Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - SØKNAD MSTA 17/01379-004 25 Offl §25 2017/04/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - SØKNAD MSTA 17/01232-009 25 Offl §25 2017/04/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP- RÅDGIVER 70 % - SØKNAD BLI01 17/01384-004 25 Offl §25 2017/04/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-035 25 Offl §25 2017/04/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-036 25 Offl §25 2017/04/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-037 25 Offl §25 2017/04/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-038 25 Offl §25 2017/04/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAMILIEVEILEDERE - PROSJEKTSTILLINGER - SØKNAD NFE 17/01539-004 25 Offl §25 2017/04/09