Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/107 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Gustav Didriksen GEL 17/00012-191 2017/04/12
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UNGDOMSTRINN I UTVIKLING - MIDDEL TIL UTVIKLINGSRETTLEIARANE 2017 Fylkesmannen i Rogaland GAU02 12/00773-179 2017/04/12
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - EXTRA KOPERVIK - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV PYROTEKNISK VARE - EXTRA KOPERVIK Coop Sørvest SA TSC 13/00005-004 2017/04/12
I TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - LERVIK ZOO AS - SØKNAD OM TILLATELSE TIL HANDEL MED PYROTEKNISK VARE - LERVIK ZOO AS Lervik Zoo AS TSC 15/01455-003 2017/04/12
U TEK 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD KTV Bygg AS KIS 16/03764-008 2017/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-254 25 Offl §25 2017/04/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-215 25 Offl §25 2017/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-237 25 Offl §25 2017/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-238 25 Offl §25 2017/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - TILBUD ARO07 16/05187-336 25 Offl §25 2017/04/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05187-337 25 Offl §25 2017/04/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-051 25 Offl §25 2017/04/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-052 25 Offl §25 2017/04/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-053 25 Offl §25 2017/04/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-054 25 Offl §25 2017/04/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-055 25 Offl §25 2017/04/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-056 25 Offl §25 2017/04/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER AUTOMASJON - SØKNAD HASB 17/01385-006 25 Offl §25 2017/04/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER AUTOMASJON - SØKNAD HASB 17/01385-007 25 Offl §25 2017/04/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-035 25 Offl §25 2017/04/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-036 25 Offl §25 2017/04/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-037 25 Offl §25 2017/04/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-038 25 Offl §25 2017/04/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-039 25 Offl §25 2017/04/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-006 25 Offl §25 2017/04/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-006 25 Offl §25 2017/04/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.01.18 Synnøve Krygård ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 15/04325-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.03.17 T.O.M 31.01.18 Anne Sandhåland Erland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.12.17 Genie Bantayan Hagen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-237 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 13.03.17 F.O.M 31.12.17 Ann Kristin Simonsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
U SEN 148/938 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FV. 923 I KARMØY KOMMUNE - MELDING 148/938,680,676,671. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01326-002 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-238 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-239 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 23.03.17 T.O.M 30.06.17 Annabelle Kathleen Batchelor Brocklin RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-240 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-241 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU PERSONALMAPPE - VEDLEGG TIL TILKALLINGSAVTALE 1 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-242 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK 11/160 - TØMMING AV SEPTIKTANK - 11/160 - KLAGE PÅ TØMMING AV SEPTIKTANK STAVA, RUNAR Runar Stava ALS06 17/01630-001 2017/04/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.04.17 T.O.M 28.04.18 Mary Anne Tubio Optun AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV - B01 ARKITEKTFAG Haakull & Ersland AS KEB 17/00512-019 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-243 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 29.03.17 T.O.M 30.06.17 Aud Karin Nes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-244 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING RBE08 17/00204-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
U TEK 5/440 - VEA - OPPSETTING AV SKILT, FLAGGSTENGER, VIMPLER OG GJERDE - 5/440 - VEA - MANGELFULL SØKNAD Meinich Arkitekter AS IGR 17/01581-002 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-245 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.03.17 T.O.M 30.06.17 Tone Grasdal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-246 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-247 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-248 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV - B01 ARKITEKTFAG Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS KEB 17/00512-020 2017/04/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 Elin Høines AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-249 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK 117/39 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - 117/39 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - LUBNA KAMAL FAKHRI/ISAM ABDUL AL-QAISI Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/01632-001 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-250 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-251 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUDSBREV - B01 ARKITEKTFAG Haaland & Thuestad AS KEB 17/00512-021 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTER SKLO 17/01486-252 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING Janne Kvilhaugsvik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 31.12.17 Kristoffer Ånensen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 42/38 KYSTVERKET VEST Procon AS SKM 17/00008-051 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-253 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-254 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-255 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-256 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SEN PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET ARBEIDSAVTALE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING Henriette Tønnessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-257 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SEN TILLEGGSSAK - UNDERRETNING TIL KLAGER KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/04/12
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING Helene Kvilhaug RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-258 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.12.17 Elin Kvilhaug JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-260 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR: 14057466 SKADEVERK PÅ ANDRE GJENSTANDER Sør-vest politidistrikt IBR 17/00629-028 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-264 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.04.17 T.O.M 31.12.17 Marthe Helen Bosvik Birkeland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-268 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - TAR IKKE IMOT STILLINGEN SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE BLI01 17/00755-043 25 Offl.§25 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-270 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 59/22 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK HALVORSEN, TOR ARTHUR Tor Arthur Halvorsen GEL 17/00012-192 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERTEGNET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-272 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/02439-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.03.17 T.O.M 31.12.17 Renate Bennett Saga MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02439-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
U TEK PERSONALMAPPE - ATTFØRINGSSAK BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
U TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENBOLIG MED GARASJE - 5/393 - VEA - MANGELFULL SØKNAD Hans J Rasmussen AS IGR 17/01598-002 2017/04/12
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
I TEK 4/104 OG 4/2 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER DAVIDSEN, DAVID - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT DAVIDSEN, DAVID Statens Kartverk ALA04 17/01181-005 2017/04/12
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER: ANMELDELSESNUMMER: 14025839 - SKADEDATO: 01.01.17 Sør-Vest politidistrikt IBR 17/00629-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12
U TEK 16/26 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG GARASJE - 16/26 - MEDHAUGVEGEN - MANGELFULL SØKNAD Stig Morten Mikkelsen IGR 17/01569-003 2017/04/12
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA RESSURSER RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/12