Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - FLYTTEMELDING INN - KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00014-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN,HØYNES, SØKNAD OM RIVING AV BOLIG - 43/446 - FERDIGATTEST Arne Sivertsen JHE05 17/01097-004 2017/04/18
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV STILLINGSØKNING Bente Mannes HSB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING -FORLENGELSE RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - SAKLISTE 19.04.17 Fagforbundet BLI01 12/00233-047 2017/04/18
I TEK 15/2432 OG 15/2433 - ODDABAKKEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS, TOMT 1 OG 2 (ODDABAKKEN 5 OG 7) - 15/2432 OG 15/2433 - SØKNAD OM FERDIGATTEST (ODDABAKKEN 5 OG 7) Trygve J Sjøen AS JKV 15/00050-008 2017/04/18
I TEK 58/293 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASTOR DAMM V/HILD KIRSTEN DAMM - 58/293 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASTOR DAMM V/HILD KIRSTEN DAMM Vassbakk & Stol AS MHV 17/01623-001 2017/04/18
I TEK 58/295 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK - 58/295 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE MARIE MELKEVIK Vassbakk & Stol AS MHV 17/01624-001 2017/04/18
U TEK 64/1226 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - ENDRING AV HAGESTUE TIL KJØKKEN - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1226 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - ENDRING AV HAGESTUE TIL KJØKKEN Terje Kalland IGR 17/01553-002 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTER SKLO 17/01486-259 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-261 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTER SKLO 17/01486-262 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-263 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-265 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-266 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-267 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-269 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-271 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-273 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-274 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-275 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-276 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-277 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 149/392, STEMMEMYR, SPANNE, NYBYGG ENEBOLIG - 149/382 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Knut Borgenvik KMY 09/01971-029 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-278 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-279 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-280 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-281 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-282 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-283 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-284 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-285 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-286 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-287 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-288 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-289 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-290 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-291 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-292 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-293 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-294 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-295 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-296 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-297 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-298 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-299 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-300 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 58/294 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH - 58/294 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - AHMAD WAAD ABDULLAH Vassbakk & Stol AS MHV 17/01644-001 2017/04/18
I TEK 15/1601 - SNORREVEGEN, ÅKRA. REHABILITERING AV PIPE - 15/1601 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skude Mur AS JKV 11/02029-004 2017/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - SØKNAD AGB 17/01075-004 25 Offl §25 2017/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FØDSELSVIKARIAT - SØKNAD AGB 17/01076-003 25 Offl §25 2017/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % STILLING X 2 - SØKNAD AGB 17/01378-004 25 Offl §25 2017/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - SØKNAD MSTA 17/01379-008 25 Offl §25 2017/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 60% I NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 17/01380-003 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/01381-002 25 Offl §25 2017/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - SØKNAD ARO07 17/01382-003 25 Offl §25 2017/04/18
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, SVANGERSKAPSVIKARIAT 80% - SØKNAD ARO07 17/01383-003 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-072 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-073 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-074 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-075 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-076 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-077 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-078 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-079 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-080 25 Offl §25 2017/04/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-081 25 Offl §25 2017/04/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER AUTOMASJON - SØKNAD HASB 17/01385-010 25 Offl §25 2017/04/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-045 25 Offl §25 2017/04/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-046 25 Offl §25 2017/04/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-047 25 Offl §25 2017/04/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-048 25 Offl §25 2017/04/18
I TEK 43/624 - STUBBEVEGEN, HØYNES - NY ENEBOLIG OG CARPORT - 43/624 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Eskild Kvala AS KHM 16/02771-010 2017/04/18
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Eskild Kvala AS JKV 15/02752-018 2017/04/18
I TEK 142/407 - TVERRVEGEN, STORASUND, TILBYGG BOLIG, GARASJE OG TERRASSE - 142/407 - FERDIGSTILLET TILBYGG OG GARASJE Roar Steensnæs Måkestad KMY 14/01006-006 2017/04/18
I HSE PERSONALMAPPE - AUTORISASJON/ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE Christoffer Aga Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SKU PERSONALMAPPE - ATESTER/VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Ole Morten Velde RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE PERSONALMAPPE - ATTESTER/VITNEMÅL TIL TILKALLINGSAVTALE Elin Kvilhaug JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 114/208 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - FASADEENDRING ENEBOLIG - 114/208 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - FASADEENDRING ENEBOLIG Roger Smistad EDH 17/01645-001 2017/04/18
I HSE PERSONALMAPPE - CV TIL TILKALLINGSAVTALE Bryndis Halldorsdottir ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 15/706 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARASJE - 15/706 - KORRIGERTE TEGNINGER Trebygg Vest AS KHM 17/00695-006 2017/04/18
I TEK 120/73 - SPANNAVEGEN, TUASTAD - TILBYGG OG FASADEENDRING BEDEHUS - 120/73 - SPANNAVEGEN, TUASTAD - TILBYGG OG FASADEENDRING BEDEHUS Thuestad Bedehus v/Børge Thingbø EDH 17/01646-001 2017/04/18
I TEK 149/51 - SPANNE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 149/51 - SITUASJONSKART OG TEGNINGER Hus28 AS MAH 17/01398-002 2017/04/18
I TEK 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1913-1915 - 122/4 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING John Inge Naustvik MAH 17/01647-001 2017/04/18
U TEK GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN 44 TIL STUBBEVEGEN 5 - SVAR - GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN 44 TIL STUBBEVEGEN 5 T Halleland AS KSU01 17/01583-002 2017/04/18
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE I K Gabrielsen IGR 16/01899-017 2017/04/18
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ÅKREHAMN BORETTSLAG Åkrehamn Borettslag MEM01 12/02524-142 2017/04/18
I TEK 119/627 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG DEL AV REKKEHUS - 119/627 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL Jakob Stol KHM 17/01145-005 2017/04/18
I TEK 85/256 - UTVIK. BRUKSENDRING FRA CATERING TIL HYBELHUS - 85/256 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Stiftelsen Karmsund Abr-Senter JHE05 12/01908-008 2017/04/18
I TEK 2/296 - SÆVIK - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 2/296 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/02894-004 2017/04/18
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE KARMØY HAGESENTER AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISK VARE TIL KOMMUNEN KARMØY HAGESENTER AS Karmøy Hagesenter AS TSC 17/01649-001 2017/04/18
I TEK 68/7 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4935 - 68/131, 68/446 , 68/142 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING STD: 16/4935 Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/00255-020 2017/04/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 17/00014-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 21/15 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/15 - FORELØPIG SVAR, ORIENTERING OM SAKSBEHANDLINGSTID Fylkesmannen i Vest-Agder HHU 15/03952-026 2017/04/18
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00014-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - AVLASTER Odd Christian Grundetjern Grøgaard SKLO 17/01486-301 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/405 - 90/190 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD: 17/405 Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/00882-005 2017/04/18
I SKU ELEVMAPPE - KORRIGERT SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - UT SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01650-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/405 - 90/189 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD: 17/405 Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/00882-006 2017/04/18
I TEK 115/46 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 115/46 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Arne Mandius Vikingstad JMJ03 17/01651-001 2017/04/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/494 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED AUSTRE KARMØYVEG. Heidi Mannes BFH 17/00007-032 2017/04/18
I TEK 75/8 - KVALAVÅG - BYGNINGSKONTROLL - 75/8 - KRAV OM REDEGJØRELSE Advokat Kjell Natvig KMY 17/01161-002 2017/04/18
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED SKUDENESHAVN SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR SØKNAD OM TILSKUDD NÆRMILJØANLEGG 2017 Åkra Øst Velforening OFL 17/00010-263 2017/04/18
I TEK 71/4 - BREKKE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/625 - 71/196 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD: 17/625 Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 17/00845-004 2017/04/18
I TEK 4/366 - MUNKEJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/702 - 4/484 OG 4/428 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING STD: 16/702 Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/01153-016 2017/04/18
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 85/81 - 85/81 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Gørill Helen Stange MSA 15/01341-002 2017/04/18
I TEK 58/291 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRELSESARMEENS EIENDOMMER AS - 58/291 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRELSESARMEENS EIENDOMMER AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01652-001 2017/04/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.04.17 T.O.M 28.04.18 Mary Anne Tubio Optun AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRE NJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 Elin Høines AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - INNVILGET KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2017 -HELSE OG OMSORGSETATEN Midt-Karmøy Lag Av Lhl BSE02 17/00385-035 2017/04/18
I TEK 13/304/0/2 - KLAGE EIENDOMSSKATT - HEDLEHOLMEN 13 - 13/304/0/2 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - HEDLEHOLMEN 13 Hild Ingunn Nes JMJ03 17/01655-001 2017/04/18
U TEK 115/171 - SØNDRE EIKE - INNGJERDE INNEBANDYBANE OG BARNAS ARENA - 115/171 - FERDIGATTEST - UTENDØRS BANDYBANE Engelsen Bygg AS JKV 14/02533-010 2017/04/18
I TEK 58/296 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE TOMASGAARD - 58/296 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE TOMASGAARD Vassbakk & Stol AS MHV 17/01653-001 2017/04/18
U TEK 5/72, SLETTAVIKVEGEN, VEA. TILBYGG OG REHABILITERING ENEBOLIG - 5/72, SLETTAVIKVEGEN, VEA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG OG REHABILITERING AV ENEBOLIG. I. K. Gabrielsen BFH 12/04897-004 2017/04/18
U HSE SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - AVSLAG- SØKNAD OM KULTURMIDLER - 754JUD Midt-Karmøy Lag Av Lhl BSE02 17/00010-264 2017/04/18
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-172 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 85/81 - FORELØPIG SVAR - 85/81 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Gørill Helen Stange MSA 15/01341-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/04/18
U HSE SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - INNVILGET KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2017 -HELSE OG OMSORGSETATEN Leve Rogaland Fylkeslag BSE02 17/00010-265 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Jarle Instanes SKLO 17/01486-302 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Kai Morten Einarsen SKLO 17/01486-303 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Eivind Foldøy Grutle SKLO 17/01486-304 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Anton Flotve SKLO 17/01486-305 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 58/327 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESTER STORM - 58/327 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ESTER STORM Vassbakk & Stol AS MHV 17/01656-001 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - AVSLAG KOMMUNALT TILSKUDD 2017 Autismeforeningen i Norge, Rogaland fylkeslag BSE02 13/00960-125 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Anders Torvestad SKLO 17/01486-306 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SEN FJORD MOTORPARK - BER OM SVAR - SPØRSMÅL OM SPILLEMIDDELFINANSIERT IDRETTSANLEGG OG FORTJENESTE TIL PRIVATE FORTJENESTEBASERTE AKTØRER Nabogruppen SEI04 12/00328-176 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Eivind Foldøy Grutle SKLO 17/01486-307 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - INNVILGET KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2017 -HELSE OG OMSORGSETATEN Håpets havn BSE02 17/00010-267 2017/04/18
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - ANMELDELSESNR 14063086 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-030 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Linda Martina Trengereid SKLO 17/01486-308 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Gro Osnes SKLO 17/01486-309 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - ANMODNING OM UTBETALING Fylkesrådmannen SMA01 12/00096-043 2017/04/18
I TEK 58/328 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANN JEANETTE S. PEDERSEN - 58/328 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANN JEANETTE S. PEDERSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01657-001 2017/04/18
U HSE SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - AVSLAG KOMMUNALT TILSKUDD 2017 Kreftomsorg Rogaland BSE02 17/00010-268 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Aina Økland SKLO 17/01486-310 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SKU KOMPETANSEUTVIKLING - NY DESENTRALISERT ORDNING FOR KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN Fylkesmannen I Rogaland GAU02 12/00434-083 2017/04/18
I TEK VANN OG VASSDRAG - REFERAT FRA MØTE I HAUGALANDET VANNOMRÅDEUTVALG - 23.03.17 Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-014 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - INNVILGET KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2017 -HELSE OG OMSORGSETATEN Heart Karmøy BSE02 13/00960-111 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Aina Økland SKLO 17/01486-311 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 58/329 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN MIDBØE DJØNNE - 58/329 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN MIDBØE DJØNNE Vassbakk & Stol AS MHV 17/01658-001 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Linda Martina Trengereid SKLO 17/01486-312 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - AVSLAG KOMMUNALT TILSKUDD 2017 Engtunet støtteforening BSE02 13/00960-112 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Linda Martina Trengereid SKLO 17/01486-313 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SKU KOMPETANSE FOR FREMTIDENS BARNEHAGE - INVITASJON TIL Å SØKE OM DELTAKING I "INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKOLEMILJØ" , PULJE 2 Fylkesmannen I Rogaland RHO 16/03332-005 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Gro Osnes SKLO 17/01486-314 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - AVSLAG KOMMUNALT TILSKUDD 2017 Mental Helse Ungdom BSE02 13/00960-113 2017/04/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01305-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 MFL. - GODKJENT 17.11.2015 - MØTEREFERAT MED GRUNNEIERE INNENFOR PLAN 2041 - OMRÅDEREGULERNG FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE GODKJENT 17.11.2015 Ernst Håkon Bergfjord SMO02 09/03060-164 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Gro Osnes SKLO 17/01486-315 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - AVSLAG KOMMUNALT TILSKUDD 2017 Åkra Sokn BSE02 13/00960-114 2017/04/18
I TEK 58/330 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOR MAGNUS ODLAND - 58/330 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - THOR MAGNUS ODLAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/01659-001 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Linda Martina Trengereid SKLO 17/01486-316 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - ØLSMAKING PÅ SEVTUN GRENDAHUS 28.10.17 Kenneth Bjørnsen EVI1 16/05163-045 26 Off.l.26 2017/04/18
U TEK 114/10 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, PÅBYGG ENEBOLIG - 114/10 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, PÅBYGG ENEBOLIG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS BFH 12/05040-004 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - INNVILGET TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2017-HELSE OG OMSORGSETATEN KARMØY RØDE KORS - OMSORG Karmøy Røde Kors BSE02 13/00960-115 2017/04/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01660-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT BINDINGSAVTALE - OPPLÆRING RASK PSYKISK HELSEHEJELP SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 58/331 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OSMUND FOSEN - 58/331 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OSMUND FOSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01661-001 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Dagny Steinnes SKLO 17/01486-317 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Henning Kristoffersen SKLO 17/01486-318 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - AVSLAG OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER - STØNAD TIL MEDLEMSTUR Foreningen For Kroniske Smertepasienter Avd. Haugesund og... BSE02 13/00960-116 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - INNVILGET TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER BASSENGTRENING Foreningen For Kroniske Smertepasienter Avd. Haugesund og... BSE02 13/00960-117 2017/04/18
I TEK 58/332 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORFÆUSGAARDEN UTBYGGING AS - 58/332 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORFÆUSGAARDEN UTBYGGING AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01662-001 2017/04/18
I TEK 15/904 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 15/904 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT ANDERSSON, ELLINOR Ellinor Oddny Anderson GBV 17/01663-001 2017/04/18
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM OPPRETTHOLDELSE AV SKOLEPLASS GKH01 17/01586-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - SVAR - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISK PLAN SLETTAVIKA RETUR PGA MANGELFULL SØKNAD Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 17/01567-002 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Jan Vidar Matland SKLO 17/01486-319 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - AVSLAG OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 2017 Stiftelsen Karmsund Abr-Senter BSE02 13/00960-118 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Mona Sjo Viken SKLO 17/01486-320 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/01664-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - INNVILGET TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER NFU KARMØY LOKALLAG Nfu Karmøy Lokallag BSE02 13/00960-119 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Heidi Elin Varne Tollefsen SKLO 17/01486-321 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK 43/117, HØYNES - TILBYGG GARASJE OG FLYTTING AV INNKJØRSEL - 43/117, HØYNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG GARASJE OG FLYTTING AV INNKJØRSEL. Garvik Prosjekt AS BFH 03/00832-011 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - AVSLAG OM TILSKUDD FOR 2017 LPP Rogaland BSE02 13/00960-120 2017/04/18
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - (KOPIMOTTAKER) TILSYN - OASEN NÆRINGSPARK - VEDTAK OM PÅLEGG Arbeidstilsynet Vestlandet JHN 15/02752-017 2017/04/18
U HSE TILSKUDD TIL FORENINGER/FUNKSJONSHEMMEDE - HELSE OG SOSIAL - AVSLAG KOMMUNALT TILSKUDD 2017 SMISO Rogaland BSE02 12/01157-020 2017/04/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 14/01305-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK 114/43 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 114/43 - GJELDER KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT John Arne Våge MSA 17/01221-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/04/18
U TEK 31/10, HAGA. RIDEBANE TIL EGET BRUK - 31/10 - HAGA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. RIDEBANE TIL EGET BRUK. Leiv Haga BFH 06/01669-005 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM.AVLASTER Heidi Elin Varne Tollefsen SKLO 17/01486-322 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 58/333 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS THORVALD WORRE - 58/333 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS THORVALD WORRE Vassbakk & Stol AS MHV 17/01665-001 2017/04/18
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - MESTERHAGEN KARMSUND AS (HAGELAND) - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV FYRVERKERI Mesterhagen Karmsund AS TSC 16/01712-003 2017/04/18
U HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BRUKERMEDVIRKNING I 2017 Rio Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon BSE02 12/00098-233 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - AVSLAG OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER KOPERVIK MENIGHET - INTEGRERINGSUTVALG FOR MENNESKER MED RUS PROBLEMER Stiftelsen Kopervik Menighets BSE02 13/00960-121 2017/04/18
I TEK 58/334 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAALAND & THUESTAD EIENDOM AS - 58/334 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAALAND & THUESTAD EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01666-001 2017/04/18
I SEN ELEVSAK - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/04/18
I TEK 58/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK SANITETSFORENING - 58/335 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK SANITETSFORENING Vassbakk & Stol AS MHV 17/01667-001 2017/04/18
U TEK 31/10 - HAGAGARDEN, HAGA. NYBYGG REDSKAPSHUS - 31/10 - HAGAGARDEN, HAGA. NYBYGG REDSKAPSHUS Leiv Haga BFH 10/01838-004 2017/04/18
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - GJELDER SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Advokat Knut Magnus Haavik EVI1 17/01079-002 2017/04/18
U HSE PERSONALMAPPE - TIL FORSIKRINGSSELSKAP JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - INNVILGET KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER Iogt I Norge BSE02 13/00960-122 2017/04/18
I TEK 58/338 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK SANITETSFORENING - 58/338 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KOPERVIK SANITETSFORENING Vassbakk & Stol AS MHV 17/01668-001 2017/04/18
I TEK ARBEIDSPRAKSIS I ORDINÆR VIRKSOMHET - NAV - ALLE ETATER 2017-2020 - TILSAGN OM TILSKUDD TIL ARBEIDSTRENING BNE 17/01669-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - OPPGJØR VEDRØRENDE SALG AV GULETJØDNVEGEN 95, KOPERVIK EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS TES02 12/01310-014 2017/04/18
U TEK 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE - FASADEENDRING . TERRASSE OG SKYVEDØR - 115/87 - EIKELIA, SØNDRE EIKE - UFULLSTENDIG SØKNAD Trond Tunes KHM 17/01481-002 2017/04/18
U TEK 31/10 - HAGAGARDEN, HAGA, TILBYGG LANDBRUKSBYGNING - HAGESTUE OG TERRASSE - 31/10 - HAGAGARDEN, HAGA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL LANDBRUKSBYGNING - HAGESTUE OG TERRASSE. Leiv Haga BFH 11/01731-006 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Astrid Dagny Jægtvik SKLO 17/01486-323 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 13/585 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, FASADEENDRING, NYBYGG TERRASSE - 13/585 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL, FASADEENDRING, NYBYGG TERRASSE Susanne Nielsen EDH 17/01670-001 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Julie Reinertsen Langehaug SKLO 17/01486-324 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - REKLAMASJON ETTER KJØP AV BOLIG I GULETJØDNVEGEN 92, 4250 KOPERVIK HELP Forsikring AS TES02 12/01310-015 2017/04/18
I TEK ERVERV/EKSPROPRIASJON - BORGAREDALEN - 101/13 - TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENTNR.298 715 THE05 14/03265-035 26 Off.l.26 2017/04/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01145-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Astrid Dagny Jægtvik SKLO 17/01486-325 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER - REKLAMASJON ETTER KJØP AV BOLIG Help Forsikring AS TES02 12/01310-016 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Alise Aase Totland SKLO 17/01486-326 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Miriam Alice Våge SKLO 17/01486-327 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2017 Åkrehamn Vekst ANKO 17/00010-269 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Julie Reinertsen Langehaug SKLO 17/01486-328 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Anne Kristin Kjørberg SKLO 17/01486-329 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK 30/40 - SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND. SVØMMEBASSENG M/TERRASSE - 30/63 - SANDHÅLANDVEGEN, SANDHÅLAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. SVØMMEBASSENG M/TERRASSE. Sørcon - Interiørmesteren Emil Sørheim BFH 05/01782-012 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Margrethe Støle SKLO 17/01486-330 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SEN KARMSUND HAVN IKS - SIGNERT SELSKAPSAVTALE FOR KARMSUND HAVN IKS Karmsund Havn IKS PVE01 14/01963-012 2017/04/18
I TEK VANNSKADE - FAVNAMYRVEGEN 20 - HANNE MIRIAM FJELD DNB FORSIKRING 3665121.1 - GJELDER REGRESSKRAV, VANNSKADE I FAVNAMYRVEGEN 20 DNB FORSIKRING 3665121.1 / SKADENR PRO-280506 Protector Forsikring ASA KSG 16/04576-005 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Per Aslak Eide Rossehaug SKLO 17/01486-331 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANSIASJONER - SOLA FIDE Åkra Sokn ANKO 17/00010-270 2017/04/18
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK MED BRUK AV FOREBYGGINGS OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR IA-VIRKSOMHETER GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK 12/344 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, PÅBYGG ENEBOLIG - 12/344 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND, PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 17/01671-001 2017/04/18
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - B03 - ADGANGSKONTROLL, SAMT LÅS- OG BESLAG Certego AS JHK 14/01402-229 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/04/18
I TEK 72/43 - SKÅR - ETABLERING AV UTRIGGER - 72/43 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Otto Berntzen Lægreid KMY 16/02133-007 2017/04/18
I TEK 58/337 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOFIE GISMERVIK - 58/337 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SOFIE GISMERVIK Vassbakk & Stol AS MHV 17/01672-001 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Gro Tjøsvoll SKLO 17/01486-332 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - OPPLYSNINGER OM OPPDRAG - TØY- OG AVFALLSSUG Sentralskattekontoret For Utenlandssaker JHK 14/01402-230 2017/04/18
I TEK 13/104 - GRUNNVIKVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, GARASJE M/TERRASSE - 13/104 - GRUNNVIKVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, GARASJE M/TERRASSE Egil André Vedøy EDH 17/01673-001 2017/04/18
I TEK 10/38 - TRÆLHAUG - OPPMÅLINGSFORRETINING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 10/38 - AVTALE OM GRENSEJUSTERING Reidar Bjelland JHE 17/00057-011 26 Off.l.26 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Emilie Vold SKLO 17/01486-333 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01674-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Grethe Lovise Hårvik SKLO 17/01486-334 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Grethe Lovise Hårvik SKLO 17/01486-335 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG BØVÅGEN - JOMFRUVEGEN - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING - VA-ANLEGG BØVÅGEN TIL JOMFRUVEGEN Norconsult AS BTH04 17/01675-001 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Grethe Lovise Hårvik SKLO 17/01486-336 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR MAPPE 3 - KOMMENTARER TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016-25 Åkrehamn Vekst AHT01 17/00166-004 2017/04/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/01381-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Grethe Lovise Hårvik SKLO 17/01486-337 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Grethe Lovise Hårvik SKLO 17/01486-338 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING I DATA OG ELEKTRONIKK Linn Ariel Møgster Espedal MMW Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U TEK 27/36 - SJERPEVEGEN, KVILHAUGSVIK. TILBYGG OG FASADEENDRING BARNEHAGE - 27/36 - SJERPEVEGEN, KVILHAUGSVIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG OG FASADEENDRING, BARNEHAGE. Kyrkjebakken Barnehage BFH 11/01544-005 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Grethe Lovise Hårvik SKLO 17/01486-339 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Grethe Lovise Hårvik SKLO 17/01486-340 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT Grethe Lovise Hårvik SKLO 17/01486-341 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01677-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/01466-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 2AHPUQ Vikevågen Båtforening OFL 17/00010-271 2017/04/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/03758-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/18
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANSIASJONER 2017 Kopervik Speidergruppe ANKO 17/00010-271 2017/04/18
U TEK 26/19 - VESTRE KARMØYVEG, KVILHAUG. TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 26/19 - VESTRE KARMØYVEG, KVILHAUG. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG - CARPORT. Jorunn Munda Jørgensen BFH 11/00311-004 2017/04/18
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - INNVILGA TILSKOT TIL KOMPETANSEHEVANDE TILTAK FOR LINDRANDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT 2017 Fylkesmannen i Hordaland BSE02 12/00929-111 2017/04/18
I TEK 115/20 - EIKELIA, SØNDRE EIKE, TILBYGG BOLIG, SOVEROM - 115/20 - EIKELIA, SØNDRE EIKE, TILBYGG BOLIG, SOVEROM Petrus Henricus Gerdina Maria Alne Hendriks EDH 17/01679-001 2017/04/18