Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU HANS HOLSTS OG ANNA EEGS LEGAT - INNKALLING TIL STYREMØTE/VIDEOMØTE I HANS HOLST OG ANNA EEGS LEGAT Sigmund Sunnanå AIJ 17/00602-001 2017/04/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BMV 17/00014-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00014-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 42/223 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SOLEM VIKRA BYGGESAK 16/4859 - 42/223 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: SOLEM VIKRA BYGGESAK 16/4859 VEDAVÅGEN RØR AS MHV 17/01488-001 2017/04/10
U TEK 63/194 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE. TILBYGG TIL BOLIG - 63/194 - FERDIGATTEST Risolve AS KMY 16/01369-009 2017/04/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - SOM PASSASJER NJO 17/01272-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 79/206 - VISNESVEGEN, VISNES - BRUKSENDRING TIL ANNEN SKOLEBYGNING - 79/206 -IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 16/05050-009 2017/04/10
I TEK 16/26 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG GARASJE - 16/26 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG GARASJE Eskild Kvala AS IGR 17/01569-001 2017/04/10
I TEK 88/56 - NYGÅRDVEGEN, SØNDRE VELDE - UTSPRENGNING, MASSEUTTAK OG STØYVOLL - 88/56 - MOTTATT MANGLER Øygarden Eiendom AS KHM 17/00778-003 2017/04/10
U TEK 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG BOLIG Sabrina Herregott KHM 17/01258-005 2017/04/10
U TEK 106/87 - FOSNAVEGEN - FOSNANES - NYBYGG GARASJE - 106/87 - FERDIGATTEST - GARASJE OG BOD Asle Grasdal Fosen JKV 14/00543-004 2017/04/10
I TEK 5/440 - VEA - OPPSETTING AV SKILT, FLAGGSTENGER, VIMPLER OG GJERDE - 5/440 - VEA - OPPSETTING AV SKILT, FLAGGSTENGER, VIMPLER OG GJERDE Meinich Arkitekter AS IGR 17/01581-001 2017/04/10
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-073 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-075 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-076 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-077 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-078 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-079 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-080 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-081 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-082 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-083 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-084 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-085 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 66/561 - AUSTREIM, TILBYGG BOLIG - 66/561 - FERDIGATTEST Hereid Hus AS KMY 12/02325-005 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-086 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-087 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-088 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-089 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-090 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 98/63 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2320 - 98/55 OG 98/155 - KRAV OM SAMMENSLÅING STD: 16/2320 Petter Austevik AMJ 16/02516-017 26 Off.l.26 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-091 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-092 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-093 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-094 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-095 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 64/1086 - LIARFJELL, STANGALAND, FASADEENDRING BOLIG, TERRASSE MED TAKOVERBYGG, LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1086 - LIARFJELL, STANGALAND, FASADEENDRING BOLIG, TERRASSE MED TAKOVERBYGG, LEVEGG Toralf Bredahl KHM 17/01289-004 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-096 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 64/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND LILLEAAS - 64/253 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYVIND LILLEAAS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01529-001 2017/04/10
U SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - GARANTI FOR FULLFINANSIERING AV SIKRING OG KONSERVERING AV MIDDELALDERRUIN PÅ AVALDSNES Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo MSV 12/00173-041 2017/04/10
I TEK 79/20 - VISNESVEGEN, VISNES - TILBYGG ENEBOLIG - 79/20 - VISNESVEGEN, VISNES - TILBYGG ENEBOLIG Tor Olav Øvretveit EDH 17/01514-001 2017/04/10
U TEK 29/43 - HEMNESVEGEN, HEMNES, RIVING OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 29/43 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I. K. Gabrielsen JHE05 15/04840-012 2017/04/10
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISK PLAN SLETTAVIKA Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma BTH04 17/01567-001 2017/04/10
I TEK 64/76/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN YSTANES - 64/76/1 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN YSTANES Vassbakk & Stol AS MHV 17/01533-001 2017/04/10
I TEK 64/76/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR O. SEVLAND - 64/76/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STEINAR O. SEVLAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/01534-001 2017/04/10
I TEK 64/563 - STANGELAND. TILBYGG TIL BOLIG, GARASJE - 64/563 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anders Vedøy KMY 12/03797-006 2017/04/10
I TEK 64/76/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDMUND GUNDERSTAD - 64/76/3 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODDMUND GUNDERSTAD Vassbakk & Stol AS MHV 17/01535-001 2017/04/10
I TEK 58/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - 58/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01537-001 2017/04/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-211 25 Offl §25 2017/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - SØKNAD MSTA 17/01232-010 25 Offl §25 2017/04/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - SØKNAD MSTA 17/01232-011 25 Offl §25 2017/04/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - SØKNAD BLI01 17/01384-005 25 Offl §25 2017/04/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - SØKNAD BLI01 17/01384-006 25 Offl §25 2017/04/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-039 25 Offl §25 2017/04/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-040 25 Offl §25 2017/04/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-028 25 Offl §25 2017/04/10
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KARMSUND PROTEIN (NERGÅRD KARMØY) - 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Nergård Karmøy AS MSA 17/01540-002 2017/04/10
U TEK 47/25 - HILLESLANDVEGEN, VIK - TILBYGG/HALVTAK TIL DRIFTSBYGNING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 47/25 - TILLATELSE Jakobsens Hønseri Karl Arne Jakobsen EDH 17/01462-003 2017/04/10
I TEK 134/1- KYRKJEVEGEN - GRØNNINGEN - TILBYGG DRIFTSBYGNING - 134/1- KYRKJEVEGEN - GRØNNINGEN - TILBYGG DRIFTSBYGNING Grønningen Tor Asle EDH 17/01541-001 2017/04/10
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL/ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE Caroline Hauge RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-097 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 25/40 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK ELIASSEN, KURT REIDAR Kurt Reidar Eliassen GEL 17/00012-186 2017/04/10
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. UTTALELSE TIL DETALJREGULERING Rogaland Fylkeskommune MAA05 14/00662-026 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 117/30 - SKREVEGEN, AKSNES - UTVIDELSE AV BRYGGER MED MOLO - 117/30 - FERDIGATTEST - UTVIDELSE AV BRYGGER MED MOLO Opus Arkitekter AS JKV 15/00458-021 2017/04/10
I TEK 43/207 - HØYNES - TILBYGG MUSEUMSDEPOT - 43/207 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Skudenes Historielag KHM 17/01542-001 2017/04/10
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00204-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 15/1308 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG NYBYGG GARASJE - 15/1308 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne Hallquist Byggmesterfirma JKV 12/02550-006 2017/04/10
I TEK 21/15 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/15 - (KOPIMOTTAKER) OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN Kommunal- og Moderniserings- Departementet HHU 15/03952-025 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - SØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-098 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - GJELDER TEKNISK PLAN RØYKSUND. SOLDALVEGEN - AVTALER MED BERØRTE GRUNNEIERE Stig Pettersen BTH04 17/00028-010 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-099 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 117/30 - SKREVEGEN, AKSNES - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV NAUST - 117/30 - FERDIGATTEST - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV NAUST Opus Arkitekter AS JKV 15/00460-009 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-100 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR - INTENSJON OM KONTRAKTSINNGÅELSE - RAMMEAVTALE - KONTROLL OG REPERASJON AV ELEKTROMEDISINSK UTSTYR Kjosavik AS OEI 16/04905-004 2017/04/10
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE Silje Therese Ingebrigtsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 1 - 112/211 - MØTEFULLMAKT Turid Solfrid Eike JHE 17/00728-003 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-101 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 4/150 - SKARSVEGEN, MUNKAJORD. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE. - 4/150 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ole Kristian Hereid KMY 12/03707-005 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-102 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BYTTE AV TRYGDEBOLIG BMV 17/00459-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-103 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00459-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 139/30 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE. TILBYGG ENEBOLIG - 139/30 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Morten Kvåle KIS 10/01737-015 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-104 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00459-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-105 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT TRYGDE/OMSORGSBOLIG BMV 16/04134-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-107 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - STORBRUKER AV FERJEKORT Fjord1 AS LEI 16/04537-146 2017/04/10
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/00624-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-108 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 42/212 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/269 - 42/212-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNINGEN KARMØY KOMMUNE/Synnøve Medhaug XXI 17/01036-001 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-109 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 141/52 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 141/52 - FERDIGATTEST Hjalmar Gundersen KMY 13/04024-012 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-110 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 102/28 - EIENDOMSSKATT - 102/28 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Solfrid Lovise Skogen Tollefsen MSA 17/01544-001 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-111 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM FORLENGELSE AV RESSURSER RHO 15/03332-240 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-112 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 15/759 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - 15/759 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE STØRRELSE, MATERIALER, NABOVARSLING OG BRANNTEGNINGER Karmøy Begravelsesbyrå EDH 17/00781-003 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-113 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM ENKELTVEDTAK/REFUSJON AV MIDLER TIL SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-114 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING Inger Helene Skorpe Langeland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-115 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 5/122 - VESTRE KARMØYVEG, VEA. SKILT. - 5/122 - FERDIGATTEST Brand Factory Norge AS avd. Østfold KMY 16/01140-007 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-116 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BEKREFTELSE PÅ BOTILBUD OG AVTALEGIRO BMV 16/04134-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-117 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 25/57 - 58 - JEREVEGEN, LANGÅKER - NYBYGG LANDBRUKSGARASJE - 25/57 - 58 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Jakob Bårdsen EDH 17/01441-002 2017/04/10
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 66/136 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ANDERSEN BYGGESAK: 16/3147 - 66/136 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ANDERSEN BYGGESAK: 16/3147 Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/01546-001 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-118 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04134-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-119 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 82/195 - KLEIVAVEGEN, HINDERÅKER, NYBYGG GARASJE - 82/195 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, NABOVARSEL OG TEGNINGER Anders Holgersen KHM 17/01251-005 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-120 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-121 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - MØTEREFERAT 29.03.17 - GJELDER OVERVANN TIL SJØ TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-056 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-122 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MIDDVIK FERIESENTER - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MIDDVIK FERIESENTER Magne Nilsen JMJ03 17/01547-001 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-123 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTER SKLO 17/01486-124 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGER/PROD. HALL MED VASK/VASKEPLASS BYGG 1 - 74/77 - REDEGJØRELSE VEDR. BEKYMRINGSMELDING Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS JHE05 17/00616-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-125 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-126 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-127 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-128 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KLAGER 2017-2018 - ETTERLYSER SVAR - GJELDER NABOPROTEST MOT OPPFØRING AV NY BOLIG MEM01 17/01227-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-129 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 58/480 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STINE MARIE HAALAND - 58/480 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STINE MARIE HAALAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/01549-001 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-130 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTE TELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-131 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-132 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-133 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 58/380 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HISDAL - 58/380 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN HISDAL Vassbakk & Stol AS MHV 17/01550-001 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-134 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE TILLEGGSSAK 1 - OPPFØLGING AV MEDLEM JBR03 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-135 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-136 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-137 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-138 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-139 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-140 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-141 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-142 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING HELSEFAGARBEIDER Johanne Gustavsen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-143 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-144 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-145 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-146 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 86/64 - AVALDSNES, NYBYGG NAUST - 86/64 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON John Harald Olsen EDH 16/04652-006 2017/04/10
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - NOU 2017: 6 OFFENTLIG STØTTE TIL BARNEFAMILIENE Barne- og likestillingsdepartementet SEI04 16/00007-148 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-147 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 66/165 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/3625 - 66/165 - MERKNAD TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Tore Kristiansen EDH 17/00874-007 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-148 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-149 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-147 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 58/220 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE - 58/220 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARMØY KOMMUNE Vassbakk & Stol AS MHV 17/01552-001 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPGSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-148 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-149 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 58/224 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EVA UTSETH GANGSTØ - 58/224 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EVA UTSETH GANGSTØ Vassbakk & Stol AS MHV 17/01554-001 2017/04/10
I TEK 63/162 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 63/162 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Rune Kristiansen GBV 17/01555-001 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-150 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-151 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN HAUGALAND VEKST IKS - PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET - HAUGALAND VEKST REGIONRÅD 04.04.17 Haugaland Vekst IKS PVE01 14/00900-009 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-152 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 58/226 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANN EMMY DALE - 58/226 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANN EMMY DALE Vassbakk & Stol AS MHV 17/01557-001 2017/04/10
I TEK 64/1226 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - ENDRING AV HAGESTUE TIL KJØKKEN - 64/1226 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - ENDRING AV HAGESTUE TIL KJØKKEN Terje Kalland IGR 17/01553-001 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 TOM 01.04.18 Trine Øvrebø Stople AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-153 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-154 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00484-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK STARTLÅN - OVERSENDER PANTHAVERBEKREFTELSE RBE08 17/00613-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-155 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-156 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-150 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU ELEVMAPPE - SVAR PÅ KLAGE PÅ VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01543-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-157 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-151 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 58/228 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SUSANNE ISELIN SLETTEN - 58/228 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SUSANNE ISELIN SLETTEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01560-001 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-152 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-158 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-153 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-154 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-159 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTING SKLO 17/01486-155 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-160 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - SKADERAPPORT SÆVIKV. 88 SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Roger Marin Hansen JTH 14/04398-190 2017/04/10
I TEK 58/222 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VARDEMYR AS - 58/222 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VARDEMYR AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01561-001 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-161 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK MELDINGER OM OVERNATTING - MELDING OM OVERNATTING I ESPIRA SLETTEN BARNEHAGE - 04.05.17 Espira Sletten barnehage JHN 15/02165-087 2017/04/10
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-170 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 15/1308 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG NYBYGG GARASJE - 15/1308 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG OG NY GARASJE Arne Hallquist Byggmesterfirma JKV 12/02550-007 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 23.03.17 T.O.M 31.12.17 Praphaporn Pratuchai JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 85/237 - VIKSHÅLANDVEGEN, UTVIK - NYBYGG HYBELHUS - 85/237 - SVAR PÅ VARSEL OM PÅLEGG OM RETTING AV FORHOLD Odd Inge Vikshåland KMY 13/01001-012 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-156 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-162 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-157 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.03.17 T.O.M 31.12.17 Celine Jakobsen Dale JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.04.17 COOP PRIX AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01560-041 2017/04/10
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING 2012 - 2018 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.04.17 KIWI TORVASTAD NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00374-038 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-158 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-163 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 T.O.M 31.01.18 Alice Vestvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 58/233 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEON DALE - 58/233 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LEON DALE Vassbakk & Stol AS MHV 17/01564-001 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-159 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN KIWI VORMEDAL 615 SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.04.17 KIWI VORMEDAL NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01402-030 2017/04/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 09.03.17 T.O.M 09.03.18 Susanne Øvrevik Steffensen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 86/23 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/877 - 86/243 OG 86/238 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENFØYING Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/01027-015 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.03.17 T.O.M 31.12.17 Vilde Karina Olsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-160 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-164 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-161 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 15/29 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/144 - 15/2449 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/00725-002 2017/04/10
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-171 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.03.17 T.O.M 31.12.17 Camilla Midtun JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-162 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 58/230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV ODDBJØRN EIKILL - 58/230 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV ODDBJØRN EIKILL Vassbakk & Stol AS MHV 17/01565-001 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 27.03.17 T.O.M 27.09.17 Gertruda Tissen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-163 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-164 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 31.03.17 T.O.M 31.12.17 Andreas Ulland Andersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.03.17 T.O.M 21.06.17 Ole Morten Velde RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN KJØP AV KONVOLUTTER MED TRYKK - KJØP AV KONVOLUTTER MED TRYKK Kjosavik AS OEI 15/01350-018 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-165 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 133/170 - FEØY. NYBYGG ENEBOLIG, NAUST, KAI OG UTSLIPPSTILLATELSE - 133/170 - FYLKESMANNEN OMGJØR SITT VEDTAK Fylkesmannen i Vest-Agder KIS 10/00622-129 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-166 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-167 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U TEK 110/5 - FOSNAVEGEN, VÅGA - NYBYGG KÅRBOLIG - 110/5 - RETUR AV MANGELFULL SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitekt Almaas AS JKV 14/04619-034 2017/04/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.03.17 T.O.M 14.03.18 Julie Carey Selsaas AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 58/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE HODNE - 58/234 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN ARVE HODNE Vassbakk & Stol AS MHV 17/01566-001 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.04.17 TOM 30.04.18 Chris Andre Lundegaard Kristoffersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - FASADE- OG BRUKSENDRING - 148/978 - VEDR. RETUR AV SØKNAD - BER OM AT SØKNADEN BEHANDLES Pretor Advokat AS IGR 17/01469-004 2017/04/10
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - BYGGEMØTEREFERAT NR. 19 - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-057 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-168 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SEN RAMMEAVTALE FOR HØYTRYKKSPYLING OG TV-INSPEKSJON - FORLENGELSE AV RAMMEAVTALE FOR HØYTRYKKSPYLING OG TV-INSPEKSJON Ragn Sells AS OEI 14/00683-014 2017/04/10
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-169 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.03.17 T.O.M 31.12.18 Marte Flokketvedt JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Mia Bakke AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 147/623 - TOMT K5, 3-4, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/623 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 05/03154-005 2017/04/10
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01460-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING - FORSKRIFT OM BRUK AV OG ORDEN I FARVANN FOR KARMSUND HAVN SINE OMRÅDER Karmsund Havn IKS SEI04 16/00007-149 2017/04/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 147/631 - TOMT K4, 4-6, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/631 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 05/03152-006 2017/04/10
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRING, FORSLAG OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - SPRÅKKRAV Kunnskapsdepartementet KTV 16/00007-150 2017/04/10
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UNDERVISNINGSDEKNING FOR VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - HANDLINGSPROGRAM NÆRING 2017 - AKTIVITETS- OG OPPLEVELSESTURISME - AVSLAG Rogaland Fylkeskommune - Fylkesrådmannen PVE01 14/03531-027 2017/04/10
U TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING 17/271 - PARSELL 1 - 122/17-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING SOLSTRAND ØYVIND MAH 17/00861-001 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - SKUDENES MEK. VERKSTED 01.04.17 Hanne Jensen EVI1 16/05163-043 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Mia Bakke AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 64/118 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD - 64/118 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD Vassbakk & Stol AS MHV 17/01570-001 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.03.17 T.O.M 14.03.18 Julie Carey Selsaas AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 09.03.17 T.O.M 09.03.18 Susanne Øvrevik Steffensen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. - GODKJENT 19.6.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 10.04.17 PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 16/02769-018 2017/04/10
I TEK 64/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MISJONSHUSET EMMAUS - 64/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MISJONSHUSET EMMAUS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01572-001 2017/04/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-165 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK 64/300 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD - 64/300 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RUTH BEATE SKULSTAD Vassbakk & Stol AS MHV 17/01574-001 2017/04/10
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.04.17 REMA 1000 ÅKREHAMN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01587-037 2017/04/10
I SEN COOP PRIX ÅKREHAMN SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.04.17 COOP PRIX ÅKREHAMN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01573-032 2017/04/10
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING 2012-2017 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 06.04.17 SPAR VEA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 16/03911-013 2017/04/10
I TEK 58/259 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ARVID VALENTINSEN - 58/259 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER ARVID VALENTINSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01575-001 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLING OG LØNN (2 ÅR STUD. HELSE- BEST LØNNSUTTELLING) AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - TAR IKKE IMOT STILLING SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR BLI01 17/00755-042 25 Offl.§25 2017/04/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/609 - BESTILLING AV NABOLISTE Bjørn Arne Hveding, Garvik Prosjekt AS GEL 17/00012-188 2017/04/10
I TEK 58/262 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SERINA HYSTAD - 58/262 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SERINA HYSTAD Vassbakk & Stol AS MHV 17/01576-001 2017/04/10
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Karoline Wangensteen Egge AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 117/19 - BESTILLING AV NABOLISTE - PÅBYGG Evelyn Severinsen GEL 17/00012-189 2017/04/10
I TEK ØYGARDSHAUGEN - GRUS OVER EKSISTERENDE STI - SØKNAD OM SKRIFTLIG BEKREFTELSE FØR IGANGSETTING AV DUGNADSPROSJEKT Daivid Johannes Østenstad SKM 17/01579-001 2017/04/10
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 30.03.17 T.O.M 31.12.17 Shiva Lal Puri BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNNG VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK STARTLÅN - PANTHAVERBEKREFTELSE RBE08 17/00204-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
I TEK GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN 44 TIL STUBBEVEGEN 5 - GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN 44 TIL STUBBEVEGEN 5 T Halleland AS KSG 17/01583-001 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Karoline Wangensteen Egge AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/10