Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING AV EKSISTERENDE BYGG OG NYTT TILBYGG OPPSTARTSMØTE FOR ELEKTROFAG Rolf M. Hetland KEB 17/00512-027 2017/05/05
U TEK ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN Einar Paulsen MHV 14/03265-036 2017/05/05
I TEK 13/741 - BYGG 32, TOSTEMBAKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, ENEBOLIG - 13/609 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER GARVIK PROSJEKT AS JKV 15/00613-006 2017/05/05
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 MFL. - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-023 2017/05/05
U TEK 15/1321 - STØLAVEGEN, ÅKRA - HAGESTUE - 15/1321 - FERDIGATTEST - HAGESTUE Pta Bygg AS JKV 15/02656-005 2017/05/05
U TEK 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING SKOLEBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING SKOLEBYGG Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/01692-004 2017/05/05
I TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3050 - 71/6 - REVIDERT SITUASJONSKART Helge Jonny Nupen HHU 17/01132-004 2017/05/05
I TEK 58/220 - STANGELANDSVÅGEN, KOPERVIK - UTBEDRING AV EKSISTERENDE KAI - 58/220 - SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR REPARASJON PÅ KAI Agderplan AS KMY 16/04860-005 2017/05/05
I TEK 43/117, HØYNES - TILBYGG GARASJE OG FLYTTING AV INNKJØRSEL - 43/117 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JHE05 03/00832-012 2017/05/05
I TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 - TILBAKEMELDING FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE MOTTATT VEDTAK OG FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER OPPM: 17/1745-1749 Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen HHU 16/02406-015 2017/05/05
I TEK 3/705 , 3/706 , 3/707 , 3/708 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG REKKEHUS 1-4 - TILTAKSHAVER: HEREID EIENDOM AS BYGGESAK 13/2672 - 3/17 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 13/2672 Karmøy Rørteknikk AS ALS06 15/02104-006 2017/05/05
U TEK 43/624 - STUBBEVEGEN, HØYNES - NY ENEBOLIG OG CARPORT - TILLATELSE TIL ENDRING - 43/624 - STUBBEVEGEN, HØYNES - NY ENEBOLIG OG CARPORT Eskild Kvala AS KHM 16/02771-014 2017/05/05
U TEK TEKNISK PLAN - KIRKEGATA 18 - TEKNISK GODKJENNING - KIRKEGATA 18 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01421-007 2017/05/05
I TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - 122/4 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 HAUGESUND TOMTEUTVIKLING - GLENN KOLBERG OHA 17/01966-001 2017/05/05
I TEK 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/251 - UTTALELSE VEDRØRENDE FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 17/01169-007 2017/05/05
U TEK 16/195 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 16/195 - TILLATELSE Arve Langåker EDH 17/01702-003 2017/05/05
I TEK 42/192 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG - TILTAKSHAVER: ØRJANSEN BYGGESAK 16/3433 - 42/192 - KLAGE PÅ AVSLAG Edb-Tjenester Norge Limited MHV 17/01499-003 2017/05/05
I TEK 82/236 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - UNDERBYGG - ENDRING TIL GARASJE - 82/236 - OLSAGRUVEVEGEN, HINDERÅKER - UNDERBYGG - ENDRING TIL GARASJE Aleksander Hauge EDH 17/01973-001 2017/05/05
U TEK 83/57 - SKEIEVEGEN, SKEIE, TILBYGG BOLIG OG FRITTSTÅENDE GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 83/57 - TILLATELSE Mariusz Stanislaw Bartosiewicz EDH 17/01848-002 2017/05/05
U TEK 13/585 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, FASADEENDRING, NYBYGG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 13/585 - TILLATELSE Susanne Nielsen EDH 17/01670-005 2017/05/05
I TEK 59/157 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK, RIVING OG NYTT TILBYGG - 59/157 - SØKNAD OM FERDIGATTEST John Ola Mytting KMY 15/02516-003 2017/05/05
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED GARASJER - BYGG SØR - 149/51 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE LEILIGHET 3 Hus28 AS KMY 16/02563-011 2017/05/05
U TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE LEILIGHET NR 5 Hus28 AS KMY 15/04506-019 2017/05/05
U TEK 33/16 - SANDVE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 33/16 - AVSLAG, SØKNAD OM DELINGSTILLATELSE Einar Birger Ferkingstad HHU 16/04884-005 2017/05/05
U TEK 114/323 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 114/323 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG Byggdetalj AS IGR 15/03610-018 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U TEK 15/375 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - FLYTEBRYGGE - 15/375 - FERDIGATTEST - FLYTEBRYGGE Åkrehamn Småbåtforening JKV 16/01947-025 2017/05/05
I TEK 22/34 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. TILBYGG ENEBOLIG - 22/34 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS KMY 12/05214-006 2017/05/05
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U TEK 66/519 - KVILHAUGHOLMEN - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - AVSLAG PÅ KRAV OM RETTING I MATRIKKELEN- 66/519 - KVILHAUGHOLMEN Harald Bru ALA04 17/01274-002 2017/05/05
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - MØTEREFERAT FORHANDLINGER Kjosavik AS TRS 16/04015-056 2017/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-297 25 Offl §25 2017/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-298 25 Offl §25 2017/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-299 25 Offl §25 2017/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - TILBUD JBR04 16/05084-189 25 Offl §25 2017/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05084-190 25 Offl §25 2017/05/05
U TEK 5/72, SLETTAVIKVEGEN, VEA. TILBYGG OG REHABILITERING ENEBOLIG - 5/72, FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 12/04897-006 2017/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-012 25 Offl §25 2017/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-011 25 Offl §25 2017/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-010 25 Offl §25 2017/05/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER VANN OG AVLØP - SØKNAD HASB 17/01962-002 25 Offl §25 2017/05/05
U TEK 43/58 - LAHAMMAR, HØYNES. PÅBYGG OG SKIFTE AV TAK ENEBOLIG - 43/58 - FERDIGATTEST Øystein Høines Larsen JHE05 12/04276-005 2017/05/05
U TEK 43/58 - LAHAMMAR - HØYNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - BOD - 43/58 - FERDIGATTEST Øystein Høines Larsen JHE05 14/03454-008 2017/05/05
I TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - 15/200 - SØKNAD OM FRIKJØP AV PARKERINGSPLASS I K Gabrielsen HPE 16/04496-010 2017/05/05
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGET OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK 15/344 - MORTHOLMEN, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL SELSKAPSLOKALE - 15/344 - AVTALE OM VEGRETT I PERIODEN 02.05.2017 T.O.M 31.08.2018 Adv. Roy Wilhelmsen GTH 16/00934-030 2017/05/05
U TEK 64/473, 64/1249, 64/540 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 64/473, 64/1249, 64/540 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler A AS BJP01 17/01951-002 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTGIFTER IFB. KLOAKKERINGSPROSJEKT I JUVIKA, RØYKSUND Jan Olav Garnaas JTH 12/00024-370 2017/05/05
U TEK 54/10 - DALE. SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE FOR 10 HYTTER - 54/10 - MANGLENDE FERDIGATTEST - UTSLIPPSTILLATELSE Leiv Kristian Økland JHE05 08/02228-006 2017/05/05
U TEK 47/316 OG 57/355, 57/511 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 47/316 OG 57/355, 57/511 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KMJ SENIOR AS Advokat Gunstein Sveinall BJP01 17/01959-002 2017/05/05
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST 40 % HVILENDE NATT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U TEK 5/512 - VEAMYR , VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/512 - VEAMYR , VEA - NYBYGG ENEBOLIG Byggdetalj AS IGR 17/01697-002 2017/05/05
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/01617-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT STILLING JMH02 02/04044-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK 118/32 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NAUST - 118/32 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NAUST Kurt Seland OHA 17/01963-001 2017/05/05
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON JMH02 00/03437-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK 42/114, 42/120, 42/121 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 42/114, 42/120, 42/121 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristine Hellkås Hellesland BJP01 17/01964-001 26 Off.l.26 2017/05/05
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRET UFØREPENSJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U TEK 43/451 - STUBBEVEGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE - 43/451 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Morten Olsen EDH 17/01757-002 2017/05/05
U SKU PERSONALMAPPER - 92,30% VIKARIAT SOM LÆRER VED KOLNES SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET AVTALEFESTET PENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U TEK 42/114, 42/120, 42/121 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 42/114, 42/120, 42/121 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Kristine Hellkås Hellesland BJP01 17/01964-002 2017/05/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK 85/65 - AVALDSNES - SØKNAD OM BRUKSENDRING - 85/65 - DYREKLINIKK I IKKE GODKJENT LOKALER PÅ EIENDOM KARMØYVEGEN 237 Haugaland Dyreklinikk AS KMY 17/01938-002 2017/05/05
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING/JOBBROTASJON JMH02 01/03607-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01810-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN :DALEVEGEN 41 Slab AS SAT 17/00056-030 2017/05/05
U TEK 38/186 - TRODLASKARVEGEN,SYRE, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - TILLATELSE Kåre Osvald Vilhelmsen BFH 17/01904-003 2017/05/05
I TEK EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - 102/16, 102/43, 102/66, 102/213, 102/220, 102/204, 102/141, 102/24, 102/25 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARM HOLDING AS 102/16, 102/43, 102/66, 102/213, 102/220, 102/204, 102/141, 102/24, 102/25 Karmøy Winch AS BJP01 17/01965-001 2017/05/05
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TAR IKKE IMOT STILLING SOM FERIEVIKAR HASB 17/00132-725 25 Offl.§25 2017/05/05
U TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/405 - 90/6 OG 90/127 - OVERSENDELSE AV 2X MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 17/405 Jan Roger Tryggestad ALA04 17/00882-025 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TAR IKKE IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG KHO 17/00571-475 25 Offl.§25 2017/05/05
U HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - SPØRSMÅL OG SVAR - 05.05.2017 Doffin CBE02 17/01157-005 2017/05/05
U TEK 119/563 OG 119/111 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER MIRIAM E.FATLAND OG OLE-BJARTE FATLAND - 119/111 OG 119/563 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING MIRIAM E.FATLAND OG OLE-BJARTE FATLAND Ole-Bjarte Fatland ALA04 17/01699-003 2017/05/05
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - KONTRAKT - E01 STERK- OG SVAKSTRØMSARBEIDER VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Etr Elektro & Telecom AS BKE 17/00512-036 2017/05/05
I TEK TEKNISK PLAN - KIRKEGATA 18 - SVAR PÅ MANGELLISTE - TEKNISK PLAN KIRKEGATA 18 Garvik Prosjekt AS BTH04 17/01421-008 2017/05/05
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - MØTEREFERAT FORHANDLINGER Premiere Produkter AS TRS 16/04015-057 2017/05/05
I TEK TEKNISK PLAN - BJØRNÅSVEGEN - SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL SKILTPLAN - BJØRNÅSVEGEN, RAGLAMYR (KOPIMOTTAKER) Cowi AS BTH04 16/04588-012 2017/05/05
U TEK 83/189, 198 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FV. 923 I KARMØY KOMMUNE - 83/198 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge HAS 17/01328-002 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I SEN HAUGALAND VEKST IKS - UTVIKLINGSPLAN HAUGESUNDREGIONEN, SAK FOR VEDTAK I KOMMUNENE Haugaland Vekst IKS PVE01 14/00900-010 2017/05/05
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - MERKNADER FRA HAUGALAND KRAFT NETT AS - 03.05.17 PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Haugaland Kraft Nett AS JST 13/03162-059 2017/05/05
U HSE FRISKLIVSSENTRALER/FRISKLIVSTILBUD - "SUNNE LEVEVANER" - RAPPORT PÅ TILSKUDD TIL ETABLERING OG UTVIKLING AV KOMMUNALT FRISKLIVS-, LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD - STATSBUDSJETTETS KAPITTEL 762 POST 60 Fylkesmannen i Rogaland EHA 12/00107-014 2017/05/05
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM STØTTE TIL 17.MAI-FEIRING Ferkingstad skole GEL 16/04945-019 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - OVERSENDER NY TEGNING - GROVLØDD MUR LANGS VEG B2000 TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Cowi AS BTH04 15/04907-013 2017/05/05
I TEK 122/44, 122/65 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 122/44, 122/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Evelyn Merkesdal BJP01 17/01967-001 26 Off.l.26 2017/05/05
I SEN 13/25 - GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN - 13/25 - GRAVESØKNAD - ELVEBAKKVEGEN Vassbakk & Stol AS TOG 17/01969-001 2017/05/05
I TEK 25/76 OG 27/7 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LANGÅKER, ANNE TOMINE G. - 25/76 OG 27/7 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LANGÅKER, ANNE TOMINE G. Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/01970-001 2017/05/05
U HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - KUNNGJØRING MED KONKURRANSEGRUNNLAG Doffin CBE02 17/01157-006 2017/05/05
U TEK EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - 102/16, 102/43, 102/66, 102/213, 102/220, 102/204, 102/141, 102/24, 102/25 - SVAR - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARM HOLDING AS 102/16, 102/43, 102/66, 102/213, 102/220, 102/204, 102/141, 102/24, 102/25 Karmøy Winch AS BJP01 17/01965-002 2017/05/05
I TEK PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - GODKJENT 17.11.2015 - PLAN 2041 - MERKNAD TIL MØTEREFERAT MED GRUNNEIER INNENFOR PLAN 2041 Hilde Marie Bergfjord SMO02 09/03060-165 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - 7 STK. BESIKTIGELSESRAPPORTER - JOVIKVEGEN DEL 2, VEAVÅGEN Takst Team AS FGE02 15/04912-023 2017/05/05
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK 15/1640 - OVERVANNSPROBLEMER - GJERDEVEGEN 1 - 15/1640 - OVERVANNSPROBLEMER - SPYLING/TV-KJØRING AV OVERVANNSLEDNINGER Stian Vikra HPE 17/01727-002 2017/05/05
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV STILLINGSTØRRELSER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS SPAREBANKEN VEST - PÅMINNELSE - ØKLANDHUS AS, DETS KONKURSBO - BANKGARANTI NR 115204 Advokatfirmaet Responsa AS GTH 16/04236-010 2017/05/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN NORD Veronica Johansen-Sørland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - OVERSENDER TEGNING 05-01_REV., DELFELTUTBYGGING - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-059 2017/05/05
I TEK 82/25 - HINDERÅKER, TILBYGG BOLIG - 82/25 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skeie's Byggservice AS KMY 12/04587-004 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER 1 VED HJEMMETJENESTEN MIDT Rita Sjursen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - BYGGEMØTEREFERAT 21 - DATO: 25.04.17 BERGE SAG BOLIGTOMTER AS - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-060 2017/05/05
I TEK 11/242 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 11/242 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Jonar Mackinnon Hemnes GBV 17/01971-001 2017/05/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ingunn Akselsen Frøland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED AVALDSNES SKOLE Edel-Merete Dahl RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING TIL MØTE I KARMØY KONTROLL- OG KVALIETETSUTVALGET - 10.05.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-180 2017/05/05
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - MØTEREFERAT FORHANDLINGER Maske AS TRS 16/04015-058 2017/05/05
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING Torvastad skole og kultursenter GEL 16/04945-020 2017/05/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.04.17 T.O.M 31.08.17 Ingveig Kristin Fjell JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK 148/1029 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NORHEIM HANDELSPARK AS - 148/1029 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORHEIM HANDELSPARK AS Meglerhuset Rele AS BJP01 17/01972-001 2017/05/05
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRINGER I TILBUDSSTRUKTUREN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN Utdanningsdirektoratet GAU02 16/00007-156 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Odd Eirik Pedersen Helgøy JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U TEK 148/1029 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - NORHEIM HANDELSPARK AS - SVAR - 148/1029 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORHEIM HANDELSPARK AS Meglerhuset Rele AS BJP01 17/01972-002 2017/05/05
U HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - SPØRSMÅL OG SVAR NR. 2 - 5.5.2017 Doffin CBE02 17/01157-008 2017/05/05
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING 17. mai-komiteen, Veavågen skole GEL 16/04945-021 2017/05/05
U TEK 122/44, 122/65 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 122/44, 122/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Evelyn Merkesdal BJP01 17/01967-002 2017/05/05
U TEK 25/76 OG 27/7 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LANGÅKER, ANNE TOMINE G. - SVAR - 25/76 OG 27/7 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LANGÅKER, ANNE TOMINE G. Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/01970-002 2017/05/05
I SKU ELEVMAPPE - MELDING OM FRITAK FOR VURDERING MED KARAKTER SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM SAKKYNDIG VURDRING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING Aksel Hevrøy og Marianne Hevrøy SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U SKU PERSONALMAPPE - DELVIS OPPSTART I NY STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - HØRINGSBREV KV. 1613, VESTHEIMVEGEN, TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-276 2017/05/05
I TEK 148/983 - RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - OASEN NÆRINGSPARK - 148/983 - RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - OASEN NÆRINGSPARK Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/01974-001 2017/05/05
I TEK 148/983 - RØRLEGGERMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - OASEN NÆRINGSPARK - 148/983 - FERDIGMELDING - VANNLEDNINGSBRUDD - OASEN NÆRINGSPARK Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/01974-002 2017/05/05
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
I TEK 15/2202 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINBJØRG VARNE JAKOBSEN - 15/2202 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LINBJØRG VARNE JAKOBSEN Haugaland Rørleggertjenester AS MHV 17/01975-001 2017/05/05
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 14.03.17 T.O.M 14.08.17 Sigrun Marie Torvestad RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U TEK 20/109 - KRAV OM RETTING AV FEIL I MATRIKKELEN - FV. 47 - 20/109 - RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Einar Berg HAS 16/03505-002 2017/05/05
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM OPPDRAG SOM VEILEDER FOR NYUTDANNET LEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/05
U HSE ANSKAFFELSE - NORSKOPPLÆRING I PRAKSIS - SVAR PÅ SPØRSMÅL ER PUBLISERT PÅ DOFFIN A2B Norge CBE02 17/01157-009 2017/05/05
U TEK 4/53 - HAPALØKHOLMEN - RETTING I MATRIKKELEN - 4/53 - HAPALØKHOLMEN - UTSENDELSE AV KLAGE Kurt Munkejord ALA04 16/03127-009 2017/05/05