Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV TRYGDEBOLIG BMV 16/04152-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKTER BMV 16/04152-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04152-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK PLAN 133-5 - REGULERINGSPLAN FOR HØINESSJØEN - ENDRING - 43/501 - FLYTTING AV FORMÅLSGRENSE - GODKJENT 6.4.2017 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 133-5 - REGULERINGSPLAN FOR HØINESSJØEN - 43/501 - MINDRE ENDRING - FLYTTING AV FORMÅLSGRENSE Alc AS v/Morten Høiland MAA05 17/00558-002 2017/04/11
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/789 OG 15/466 - ÅKRA - FORHÅNDSKONFERANSE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-002 2017/04/11
I HSE ABR VIDEREGÅENDE SKOLE AS - MILJØRETTET HELSEVERN - SØKNAD OM ENDELIG GODKJENNING ABR VIDEREGÅENDE SKOLE AS Abr Videregående Skole AS MMM 17/01616-001 2017/04/11
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - KONKURRANSE MED FORHANDLINGER Kjosavik AS TRS 16/04015-048 2017/04/11
I TEK 115/171 - SØNDRE EIKE - INNGJERDE INNEBANDYBANE OG BARNAS ARENA - 115/171 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Engelsen Bygg AS JKV 14/02533-009 2017/04/11
I TEK 112/12 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING - OPPRETTING AV OFFENTLIG VEGGRUNN OPPM:17/2097, 3653 - 112/12 - ETTERSENDELSE AV MANGLENDE DOKUMENTASJON, SØKNAD OM DISPENSASJON OG SITUASJONSKART Statens Vegvesen Region Vest Leikanger Kontorsted HHU 16/02483-005 2017/04/11
I TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - 43/485 - ØNSKER AVKLARINGER I FORHOLD TIL BYGNINGSKONTROLL Vibeke Tobiassen JHE05 17/00734-004 2017/04/11
I TEK 13/2, 13/65 OG 13/71 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG AMFISENTERET BYGGESAK 15/4361 - 13/2, 13/65 OG 13/71 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG AMFISENTERET BYGGESAK 15/4361 Caverion Norge AS MHV 17/01588-001 2017/04/11
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - FRIST INNLEVERING AV PRISSKJEMA Kjosavik AS TRS 16/04015-049 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 20.03.17 T.O.M 31.01.18 Solveig Eriksen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 11/430 - MANNES - NYBYGG SJØHUS/LAGER - 11/430 - REVIDERTE TEGNINGER Hans J. Rasmussen AS JKV 13/03887-019 2017/04/11
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - ØNSKER UTTALE PÅ SØKNAD OM Å FÅ LEGGE UT TRE UTRIGGERE - ØYAVEGEN 36 - ÅKREHAMN Kystverket Vest IGR 17/00073-014 2017/04/11
I TEK 5/393 - VEA - NYBYGG ENBOLIG MED GARASJE - 5/393 - VEA - NYBYGG ENBOLIG MED GARASJE Hans J Rasmussen AS IGR 17/01598-001 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.08.16 T.O.M 20.06.17 Andrea Fjæreide RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 10/38 - TRÆLHAUGVEGEN, TRÆLHAUG - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 10/38 - TRAFIKKSTØYBEREGNING FV 47 Reidar Bjelland JKV 16/05041-006 2017/04/11
I TEK 13/404 - TJØSVOLL - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 13/404 - BELIGGENHETSKONTROLL RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/01526-011 2017/04/11
I TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 15/2428 - SUPPLERING TIL SØKNAD - SØKNAD OM DISPENSASJON I K Gabrielsen KHM 17/00589-010 2017/04/11
I TEK 109/80 - FOSNAVEGEN, FOSEN - GARASJE - 109/80 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - SPØRSMÅL OM AVSTAND Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted OHA 17/01271-002 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - SIGNERT TAUSHETSERKLÆRING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST - RAMMETILLATELSE - 15/200 - ØYAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG NAUST I. K. Gabrielsen KHM 16/04496-009 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - KOMPETANSEBEVIS HELSE- OG SOSIALFAG JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM DELVIS FRITAK FRA OPPLÆRINGSPLIKTEN ETTER § 2-1 I OPPLÆRINGSLOVEN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK VANNSKADE 26. AUGUST - JAN SIGMUND SALTVEDT - JOMFRUVEGEN 95 HR08776-001-RTH - IF FORSIKRING - VANNSKADE 26. AUGUST - JAN SIGMUND SALTVEDT HR08776-001-RTH - IF FORSIKRING Waco Forsikringsmegling as HPE 17/00053-005 2017/04/11
I TEK 122/4 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG, VANN OG AVLØP - 122/4 - RØYKSUND - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG, VANN OG AVLØP Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg OHA 17/01587-001 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED GRINDHAUG SKOLE Celina Valderhaug RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS-OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/60 - BESTILLING AV NABOLISTE - EIER INTERESSE HAGEN, BORGHILD IRENE NAGELL Borghild Irene Nagell Hagen GEL 17/00012-187 2017/04/11
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/446 OG 15/789 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Sevland Bunyan Arkitekter AS IGR 17/00999-003 2017/04/11
I TEK 85/258 - KONG AUGVALDS VEG, UTVIK - BRUKSENDRING TIL KAFÉ - 85/258 - KONG AUGVALDSVEG, UTVIK - BRUKSENDRING TIL KAFÉ Petter J. Rasmussen AS KHM 17/01609-001 2017/04/11
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM ARRANGEMENT - KONSERTER 20. OG 21. MAI 2017 Litle Kvartnesholmen JHN 17/00127-020 2017/04/11
U TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - RAMMETILLATELSE - 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS I. K. Gabrielsen KHM 17/00589-009 2017/04/11
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - ANMELDELSES NR.14053939 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-027 2017/04/11
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEAUT - TVERRFAGLIG SPES.UTD.- VED RUS OG PSYK.HELSETJENESTE Ørjan Fredlund MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE BILER 2017 TYSVÆR KOMMUNE Tysvær Kommune Rådmannen OEI 16/01386-013 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.03.17 T.O.M 15.03.18 Christoffer Aga Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED VEA SYKEHJEM Nina Hanakam AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - TAR IKKE IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED FREDHEIM BUFELLESSKAP AGB 16/04704-023 25 Offl.§25 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 Karianne Valhammer Naley AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR ÅRET 2016 TORKELLSEN AS Bøhn Regnskap A/s EVI1 17/00011-028 2017/04/11
I TEK 4/377 - MUNKAJORD - NYBYGG BOD OG HAGESTUE OG CARPORT - 4/377 - ØNSKER KLAGESAK GJENOPPTATT - JORDSKIFTESAK ER HENLAGT. Helga Connie Elin Didriksen GTH 16/02048-018 2017/04/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01599-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK PERSONALMAPPE - ENDRET UFØREPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/01318-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/01318-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING HELSEARBEIDERFAGET Thea Hovda NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 PPT Haugesund, Sveio og Utsira SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 15/759 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 15/759 - TILLATELSE M/DISP Karmøy Begravelsesbyrå EDH 17/00781-004 2017/04/11
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01582-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/246 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - 58/246 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01584-001 2017/04/11
I TEK 58/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS - 58/249 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01585-001 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-212 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-213 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-214 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-221 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-222 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-223 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-224 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-225 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-226 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-227 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-228 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-229 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-230 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-231 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-232 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-233 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-234 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - TILBUD MSTA 16/05122-235 25 Offl §25 2017/04/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - ARBEIDSAVTALE MSTA 16/05122-236 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-602 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-603 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-604 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-605 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-606 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-607 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-608 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-609 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-610 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-611 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-612 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-613 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-614 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-615 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-616 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-617 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-618 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-619 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-620 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-621 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-622 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-623 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-624 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-625 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-626 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-627 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-628 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-629 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-630 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-631 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-632 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-633 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-634 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-635 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-636 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-637 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - TILBUD HASB 17/00424-031 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - ARBEIDSAVTALE IBR 17/00424-032 25 Offl §25 2017/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % STILLING X 2 - SØKNAD AGB 17/01378-003 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - SØKNAD BLI01 17/01384-007 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - SØKNAD BLI01 17/01384-008 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-041 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-042 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-043 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-044 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-045 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-046 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-047 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-048 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-049 25 Offl §25 2017/04/11
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-050 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER AUTOMASJON - SØKNAD HASB 17/01385-004 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER AUTOMASJON - SØKNAD HASB 17/01385-005 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-029 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-030 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-031 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-032 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-033 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-034 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-003 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-004 25 Offl §25 2017/04/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-005 25 Offl §25 2017/04/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-005 25 Offl §25 2017/04/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02376-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 140/149 - TUHAUGVEGEN, OSNES - FASADEENDRING, TILBYGG OG RIVING DEL AV BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 140/149 - TILLATELSE TILBYGG Jostein Rafsvik Ness KIS 17/01129-004 2017/04/11
I TEK 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/251 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON TIL NAUST Fylkesmannen i Rogaland - Miljøvernavd. IGR 17/01169-005 2017/04/11
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM OPPRETTHOLDELSE AV SKOLEPLASS GKH01 17/01586-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01506-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01296-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04584-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 102/28 - EIENDOMSSKATT - SVAR - 102/28 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Solfrid Lovise Skogen Tollefsen MSA 17/01544-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/04/11
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - MANGELFULL SØKNAD Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS IGR 17/01469-005 2017/04/11
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT/DIALOGMØTE NAV BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-170 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 T.O.M 31.01.18 Jan Magne Knutsen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-171 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-172 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-173 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-174 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.03.18 Liv Solberg AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-175 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-176 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-177 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-178 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. PENSJONIST / TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.02.17 T.O.M 31.03.18 June Marit Fjell MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-179 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - OVERSENDER REVIDERT PLANFORSLAG - 10.04.17 PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Hereid Hus AS YSL 16/04785-015 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-180 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-181 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-182 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE / PENSJONISTAVTALE F.O.M 01.02.17 T.O.M 31.01.18 Roald Johannes Bernhard Berg MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-183 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/252 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGA HANSEN - 58/252 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGA HANSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01590-001 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-184 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.04.17 T.O.M 31.12.17 Inger-Marie Mannes Underhaug ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-185 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - GODKJENT 6.2.2017 - PLAN 5065 - AD DETALJREGULERINGSPLAN 5065 Breistrand Kristine Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS SMO02 14/03400-056 2017/04/11
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND ROY SEVEREIDE BENDIKSEN OG IDA CATHRIN UTVIK - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - STORESUND Roy Severeide Bendiksen og Ida Cathrin Utvik SKM 17/01592-001 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-186 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL NÆRVÆRSUTVALGET TEKNISK ETAT BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-187 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNITON KOPERVIK AS - 58/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNITON KOPERVIK AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01591-001 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-188 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 88/241 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE. TAKOVERBYGG/LAGER - 88/241, HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. 2 STK. LAGERBYGG. Veidekke Entreprenør Veidekke Entreprenør AS BFH 12/05061-005 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 119/1 OG 119/5 - THUESTADVEGEN, MYKJE. UTFYLLING OG MASSEDEPONERING AV JORD OG STEIN - 119/1 - SVAR VEDR. MASSEDEPONERING OG UTGÅTT TILLATELSE Vassbakk & Stol AS JKV 06/00520-019 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-189 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - SVAR - MELDING OM ARRANGEMENT - GLADE MAIDAGER I ÅKREHAMN 2017 Åkrehamn Vekst HPE 17/00127-021 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-190 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 4/53 - HAPALØKHOLMEN - RETTING I MATRIKKELEN - 4/53 - KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK Einar Arnfred Edvardsen ALA04 16/03127-008 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 16.03.18 Brygida Maria Mannes MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTER SKLO 17/01486-191 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-192 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-193 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-194 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.03.17 T.O.M 31.03.18 Ragna Marie Einarsen Bårdsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - AUSTREIM - KARMØY KOMMUNE - OVERSENDELSE DISP TIL UTTALE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen EDH 17/00874-008 2017/04/11
U TEK 48/2 - HILLESLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/4053 - 48/2 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV SAK 17/430 Henning Langåker XXI 17/00430-012 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 64/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FINN EVJE PEDERSEN - 64/168 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FINN EVJE PEDERSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01593-001 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-195 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.03.17 T.O.M 15.03.18 Christoffer Aga Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18Q RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-196 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL UTBEDRING - SIGNERT OG RETURNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/01040-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 Karianne Valhammer Naley AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-197 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL UTBEDRING - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/01040-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 48/2 - HILLESLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/4053 - 48/2 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 17/430 Konrad Johan Hillesland XXI 17/00430-013 2017/04/11
U TEK KARMØYGEDDON - SVAR - SØKNAD OM Å DISPONERE KOMMUNENS AREAL (FESTPLASSEN) KARMØYGEDDON Karmøygeddon HPE 16/00897-015 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTER SKLO 17/01486-198 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/258 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REMY ALEXANDER ØSTENSTAD - 58/258 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REMY ALEXANDER ØSTENSTAD Vassbakk & Stol AS MHV 17/01594-001 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-199 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 11/430 - MANNES - NYBYGG SJØHUS/LAGER - 11/430 - FERDIGATTEST - SJØHUS/LAGER Hans J Rasmussen AS JKV 13/03887-020 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-200 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-201 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/00204-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-202 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-203 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-204 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-205 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag BMV 12/02524-138 2017/04/11
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/01318-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-206 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.04.17 T.O.M 31.08.18 Camilla Bendiksen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-207 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.03.18 Liv Solberg AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN TIL GRAVING/MUDRING I SJØ - AVLØPSLEDNING BØVÅGEN - KARMØY Fylkesmannen i Rogaland HDO 15/04310-027 2017/04/11
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II Norheimskogen Borettslag Ii MEM01 12/02524-139 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-208 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG III Norheimskogen Borettslag Iii MEM01 12/02524-140 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-209 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 28.03.17 T.O.M 28.03.18 Sunniva Larsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I MEM01 12/02524-141 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-210 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-211 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-212 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/253 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK OSNES , ROY HELGE Roy Helge Osnes GEL 17/00012-190 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-213 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 148/1011 - NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 148/1011 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Sevland Bunyan Arkitekter AS KMY 16/02431-011 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-214 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.04.17 T.O.M 31.08.17 Ruth Heidi Smelvær AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM LÆRER Birthe Johannessen KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Linn Renee Osen Dankertsen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BOLIG TILDELT BMV 17/00014-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01302-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/257 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE THORVALDSEN - 58/257 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE THORVALDSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01595-001 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT VIKARIAT (60 %) SOM MILJØARBEIDER VED VÅGEN LÆRINGSENTER Svein Inge Bø Vågen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 30/31 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - OPPRETTHOLDER KLAGE PÅ EIENDOMSSTAKST - 30/31 Jan Marton Jensen MSA 15/01426-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-215 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Cecilie Ottøy Eide MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-216 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-217 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/256 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARIE KALSTAD - 58/256 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARIE KALSTAD Vassbakk & Stol AS MHV 17/01602-001 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-218 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.04.17 T.O.M 31.08.17 Ruth Heidi Smelvær AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 102/17 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 102/17 - KLAGE PÅ SKATTESEDDEL - LOKAL TAKSERING 2017 Lars Anders Myhre JMJ03 17/01603-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-219 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - FORSLAGSSTILLER TREKKER FORSLAGET PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Garvik Prosjekt AS YSL 15/03655-055 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-220 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-221 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/254 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV BENDIKSEN - 58/254 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV BENDIKSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01604-001 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-222 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-223 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM FORSKUTTERING TIL NYTT JOURNALSYSTEM OG NYTT DATAANLEGG MELLOM KARMØY KOMMUNE OG MOHAMMAD REZA SALEHI AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 29.02.17 T.O.M 29.02.18 Marit Christine Natvig Neshavn MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - ØNSKER UTTALE PÅ SØKNAD OM Å FÅ LEGGE UT TRE UTRIGGERE - ØYAVEGEN 36 - ÅKREHAMN Kystverket Vest IGR 17/00073-015 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-224 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.03.18 Elin Synnøve Lunnøy Jakobsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-225 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-226 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN TAUSHETSPLIKT - VEDRØRENDE FRITAK FRA TIEPLIKTEN - EN ORIENTERING Fylkesmannen I Rogaland SEI04 12/05053-002 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Mats Schønning JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/255 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS - 58/255 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENTOR EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01605-001 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-227 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - FISKERIDAGENE 2017 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum EVI1 16/05163-044 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-228 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-229 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK STARTLÅN - SIGNERT OG RETURNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/01235-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-230 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Camilla Veronica Iversen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-231 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-232 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-233 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-234 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - INNKALLING TIL MØTE I SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT MSA 15/04161-010 U Ligningsloven § 3-13 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-235 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 106/20 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 106/20 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT BORGØ, HARRY Harry Borgø JMJ03 17/01608-001 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 03.04.17 T.O.M 31.12.17 Bryndis Halldorsdottir ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK HUSLEIE LEI 16/04537-166 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - INNVILGET AFP FRA KLP RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-236 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.01.18 Synnøve Krygård ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 06.04.17 T.O.M 31.12.17 Inger-Marie Mannes Underhaug ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U SKU ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - SVAR - BER OM NY SØKNAD - TILSKUDD TIL OPPLÆRING AV BARN OG UNGE SOM SØKER OPPHOLD I NORGE BHE02 12/03071-101 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - VEDRØRENDE MANGLFULL SØKNAD NJO 16/02156-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 79/20 - VISNESVEGEN, VISNES. NYBYGG GARASJE - 79/20, VISNESVEGEN, VISNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, GARASJE. A. Utvik A Utvik AS BFH 09/00836-011 2017/04/11
I TEK 58/299 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 52 AS - 58/299 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HOVEDGATEN 52 AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01611-001 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.03.17 T.O.M 31.01.18 Anne Sandhåland Erland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/01301-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED KOPERVIK SKOLE Espen Sandslett Larsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/263 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/263 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS MHV 17/01613-001 2017/04/11
U TEK 149/423, SEKSJ. 1-4, STØLSTUNET, SPANNE. NYBYGG GARASJE - 149/423 - SEKSJ. 1-4, STØLSTUNET, SPANNE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, GARASJE. Øystein Helvik BFH 12/04089-005 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET Lise Berge Klausen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/271 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/271 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS MHV 17/01615-001 2017/04/11
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 20.03.17 T.O.M 31.01.18 Solveig Eriksen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED GRINDHAUG SKOLE Paul Arthur Aanensen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 64/1474, MONSAVIKVEGEN, STANGELAND, NYBYGG GARASJE ETTER BRANN - 64/1474, MONSAVIKVEGEN, VARSEL OM PÅLEGG Martin Eikrem IGR 10/03042-006 2017/04/11
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/00204-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01617-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 21.03.17 T.O.M 31.06.17 Lene Liknes Bergtun RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 149/423 - SPANNE. TILBYGG OG INNGLASSERING AV TERRASSE, DEL AV REKKEHUS - 149/423, SPANNE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. INNGLASSING AV TERRASSE. Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS BFH 12/03143-008 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL UTBEDRING - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/01040-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.03.17 T.O.M 22.03.18 Robert Varne RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 6. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.02.17 T.O.M 02.02.18 Angelina Meylin Martinez Kvilhaug RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 31.01.17 T.O.M 30.06.17 Tina Stava RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS SEI04 12/03966-048 2017/04/11
I TEK 58/272 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERD JORUNN ENGVALL - 58/272 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERD JORUNN ENGVALL Vassbakk & Stol AS MHV 17/01618-001 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02407-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK 82/25 - HINDERÅKER, TILBYGG BOLIG - 82/25 - HINDERÅKER. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG. Skeie's Byggservice AS KMY 12/04587-003 2017/04/11
U TEK 57/590 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/455 - 57/590-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNINGEN IVAN EIENDOM AS XXI 17/01184-001 2017/04/11
I TEK 58/377 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN KRO - 58/377 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN KRO Vassbakk & Stol AS MHV 17/01621-001 2017/04/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/02407-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.03.17 T.O.M 31.12.17 Marte Selliken Johannessen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/01319-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
I TEK 58/379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROLF NYGAARD - 58/379 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROLF NYGAARD Vassbakk & Stol AS MHV 17/01622-001 2017/04/11
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/01319-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 16/04529-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/11