Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 38/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SNØRTELAND - 38/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SNØRTELAND Vedavågen Rør AS ALS06 17/01415-002 2017/05/09
U TEK PLAN 2079-1 - DETALJREGULERING FOR SLETTAVIKA, VEAVÅGEN - 5/162, ENDRING SOM GJELDER FJERNING/JUSTERING AV REGULERT TOMTEGRENSE GODKJENT 8.5.2017 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 2079-1 - DETALJREGULERING FOR SLETTAVIKA, VEAVÅGEN - 5/162, ENDRING SOM GJELDER FJERNING/JUSTER Eskild Kvala AS MAA05 17/00765-004 2017/05/09
U TEK FISKERIDAGENE - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT FISKERIDAGENE I ÅKREHAMN Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum JHN 12/02934-039 2017/05/09
U SEN TIPP TOPP MAT - SERVERINGSBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TIPP TOPP MAT EVI1 17/01148-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - SØKNAD OM ARRANGEMENT - KONSERTER 20. OG 21. MAI 2017 Litle Kvartnesholmen JHN 17/00127-028 2017/05/09
U TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - 109/37 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Villy Solvang EDH 17/01753-002 2017/05/09
I TEK 128/35 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE. TILBYGG ENEBOLIG - 128/35 - VEDRØRENDE FERDIGATTEST UTBYGG - TILTAKET ER IKKE FERDIG Henrik Hansen KMY 12/05181-006 2017/05/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON I DELER AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U TEK 13/25 - GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN - SVAR - 13/25 - GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/01969-002 2017/05/09
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - REVIDERT PLANTEGNING Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS IGR 17/01469-010 2017/05/09
I TEK 149/423 - SPANNE. TILBYGG OG INNGLASSERING AV TERRASSE, DEL AV REKKEHUS - 149/423 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 12/03143-009 2017/05/09
I TEK 149/465 , 149/11 , 149/469 , 149/487 - SPANNE - BYGGEMODNING , RIVING, VEG, ANLEGG, PARKERING MM - 149/465 , 149/11 , 149/469 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Cowi AS IGR 16/04366-009 2017/05/09
I TEK 13/609 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETTER Garvik Prosjekt AS JKV 15/00611-007 2017/05/09
I TEK 13/609 - BYGG 34, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Garvik Prosjekt AS JKV 15/00609-007 2017/05/09
I TEK 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2152 - 119/85 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE VEDRØRENDE AREAL, SITUASJONSKART Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/01193-005 2017/05/09
I TEK 79/196 - VISNES - MERKING AV EKSISTERENDE KOORDINATBESTEMT GRENSE - 79/196 - VISNES - MERKING AV EKSISTERENDE KOORDINATBESTEMT GRENSE Visnes Båtforening HAS 17/02023-001 2017/05/09
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA NÆRVÆRSUTVALG LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U HSE ANSKAFFELSE AV TRANSPORT AV SMITTEFARLIG AVFALL - MEDDELELSE OM OMGJØRING AV TILDELELSESBESLUTNING Haugaland Interkommunale JRE01 16/04846-020 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I TEK 140/18 - VIKJÅ - BYGNINGSKONTROLL - 140/18 - VIKJÅ - BYGNINGSKONTROLL, VINTERHAGE MED TERRASSE Roger Haugvaldstad KMY 17/02025-001 2017/05/09
I TEK 149/392, STEMMEMYR, SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG - 149/392 - SLETTING AV BANKGARANTI Knut Borgenvik IBR 09/01971-031 2017/05/09
U TEK 94/97 - MELANDSVEGEN, MELAND - GJENOPPBYGGING AV VEGG I SKUT OG FJØS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 94/97 - TILLATELSE Svein Ståle Kolstø EDH 17/01983-003 2017/05/09
U TEK 149/286 - SPANNE - NY/REVIDERT SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 149/286 - FERDIGATTEST Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KMY 15/01192-005 2017/05/09
U TEK 149/286 - SPANNE - NYBYGG LAGERBYGG - 149/286 - FERDIGATTEST RHJ Prosjekt & Byggeledelse AS KMY 13/04549-018 2017/05/09
U TEK 27/36 - SJERPEVEGEN, KVILHAUGSVIK. TILBYGG OG FASADEENDRING BARNEHAGE - 27/36 - FERDIGATTEST Kyrkjebakken Barnehage JHE05 11/01544-007 2017/05/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-259 25 Offl §25 2017/05/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ARO07 16/05079-260 25 Offl §25 2017/05/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05079-261 25 Offl §25 2017/05/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-239 25 Offl §25 2017/05/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-240 25 Offl §25 2017/05/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-241 25 Offl §25 2017/05/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-242 25 Offl §25 2017/05/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - AVSLAG HASB 17/00470-031 25 Offl §25 2017/05/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - AVSLAG HASB 17/00470-032 25 Offl §25 2017/05/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - AVSLAG HASB 17/00470-033 25 Offl §25 2017/05/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - AVSLAG HASB 17/00470-034 25 Offl §25 2017/05/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - AVSLAG HASB 17/00470-035 25 Offl §25 2017/05/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - AVSLAG HASB 17/00470-036 25 Offl §25 2017/05/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - AVSLAG HASB 17/00470-037 25 Offl §25 2017/05/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - AVSLAG HASB 17/00470-038 25 Offl §25 2017/05/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-479 25 Offl §25 2017/05/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-480 25 Offl §25 2017/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-050 25 Offl §25 2017/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01381-004 25 Offl §25 2017/05/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - AVSLAG ARO07 17/01382-016 25 Offl §25 2017/05/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - TRUKKET ARO07 17/01382-017 25 Offl §25 2017/05/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - TILBUD BLI01 17/01384-025 25 Offl §25 2017/05/09
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/01384-026 25 Offl §25 2017/05/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - SØKNAD JBR04 17/01760-013 25 Offl §25 2017/05/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - SØKNAD AGB 17/01737-002 25 Offl §25 2017/05/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - SØKNAD AGB 17/01737-003 25 Offl §25 2017/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-032 25 Offl §25 2017/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-033 25 Offl §25 2017/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-034 25 Offl §25 2017/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-020 25 Offl §25 2017/05/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-021 25 Offl §25 2017/05/09
I TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 - FULLMAKT FOR KLAGE Tveit Regnskap AS v/Johannes Alne HHU 16/02406-017 26 Off.l.26 2017/05/09
I TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, SØKNAD OM HUS NR. 2, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 18/33 - REVIDERTE TEGNINGER MED INNTEGNET PIPE OG ILSTED I K Gabrielsen IGR 17/01690-005 2017/05/09
I TEK 60/98 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - UTSLIPPSTILLATELSE - 60/98 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - UTSLIPPSTILLATELSE Comfort Karmøy AS OHA 17/02032-001 2017/05/09
I TEK 114/10 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, PÅBYGG ENEBOLIG - 114/10 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 12/05040-005 2017/05/09
I TEK 133/170 - FEØY. NYBYGG ENEBOLIG, NAUST, KAI OG UTSLIPPSTILLATELSE - 133/170 - SITUASJONSKART, FOTO OG SKISSE Sverre Asmund og Kate Elin Østebøvik Haugen KIS 10/00622-131 2017/05/09
I TEK 20/30 - AUSTRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. TILBYGG ENEBOLIG - 20/30 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Janne Elin Hansen JKV 11/01019-005 2017/05/09
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - SVAR - VEDRØRENDE UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK NORHEIM - VORMEDAL - JOMFRUVEIEN 97, 5542 KARMSUND Tollef Nordvik JTH 16/00196-070 2017/05/09
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILDELING AUTOMASJONSANLEGG - ETTERSENDELSE AV ANBUDSPROTOKOLL Gk Inneklima AS JHK 14/01402-244 2017/05/09
U TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER OG BODER HUS 1 - 149/450 - FERDIGATTEST HUS 1 A Utvik AS JHE05 12/02073-017 2017/05/09
U TEK 140/7 - TORVASTADVEGEN, OSNES, PÅBYGG REDSKAPSHUS/LAGER - 140/253 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Roy Helge Osnes EDH 17/01783-003 2017/05/09
U TEK NYTT VEGNAVN - OLAF SIQVELANDS VEG - FORSLAG TIL NYTT VEGNAVN I KARMØY KOMMUNE, ROGALAND Språkrådet BFH 17/01985-001 2017/05/09
U TEK 20/30 - AUSTRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES. TILBYGG ENEBOLIG - 20/30 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Janne Elin Hansen JKV 11/01019-006 2017/05/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/02354-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U TEK 149/450, SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 8 BOENHETER HUS 2 - 149/450 - FERDIGATTEST HUS 2 A Utvik AS JHE05 12/02074-012 2017/05/09
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE John Ingebrigtsen OHA 17/01283-003 2017/05/09
I SEN GRAVESØKNAD - FINKLAVEGEN 12, ÅKREHAMN - GRAVESØKNAD - FINKLAVEGEN 12, ÅKREHAMN Helgevold Elektro TOG 17/02014-001 2017/05/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01858-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/05/09
U TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 3 - 149/450 - FERDIGATTEST HUS 3 A Utvik AS JHE05 12/02075-011 2017/05/09
U TEK 79/20 - VISNESVEGEN, VISNES. NYBYGG GARASJE - 79/20 - FERDIGATTEST A. Utvik KMY 09/00836-013 2017/05/09
I SEN OMRÅDEREGULERING AV EIENDOM 15/409, BEDEHUSVEGEN 8, ÅKREHAMN - SØKNAD OM Å FÅ REGULERT EIENDOM 15/409, BEDEHUSVEGEN 8, 4270 ÅKREHAMN Astrid Helene Humborstad JST 17/02015-001 2017/05/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 17/01162-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SEN 140/231 OG 140/250 - STORØY, OSNES - SØKNAD DISPENSASJON OG DELING AV EIENDOM STD: 16/3124 - PARSELL 1 - MELDING 140/250. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3124 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04349-014 2017/05/09
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT Wenche Koløy Velde HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/04091-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U TEK 148/7 OG 148/17 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - SVAR - 148/7 OG 148/17 - SØKNAD OM OPPARBEIDELSE AV LANDBRUKSVEG FOR TRAKTOR I HENHOLD TIL "LANDBRUKSVEIFORSKRIFTEN" Geir Tundal Kjetland ALI 17/01445-002 2017/05/09
U TEK 147/623 - SKUGGABERG, MOKSHEIM. NYBYGG, GARASJE. - 147/623 - FERDIGATTEST Jan Erik Hetland KMY 12/02121-007 2017/05/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01343-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I TEK 148/175 - NORHEIMTUNET, NORHEIM, PÅBYGG GARASJE, VINTERHAGE - 148/175 - NORHEIMTUNET, NORHEIM, PÅBYGG GARASJE, VINTERHAGE Trude Helgevold EDH 17/02016-001 2017/05/09
U SEN 140/231 OG 140/250 - STORØY, OSNES - SØKNAD DISPENSASJON OG DELING AV EIENDOM STD: 16/3124 - PARSELL 2 - MELDING 140/231. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3124 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04350-001 2017/05/09
U TEK GRAVESØKNAD - FINKLAVEGEN 12, ÅKREHAMN - SVAR - GRAVESØKNAD - FINKLAVEGEN 12, ÅKREHAMN Helgevold Elektro KSU01 17/02014-002 2017/05/09
U TEK 85/46 - DALABREKKÅ, AVALDSNES. TILBYGG BOLIG, GARASJE - 85/46 - FERDIGATTEST Eirik Wilhelmsen Wiksnes KMY 15/00777-006 2017/05/09
U TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND, PÅBYGG NAUST OG FASADEENDRING - 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND, MANGELFULL SØKNAD I K Gabrielsen IGR 17/01978-002 2017/05/09
U SKU PERSONALMAPPE - 15 % MIDLERTIDIG STILLING SOM VEILEDER/PED.LEDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT Elisabeth Gustavsen Sørensen HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - TRÆR I NABOGRENSE - SVAR - HENVENDELSE - GJELDER TRÆRNE I PARKEN I KOPERVIK Alliance Invest AS ALI 12/01634-008 2017/05/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01162-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM TILSYNSLEGE VED KARMØY KOMMUNE Abu Mohammed Ferdous MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U HSE PERSONALMAPPE - PENSJONISTAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/01162-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ AVSLAG NJO 14/01043-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01981-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - TEGNINGER SOM BYGGET, ERKLÆRING OM ANSVARSRETT MM. Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04139-010 2017/05/09
I SEN A. KVALEVAAG LANDHANDEL AS - JOKER KVALAVÅG SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 04.05.17 A. KVALEVAAG LANDHANDEL AS - JOKER KVALAVÅG NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01674-028 2017/05/09
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/02018-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - ANGÅENDE SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS KIS 15/04027-017 2017/05/09
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 07.05.17 - KARMØYGEDDON NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/05163-052 2017/05/09
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 07.05.17 KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00503-031 2017/05/09
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I TEK 2/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND SØRENSEN - 2/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGMUND SØRENSEN Rørlegger Bjørn Helge Nes MHV 17/02020-001 2017/05/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03784-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SKU PERSONALMAPPE - 15 % MIDLERTIDIG STILLING SOM VEILEDER/PED.LEDER I KARMØY KOMMUNE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03784-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U TEK 69/71 - ØYGARDEN, MIDTRE EIDE, FORSTØTNINGSMUR - 69/71 - ØYGARDEN, MIDTRE EIDE, FORSTØTNINGSMUR Ktv Bygg AS KIS 17/01778-002 2017/05/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SØKNAD OM HUSSTANDSMEDLEM BMV 17/02022-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I TEK 2/153 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GISLE TJØSVOLL - 2/153 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GISLE TJØSVOLL Rørlegger Bjørn Helge Nes MHV 17/02021-001 2017/05/09
U TEK NAVNESAK - KALVATRÆ MF.FL. - VEDR. NAVNESAK KARMØY KOMMUNE, KALVATRE/KALVATRÆ. Frelsesarmeen Kopervik BFH 16/01049-012 2017/05/09
I TEK MINIRENSEANLEGG - 75/73 - SERVICEAVTALE FOR MINIRENSEANLEGG Comfort Karmøy AS ELO 12/01007-014 2017/05/09
I HSE KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER Ks SALF 12/00434-085 2017/05/09
I SEN FISKARBONDEN SPISERI SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 06.05.17 - STENGT FISKARBONDEN SPISERI NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 13/04063-042 2017/05/09
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 16/04106-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN BP'EN - STRANDGATEN 2, KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 07.05.17 BP'EN, KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/03814-045 2017/05/09
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - FORELØPIG SVAR IFM KLAGE PÅ VEDTAK VEDRØRENDE PÅLEGG OM PÅKOBLING, SEPARERING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Hans Dankertsen ETS 16/00196-071 2017/05/09
I SEN LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - RAPPORT ETTER SKJENKEKONTROLL 06.05.17 LANTERNEN RESTAURANT OG SKIP O'HOOOIII PUB NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00007-065 2017/05/09
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED ÅDLAND SKOLE Oda Marie Dalland Olsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN TORKELLSEN AS SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 04.05.17 TORKELLSEN AS NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01714-020 2017/05/09
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - ANALYSERAPPORT - VANNPRØVER FRA BORGAREDALEN - 1. KVARTAL 2017 Hardanger Miljøsenter AS MHV 12/00680-047 2017/05/09
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV ANSIENNITET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING PÅ NORHEIM SKOLE FAU, Norheim skole GEL 16/04945-022 2017/05/09
I TEK 142/98 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 142/98 - SALDO/UTBETALINGSKORT - SLUTTUTBETALING KR. 9.400,- - DATO UTBETALT: 02.05.2017 - STORESUND GARDSDRIFT - TILSKUDD TIL DRENERING Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/01100-005 2017/05/09
I TEK 143/15 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ARNE EDVARD AASE - 143/15 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - ARNE EDVARD AASE Tindeland Rør AS MHV 17/02026-001 2017/05/09
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-178 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U TEK 15/272 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA, FRITTLIGGENDE GARASJE - 15/272 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Amy Vikra og Anders Strømsnes Dahl EDH 17/01984-003 2017/05/09
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV ALKOHOLOMSETNING - HIMSLIGT 06.05.17 Himsligt AS EVI1 16/05163-053 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18, 2018/19 OG 2019/20 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV ENGASJEMENT SOM SYKEHJEMSLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE TIL 17. MAI 2017 FAU Torvastad skole og kultursenter TVI 16/04347-007 2017/05/09
U TEK 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON MANGLER NABOVARSEL Magda Simonsen IGR 17/01169-009 2017/05/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - PASSASJER NJO 17/01735-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U HSE TILLEGGSSAK - REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/09
I TEK 47/70 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 47/70 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - Laila Anett Helgesen BJP01 17/02027-001 26 Off.l.26 2017/05/09
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED AVALDSNES SKOLE Erle Mirjam Toskedal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 25.01.17 T.O.M 14.08.17 Helene Vester Edvardsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29. MAI - OPPLEV AVALDSNES AS Opplev Avaldsnes AS PVE01 12/02473-041 2017/05/09
I SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV IOP OG IOP-RAPPORT SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-179 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I TEK 12/322 OG 12/323 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - TVEIT, EVEN - 12/322 OG 12/323 - ERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TVEIT, EVEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/02029-001 2017/05/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.03.17 T.O.M 15.07.17 Toni Kristin Medhaug RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FAKTURA I RETUR IMK 16/04537-180 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-181 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 23.11.16 T.O.M 31.07.17 Daniel Per Gundersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SEN OMRÅDEREGULERING AV EIENDOM 15/409, BEDEHUSVEGEN 8, ÅKREHAMN - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ REGULERT EIENDOM 15/409, BEDEHUSVEGEN 8, 4270 ÅKREHAMN Astrid Helene Humborstad JST 17/02015-002 2017/05/09
I TEK REGRESSKRAV - SIMONSEN, PER - ÅLAVIKVEGEN 36 - SKADENR.:186714700003 SKADENR.:186714700003 - VARSEL OM REGRESSKRAV SIMONSEN, PER - ÅLAVIKVEGEN 36 - SKADENR.:186714700004 Sparebank 1 Skadeforsikring AS KSG 17/00109-003 2017/05/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 16.02.17 T.O.M 30.06.17 Elisabeth Flø RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U TEK 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY BYGGESAK: 16/3554 - KLAGESAK - GNR. 98/133 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG. Fylkesmannen i Rogaland BFH 16/03520-008 2017/05/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 21.11.16 T.O.M 30.06.17 Karen Kristoffersen Dahl RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-182 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FAKTURA I RETUR IMK 16/04537-183 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 13.10.16 T.O.M 31.12.16 Marie Kalyani Sandhåland Lura RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE TIL 17. MAI-FEIRING FAU Åkra skole GEL 16/04945-023 2017/05/09
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - GJELDER BEGJÆRING OM INNSYN OG ANMODNING OM UTSATT KARENSTID Oneco Technologies AS JHK 14/01402-245 2017/05/09
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG VED ÅKRA SKOLE Christopher Mynthe Alcock RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01805-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I HSE ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - TILBUD Gotech AS CBE02 17/01155-006 2017/05/09
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I HSE ANSKAFFELSE AV REPARASJONER AV IPAD-SKJERMER - TILBUD Easydrift AS CBE02 17/01155-007 2017/05/09
U TEK 47/70 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 47/70 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - Laila Anett Helgesen BJP01 17/02027-002 2017/05/09
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 17/01948-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
I TEK 149/399 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ANDERSEN, MARION HELENE - 149/399 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ANDERSEN, MARION HELENE Eiendomsmegler A AS BJP01 17/02033-001 2017/05/09
U TEK 12/322 OG 12/323 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - TVEIT, EVEN - SVAR - 12/322 OG 12/323 - ERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TVEIT, EVEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/02029-002 2017/05/09
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/09
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT MED EVA SKRAM Ole Egil Flotve EVI1 16/05163-054 2017/05/09
U TEK KLOAKK/KUM VED NORDALVEGEN, AUSTREIM - SVAR - GJELDER GAMMEL HOVEDRØRLEDNING FOR KLOAKK OG DÅRLIG KUMLOKK NORDALVEGEN, AUSTREIM Leiv Andreas Austreid ETS 17/01022-002 2017/05/09