Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2145, 2200,2201 - 131/2 - DELINGSTILLATELSE JORDLOVEN, FOR DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kenneth Magnus Storesund HHU 16/03976-013 2017/05/04
U TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2145, 2200,2201 - 131/2 - DELINGSTILLATELSE PBL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kenneth Magnus Storesund HHU 16/03976-014 2017/05/04
U TEK 148/983 - OASEN NÆRINGSPARK AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN 148/983 - OASEN NÆRINGSPARK AS Oasen Næringspark AS JHN 12/00774-022 2017/05/04
U TEK 20/39 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: TØNNESEN BYGGESAK 17/1726, UTSLIPP: 17/1729 - 20/39 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: TØNNESEN BYGGESAK 17/1726, UTSLIPP: 17/1729 S O Lund AS MHV 17/01730-002 2017/05/04
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILSVAR - KLAGE - GJELDER TILBUD - V03 AUTOMASJONSANLEGG Gk Inneklima AS JHK 14/01402-241 2017/05/04
I TEK VANN OG VASSDRAG - MØTEINNKALLELSE OG SAKSLISTE TIL ARBEIDSGRUPPEMØTE I HAUGALANDET VANNOMRÅDE - 09.05.17 Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-015 2017/05/04
I TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - KOMMUNALE VEGER SOM BØR TAS INN I 12/65 OG 12/100 - VEGLISTENE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/04355-013 2017/05/04
I TEK EGENERKLÆRING FOR BRUK AV MOTORSAG I KOMMUNALE FRIOMRÅDER - ØYGARDSHAUGEN - EGENERKLÆRING FOR BRUK AV MOTORSAG I KOMMUNALE FRIOMRÅDER - ØYGARDSHAUGEN Pål Haugen ALI 17/01955-001 2017/05/04
I SEN KRISESENTER VEST - OVERSENDER RETTET PROTOKOLL FRA STYREMØTE - 26.04.17 KRISESENTER VEST Krisesenter Vest IKS MOS 12/01921-025 2017/05/04
U TEK 88/232 - NYGÅRD NÆRINGSBYGG BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 88/232 - NYGÅRD NÆRINGSBYGG BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Kiwa Teknologisk Institutt AS JHN 12/00072-009 2017/05/04
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 24 Haaland & Thuestad AS OGT 14/03865-116 2017/05/04
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1994-2011 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 123/64 OG 123/146 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Berge Sag Boligtomter AS EDH 17/01047-006 2017/05/04
I SEN FJORD MOTORPARK - BEKYMRINGSMELDING - GJELDER FJORD MOTORPARKS INFORMASJONSMØTE 3. MAI 2017 Nabogruppen SEI04 12/00328-182 2017/05/04
U TEK 142/407 - TVERRVEGEN, STORASUND, TILBYGG BOLIG, GARASJE OG TERRASSE - 142/407 - FERDIGATTEST Roar Steensnæs Måkestad KMY 14/01006-008 2017/05/04
U TEK 72/43 - SKÅR - ETABLERING AV UTRIGGER - 72/43 - FERDIGATTEST Jan Otto Berntzen Lægreid KMY 16/02133-008 2017/05/04
U TEK 2/285 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RØNNAUG KRISTINE ERIKSEN - 2/285 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RØNNAUG KRISTINE ERIKSEN Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 17/01923-002 2017/05/04
I TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGER/PROD. HALL MED VASK/VASKEPLASS BYGG 1 - 74/77 - VEDRØRENDE TIDLIGERE INNSENDT BEKYMRINGSMELDING Anonym henvendelse JHE05 17/00616-008 2017/05/04
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-724 25 Offl §25 2017/05/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - SØKNAD JBR04 17/01760-007 25 Offl §25 2017/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-009 25 Offl §25 2017/05/04
U TEK FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - TILBUD ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER AVALDSNES KIRKE Vassbakk&Stol KSU01 12/00173-042 2017/05/04
I TEK 13/117 - TJØSVOLL - TEKNISK PLAN - OVERSENDER SKISSE FOR STØYVEGG OG LEKEPLASS 13/117 - TJØSVOLL - TEKNISK PLAN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01937-001 2017/05/04
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SVAR - REFUSJON FOR KOSTNADER KNYTTET TIL BARN FRA ANDRE KOMMUNER I PRIVAT BARNEHAGE RHO 16/01128-223 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U TEK 15/2320 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - RIVING AV LØE OG NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE OG FORSTØTNINGSMURER - 15/2320 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING Hellvik Hus Karmøy AS JKV 16/01012-017 2017/05/04
U TEK STARTLÅN - ENDRING AV LØPETID - STARTLÅN RBE08 16/00770-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U TEK 22/189, SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. TILBYGG ENEBOLIG - 22/189, SØRE FERKINGSTADVEG. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG. I. K. Gabrielsen BFH 13/00102-004 2017/05/04
U TEK 15/836 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 15/836 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sven Helge Einarsen BJP01 17/01936-002 2017/05/04
U SEN RAMMEAVTALE FOR REISEBYRÅTJENESTER 2017 - OVERSENDER UNDERTEGNET TILSLUTNINGSBREV RAMMEAVTALE FOR REISEBYRÅTJENESTER 2017 Haugesund kommune TRS 17/01906-001 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV SAMLESØKNAD SMA 17/01130-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/883 - MELDING 119/635. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/883 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01034-003 2017/05/04
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01897-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLES SØKNADER SMA 17/01130-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLESSØKNAD SMA 17/01130-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLESSØKNAD SMA 17/01130-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLESSØKNAD SMA 17/01130-024 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV - RØRARBEID Karmøy Rørteknikk AS KEB 17/00512-031 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLESSØKNAD SMA 17/01130-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV - RØRARBEID Storesund Rør AS KEB 17/00512-032 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLESSØKNAD SMA 17/01130-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLESSØKNAD SMA 17/01130-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLESSØKNAD SMA 17/01130-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLES SØKNAD SMA 17/01130-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE - DEL AV FELLESSØKNAD SMA 17/01130-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK PLAN 5020-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND - 122/17 M.FL. - ENDRING - TOMTEGRENSER - GODKJENT 29.5.2017 - OVERSENDER KORRIGERT VARSEL - MINDRE REGULERINGSENDRING AV TOMTEGRENSER PLAN 5020-1 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND - GNR. 122/17 M.FL. - JUSTERING AV TOMTEGRENSER RH Oppmåling Rune Hemnes MAA05 17/00917-003 2017/05/04
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/01117-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 17/01130-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - AVTALE OM TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG RBE08 16/04977-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1994-2011 - 123/64 OG 123/146 - VEDR. DELINGSSØKNAD Berge Sag Boligtomter AS EDH 17/01047-007 2017/05/04
U SEN PERSONALMAPPE - TILBUD OM SOMMERJOBB GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV - RØRARBEID El og It Klubben - Apply Tb Haugesund KEB 17/00512-033 2017/05/04
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV - RØRARBEID Bjelland Vvs AS KEB 17/00512-034 2017/05/04
U TEK 15/1640 - OVERVANNSPROBLEMER - GJERDEVEGEN 1 - 15/1640 - OVERVANNSPROBLEMER - GJERDEVEGEN 1 Stian Vikra HPE 17/01727-001 2017/05/04
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING OG STARTLÅN RBE08 17/01867-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV - RØRARBEID Karsten Bjelland AS KEB 17/00512-035 2017/05/04
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00273-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSEN 05.08.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE 05.08.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK 60/98 - RØRLEGGERMELDING- BESTÅENDE BYGG - JAN IVAR THAULE - 60/98 - RØRLEGGERMELDING- BESTÅENDE BYGG - JAN IVAR THAULE Comfort Karmøy AS MHV 17/01731-002 2017/05/04
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGAVTALE 1 F.O.M 28.04.17 T.O.M 14.07.17 Amalie Sivertsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-176 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Sabitra Puri SKLO 17/01486-655 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 17/01130-032 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U TEK 56/2 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING TILTAKSHAVER: ELIN SNØRTELAND SØRENSEN OG KJELL TORE AARESTAD - 56/2 - SØKNAD OM NYDYRKING - OVERSENDES FOR NATURFAGLIG UTTALE Peder Christiansen HHU 17/01001-002 2017/05/04
I TEK 64/924 - TEKNISK PLAN, RUSNESVEGEN - 64/924 - OVERSENDER TEKNISK PLAN FOR RUSNESVEGEN - GJELDER OPPFØRING AV NY TOMANNSBOLIG Pds Protek AS BTH04 17/01943-001 2017/05/04
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING KORIVEST Lene Wold Vea EVI1 16/05163-050 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK 57/74,75 - MUSEET I MÆLANDSGÅRDEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING PÅ BRANNTILSYN 57/74,75 - MUSEET I MÆLANDSGÅRDEN Karmøy kommune JHN 12/01029-009 2017/05/04
U TEK 56/2 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING TILTAKSHAVER: ELIN SNØRTELAND SØRENSEN OG KJELL TORE AARESTAD - 56/2 - SØKNAD OM NYDYRKING - OVERSENDES FOR KULTURMINNEFAGLIG UTTALE Rogaland fylkeskommune Kulturseksjonen HHU 17/01001-003 2017/05/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING GKH01 17/01941-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 17/01130-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU PERSONALMAPPE - KOPI AV INNVILGET SØKNAD - AVTALEFESTET PENSJON (KLP) RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK 147/683 - MOKSHEIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/683 - MOKSHEIM, BEGJÆRING OM SEKSJONERING Berge Sag og Trelast AS HAS 17/01944-001 2017/05/04
U HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - SØKNAD OM TILSKUDD - JOBBSJANSEN - STERKERE INTEGRERING GJENNOM EN MER MÅLRETTET KVALIFISERING BEKREFTELSE PÅ MOTTATT INNSENDT SKJEMA Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-104 2017/05/04
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM INGENIØR Monica Nesheim BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - REVIDERING AV TENESTEAVTALE NR. 4 MELLOM KARMØY KOMMUNE OG HELSE FONNA HF Helse Fonna Hf ISR01 12/00176-072 2017/05/04
I TEK STARTLÅN - KLAGE VEDRØRENDE AVSLAG PÅ SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01617-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ØSTHUS, ODD HELGE OG STORESUND, MARTA KJETLAND - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Marta Kjetland Storesund SKM 17/01946-001 2017/05/04
U TEK 58/236 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/637 - 58/236 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/637 Kirsten Sofie Waage Arnesen ALA04 17/00973-002 2017/05/04
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM TURNUSLEGE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - 149/465 - FULLMAKT STD: 16/5116 - PARSELL 1 Block Watne AS HAS 17/00169-023 26 Off.l.26 2017/05/04
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - REGULERING AV OBLIGATORISK FERDIGHETSPRØVE I SVØMMING Utdanningsdirektoratet GAU02 16/00007-155 2017/05/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01648-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM STYRKET BEMANNING RHO 15/03332-246 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SKU PERSONALMAPPE - PED.LEDERTILLEGG FORTSATT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - PASSASJER NJO 17/01704-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-177 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND HELGESEN, TOMMY OG HINDERAKER, GERD-KATRINE - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Gerd-Katrine Hinderaker SKM 17/01947-001 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/01948-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U TEK GNR. 91, GNR. 93 OG GNR. 94 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN FV 47 - GNR. 91, GNR. 93 OG GNR. 94 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Johannes Mæland HAS 15/02403-003 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 17/01130-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U TEK REVISJON AV FYLKES- OG KOMMUNAL VEGLISTE I ROGALAND - KARMØY - SVAR - KOMMUNALE VEGER SOM BØR TAS INN I 12/65 OG 12/100 - VEGLISTENE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/04355-014 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 1 - MELDING 149/471. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00169-024 2017/05/04
I TEK 15/375 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - FLYTEBRYGGE - 15/375 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Åkrehamn Småbåtforening JKV 16/01947-024 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 2 - MELDING 149/472. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00170-001 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNING Kolnes barnehage RHO 15/03332-247 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLING SOM MILJØARBEIDER VED ÅKRA SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU LEKBASERT LÆRING I BARNEHAGEN - OVERSENDER UNDERTEGNET AVTALE - LEKBASERT LÆRING Åse Lea, UiS TOV 17/01950-001 2017/05/04
I TEK 64/473, 64/1249, 64/540 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 64/473, 64/1249, 64/540 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Eiendomsmegler A AS BJP01 17/01951-001 2017/05/04
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM STYRKET BEMANNING Bygnes vitenbarnehage RHO 15/03332-248 2017/05/04
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND VIKINGSTAD, ASBJØRG HAUSKEN OG JON GUNNAR - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND VIKINGSTAD, ASBJØRG HAUSKEN OG JON GUNNAR Jon Gunnar Vikingstad SKM 17/01952-001 2017/05/04
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/01400-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND TOTLAND, ALISE - SØKNAD OM KJØP AV BOLIGTOMT - STORESUND Alise Aase Totland SKM 17/01953-001 2017/05/04
U TEK 85/65 - AVALDSNES - SØKNAD OM BRUKSENDRING - 85/65 - AVALDSNES - BYGNINGSKONTROLL Sverre Arne Brandal KMY 17/01938-001 2017/05/04
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01954-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 3 - MELDING 149/473. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 3 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00171-001 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 4 - MELDING 149/474. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 4 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00172-001 2017/05/04
I TEK KARMØYHALLEN - BRANNTEKNISK REHABILITERING - GARANTI NR. B364532 - FOR PROTAN ENTREPRENØR ROGALAND AS - OMTEKKING AV TAK - KARMØYHALLEN - PROSJEKT NR. A029446 Atradius TMS01 12/01275-030 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 5 - MELDING 149/475. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 5 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00173-001 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 6 - MELDING 149/476. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 6 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00174-001 2017/05/04
I HSE KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KLAGER 2017-2018 - GJELDER KLAGE PÅ KOMMUNENS UTLEIEBOLIGER GAB 17/01227-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 7 - MELDING 149/477. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 7 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00175-001 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 8 - MELDING 149/478. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 8 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00176-001 2017/05/04
I TEK 148/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGRID ENDRESEN - 148/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGRID ENDRESEN Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/01956-001 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 9 - MELDING 149/479. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 9 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00177-001 2017/05/04
I TEK 148/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGRID ENDRESEN - 148/234 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SIGRID ENDRESEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/01956-002 2017/05/04
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 10 - MELDING 149/480. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 10 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00178-001 2017/05/04
I SEN PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM SEKRETÆR MRH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 11 - MELDING 149/481. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 11 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00179-001 2017/05/04
I HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA DIALOGMØTE 20.04.17 JGL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2145, 2200,2201 - 131/2 - VEDR. DELINGSSØKNAD Kenneth Magnus Storesund HHU 16/03976-015 2017/05/04
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Cowi AS BTH04 16/04830-015 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 12 - MELDING 149/482. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 12 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00180-001 2017/05/04
I HSE PERSONALMAPPE - RAPPORT ETTER RÅDGIVING OG VEILEDNING JGL Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 13 - MELDING 149/483. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 13 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00181-001 2017/05/04
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2013-0062 - GNR. 25/26 LANGÅKER/KVILHAUG - 25/26 M.FL - 1210-2013-0062 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRT JORDSKIFTESAK Strandgaten 94 Snr 4 AS ALA04 13/04641-003 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 14 - MELDING 149/484. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 14 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00182-001 2017/05/04
U SKU ELEVMAPPE - SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK TEKNISKE PLANER - STONGTUNET - NOTAT FRA BYGGEMØTE NR. 4 - 26.04.17 BOLIGFELT STONGTUNET Ing John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 16/02874-012 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 15 - MELDING 149/485. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 15 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00183-001 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 17 - MELDING 149/487. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 17 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00185-001 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 18 - MELDING 149/488. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 18 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00186-001 2017/05/04
U TEK 10/38 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETINING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 10/38 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETINING - GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING Reidar Bjelland JHE 17/00057-018 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 19 - MELDING 149/489. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 19 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00187-001 2017/05/04
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOK.NR.:450422 RBE08 17/00624-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 20 - MELDING 149/490. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 20 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00188-001 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 21 - MELDING 149/491. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 21 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00189-001 2017/05/04
I SKU PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-9 BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 22 - MELDING 149/492. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 22 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00190-001 2017/05/04
U TEK 10/38 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETINING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 10/38 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETINING - GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING Karmøy Kommune v/Hilde Pettersen JHE 17/00057-019 2017/05/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 23 - MELDING 149/493. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 23 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00191-001 2017/05/04
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT Leif Langåker RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U TEK 10/38 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETINING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 10/38 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETINING - GRENSEJUSTERING OG KLARLEGGING Anne Helena Vedø JHE 17/00057-020 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 24 - MELDING 149/494. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 24 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00192-001 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 25 - MELDING 149/495. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 25 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00193-001 2017/05/04
I TEK BRANNBEREDSKAP - ETTERSENDELSE AV VEDLEGG TIL MØTEREFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPEN TUNNELSIKKHERHET 16.03.17 Rogaland Fylkeskommune fylkesrådmannen ONW 12/02116-025 2017/05/04
I TEK 136/5 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN MATIASSEN - 136/5 - FERDIGMELDING - ØYSTEIN MATIASSEN Storesund Rør AS ALS06 16/05048-003 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 26 - MELDING 149/496. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 26 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00194-001 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 27 - MELDING 149/497. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 27 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00195-001 2017/05/04
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - INNKALLING TIL FORHANDLINGSMØTE Kjosavik AS TRS 16/04015-053 2017/05/04
I TEK 3/258 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER LANGÅKER - 3/258 - FERDIGMELDING - PER LANGÅKER S O Lund AS ALS06 15/03567-003 2017/05/04
I TEK 47/316 OG 57/355, 57/511 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 47/316 OG 57/355, 57/511 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KMJ SENIOR AS Advokat Gunstein Sveinall BJP01 17/01959-001 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 28 - MELDING 149/498. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 28 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00196-001 2017/05/04
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - INNKALLING TIL FORHANDLINGER Premiere Produkter AS TRS 16/04015-054 2017/05/04
U SEN 149/465 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5116 - PARSELL 29 - MELDING 149/499. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5116 - PARSELL 29 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00197-001 2017/05/04
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - INNKALLING TIL FORHANDLINGER Maske AS TRS 16/04015-055 2017/05/04
I TEK 5/72, SLETTAVIKVEGEN, VEA. TILBYGG OG REHABILITERING ENEBOLIG - 5/72 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I. K. Gabrielsen JHE05 12/04897-005 2017/05/04
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - GULETJØDNVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - GULETJØDNVEGEN Grete Vestbø Valentinsen ALI 17/01961-001 2017/05/04
I TEK STARTLÅN - OVERSENDER INNESTÅELSESERKLÆRING - 70417039 Dnb Meglerservice AS RBE08 17/00929-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/04
U TEK BYGGEPLAN FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - BYGGEPLAN FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN MØTEREFERAT 4.05.2017 Advokatfirmaet Eurojuris ABU01 12/02189-020 2017/05/04
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - TILBUD - V03 AUTOMASJONSANLEGG VARSEL OM TILDELING AV KONTRAKT Haugesund Automasjon AS JHK 14/01402-242 2017/05/04
U TEK 12/466,12/76-99-169 , 12/464, 12/122, 12/98 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE - 12/22 - UNDERRETTING OM UTFØRT RETTING I MATRIKKELEN MATRIKKELEN I KARMØY KOMMUNE Jarle Henning Larsen ALA04 16/04567-005 2017/05/04