Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE 31.03.2017 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV VIKARIAT Anders Aarøy Liknes EHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TELTMØTER OG OVERNATTING I SKOLEBYGG STIFTELSEN KARMSUND ABR-SENTER Stiftelsen Karmsund Abr-Senter JHN 17/00127-025 2017/05/03
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Prosjekt Konsult AS IGR 15/02335-035 2017/05/03
U TEK 102/44 OG 102/65 - BYGNES - OPPFØRING AV BRYGGE, LEVEGG OG MUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 102/44 OG 102/65 - BYGNES - TILLATELSE TIL TILTAK Kjell Olaf Lervik GTH 13/03091-034 2017/05/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 16/01117-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK 15/2171 - RINDANE, ÅKRA, TILBYGG BOLIG, CARPORT OG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 15/2171 - TILLATELSE M/DISP Kathrine Kirkeleit EDH 17/01700-003 2017/05/03
U TEK NYTT VEGNAVN - SPANNATOPPEN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT VEGNAVN - SPANNATOPPEN Karmøy kommune BFH 17/00992-003 2017/05/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00054-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - VATLAND BIL AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISK VARE Vatland Bil AS TSC 15/01763-006 2017/05/03
U TEK 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/264 - SVAR PÅ FORESPØRSEL OM INNSYN. Advokat Trond Jarle Bachmann KMY 12/01805-031 2017/05/03
U TEK 149/423, SEKSJ. 1-4, STØLSTUNET, SPANNE. NYBYGG GARASJE - 149/423 - FERDIGATTEST A. Utvik Entreprenør AS KMY 12/04089-007 2017/05/03
U TEK 68/336 - INDRE EIDE. TILBYGG ENEBOLIG - 68/336 - FERDIGATTEST Rune Johannes Medhaug KMY 12/03400-010 2017/05/03
U TEK 142/26 - LITLABJØRGVEGEN, STORASUND. TERRASSE - 142/26 - FERDIGATTEST Ørjan Knutsen KMY 11/02668-007 2017/05/03
U SEN FJORD MOTORPARK - FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS KMV 12/00328-180 2017/05/03
U TEK GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 17 VANNBRUDD - SVAR - GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 17 Haugaland Rørhandel AS KSU01 17/01905-002 2017/05/03
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 OG 15/789 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETINGSBYGG SEVLAND BUNYAN ARKITEKTER AS IGR 17/00999-005 2017/05/03
I TEK 120/154 - HAUGEN, TUASTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 120/154 - HAUGEN, TUASTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG Ck Nor Bygg AS OHA 17/01934-001 2017/05/03
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNUMMER: 13974200 - IBR 17/00629-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 102/204 - BYGNES - UTDYPING I SJØ - 102/204 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE - UTDYPING VORRÅVÅGEN. Prosjekt Konsult AS KIS 17/01912-001 2017/05/03
I TEK 43/624 - STUBBEVEGEN, HØYNES - NY ENEBOLIG OG CARPORT - 43/624 - UTTALE FRA DRIFT OG REVIDERT SITUASJONSKART Eskild Kvala AS KHM 16/02771-013 2017/05/03
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 3 - 147/704 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Block Watne AS KMY 17/00649-005 2017/05/03
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG - BYGG 2 - 147/704 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Block Watne AS KMY 17/00648-005 2017/05/03
I TEK 147/704 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM. NYBYGG SAMMENHENGENDE 4- OG 2-MANNSBOLIG, BYGG 1 - 147/704 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Block Watne AS KMY 17/00646-005 2017/05/03
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNUMMER 14063086 GJERNINGSDATO: 20.03.17 Sør-Vest politidistrikt IBR 17/00629-034 2017/05/03
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT SYKEPLEIER 78,52% KBA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - TILSYNSRAPPORT MED HASTEVEDTAK - ETTER TILSYN MED SAUEHOLD LKS 12/00844-126 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT KBA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-099 25 Offl §25 2017/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-100 25 Offl §25 2017/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-238 25 Offl §25 2017/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-239 25 Offl §25 2017/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-240 25 Offl §25 2017/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-718 25 Offl §25 2017/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-719 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-458 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-459 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-460 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-461 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-462 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-463 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-464 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-465 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-466 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-467 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - TILBUD JBR04 17/01072-200 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - ARBEIDSAVTALE JBR04 17/01072-201 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-075 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-076 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-077 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-078 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-079 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-080 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-081 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - TRUKKET ARO07 17/00753-082 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-083 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-084 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-085 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - TRUKKET ARO07 17/00753-086 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-087 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-088 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-089 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-090 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-091 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-092 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-093 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-094 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-095 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-096 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-097 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-098 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-099 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-100 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-101 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-102 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-103 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - TRUKKET ARO07 17/00753-104 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - AVSLAG ARO07 17/00753-105 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-052 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-053 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-054 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-055 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-056 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-057 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-058 25 Offl §25 2017/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-020 25 Offl §25 2017/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-010 25 Offl §25 2017/05/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00054-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE AS BYGGESAK 17/648, 17/649, 17/646 - 147/704 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE AS BYGGESAK 17/648, 17/649, 17/646 Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/01928-001 2017/05/03
U TEK 140/42 - GEMINOR AS, STORØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 140/42 - GEMINOR AS, STORØY - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Geminor AS TSC 12/01521-006 2017/05/03
U TEK 86/81 - SEAGARDEN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 86/81 - SEAGARDEN AS - VARSEL OM ETTERKONTROLL Seagarden AS TSC 12/00315-019 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.04.17 T.O.M 20.06.17 Karianne Stonghaugen Tjøsvoll RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM MIDLERTIDIG STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/00666-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 11/121 - MANNESVEGEN, MANNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE, BOD/HAGESTUE - 11/121 - MOTTATT MANGLER Helge Martin Oa EDH 17/01721-004 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.04.17 T.O.M 01.08.18 Hein André Sund RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 147/393 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM, FORSTØTNINGSMUR - 147/393 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bjørn Harald Birkeland Westerneng KMY 12/02420-008 2017/05/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SOSIALKONSULENT VED ROP- MOTTAK & OPPFØLGING Janne Elise Tangjerd Lyngstad MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - VEDTAKSNUMMER V-302-07-2017 KV. 1198, STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-275 2017/05/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.03.17 T.O.M 30.06.17 Vanessa Olsen Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00929-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK 13/63 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 13/63 - OPPSIGELSE - EKSTRA RENOVASJON Inger Dahl ILS01 17/01911-002 2017/05/03
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 17/01130-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - VEDTAK OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/01538-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 43/58 - LAHAMMAR, HØYNES. PÅBYGG OG SKIFTE AV TAK ENEBOLIG - 43/58 -SØKNAD OM FERDIGATTEST Øystein Høines Larsen JHE05 12/04276-004 2017/05/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - TAR IKKE IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED SKUDENES BBH AGB 17/01075-013 25 Offl.§25 2017/05/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 43/58 - LAHAMMAR - HØYNES - TILBYGG BOLIG - HAGESTUE - BOD - 43/58 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Øystein Høines Larsen JHE05 14/03454-007 2017/05/03
U TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/143 - TOMT 3 - 122-4-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Naustvik John Inge MAH 17/00970-001 2017/05/03
I SEN RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR - SIGNERT RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR OEI 16/04905-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/05/03
U TEK 3/442 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/485 - 3/442 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy kommune v/Knut Søndenå AMJ 17/00927-001 2017/05/03
U TEK TOTALENTERPRISE PÅ DRIFTSBYGG FOR BORGARDALEN - BREV OM RESULTAT KONKURRANSE Malvin Varne AS TES02 17/00942-001 2017/05/03
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 119/90 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 119/90 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Monica Eiternes Vågen BJP01 17/01916-001 26 Off.l.26 2017/05/03
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-038 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK HAUGESUND LUFTHAVN - EKSPROPRIASJON - HAUGESUND LUFTHAVN - INNLØSNING AV GRUNN (KOPIMOTTAKER) Haver Advokatfirma AS SMO02 17/01412-011 2017/05/03
U TEK TOTALENTERPRISE PÅ DRIFTSBYGG FOR BORGARDALEN - VALG AV LEVERANDØR - DRIFTSBYGNING FOR BORGARDALEN AVFALLSANLEGG Castor Entreprenør AS TES02 17/00942-002 2017/05/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-039 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK TOTALENTERPRISE PÅ DRIFTSBYGG FOR BORGARDALEN - VALG AV LEVERANDØR GL Prosjektservice AS TES02 17/00942-003 2017/05/03
U TEK TOTALENTERPRISE PÅ DRIFTSBYGG FOR BORGARDALEN - VALG AV LEVERANDØR Haaland & Thuestad AS TES02 17/00942-004 2017/05/03
U TEK TOTALENTERPRISE PÅ DRIFTSBYGG FOR BORGARDALEN - VALG AV LEVERANDØR Byggefirma Dommersnes & Larsen AS TES02 17/00942-005 2017/05/03
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/01873-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK 4/377 - MUNKAJORD - NYBYGG BOD OG HAGESTUE OG CARPORT - 4/377 - MUNKAJORD - VEDRØRENDE ANMODNING OM GJENOPPTAKELSE AV KLAGESAK Helga Connie Elin Didriksen GTH 16/02048-019 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK 119/244 - FMC BIOPOLYMER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 119/244 - FMC BIOPOLYMER AS - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Karl Johan Bygnes TSC 12/01550-007 2017/05/03
I HSE KLAGE PÅ BEHANDLING - KLAGE OVER MANGLENDE HELSEHJELP - AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED VEA SYKEHJEM Marte Christina Jakobsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 122/4 - TEKNISK PLAN RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG, VANN OG AVLØP - 122/4 - TEKNISK PLAN RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG, VANN OG AVLØP Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg BTH04 17/01775-001 2017/05/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT Amalie Aarvik Georgsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM STYRKET BEMANNING RHO 15/03332-245 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01457-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 12/487 - VESTRE VEAVEG, SEVLAND, TILBYGG, OPPFØRING AV VINTERHAGE - 12/487, SEKSJNR. 1 - VESTRE VEAVEG, SEVLAND, TILBYGG, OPPFØRING AV VINTERHAGE Stein Erik Andreassen EDH 17/01920-001 2017/05/03
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 15/2312 - TILSVAR VEDR. BYGNINGSKONTROLL Mangor Lund JKV 17/01845-002 2017/05/03
I TEK 2/236 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ASBJØRN BJØRNDAL - 2/236 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ASBJØRN BJØRNDAL Rørlegger Bjørn Helge Nes MHV 17/01921-001 2017/05/03
I TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FRITIDSBOLIG Mangor Lund IGR 17/01845-003 2017/05/03
I TEK SJEKK AV RØRLEDNINGER I TVERRBEKKVEGEN - RØRINSPEKSJON TVERRBEKKVEGEN Ragn Sells AS ETS 17/01922-001 2017/05/03
U TEK 142/170 - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 142/170 - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN Lorentz Storesund & Sønner AS TSC 12/01104-003 2017/05/03
U TEK 119/90 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 119/90 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Monica Eiternes Vågen BJP01 17/01916-002 2017/05/03
U TEK 42/192 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG - TILTAKSHAVER: ØRJANSEN BYGGESAK 16/3433 - 42/192 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG - TILTAKSHAVER: ØRJANSEN BYGGESAK 16/3433 Rørlegger Stol Hognestad MHV 17/01499-002 2017/05/03
U SEN KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - 74/2 - AVSLUTNING AV SAK Svein Andreas Ytreland BAN01 13/02506-211 2017/05/03
U HSE ABR VIDEREGÅENDE SKOLE AS - MILJØRETTET HELSEVERN - MIDLERTIDIG GODKJENNING - SØKNAD OM ENDELIG GODKJENNING ABR VIDEREGÅENDE SKOLE AS Abr Videregående Skole AS MMM 17/01616-002 2017/05/03
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - KLAGE PÅ VEDTAK OPPM: 17/1745-1749 Tveit Regnskap AS v/Johannes Alne HHU 16/02406-014 2017/05/03
I HSE TILLEGGSSAK - TELEFONSAMTALE MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 2/285 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RØNNAUG KRISTINE ERIKSEN - 2/285 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RØNNAUG KRISTINE ERIKSEN Rørlegger Bjørn Helge Nes MHV 17/01923-001 2017/05/03
U TEK 2/236 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ASBJØRN BJØRNDAL - 2/236 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ASBJØRN BJØRNDAL Rørlegger Bjørn Helge Nes ALS06 17/01921-002 2017/05/03
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM ELEVPLASS PÅ BØTOPPEN - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 118/16 - KONSESJON - SØKER: GRETHE IREN SANDVIK QVALE - OVERDRAGER: EINAR VAAGE - 118/16 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM Grethe Iren Sandvik Qvale BJP01 17/01924-001 26 Off.l.26 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.04.17 T.O.M 21.06.17 Andrea Carolina Bolivar Pradilla RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - BRUK AV LÆREPLAN I NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER MED KORT BOTID I NORGE Utdanningsdirektoratet GAU02 16/00007-154 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.04.17 T.O.M 31.07.17 Birthe Johannessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I TEK 148/154 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLEN AKSNES - 148/154 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELLEN AKSNES Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/01925-001 2017/05/03
U TEK VEA SYKEHJEM - VEA SYKEHJEM Handelsbanken IBR 12/00030-053 2017/05/03
U TEK 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE. TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 119/152 - BJØRNHAUGVEGEN, MYKJE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ELEBOLIG OG FASADEENDRING. Prosjekt Konsult AS BFH 13/00089-003 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.05.17 T.O.M 30.06.18 Herdis Mulelid Tjøsvoll RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U SKU PERSONALMAPPE - ÅRSVIKARIAT 2017/2018 VED EIDE SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK ÅKRA UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING/TILBYGG - RETUR UTGÅTT GARANTI, NR. 10325 Handelsbanken IBR 12/00681-056 2017/05/03
U TEK VANNPOSTER - KRAV OM VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON 15/375 - KRAV OM INSTALLASJON AV VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Åkrehamn Småbåtforening ETS 16/01165-009 2017/05/03
U TEK 15/1168 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 15/1168 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - Oddrun Lund BJP01 17/01831-003 2017/05/03
U TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær OHA 17/01764-002 2017/05/03
U HSE PERSONALMAPPE - NY INNKALLING MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - ØNSKER Å RESERVERE BLIKSHAVN LEIRPLASS - 9. JUNI 2017 Åkrehamn vgs. TVI 12/01968-107 2017/05/03
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/01836-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 17.07.17 Vegard Løvereide Lindtner RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV SAK CEM01 16/04537-174 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET DEN 03.05.17 RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK SØKNAD OM LEIE AV DEL AV 68/174 TIL BEITEAREAL - SØKNAD OM LEIE AV DEL AV 68/174 TIL BEITEAREAL STIG JOHNNY EIDE SKM 17/01932-001 2017/05/03
I TEK 68/431 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 68/431 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøy Kommune SKM 17/01933-001 2017/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - TILBUD HASB 16/04922-107 25 Offl §25 2017/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR KART OG OPPMÅLING - ARBEIDSAVTALE HASB 16/04922-108 25 Offl §25 2017/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-720 25 Offl §25 2017/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-721 25 Offl §25 2017/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-722 25 Offl §25 2017/05/03
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-723 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-468 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-469 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-470 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-471 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-472 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-473 25 Offl §25 2017/05/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET KHO 17/00571-474 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-036 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-037 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-038 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-039 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-040 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-041 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-042 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-043 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-044 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-045 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-046 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-047 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-048 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-049 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-050 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-051 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-052 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-053 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-054 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-055 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-056 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-057 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-058 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-059 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-060 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-061 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-062 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-063 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-064 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-065 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-066 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-067 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-068 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-069 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-070 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-071 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-072 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-073 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-074 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-075 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-076 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-077 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-078 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-079 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-080 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-081 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-082 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - INTERVJU NFE 17/01539-083 25 Offl §25 2017/05/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - BEKREFTELSE NFE 17/01539-084 25 Offl §25 2017/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-011 25 Offl §25 2017/05/03
U TEK 4/16 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2298 - 4/16 - ANGÅENDE MANGLENDE SAMMENFØYNINGSSKJEMA Bertha Sofie Rosberg HHU 16/04941-004 2017/05/03
U TEK PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - GODKJENT 6.2.2017 - SVAR - PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - GODKJENT 6.2.2017 Yngve Hjønnevåg JTH 14/03400-061 2017/05/03
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV PANT CEM01 16/04537-175 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U TEK 22/34 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. TILBYGG ENEBOLIG - 22/34 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG Trygve J Sjøen AS BFH 12/05214-005 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.04.17 T.O.M 21.06.17 Thomas Ødegaard RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/03
U HSE TILLEGGSSAK - KLAGE PÅ HENLEGGELSE AV SAK, ANMELDELSESNR.: 14034889 CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/05/03
I TEK 15/836 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 15/836 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sven Helge Einarsen BJP01 17/01936-001 2017/05/03
U SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - VEDRØRENDE ARRANGEMENT MED EROTISK SHOW PÅ CAFE MM KOPERVIK Inventum Servering AS v/styrer Petter Viksund EVI1 16/00623-018 2017/05/03
U TEK 69/13 - MIDTRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 69/13 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Knut Sunnanå V/ Karmøy Kommune ALA04 17/01170-002 2017/05/03
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/579 - 68/5 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Kolbeinsen Astrid Lovise ALA04 17/01187-001 2017/05/03