Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 66/924 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BYGNES VITENBARNEHAGE - 66/924 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BYGNES VITENBARNEHAGE Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/00988-002 2017/04/27
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - FORLENGELSE AV TILBUDSFRIST OG TILBUDSÅPNING Doffin JRE01 17/00402-004 2017/04/27
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - SPØRSMÅL OG SVAR 16.03.2017 Doffin JRE01 17/00402-005 2017/04/27
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - SPØRSMÅL OG SVAR 14.03.2017 Doffin JRE01 17/00402-006 2017/04/27
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - SPØRSMÅL OG SVAR 01.03.2017 Doffin JRE01 17/00402-007 2017/04/27
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01315-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 85/258 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - BRUKSENDRING TIL KAFÉ - RAMMETILLATELSE - 85/258 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - BRUKSENDRING TIL KAFÉ Petter J. Rasmussen AS KHM 17/01609-002 2017/04/27
U TEK 140/18 - VIKJÅ, OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/18 - VIKJÅ, OSNES - NYBYGG GARASJE Fylkesmannen i Rogaland KIS 17/01504-003 2017/04/27
U TEK 12/344 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 12/344 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 17/01671-002 2017/04/27
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - BYGGING AV KAI (MERK 2) - 143/17 - GUNNARSHAUG - BYGGING AV KAI (MERK 2) Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma KIS 17/01837-001 2017/04/27
U TEK 82/195 - KLEIVAVEGEN, HINDERÅKER, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 82/195 - KLEIVAVEGEN, HINDERÅKER, NYBYGG GARASJE Anders Holgersen KHM 17/01251-006 2017/04/27
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) - 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01843-002 2017/04/27
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - MASSEUTTAK - 143/17 - GUNNARSHAUG - MASSEUTTAK Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01842-001 2017/04/27
I TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD.17/1009 - PARSELL 1 - 47/18 - VEDR. OPPMÅLING ETTER DELING Tor Oskar Hellesland XXI 17/01625-001 2017/04/27
I TEK 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS - 86/7 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - PARKERINGPLASS Petter J. Rasmussen AS KHM 17/01847-001 2017/04/27
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - NOTAT VEDRØRENDE INN- OG UTKJØRING, REVIDERT SITUASJONSKART Dr Ing A Aas-Jakobsen AS IGR 17/00691-011 2017/04/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING - BARNEHAGE GKH01 17/01849-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00929-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 64/392 - BESTILLING AV UTSTIKKING Odd Hansen AS JHE 16/05160-011 2017/04/27
U SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED SMÅ BARNEHAGER Små Barnehager AS RHO 12/02112-060 2017/04/27
I TEK 64/1474, MONSAVIKVEGEN, STANGELAND, NYBYGG GARASJE ETTER BRANN - 64/1474 - ØNSKER UTSATT FRIST OG TILSENDT SKJEMA Martin Eikrem IGR 10/03042-007 2017/04/27
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ BYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/01063-009 2017/04/27
I TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, SØKNAD OM HUS NR. 2, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 18/33 - MOTTATT MANGLER, REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART I K Gabrielsen IGR 17/01690-003 2017/04/27
U SKU TILSYN I KOMMUNEN - SVAR - ENDELIG TILSYNSRAPPORT - RETTING AV PÅLEGG Fylkesmannen I Rogaland RHO 12/00140-199 2017/04/27
I TEK 66/924 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BYGNES VITENBARNEHAGE - 66/924 - FERDIGMELDING RØR Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/00988-003 2017/04/27
I TEK 64/1536 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - NYBYGG 6-MANNSBOLIG - 64/1536 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG STIKNINGSDATA Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS GER01 16/04368-009 2017/04/27
I TEK 50/47 - FALNES PRESTEGÅRD - VÅTROM I NAUST - 50/47 - (KOPIMOTTAKER) TILLEGG TIL TIDLIGERE SENDT PROTEST Trond Ferkingstad OHA 17/01707-003 2017/04/27
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN NCC INDUSTRY - KOMMUNALE VEGER Khv AS KSU01 17/00247-021 2017/04/27
I TEK 15/305 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 15/305 - RIVING UTHUS OG NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET Eskild Kvala AS IGR 17/01853-001 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT LJH01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 43/40 - HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI VED GEITUNGER FYR - 43/40 - HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI VED GEITUNGER FYR Fylkesmannen i Rogaland - kommunalavd. KHM 17/01785-002 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - TILBUD JBR04 16/05076-214 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05076-215 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - TILBUD JBR04 16/05076-216 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05076-217 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - TILBUD JBR04 16/05076-218 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05076-219 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - TILBUD JBR04 16/05076-220 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05076-221 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - TILBUD JBR04 16/05076-222 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05076-223 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - TILBUD JBR04 16/05076-224 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05076-225 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-223 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-224 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-222 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-223 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-224 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-225 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-226 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-227 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-228 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-229 25 Offl §25 2017/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-203 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - TILBUD JBR04 16/05083-204 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05083-205 25 Offl §25 2017/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-206 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - TILBUD JBR04 16/05083-207 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05083-208 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-095 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-228 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-229 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-230 25 Offl §25 2017/04/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-712 25 Offl §25 2017/04/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-713 25 Offl §25 2017/04/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-714 25 Offl §25 2017/04/27
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-715 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-437 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-438 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-439 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-440 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-441 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-442 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-443 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-444 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-445 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-446 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-447 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-448 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-449 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - EGENDEF BLI01 17/00751-046 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - TRUKKET BLI01 17/00751-047 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST PÅ NATT - 60,8% - AVSLAG AGB 17/01074-013 25 Offl §25 2017/04/27
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST PÅ NATT - 60,8% - AVSLAG AGB 17/01074-014 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - INTERVJU BLI01 17/01384-022 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - INTERVJU BLI01 17/01384-023 25 Offl §25 2017/04/27
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - INTERVJU BLI01 17/01384-024 25 Offl §25 2017/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - SØKNAD JBR04 17/01760-005 25 Offl §25 2017/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-022 25 Offl §25 2017/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-023 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-009 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-010 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-011 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-012 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-013 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-007 25 Offl §25 2017/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-008 25 Offl §25 2017/04/27
I TEK 57/85 - FEIEAVGIFT - 57/85 - BER OM REFUSJON AV FEIEAVGIFT Olav Throndsen GBV 17/01841-001 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Elisabeth Kristiansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Karianne Thorshaug JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPIGELSE AV LEIEFORHOLD BMV 17/01809-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 John Arne Gaard Nilsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 29/53 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - BERGE, TINA - SVAR - 29/53 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - BERGE, TINA Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS LKS 17/01840-002 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Julie Nordanger JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.04.17 T.O.M 31.12.17 Kristoffer Munthe Sakseide JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - UTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/02505-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 47/544 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - ELLINGSEN, MARIT - SVAR - 47/544 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS LKS 17/01838-002 2017/04/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ingunn Akselsen Frøland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 87/135 - FUTAVEGEN, NORDRE VELDE - RIVING GARASJE OG NYBYGG 2 GARASJER - 87/135 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Frode Rosnes JHE05 14/04332-003 2017/04/27
U TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 16/03772-004 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01771-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - TILDELINGSBREV- NY KLOAKK JOVIKVEGEN, 2.ETAPPE Birkeland Maskinentreprenør AS FGE02 15/04912-020 2017/04/27
U TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE PENSJONISTLØNN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Odd Eirik Pedersen Helgøy JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U SEN PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 - FORLENGET VIKARIAT GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.04.17 T.O.M 31.08.17 Ingveig Kristin Fjell JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING Kjell Danielsen ALA04 17/01844-001 2017/04/27
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATT -TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT UNDER UTBYGGING Norsk Hydro ASA MSA 17/00261-008 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/04/27
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01772-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01803-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK STARTLÅN - ENDRET TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/01045-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 15/2312 - ÅKRA - SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA NAUST TIL BOLIG - 15/2312 - BYGNINGSKONTROLL, SJØENVEGEN 70 Mangor Lund JKV 17/01845-001 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.04.17 T.O.M 14.08.17 Carmen Maria Snapa Lie RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Carmen Maria Snapa Lie RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kjartan Fredriksen EDH 17/00874-011 2017/04/27
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SØKNAD OM GODKJENNING AV HUSSTANDSMEDLEM BMV 17/01763-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 71/19 - VEITEBORVEGEN, BREKKE, GRENSEJUSTERING - 71/19 - MANGELBREV TIL OPPMÅLING/GRENSEJUSTERING Kjell Danielsen ALA04 17/01844-002 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.04.17 T.O.M 21.06.17 Rannveig Skare RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 1/216 - SALVØYVEGEN, VEDØY - CARPORT MED TILHØRENDE BOD - 1/216 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tomas Mørch JHE05 14/01867-003 2017/04/27
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Rannveig Skare RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 17/38 OG 17/128 - ÅDLAND. RIVING AV DRIFTSBYGNING - 17/38 OG 17/128 - ÅDLAND. VEDRØRENDE ANMODNING OM INNSYN I SAKSDOKUMENTER Vierdal Advokatfirma AS GTH 10/01251-029 2017/04/27
U TEK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - SVAR - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00028-011 2017/04/27
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/01460-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT / FAM.AVLASTER Ida Elise Berg Østebrøt SKLO 17/01486-615 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK EIENDOMSSKATT - TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT - EIENDOMSSKATT -TAKSERING AV HYDROS PILOTPROSJEKT Norsk Hydro ASA MSA 17/00261-009 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT / FAM.AVLASTER Anne Hilde Trælhaug SKLO 17/01486-616 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01617-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Helga Elise Lie SKLO 17/01486-617 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 113/44 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG GARASJE - 113/44 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG GARASJE Urbanhus Haugesund AS OHA 17/01705-002 2017/04/27
U TEK 5/440 - VEA - OPPSETTING AV SKILT, FLAGGSTENGER, VIMPLER OG GJERDE - 5/440 - VEA - DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL UTTALE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/01581-004 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Fredrik Wareberg SKLO 17/01486-618 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Johannes Holvik SKLO 17/01486-619 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - KLAGE - GJELDER TILBUD - V03 AUTOMASJONSANLEGG Gk Inneklima AS JHK 14/01402-240 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Anders Torvestad SKLO 17/01486-620 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 83/57 - SKEIEVEGEN, SKEIE, TILBYGG BOLIG OG FRITTSTÅENDE GARASJE - 83/57 - SKEIEVEGEN, SKEIE, TILBYGG BOLIG OG FRITTSTÅENDE GARASJE Mariusz Stanislaw Bartosiewicz EDH 17/01848-001 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Jørgen Mikal Erland SKLO 17/01486-621 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK UTILSIKTA OG PLANLAGDE AVVIK - UTSLEPP AV SPILLVATN - LUKKING AV UTILSIKTA UTSLEPP AV SPILLVATN - STORASUND 26.04.17. DEL B Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavd. ELO 12/01789-015 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Nichakorn Suriya SKLO 17/01486-622 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RÅDGIVER VED SENTRALADMINISTRASJONEN Sævar Jøkull Solheim GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Tone Susanne Vesterheim Kallevig SKLO 17/01486-623 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING FRA 70 % TIL 100 % STILLING FAST RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Monika Dorota Diug SKLO 17/01486-624 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Monika Dorota Diug SKLO 17/01486-625 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU ELEVMAPPE - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 64/1474, MONSAVIKVEGEN, STANGELAND, NYBYGG GARASJE ETTER BRANN - SVAR - 64/1474 - ØNSKER UTSATT FRIST OG TILSENDT SKJEMA Martin Eikrem IGR 10/03042-008 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEKTOR M/OPPRYKK VED MYKJE SKOLE Sigrun Marie Torvestad RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR UNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ENDRING I STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 114/230 - HESTFARET, KOLNES, SEKSJONERING AV EIENDOM - 114/230 - HESTFARET, KOLNES, SEKSJONERING AV EIENDOM Apollo Eiendom AS HAS 17/01851-001 2017/04/27
I SEN PERSONALMAPPE - ENDRET UFØREPENSJON GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - 102/207 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 16/01325-023 2017/04/27
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01852-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 146/235 OG 146/190 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 146/235 OG 146/190 - MANGELBREV TIL SAMMENSLÅING Smarten Eiendom AS ALA04 17/01830-002 2017/04/27
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 115/117 - PEDERSBAKKEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - 115/117 - SØKNAD OM FERDIGATEST Ketil og Marianne Kili Olsen JKV 16/01522-003 2017/04/27
I TEK 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 59/22 - SØKNAD OM ENDRING AV DISPENSASJONSSØKNAD Tor Arthur Halvorsen IGR 15/02335-034 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 19.04.17 T.O.M 21.06.17 Karen Kristoffersen Dahl RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.04.17 T.O.M 31.08.17 Marita Markhus Tveit AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET UFØREPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE BEKYMRINGSMELDING - AVSLUTNING AV SAK - MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/04/27
I SEN TIPP TOPP MAT - SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TIPP TOPP MAT EVI1 17/01148-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET . TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.08.17 T.O.M 05.01.18 Ragna Helen Kvilhaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 22/252 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 22/252 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Arian Roger Haugeberg GBV 17/01854-001 2017/04/27
I SKU LEDSAGERBEVIS - FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/01855-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER Marit Kristin Tangjerd NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER / VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Marita Markhus Tveit AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR UNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK NAVNESAK - KALVATRÆ MF.FL. - VEDTAK I NAVNESAK 2016/114901 - KALVATRÆ M.FL. Statens Kartverk BFH 16/01049-011 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNN - TILLEGG FOR VIDEREUTDANNING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK LEIEAVTALE - - SVAR - OPPSIGELSE AV LEIEAVTALE - KEB 13/00354-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING FOR UNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG Erlend Drivenes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 5/122 - KOMMUNALE AVGIFTER - 5/122 - GJELDER RENOVASJONSAVGIFT FOR EIENDOM Meca Norway AS ILS01 17/01856-001 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED HÅVIK SKOLE Susanne Sandslett Larsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Elizabeth Olsen Varne SKLO 17/01486-626 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U SEN PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Rogaland Fylkeskommune JST 15/02773-061 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Hanne Reinlund Sæther BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Ingunn Thorsen SKLO 17/01486-627 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PROSJEKTLEDER - TRYGGE BARN - VED RÅDHUSET Jan Erik Søvig RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 5/405 - KOMMUNALE AVGIFTER - 5/405 - GJELDER KOMMUNALE AVGIFTER FOR NÆRINGSEIENDOM Skude Mur AS ILS01 15/00451-003 2017/04/27
I TEK 15/1457 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 15/1457 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Gerhard Ferkingstad GBV 17/01858-001 2017/04/27
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. KRAV OM TILBAKEBETALING AV LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Kari Knutsen Nes SKLO 17/01486-628 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Kari Knutsen Nes SKLO 17/01486-629 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER May Britt Grindheim SKLO 17/01486-630 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 63/272 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HELLVIK HUS KARMØY AS Hellvik Hus Karmøy AS SKM 17/00008-057 2017/04/27
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01412-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 57/688 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - - 57/688 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - MEVIK, KJELL MORTEN Kjell Morten Mevik BJP01 17/01859-001 26 Off.l.26 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Wenche Lie SKLO 17/01486-631 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Øivind Andreas Hanssen SKLO 17/01486-632 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD - BPA Ida Kristin Michelsen Håkonsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK 47/52 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - TRYGGE BARNEHAGER - 47/52 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - TRYGGE BARNEHAGER Birkeland Maskinentreprenør AS MHV 17/01860-001 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Egil Andreas Storesund Hanssen SKLO 17/01486-633 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Jørgen Mikal Erland SKLO 17/01486-634 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR MAPPE 3 - MERKNADER TIL KOMMUNEPLAN FOR KULTUR 2016-2025 - FRA HELSE- OG OMSORGSETATEN, KARMØY KOMMUNE Karmøy kommune AHT01 17/00166-006 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Bente Albertsen SKLO 17/01486-635 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
U TEK 60/119 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 60/119 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 17/1268 Tommy Salvanes XXI 17/01268-003 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Bente Albertsen SKLO 17/01486-636 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK PLAN 2095 - DETALJREGULERING FOR VEA - 5/438 - SVAR FRA FYLKESRÅDMANNEN PÅ SPØRSMÅL ANGÅENDE UNDERSØKELSESOMRÅDE (KOPIMOTTAKER) PLAN 2095 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEA - GNR. 5/438 Rogaland Fylkeskommune MAA05 16/01801-006 2017/04/27
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02407-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Ida Elise Berg Østebrøt SKLO 17/01486-637 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Karianne Thorshaug SKLO 17/01486-638 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/27
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - SAK 17/512 - BER OM INNSYN I TILBUD Haakull & Ersland AS KEB 17/00512-025 2017/04/27
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - SVAR - SAK 17/512 - BER OM INNSYN I TILBUD Haakull & Ersland AS KEB 17/00512-026 2017/04/27