Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 64/76/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN YSTANES - 64/76/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN YSTANES Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01533-002 2017/05/02
U TEK 64/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND LILLEAAS - 64/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND LILLEAAS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01529-002 2017/05/02
U TEK 64/76/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR O. SEVLAND - 64/76/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR O. SEVLAND Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01534-002 2017/05/02
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U TEK 58/73 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNNI MARGRETHE NIKOLAISEN - 58/73 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNNI MARGRETHE NIKOLAISEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01414-002 2017/05/02
U TEK 58/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅVARD TJØSTHEIM - 58/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅVARD TJØSTHEIM Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01416-002 2017/05/02
U TEK 78/5 - AVINOR - HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 78/5 - AVINOR - HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Aarhus Audun TSC 12/01569-010 2017/05/02
U TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK 17/1726, RØRLEGGERMELDING: 17/1730 - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK 17/1729, RØRLEGGERMELDING: 17/1730 S O Lund AS OHA 17/01729-002 2017/05/02
U TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - ANNONSE - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL. - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - Karmøynytt / KK-nettside MAA05 16/04060-010 2017/05/02
U TEK 47/52 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - TRYGGE BARNEHAGER - 47/52 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - TRYGGE BARNEHAGER Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 17/01860-002 2017/05/02
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U TEK 2/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER - 2/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RALF REINECKER Vassbakk & Stol AS ALS06 17/00609-003 2017/05/02
U TEK 15/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: THORSEN BYGGESAK: 16/4496 - 15/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: THORSEN BYGGESAK: 16/4496 Gta AS MHV 17/01866-002 2017/05/02
U TEK 134/1- KYRKJEVEGEN - GRØNNINGEN - TILBYGG DRIFTSBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 134/1- TILLATELSE Grønningen Tor Asle EDH 17/01541-003 2017/05/02
U TEK 2/303 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CATO HENRIKSEN - 2/303 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CATO HENRIKSEN Storesund Rør AS ALS06 17/01872-002 2017/05/02
U TEK 2/318 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNE PEDERSEN - 2/318 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNE PEDERSEN Storesund Rør AS ALS06 17/01874-002 2017/05/02
U TEK 117/24 - SKREVEGEN, AKSNES - TILBYGG ENEBOLIG - 117/24 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL ENEBOLIG Hans Petter Nernes JKV 16/04850-008 2017/05/02
U TEK 2/326 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERIK LINDEFLATEN - 2/326 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERIK LINDEFLATEN Storesund Rør AS ALS06 17/01876-002 2017/05/02
U TEK 2/325 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIDAR HAUG - 2/325 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIDAR HAUG Storesund Rør AS ALS06 17/01879-002 2017/05/02
U TEK PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ - TURVEG - DEL AV 64/12 - GODKJENT 18. 9.2017 - ANNONSE - PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ Karmøynytt / KK-nettside MAA05 16/04772-011 2017/05/02
U TEK 15/836 - STONGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 15/836 - TILLATELSE Sven Helge Einarsen EDH 17/01811-002 2017/05/02
U TEK 26/19 - VESTRE KARMØYVEG, KVILHAUG. TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 26/19 - FERDIGATTEST CARPORT Jorunn Munda Jørgensen JHE05 11/00311-006 2017/05/02
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN NCC INDUSTRY - KOMMUNALE VEGER Khv AS KSU01 17/00247-022 2017/05/02
I TEK 99/66 - LIARVEGEN, VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG HAGESTUE, SAMT INNREDNING AV KJELLERETASJE - 99/66 - LIARVEGEN, VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG HAGESTUE, OG INNREDNING AV KJELLERETASJE Magne Knutsen EDH 17/01902-001 2017/05/02
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 16/01325-024 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-098 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-235 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-236 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-237 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-016 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-017 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-018 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-019 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-007 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-008 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-009 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD BLI01 17/01862-006 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD BLI01 17/01862-007 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-007 25 Offl §25 2017/05/02
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-008 25 Offl §25 2017/05/02
I TEK 15/1631 - CENTRUM VAREHUS, ÅKREHAMN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILBAKEMELDING ETTER BRANNTILSYN 07.03.17 15/1631 - CENTRUM VAREHUS, ÅKREHAMN Sameiet Krossen JHN 12/00432-014 2017/05/02
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND VESTRE, SVEIN HELGE OG CHRISTINE - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Christine Vestre SKM 17/01892-001 2017/05/02
I TEK 140/18 - VIKJÅ, OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/18 - MOTTATT MANGLER - AVSTANDSERKLÆRING OG BRANNTEGNING Byggconsultvest Ronny Johnsen KIS 17/01504-004 2017/05/02
I TEK 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3094, 17/3099 - 17/3115 - 64/130 OG 64/164 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIEDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Eskild Kvala AS EDH 17/01895-001 2017/05/02
I TEK 15/1321 - STØLAVEGEN, ÅKRA - HAGESTUE - 15/1321 - REVIDERTE TEGNINGER PTA Bygg AS JKV 15/02656-004 2017/05/02
I TEK 15/1321 - STØLAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 15/1321 - REVIDERTE TEGNINGER PTA Bygg JKV 15/01836-008 2017/05/02
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND TVEDTEN, ERLING OG HANSEN, CAMILLA - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Erling Tvedten SKM 17/01894-001 2017/05/02
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED GARASJER - BYGG SØR - 149/51 - REVIDERT SØKNAD OM MIDLERTID BRUKSTILLATELSE LEILIGHET 3 Hus28 AS KMY 16/02563-010 2017/05/02
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE LEILIGHET NR 5 Hus28 AS KMY 15/04506-018 2017/05/02
I TEK 85/46 - DALABREKKÅ, AVALDSNES. TILBYGG BOLIG, GARASJE - 85/46 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eirik Wilhelmsen Wiksnes KMY 15/00777-005 2017/05/02
U TEK 5/405 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 5/405 - GJELDER KOMMUNALE AVGIFTER FOR NÆRINGSEIENDOM Skude Mur AS ILS01 15/00451-004 2017/05/02
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) - 143/17 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST OG KOMMENTAR TIL NABOVARSEL Sverre Skudal KIS 17/01843-005 2017/05/02
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Kari-Anne Bringaker Medhaug RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I HSE PERSONALMAPPE - SLUTTRAPPORT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT Sigbjørn Jonassen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ADJUNKT Wenche Randi Reinertsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM LÆRER Roger Skulstad Johannessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM LÆRER Ranveig Størkersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA DIALOGMØTE NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U TEK TEKNISK PLAN - PRIVAT FELLES VEG A - 149/2, SPANNE PLANTESALG - FERDIGBEFARING - PRIVAT FELLES VEG A - 149/2, SPANNE PLANTESALG Hus28 AS BTH04 14/03120-006 2017/05/02
I TEK SØRHÅLAND SKOLE - UTLEIE TIL SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - KJØP AV SØRHÅLAND SKOLE FRA KARMØY KOMMUNE Advokat Bjørnnes STNY 12/02051-009 2017/05/02
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON FOR KOSTNADER KNYTTET TIL BARN FRA ANDRE KOMMUNER I PRIVAT BARNEHAGE RHO 16/01128-222 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA DIALOGMØTE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ANDERSEN, ALF HARRY OG INGER K.H - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Alf Harry Andersen SKM 17/01896-001 2017/05/02
U TEK SØRHÅLAND SKOLE - UTLEIE TIL SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - SVAR - SØRHÅLAND PRIVATSKOLE - KJØP AV SØRHÅLAND SKOLE FRA KARMØY KOMMUNE Foreningen Sørhåland privatskole STNY 12/02051-010 2017/05/02
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 16/01325-025 2017/05/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01805-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U SKU FJORD MOTORPARK - STØYANALYSE - FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS OFL 12/00328-179 2017/05/02
I TEK 13/63 - KOMMUNALE AVGIFTER - 13/63 - OPPSIGELSE - EKSTRA RENOVASJON Inger Dahl ILS01 17/01911-001 2017/05/02
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01897-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK KOMMUNAL BOLIGTOMT - EIDSBAKKANE - ETAPPE 4 HABIB OG NAFISA AHMADI - TILBAKEKJØP - KOMMUNAL BOLIGTOMT - EIDSBAKKANE - ETAPPE 4 HABIB OG NAFISA AHMADI Nafisa Ahmadi SKM 14/00970-008 26 Off.l.26 2017/05/02
I TEK 13/585 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, FASADEENDRING, NYBYGG TERRASSE - 13/585 - SØKNAD OM DISPENSASJON Susanne Nielsen EDH 17/01670-004 2017/05/02
I TEK STARTLÅN - SIGNERT OG RETURNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/00384-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 16/03930-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/01898-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK 120/73 - SPANNAVEGEN, TUASTAD - TILBYGG OG FASADEENDRING BEDEHUS - 120/73 - MOTTATT MANGLER Arkitektkontoret Gunnar M. Næss EDH 17/01646-003 2017/05/02
I TEK PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - SNIK - DEL AV 123/3,4 M.FL. GODKJENT 19.03.2018 - OVERSENDER RAPPORT ETTER ARKEOLOGISK REGISTRERING OG SVAR PÅ SPØRSMÅL I HENVENDELSE AV 24.04.16 PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/4 M.FL. Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00890-017 2017/05/02
U HSE KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KLAGER 2017-2018 - SVAR - GJELDER KOMMUNENS UTLEIEBOLIGER GAB 17/01227-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK 5/641 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 5/641 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hans Jostein Vea BJP01 17/01900-001 2017/05/02
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-035 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - NY BEGRENSA HØRING MED FRIST 12.05.17 - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune JST 15/02773-062 2017/05/02
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK 149/422 - SEKSJ. 11, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE OG CARPORT - 149/422 - MOTTATT MANGLER, GJENPART AV NABOVARSEL Bjørn Jensen Håvås KHM 17/01059-004 2017/05/02
U SEN KJØP - PICKUP - VALG AV LEVERANDØR - KJØP PICKUP Åkra Bil AS OEI 17/01337-002 2017/05/02
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12 4.LEDD - MELLOM FAGFORBUNDET OG KARMØY KOMMUNE V/ TOMASVEGEN 17 Fagforbundet Karmøy RLA 12/00092-237 2017/05/02
U TEK TEKNISKE PLANER - VEG TIL TOMT- GNR/BNR 112/264, DØLEVEGEN - FERDIGBEFARING - VEG TIL TOMT- GNR/BNR 112/264, DØLEVEGEN Hellvik Hus Karmøy AS BTH04 12/01955-015 2017/05/02
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - PLANTASJEN, KARMØY STORSENTER - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV PYROTEKNISK VARE Plantasjen Karmøy TSC 17/01901-001 2017/05/02
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01891-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE ETTER AML §10.12 4.LEDD - MELLOM FAGFORBUNDET OG KARMØY KOMMUNE VEDR AUSTBØVEGEN Fagforbundet Karmøy RLA 12/00092-238 2017/05/02
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT - NUMMER 2017/438078/200 RBE08 16/04977-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03880-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT TRYGDE/OMSORGSBOLIG BMV 17/01162-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT TRYGDE/OMSORGSBOLIG BMV 16/02439-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-036 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING/JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM STØTTE TIL INVESTERING I BÅT PVE01 12/00098-235 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U TEK 120/73 - SPANNAVEGEN, TUASTAD - TILBYGG OG FASADEENDRING BEDEHUS - 120/73 - SPANNAVEGEN, TUASTAD - KARMØY KOMMUNE - TILBYGG OG FASADEENDRING BEDEHUS Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/01646-004 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING Elise Stol Thorsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED VEAVÅGEN SKOLE Trude Louise Rønneberg RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - GNR/BNR 38/21 UTBEDRING AV ELDHUS/VASKEHUS - UTBEDRING AV STEINGARD - 38/21 - SALDO/UTBETALINGSKORT - SLUTTUTBETALING KR. 32.813,-, DATO UTBETALT 20.04.2017 MARIT HAGA ANDERSEN - UTBEDRING AV ELDHUS/VASKEHUS - UTBEDRING AV STEINGARD Fylkesmannen I Rogaland LKS 12/03340-007 26 Off.l.26 2017/05/02
I SEN GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 17 VANNBRUDD - GRAVESØKNAD - AUSTBØVEGEN 17 Haugaland Rørhandel AS TOG 17/01905-001 2017/05/02
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01599-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - RENVANN BREKKE - TATT DEN 20.03.17 Slab AS SAT 17/00056-025 2017/05/02
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK 38/186 - TRODLASKARVEGEN,SYRE, TILBYGG BOLIG - 38/186 - TRODLASKARVEGEN,SYRE, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE Kåre Osvald Vilhelmsen EDH 17/01904-001 2017/05/02
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - KARMØYVG.974 - TATT DEN 18.04.17 Slab AS SAT 17/00056-026 2017/05/02
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - RENVANN BREKKE - TATT DEN 18.04.17 Slab AS SAT 17/00056-027 2017/05/02
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN - RÅVANN BREKKE TATT DEN 18.04.17 Slab AS SAT 17/00056-028 2017/05/02
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - POSTV.63 - TATT DEN 10.04.17 Slab AS SAT 17/00056-029 2017/05/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 59/146 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK TVEIT, DAG VILMAR Dag Vilmar Tveit GEL 17/00012-203 2017/05/02
U TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG Vea Turlag PCH01 17/00795-012 2017/05/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/153 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK ÅNESEN, ANNE MARIT Anne Marit Ånensen GEL 17/00012-204 2017/05/02
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/669 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK KNUTSEN, HARALD Harald Knutsen GEL 17/00012-205 2017/05/02
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U TEK 102/53 - LONGANESVEGEN, BYGNES - FASADEENDRING - 102/53 - LONGANESVEGEN 37, BYGNINGSKONTROLL Bjørn Gabriel Garvik JKV 17/01880-001 2017/05/02
I TEK 57/623 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - OMBYGGING/BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG, RIVING AV BOD - 57/623 - OPPDATERT SITUASJONSKART, FRAFALTE PROTESTER Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 16/01084-022 2017/05/02
U TEK 5/641 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 5/641 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Hans Jostein Vea BJP01 17/01900-002 2017/05/02
I TEK UTBYGGING AV KONSENTRERT OMRÅDE - STORESUND - TILBUD - PROSJEKT: STORESUND, SALG AV BOLIGOMRÅDE FOR KONSENTRERT BEBYGGELSE Odd Hansen Prosjekt AS SKM 17/01907-001 2017/05/02
I TEK 77/1 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - 77/1 - SALDO/UTBETALINGSKORT - DELUTBETALING KR. 48.000,-, DATO UTBETALT 18.04.2017 - GUNNAR KALSTØ - RESTAURERING AV GAMMEL KYSTKULTURMARK/KYSTLYNGHEI Fylkesmannen I Rogaland LKS 16/05010-004 2017/05/02
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND SÆRSTEN, FRODE OG VIVIAN MATRE - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Vivian Matre Særsten SKM 17/01908-001 2017/05/02
I TEK BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - TILBAKEMELDING PÅ ÅRSRAPPORT FOR 2016 - BORGAREDALEN SLAMBEHANDLING Fylkesmannen i Rogaland MHV 12/00680-046 2017/05/02
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR AVLASTERE Arbeids- og sosialdepartementet NOS01 16/00007-152 2017/05/02
I TEK 129/4 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - BEITING - 129/4 - SALDO/UTBETALINGSKORT - DELUTBETALING KR. 37.500,- DATO UTBETALT 25.04.2017 - JOHN STANGE - RESTAURERING AV GAMMEL KULTURMARK/KYSTLYNGHEI Fylkesmannen I Rogaland LKS 16/04536-006 2017/05/02
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-037 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4167, 17/4191, 17/5259 - OVERSENDELSE TIL UTTALE - 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - KARMØY KOMMUNE - DELING AV GRUNNEIENDOM Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/00452-005 2017/05/02
I TEK VANNPOSTER - KRAV OM VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL - SØKNAD OM DISPENSASJON 15/375 - KRAV OM INSTALLASJON AV VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Åkrehamn Småbåtforening ETS 16/01165-008 2017/05/02
U TEK PERSONALMAPPE - BRUK AV EGENMELDINGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 17/01130-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK 22/73 - VESTRE KARMØYVEG, FERKINGSTAD - PÅBYGG, HEVING AV TAK ENEBOLIG, FASADEENDRING - 22/73 - VESTRE KARMØYVEG, FERKINGSTAD - PÅBYGG, HEVING AV TAK ENEBOLIG, FASADEENDRING Donatas Jakavicius KHM 17/00847-002 2017/05/02
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - MASSEUTTAK - 143/17 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST OG KOMMENTAR TIL NABOVARSEL Sverre Skudal KIS 17/01842-003 2017/05/02
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UNDERVISNING - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK HØRINGER - 2016-2017 - HØRINGSBREV - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet KBG 16/00007-153 2017/05/02
U SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - RAPPORTERING AV ANTALL FRIVILLIGSENTRALER I KARMØY KOMMUNE Kulturdepartementet EIE 16/03584-010 2017/05/02
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 3 - 28.04.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-014 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED SKUDENESHAVN SKOLE Lene Thorshaug RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U SEN GENERELT - ALMINNELIG SKJENKEBEVILLING BEVILLINGSPERIODEN 2012 - 2018 - KARMØY KOMMUNES FORVALTNING AV ALKOHOLLOVEN 2017 Folkehelseinstituttet EVI1 12/00714-034 2017/05/02
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING EVI1 16/05163-048 26 Off.l.26 2017/05/02
I HSE PERSONALMAPPE - TAR I MOT STILLING SOM ASSISTENT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK FELLESFØRING - ELTEL NETWORKS AS FOR TELENOR NETWORKS AS SPANNAVEGEN 801, RØYKSUND - FELLESFØRING - SØKNAD OM NYETABLERING PÅ 5 STOLPER - ORDRE 10334695 Eltel Networks AS for Telenor Networks AS HPE 17/01909-001 2017/05/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/75,60 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELING Dagfinn Olsen GEL 17/00012-206 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 59/259 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Kari Solhaug GEL 17/00012-207 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - SØKER OM ØKT STILLINGSANDEL RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - EUROPRIS KARMØY - SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISK VARE EUROPRIS KARMØY Aski Detaljhandel AS TSC 12/02374-003 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG VED MYKJE SKOLE Birthe Johannessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - SPANNATOPPEN ELVELØP, PRINSIPPSKISSE - NY TEGNING Cowi AS BTH04 15/04907-011 2017/05/02
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 2 - 20.04.17 - SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP Block Watne AS a.vd Distr Ktr Haugesund 21420 BTH04 15/04907-012 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED MYKJE SKOLE Andreas Dalgaard Justesen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I TEK PERSONALMAPPE - ALDERSPENSJON INNVILGET FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SEN AVALDSNESHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV AVALDSNESHALLEN - 17. MAI-FEIRING 17. mai-komiteen, Avaldsnes skole TVI 12/01367-044 2017/05/02
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM STØTTE TIL 17. MAI-FEIRING Avaldsnes skole GEL 16/04945-018 2017/05/02
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U TEK 2/51 - SÆVIK - OPPHEVING AV SEKSJONERING OG KLARLEGGING AV GRENSER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2475 - PARSELL 1 - 2/51 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Vea Ludvig AMJ 17/00885-001 2017/05/02
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG BØVÅGEN - JOMFRUVEGEN - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - VA-ANLEGG BØVÅGEN TIL JOMFRUVEGEN Norconsult AS BTH04 17/01675-005 2017/05/02
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - BYGGING AV KAI (MERK 2) - 143/17 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST OG KOMMENTAR TIL NABOVARSEL Sverre Skudal KIS 17/01837-004 2017/05/02
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE FOR DELER AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV ENGASJEMENT SOM AREALPLANLEGGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/05/02