Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 13/5 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: GRINDHAUG BYGGESAK 17/1368 - 13/5 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: GRINDHAUG BYGGESAK 17/1368 S O Lund AS VEN 17/01370-002 2017/04/28
U SKU ANDRE KULTURMINNER - SØKNAD OM TILRETTELEGGING FOR SKJØTSEL AV GRØNHAUG Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen AAL 13/01604-029 2017/04/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01494-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SEN KILDESORTERING - SVAR - BREV FRA ELEVRÅDET VED HÅVIK SKOLE - GJELDER SØPPELORDNINGEN OG MILJØ Elevrådet, Håvik skole KTV 12/01618-051 2017/04/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ AVSLAG PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER (SAK:13/4261) EVI1 13/04261-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U TEK 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - RAMMETILLATELSE - 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/01368-005 2017/04/28
U TEK 30/40 - SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND. SVØMMEBASSENG M/TERRASSE - 30/40 - FERDIGATTEST Sørcon - Interiørmesteren Emil Sørheim JHE05 05/01782-014 2017/04/28
U TEK 12/369 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 12/369 - FERDIGATTEST - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG Hereid Hus AS JKV 12/02516-005 2017/04/28
I TEK 43/40 - HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI VED GEITUNGER FYR - 43/40 - REVIDERT TEGNING - PLAN KAI Procon AS KHM 17/01785-005 2017/04/28
I TEK 117/24 - SKREVEGEN, AKSNES - TILBYGG ENEBOLIG - 117/24 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hans Petter Nernes JKV 16/04850-007 2017/04/28
I TEK 112/273 - DØLEVEGEN, SKRE. NYBYGG ENEBOLIG - 112/273 - FERDIGMELDING RØR Torleif og Sigurd Ytreland AS JKV 12/05447-010 2017/04/28
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/287 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Advokat Didrik Ferkingstad GTH 16/02267-026 2017/04/28
U TEK 85/187 - LILJEVEGEN, UTVIK TILBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 85/187 - TILLATELSE Roy Frode Haaland EDH 17/01719-004 2017/04/28
U TEK 96/50 - MELANDBAKKEN, HÅVIK - RIVING PUMPESTASJON - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 96/50 - MELANDBAKKEN, HÅVIK - RIVING PUMPESTASJON Karmøy Kommune Var Kloakk KIS 17/01071-002 2017/04/28
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK - NY KLOAKK JOVIKVEGEN Håkon Karlsen FGE02 15/04912-022 2017/04/28
I TEK 32/143 - VIKRA, NYBYGG ENEBOLIG - 32/143 - ENDRING I ANSVARSRETT Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 16/04520-007 2017/04/28
U TEK GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 51, VEAVÅGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - JOVIKVEGEN 51, VEAVÅGEN Torleif og Sigurd Ytreland AS KSU01 17/01796-002 2017/04/28
I TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK 17/1726, RØRLEGGERMELDING: 17/1730 - 20/39 - GJENNOMFØRINGSPLAN S O Lund AS OHA 17/01729-003 2017/04/28
U TEK 1/216 - SALVØYVEGEN, VEDØY - CARPORT MED TILHØRENDE BOD - 1/216 - FERDIGATTEST Tomas Mørch JHE05 14/01867-004 2017/04/28
I TEK 15/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: THORSEN BYGGESAK: 16/4496 - 15/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: THORSEN BYGGESAK: 16/4496 Gta AS MHV 17/01866-001 2017/04/28
I TEK 147/623 - SKUGGABERG, MOKSHEIM. NYBYGG, GARASJE. - 147/623 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Erik Hetland KMY 12/02121-006 2017/04/28
U TEK 87/135 - FUTAVEGEN, NORDRE VELDE - RIVING GARASJE OG NYBYGG 2 GARASJER - 87/135 - FERDIGATTEST Frode Rosnes JHE05 14/04332-004 2017/04/28
I TEK 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 64/130 OG 64/602 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Eskild Kvala AS ALA04 17/01868-001 2017/04/28
U TEK 57/688 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 57/688 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MEVIK, KJELL MORTEN Kjell Morten Mevik BJP01 17/01859-002 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-197 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-198 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-199 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-200 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-201 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-202 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-203 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-204 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-205 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-206 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-207 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-208 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-209 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-210 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-211 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-212 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-213 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-214 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-215 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-216 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-217 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-218 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-219 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-220 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-221 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-222 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-223 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-224 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - TILBUD JBR04 16/05086-225 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05086-226 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-231 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-232 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-239 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-240 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-241 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-242 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-274 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-275 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-450 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-451 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - TRUKKET BLI01 17/00751-048 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - TRUKKET BLI01 17/00751-049 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-048 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-049 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-050 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - AVSLAG BLI01 17/00755-051 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-071 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-072 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-073 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-074 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-075 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-076 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-077 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-078 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-079 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-080 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-081 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-082 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-083 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-084 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-085 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-086 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-087 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-088 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-089 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-090 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-091 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-092 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-093 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-094 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-095 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-096 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-097 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - AVSLAG BLI01 17/00756-098 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - TILBUD ARO07 17/01382-014 25 Offl §25 2017/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - ARBEIDSAVTALE ARO07 17/01382-015 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-099 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-100 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-101 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-102 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-103 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-104 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-105 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-106 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-107 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-108 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-109 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-110 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-111 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-112 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-113 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-114 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-115 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-116 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-117 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-118 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-119 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-120 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-121 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-122 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-123 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-124 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-125 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-126 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-127 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-128 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-129 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-130 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-131 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-132 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-133 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-134 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-135 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-136 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-137 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-138 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-139 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-140 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-141 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-142 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-143 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-144 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-145 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-146 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-147 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-148 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-149 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-150 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-151 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-152 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-153 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-154 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-155 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-156 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-157 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-158 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-159 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-160 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-161 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-162 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-163 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-164 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-165 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-166 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-167 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-168 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-169 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-170 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-171 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-172 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-173 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-174 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-175 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-176 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-177 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-178 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-179 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-180 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-181 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-182 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-183 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-184 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-185 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-186 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-187 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-188 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-189 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-190 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-191 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-192 25 Offl §25 2017/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 17/01424-193 25 Offl §25 2017/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - SØKNAD JBR04 17/01760-006 25 Offl §25 2017/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-024 25 Offl §25 2017/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-025 25 Offl §25 2017/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-026 25 Offl §25 2017/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-027 25 Offl §25 2017/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-028 25 Offl §25 2017/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-029 25 Offl §25 2017/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-030 25 Offl §25 2017/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-031 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-014 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-009 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-002 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-003 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-004 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER I SEVLAND BARNEHAGE, 100% FAST OG VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01861-005 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD BLI01 17/01862-002 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD BLI01 17/01862-003 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER I VEA BARNEHAGE - SØKNAD BLI01 17/01862-004 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-002 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-003 25 Offl §25 2017/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRERE I AVALDSNES BARNEHAGE, 100% VIKARIATER - SØKNAD BLI01 17/01863-004 25 Offl §25 2017/04/28
I TEK 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 113/44 - DØLE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Jan Ove Stangeland ALA04 17/01886-001 2017/04/28
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) - 143/17 - UTTALE VEDRØRENDE SØKNAD OM UTFYLLING OG OPPFØRING AV KAI 1 OG 2 Kystverket Vest KIS 17/01843-004 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT / FAM.AVLASTER Hilde Marie Myrbakken SKLO 17/01486-639 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U TEK 5/122 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 5/122 - GJELDER RENOVASJONSAVGIFT FOR EIENDOM Meca Norway AS ILS01 17/01856-002 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT / FAM. AVLASTER Simon Wik Eriksen SKLO 17/01486-640 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT / FAM. AVLASTER Kari Lise Vik SKLO 17/01486-641 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - EVENTYRHAGEN GKH01 17/01827-002 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT / FAM. AVLASTER Helga Elise Lie SKLO 17/01486-642 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT / FAM. AVLASTER Astrid Margrethe Lie SKLO 17/01486-643 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Randi Stenby SKLO 17/01486-644 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Ronnie Arley Sommerfeldt Spidsø SKLO 17/01486-645 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 1/72 - SØRATREVEGEN, VEDØY - NYBYGG GARASJE - 1/72 - SØRATREVEGEN, VEDØY - NYBYGG GARASJE Lars Petter Brathammer BFH 17/01864-001 2017/04/28
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM TILDELING AV HELGER I NORHEIMSHALLEN - LAGSERIE OG TURNERING Karmøy Badmintonklubb OFL 12/02035-040 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Hilde Marie Myrbakken SKLO 17/01486-646 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Endre Løklingholm SKLO 17/01486-647 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Kari Lise Vik SKLO 17/01486-648 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Kari Lise Vik SKLO 17/01486-649 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Kari Lise Vik SKLO 17/01486-650 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING OG JOBBROTASJON JMH02 02/02470-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Aina Nordtveit SKLO 17/01486-651 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM ARRANGEMENTTID FRA SØRVEST BANDYREGION Norges Bandyforbund - Sørvest Bandyregion OFL 12/02035-041 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Merete Syvertsen SKLO 17/01486-652 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 79/127 - RØDKLEIVVEGEN, VISNES, TILBYGG BOLIG, GRILLHYTTE - 79/127 - RØDKLEIVVEGEN, VISNES, NYBYGG GRILLHYTTE Per Jostein Bårdsen EDH 17/01865-001 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Merete Syvertsen SKLO 17/01486-653 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Astrid Margrethe Lie SKLO 17/01486-654 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON JMH02 99/04786-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED KOPERVIK SKOLE Anne Cathrine Lund RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SEN HAUGALANDSPAKKEN AS - BOMPENGEREFORMEN - INNFASING AV BOMPENGESELSKAPER I DET REGIONALE BOMSELSKAPET Rogaland Fylkeskommune KTV 14/01990-021 2017/04/28
I SEN HAUGALAND BOMPENGESELSKAP - BOMPENGEREFORMEN - INNFASING AV BOMPENGESELSKAPER I DET REGIONALE BOMSELSKAPET Rogaland Fylkeskommune PVE01 12/02878-013 2017/04/28
U TEK HAUGESUND LUFTHAVN - EKSPROPRIASJON - HAUGESUND LUFTHAVN - EKSPROPRIASJON Haver Advokatfirma AS SMO02 17/01412-010 2017/04/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 02/02702-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKT STILLING JMH02 99/02374-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU TERMINFESTEDE KAMPER - BRUK AV IDRETTSHALLER - SØKNADER - SØKNAD OM ARRANGEMENTSTID FOR SESONGEN 2017/2018 - IDRETTSHALLER I KARMØY KOMMUNE Nhf Region Sør Vest OFL 12/02035-042 2017/04/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/01849-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 147/3 - MOKSHEIM. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 147/3 - KLAGEAVGJØRELSE I DELINGSSAK Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/01673-014 2017/04/28
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 2017/439616/200 - RBE08 17/01319-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - 86/7 - REDEGJØRELSE FOR OPPBYGGING AV P-AREAL OG FRISIKTSONE Petter J. Rasmussen AS KHM 17/01847-003 2017/04/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01867-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U TEK 15/1168 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 15/1168 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - LUND, JONAS/LUND, ANNA KRISTENSE/LUND, GEORG Oddrun Lund BJP01 17/01831-002 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O,M 31.12.19 Lars Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 142/407 - TVERRVEGEN, STORASUND, TILBYGG BOLIG, GARASJE OG TERRASSE - 142/407 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roar Steensnæs Måkestad KMY 14/01006-007 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE Rune Sandbu RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER - HØRINGSUTTALELSE FRA HELSE FONNA HF Helse Fonna Hf CBE02 17/00126-003 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 7. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.04.17 T.O.M 30.06.17 Rebekka Larsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 30.06.17 Sandra Bialecka Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 64/924 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 64/924 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS Tan Eiendomsutvikling AS BJP01 17/01870-001 2017/04/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.04.17 T.O.M 31.12.18 Oddrun Larsson MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 25/64 - STØLSHAUGEN, LANGÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - 25/64 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kristian Solli JHE05 13/01006-003 2017/04/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Ingrid Mæland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Heidi Margret Håvardsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 2/303 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CATO HENRIKSEN - 2/303 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - CATO HENRIKSEN Storesund Rør AS MHV 17/01872-001 2017/04/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 2/318 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNE PEDERSEN - 2/318 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR ARNE PEDERSEN Storesund Rør AS MHV 17/01874-001 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.03.17 T.O.M 30.06.17 Hein Georg Ferkingstad Haram RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED VEDAVÅGEN SKOLE Line Johannessen Tendø RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 16-134092RFA-JSTO - GNR. 117 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - SAK: 16-134092RFA-JSTO - GNR. 117 - AKSNES - (117/10, 117/61, 117/113, 117/138) Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 16/03669-004 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Hein Georg Ferkingstad Haram RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 2/326 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERIK LINDEFLATEN - 2/326 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN ERIK LINDEFLATEN Storesund Rør AS MHV 17/01876-001 2017/04/28
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - TILSKUDD KULTURVERN Foreningen Gamle Skudeneshavn AAL 17/00116-007 2017/04/28
I TEK 26/19 - VESTRE KARMØYVEG, KVILHAUG. TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 26/19 - SØKNAD OM FERDIGATTEST CARPORT Jorunn Munda Jørgensen JHE05 11/00311-005 2017/04/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/01873-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 64/842 - RETTING I MATRIKKELEN - 64/842 - BER OM RETTING I MATRIKKELEN Tove Helen Bonander BFH 17/01878-001 2017/04/28
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - KLAGE PÅ SVAR PÅ SØKNAD OM DEKNING AV EKSTRA PENSJONSUTGIFTER - EVENTYRHAGEN BARNEHAGE 2016 Pbl (private Barnehagers Landsforbund) RHO 16/01128-221 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.04.17 T.O.M 14.07.17 Anne Gro Johansen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 2/325 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIDAR HAUG - 2/325 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIDAR HAUG Storesund Rør AS MHV 17/01879-001 2017/04/28
U TEK 98/2 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4790 - 98/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD: 16/4790 Bjørg Østevik ALA04 16/05127-003 2017/04/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.04.17 T.O.M 14.07.17 Jeanette Fossum RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK 148/912 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 148/912 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Trygve Mandius Thorbjørnsen GBV 17/01882-001 2017/04/28
U TEK 115/20 - EIKELIA, SØNDRE EIKE, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - 115/20 - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD Elisabeth Alne Hendriks EDH 17/01679-002 2017/04/28
U TEK 98/2 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4790 - 98/2 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD: 16/4790 Gestur Runar Stefansson ALA04 16/05127-004 2017/04/28
U TEK 64/924 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - SVAR - 64/924 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - TAN EIENDOMSUTVIKLING AS Tan Eiendomsutvikling AS BJP01 17/01870-002 2017/04/28
U TEK 64/842 - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - 64/842 - RETTING AV AREAL I MATRIKKELEN Tove Helen Bonander BFH 17/01878-002 2017/04/28
I TEK 142/12 - STORASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/5193 - 142/12 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Jon Tore Storesund HHU 17/01890-001 2017/04/28
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U TEK SYKKELOPPLÆRING - SYKKELOPPLÆRING - INNKALLING TIL STYRINGSMØTE Fosse HPE 16/01726-006 2017/04/28
U TEK 25/64 - STØLSHAUGEN, LANGÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - 25/64 - FERDIGATTEST Kristian Solli JHE05 13/01006-004 2017/04/28
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV PERSONALMELDING JMH02 04/02787-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - ^SVAR: PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 13/03807-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U TEK SYKKELOPPLÆRING - SYKKELOPPLÆRING NORDFYLKET - REFERANSEGRUPPA Fosse HPE 16/01726-007 2017/04/28
I TEK GJENVINNING AV ALUMINIUM OG ALUMINIUMOKSID FRA SALTSLAGGDEPONI PÅ STORØY NORSK SANERINGSSERVICE AS - VEDTAK OM AVSLAG PÅ BRUK AV MASSER FRA STAVERN TIL OVERDEKNING PÅ DEPONI PÅ STORØY - NORSK SANERINGSSERVICE AS KOPIMOTTAKER Miljødirektoratet PCH01 12/00050-016 2017/04/28
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE CARAVAN SALG AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV PYROTEKNISK VARE Caravansalg AS TSC 17/01883-001 2017/04/28
I TEK 99/30 - REIARVEGEN, VORÅ - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE - 99/30 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TILBYGG PÅ BOLIG OG NY GARASJE Fylkesmannen i Rogaland EDH 17/01474-005 2017/04/28
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - STILLASGRUPPEN AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV PYROTEKNISK VARE Stillasgruppen AS TSC 17/01884-001 2017/04/28
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT, 20.05.17 - I LÅVE OPERA VOL. 2 Ole Morten Velde JHN 17/00127-027 2017/04/28
I TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - 96/53 - HÅVIK - OMBYGGING TIL KONTORLOKALE - KARMØY TECHNOLOGY PILOT, KARMØY METALLVERK PDS PROTEK AS KIS 12/00546-031 2017/04/28
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE KIWI ÅKREHAMN - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV PYROTEKNISK VARE Ng Kiwi Rogaland AS TSC 17/01885-001 2017/04/28
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/00691-012 2017/04/28
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01063-010 2017/04/28
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 24.04.17 HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 14/01307-035 2017/04/28
I SEN ANTIKORRUPSJONSARBEID - TRANSPARENCY INTERNATIONAL - TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 10. MAI KL 16.30 Transparency International Norge KTV 14/02730-010 2017/04/28
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02921-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK SKOGBRUK - TILDELINGSBREV NMSK 2017 - FORVALTNING AV ØKONOMISKE VERKEMIDDEL I SKOGBRUKET Fylkesmannen I Rogaland ALI 12/00115-042 2017/04/28
I TEK 147/705 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOENHETER BYGG 1 - 147/705 - ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE BYGG 1 Block Watne AS KMY 16/02442-007 2017/04/28
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - BYGGING AV KAI (MERK 2) - 143/17 - UTTALE VEDRØRENDE SØKNAD OM UTFYLLING OG OPPFØRING AV KAI 1 OG 2 Kystverket Vest KIS 17/01837-003 2017/04/28
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - MASSEUTTAK - 143/17 - UTTALE VEDRØRENDE SØKNAD OM UTFYLLING OG OPPFØRING AV KAI 1 OG 2 Kystverket Vest KIS 17/01842-002 2017/04/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON I DELER AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK TEKNISK PLAN - KIRKEGATA 18 - OVERSENDER OPPDATERT TEKNISK PLAN - KIRKEGATA 18 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01421-006 2017/04/28
I HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2018 Stiftelsen Pårørendesenteret BSE02 12/00098-234 2017/04/28
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 21.06.17 Vegard Hope Langåker RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I HSE KRISESENTER VEST - PROTOKOLL FRA STYREMØTE - 26.04.17 KRISESENTER VEST Krisesenter Vest IKS NOS01 12/01921-024 2017/04/28
U TEK STARTLÅN - STARTLÅN - REGISTRERING AV MEDLÅNTAKER RBE08 17/01887-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 17-051498RFA-JSTO - OSNES GNR. 140 - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN - SAK 17-051498RFA-JSTO - OSNES GNR. 140 (140/74, 140/124, 140/193, 140/263) Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 17/01888-001 2017/04/28
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING Eiendomsmegler A AS RBE08 17/00666-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE TIL IKA 27.04.17 Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS SEI04 12/03966-051 2017/04/28
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01852-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - PROTOKOLL FOR ANSKAFFELSER UNDER 100000 Karmøy Kommune Teknisk Etat SAT 17/00426-070 2017/04/28
U SKU SPILLEMIDLER 2016-2018 - FORHÅNDSGODKJENNING RIFLEBANE Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening OFL 16/00248-142 2017/04/28
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM STYRKET BEMANNING Bygnes vitenbarnehage RHO 15/03332-244 2017/04/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - TILBUD PÅ REKRUTTERINGSBISTAND SAT 17/00426-071 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/04/28
I TEK 15/1480 - ÅKREHAMN VIDEREGÅENDE SKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 15/1480 - SVAR - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Åkrehamn Vidaregåande Skole JHN 12/01484-007 2017/04/28
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-034 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01891-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01891-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/28