Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - GODKJENT 31. 8.2017 - ANNONSE - PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 - Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/00357-018 2017/05/08
U TEK PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 MFL. - GODKJENT 18.6.2018 - ANNONSE - PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163 Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/03414-011 2017/05/08
U FEL PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. - GODKJENT 19.03.2018 - ANNONSE - PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEG SKARVANE - 141/4, 142/22 MFL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/02635-021 2017/05/08
U TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - ANNONSE - PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 Karmøynytt / KK-nettside YSL 17/00115-019 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 13/609 - BYGG 33, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS JKV 15/00611-005 2017/05/08
I TEK 13/609 - BYGG 34, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE, BYGG 34 Garvik Prosjekt AS JKV 15/00609-005 2017/05/08
I TEK 13/609 - BYGG 35, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE - BYGG 35 Garvik Prosjekt AS JKV 15/00608-005 2017/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - SÆRAVTALE PÅ ØKONOMISK STØTTE Thomas T. Siyavoshi MSTA 17/00206-020 2017/05/08
I TEK 98/133 - LIARVEGEN, AUSTEVIK - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 98/133 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Garvik Prosjekt AS JKV 16/03554-013 2017/05/08
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT MED LOKALE ARTISTER 13.05.17 Åkra Idrettslag EVI1 16/05163-051 2017/05/08
U TEK 86/81 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - ENDRET BRANNSTATEGI - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/81 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - ENDRET BRANNSTATEGI Q Rådgivning AS KHM 17/01793-002 2017/05/08
I TEK 68/422 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: THOMSEN BYGGESAK: 16/2591 - 68/422 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/2591 Karmøy Rørteknikk AS ALS06 16/03293-003 2017/05/08
I TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER OG BODER HUS 1 - 149/450 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 1 A. Utvik AS JHE05 12/02073-016 2017/05/08
I TEK 149/450, SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 8 BOENHETER HUS 2 - 149/450 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 2 A. Utvik AS JHE05 12/02074-011 2017/05/08
I TEK 149/450 - SPANNAVEGEN, SPANNE. NYBYGG BOLIGBLOKK MED 6 BOENHETER HUS 3 - 149/450 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HUS 3 A. Utvik AS JHE05 12/02075-010 2017/05/08
U TEK 12/487 - VESTRE VEAVEG, SEVLAND, TILBYGG, OPPFØRING AV VINTERHAGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 12/487 - TILLATELSE Stein Erik Andreassen EDH 17/01920-002 2017/05/08
U TEK 149/422 - SEKSJ. 11, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE OG CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/422 - SEKSJ. 11, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE OG CARPORT Bjørn Jensen Håvås KHM 17/01059-005 2017/05/08
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - 86/1 - INNVILGELSE AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV MIDLERTIDIGE BRAKKER, AVALDSNES - JF. KULTURMINNELOVEN § 8,1 Rogaland Fylkeskommune MSV 12/00173-043 2017/05/08
I TEK 5/512 - VEAMYR , VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/512 - ENDRING TIL RAMMESØKNAD Byggdetalj AS IGR 17/01697-003 2017/05/08
U TEK 47/286 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE DAHLE - 47/286 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE DAHLE Vedavågen Rør AS MHV 17/01516-002 2017/05/08
U TEK 47/286 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE DAHLE - 47/286 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE DAHLE Vedavågen Rør AS ALS06 17/01516-003 2017/05/08
U TEK 15/344 - MORTHOLMEN, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL SELSKAPSLOKALE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/344 - MORTHOLMEN, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL SELSKAPSLOKALE Eskild Kvala AS IGR 16/00934-031 2017/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - SØKNAD JBR04 17/01760-011 25 Offl §25 2017/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - SØKNAD JBR04 17/01760-012 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-026 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-027 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-028 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-029 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-030 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-031 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-014 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-015 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-016 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-017 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-018 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-019 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-012 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-013 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-012 25 Offl §25 2017/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-013 25 Offl §25 2017/05/08
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK 16/98 - GRASVEGEN, MEDHAUG, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1230 - 16/98 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Åshild Sivertsen EDH 17/01230-003 2017/05/08
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 5/87 - AUSTRE VEAVEG, VEA - MELDING OM BYGNING UNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE - 5/87 - AUSTRE VEAVEG, VEA - MELDING OM BYGNING UNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE Jan Evald Totland Fosen BFH 16/01231-002 2017/05/08
I TEK 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND, PÅBYGG NAUST OG FASADEENDRING - 12/67 - SVEHOLMEN, SEVLAND, PÅBYGG BOLIG OG FASADEENDRING I K Gabrielsen IGR 17/01978-001 2017/05/08
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 133/166 - FEØY. NYBYGG FRITIDSBOLIG MED NAUST, BOD OG KAI - 133/166 - ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Paulsen Byggsenter as KMY 09/00459-024 2017/05/08
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV STILLING SOM KOMMUNEOVERLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SKU ELEVMAPPE - FØLGESKRIV - SAKKYNDIG VURDERING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - 73/36 - SUND - MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG Eskild Kvala AS BFH 16/04903-007 2017/05/08
I TEK 51/23 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 51/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS BJP01 17/01979-001 2017/05/08
U TEK 75/8 - KVALAVÅG - BYGNINGSKONTROLL - 75/8 - SVARBREV KRAV OM REDEGJØRELSE Advokat Kjell Natvig KMY 17/01161-003 2017/05/08
U TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - MELDING OM POLITISK VEDTAK - ENDRING AV STØRRELSE PÅ BRYGGE - KLAGEBEHANDLING. Porsholmen DA BFH 15/01097-031 2017/05/08
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - AVTALE OM KJØP AV TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE Skude Transport og Spedisjon AS JRE01 17/00402-019 2017/05/08
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK 51/23 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 51/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS BJP01 17/01979-002 2017/05/08
U TEK 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - 63/124 - NORDSTOKKE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL OPPFØRING AV ERSTATNINGSBYGG - KLAGEBEHANDLING Håkon Tangjerd BFH 16/04293-012 2017/05/08
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 13/741 - BYGG 32, TOSTEMBAKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT, BYGG 32 Garvik Prosjekt AS JKV 15/00613-007 2017/05/08
U TEK 43/117, HØYNES - TILBYGG GARASJE OG FLYTTING AV INNKJØRSEL - 43/117 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JHE05 03/00832-013 2017/05/08
U TEK 57/400 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 57/400 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING SAK 17/638 Øyvind Nornes XXI 17/00638-004 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND HELGESEN, TOMMY OG HINDERAKER, GERD-KATRINE - SVAR - KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND HELGESEN, TOMMY OG HINDERAKER, GERD-KATRINE Tommy Helgesen SKM 17/01947-002 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND KOLBEINSEN, JARLE KVÅLE OG KVÅLE, ANNBJØRG VÅGEN - SVAR - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND KOLBEINSEN, JARLE KVÅLE OG KVÅLE, ANNBJØRG VÅGEN Jarle Kvåle Kolbeinsen SKM 17/01787-002 2017/05/08
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - OVERSENDER REVIDERTE VEGTEGNINGER TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Cowi AS BTH04 15/04907-014 2017/05/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01981-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK 57/400 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 57/400 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING SAK 17/638 Alf Bjarne Haugen XXI 17/00638-005 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGAVTALE 1 F.O.M 28.04.17 T.O.M 14.07.17 Amalie Sivertsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SEN LEIEAVTALE - - VARSEL OM GJENNOMFØRING AV FRAVIKELSE AV FAST EIENDOM Karmøy Lensmannsdistrikt KSE 13/00354-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I HSE PERSONALMAPPE - TILBAKEMELDING PÅ BEKYMRINGSMELDING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01981-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM 17/3039 OG 17/3040 - 120/11 - JUSTERT SØKNAD OM DISPENSASJON OG KRAV OM SAMMENSLÅING Advokat Ole Johan Berge HHU 16/02147-016 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.11.16 - T.O.M 14.08.17 Lina Solås RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I HSE PERSONALMAPPE - ORIENTERING OM VÅR BEHANDLING AV BEKYMRINGSMELDING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK - SVAR TEKNISK PLAN - NORDTUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-006 2017/05/08
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØARBEIDER VED ÅKRA SKOLE Margrethe Stangeland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND VIKINGSTAD, ASBJØRG HAUSKEN OG JON GUNNAR - SVAR - KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND VIKINGSTAD, ASBJØRG HAUSKEN OG JON GUNNAR Asbjørg Vikingstad Hausken SKM 17/01952-002 2017/05/08
U TEK 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - SØRSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4838 - PARSELL 1 - 61/130MFL-OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/858 Trygve J. Sjøen Prosjekt AS XXI 17/00858-009 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND TVEDTEN, ERLING OG HANSEN, CAMILLA - SVAR - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Camilla Hansen SKM 17/01894-002 2017/05/08
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED VASKERI Bryndis Halldorsdottir ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND SÆRSTEN, FRODE OG VIVIAN MATRE - SVAR - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Vivian Matre Særsten SKM 17/01908-002 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 06.03.17 T.O.M 21.06.17 Kamilla Storstein Grønnestad RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - SØRSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4838 - PARSELL 2 - 61/130 MFL-OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/859 Trygve J. Sjøen Prosjekt AS XXI 17/00859-001 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - ARBEIDSPLASS NESTE SKOLEÅR KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU SYKKELOPPLÆRING - TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG, REFERAT STYRINGSGRUPPEN Ingrid Lea Mæland EEH 16/01726-008 2017/05/08
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED GRINDHAUG SKOLE Jeanette Kristoffersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 11/319 - MYRAVEGEN, MANNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - 11/319 - SØKNAD OM FERDIGATTEST (UTGÅR) Halvor Eriksen JKV 14/03866-006 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ROY SEVEREIDE BENDIKSEN OG IDA CATHRIN UTVIK - SVAR - KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ROY SEVEREIDE BENDIKSEN OG IDA CATHRIN UTVIK Roy S. Bendiksen SKM 17/01592-002 2017/05/08
I TEK 148/782 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - SØKNAD OM DISPENSASJON - 148/782 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Siv Helene Kolbeinsen KMY 16/04748-003 2017/05/08
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING - MED FORBEHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND TOTLAND, ALISE - SVAR - KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND TOTLAND, ALISE Alise Totland SKM 17/01953-002 2017/05/08
U SKU SYKKELOPPLÆRING - TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG, REFERAT REFERANSEGUPPEN Jan Erik Søvig EEH 16/01726-009 2017/05/08
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED EIDE SKOLE Regine Vestbø Hansen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK 148/983 - RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - OASEN NÆRINGSPARK - 148/983 - RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - OASEN NÆRINGSPARK Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/01974-003 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND VESTRE, SVEIN HELGE OG CHRISTINE - SVAR - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Svein Helge Vestre SKM 17/01892-002 2017/05/08
I TEK 94/97 - MELANDSVEGEN, MELAND - GJENOPPBYGGING AV VEGG I SKUT OG FJØS - 94/97 - MELANDSVEGEN, MELAND - GJENOPPBYGGING AV VEGG I SKUT OG FJØS Svein Ståle Kolstø EDH 17/01983-001 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ANDERSEN, ALF HARRY OG INGER K.H - SVAR - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Alf Harry Andersen SKM 17/01896-002 2017/05/08
I SKU ELEVMAPPE - TESTRAPPORT MED OPPSUMMERING FRA KARTLEGGING Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 15/272 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA, FRITTLIGGENDE GARASJE - 15/272 - SNARTABERGVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE Amy Vikra og Anders Strømsnes Dahl EDH 17/01984-001 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ØSTHUS, ODD HELGE OG STORESUND, MARTA KJETLAND - SVAR - KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ØSTHUS, ODD HELGE OG STORESUND, MARTA KJETLAND Odd Helge Østhus SKM 17/01946-002 2017/05/08
U TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1, 7 - MAIL ANGÅENDE MANGELFULL UNDERSKRIFT PÅ KLAGE MOTTATT 03.05.17 OPPM: 17/1745-1749 Tveit Regnskap AS v/Johannes Alne HHU 16/02406-016 2017/05/08
I SEN GRAVESØKNAD - SANDSKEIVEGEN, SMALAVEGEN, DALSVEGEN - GRAVESØKNAD - SANDSKEIVEGEN, SMALAVEGEN, DALSVEGEN T Halleland AS TOG 17/01987-001 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNNSRAMME MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 127/38 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ROSSEBØ, ROAR OG ELISABETH FÆRAAS ROSSEBØ - 127/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Elisabeth Færaas Rossebø BJP01 17/01986-001 2017/05/08
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - MERKNADER FRA JOHN ARNE OG ELISE VÅGE - 07.05.17 PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG John Arne og Elise Våge JST 13/03162-060 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNNSRAMME MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG Øystein Johannessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNNSRAMME MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNNSRAMME/KAP MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI 10/03069-012 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/05/08
I TEK 5/124 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - BRASEN AS - OVERSENDER KJØPSAVTALE 5/124 - TILLEGGSAREAL Brasen AS SKM 17/01225-003 2017/05/08
I SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 20.12.16 T.O.M 31.07.17 Belinda Ustad Rasmussen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED SKUDENESHAVN SKOLE Tone Valen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.11.16 T.O.M 14.08.17 Mariann Svendsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK 127/38 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ROSSEBØ, ROAR OG ELISABETH FÆRAAS ROSSEBØ - SVAR - 127/38 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Roar Rossebø BJP01 17/01986-002 2017/05/08
U TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ØYVIND LARSEN - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Øyvind Larsen SKM 17/01780-002 2017/05/08
I TEK 148/256 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CK INVEST AS - 148/256 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CK INVEST AS Rørlegger Haraldseid AS MHV 17/01988-001 2017/05/08
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV ENGASJEMENT SOM SYKEHJEMSLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - BEGJÆRING OM INNSYN OG ANMODNING OM UTSATT KARENSTID Oneco Technologies AS JHK 14/01402-243 2017/05/08
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/02589-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK UTSLIPP I HAVNEBASSENGET VED STONGSVINGEN - GJELDER UTSLIPP I HAVNEBASSENG, STONGSVINGEN 11 - 13, ÅKREHAMN Bjørn Egil Pettersen ETS 17/01989-001 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD Veronica Johansen-Sørland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM 17. MAI-ARRANGEMENT I HÅVIKHALLEN Britt Aarhus JHN 17/00127-029 2017/05/08
U TEK 57/657 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE, MATRIKULERING AV UMATRIKULERT ENHET OG AREALOVERFØRING SAK 10 - 57/657-VARSEL OM OPPMÅLINGSSFORRETNING Ellingsen Kjell Einar XXI 17/01250-002 2017/05/08
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED KOLNES SKOLE Ine Vikanes Yavuz RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/01941-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU BARNEHAGE OPPTAK - KLAGE - SVAR - BARNEHAGEOPPTAK - KLAGE PÅ VEDTAK OM TILDELING AV BARNEHAGEPLASS GKH01 17/01303-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 68/5 OG 68/380 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 68/5 OG 68/380 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Terje Eide ALA04 17/01990-001 2017/05/08
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SKU VORMEDAL BARNEHAGE - GJELDER UTREGNING AV AREAL I KARMØY KOMMUNES KOMMUNALE BARNEHAGER Vormedal barnehage TOV 14/04454-003 2017/05/08
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADMINISTRASJONSKONSULENT VED TORFÆUS GT.21 Anke Skjølingstad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK 13/741 - BYGG 32, TOSTEMBAKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - BYGG 32 Garvik Prosjekt AS JKV 15/00613-008 2017/05/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/119 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK KRISTOFFERSEN, INGEBJØRG Ingebjørg Møller Kristoffersen GEL 17/00012-208 2017/05/08
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK VEDRØRENDE UFØREPENSJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/688 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK Lennart Gaard GEL 17/00012-209 2017/05/08
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV HELG OG SOMMERTURNUS VED ÅKRA BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED EIDE SKOLE Sunna Eidsdottir RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPER - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 30.06.17 Siv Merethe Strømme Ingvaldsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SEN KJØP - PICKUP - BESTILLING - PICKUP Åkra Bil AS OEI 17/01337-003 2017/05/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/01941-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/01992-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 15.03.17 T.O.M 30.06.17 Olaug Elin Samset RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - PÅMINNELSE OM Å RETTE OPP I SENDERTILLATELSE NUMMER 9967 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet SAT 15/02345-008 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV - TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I TEK 27/36 - SJERPEVEGEN, KVILHAUGSVIK. TILBYGG OG FASADEENDRING BARNEHAGE - 27/36 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kyrkjebakken Barnehage JHE05 11/01544-006 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 15.03.17 T.O.M 14.08.17 Susanne Therese Opheim RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
I SKU KLAGE - RAPPORT RHO 17/01797-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV HJEMMEL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.08.16 T.O.M 24.06.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL - LEGEERKLÆRINGER OM DØDSFALL 1. KVARTAL 2017 Folkehelseinstituttet BSE02 12/02991-030 2017/05/08
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 15/04325-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.10.16 T.O.M 14.08.17 Glenn Inge Raknes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 05.10.16 T.O.M 31.07.17 Agatha Abla Agbo Robertsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 05.01.18 Ragna Helen Kvilhaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.04.17 T.O.M 31.08.17 Marita Markhus Tveit AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U TEK MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I FORBINDELSE MED VANNOVERVÅKNING Cowi AS PCH01 13/00616-003 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 23.11.16 T.O.M 30.06.17 Iselin Gundersen Vedøy RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.11.16 T.O.M 30.06.17 Vibeke Sand Kvalvåg RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.11.16 T.O.M Ole Håkon Steffensen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV OPPDRAG SOM VEILEDENDE LEGE Bjørn Rismyhr MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 18.11.16 T.O.M 30.06.17 Kristoffer Ånensen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - VALG AV LEVERANDØR Kjosavik AS TRS 16/04015-061 2017/05/08
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SVAR SØKNAD OM TILLEGGSTIMER SKOLEÅRET 2017-2018 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/08