Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00272-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SVAR SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Mosbronvegen 24 OFL 17/00002-029 2017/04/24
U TEK 58/291 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRELSESARMEENS EIENDOMMER AS - 58/291 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRELSESARMEENS EIENDOMMER AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01652-002 2017/04/24
U TEK 58/294 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH - 58/294 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01644-002 2017/04/24
U TEK 58/295 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK - 58/295 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01624-002 2017/04/24
U TEK 58/293 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASTOR DAMM V/HILD KIRSTEN DAMM - 58/293 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASTOR DAMM V/HILD KIRSTEN DAMM Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01623-002 2017/04/24
U TEK 58/379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROLF NYGAARD - 58/379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROLF NYGAARD Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01622-002 2017/04/24
U TEK 119/627 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG DEL AV REKKEHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/627 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG DEL AV REKKEHUS Jakob Stol KHM 17/01145-006 2017/04/24
U TEK PAPIRSORTERING OG ANDRE FRAKSJONER - INNHENTING AV TILBUD PÅ SALG AV USORTERT PAPIR Ragnsells, Stena,Geminor,Norsk gjenvinning MHV 12/00205-080 2017/04/24
I TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Fylkesmannen i Rogaland EDH 17/00874-009 2017/04/24
I TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS IGR 16/02124-014 2017/04/24
U TEK 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE - FASADEENDRING . TERRASSE OG SKYVEDØR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE - FASADEENDRING . TERRASSE OG SKYVEDØR Trond Tunes KHM 17/01481-004 2017/04/24
U TEK 42/223 - SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 42/223 - SØRHÅLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE August Solem Vikra JHE05 16/04859-006 2017/04/24
I TEK 15/2432 OG 15/2433 - ODDABAKKEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS, TOMT 1 OG 2 (ODDABAKKEN 5 OG 7) - 15/2432 OG 15/2433 - SØKNAD OM ENDRING, INSTALLERING AV PIPE OG ILDSTED Trygve J Sjøen AS IGR 15/00050-009 2017/04/24
U TEK 122/4 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG, VANN OG AVLØP - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 122/4 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG, VANN OG AVLØP Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/01587-004 2017/04/24
U TEK 18/10 OG 18/15 - FAGERLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING AV GRUNN TIL G/S VEG - 18/10 OG 18/15 - FAGERLAND - UFULLSTENDIG SØKNAD Statens Vegvesen Region Vest sak 16/182139 EDH 16/04891-006 2017/04/24
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 148/134 - VEDRØRENDE FERDIGATTEST FOR UTFØRT TILTAK IFBM NYBYGG HAGESTUE Sissel Helen Yrkje IGR 17/00073-017 2017/04/24
U TEK 76/27 - KALSTØVEGEN, VIKENE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 76/27 - KALSTØVEGEN, VIKENE - TILBYGG ENEBOLIG Stig Øyvind Steinkopf Hjelmås KHM 17/01432-004 2017/04/24
U TEK 114/208 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 114/208 - TILLATELSE Roger Smistad EDH 17/01645-002 2017/04/24
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL REKLAMESKILT Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/01063-008 2017/04/24
I TEK 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR - 61/51 - BESTILLING AV UTSTIKKING I K Gabrielsen JHE 17/00664-007 2017/04/24
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED GARASJER - BYGG SØR - 149/51 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hus28 AS KMY 16/02563-009 2017/04/24
U TEK 17/7 , 9, 12, 17, 24, 25, 30, 63, 65, 66, 70, 74, 77, 78, 136 - ÅDLAND - DELING AV GRUNNEIEDNOM - AREALOVERFØRING TIL VEG - UFULLSTENDIG SØKNAD Statens Vegvesen Region Vest , sak 16/183167 EDH 16/04911-006 2017/04/24
U TEK 148/771 - AUSTBØVEGEN - NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/771 - AUSTBØVEGEN - NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Omega Areal AS IGR 17/01366-004 2017/04/24
I TEK 58/523 - KOPERVIK - NYBYGG KIRKE - 58/523 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE, ENDRING I ANSVARSRETT Procon AS KMY 15/02328-021 2017/04/24
I TEK 88/241 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE. TAKOVERBYGG/LAGER - 88/241 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Veidekke Entreprenør AS JHE05 12/05061-006 2017/04/24
I TEK 22/330 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 22/230 - REVIDERT SITUASJONSPLAN Hans J Rasmussen AS KHM 17/01322-006 2017/04/24
I TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - 2/177 - FORELØPIG MELDING I KLAGESAK - SETTEFYLKESMANN - FYLLING I SJØ MM Fylkesmannen I Telemark GTH 16/03019-022 2017/04/24
I TEK 87/196 - PRESTANESBAKKEN, NORDRE VELDE - TILBYGG; CARPORT OG TAK OVER TERRASSE - 87/196 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON Regine Grønnestad Velde KHM 17/01244-003 2017/04/24
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - FJORDTUR MED CHRISTIAN RADICH, 13.08.17 Stiftelsen Christian Radich EVI1 16/05163-046 26 Off.l.26 2017/04/24
U TEK 147/631 - TOMT K4, 4-6, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/631 - FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 05/03152-007 2017/04/24
U TEK 147/623 - TOMT K5, 3-4, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/623 - FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 05/03154-006 2017/04/24
U TEK 63/24 - MYRÅ, NORDSTOKKE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 63/24 - FERDIGATTEST Anders Holgersen KMY 16/04173-004 2017/04/24
U TEK 133/132 - FEØY, NYBYGG FRITIDSBOLIG - 133/132 - FERDIGATTEST Kai Henrik Thorbjørnsen KMY 12/03447-010 2017/04/24
U TEK 4/150 - SKARSVEGEN, MUNKAJORD. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE. - 4/150 - FERDIGATTEST Ole Kristian Hereid KMY 12/03707-006 2017/04/24
U TEK 58/326 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/326 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01717-002 2017/04/24
U TEK 58/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/35 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01716-002 2017/04/24
U TEK 58/347 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE WELDE - 58/347 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE WELDE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01715-002 2017/04/24
U TEK 58/346 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE - 58/346 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR BOGE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01708-002 2017/04/24
U TEK 58/344 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/344 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01681-002 2017/04/24
U TEK 58/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK AUSTBØ - 58/210 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ERIK AUSTBØ Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01680-002 2017/04/24
U TEK 58/339 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LEONARD BREKKE - 58/339 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MAGNUS LEONARD BREKKE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01678-002 2017/04/24
U TEK 58/341 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI AUSTBØ - 58/341 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI AUSTBØ Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01676-002 2017/04/24
U TEK 58/337 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOFIE GISMERVIK - 58/337 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOFIE GISMERVIK Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01672-002 2017/04/24
U TEK 58/338 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK SANITETSFORENING - 58/338 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK SANITETSFORENING Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01668-002 2017/04/24
U TEK 58/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK SANITETSFORENING - 58/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK SANITETSFORENING Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01667-002 2017/04/24
U TEK 58/334 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAALAND & THUESTAD EIENDOM AS - 58/334 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAALAND & THUESTAD EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01666-002 2017/04/24
U TEK 58/333 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS THORVALD WORRE - 58/333 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS THORVALD WORRE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01665-002 2017/04/24
U TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - MANGELFULL SØKNAD Opus Arkitekter AS KHM 17/01410-003 2017/04/24
I TEK 2/14 - SÆVIK - BRYGGE - 2/14 - SÆVIK - BRYGGE Hereid Hus AS IGR 17/01776-001 2017/04/24
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR MAPPE 3 - HØRINGSSVAR FRA FYLKESRÅDMANNEN, KULTURAVDELINGEN Rogaland Fylkeskommune AHT01 17/00166-005 2017/04/24
I TEK 107/1 - LINDØY - UTVIDELSE AV TURVEG I FRILUFTSOMRÅDET - 107/1 - TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM UTVIDELSE AV TURVEG PÅ LINDØY Omega Areal AS OHA 16/04892-004 2017/04/24
U TEK 58/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNITON KOPERVIK AS - 58/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNITON KOPERVIK AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01591-002 2017/04/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01215-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1994-2011 - 123/64 OG 123/146 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE/REVIDERT SØKNAD Berge Sag og Trelast AS EDH 17/01047-004 2017/04/24
U TEK 58/252 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGA HANSEN - 58/252 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGA HANSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01590-002 2017/04/24
U TEK 58/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS - 58/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01585-002 2017/04/24
U TEK 58/246 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - 58/246 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01584-002 2017/04/24
U TEK 99/30 - REIARVEGEN, VORÅ - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE - 99/30 - REIARVEGEN, VORÅ - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen EDH 17/01474-004 2017/04/24
U TEK 58/262 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SERINA HYSTAD - 58/262 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SERINA HYSTAD Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01576-002 2017/04/24
U TEK 58/259 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ARVID VALENTINSEN - 58/259 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ARVID VALENTINSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01575-002 2017/04/24
U TEK 64/300 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD - 64/300 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01574-002 2017/04/24
U TEK 64/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MISJONSHUSET EMMAUS - 64/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MISJONSHUSET EMMAUS Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01572-002 2017/04/24
U TEK 64/118 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD - 64/118 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01570-002 2017/04/24
U TEK 64/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD EDGAR GISMERVIK - 64/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD EDGAR GISMERVIK Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01498-002 2017/04/24
U TEK 58/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - STED: KARMSUNDSGATA 7, 4250 KOPERVIK - 58/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - STED: KARMSUNDSGATA 7, 4250 KOPERVIK Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01509-002 2017/04/24
U TEK 58/418 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN S. KRISTOFFERSEN - 58/418 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN S. KRISTOFFERSEN Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01489-002 2017/04/24
U TEK 58/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE HODNE - 58/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE HODNE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01566-002 2017/04/24
U TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - FORHOLDET TIL REGIONALPLAN Fylkesmannen i Rogaland - kommunalavd. IGR 17/01469-007 2017/04/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-222 25 Offl §25 2017/04/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-223 25 Offl §25 2017/04/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - SØKNAD BLI01 17/01761-002 25 Offl §25 2017/04/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK AMBULERENDE SPESIALPEDAGOGER - SØKNAD RLE 17/01762-002 25 Offl §25 2017/04/24
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - GJELDER GJERDE/SIKRING AV ANLAGT BANE PÅ HELGANES - HENVENDELSE VEDRØRENDE KRENKING AV EIENDOM PÅ 83/1 Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-031 2017/04/24
U TEK GRAVESØKNAD - LYNGHAUGVEGEN 8, SKUDENESHAVN - SVAR - GRAVESØKNAD - LYNGHAUGVEGEN 8, SKUDENESHAVN Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/01751-002 2017/04/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.01.18 Caroline Sørheim Pedersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 148/105 - NORHEIM IDRETTSHALL BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 148/105 - NORHEIM IDRETTSHALL Norheim Skole JHN 12/00983-004 2017/04/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - SØKNAD OM GODKJENNING AV HUSSTANDSMEDLEM BMV 17/01763-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAM.AVLASTER Thor Olav Frette SKLO 17/01486-479 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.04.17 T.O.M 31.01.18 Kari Strand Storesund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK NORDTUNET RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-005 2017/04/24
U TEK 116/31 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVAR - 116/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - EGIL AMUNDSEN Egil Amundsen BJP01 17/01733-002 26 Off.l.26 2017/04/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MIDDVIK FERIESENTER - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MIDDVIK FERIESENTER Magne Nilsen JMJ03 17/01547-002 2017/04/24
U TEK 118/32 - MYKLABUST - BRUKSENDRING FRIDTIDSBOLIG TIL ENEBOLIG - 118/32 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING FRIDTIDSBOLIG TIL ENEBOLIG Aijala Timo Juhani JKV 16/05096-004 2017/04/24
I TEK 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 122/14 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND, RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær OHA 17/01764-001 2017/04/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.04.17 T.O.M 31.12.17 Andrine Håvardsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT STILLING JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Fredrik Tobias Sangeus SKLO 17/01486-480 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 115/46 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 115/46 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Arne Mandius Vikingstad JMJ03 17/01651-002 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Siri Mundheim SKLO 17/01486-481 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 60/24 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVAR - 60/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HANS GEORG JELSA Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/01756-002 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Fredrik Tobias Sangeus SKLO 17/01486-482 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SEN ELEVSAK - INKALLING TIL HOVEDFORHANDLING KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Einar Hansen SKLO 17/01486-483 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/978 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eli Hovland for arkitektkontoret Knut Kolstø AS GEL 17/00012-197 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Margrethe Stensland SKLO 17/01486-484 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK STENGING OG BRUK AV VEGER I FORBINDELSE MED IDRETTSAKTIVITETER M.M. - SVAR PÅ SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ARRANGERE SYKKELRITT - SØR KARMØY RUNDT 14.05.2017 (KOPIMOTTAKER) Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HPE 12/01960-036 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Margrethe Stensland SKLO 17/01486-485 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 4/25 - BESTILLING AV NABOLISTE Halsne Bygg AS GEL 17/00012-198 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Fredrik Tobias Sangeus SKLO 17/01486-486 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 13/741 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 32 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/613 - 13/609 - RØRLEGGERMELDING: BYGG 32 - NYBYGG - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK: 15/613 Vedavågen Rør AS MHV 17/01701-002 2017/04/24
U TEK 117/39 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVAR - 117/39 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LUBNA KAMAL FAKHRI/ISAM ABDUL AL-QAISI Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/01632-002 2017/04/24
I TEK 68/336 - INDRE EIDE. TILBYGG ENEBOLIG - 68/336 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Johannes Medhaug KMY 12/03400-009 2017/04/24
I SEN ELEVSAK - OVERSENDINGSBREV KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Siri Mundheim SKLO 17/01486-487 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 12/415 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVAR - 12/415 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - STIG ANDRE NILSEN Stig Andre Nilsen BJP01 17/01694-002 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Fredrik Tobias Sangeus SKLO 17/01486-488 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 58/220 - KARMØY KINO BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 58/220 - KARMØY KINO Karmøy Kommune JHN 12/00303-004 2017/04/24
U TEK 84/30 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVAR - 84/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Selma Sabic BJP01 17/01758-002 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Jan Helge Aske SKLO 17/01486-489 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 42/223 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SOLEM VIKRA BYGGESAK 16/4859 - 42/223 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SOLEM VIKRA BYGGESAK 16/4859 VEDAVÅGEN RØR AS MHV 17/01488-002 2017/04/24
I SEN STORHALL KARMØY - REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I STORHALL KARMØY AS - 03.04.17 Storhall Karmøy AS KTV 14/00554-036 2017/04/24
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00666-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - PLASSERING AV PUMPESTASJON - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Advokat Carl Fredrik Hestbek HDO 15/04310-028 2017/04/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01650-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Marie Hansen SKLO 17/01486-490 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER I 2017 Himsligt AS EVI1 16/05163-047 2017/04/24
U TEK 75/54 - SUNDVEGEN, KVALAVÅG. BYGNINGSKONTROLL - 75/54 - SUNDVEGEN, KVALAVÅG. BYGGETILSYN Khv AS JHE05 10/02535-012 2017/04/24
U TEK 15/29 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/144 - 15/29 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Nils Magnar Liknes HAS 17/00725-014 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Helge Waage SKLO 17/01486-491 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 149/423, SEKSJ. 1-4, STØLSTUNET, SPANNE. NYBYGG GARASJE - 149/423 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik Entreprenør AS KMY 12/04089-006 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Helge Waage SKLO 17/01486-492 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SEN TELEFONI 2017 - FELLESANBUD TELEFONI-AVTALE - BEKREFTELSE Strand kommune TRS 16/04506-002 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Fredrik Taraldsøy SKLO 17/01486-493 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 58/220 - KARMØY FOLKEBIBLIOTEK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 58/220 - KARMØY FOLKEBIBLIOTEK BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Karmøy Folkebibliotek JHN 12/00685-005 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Ellen Askeland SKLO 17/01486-494 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Ellen Askeland SKLO 17/01486-495 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SEN GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN RØR TIL BOLIG - GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN Khv AS TOG 17/01770-001 2017/04/24
U TEK FREDTUN LEIRSTED - 50/40 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN FREDTUN LEIRSTED - 50/40 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Fredtun Leirsted JHN 12/01510-007 2017/04/24
I HSE OMSORGSPOENG-/OPPTJENING - INNHENTING AV OPPLYSNINGER - INNHENTING AV OPPLYSNINGER SALF Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Ellen Askeland SKLO 17/01486-496 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - UTTALE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen EDH 17/00874-010 2017/04/24
I TEK 15/329 - ØYAVEGEN, ÅKRA, NYBYGG GARASJE, RESTAURERING AV BOD - 15/329 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sissel Aud Oldeide-Runehäll JKV 16/01821-006 2017/04/24
U TEK GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN, ÅKREHAMN RØR TIL BOLIG - SVAR - GRAVESØKNAD - MYRDALVEGEN Khv AS KSU01 17/01770-002 2017/04/24
U TEK 86/23 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/877 - 86/238 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Karmøy kommune v/Jarle Nilsen HAS 17/01027-016 2017/04/24
I TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL UTBEDRING - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKNR.:2017/401462/200 RBE08 17/01040-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Svein Magne Krokå SKLO 17/01486-497 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Håvard Eide SKLO 17/01486-498 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM MIDLER TIL RESTAURERING AV FOSEN BEDEHUS Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø AAL 17/00116-004 2017/04/24
I TEK 15/1321 - STØLAVEGEN, ÅKRA - HAGESTUE - 15/1321 - SØKNAD OM FERDIGATTEST PTA Bygg AS JKV 15/02656-003 2017/04/24
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUDSBREV - V01 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Ingeniørfirmaet L S Solland AS JHK 14/01402-235 2017/04/24
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01771-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUDSBREV - V01 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Apply Tb AS JHK 14/01402-236 2017/04/24
U TEK 4/366 - MUNKEJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/702 - 4/428 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Ove Olsen HAS 16/01153-017 2017/04/24
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 2017/407670/200 RBE08 17/01318-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 15/1321 - STØLAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 15/1321 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Pta Bygg AS JKV 15/01836-006 2017/04/24
I TEK HAUGESUND LUFTHAVN - EKSPROPRIASJON - HAUGESUND LUFTHAVN - SAK OM VEDTAK OM EKSPROPRIASJON FOR GNR. 82/14, 54, 55 OG 269 I KARMØY KOMMUNE Avinor AS SMO02 17/01412-007 2017/04/24
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUDSBREV - V01 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Gk Inneklima AS JHK 14/01402-237 2017/04/24
I TEK 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/251 - UTTALE TIL DISPENSASJON Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01169-006 2017/04/24
I TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/03772-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Tora Margrethe Eide SKLO 17/01486-499 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01772-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - GJELDER VA-SANERING JOVIKVEGEN - ANBUDSKONKURRANSE Risa AS JTH 15/04912-019 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Margrethe Stensland SKLO 17/01486-500 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Håvard Eide SKLO 17/01486-501 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 42/223 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED ØYGARDSHAUGEN August Solem Vikra BFH 17/00007-035 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Tora Margrethe Eide SKLO 17/01486-502 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/01319-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 54/48 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - 54/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - WAYNE RONNIE MIDBØE Wayne Ronnie Midbøe BJP01 17/01773-001 26 Off.l.26 2017/04/24
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUDSBREV - V01 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Haugesund Ventilasjon Service AS JHK 14/01402-238 2017/04/24
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/01319-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUDSBREV - V01 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Fronta Ventilasjon AS JHK 14/01402-239 2017/04/24
I SKU PERS0NALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED MYKJE SKOLE Silje Dahle Hausken RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - UTLYSING AV TILSKOT TIL SYMJEOPPLÆRING FOR NYKOMNE MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR OG VAKSNE 2017 Fylkesmannen i Rogaland BNO 12/02867-014 2017/04/24
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER/VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Andreas Østensen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER/VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE John-Olof Svensson Haakonseth RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 115/67, 115/77, 115/81 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - 115/67, 115/77, 115/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RONNY-EMIL LARSEN Ronny-Emil Larsen BJP01 17/01774-001 26 Off.l.26 2017/04/24
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER/VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Hilde Lindaas Ekroll RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - ENDRINGER I LEGEMIDDELFORSKRIFTEN OG BLÅRESEPTFORSKRIFTEN Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 16/00007-151 2017/04/24
I SEN PLAN 479-1 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES GRAVPLASS - ENDRING - AUTOMATISK FREDA HULVEG - OVERSENDER DETALJERT KART PLAN 479-1 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES GRAVPLASS - MINDRE ENDRING - AUTOMATISK FREDA HULVEG Rogaland fylkeskommune JST 17/01485-004 2017/04/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.01.18 Caroline Sørheim Pedersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE PERSONALMAPPE - VEDR. UFØREPENSJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - SVAR AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG FERKINGSTAD IDRETTSLAG FOR 2017 - ANGÅENDE TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER Ferkingstad Idrettslag OFL 17/00005-018 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Randi Wasbrekke Ingvaldsen SKLO 17/01486-503 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Ragnhild Taranger SKLO 17/01486-504 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 58/230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV ODDBJØRN EIKILL - 58/230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV ODDBJØRN EIKILL Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01565-002 2017/04/24
U TEK 58/480 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STINE MARIE HAALAND - 58/480 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STINE MARIE HAALAND Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01549-002 2017/04/24
U TEK 58/224 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EVA UTSETH GANGSTØ - 58/224 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EVA UTSETH GANGSTØ Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01554-002 2017/04/24
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT VED PPT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 149/8 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETINING STD: 16/5115 - 149/470 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 17/00898-014 2017/04/24
U TEK 58/233 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEON DALE - 58/233 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEON DALE Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01564-002 2017/04/24
I TEK 90/56 - FISKÅ - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 90/56 - MONTERT BIOVAC MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS JHE05 16/03434-007 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Ragnhild Taranger SKLO 17/01486-505 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KOPI AV OPPGJØR VEDRØRENDE SALG AV GULETJØDNVEGEN 95, KOPERVIK BMV 16/04240-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SMEDHAUGVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SMEDHAUGVEGEN Bjørnar Solheim ALI 17/01777-001 2017/04/24
U SEN KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER KSE 16/03340-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Ragnhild Taranger SKLO 17/01486-506 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Elisabeth Bjørgen SKLO 17/01486-507 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 54/25 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 54/25 - MONTERT BIOVAC MINIRENSEANLEGG Biovac Environmental Technology AS JHE05 16/03425-006 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Kristian Stangeland Blikshavn SKLO 17/01486-508 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 69/71 - ØYGARDEN, MIDTRE EIDE, FORSTØTNINGSMUR - 69/71 - ØYGARDEN, MIDTRE EIDE, FORSTØTNINGSMUR Ktv Bygg AS KIS 17/01778-001 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Marte Brekke SKLO 17/01486-509 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 15/977 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PLANERING OG STØYVEGG - 15/977 - MØTENOTAT FRA 18.04.2017 Oddmund Paulsen IGR 16/03168-009 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Vegard Bergjord SKLO 17/01486-510 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 21.04.17 EXTRA KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01711-041 2017/04/24
I SEN KIWI STANGELAND SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 21.01.17 KIWI STANGELAND NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00842-026 2017/04/24
I SEN REMA 1000 BYGNES SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 21.04.17 REMA 1000 BYGNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02909-015 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Ragnhild Taranger SKLO 17/01486-511 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 21.04.17 REMA 1000 NORHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00378-046 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Ragnhild Taranger SKLO 17/01486-512 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL ARRANGEMENT 6. - 11. JUNI - KOPERVIK FESTIVAL 2017 Kopervik Festival 2017 HPE 12/03072-036 2017/04/24
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL UTSKIFTING AV GARASJEPORT Kåre Hansen AAL 17/00116-005 2017/04/24
U TEK 133/7 OG 133/37 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/4991 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 133/7 I KARMØY KOMMUNE Sjursen Kari Østervoll AMJ 17/00739-001 2017/04/24
U TEK 133/7 OG 133/37 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/4991 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 133/7 I KARMØY KOMMUNE Sjursen Rolf Jacob AMJ 17/00739-002 2017/04/24
U TEK 133/7 OG 133/37 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/4991 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 133/7 I KARMØY KOMMUNE Christiansen Knut Bendik AMJ 17/00739-003 2017/04/24
U TEK 133/7 OG 133/37 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/4991 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 133/7 I KARMØY KOMMUNE Christiansen Peder AMJ 17/00739-004 2017/04/24
U TEK 133/7 OG 133/37 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD 16/4991 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 133/7 I KARMØY KOMMUNE Arve Børseth Bjørnsen AMJ 17/00739-005 2017/04/24
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ØYVIND LARSEN - SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Øyvind Larsen SKM 17/01780-001 2017/04/24
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 50/47 - FALNES PRESTEGÅRD - VÅTROM I NAUST - 50/47 - FALNES PRESTEGÅRD - UTSLIPPSTILLATELSE KTV Bygg AS OHA 17/01707-002 2017/04/24
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - 86/7 ØYSTEIN CLAUSEN Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-052 2017/04/24
U TEK 115/67, 115/77, 115/81 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVAR - 115/67, 115/77, 115/81 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - RONNY-EMIL LARSEN Ronny-Emil Larsen BJP01 17/01774-002 2017/04/24
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - SVAR - PLASSERING AV PUMPESTASJON - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Advokat Carl Fredrik Hestbek HDO 15/04310-029 2017/04/24
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - 86/7 ØYSTEIN CLAUSEN Petter J. Rasmussen AS SKM 17/00008-053 2017/04/24
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL RESTAURERING AV FOSEN BEDEHUS Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø AAL 17/00116-006 2017/04/24
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - ØNSKER Å RESERVERE BLIKSHAVN LEIRPLASS - 9. JUNI 2017 Åkrehamn vgs. TVI 12/01968-106 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Glenn Arne Ertenstein SKLO 17/01486-513 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Gro Marit Messmer Larsen SKLO 17/01486-514 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - 75/48 Kvalavåg Montessoriskole AS SKM 17/00008-054 2017/04/24
I TEK STARTLÅN - SIGNERT AVTALE OM TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG RBE08 17/00624-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Gro Marit Messmer Larsen SKLO 17/01486-515 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 54/48 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - SVAR - 54/48 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - WAYNE RONNIE MIDBØE Wayne Ronnie Midbøe BJP01 17/01773-002 2017/04/24
I TEK 25/224 , 25/131 OG 25/130 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER JOHNSEN, ANNE MARTHEA - 25/224 , 25/131 OG 25/130 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER JOHNSEN, ANNE MARTHEA Anne Marthea Johnsen ALA04 17/01782-001 2017/04/24
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM AVTALE FOR OPPLÆRING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U SKU PERSONALMAPPE - PED.LEDERTILLEGG FOR EN PERIODE ETTERBETALES RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT John Stian Johannessen SKLO 17/01486-516 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2618,2619,2620 - 69/71 - MIDTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Sigbjørn Stange Eiendom AS EDH 17/01781-001 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT / FAM.AVLASTER Kristian Frette SKLO 17/01486-517 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK NYTT VEGNAVN - SKIPPERVEGEN - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT VEGNAVN - SKIPPERVEGEN Karmøy kommune BFH 17/00798-004 2017/04/24
I TEK 133/170 - FEØY. NYBYGG ENEBOLIG, NAUST, KAI OG UTSLIPPSTILLATELSE - 133/170 - (KOPIMOTTAKER) FYLKESMANNENS BEHANDLING AV KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER Fylkesmannen I Aust- og Vest-Agder GTH 10/00622-130 2017/04/24
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - BOLIGTOMT I KARMØY KOMMUNE Hans J Rasmussen Prosjekt As GER01 17/01269-001 2017/04/24
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - BOLIGTOMT I KARMØY KOMMUNE Breivik Jens Georg GER01 17/01269-002 2017/04/24
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - BOLIGTOMT I KARMØY KOMMUNE Valderhaug Celina GER01 17/01269-003 2017/04/24
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - BOLIGTOMT I KARMØY KOMMUNE Valderhaug Elias GER01 17/01269-004 2017/04/24
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - BOLIGTOMT I KARMØY KOMMUNE Hans J Rasmussen Prosjekt As GER01 17/01269-005 2017/04/24
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - BOLIGTOMT I KARMØY KOMMUNE Rasmussen Hans Jas GER01 17/01269-006 2017/04/24
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 STD:16/4645 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - BOLIGTOMT I KARMØY KOMMUNE Breivik Jens Georg GER01 17/01269-007 2017/04/24
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV AVTALE ETTER AML §10-12(4) - KARMØY KOMMUNE AVD. TOMASVEGEN 16 Fellesorganisasjonen (fo) RLA 12/00092-235 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Pia Susanne Helgeland Flygansvær SKLO 17/01486-518 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK AVFALLSSTATISTIKK/OPPRYDNINGSAKSJON OPPRYDNINGSAKSJONER - AVFALLSSTATISTIKK/OPPRYDNINGSAKSJON OPPRYDNINGSAKSJONER skoler og barnehager MHV 12/02432-011 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Ann Iren Fredriksen SKLO 17/01486-519 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1182 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 147/30 I KARMØY KOMMUNE Hansen Ann Kirsten JHE 17/01487-001 2017/04/24
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1182 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 147/30 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Brit Karin JHE 17/01487-002 2017/04/24
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1182 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 147/30 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Brit Karin JHE 17/01487-003 2017/04/24
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1182 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 147/30 I KARMØY KOMMUNE Moksheim Solfrid Lillian JHE 17/01487-004 2017/04/24
U TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/1182 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 147/30 I KARMØY KOMMUNE Skibness Kirsten Moxheim JHE 17/01487-005 2017/04/24
U TEK AVFALLSSTATISTIKK/OPPRYDNINGSAKSJON OPPRYDNINGSAKSJONER - AVFALLSSTATISTIKK/OPPRYDNINGSAKSJON OPPRYDNINGSAKSJONER VELFORENINGER MHV 12/02432-012 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Henning Søderlund SKLO 17/01486-520 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U SKU REALFAGSKOMMUNE - INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPE FOR REALFAGSKOMMUNE Linda Velle Sjøen BNO 15/05028-022 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER SKLO 17/01486-521 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Wenche Vedø SKLO 17/01486-522 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Trude Johansen SKLO 17/01486-523 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 15/1321 - STØLAVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 15/1321 - TILSYN MED PRODUKTDOKUMENTASJON Pta Bygg AS JKV 15/01836-007 2017/04/24
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 125/19 I KARMØY KOMMUNE Johansen Jon Bodvard GER01 17/01425-001 2017/04/24
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 125/19 I KARMØY KOMMUNE Hjartnes Arthur GER01 17/01425-002 2017/04/24
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 125/19 I KARMØY KOMMUNE Brandtzæg Eldbjørg GER01 17/01425-003 2017/04/24
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 125/19 I KARMØY KOMMUNE Hjartnes Håkon GER01 17/01425-004 2017/04/24
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4868 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLEGGSAREAL 125/19 I KARMØY KOMMUNE Kk V/knut Sunnanå GER01 17/01425-005 2017/04/24
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-169 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 148/938 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FV. 923 I KARMØY KOMMUNE - 148/938 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Statens Vegvesen Region Vest v/Ingunn Hauge MAH 17/01326-004 2017/04/24
I SEN MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - ØNSKE OM SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE OG DEN NORSKE FILMFESTIVALEN Den Norske Filmfestivalen AS KTV 12/00023-114 2017/04/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL TRYGDEBOLIG BMV 17/00272-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00272-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Julie Nordanger JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I SKU ELEVMAPPE - AVTALE OM GRUNNSKOLEOPPLÆRING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER Johanne Østhus Hansen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 John Arne Gaard Nilsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Elisabeth Kristiansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Karianne Thorshaug JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Johannessen Odd Birger ALA04 17/01109-002 2017/04/24
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Johannessen Magnar ALA04 17/01109-003 2017/04/24
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Johannessen Leif Otto ALA04 17/01109-004 2017/04/24
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Johannessen Bjørn ALA04 17/01109-005 2017/04/24
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Hanstvedt Lloyd ALA04 17/01109-006 2017/04/24
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Kallevik Mardon ALA04 17/01109-007 2017/04/24
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Nævdal Astrid ALA04 17/01109-008 2017/04/24
U TEK 63/106 - NORDSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING I KARMØY KOMMUNE Nævdal Hogne ALA04 17/01109-009 2017/04/24
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - OM INNLEVERING AV REGNEARK M.M. Kjosavik AS TRS 16/04015-052 2017/04/24
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/00666-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/24