Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 11/121 - MANNESVEGEN, MANNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE, BOD/HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 11/121 - TILLATELSE Helge Martin Oa EDH 17/01721-005 2017/05/10
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U SEN ESPIRA TJØSVOLL AS - MILJØRETTET HELSEVERN - FORELØPIG SVAR - MILJØRETTET HELSEVERN ESPIRA TJØSVOLL AS ESPIRA TJØSVOLL AS Espira Tjøsvoll as BAN01 14/04708-005 2017/05/10
U TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - RAMMETILLATELSE - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL Petter J. Rasmussen AS IGR 17/01063-011 2017/05/10
U SEN ESPIRA VELDETUN AS - MILJØRETTET HELSEVERN - SVAR - ETTERSENDING AV DOKUMENTASJON - MILJØRETTET HELSEVERN Espira Veldetun as BAN01 14/04702-004 2017/05/10
U SEN SKUDENES BARNEHAGE - MILJØRETTET HELSEVERN - TILSYN - EGENMELDINGSSKJEMA - MILJØRETTET HELSEVERN SKUDENES BARNEHAGE Skudenes Barnehage BAN01 16/01267-004 2017/05/10
I TEK 11/365 - MANNESVEGEN, MANNES - BRUKSENDRING VERKSTED TIL SELSKAPSLOKALE, TILBYGG HOVEDHUS - 11/365 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 14/01470-010 2017/05/10
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR - HØRINGSBREV KV. 1613, VESTHEIMVEGEN, TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-277 2017/05/10
U TEK 79/127 - RØDKLEIVVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GRILLHYTTE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 79/127 - TILLATELSE Per Jostein Bårdsen EDH 17/01865-002 2017/05/10
I TEK 13/609 - BYGG 35, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Garvik Prosjekt AS JKV 15/00608-007 2017/05/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I TEK 66/873 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - PÅBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 66/873 - GOFARNESVEGEN, AUSTREIM - PÅBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE OPUS ARKITEKTER AS KIS 17/02039-001 2017/05/10
U TEK 13/609 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - IGANGSETTINGSTILLATELSE GRUNNARBEID - BYGG 33 Garvik Prosjekt AS JKV 15/00611-006 2017/05/10
U TEK 13/609 - BYGG 34, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - IGANGSETTINGSTILLATELSE GRUNNARBEID - BYGG 34 Garvik Prosjekt AS JKV 15/00609-006 2017/05/10
I TEK 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/1443 MFL. GNR. 16 , 17 OG 18 - FV 47 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HAS 17/02042-001 2017/05/10
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE TIL 17. MAI-FEIRING Ådland skole GEL 16/04945-024 2017/05/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.05.17 T.O.M 30.06.17 Kennet Kvilhaugsvik Tangen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 149/465 , 149/11 , 149/469 , 149/487 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM - TILLATELSE TIL ENDRING - 149/465 , 149/11 , 149/469 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM Cowi AS IGR 16/04366-010 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.05.17 T.O.M 30.04.18 Chrisnadi Andrian JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, GJENPART AV NABOVARSEL, TEGNINGER MM Edb-Tjenester Norge Limited KIS 16/03764-009 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Marie Lund JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Gro Anita Olsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Therese Vestvik MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Vibeke Sand Kvalvåg MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN OPPM:17/2097, 3653 - 112/12 - DELINGSTILLATELSE VEGGRUNN Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted HHU 16/02483-006 2017/05/10
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 OG SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I TEK 61/11 - MELSTOKKESTIEN, MIDTSTOKKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:18/1953 - 61/11 - ERKLÆRINGER OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - VEG, VANN OG KLOAKK Anfinn Båsnes HHU 16/04944-009 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-225 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-226 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-230 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-231 25 Offl §25 2017/05/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-232 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-233 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-234 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-235 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-236 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-278 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-279 25 Offl §25 2017/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-051 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-202 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-203 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-204 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-205 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-206 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-207 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-208 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-209 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-210 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-211 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-212 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-213 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-214 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-215 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-216 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-217 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-218 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-219 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-220 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-221 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-222 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-223 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-224 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-225 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-226 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-227 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-228 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-229 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-230 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-231 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-232 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-233 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-234 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-235 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-236 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-237 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-238 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-239 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-240 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-241 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-242 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-243 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-244 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-245 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-246 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-247 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-248 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-249 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-250 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-251 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-252 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-253 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-254 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-255 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-256 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-257 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-258 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-259 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-260 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-261 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-262 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-263 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-264 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-265 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-266 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-267 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-268 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-269 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-270 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-271 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-272 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-273 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-274 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-275 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-276 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-277 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-278 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-279 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-280 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-281 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-282 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-283 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-284 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-285 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-286 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-287 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-288 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - AVSLAG JBR04 17/01072-289 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - AVSLAG ARO07 17/01380-010 25 Offl §25 2017/05/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - TRUKKET ARO07 17/01380-011 25 Offl §25 2017/05/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - SØKNAD JBR04 17/01760-014 25 Offl §25 2017/05/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - SØKNAD JBR04 17/01760-015 25 Offl §25 2017/05/10
I TEK 15/272 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA, FRITTLIGGENDE GARASJE - 15/272 - REVIDERT TEGNING/BRANNKLASSE I K Gabrielsen EDH 17/01984-004 2017/05/10
I TEK 68/422 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG - 68/422 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS KMY 16/02591-012 2017/05/10
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - OPPFØRING AV BENSINSTASJON OG LADESTED Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/00691-014 2017/05/10
U TEK 114/10 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, PÅBYGG ENEBOLIG - 114/10 - FERDIGATTEST - PÅBYGG ENEBOLIG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 12/05040-006 2017/05/10
U SEN KJØP AV BRANNBIL - KJØP AV BRANNBIL Egenes Brannteknikk AS OEI 17/01178-002 2017/05/10
U TEK 64/3 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING OPPM: 17/2095 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 64/3 - TILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/01710-003 2017/05/10
U TEK 143/15 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ARNE EDVARD AASE - 143/15 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ARNE EDVARD AASE Tindeland Rør AS ALS06 17/02026-002 2017/05/10
U TEK 2/153 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GISLE TJØSVOLL - 2/153 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GISLE TJØSVOLL Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 17/02021-002 2017/05/10
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/02036-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 2/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND SØRENSEN - 2/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND SØRENSEN Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 17/02020-002 2017/05/10
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED GRINDHAUG SKOLE Karen Serine Vågenes Liknes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SKU PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEKTOR MED OPPRYKK VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE Berit Müller RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN OPPM:17/2097, 3653 - 112/12 - VEDR. DELINGSSØKNAD Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted HHU 16/02483-007 2017/05/10
U TEK 149/399 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ANDERSEN, MARION HELENE - SVAR - 149/399 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDERSEN, MARION HELENE Eiendomsmegler A AS BJP01 17/02033-002 2017/05/10
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED STOKKASTRAND SKOLE Lisa Larssen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV BEGGE STILLINGENE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV SAK CEM01 16/04537-184 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV SAK CEM01 16/04537-185 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV ANSIENNITET OG LØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 79/7 OG 79/184 - VISNES - BYGGETILSYN - 79/7 OG 79/184 - VARSEL OM PÅLEGG OG PÅLEGG OM STANS Kjell Schjelderup Netland KMY 17/02037-001 2017/05/10
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 5/440 OG 5/441 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 5/440 OG 5/441 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Karmøy Storsenter AS HAS 16/03552-003 2017/05/10
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I 22,5 % VIKARIAT TOM 22.06.17 Gro Larsen Hovden RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV HELSEMESSIGE GRUNNER JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING. Ånen Olav Ånensen GTH 16/03178-013 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - SAK TIL UTTLAE - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/03178-014 2017/05/10
I TEK 12/162 - VESTRE KARMØYVEG, SEVLAND, NATURSTEINSMUR MED GRUNNARBEID - 12/162 - VESTRE KARMØYVEG, SEVLAND, NATURSTEINSMUR MED GRUNNARBEID I K Gabrielsen IGR 17/02038-001 2017/05/10
U TEK 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE - 4/450 - MUNKAJORD - MELDING OM POLITISK VEDTAK - OPPFØRING AV BRYGGE - KLAGEBEHANDLING Sten Frode Kristoffersen GTH 16/02457-019 2017/05/10
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR. 9 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-042 2017/05/10
I TEK 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING - 11/139 - NARAVEGEN, MANNES - SØKNAD OM NATURSTEINSMUR, TERRENGENDRING I K Gabrielsen IGR 16/04787-004 2017/05/10
U TEK 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG - 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KIS 17/01738-002 2017/05/10
U SKU MUSEUMSTILSKUDD 2012-2018 - MUSEUMSTILSKUDD 2017 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum IVE 12/00048-040 2017/05/10
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 149/392, STEMMEMYR, SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG - 149/392, STEMMEMYR, SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG SpareBank SR-Bank ASA IBR 09/01971-032 2017/05/10
U SKU MUSEUMSTILSKUDD 2012-2018 - MUSEUMSTILSKUDD 2017 Skudenes Historielag IVE 12/00048-041 2017/05/10
I TEK 11/173 - MANNESVEGEN, MANNES, MERKING AV EKISTERENDE GRENSE - 11/173 - MANNESVEGEN, MANNES, MERKING AV EKISTERENDE GRENSE Ivar Sustad Eriksen AMJ 17/02040-001 2017/05/10
U SKU MUSEUMSTILSKUDD 2012-2018 - MUSEUMSTILSKUDD 2017 Stiftelsen Vigsnes Grubeområde IVE 12/00048-042 2017/05/10
U SKU MUSEUMSTILSKUDD 2012-2018 - MUSEUMSTILSKUDD 2017 Stiftelsen Karmøy Fiskerimuseum IVE 12/00048-043 2017/05/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/01532-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U SEN KJØP AV GRAVEMASKIN - 3,5 T - INTENSJON OM KONTRAKTSINNGÅELSE - KJØP AV GRAVEMASKIN - 3,5 T Nasta AS OEI 17/00660-002 2017/05/10
U SKU MUSEUMSTILSKUDD 2012-2018 - TILSKUDD 2017 Åkrehamn Fartøyvernforening IVE 12/00048-044 2017/05/10
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT TRYGDE/OMSORGSBOLIG BMV 17/01162-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.06.17 T.O.M 01.06.18 Aina Fredriksen Ånensen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 133/170 - FEØY. NYBYGG ENEBOLIG, NAUST, KAI OG UTSLIPPSTILLATELSE - SVAR - 133/170 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE BRYGGE Åse Larsen pva Svein Larsen KIS 10/00622-132 2017/05/10
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01162-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - AD HJELPEVERGE BMV 17/01162-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Jeanine Japhet Tuyisabe AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-040 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD 2012-2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRINGSARBEID FOR 2017 Åkrehamn Vekst PVE01 12/00208-090 2017/05/10
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02018-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.05.17 T.O.M 31.12.17 Annlaug Sjøen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET UFØREPENSJON FRA KLP NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - GJELDER ANLAGT BANE PÅ HELGANES - HENVENDELSE (09.05.17) VEDRØRENDE KRENKING AV EIENDOM 83/1 Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-033 2017/05/10
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV FORLENGET UFØREPENSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 63/106 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Odd Birger Johannessen ALA04 17/01109-010 2017/05/10
I TEK LILLESUND TERMINAL - TANK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TESTVANN LILLESUND TERMINAL - TETTHETSPRØVING AV TANK ST1 Norge AS - Terminal Operations ELO 17/02045-001 2017/05/10
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET . TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.04.17 T.O.M 30.04.18 Sondre Kjeka Apeland AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I TEK 146/235 OG 146/190 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 146/235 OG 146/190 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Smarten Eiendom AS ALA04 17/01830-003 26 Off.l.26 2017/05/10
I TEK LILLESUND TERMINAL - TANK - SPØRSMÅL OM TILLATELSE VED TRYKKTESTING AV BUNKERSTANK VED ST1 NORGE AS ETTER UTBEDRINGSARBEIDER Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavd. ELO 17/02045-002 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.03.17 T.O.M 30.09.17 Linda Mæland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL / ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE Linda Mæland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG BØVÅGEN - JOMFRUVEGEN - REVIDERTE PLANER - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - VA-ANLEGG BØVÅGEN TIL JOMFRUVEGEN Norconsult AS BTH04 17/01675-006 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL / ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE Jahnes Pearl Bua ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
I TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - GJELDER MIDLERTIDIG STENGING AV VEIER I VISNES (KASSEBILLØP) - 20. MAI 2017 Hinderaker og Visnes velforening HPE 12/01960-037 2017/05/10
I TEK VASSDRAGSANLEGG - DAM FISKÅVATN I KARMØY KOMMUNE. TILBAKEMELDING PÅ DAMBRUDDSBØLGEBEREGNINGER OG BEKREFTELSE PÅ KLASSIFISERING Norges vassdrags- og energidirektorat SAT 12/01763-018 2017/05/10
U TEK LILLESUND TERMINAL - TANK - SVAR PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TESTVANN LILLESUND TERMINAL - TETTHETSPRØVING AV TANK ST1 Norge AS - Terminal Operations ELO 17/02045-003 2017/05/10
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 68/5 OG 68/380 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 68/5 OG 68/380 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Terje Eide ALA04 17/01990-002 2017/05/10
U TEK 25/224 , 25/131 OG 25/130 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER JOHNSEN, ANNE MARTHEA - 25/130, 25/224 OG 25/131 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING JOHNSEN, ANNE MARTHEA Anne Marthea Johnsen ALA04 17/01782-003 2017/05/10
U SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM SAKKYNDIG VURDERING Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/10
U TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4248 - 118/16 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING ANDERSEN JAN BIRGER ALA04 17/01025-001 2017/05/10