Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Odd Hansen Prosjekt AS IGR 16/05160-009 2017/04/07
U SEN 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 - DELINGSTILLATELSE JL, GÅRDSTUN M.M. Bjørg Østervold Solberg TVI 16/02406-011 2017/04/07
U SEN 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 - DELINGSTILLATELSE PBL, GÅRDSTUN M.M. Bjørg Østervold Solberg TVI 16/02406-012 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - FRA NÅ OG UT OKTOBER 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SEN 68/7 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4935 - MELDING 68/142. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4935 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00255-019 2017/04/07
U TEK VANNPOSTER - KRAV OM VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL - SVAR - 15/375 - KRAV OM INSTALLSJON AV VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL Åkrehamn Småbåtforening BAN01 16/01165-006 2017/04/07
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - LEIE AV SKUDEHALLEN 27.04.17 - VÅRBASAR Skudenes Turnforening TVI 12/01376-185 2017/04/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNINGEN RHO 15/03332-236 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Camilla Larsen Kalland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Andreas Lie Tendeland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE TILLEGGSSAK - VEDTAK OM SUSPENSJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK 64/392 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/5160 - 64/392 - RØRLEGGERMELDING - REVIDERT KART MED INNNTEGNET FORDRØYNINGSMAGASIN BYGGESAK 16/5160 Comfort Karmøy AS MHV 17/01142-003 2017/04/07
U TEK 2/403 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE TOMT 10 - 2/403 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 16/02260-012 2017/04/07
U TEK 2/397 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 4 - 2/397 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hellvik Hus Karmøy AS KMY 16/02275-015 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAM. AVLASTER SKLO 17/01486-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK 63/81 - ÅSAVIKVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 63/81 - TILLATELSE TIL ENDRING Lynn Leavy EDH 17/00441-004 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-018 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTNING SKLO 17/01486-024 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - OVERSENDER REVIDERT PLANKART, PLANBESTEMMELSER OG PLANBESKRIVELSE - 05.04.17 PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Cowi AS YSL 16/00717-013 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-026 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU KOMPETANSEMIDLER - BARNEHAGER - SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER 2017 Fylkesmannen I Rogaland RHO 12/01727-036 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-029 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-030 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-031 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-032 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTER SKLO 17/01486-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-037 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-038 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK 2/316 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON ANDREASSEN - 2/316 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON ANDREASSEN Storesund Rør AS ALS06 17/01471-002 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-040 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-041 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-042 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM.17/1625-1628 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 47/18 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Tor Oskar Hellesland EDH 17/01009-006 2017/04/07
U SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - OVERSENDELSE AV FORELØBIG TILSYNSRAPPORT - FRIST FOR RETTING Små Barnehager AS RHO 12/02112-059 2017/04/07
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING Opus Arkitekter AS KHM 17/01410-002 2017/04/07
U TEK 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/251 - NORDSTOKKE - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA KPL OG PBL § 1-8 Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 17/01169-004 2017/04/07
U TEK 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - VEDRØRENDE BEHANDLING AV KLAGESAKEN Ånen Olav Ånensen GTH 16/03178-011 2017/04/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04134-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Svava Halldora Luthersdottir Siebert JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - HENVENDELSE ANG TILKALLINGSAVTALE Ida Elisabeth Vågen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.10.16 T.O.M 21.06.17 Eli Støle Sørvåg RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 26.06.16 T.O.M 14.08.17 Elise Maria Steinstø RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.12.16 T.O.M 30.06.17 Tom Kristian Rage RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-191 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-192 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-290 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-291 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - TILBUD JBR04 16/05076-210 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05076-211 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - TILBUD JBR04 16/05076-212 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05076-213 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-242 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-243 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-208 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-203 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-204 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-205 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-206 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-207 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-208 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-209 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-210 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-211 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-212 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-213 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-214 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-215 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-216 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-217 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-218 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-219 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-220 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-240 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-241 25 Offl §25 2017/04/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-576 25 Offl §25 2017/04/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-577 25 Offl §25 2017/04/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-578 25 Offl §25 2017/04/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-579 25 Offl §25 2017/04/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-580 25 Offl §25 2017/04/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-581 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-197 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-198 25 Offl §25 2017/04/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET NFE 17/00420-199 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-123 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-124 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-125 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-126 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-127 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-128 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-129 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-130 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-131 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-132 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-133 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-134 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-369 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-370 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-371 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-372 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-373 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-374 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-375 25 Offl §25 2017/04/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-376 25 Offl §25 2017/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - SØKNAD MSTA 17/01379-003 25 Offl §25 2017/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - SØKNAD MSTA 17/01232-008 25 Offl §25 2017/04/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, SVANGERSKAPSVIKARIAT 80% - SØKNAD ARO07 17/01383-002 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-021 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-022 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-023 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-024 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-025 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-026 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-027 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-028 25 Offl §25 2017/04/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-029 25 Offl §25 2017/04/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-023 25 Offl §25 2017/04/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-024 25 Offl §25 2017/04/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-025 25 Offl §25 2017/04/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK MILJØRÅDGIVER- TEKNISK SJEFS STAB - SØKNAD HASB 17/01387-002 25 Offl §25 2017/04/07
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 06.04.17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 15/03655-054 2017/04/07
I TEK 133/170 - FEØY. NYBYGG ENEBOLIG, NAUST, KAI OG UTSLIPPSTILLATELSE - 133/170 - DOMSAVSIGELSE HAUGALAND TINGRETT Sverre Asmund og Kate Elin Østebøvik Haugen KIS 10/00622-128 2017/04/07
I TEK 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 - 141/203 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: REBO AS BYGGESAK: 17/597 TINDELAND RØR AS MHV 17/01513-001 2017/04/07
I TEK 148/250 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/250 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Christine R. Holmstrand JHE 17/01515-001 2017/04/07
I TEK 119/564 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV PARSELL TIL OFFENTLIG VEG OPPM:17/1980 - 119/564 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - OPPRETTING AV PARSELL TIL OFFENTLIG VEG Statens Vegvesen - region vest EDH 17/01518-001 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - JOBBROTASJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - TRÆR I NABOGRENSE - HENVENDELSE - GJELDER TRÆRNE I PARKEN I KOPERVIK Alliance Invest AS ALI 12/01634-007 2017/04/07
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA VOKSENSTØTTE Espira Sletten Barnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM UFAGLÆRT LÆRER VED SKUDENES UNGDOMSSKOLE Lise Fjell Sandve RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - SVAR - AVTALE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG KOPERVIK IL FOR 2017 Kopervik Idrettslag OFL 17/00005-016 2017/04/07
U TEK 122/29 - RØYKSUND. NYBYGG BÅTNAUST - 122/29 - FERDIGATTEST - BÅTNAUST Hallgeir Anglevik JKV 11/00865-009 2017/04/07
U TEK 3/192 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/192 - ØSTHUS - RETUR AV UFULLSTENDIG DELING May Elin Østhus EDH 17/01292-003 2017/04/07
U SEN 148/59 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/328 - MELDING 148/1029. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:17/328 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01191-010 2017/04/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 69/71 - BESTILLING AV NABOLISTE - DELINGSSAK NORDSTOKKE, KNUT Knut Nordstokke GEL 17/00012-182 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED STORESUND BBH Wencke Beathe Løften Bauge MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-045 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-046 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-047 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM RÅDGIVER VED RÅDHUSET - TEKNISK ETAT Stein Nygaard BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - VEDR. SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTER SKLO 17/01486-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK GRAVESØKNAD - KIRKEVEGEN 159 - GRAVESØKNAD - KIRKEVEGEN 159 Haugaland Kraft KSG 17/01532-001 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM 25,35 % MIDLERTIDIG STILLING SOM ASSISTENT VED NATTJENESTEN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Oda Madelen Lothe Lauritzen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTING SKLO 17/01486-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.04.17 T.O.M 18.06.17 Eline Jakobsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Tove Iren Tønnesen LJO 12/00277-112 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 01.03.17 T.O.M 01.03.18 Camilla Midttveit AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Bente Linda Skjelde AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 7 F.O.M 18.02.17 T.O.M 18.02.18 Kari Anne Tjøsvoll AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.11.16 T.O.M 31.07.17 Vegard Løvereide Lindtner RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - VEDRØRENDE UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK NORHEIM - VORMEDAL - JOMFRUVEIEN 97, 5542 KARMSUND Tollef Wallum Nordvik JTH 16/00196-069 2017/04/07
U TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2613,2614 - 1/18 - VEDØY - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Thomas Olai Boge EDH 17/01209-003 2017/04/07
I TEK FISKERIDAGENE - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - MELDING OM ARRANGEMENT FISKERIDAGENE I ÅKREHAMN Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum JHN 12/02934-036 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND SVERDRUPSEN, NINA OLENE Nina Olene Sverdrupsen LJO 12/00277-113 2017/04/07
I TEK 47/286 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE DAHLE - 47/286 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELGE DAHLE Vedavågen Rør AS MHV 17/01516-001 2017/04/07
I TEK FISKERIDAGENE - FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD OM TILLATELSE TIL ARRANGEMENT AV FISKERIDAGENE I ÅKREHAMN 2017 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum JHN 12/02934-037 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 75/48 - BESTILLING AV NABOLISTE - MIDLERTIDIG BRAKKERIGG Richard Kvalevaag for Vassbakk & Stol AS GEL 17/00012-183 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - BEKREFTELSE PÅ REFUSJON FRA HELFO FOR STUDENT AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-052 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK 72/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI JONSGÅRD STOPPEKRAN - 72/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI JONSGÅRD Vedavågen Rør AS MHV 17/01517-001 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - VANNMÅLERE - 74/2 - MANGLENDE VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL I DRIFTSBYGNING Svein Andreas Ytreland BAN01 13/02506-210 2017/04/07
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 50/47 ARNE GUNLEIV FERKINGSTAD Ktv Bygg AS SKM 17/00008-047 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-053 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND MELING, SIV JUNE VEA Siv June Vea Meling LJO 12/00277-114 2017/04/07
I TEK 72/32 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI JONSGÅRD STOPPEKRAN - 72/32 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANDI JONSGÅRD Vedavågen Rør AS ALS06 17/01517-002 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-054 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 01/01934-044 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT MED LOKALE ARTISTER 13.05.17 Åkra Idrettslag EVI1 16/05163-042 2017/04/07
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Lisa Thornes LJO 12/00277-115 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL/ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 146/190,235 SMARTEN EIENDOM AS Edb-Tjenester Norge Limited SKM 17/00008-048 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL/ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE Hossana Bekele Hochiso JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-055 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - VITNEMÅL/ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-056 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 123/146 Berge Sag Boligtomter AS SKM 17/00008-049 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-057 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Olaug Tveit Bjerk LJO 12/00277-116 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-058 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING JMH02 14/02395-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-059 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-060 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM LÆRLING Amalie Stava RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FERIEAVLASTNING SKLO 17/01486-062 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM ADJUNKT VED ÅDLAND SKOLE Kjartan Nornes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SVAR - SØKNAD OM Å FÅ DEKKET EKSTRA PENSJONSUTGIFTER Pbl v/Andres Grønmo RHO 16/01128-219 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-063 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.10.16 T.O.M 30.06.17 Beate Holberg Hop RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT/FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-064 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-065 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-066 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-067 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN ETTER MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-068 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 12.12.16 T.O.M 30.06.17 Anders Auestad RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-069 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SVAR PÅ SØKNAD OM Å FÅ DEKKET EKSTRA PENSJONSUTGIFTER - KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE Pbl Regnskap AS RHO 16/01128-220 2017/04/07
I SEN PLAN 479-1 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES GRAVPLASS - ENDRING - AUTOMATISK FREDA HULVEG - PLAN 479-1 - GJELDER AUTOMATISK FREDA HULVEG. ID4902 (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune JST 17/01485-003 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-070 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK PLAN 1015-1 - DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 MFL - ENDRING - GODKJENT 20.8.2017 - INGEN MERKNADER FRA FYLKESMANNEN - 05.04.17 PLAN 1015-1 - DETALJREGULERING FOR FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 M.FL. - MINDRE ENDRING Fylkesmannen i Rogaland YSL 17/01523-001 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - STØTTEKONTAKT SKLO 17/01486-071 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK 58/388 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE KJÆRGÅRD - 58/388 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE KJÆRGÅRD Jostein Myge AS ALS06 17/01306-003 2017/04/07
I HSE OPPDRAGSAVTALER 1996 - 2016 - UNDERSKREVET OPPDRAGSAVTALE - FAMILIEAVLASTER SKLO 17/01486-072 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE - REFERAT FRA OPPSTARTS-/BYGGEMØTE NR. 01 SPANNATOPPEN HA-ANLEGG TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN BOLIGOMRÅDE Block Watne AS BTH04 15/04907-010 2017/04/07
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 107/1 FRILUFTSRÅDET VEST Omega Areal AS SKM 17/00008-050 2017/04/07
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BOLIG TILDELT BMV 16/03784-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-144 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK 70/14, 70/38, 70/51, 70/68 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KNUT TJØSVOLL - FORPAKTER: KRISTIAN TJØSVOLL - 70/14, 70/38, 70/51, 70/68 - FORPAKTNINGSKONTRAKT - EIER: KNUT TJØSVOLL - FORPAKTER: KRISTIAN TJØSVOLL Kristian Tjøsvoll LKS 17/01525-001 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING I SAK OM UTLEGG CEM01 16/04537-145 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.11.16 TOM 31.07.17 Rita Hinderaker RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT JMH02 99/04765-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU ELEVMAPPE - VEDR. HENSTILLING OM VEDTAK - NY SAKKYNDIG VURDERING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT JMH02 13/02686-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.11.16 TOM 31.07.17 Caroline Østhus Pedersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT JMH02 13/02687-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED ROP SØR Marte Selliken Johannessen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK 5/472 - VEAMYR, VEA. TILBYGG ENEBOLIG - 5/472 - FERDIGATTEST Roy Ludolf Nilssen KMY 11/01194-008 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI 15/03738-011 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14.9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/52, 147 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILBYGG Per Håkon Berge for Hellvik Hus AS GEL 17/00012-184 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG STILLING JMH02 06/01209-032 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSE ETTER AML §14-4A MAHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SEN 148/306, 148/618, 148/814, 148/834, 148/569, 148/528, 148/657 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 148/306 M.FL. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING (148/306, 148/618, 148/814, 148/834, 148/569, 148/528, 148/657) Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/03256-006 2017/04/07
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/392 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED KAPELLVEGEN. Odd Hansen AS BFH 17/00007-030 2017/04/07
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ANSKAFFELSE - OPPFØLGING AV AVTALEN - SVAR - KARMØY KOMMUNE - SVAR PÅ BREV MED VARSEL OM HEVING AV AVTALE OM BPA REF: 363271 Uloba - Independent Living Norge SA CBE02 14/00789-251 2017/04/07
U TEK 15/1480 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGALAND FYLKESKOMMUNE, ÅKREHAMN VGS - 15/1480 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ROGALAND FYLKESKOMMUNE, ÅKREHAMN VGS Storesund Rør AS ALS06 17/01423-002 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG STILLING JMH02 04/02470-061 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 15/04325-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.03.17 - T.O.M 17.03.18 - VED ØSTREMSTUNET OG NATTPATRULJEN Vibeke Sand Kvalvåg MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM.17/1625-1628 - 47/18 - VEDRØRENDE DELING AV GRUNNEIENDOM - VEDTAK Tor Oskar Hellesland EDH 17/01009-007 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 TOM 30.06.17 Charlotte Vea RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18, 2018/19 OG 2019/20 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - ØYGARDSHAUGEN Anette Hemnes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL/ATTESTER TIL TILKALLINGSAVTALE Silje Therese Ingebrigtsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1745-1749 - 119/1 OG 119/7 - GEBYRSKJEMA PBL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Bjørg Østervold Solberg HHU 16/02406-013 2017/04/07
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR ÅRET 2016 CAFE MM/ OVENPAA NATTKLUBB Inventum Servering AS EVI1 17/00011-027 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU FORSKNINGS-OG UTGRAVINGSPROSJEKT PÅ AVALDSNES - OVERSENDELSE: PLAN FOR SIKRING OG KONSERVERING AV MIDDELALDERRUIN PÅ AVALDSNES Stiftelsen Norsk institutt for kulturminneforskning MSV 12/00173-040 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.03.17 T.O.M. 30.06.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 2/296 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED RUNDHAGEN Paul Gudmund Stensen BFH 17/00007-031 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.11.16 TOM Bente Kristin Selliken RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.03.17 - T.O.M 15.03.18 Lene Yvonne Kvilhaug MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED STORESUND BBH Kristina Veland Olsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM BINDINGSTID - OPPLÆRING RASK PSYKISK HELSEHJELP SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM BINDINGSTID - OPPLÆRING RASK PSYKISK HELSEHJELP SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM BINDINGSTID - OPPLÆRING RASK PSYKISK HELSEHJELP SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - SVAR - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER FOR LYNGTUNET - REV. 02-01, REV. E Cowi AS BTH04 16/00642-055 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM BINDINGSTID - OPPLÆRING RASK PSYKISK HELSEHJELP SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK GRAVESØKNAD - RØYSANEVEGEN REPARASJON AV KABEL - LOGG FOR VARSLINGSPLAN RØYSANEVEGEN DigiKonsult AS KSU01 17/01233-003 2017/04/07
I TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 06.04.17 PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Fylkesmannen i Rogaland JST 13/03162-057 2017/04/07
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING AV SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - TILSLUTNINGSAVTALE - RAMMEAVTALE BILER 2017 BOKN Bokn Kommune Sentraladministrasjon OEI 16/01386-010 2017/04/07
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - TILSLUTNINGSBREV - RAMMEAVTALE BILER 2017 SAUDA KOMMUNE Sauda Kommune Fellestjenester OEI 16/01386-011 2017/04/07
I SKU KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR MAPPE 3 - HØRINGSSVAR FRA HAUGESUND KOMMUNE - KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 - 2025 Kultur- og festivalutvikling KF, Haugesund kommune AHT01 17/00166-003 2017/04/07
U TEK 15/1180, MOSEVEGEN, ÅKRA. NYBYGG GARASJE OG MUR - GNR/BNR 15/1180, MOSEVEGEN, ÅKRA. MANGLENDE FERDIGATTEST Eskild Kvala AS IGR 11/00940-010 2017/04/07
I SEN RAMMEAVTALE BILER 2017 - TILSLUTNINGSAVTALE - RAMMEAVTALE BILER 2017 FITJAR KOMMUNE Fitjar Kommune OEI 16/01386-012 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG VIKARIAT JMH02 09/01256-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SEN PERSONALMAPPE - TILRETTLEGGINGS- OG OPPFØLGINGSAVTALE FOR JERD ENGE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 119/482 - BESTILLING AV NABOLISTE - GARASJE Inger Mæland GEL 17/00012-185 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT JMH02 14/01453-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/02439-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKTER BMV 16/02439-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I MIDLERTIDIG VIKARIAT JMH02 12/02465-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 TOM 01.04.18 Trine Øvrebø Stople AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.04.17 TOM 30.04.18 Chris Andre Lundegaard Kristoffersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK KILDESORTERING - BREV FRA ELEVRÅDET VED HÅVIK SKOLE - GJELDER SØPPELORDNINGEN OG MILJØ Elevrådet, Håvik skole SAT 12/01618-050 2017/04/07
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 27.03.17 TOM 15.07.17 Benedicte Kristoffersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
I TEK TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/01538-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Anne Kallevik Thommesen LJO 12/00277-118 2017/04/07
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL SAMTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/07
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Tordi Marie Hellestveit LJO 12/00277-119 2017/04/07
I TEK PLAN 2095 - DETALJREGULERING FOR VEA - 5/438 - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER - 06.04.17 PLAN 2095 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEA - GNR. 5/438 Rogaland Fylkeskommune MAA05 16/01801-005 2017/04/07
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Monica Svenli Wiik LJO 12/00277-120 2017/04/07
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND KALLEVIK, HELGE Helge Kallevik LJO 12/00277-121 2017/04/07