2017/05/15
U TEK 77/7 OG 77/10 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - INGVALDSEN, RUNAR OG SIV MERETHE STRØMME INGVALDSEN - SVAR - 77/7 OG 77/10 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM INGVALDSEN, RUNAR OG SIV MERETHE STRØMME INGVALDSEN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02127-002 2017/05/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK 124/52 - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN VORMEDAL BARNEHAGE AVD. NORD - 124/52 - VORMEDAL BARNEHAGE AVD. NORD - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Karmøy Kommune TSC 12/01585-008 2017/05/15
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - REVIDERT SØKNAD OM ARRANGEMENT - KONSERTER 19. OG 20. MAI 2017 Litle Kvartnesholmen JHN 17/00127-032 2017/05/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 63/231 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESPEN LARSEN - 63/231 - TILBAKETREKKING AV RØRLEGGERMELDING - ESPEN LARSEN Comfort Karmøy AS MHV 17/00498-003 2017/05/15
U TEK 119/428 - VORMEDAL BARNEHAGE AVD. SØR BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 119/428 - VORMEDAL BARNEHAGE AVD. SØR - AVTALE OM ORDINÆRT TILSYN Karmøy Kommune TSC 12/01584-009 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK 139/41 -HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE - OPPFØRING AV GARASJE - 139/41 -HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. OPPFØRING AV GARASJE John Sigurd Kvåle BFH 13/02445-005 2017/05/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM HIJAKT Frode Langåker PCH01 12/00690-135 2017/05/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/3128,3129 - 25/26 - MARKSLAGSKART OG ORTOFOTO MED VIST KLOAKKANLEGG Gry Lie Langåker HHU 17/01709-004 2017/05/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM HIJAKT Jostein Magne Mikalsen PCH01 12/00690-136 2017/05/15
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02138-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.07.17 T.O.M 02.08.17 Sina Jørgensen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I HSE PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE PÅ STUDIER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD OM HIJAKT Frode Langåker PCH01 12/00690-137 2017/05/15
I HSE PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFTER - HØYSKOLEN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON U/LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/302 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Geir Morten Stava GEL 17/00012-213 2017/05/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/15
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD OM HIJAKT Jostein Magne Mikalsen PCH01 12/00690-138 2017/05/15
I TEK 2/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND SØRENSEN - 2/56 - FERDIGMELDING Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 17/02020-003 2017/05/15
I SEN GULATING ØLUTSALG KARMØY - MUNNGODT 3 AS SALGSBEVILLING - SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK - GULATING ØLUTSALG KARMØY - MUNNGODT 3 AS Munngodt 3 AS EVI1 17/02136-001 26 Off.l.26 2017/05/15