Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - INNBRUDD OG HÆRVERK STORAMYRVEIEN 14, SKUDENES. LAGER TEKNISK ETAT Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt IBR 17/00629-023 2017/04/21
U TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SVAR - SØKNAD OM BELYSNING I LEKEPARK PÅ GNR/BNR 13/198 Finklavegen velforening ALI 12/00420-047 2017/04/21
U SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - FULLMAKT TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE DEN 27.04.17 SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS SEI04 12/03966-049 2017/04/21
U TEK 79/20 - VISNESVEGEN, VISNES - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 79/20 - TILLATELSE Tor Olav Øvretveit EDH 17/01514-002 2017/04/21
I TEK 133/132 - FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 133/132 - FERDIGMELDING RØR Vedavågen Rør AS ALS06 13/02200-006 2017/04/21
I TEK 133/132 - FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 133/132 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vedavågen Rør AS KMY 13/02200-007 2017/04/21
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 23: Haaland & Thuestad AS OGT 14/03865-115 2017/04/21
U TEK 102/216 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG NÆRINGSBYGG - 102/216 - FERDIGATTEST - TILBYGG NÆRINGSBYGG Omega Areal AS JKV 12/05347-008 2017/04/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BYTTE AV UTLEIEBOLIG BMV 16/03880-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U SKU FJORD MOTORPARK - SVAR - BER OM SVAR - SPØRSMÅL OM SPILLEMIDDELFINANSIERT IDRETTSANLEGG OG FORTJENESTE TIL PRIVATE FORTJENESTEBASERTE AKTØRER Nabogruppen OFL 12/00328-177 2017/04/21
I TEK 15/2432 OG 15/2433 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG, TILTAKSHAVER: TRYGVE J SJØEN PROSJEKT BYGG 1-2 (ODDABAKKEN 5 OG 7) - BYGGESAK 15/50 - 15/2432 OG 15/2433 - FERDIGMELDING RØR BYGG 1-2 (ODDABAKKEN 5 OG 7) - BYGGESAK 15/50 Vassbakk & Stol AS ALS06 15/01700-005 2017/04/21
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BMV 16/03880-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U SEN KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER KSE 16/03340-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK 60/98 - RØRLEGGERMELDING- BESTÅENDE BYGG - JAN IVAR THAULE - 60/98 - KLAGESAK - RØRLEGGERMELDING Jan Ivar Thaule MHV 17/01731-001 2017/04/21
U TEK 58/523 - KOPERVIK - NYBYGG KIRKE - 58/342 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS KMY 15/02328-020 2017/04/21
U TEK 70/14, 70/38, 70/51, 70/68 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KNUT TJØSVOLL - FORPAKTER: KRISTIAN TJØSVOLL - DELEGASJONSVEDTAK - FORPAKTNINGSKONTRAKT - 70/14, 70/38, 70/51, 70/68 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KNUT TJØSVOLL - FORPAKTER: Kristian Tjøsvoll LKS 17/01525-002 2017/04/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-219 25 Offl §25 2017/04/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-220 25 Offl §25 2017/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-698 25 Offl §25 2017/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-699 25 Offl §25 2017/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-700 25 Offl §25 2017/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-701 25 Offl §25 2017/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-702 25 Offl §25 2017/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-703 25 Offl §25 2017/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-397 25 Offl §25 2017/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-398 25 Offl §25 2017/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-399 25 Offl §25 2017/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-400 25 Offl §25 2017/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-401 25 Offl §25 2017/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-402 25 Offl §25 2017/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET KHO 17/00571-403 25 Offl §25 2017/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR I KULTURSKOLEN - TILBUD BLI01 17/01395-010 25 Offl §25 2017/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR I KULTURSKOLEN - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/01395-011 25 Offl §25 2017/04/21
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - HÅNDTERING AV OVERVANN NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE William Kjell Hansen JTH 16/03985-034 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Karina Roaldsøy SKLO 17/01486-443 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Rune Hemnes SKLO 17/01486-444 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Kristoffer Ånensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.12.17 Elin Kvilhaug JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.04.17 T.O.M 31.12.17 Marthe Helen Bosvik Birkeland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK VEGLYS OG GATELYS - SVAR - SØKNAD OM UTELYS TIL LEKEOMRÅDE KVALAVÅG MONTESSORISKOLE Elisabeth Thorsen ALI 12/01112-027 2017/04/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 42/216 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK HARALDSEID, VIKTOR Viktor Haraldseid GEL 17/00012-196 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTER 2015 Henriette Velde Hauge SKLO 17/01486-445 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL TRYGDEBOLIG BMV 16/04529-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK 11/160 - TØMMING AV SEPTIKTANK - SVAR - 11/160 - KLAGE PÅ TØMMING AV SEPTIKTANK STAVA, RUNAR Runar Stava ALS06 17/01630-002 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Henriette Velde Hauge SKLO 17/01486-446 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04529-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG - 140/29 - OSNESVEGEN, OSNES, NYBYGG ENEBOLIG Bas-Konsulent og Arkitekter Bjarne Skattkjær KIS 17/01738-001 2017/04/21
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING - AKTUELL INFORMASJON MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Knut Olav Bøe SKLO 17/01486-447 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING - GODKJENT 7.12.2017 - MERKNADER FRA VESTHEIM EIENDOM AS - 20.04.17 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING Vestheim Eiendom AS MAA05 16/05003-005 2017/04/21
I SKU DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN - AVTALE MELLOM DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN OG H.LILLESUND,O.M VELDE OG V.FOSSUM Karmøy Kommune Oppvekst- Og kulturetaten ANKO 12/00240-060 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Tove Harveland SKLO 17/01486-448 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Knut Olav Bøe SKLO 17/01486-449 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Knut Olav Bøe SKLO 17/01486-450 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK 148/1011 - NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 148/1011 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR 2. Sevland Bunyan Arkitekter AS KMY 16/02431-012 2017/04/21
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Kristin Halvorsen SKLO 17/01486-451 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 140/29 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER H2BYGG & EIENDOM AS RØRLEGGERMELDING NYBYGG 17/1738 - 140/29 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER H2BYGG & EIENDOM AS RØRLEGGERMELDING NYBYGG Rørlegger'n 1 as MHV 17/01739-001 2017/04/21
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - RUSVIKVEGEN, KOPERVIK - SVAR - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - RUSVIKVEGEN, KOPERVIK Anders Rundhaug ALI 17/01446-002 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Kristin Halvorsen SKLO 17/01486-452 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 86/81 - SEAGARDEN AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OPPDATERING VEDRØRENDE AVVIK ETTER BRANNTILSYN 86/81 - SEAGARDEN AS Seagarden AS TSC 12/00315-018 2017/04/21
U TEK 149/392, STEMMEMYR, SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG - 149/382 - FERDIGATTEST Knut Borgenvik KMY 09/01971-030 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Kristin Halvorsen SKLO 17/01486-453 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE KLAGE PÅ FASTLEGE - LEGEUTTALELSE FRA FASTLEGE MMM 16/04921-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Hallvard Mellingen Lothe SKLO 17/01486-454 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET - 66/952 - VALBERGVEGEN, AUSTREIM, NYBYGG ENEBOLIG MED SOKKELLEILIGHET I K Gabrielsen KIS 17/01740-001 2017/04/21
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING I INST.KOKKEFAGET NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Regine Kvilhaug SKLO 17/01486-455 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SVAR - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN FLAKKE, ANITA M/FLERE Anita Flakke ALI 17/01714-002 2017/04/21
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL NÆRVÆRSUTVALG LKN Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-032 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/ FAM.AVLASTER Sondre Folkedal SKLO 17/01486-456 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 13/486 - TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE OG BLOKKMUR MOT VEG - 13/486 - TJØSVOLL - NYBYGG GARASJE OG BLOKKMUR MOT VEG I K Gabrielsen IGR 17/01743-001 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Henriette Velde Hauge SKLO 17/01486-457 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Henriette Velde Hauge SKLO 17/01486-458 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK KOMMUNELAGERET BYGNES - BYGGEMODNING - BESTILLING KNUSING AV MASSER KOMMUNELAGER BYGNES Risa a/s KSU01 16/04295-011 2017/04/21
U TEK NYTT VEGNAVN - SUKKERVIKA - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - NYTT VEGNAVN - SUKKERVIKA Karmøy kommune BFH 17/00161-003 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Henriette Velde Hauge SKLO 17/01486-459 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI ZYZIK, LEON GREGOR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEI EEH 17/01741-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Amalie Nordstokke SKLO 17/01486-460 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING Amanda Karoline Larsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Nina Renate Håversen Nilsen SKLO 17/01486-461 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Nina Renate Håversen Nilsen SKLO 17/01486-462 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - GODKJENT 6.2.2017 - SIGNERT KLAGE - VEDRØRENDE GODKJENT PLAN 5065 GODKJENT 6.2.2017 Robert Horn YSL 14/03400-058 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Mai Ingvild Nilsen SKLO 17/01486-463 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Amalie Nordstokke SKLO 17/01486-464 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV UFØREPENSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Regine Kvilhaug SKLO 17/01486-465 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Sondre Folkedal SKLO 17/01486-466 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Maria Haaland SKLO 17/01486-467 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Maria Haaland SKLO 17/01486-468 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK 2/296 - SÆVIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 2/296 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Karmøyadvokatene DA v/Didrik Ferkingstad HAS 16/02894-005 2017/04/21
U SEN RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR - SIGNERING AV KONTRAKTER - RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Kjosavik AS OEI 16/04905-005 2017/04/21
I TEK GRAVESØKNAD - LYNGHAUGVEGEN 8, SKUDENESHAVN - GRAVESØKNAD - LYNGHAUGVEGEN 8, SKUDENESHAVN Birkeland Maskinentreprenør AS KSG 17/01751-001 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Jørgen Haaland SKLO 17/01486-469 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U HSE BEKYMRINGSMELDING - SVAR PÅ BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Jørgen Haaland SKLO 17/01486-470 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN, TILBYGG BOLIG, SOVEROM Villy Solvang EDH 17/01753-001 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Anne Sandhåland Erland SKLO 17/01486-471 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Anne Sandhåland Erland SKLO 17/01486-472 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Daniel Sandhåland SKLO 17/01486-473 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 99/30 - REIARVEGEN, VORÅ - TILBYGG BOLIG OG NYBYGG GARASJE - 99/30 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON John Reidar Knutsen Vorre EDH 17/01474-003 2017/04/21
U SEN PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Rogaland Fylkeskommune fylkesrådmannen JST 15/02773-060 2017/04/21
U TEK 64/613 - KOMMUNALE AVGIFTER - 64/613 - RENOVASJONSAVGIFT Ruth Olava Kålås ALS06 17/01750-001 2017/04/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 118/32 - MYKLABUST - BRUKSENDRING FRIDTIDSBOLIG TIL ENEBOLIG - 118/32 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Aijala Timo Juhani JKV 16/05096-003 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Daniel Sandhåland SKLO 17/01486-474 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Stine Kvilhaug Dybdahl SKLO 17/01486-475 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 81/5 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD LANDE, HANNE KARI - 81/5 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - UTBETALINGSKORT LANDE, HANNE KARI Fylkesmannen I Rogaland LKS 17/01440-004 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Markus Skår SKLO 17/01486-476 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Markus Skår SKLO 17/01486-477 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Daniel Sandhåland SKLO 17/01486-478 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U SEN KJØP AV VAREBILER - 2017 - BESTILLING - VAREBILER Nils Wathne Auto AS OEI 17/00822-003 2017/04/21
I SKU ELEVMAPPE - REFUSJONSKRAV - VÅR 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - FORESPØRSEL OM PARKERING AV SEMITRAILER I SKUDENESHAVN - 26.04.17 - ROADSHOW PHE Nordic ApS HPE 17/00127-022 2017/04/21
U TEK 3/29 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:15/4074 - 3/29 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ellen Johanne Halvorsen HAS 16/01154-022 2017/04/21
I TEK 148/938 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FV. 923 I KARMØY KOMMUNE - 148/938 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENTNR.:2017/401562/200 Statens Kartverk MAH 17/01326-003 2017/04/21
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I TEK 119/94 , 119/2 OG 118/32 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 119/94 , 119/2 OG 118/32 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Kurt Seland MAH 17/01754-001 2017/04/21
U TEK 106/20 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 106/20 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT BORGØ, HARRY Harry Borgø JMJ03 17/01608-002 2017/04/21
I TEK 83/32 OG 83/78 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 83/32 OG 83/78 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Robert Jacek Dolega HAS 17/01755-001 2017/04/21
I TEK 60/24 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - 60/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - HANS GEORG JELSA Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 17/01756-001 2017/04/21
U TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4407 - PARSELL 1 - 142/11 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Einar Birger Østebø HAS 17/01095-015 2017/04/21
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED VEDAVÅGEN SKOLE Simon Ytreland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER/VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Julie Reinertsen Thomsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4407 - PARSELL 1 - 142/11 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Nilsen Lagrange Hilde HAS 17/01095-016 2017/04/21
U TEK 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING SKOLEBYGG - 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/01692-002 2017/04/21
U SKU PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG ØKNING I STILLING LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK 111/15 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 111/15 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Jarle Einar Gundersen JMJ03 17/01214-002 2017/04/21
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV ANSIENNITET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.04.17 T.O.M 31.01.18 Kari Strand Storesund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, SØKNAD OM HUS NR. 2, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV GARASJE - 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND, MANGELFULL SØKNAD I K Gabrielsen IGR 17/01690-002 2017/04/21
U TEK 53/54 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HANSEN , ANNE MARIE - FORELØPIG SVAR - 53/54 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT HANSEN , ANNE MARIE Anne Marie Hansen JMJ03 17/01443-002 2017/04/21
I TEK 43/451 - STUBBEVEGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE - 43/451 - STUBBEVEGEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE Morten Olsen EDH 17/01757-001 2017/04/21
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL / ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE Silje Borgenvik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - FORESPØRSEL OM PARKERING AV SEMITRAILER I SKUDENESHAVN - 26.04.17 - ROADSHOW PHE Nordic ApS HPE 17/00127-023 2017/04/21
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 8 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-041 2017/04/21
U TEK 148/59 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/328 - 148/59 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bernt Karl Lande HAS 17/01191-012 2017/04/21
I TEK 84/30 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - 84/30 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET Selma Sabic BJP01 17/01758-001 26 Off.l.26 2017/04/21
U TEK 148/59 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/328 - 148/59 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Norheim Handelspark AS HAS 17/01191-013 2017/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVAT ALLMENNLEGEPRAKSIS VED VEAVÅGEN LEGESENTER - TILBUD OM STILLING SOM TILSYNSLEGE - SOMMERVIKAR MSTA 17/00206-019 25 Offl.§25 2017/04/21
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/21