Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01015-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02439-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK 107/54 - RØRLEGGERMELDING BYGGESAK, TILTAKSHAVER HÅKONSEN BYGG AS BYGGESAK 17/1819 - 107/54 - RØRLEGGERMELDING BYGGESAK, TILTAKSHAVER HÅKONSEN BYGG AS BYGGESAK 17/1819 Haugaland Rørleggertjenester AS VEN 17/01824-002 2017/05/12
U SKU NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - INFORMASJONSMØTE - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK Mona Rasmussen Sævik BAN03 17/01910-001 2017/05/12
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEPLASS GKH01 17/01929-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK 107/54 - FOSNAVEGEN,LINDØY, SØKNAD OM TOMANNSBOLIG M/UTV.BOD, PARKERINGSPLASS, ANLEGG, VEG - RAMMETILLATELSE - 107/54 - FOSNAVEGEN,LINDØY, SØKNAD OM TOMANNSBOLIG M/UTV.BOD, PARKERINGSPLASS, ANLEGG, VEG Håkonsen Bygg AS OHA 17/01819-002 2017/05/12
U TEK 57/549 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 57/549 - VEDTAKSPROTOKOLL, SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT Edel Aud Torland Eng MSA 15/01941-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/12
U TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - EXTRA KOPERVIK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV PYROTEKNISK VARE - EXTRA KOPERVIK Coop Sørvest SA TSC 13/00005-005 2017/05/12
U TEK 57/16 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - 57/16 -VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG TOVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT Thor Arne Eng MSA 15/01599-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/12
U TEK 57/110 OG 57/301 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT KIRKEVEGEN 3 OG SØRAGADÅ 4 - 57/110 OG 57/301 -VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT 02.05.2017 Anne Tove Svendsen MSA 15/04884-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/12
U TEK 38/88 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 38/88 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT 02.05.2017 Svein Magnar Lie MSA 15/01667-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/12
U TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - LERVIK ZOO AS - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISK VARE - LERVIK ZOO AS Lervik Zoo AS TSC 15/01455-004 2017/05/12
U TEK 48/10 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 48/10 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT 02.05.2017 Einar Langåker MSA 15/01885-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/12
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 12/298 - 12/298 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT 02.05.2017 Kristian Breidfjord AS MSA 15/01319-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/12
U TEK 91/1 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 91/1 - VEDTAKSPROTOKOLL SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT 02.05.2017 Ola Asbjørn Utvik MSA 15/01961-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/12
U TEK 15/272 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA, FRITTLIGGENDE GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 15/272 - TILLATELSE Amy Vikra og Anders Strømsnes Dahl EDH 17/01984-002 2017/05/12
U TEK 142/164 - TRENGEREID TEKNISK-KJEMISKE-TRANSPORT BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 142/164 - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED TRENGEREID TKT AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Trengereid Eiendom AS TSC 12/01103-002 2017/05/12
U TEK 82/236 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - UNDERBYGG - ENDRING TIL GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 82/236 - TILLATELSE Aleksander Hauge EDH 17/01973-003 2017/05/12
I TEK 148/947 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NORHEIM 1G AS BYGGESAK 17/2410 - UTGÅR Castor Entreprenør AS MHV 17/02382-001 2017/05/12
I TEK 149/272 - SPANNE - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT - 149/272 - SPANNE - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT Torunn Steinsland XXI 17/02091-001 2017/05/12
I TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 2 BYGGESAK 17/648 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 2 BYGGESAK 17/648 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/00658-003 2017/05/12
I TEK 15/2040 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RYVINGEN BARNEHAGE BYGGESAK 15/1391 - 15/2040 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 15/1391 HS Entreprenør & Eiendom AS ALS06 16/04036-003 2017/05/12
I TEK 5/520 - VEA - FORHÅNDSKONFERANSE - 5/520 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Eskild Kvala AS IGR 17/02093-001 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Kamilla Halvorsen Olsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.05.17 T.O.M 15.05.18 Anette Sørvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 08.05.17 T.O.M 20.06.17 Alexander Nes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2152 - 119/85 - BEKREFTELSE VEDR FRADELING Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/01193-008 2017/05/12
U TEK 15/305 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 15/305 - VIKAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Eskild Kvala AS IGR 17/01853-003 2017/05/12
U TEK 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 64/8 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/01713-003 2017/05/12
U TEK 79/7 OG 79/184 - VISNES - BYGGETILSYN - 79/7 OG 79/184 - STANS I ARBEIDET PÅ VISNES Risa AS KMY 17/02037-003 2017/05/12
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - OVERSENDER FIRMAATTEST - GJELDER AUTORISASJONSBEVIS PLANTEVERNMIDLER Driftslederen AS HHU 12/00916-093 2017/05/12
I TEK 16/26 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG GARASJE - 16/26 - MOTTATT MANGLER- REVIDERT SITUASJONSPLAN OG REGULERINGSPLANKART SOM VISER ENDRET PLASSERING AV GARASJE OG UTKJØRSEL Eskild Kvala AS IGR 17/01569-004 2017/05/12
I TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2145, 2200,2201 - 131/2 - KJØPEKONTRAKT Kenneth Magnus Storesund HHU 16/03976-016 2017/05/12
I TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4167, 17/4191, 17/5259 - 90/9 OG 90/55 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/00452-006 2017/05/12
U TEK 58/345 - KIRKEGATA, KOPERVIK. NYBYGG BOLIGBLOKK - 58/212 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 16/01697-006 2017/05/12
U TEK 64/31 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING OPPM:17/2146 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 64/31 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/01712-004 2017/05/12
U TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE HUS 1. BYGG 1 Block Watne AS KMY 16/02442-008 2017/05/12
U TEK 139/30 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE. TILBYGG ENEBOLIG - 139/30 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Morten Kvåle JKV 10/01737-017 2017/05/12
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - TILBUDSBREV - V01 LUFTBEHANDLINGSANLEGG INNLEDNING TIL FORHANDLINGER JHK 14/01402-246 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/12
U TEK 31/26 OG 31/4 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2475 - 31/26 OG 31/4 - ANGÅENDE FORSLAG TIL ENDRING AV SØKNAD OM DELING Sissel Austnaberg Bø HHU 17/00939-003 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - TILBUD ARO07 16/05077-188 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05077-189 25 Offl §25 2017/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-483 25 Offl §25 2017/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-484 25 Offl §25 2017/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-485 25 Offl §25 2017/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-486 25 Offl §25 2017/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-487 25 Offl §25 2017/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-488 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-018 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-019 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-020 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-021 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-022 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-023 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-024 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-025 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-026 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-027 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-028 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-029 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-030 25 Offl §25 2017/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - BEKREFTELSE JBR04 17/01760-031 25 Offl §25 2017/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-022 25 Offl §25 2017/05/12
I TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - BER OM AT INNSENDT ENDRINGSSØKNAD UTGÅR - REVIDERT SITUASJONSPLAN OMRÅDE BK4 Eskild Kvala AS IGR 16/02124-015 2017/05/12
I TEK 60/98 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - UTSLIPPSTILLATELSE - 60/98 - VEDR SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT MM Comfort Karmøy AS OHA 17/02032-002 2017/05/12
I TEK PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN, MILJØVERNAVD. - 11.05.17 PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR G/S VEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN Fylkesmannen i Rogaland YSL 17/01503-002 2017/05/12
I TEK 82/238 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 82/238 - BELIGGENHETSKONTROLL, STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 17/00983-004 2017/05/12
I TEK 2/52 - SÆVIK, RIVING AV EKSISTERENDE SJØHUS OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - 2/52 - BELIGGENHETSKONTROLL, STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/05148-007 2017/05/12
I TEK 17/140 17/141 17/142 17/143 17/144 17/145 OG 17/146 - ÅDLAND, NYBYGG REKKEHUS 7 BOLIGER, TILH.ANLEGG VEI - 17/27 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/00699-018 2017/05/12
I TEK 15/1235 - ÅRABROTSHOLMEN, ÅKRA. NYBYGG, GARASJE. - 15/1235 - BELIGGENHETSKONTROLL - STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/03864-009 2017/05/12
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-041 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK 82/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HINDERAKER, KIRSTEN OG VIGDIS HINDERAKER HAUGEN - SVAR - 82/11 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HINDERAKER, KIRSTEN OG VIGDIS HINDERAKER HAUGEN Vigdis Hinderaker Haugen BJP01 17/02069-002 2017/05/12
I TEK 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER - 2/48 - SALVØYVEGEN.SÆVIK, TILBYGG GARASJE OG OVERBYGGET INNGANGSPARTI MED TERRASSE OVER Lt Byggservice AS IGR 17/02077-001 2017/05/12
U TEK 134/4 OG 134/7 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - GRØNNINGEN, TERJE - SVAR - 134/4 OG 134/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRØNNINGEN, TERJE Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/02073-002 2017/05/12
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING AV EKSISTERENDE BYGG OG NYTT TILBYGG VARSEL OM TILDELING AV KONTRAKT PÅ RØRARBEIDER Karmøy Rørteknikk AS KEB 17/00512-037 2017/05/12
U TEK 79/7 OG 79/184 - VISNES - BYGGETILSYN - BYGGETILSYN. KRAV OM REDEGJØRELSE Spannatoppen Utviklingsselskap AS KMY 17/02037-002 2017/05/12
I TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG , BYGG 1 BYGGESAK 17/646 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG , BYGG 1 BYGGESAK 17/646 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/00657-003 2017/05/12
I TEK PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ - VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING PLAN NR 4076 Asplan Viak AS YSL 17/01501-001 2017/05/12
U SEN IT-AVTALER/LISENSER - UNDERTEGNET AVTALE - Telenor Norge AS RAW 12/00126-097 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/05/12
I TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 BYGGESAK 17/649 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG BYGG 3 BYGGESAK 17/649 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/00659-003 2017/05/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MIDLERTIDIG NAMSBOK BMV 16/02650-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED SAUEHOLD, FJØRFE OG KJÆLEDYRHOLD LKS 12/00844-127 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DYREHOLD LKS 12/00844-128 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VEDTAK - ETTER TILSYN MED DYREHOLD LKS 12/00844-129 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U SEN 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - SØRSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/858,859 - MELDING 61/131,172,173. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING OPPM: 17/858,859 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04838-009 2017/05/12
I TEK 115/20 - EIKELIA, SØNDRE EIKE, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - 115/20 - BER OM NY VURDERING PÅ GRUNNLAG AV UTFYLLENDE OPPLYSNINGER Kjell Kjærland EDH 17/01679-003 2017/05/12
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED DYREHOLD LKS 12/00844-130 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK 118/32 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NAUST - 118/32 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Kurt Seland OHA 17/01963-002 2017/05/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 17/01243-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01243-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SEN HEISING OG FIRING AV FLAGG - AVTALER - AVTALE - HEISING OG FIRING AV FLAGG Torvastad KFUM-KFUK EIE 12/04420-012 2017/05/12
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM TVANGSMULKT LKS 12/00844-131 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK PLAN 4077 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG VIKJÅ - HÅLANDSVEGEN - PLAN 4077 - VARSEL OM OPPSTART Asplan Viak AS YSL 17/01503-001 2017/05/12
I TEK 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN - 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN Tindeland Rør AS MHV 17/02092-001 2017/05/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING JMH02 99/03837-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 MFL. - GODKJENT 11.12.2017 - OVERSENDER PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS MAA05 15/02580-009 2017/05/12
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - FV 511 - 66/14, 66/39 OG 66/674 - SLUTTOPPGJØR Statens Vegvesen SKM 15/04309-003 2017/05/12
I SKU ELEVMAPPE - REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT JMH02 16/00409-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK 148/619 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - NYBYGG BOLIG - 148/619 - NABOPROTEST FOR NYBYGG Advokatfirma Trond Hjelde AS IGR 17/02094-001 2017/05/12
U TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2618,2619,2620 - 69/71 - MIDTRE EIDE - KARMØY KOMMUNE - OVERSENDELSE FOR UTTALE Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen EDH 17/01781-003 2017/05/12
U TEK 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN - 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN Tindeland Rør AS ALS06 17/02092-002 2017/05/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 15/2430 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØYAVEGEN, ÅKRA. Oskar og Anne M Tveit BFH 17/00007-038 2017/05/12
I TEK 5/393 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT BOLIGTOMT SLETTATUNET - HJ RASMUSSEN AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - SLETTATUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02099-001 2017/05/12
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - (BREVKOPI) MANGLENDE OPPLYSNINGER I SØKNAD Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/01063-012 2017/05/12
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/02096-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - TENESTEAVTALE 4 - AVTALE OM KOMMUNEN SITT ØYEBLIKKELEG HJELP DØGNTILBUD Helse Fonna Hf NOS01 12/00176-073 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Annlaug Sjøen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U SEN KARMØYHALLEN 2017-2019 - KARMØYHALLEN - TRENINGSTIDER SOM UTGÅR - 15.05. - 07.06.2017 Stangeland Drill TVI 17/00209-029 2017/05/12
I TEK 22/35 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT FERKINGSTAD HAVTUN - GUNNAR TANGEN - 22/35 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - FERKINGSTAD HAVTUN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02100-001 2017/05/12
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 8. TILKALLINGSAVTALE FOM 010517 TOM 310518 Ann Elin Kildal AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Alexander Nes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01015-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK 57/630 - SKUDENESHAVN - BYGNINGSKONTROLL - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SKUDENESHAVN - GNR. 57 OG BNR. 630 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen i Rogaland GTH 15/03852-015 2017/05/12
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK 5/302 - SKARVEDNE, VEA - BYGGETILSYN - 5/302 - SKARVEDNE, VEA - BYGGETILSYN Geir Morten Stava JHE05 17/02035-001 2017/05/12
I TEK 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2443 - OPPLYSNINGER GITT I NABOVARSEL Garvik Prosjekt AS IGR 17/01281-004 2017/05/12
I HSE TILSKUDD INN, RUS-OG BOLIGOPPFØLGING - TILSKUDD TIL KOMMUNALT RUSARBEID OVER STATSBUDSJETTET KAPITTEL 0765 POST 62 FOR 2017 Fylkesmannen i Rogaland JGL 12/00713-048 2017/05/12
I TEK 4/480 - EIENDOMSSKATT - 4/480 - MELDING OM ENDRET GRUNNLAG FOR FASTSETTELSE AV EIENDOMSSKATT 2017 MSA 17/00522-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/12
U TEK 147/393 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM, FORSTØTNINGSMUR - 147/393 - FERDIGATTEST Bjørn Harald Birkeland Westerneng KMY 12/02420-009 2017/05/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD ANMELDELSE NR.:14085471 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-036 2017/05/12
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 MFL. - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR 2. Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-024 2017/05/12
U TEK 11/289 - NETTAVEGEN, MANNES - NYBYGG HAGESTUE OG NATURSTEINSMUR - 11/289 - NETTAVEGEN 19 - BYGGETILSYN Njål Helge Larsen JKV 17/02072-001 2017/05/12
I TEK 85/147 - KOMMUNALE AVGIFTER - 85/147 - TERMINERING AV AVTALE, RESTAVFALL NÆRING Per Haavik ALS06 17/02102-001 2017/05/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV SAK CEM01 16/04537-187 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-042 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - BEKREFTELSE - TILSKUDD INNVILGET FOR 2017 PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE Fylkesmannen i Rogaland AMH04 12/00929-115 2017/05/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV SAK CEM01 16/04537-188 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SEN HEISING OG FIRING AV FLAGG - AVTALER - HEISING OG FIRING AV FLAGG - AVTALE SEVLAND SKULEKORPS Hilde Vik EIE 12/04420-014 2017/05/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2017 - 2018 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/02101-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV OPPLYSNINGER KHW 12/04604-174 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Kari Eide SKLO 17/01486-656 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND, MILJØVERNAVD. - 11.05.17 PLAN 4076 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ HÅLAND - BØ Fylkesmannen i Rogaland YSL 17/01501-002 2017/05/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Grethe Lovise Hårvik SKLO 17/01486-657 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-189 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Ida Aune Førre SKLO 17/01486-658 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-190 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON JMH02 10/01475-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 14/01599-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK 148/197 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR AARVIK - 148/197 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR AARVIK Bjørn Genberg AS MHV 17/02103-001 2017/05/12
I SEN PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE LRO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 JAK 16/04537-191 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK 102/87/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR GEORGSEN - 102/87/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR GEORGSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/02104-001 2017/05/12
I SEN ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS - ANMODNING OM KONTROLL AV VEDTAKENES LOVLIGHET I FORMANNSKAP SAKENE 52/17 OG 53/17 Tor Kristian Gaard (H) m.fl. KTV 17/01295-006 2017/05/12
I SEN TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE - ANMODNING OM KONTROLL AV VEDTAKENES LOVLIGHET I FORMANNSKAP SAKENE 52/17 OG 53/17 Tor Kristian Gaard (H) m.fl. KTV 17/01194-006 2017/05/12
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - TILSKUDD TIL PEDAGOGISK BEMANNING I PRIVATE ORDINÆRE BARNEHAGER Utdanningsdirektoratet TOV 16/00007-157 2017/05/12
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-175 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - SVAR - GJELDER MIDLERTIDIG STENGING AV VEIER I VISNES (KASSEBILLØP) - 20. MAI 2017 Hinderaker og Visnes velforening HPE 12/01960-038 2017/05/12
I TEK 148/229 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EBBA ODLAND - 148/229 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EBBA ODLAND Jostein Myge AS MHV 17/02105-001 2017/05/12
U SEN 149/51 - SPANNE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 149/51. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01398-003 2017/05/12
U TEK 11/262 - NETTAVEGEN, MANNES - BYGGING AV MUR - 11/262 - NETTAVEGEN 14 - BYGGETILSYN June Kristin Strand JKV 17/02106-001 2017/05/12
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/02108-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALG Komiteen for Vennefesten EIE 17/01152-005 2017/05/12
U TEK 85/147 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 85/147 - TERMINERING AV AVTALE, RESTAVFALL NÆRING Per Kristian Haavik ALS06 17/02102-002 2017/05/12
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER - SPANNATOPPEN BOLIGFELT Cowi AS BTH04 15/04907-015 2017/05/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL OMSORGSBOLIG BMV 17/01015-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I TEK NERGÅRD KARMØY AS - KLAGE FRA NERGÅRD KARMØY AS PÅ FYLKESMANNENS VEDTAK OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland PCH01 16/04308-010 2017/05/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01015-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER KARMØY INN SKJØNNHETSSALONG AS - VARSEL OM PÅLEGG - MANGLENDE SYSTEM FOR ALDERSKONTROLL, SOLARIEVIRKSOMHET SOLARIUM, KARMØY INN SKJØNNHETSSALONG AS Karmøy Inn Skjønnhetssalong AS BAN01 17/02062-001 2017/05/12
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED VEAVÅGEN SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/12
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - BEGJÆRING OM INNSYN I ANBUDSBESVARELSE Premiere Produkter AS TRS 16/04015-063 2017/05/12
I TEK 66/348 OG 66/363 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - DJUVE, RUTH JUDITH - 66/348 OG 66/363 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DJUVE, RUTH JUDITH Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/02109-001 2017/05/12
I TEK 3/612 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE TJØSVOLD - 3/612 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTE TJØSVOLD Vedavågen Rør AS MHV 17/02110-001 2017/05/12
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER F&B SOLARIUM - MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER F&B SOLARIUM F&b Energy Solsenter Ingrid M. Stol BAN01 17/02064-001 2017/05/12
I TEK 128/21 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SKJØRESTAD, BEATHE KARIN - 128/21 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SKJØRESTAD, BEATHE KARIN Advokatfirmaet Eurojuris BJP01 17/02111-001 2017/05/12
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - BEGJÆRING OM INNSYN I ANBUDSBESVARELSE Premiere Produkter AS TRS 16/04015-064 2017/05/12