Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-074 25 Offl §25 2017/04/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - SØKNAD MSTA 17/01379-005 25 Offl §25 2017/04/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER PPT - SØKNAD BLI01 17/01346-003 25 Offl §25 2017/04/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-060 25 Offl §25 2017/04/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-061 25 Offl §25 2017/04/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-062 25 Offl §25 2017/04/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-063 25 Offl §25 2017/04/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-007 25 Offl §25 2017/04/14