Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - HÆRVERK BLIKSHAVN MARS 2017 Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-024 2017/05/11
U TEK 18/33 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER KÅRE MEDHAUG RØRLEGGERMELDING NYBYGG - 18/33 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER KÅRE MEDHAUG RØRLEGGERMELDING NYBYGG S O Lund AS VEN 17/01693-002 2017/05/11
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - ANMELDELSE Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 64/217 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 64/217 - VEDTAKSPROTOKOLL - SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - 02.05.2017 Kåre Arnt Kvinnesland MSA 15/01280-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/05/11
U TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, SØKNAD OM HUS NR. 2, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - RAMMETILLATELSE - 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, SØKNAD OM HUS NR. 2, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE I K Gabrielsen IGR 17/01690-004 2017/05/11
U TEK GRAVESØKNAD - SANDSKEIVEGEN, SMALAVEGEN, DALSVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SANDSKEIVEGEN, SMALAVEGEN, DALSVEGEN T Halleland AS KSU01 17/01987-002 2017/05/11
U SEN AVALDSNESHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV AVALDSNESHALLEN MED BESKYTTELSESTEPPE - 17. MAI-FEIRING 17. mai-komiteen, Avaldsnes skole TVI 12/01367-045 2017/05/11
U TEK 13/609 - BYGG 35, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - IGANGSETTINGSTILLATELSE GRUNNARBEID - BYGG 35 Garvik Prosjekt AS JKV 15/00608-006 2017/05/11
U TEK 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - RAMMETILLATELSE - 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET I K Gabrielsen KIS 17/01740-002 2017/05/11
U TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS IGR 17/01469-011 2017/05/11
I TEK 86/64 - AVALDSNES, NYBYGG NAUST - 86/64 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen EDH 16/04652-009 2017/05/11
U TEK 139/30 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE. TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 139/30 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Øystein Lindekleiv KIS 10/01737-016 2017/05/11
U TEK 5/512 - VEAMYR , VEA - NYBYGG ENEBOLIG - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 5/512 - VEAMYR , VEA - NYBYGG ENEBOLIG Byggdetalj AS IGR 17/01697-005 2017/05/11
I TEK 15/871 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGVAR JENSEN - 15/871 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGVAR JENSEN Hs Entreprenør & Eiendom AS MHV 17/02048-001 2017/05/11
I TEK OMRÅDE TIL TRENING AV HUNDER - SØKNAD OM LEIE/LÅN AV KOMMUNAL TOMT Haugesund & omegn hundeklubb SKM 16/04998-002 2017/05/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PED.PSYK.RÅDGIVER - VED PPT Grete Louise Ådnanes Kyvik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJ. - MYRDALSVEGE Ingveig Kristin Fjell JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE Annika Bergtun RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2152 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 119/85 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/01193-006 2017/05/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-481 25 Offl §25 2017/05/11
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-482 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% I HJEMMETJENESTEN MIDT - TRUKKET ARO07 17/01073-019 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% I HJEMMETJENESTEN MIDT - AVSLAG ARO07 17/01073-020 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - AVSLAG AGB 17/01075-015 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - AVSLAG AGB 17/01075-016 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FØDSELSVIKARIAT - TRUKKET AGB 17/01076-008 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FØDSELSVIKARIAT - TRUKKET AGB 17/01076-009 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % STILLING X 2 - TRUKKET AGB 17/01378-014 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % STILLING X 2 - AVSLAG AGB 17/01378-015 25 Offl §25 2017/05/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - INTERVJU HASB 17/01387-034 25 Offl §25 2017/05/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - INTERVJU HASB 17/01387-035 25 Offl §25 2017/05/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - INTERVJU HASB 17/01387-036 25 Offl §25 2017/05/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - INTERVJU HASB 17/01387-037 25 Offl §25 2017/05/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - INTERVJU HASB 17/01387-038 25 Offl §25 2017/05/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - INTERVJU HASB 17/01387-039 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - INTERVJU AGB 17/01737-006 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - INTERVJU AGB 17/01737-007 25 Offl §25 2017/05/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-014 25 Offl §25 2017/05/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.05.17 T.O.M 31.12.17 Annlaug Sjøen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.04.17 T.O.M 30.04.18 Sondre Kjeka Apeland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 01.06.18 Aina Fredriksen Ånensen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Jeanine Japhet Tuyisabe AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04586-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 25/57 - 58 - JEREVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG LANDBRUKSGARASJE - 25/57 - 58 - MOTTATT MANGLER Jakob Bårdsen EDH 17/01441-003 2017/05/11
U TEK 146/190 OG 146/235 - BØVÅGEN, BØ, NYBYGG LAGERHALL - 146/190 OG 146/235, BØVÅGEN, BØ, NYBYGG LAGERHALL Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KIS 17/01828-002 2017/05/11
I TEK 133/86 - SØRØYVEGEN, FEØY - 133/86 - SØRØYVEGEN, FEØY, TILBYGG FRITIDSBOLIG, INNGLASSING AV TERRASSE Karl Martin Orre EDH 17/02050-001 2017/05/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02720-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 11/365 - MANNESVEGEN, MANNES - BRUKSENDRING VERKSTED TIL SELSKAPSLOKALE, TILBYGG HOVEDHUS - 11/365 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - BRUKSENDRING TIL SELSKAPSLOKALE, TILBYGG HOVEDHUS Eskild Kvala AS JKV 14/01470-011 2017/05/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04584-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2152 - 119/85 - VEDR. DELINGSSØKNAD Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/01193-007 2017/05/11
U TEK 2/14 - SÆVIK - BRYGGE - 2/14 - SÆVIK - BRYGGE, MANGELFULL SØKNAD Hereid Hus AS IGR 17/01776-004 2017/05/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01243-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV HELG OG SOMMERTURNUS VED ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARB.TJENESTEN - RUSVIKVEGEN 3B/C Marthe Davidsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 65/1 - TINGLYST RETT TIL BÅTPLASS - SVAR - 65/1 - VEDRØRENDE TINGLYST RETT TIL BÅTPLASS Lynx Advokatfirma DA SKM 17/00722-004 2017/05/11
U SKU PERSONALMAPPE - KONTAKTLÆRERTILLEGG ETTERBETALES RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U SEN 114/230 - HESTFARET, KOLNES, SEKSJONERING AV EIENDOM - MELDING/SEKSJONERING 114/230. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01851-002 2017/05/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE SOM FØRER NJO 12/02720-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 22/73 - VESTRE KARMØYVEG, FERKINGSTAD - PÅBYGG, HEVING AV TAK ENEBOLIG, FASADEENDRING - 22/73 - VESTRE KARMØYVEG, FERKINGSTAD - MANGELFULL SØKNAD Donatas Jakavicius KHM 17/00847-004 2017/05/11
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM STØTTE - LANDSSTEVNE I HAUGESUND 18. - 21. JULI 2018 - KYSTKULTURARRANGEMENT Kystlaget Kormt AHT01 12/00023-115 2017/05/11
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 148/321 - NORHEIMTUNET, NORHEIM, TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 148/321 - NORHEIMTUNET, NORHEIM, TILBYGG BOLIG - HAGESTUE Anna Eline Vikse pva Anders K. Vikse EDH 17/02051-001 2017/05/11
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE FRA SKOLEN GKH01 17/01898-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - TAP AV GJENSTAND - PARKERINGSTILLATELSE NJO 13/03697-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING Skudeneshavn skole SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03697-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 Skudeneshavn skole SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 86/227 - MARINE ALUMINIUM AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ BRANNTILSYN 17.10.2016 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Marine Aluminium Group AS KSA01 12/00415-011 2017/05/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/01573-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG NJO 14/01043-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 15/493 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - TRYGVE J. SJØEN AS - 15/493 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRYGVE J. SJØEN AS Trygve J Sjøen AS BJP01 17/02054-001 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02055-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/02056-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLIGG VED STOKKASTRAND SKOLE Maria Dagsland Askeland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/251 - MOTTATT MANGLER, NABOVARSLING Magda Simonsen IGR 17/01169-010 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING - 64/8 - KRAV OM SAMMENSLÅING Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/01713-004 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - SVAR - FORESPØRSEL OM BEKREFTELSE AV AKSEPT TIL OVERFØRING AV KONTRAKT VED OMSTRUKTURERING ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN Orange Helse AS CBE02 14/00789-253 2017/05/11
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/02057-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK KOMMUNAL BOLIGTOMT - EIDSBAKKANE - ETAPPE 4 HABIB OG NAFISA AHMADI - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER 2017/476917/200 OG TINGLYST KJØPEKONTRAKT - DOKUMENT NUMMER 2017/476950/200 - HABIB OG NAFISA AHMADI Statens Kartverk SKM 14/00970-009 26 Off.l.26 2017/05/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 2/55 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE. Tor Alf Karlsen BFH 17/00007-037 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 1/7 - SALVØYVEGEN, VEDØY, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR ERSTATNINGSBOLIG - 1/7 - SALVØYVEGEN, VEDØY, SØKNAD OM DISPENSASJON Trond Ingvar Thorsen IGR 17/02058-001 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U HSE TURNUSTJENESTE - FYSIOTERAPEUTER - TURNUSTJENESTE 15.08.17 - 14.02.18 Randi Rønhovde Opheim HGR 12/02552-015 2017/05/11
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-186 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U SEN 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4248 - MELDING 118/79. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4248 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01025-019 2017/05/11
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SKADEFELLING OG YNGLETIDSFREDNING Noah - for dyrs rettigheter PCH01 12/00690-134 2017/05/11
I SEN GRAVESØKNAD - SLETTATUNET, VEAVÅGEN - GRAVESØKNAD - SLETTATUNET, VEAVÅGEN Haugaland Rørhandel AS TOG 17/02060-001 2017/05/11
I TEK 58/221 - RØRLEGGERMELDING - VANNPOSTER PÅ KAI - KARMSUND HAVN IKS - 58/221 - RØRLEGGERMELDING - VANNPOSTER PÅ KAI - KARMSUND HAVN IKS Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/02063-001 2017/05/11
U TEK 15/493 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - TRYGVE J. SJØEN AS - SVAR - 15/493 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TRYGVE J. SJØEN AS Trygve J Sjøen AS BJP01 17/02054-002 2017/05/11
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A - § 14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE - 15/1009 - KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/02466-021 2017/05/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET FØDSELSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 30,87% FAST STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2470,2471 - 15/1034 OG 15/1210 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/02059-001 2017/05/11
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/883 - 119/64 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD:17/883 Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/01034-016 2017/05/11
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/01795-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01092-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE, UTENDØRSBASSENG + LEVEGG - 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE, UTENDØRSBASSENG + LEVEGG Dag-Helge Rønnevik KIS 17/02068-001 2017/05/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 123/161 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG OG TRELAST AS Berge Sag og Trelast AS SKM 17/00008-058 2017/05/11
I TEK 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR DANIELSEN - 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR DANIELSEN Jostein Myge AS MHV 17/02067-001 2017/05/11
I TEK 82/11 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - HINDERAKER, KIRSTEN OG VIGDIS HINDERAKER HAUGEN - 82/11 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HINDERAKER, KIRSTEN OG VIGDIS HINDERAKER HAUGEN Vigdis Hinderaker Haugen BJP01 17/02069-001 26 Off.l.26 2017/05/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 72/174 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GARVIK GRUPPEN Garvik-Gruppen AS SKM 17/00008-059 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U SEN MILJØRETTET HELSEVERN - SOLARIER HOUSE OF SUN - VARSEL OM PÅLEGG - MANGLENDE SYSTEM FOR ALDERSKONTROLL, SOLARIEVIRKSOMHET - HOUSE OF SUN HOUSE OF SUN Per Joar Svendsen BAN01 17/02061-001 2017/05/11
I TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/471 - 499 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENT - PARSELL 1-15 OG 17-29 Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/00169-025 2017/05/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 107/50 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ETABLERING AV MAST OG TEKNISK SKAP T K S Teknisk Konstruksjons-Service AS SKM 17/00008-060 2017/05/11
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 2/321 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE SØRENSEN - 2/321 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUNE SØRENSEN Haugaland Rørhandel AS MHV 17/02071-001 2017/05/11
I TEK 2/308 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KNUT HÅKON EINARSEN - 2/308 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER MONTERT - KNUT HÅKON EINARSEN Storesund Rør AS ALS06 17/01045-003 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 2/61 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OLAV ANDRE HANSEN - 2/61 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER MONTERT - OLAV ANDRE HANSEN Storesund Rør AS ALS06 17/01044-003 2017/05/11
U TEK 3/196 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/196 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Bjørn Sigfred Berg JHE 17/00440-015 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.03.17 T.O.M 30.09.17 Linda Mæland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAMTYKKE OM FRITAK FOR OPPLÆRINGSPLIKT SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK BRENNING, BÅL, FYRVERKERI - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å SKYTE SALUTT - 17. MAI SKUDENESHAVN Meyerpro AS TSC 12/00424-027 2017/05/11
I TEK BRENNING, BÅL, FYRVERKERI - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å SKYTE SALUTT - 17. MAI KOPERVIK Meyerpro AS TSC 12/00424-028 2017/05/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/03930-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 3/196 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/196 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Karmøy Kommune v/Thor Baasrud JHE 17/00440-016 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - FYLKESKOMMUNALE TILTAK - TILSKUDD TIL ØKT SYKKELBRUK I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER 2018 Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen HPE 12/04378-029 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSNUMMER V-302-11-2017 FV511 STØLEBUKTVEGEN - MIDLERTIDIGE SKILTVEDTAK FOR BUSSTOPP IFB. ANLEGG PÅ FV874 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-278 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 134/4 OG 134/7 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - GRØNNINGEN, TERJE - 134/4 OG 134/7 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GRØNNINGEN, TERJE Advokat Didrik Ferkingstad BJP01 17/02073-001 2017/05/11
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - RÅSEGLARHUSET 05.05.17 Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-055 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK 15/137, 695 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT ESEBJØR - JK EIENDOM AS RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/02074-001 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING Spannatoppen Utviklingsselskap AS HAS 17/00169-026 2017/05/11
I TEK TEKNISK PLANER FOR TJØSVOLD - TOSTEMMEN - OVERSENDER SIGNERT OVERTAKELSESPROTOKOLL TEKNISK PLANER FOR TJØSVOLD - TOSTEMMEN Garvik Prosjekt AS KBG 13/02723-010 2017/05/11
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 148/250 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/250 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Sæther Bjørn Magnus JHE 17/01515-002 2017/05/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 43/207 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - PÅBYGG Olav Throndsen SKM 17/00008-061 2017/05/11
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - FV. 831 MILJØGATE SPANNAVEGEN - HØRINGSBREV - TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-279 2017/05/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 47/220 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NYBYGG GARASJE Jan Even Berg SKM 17/00008-062 2017/05/11
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Karmøy kommune v/Synnøve Medhaug HAS 17/00169-027 2017/05/11
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM NYTT VEDTAK ANGÅENDE SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
I TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - RETTET HØRING - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 09.05.17 PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Rogaland Fylkeskommune JST 15/02773-064 2017/05/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 148/126 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RIVING Hantera AS SKM 17/00008-063 2017/05/11
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 74/77 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - NYBYGG EDB tjenester Norge Edb-Tjenester Norge Limited SKM 17/00008-064 2017/05/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/251 - BESTILLING AV NABOLISTE - DISP. Svein Birger Simonsen GEL 17/00012-210 2017/05/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/9 - BESTILLING AV EIERLISTE Leiv Andreas Austreid GEL 17/00012-211 2017/05/11
U TEK 4/151 - MUNKAJORD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 4/151 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Valter Rasmussen JHE 17/00210-012 2017/05/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM HVILENDE NATTEVAKT Ingveig Kristin Fjell ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 4/151 - MUNKAJORD - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 4/151 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING Karmøy Kommune v/Hilde Pettersen JHE 17/00210-013 2017/05/11
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SVAR SØKNAD OM REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/11
U TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING A Utvik AS HAS 17/00169-028 2017/05/11
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 13. MAI 2017 Mortholmen EVI1 16/05163-056 2017/05/11