Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK SKILTGRUPPA - MØTEREFERATER - SKILTGRUPPA - MØTEREFERAT 21.FEBRUAR Åse Kalstad HPE 12/00684-053 2017/04/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BYTTE AV BOLIG BMV 16/03508-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SKU ELEVMAPPE - SVAR - VEDR. UTPRØVING AV TILTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - OVERSENDELSE AV NYTT PRISSKJEMA Kjosavik AS TRS 16/04015-050 2017/04/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BYTTE AV BOLIG BMV 16/04529-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04529-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL SAMTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK FLOMPLAN FOR ÅKREHAMN - FERDIGSTILLELSE AV FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR ÅKREHAMN Norconsult AS ELO 15/03674-005 2017/04/20
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - HOVEDENTREPRISE ARKITEKTFAG Haaland & Thuestad AS JHK 14/01402-231 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/04/20
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04529-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 148/250 - MOTTATT MANGELFULL DOKUMENTASJON - TEGNINGER, BRANNSPESIFISERING OG BEKREFTELSE PÅ INNSENDT GRENSEPÅVISNING Christine R. Holmstrand IGR 17/01317-004 2017/04/20
U TEK 15/79 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1765 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/79 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Signe Helene Ferkingstad EDH 17/01175-003 2017/04/20
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - MOTTATT MANGLER - PLANTEGNING Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS IGR 17/01469-006 2017/04/20
I TEK 33/5 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE. TILBYGG ENEBOLIG - 33/5 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT OG SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 12/01856-008 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/5 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, NABOVARSEL, FOTO MM Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/01368-004 2017/04/20
U TEK 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/296 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Paul Gudmund Stensen KMY 16/03759-020 2017/04/20
U TEK 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/296 - FERDIGATTEST Paul Gudmund Stensen KMY 16/03759-021 2017/04/20
U TEK 142/596 - LUNDEVEGEN, STORASUND - TILBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG CARPORT - 142/596 - FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS KMY 16/01007-008 2017/04/20
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - VEDRØRENDE SØKNAD OM UTVIDELSE AV MOLO/BRYGGE John Ingebrigtsen OHA 17/01283-002 2017/04/20
I TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Trygve J Sjøen AS IGR 17/01726-001 2017/04/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON - FEDREKVOTE SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES, RIVING AV EKSISTERENDE TILBYGG OG NYTT TILBYGG BOLIG - RAMMETILLATELSE - 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES, RIVING AV EKSISTERENDE TILBYGG OG NYTT TILBYGG BOLIG I K Gabrielsen IGR 17/00990-004 2017/04/20
U SEN MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 - GNR. 88, BNR. 255 M.FL.. MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 MELDING OM BEFARING ØYGARDEN EIENDOM AS EDA 17/00628-005 2017/04/20
U SEN 102/140 - BYGNES, NYBYGG LAGERHALL - 102/140 - BYGNES, NYBYGG LAGERHALL - KLAGEBEHANDLING. MELDING OM BEFARING O.k. Tveit AS EDA 16/04364-011 2017/04/20
U SEN PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 MELDING OM BEFARING Torbjørn Brekke EDA 17/00115-018 2017/04/20
U TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. FORSTØTNINGSMUR - 47/118 - FERDIGATTEST Melhus Maskin V/Øystein Melhus JHE05 16/04452-006 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-292 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-293 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - TILBUD JBR04 16/05087-278 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05087-279 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - TILBUD JBR04 16/05087-280 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05087-281 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - TILBUD JBR04 16/05087-282 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05087-283 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - TILBUD BLI01 16/05120-078 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - ARBEIDSAVTALE BLI01 16/05120-079 25 Offl §25 2017/04/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-218 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-658 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-659 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-660 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-661 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-662 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-663 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-664 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-665 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-666 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-667 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-668 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-669 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-670 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-671 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-672 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-673 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-674 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-675 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-676 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-677 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-678 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-679 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-680 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-681 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-682 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-683 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-684 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-685 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-686 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-687 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-688 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-689 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-690 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-691 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-692 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-693 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-694 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-695 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-696 25 Offl §25 2017/04/20
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-697 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-065 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-066 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-067 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-068 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-069 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-070 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-071 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-072 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-073 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-074 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-075 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-076 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-077 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-078 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-079 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-080 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-081 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-082 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-083 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-084 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-085 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-086 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-087 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - AVSLAG MSTA 17/00419-088 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-393 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-394 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-395 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-396 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - TRUKKET JBR04 17/01072-195 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - INTERVJU JBR04 17/01072-196 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - TRUKKET JBR04 17/01072-197 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - TRUKKET JBR04 17/01072-198 25 Offl §25 2017/04/20
U SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - TILBUD MMW 17/00754-071 25 Offl §25 2017/04/20
U SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - ARBEIDSAVTALE MMW 17/00754-072 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - TILBUD BLI01 17/00755-046 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00755-047 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - TILBUD BLI01 17/00756-069 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00756-070 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - BEKREFTELSE AGB 17/01075-007 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - BEKREFTELSE AGB 17/01075-008 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - BEKREFTELSE AGB 17/01075-009 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - INTERVJU AGB 17/01075-010 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE AGB 17/01076-006 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FØDSELSVIKARIAT - BEKREFTELSE AGB 17/01076-007 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % STILLING X 2 - BEKREFTELSE AGB 17/01378-007 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % STILLING X 2 - BEKREFTELSE AGB 17/01378-008 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % STILLING X 2 - BEKREFTELSE AGB 17/01378-009 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % STILLING X 2 - INTERVJU AGB 17/01378-010 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/01380-006 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 17/01380-007 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR I KULTURSKOLEN - BEKREFTELSE BLI01 17/01395-007 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR I KULTURSKOLEN - BEKREFTELSE BLI01 17/01395-008 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK REKTOR I KULTURSKOLEN - BEKREFTELSE BLI01 17/01395-009 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE ARO07 17/01382-007 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - INTERVJU ARO07 17/01382-008 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE ARO07 17/01382-009 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - INTERVJU ARO07 17/01382-010 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - BEKREFTELSE ARO07 17/01382-011 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - INTERVJU ARO07 17/01382-012 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, SVANGERSKAPSVIKARIAT 80% - BEKREFTELSE ARO07 17/01383-006 25 Offl §25 2017/04/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, SVANGERSKAPSVIKARIAT 80% - BEKREFTELSE ARO07 17/01383-007 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - BEKREFTELSE BLI01 17/01384-013 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - BEKREFTELSE BLI01 17/01384-014 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - BEKREFTELSE BLI01 17/01384-015 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - BEKREFTELSE BLI01 17/01384-016 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - BEKREFTELSE BLI01 17/01384-017 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - BEKREFTELSE BLI01 17/01384-018 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - BEKREFTELSE BLI01 17/01384-019 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - BEKREFTELSE BLI01 17/01384-020 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - BEKREFTELSE BLI01 17/01384-021 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 17/01424-094 25 Offl §25 2017/04/20
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/01424-095 25 Offl §25 2017/04/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-096 25 Offl §25 2017/04/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-011 25 Offl §25 2017/04/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-012 25 Offl §25 2017/04/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-013 25 Offl §25 2017/04/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-014 25 Offl §25 2017/04/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-015 25 Offl §25 2017/04/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-016 25 Offl §25 2017/04/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-014 25 Offl §25 2017/04/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-015 25 Offl §25 2017/04/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-016 25 Offl §25 2017/04/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-017 25 Offl §25 2017/04/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-018 25 Offl §25 2017/04/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-019 25 Offl §25 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 Marthe Dahl AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.04.17 T.O.M 03.01.18 Veronika Broshaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK 64/602 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - MUR - 64/602 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - MUR Mona Grethe Tangjerd IGR 17/01718-001 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.03.17 T.O.M 31.03.18 Ragna Marie Einarsen Bårdsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.03.18 Elin Synnøve Lunnøy Jakobsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Mats Schønning JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK HYDRO ALUMINIUM KARMØY - GODKJENNING AV UTSLIPPSRAPPORT FOR 2016 - HYDRO ALUMINIUM KARMØY (KOPIMOTTAKER) Miljødirektoratet PCH01 12/03121-021 2017/04/20
I HSE KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KLAGER 2017-2018 - GJELDER KOMMUNENS UTLEIEBOLIGER GAB 17/01227-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - VARSEL OM GJENNOMFØRING AV FRAVIKELSE AV FAST EIENDOM BMV 16/02650-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SEN LEIEAVTALE - - LEIEAVTALE - FRISØRSALONG - Namsmannen i Karmøy KSE 13/00354-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK 85/187 - LILJEVEGEN, UTVIK TILBYGG GARASJE - 85/187 - LILJEVEGEN, UTVIK TILBYGG GARASJE Roy Frode Haaland EDH 17/01719-001 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.04.17 T.O.M 10.04.18 Hanna Monsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 Helene Nes Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - LEILIGHET TILDELT BMV 16/03880-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV OPPDRAG SOM VEILEDER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 142/484 - BJØRGEVEGEN, STORASUND. BYGGING AV STØTTEMUR - 142/484 - FERDIGATTEST Georg Fjeld KMY 08/02503-016 2017/04/20
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - SVAR - BER OM INNSYN I TILBUD Haakull & Ersland AS KEB 17/00512-024 2017/04/20
I HSE TILSKUDD INN, RUS-OG BOLIGOPPFØLGING - REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAP Kpmg AS JGL 12/00713-047 2017/04/20
I TEK 58/523 - KOPERVIK - NYBYGG KIRKE - 58/342 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Procon AS KMY 15/02328-019 2017/04/20
I TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - 2/177 OG 2/292 - (KOPIMOTTAKER) - OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN Kommunal- og Moderniserings- Departementet GTH 16/03019-021 2017/04/20
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Oda Clausen Jøsang SKLO 17/01486-395 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Lars Olav Sørensen SKLO 17/01486-396 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01457-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 29/79 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE. Arne Levin Levinsen BFH 17/00007-033 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Lars Olav Sørensen SKLO 17/01486-397 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Vegard Heggelund SKLO 17/01486-398 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/207 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK SKUDENES HISTORIELAG Olav Throndsen GEL 17/00012-193 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Åse Nærheim Aarsand SKLO 17/01486-399 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT SOM LÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Karianne Bårdsen SKLO 17/01486-400 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02720-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE - MEDDELELSE OM VALG AV TILBUD - TRANSPORT AV RENT OG URENT TØY MELLOM VASKERIER OG INSTITUSJONER I KARMØY KOMMUNE Transporty AS JRE01 17/00402-017 2017/04/20
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - TIL LÆRERNE I VINNERKLASSENE AV BEINTØFT Til lærerne i vinnerklassene av Beintøft SMA01 13/00440-032 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Karianne Bårdsen SKLO 17/01486-401 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Maiken Kleven Hansen SKLO 17/01486-402 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - TIL ELEVER OG FORESATTE, VINNERE AV BEINTØFT Til elever og foresatte SMA01 13/00440-033 2017/04/20
I TEK 11/121 - MANNESVEGEN, MANNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE, BOD/HAGESTUE - 11/121 - MANNESVEGEN, MANNES, TILBYGG BOLIG, GARASJE, BOD/HAGESTUE Helge Martin Oa EDH 17/01721-001 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - ENDRING I UFØREPENSJONEN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Amalie Nordstokke SKLO 17/01486-403 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Arisa Seljestokken SKLO 17/01486-404 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK KRAV OM REFUSJONSVEDTAK ETTER PBL. § 18 - REGULERINGSPLAN 543 VESTRE MYKJE - VARSEL OM ENDELIG REFUSJONSBEREGNING - REGULERINGSPLAN 543 VESTRE MYKJE Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS GTH 15/00087-012 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Maiken Kleven Hansen SKLO 17/01486-405 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Therese Lund SKLO 17/01486-406 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG FERKINGSTAD IDRETTSLAG FOR 2017 - ANGÅENDE TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER Ferkingstad Idrettslag OFL 17/00005-017 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Sverre Stensen SKLO 17/01486-407 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Sverre Stensen SKLO 17/01486-408 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2017 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2017 FERKINGSTAD IL Ferkingstad Idrettslag ALI 17/01186-009 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Odd Einar Egeberg SKLO 17/01486-409 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01677-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SKU PERSONALMAPPE - 67,5 % VIKARIAT SOM LÆRER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01674-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK VANNPOSTER - KRAV OM VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL - VANNPOSTER 22/120, 15/685, 15/890, 57/611, 58/66, 58/173 OG TOLLBODGATA- KRAV OM VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Karmsund Havn IKS BAN01 16/01165-007 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Odd Einar Egeberg SKLO 17/01486-410 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01660-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.04.17 T.O.M 11.04.18 Gunn Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 5/130 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBYGG SYKEHJEM - 5/130 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 15/03946-021 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.04.17 T.O.M 12.04.18 Miriam Reinlund Sæther AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING- ENDRING LØNN/LØNNJUSTERING I.H.T. 2 ÅRS STUD. HELSE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING MILJØARBEIDER VED EIDE SKOLE Aneta Brocka RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 120/73 - SPANNAVEGEN, TUASTAD - TILBYGG OG FASADEENDRING BEDEHUS - 120/73 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Arkitektkontoret Gunnar M. Næss EDH 17/01646-002 2017/04/20
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER 317114/2017 GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - INGER GRETE SYRE Statens Kartverk SMO02 16/04490-029 2017/04/20
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT M/TILLEGG Sissel Tollaksen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 15/79 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1765 - 15/79 - VEDR. DELINGSSØKNAD Signe Helene Ferkingstad EDH 17/01175-004 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.04.17 T.O.M 31.12.17 Marte Magnussen Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL KARTLEGGING AV ELVEMUSLING, KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-133 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.04.17 T.O.M 11.04.18 Pål Tonjer Løkken AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - TILSAGNSBREV - PSYKOLOGER I DE KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE - REKRUTTERINGSTILSKUDD Fylkesmannen i Rogaland AMH04 12/00929-112 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.04.17 T.O.M 11.04.18 Julie Reinertsen Thomsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER 317149/2017 - GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - KJELL JØRGENSEN Statens Kartverk SMO02 16/04490-030 2017/04/20
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/01724-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE EEH 17/01664-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 120/11 - TUASTAD - SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV GRUNNEIENDOM OPPM 17/3039 OG 17/3040 - MAIL TIL SØKER PR. 20.04.17 ANGÅENDE SUPPLERING AV DISPENSASJONSSØKNAD Ole Johan Berge HHU 16/02147-015 2017/04/20
U TEK 64/1068 - FAVNAMYRVEGEN, STANGELAND. PÅBYGG BOLIG - 64/1068 - RETUR AV SØKNAD Geir Magnus Gjertsen KIS 10/01197-004 2017/04/20
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE SOM PASSASJER NJO 17/01391-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Bjørg Staupe SKLO 17/01486-411 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 123/64 OG 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1994-2011 - 123/64 OG 123/146 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Berge Sag Boligtomter AS EDH 17/01047-003 2017/04/20
U TEK 33/5 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE. TILBYGG ENEBOLIG - 33/5 - FERDIGATTEST Eskild Kvala AS JHE05 12/01856-009 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Aleksandra Joanne Øygarden SKLO 17/01486-412 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Marianne Håkonsen SKLO 17/01486-413 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENT NUMMER 317179/2017 - GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - TERJE GRIMSTVEDT Statens Kartverk SMO02 16/04490-031 2017/04/20
I SKU SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - HANDLINGSPROGAM NÆRING 2016 - REISELIVSUTVIKLING KARMØY Rogaland Fylkeskommune fylkesrådmannen CVA 14/03531-028 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Marianne Håkonsen SKLO 17/01486-414 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Maren Revheim Steffensen SKLO 17/01486-415 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Kristin Stotesbury SKLO 17/01486-416 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Elisabeth Eriksson SKLO 17/01486-417 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER VED VEDAVÅGEN SKOLE Annabelle Kathleen Batchelor Brocklin RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Grethe Vinje SKLO 17/01486-418 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.04.17 T.O.M 11.04.18 Julie Reinertsen Thomsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.04.17 T.O.M 03.01.18 Veronika Broshaug AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED HJEMMETJENESTEN MIDT Amalie Aarvik Georgsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 Helene Nes Eide AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.04.17 T.O.M 10.04.18 Hanna Monsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - TILBUD - NY KLOAKK JOVIKVEGEN, 2. ETAPPE Jostein Myge AS JTH 15/04912-015 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/04/20
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - TILBUD - NY KLOAKK JOVIKVEGEN, 2. ETAPPE Vassbakk & Stol AS JTH 15/04912-016 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/04/20
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - TILBUD - NY KLOAKK JOVIKVEGEN, 2. ETAPPE Birkeland Maskinentreprenør AS JTH 15/04912-017 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/04/20
I TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - TILBUD - NY KLOAKK JOVIKVEGEN, 2. ETAPPE Torleif og Sigurd Ytreland AS JTH 15/04912-018 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.04.17 T.O.M 31.12.17 Marte Magnussen Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 15/03298-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.04.17 T.O.M 11.04.18 Gunn Nilsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 11.04.17 T.O.M 11.04.18 Pål Tonjer Løkken AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00459-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 58/212 OG 58/345 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GARVIK TOMTEUTVIKLING AS - 58/345 OG 58/212 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING GARVIK TOMTEUTVIKLING AS Garvik Tomteutvikling AS ALA04 17/01348-004 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.04.17 T.O.M 12.04.18 Miriam Reinlund Sæther AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK 17/1726, RØRLEGGERMELDING: 17/1730 - 20/39 - ÅSHAUGEN, NEDRE LIKNES - UTSLIPPSTILLATELSE S O Lund AS OHA 17/01729-001 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 Marthe Dahl AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00459-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Martine Skoglund Fosen SKLO 17/01486-419 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN , SKREVEGEN 476 - TATT DEN 03.04.2017 Slab AS BAN01 17/00056-024 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Bjørg Staupe SKLO 17/01486-420 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 313198/2017 - RBE08 17/01315-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SKU BARNEHAGE OPPTAK - KLAGE - FORELØPIG SVAR - BARNEHAGEOPPTAK - KLAGE PÅ VEDTAK OM TILDELING AV BARNEHAGEPLASS GKH01 17/01303-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - ANMELDELSESNR.:14062148 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-031 2017/04/20
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - BETALINGSVARSEL / INKASSOVARSEL CEM01 16/04537-168 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK 20/39 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: TØNNESEN BYGGESAK 17/1726, UTSLIPP: 17/1729 - 20/39 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG, UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: TØNNESEN BYGGESAK 17/1726, UTSLIPP: 17/1729 S O Lund AS MHV 17/01730-001 2017/04/20
U TEK 4/104 OG 4/2 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER DAVIDSEN, DAVID - 4/2, 4/104 OG 4/73 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING. DAVIDSEN, DAVID David Davidsen ALA04 17/01181-006 2017/04/20
I SEN KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER - KARMØY KOMMUNE Ks RBR 12/00434-084 2017/04/20
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - GJELDER NAVN PÅ VEGER OG GATER PÅ SPANNE Erik Sigurd Sandvik BFH 17/00007-034 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Henriette Velde Hauge SKLO 17/01486-421 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Svein Morten Velde Hauge SKLO 17/01486-422 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Therese Hemnes SKLO 17/01486-423 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 64/1252/0/13 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 64/1252/0/13 - SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Lars Magne Brekke ALS06 16/01703-004 2017/04/20
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG FIREMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SVAR SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 15/04027-016 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Marie Mannes SKLO 17/01486-424 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Therese Hemnes SKLO 17/01486-425 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 313291/2017 - RBE08 17/01223-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Therese Hemnes SKLO 17/01486-426 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Hanne Mannes SKLO 17/01486-427 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRET UFØREPENSJON AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - SNIKVEGEN - BESTILLING AV NABOLISTE - VARSLING Vassbakk & Stol AS GEL 17/00012-194 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Hanne Mannes SKLO 17/01486-428 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Oda Clausen Jøsang SKLO 17/01486-429 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK INNLØSING AV VEGGRUNN - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - INNLØSING AV VEGGRUNN - VESTHEIMVEGEN, BYGNES Bilgummilageret Eiendom A/S og Bygnes Senter A/S, v/Ådland, SKM 17/01725-001 2017/04/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01732-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3050 - 71/6 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Helge Jonny Nupen HHU 17/01132-003 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SEN HAUGESUND LUFTHAVN - EKSPROPRIASJON - GJELDER SØKNAD OM EKSPROPRIASJON TIL FORDEL FOR AVINOR Haver Advokatfirma AS SEI04 17/01412-006 2017/04/20
U SEN PLAN 2060-2 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - ENDRING AV AVKJØRSEL 15/366 GODKJENT 20.4.2017 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 2060-2 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - ENDRING AV AVKJØRSEL 15/366 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS JST 17/01728-001 2017/04/20
I TEK 116/31 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - 116/31 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET - EGIL AMUNDSEN Egil Amundsen BJP01 17/01733-001 26 Off.l.26 2017/04/20
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING VED BORGARDALEN AVFALLSANLEGG Mathias Log Persson HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SEN TIPP TOPP MAT - SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE FRA KEMNEREN I BØMLO TIPP TOPP MAT Skatteoppkreveren i Bømlo EVI1 17/01148-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Yngvar Sørensen SKLO 17/01486-430 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK TEKNISK PLAN - KIRKEGATA 18 - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01421-005 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Elisabeth Gustavsen Sørensen SKLO 17/01486-431 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM BPA VED HJEMMETJENESTEN NORD Daniel Bergkvist ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Rune Christensen SKLO 17/01486-432 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Janette Mannes SKLO 17/01486-433 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILSKOT 2017 - SØKNAD Fylkesmannen i Rogaland SALF 12/00929-113 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Grete Vestbø Valentinsen SKLO 17/01486-434 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Rune Hemnes SKLO 17/01486-435 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Janette Mannes SKLO 17/01486-436 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Grete Vestbø Valentinsen SKLO 17/01486-437 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/738 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK TOBOTA-JOHANNESSEN, CLAUS Claus Andre Tobota-Johannessen GEL 17/00012-195 2017/04/20
U TEK 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - MANGELFULL SØKNAD Garvik Prosjekt AS IGR 17/01281-003 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Rune Hemnes SKLO 17/01486-438 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Janne Reidun Bakken SKLO 17/01486-439 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Janne Reidun Bakken SKLO 17/01486-440 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/01735-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Janne Reidun Bakken SKLO 17/01486-441 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTNING Nina Olene Sverdrupsen SKLO 17/01486-442 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U SEN RAMMEAVTALE TELEFONI 2012 - RESERVASJON MOT ROAMING I EU Telenor AS TRS 12/02525-060 2017/04/20
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - TILBUD - V03 AUTOMASJONSANLEGG AVVISNING AV TILBUD Gk Inneklima AS JHK 14/01402-232 2017/04/20
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/20
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - TILBUD - V03 AUTOMASJONSANLEGG AVVISNING AV TILBUD Haugesund Automasjon AS JHK 14/01402-233 2017/04/20
U TEK 68/7 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4935 - 68/142, 68/131 OG 68/446 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD: 16/4935 Aslaug Vea ALA04 17/00255-021 2017/04/20