Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - TILBUD BLI01 16/05120-080 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/05120-081 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-082 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-083 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-084 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-085 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-086 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-087 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-088 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-089 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-090 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-091 25 Offl §25 2017/04/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-221 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-404 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-405 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-406 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-407 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-408 25 Offl §25 2017/04/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-409 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - TILBUD ARO07 17/00753-073 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - ARBEIDSAVTALE ARO07 17/00753-074 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - BEKREFTELSE MSTA 17/01379-009 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - BEKREFTELSE MSTA 17/01379-010 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - INTERVJU MSTA 17/01379-011 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - BEKREFTELSE MSTA 17/01379-012 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - INTERVJU MSTA 17/01379-013 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - BEKREFTELSE MSTA 17/01379-014 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - INTERVJU MSTA 17/01379-015 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - BEKREFTELSE MSTA 17/01379-016 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - INTERVJU MSTA 17/01379-017 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - BEKREFTELSE MSTA 17/01379-018 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - INTERVJU MSTA 17/01379-019 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - BEKREFTELSE MSTA 17/01379-020 25 Offl §25 2017/04/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - INTERVJU MSTA 17/01379-021 25 Offl §25 2017/04/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 97,65 % I LANGTURNUS,FAST. - SØKNAD JBR04 17/01760-002 25 Offl §25 2017/04/22