Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 40/28 - HABNAVÅGVEGEN, NEDRE RISDAL, TILBYGG BOLIG, CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 40/28 - TILLATELSE Trond Hognestad EDH 17/01325-002 2017/04/06
I TEK 58/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDERSEN BERNT AS - 58/70 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANDERSEN BERNT AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01411-001 2017/04/06
I TEK 58/73 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNNI MARGRETHE NIKOLAISEN - 58/73 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - UNNI MARGRETHE NIKOLAISEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01414-001 2017/04/06
I TEK 58/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅVARD TJØSTHEIM - 58/75 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅVARD TJØSTHEIM Vassbakk & Stol AS MHV 17/01416-001 2017/04/06
I TEK 58/130/1156 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TH EIENDOMSUTVIKLING AS (MX SPORT OG MOTTAKSSENTER) - 58/130/1156 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TH EIENDOMSUTVIKLING AS (MX SPORT OG MOTTAKSSENTER) Vassbakk & Stol AS MHV 17/01418-001 2017/04/06
I TEK 58/128 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HEDEGAARD EIENDOM AS - 58/128 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HEDEGAARD EIENDOM AS Vassbakk & Stol AS MHV 17/01419-001 2017/04/06
U TEK 15/685 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ÅKREHAMN REDSKAPSNAUST AS - MELDING OM POLITISK VEDTAK - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ÅKREHAMN REDSKAPSNAUST AS - 15/685 Siviløkonom Thormodsæter AS MSA 15/01950-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/04/06
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00787-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK 149/154 - KARTMYR, SPANNE, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 149/154 - TILLATELSE Målfrid og Terje Friestad EDH 17/01392-002 2017/04/06
U TEK 63/245 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG, TERRASSE OG FASDEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 63/245 - TILLATELSE Olaf Solhaug og Eva Helen Vindenes EDH 17/01367-002 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Gjertrud Rebecca Langåker Litlehamar ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Elise-Marie Kvinnesland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Sukanya Sattruphai ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.02.17 T.O.M 31.01.18 Olaug Moen Selliken ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Grethe Lovise Hårvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00896-005 2017/04/06
U TEK 148/59 - NORHEIMVEGEN, NORHEIM. NYBYGG 2 LAGER-/REDSKAPSBYGNINGER - 148/59 - FERDIGATTEST Omega Areal AS KMY 09/01427-019 2017/04/06
I TEK 5/130 - TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBYGG SYKEHJEM - 5/130 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS KMY 15/03946-020 2017/04/06
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - OPPLYSNINGER OM OPPDRAG - TØY- OG AVFALLSSUG Sentralskattekontoret For Utenlandssaker JHK 14/01402-228 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 7 F.O.M 18.02.17 T.O.M 18.02.18 Kari Anne Tjøsvoll AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - 102/195 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG HAGESENTER Petter J. Rasmussen AS JKV 16/03163-017 2017/04/06
I TEK 29/43 - HEMNESVEGEN, HEMNES, RIVING OG OPPFØRING AV NY BOLIG - 29/43 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen JHE05 15/04840-011 2017/04/06
U TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM BRUKSENDRING BADEHUSET, HOLMEN - 57/79 - FERDIGATTEST Jan Petter Midbøe JHE05 16/01388-021 2017/04/06
U TEK 26/28 - SJERPEVEGEN, KVILHAUG - RIVING STEINGARD OG BOLIG, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 26/28 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 15/02632-021 2017/04/06
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01860-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 13.10.16 T.O.M 31.12.16 Marie Kalyani Sandhåland Lura RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 21.11.16 T.O.M 30.06.17 Karen Kristoffersen Dahl RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN : SPANNE HØYDEBASSENG - TATT DEN 20.03.2017 Slab AS BAN01 17/00056-023 2017/04/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 21.11.16 T.O.M 01.07.17 Hans Petter Nøkling RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/940 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAH 17/01505-001 2017/04/06
I SKU PERSONALMAPPE - VEDLEGG TIL TILKALLINGSAVTALE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN I ÅLAVIKVEGEN 2 Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ABU01 15/01750-036 2017/04/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 16.02.17 T.O.M 30.06.17 Elisabeth Flø RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 58/390 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOVE STEINGILDRA - 58/390 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOVE STEINGILDRA Vassbakk & Stol AS MHV 17/01483-001 2017/04/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN I ÅLAVIKVEGEN 4 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-037 2017/04/06
I TEK 58/231 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIG ARNE NORDLI ANDERSEN - 58/231 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - STIG ARNE NORDLI ANDERSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01484-001 2017/04/06
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN AV ÅLAVIKVEGEN 7 Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ABU01 15/01750-039 2017/04/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-276 25 Offl §25 2017/04/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-277 25 Offl §25 2017/04/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-219 25 Offl §25 2017/04/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-220 25 Offl §25 2017/04/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-073 25 Offl §25 2017/04/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-207 25 Offl §25 2017/04/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-272 25 Offl §25 2017/04/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-273 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-561 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-562 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-563 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-564 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-565 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-566 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-567 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-568 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-569 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-570 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TRUKKET HASB 17/00132-571 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-572 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-573 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - TILBUD HASB 17/00132-574 25 Offl §25 2017/04/06
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00132-575 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-359 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-360 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-361 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-362 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-363 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-364 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-365 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-366 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-367 25 Offl §25 2017/04/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-368 25 Offl §25 2017/04/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I NATTJENESTEN KARMØY. - TRUKKET ARO07 17/00752-014 25 Offl §25 2017/04/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I NATTJENESTEN KARMØY. - TRUKKET ARO07 17/00752-015 25 Offl §25 2017/04/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - AVSLAG MMW 17/00754-069 25 Offl §25 2017/04/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - AVSLAG MMW 17/00754-070 25 Offl §25 2017/04/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - SØKNAD MSTA 17/01232-007 25 Offl §25 2017/04/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-016 25 Offl §25 2017/04/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-017 25 Offl §25 2017/04/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-018 25 Offl §25 2017/04/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-019 25 Offl §25 2017/04/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER I BARNEHAGE OG MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 17/01424-020 25 Offl §25 2017/04/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER AUTOMASJON - SØKNAD HASB 17/01385-003 25 Offl §25 2017/04/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-022 25 Offl §25 2017/04/06
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT I ÅKRAHALLEN 13.05.17 Åkra Idrettslag JHN 17/00127-017 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Anita Hansen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 66/823 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/823 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR BYGGING AV ENEBOLIG ETTER BEFARING Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen KIS 16/05053-007 2017/04/06
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SØKNAD OM VEDTAK PÅ NY SKILTPLAN FOR STATSRÅD VINJES GATE VED NY KIRKE I KOPERVIK Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-274 2017/04/06
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - LORENTZ STORESUND & SØNNER AS - FORELØPIG SVAR - VEDRØRENDE KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNADER LORENTZ STORESUND & SØNNER AS Deloitte Advokatfirma AS MSA 15/02096-013 2017/04/06
I TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN,HØYNES, SØKNAD OM RIVING AV BOLIG - 43/446 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Arne Sivertsen JHE05 17/01097-003 2017/04/06
I SEN PLAN 479-1 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES GRAVPLASS - ENDRING - AUTOMATISK FREDA HULVEG - GJELDER AVALDSNES GRAVPLASS - HULVEG OG REGULERINGSPLAN PLAN 479-1 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES GRAVPLASS - MINDRE ENDRING - AUTOMATISK FREDA HULVEG Karmøy kirkelig fellesråd JST 17/01485-001 2017/04/06
I SEN PLAN 479-1 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES GRAVPLASS - ENDRING - AUTOMATISK FREDA HULVEG - GJELDER AVALDSNES GRAVPLASS - HULVEG OG REGULERINGSPLAN (KOPIMOTTAKER) Karmøy kirkelig fellesråd JST 17/01485-002 2017/04/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.11.16 T.O.M 30.06.17 Bjarte Mjølhus RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 105/1 , 105/2 OG 106/88 - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 105/1 - FYLKESMANNENS VEDTAK PÅ KLAGE PÅ NEDSETTING AV GEBYR Fylkesmannen i Rogaland GTH 15/04071-019 2017/04/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.11.16 T.O.M 31.07.17 Tone Tollefsen-Vik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 48/2 - HILLESLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/4053 - 48/43 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT STD: 16/4053 Statens Kartverk Tinglysingen XXI 17/00430-011 2017/04/06
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 18.11.16 T.O.M 30.06.17 Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEPLANEN OPPM:17/1239 Fylkesmannen i Rogaland HHU 16/03785-010 2017/04/06
U SEN PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - SVAR - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Rogaland Fylkeskommune JST 17/00895-010 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Sabine Sommerfeldt JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Kristine Ørjansen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 63/24 - MYRÅ, NORDSTOKKE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE - 63/24 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Anders Holgersen KMY 16/04173-003 2017/04/06
I TEK 122/29 - RØYKSUND. NYBYGG BÅTNAUST - 122/29 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hallgeir Anglevik JKV 11/00865-008 2017/04/06
I TEK 106/87 - FOSNAVEGEN - FOSNANES - NYBYGG GARASJE - 106/87 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Asle Grasdal Fosen JKV 14/00543-003 2017/04/06
I TEK INNLANDSFISKE - VANNMILJØ - MELDING OM VEDTAK: TILTAK OM STØTTE FRA VANNMILJØTILTAKSMIDLENE 2017 - INFORMASJON OM SPREDNING AV GJEDDE (BREVKOPI) Rogaland fylkeskommune PCH01 13/01475-008 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Anette Hemnes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 12/501 - SEVLAND - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 12/501 - VEDRØRENDE SEKSJONERING - UTEAREAL Advokat Christian Tumyr Kjær IGR 17/01288-003 2017/04/06
I TEK 123/4 - SNIK - RIVING BRAKKE OG LEGGING AV OV-LEDNING - 123/4 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Berge Sag og Trelast AS JKV 17/00740-004 2017/04/06
U TEK 114/167 - HESTFARET, NORDRE EIKE, NYBYGG GARASJE - 114/167 - HESTFARET, NORDRE EIKE, NYBYGG GARASJE - OVERSENDELSE AV KLAGE Håkon Risanger Rushfeldt GTH 16/02984-011 2017/04/06
I TEK 140/149 - TUHAUGVEGEN, OSNES - FASADEENDRING, TILBYGG OG RIVING DEL AV BOLIG - 140/149 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 140/8 OG SITUASJONSKART Byggconsultvest Ronny Johnsen KIS 17/01129-003 2017/04/06
I TEK 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG BOLIG - 114/98 - REVIDERT TEGNING Sabrina Herregott KHM 17/01258-004 2017/04/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 13/02668-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - MANGELFULL SØKNAD Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/01368-002 2017/04/06
I TEK 58/418 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN S. KRISTOFFERSEN - 58/418 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARIN S. KRISTOFFERSEN Vassbakk & Stol AS MHV 17/01489-001 2017/04/06
I HSE HODELUS - GJELDER HODELUS I BARNEHAGENE MMM 17/01490-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SEN ELEVSAK - PROSESSKRIV TIL HAUGALAND TINGRETT KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/04/06
I TEK 54/63 - KLUBBAVEGEN, DALE - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 54/63 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjersti Hårvik Jensen JHE05 13/02949-012 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Katrine Mannes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 283752/2017 RBE08 17/00839-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Wenche Høynes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI 17/01491-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Alice Christensen Isaksen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Johanne Eilertsen Haugeberg JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET Daniel Storm Blikra NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK 15/977 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - PLANERING OG STØYVEGG - SVAR - 15/977 - GJELD GRENSEJUSTERING OG TILTAK PÅ 15/977 OG 15/1326 Oddmund Paulsen IGR 16/03168-008 2017/04/06
I TEK 42/192 - VEKTARHAGEN, SNØRTELAND, TILBYGG BOLIG, TILBYGG OG CARPORT - 42/192 - SØKNAD OM ENDRING I ANSVARSRETT OG IGANGSETTING Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 16/03433-004 2017/04/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV TRYGDEBOLIG BMV 17/01494-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI 10/03069-011 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Tonje Ferkingstad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STUDIEPERMISJON BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED SKUDENES BBH Anne Line Larsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Nina Knutsvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 47/155 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - 47/155 - EGENERKLÆRING - KONSESJONSFRIHET - DALE, RITA Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 17/01495-001 2017/04/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FORFLYTNINGSHEMMEDE - PASSASJER NJO 17/00746-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.12.16 T.O.M 31.12.17 Celina Lyngholm ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/01223-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OVERGANG TIL FULL AFP BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 29/43 - HEMNESVEGEN, HEMNES, RØRLEGGERMELDING NYBYGG, JAN OVE HØIE BYGGESAK 15/4840 - UTSLIPPSSAK 15/4886 - 29/43 - FERDIGMELDING RØR S. O. Lund AS ALS06 15/04844-003 2017/04/06
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/01223-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Hossana Bekele Hochiso JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 86/93 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - JUSTERING AV GRENSE ETTER UTFYLLING - 86/93 - AVALDSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - JUSTERING AV GRENSE ETTER UTFYLLING Petter J. Rasmussen AS HAS 17/01510-001 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Hossana Bekele Hochiso JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/01600-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/01404-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 SMA 17/01130-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01403-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M. 19.12.16 T.O.M. 31.12.17 Sindre Holmedal Johnstad JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/03784-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03784-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 140/18 - VIKJÅ, OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/18 - VIKJÅ, OSNES - NYBYGG GARASJE Byggconsultvest Ronny Johnsen KIS 17/01504-001 2017/04/06
I TEK 42/192 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG - TILTAKSHAVER: ØRJANSEN BYGGESAK 16/3433 - 42/192 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG - TILTAKSHAVER: ØRJANSEN BYGGESAK 16/3433 Rørlegger Stol Hognestad MHV 17/01499-001 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK RAMMEAVTALE - INNSAMLING OG TRANSPORT AV KILDESORTERT AVFALL - BER OM INNSYN I OFFENTLIG ANSKAFFELSE Wikborg Rein Advokatfirma AS MHV 12/01919-025 2017/04/06
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNARAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR 2016 JOKER KVALAVÅG A. Kvalevaag Landhandel AS EVI1 17/00011-024 2017/04/06
I TEK 64/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD EDGAR GISMERVIK - 64/53 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ODD EDGAR GISMERVIK Vassbakk & Stol AS MHV 17/01498-001 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - KLAGER 2017-2018 - SVAR - NABOPROTEST MOT OPPFØRING AV NY BOLIG MEM01 17/01227-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON SHJ Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR 2016 KAFFEBAREN AS Ringnes AS EVI1 17/00011-025 2017/04/06
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FORBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 100/2 - LEIE AV JORD - EIER: ASKILD HÅLAND, CARINA SANDVEN, SUNNIVA HÅLAND, KARSTEIN HÅLAND - LEIER: JAN THORVALD ROMSLOE - 100/2 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: ASKILD HÅLAND, CARINA SANDVEN, SUNNIVA HÅLAND, KARSTEIN HÅLAND - LEIER: JAN THORVALD ROMSLOE Sunniva Håland LKS 17/01500-001 2017/04/06
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/01466-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Fredrik Toralf Østevik ANKO 17/00385-034 2017/04/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.05.17 T.O.M 30.04.18 Ingfrid Simonsen Langåker ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.02.17 T.OM 31.01.18 Marlén Soltveit ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 27.03.17 T.O.M 31.01.18 Michelle Håkonsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U SEN 149/8 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETINING STD: 16/5115 - MELDING 149/470. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/5115 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00898-002 2017/04/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.06.17 T.O.M 31.12.17 Jorunn Eivor Hagesæther ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/04134-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.04.17 T.O.M 31.01.18 Shirley Berdinessen Kønig ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SEN RAMMEAVTALE FOR LEKER OG FORMINGSMATERIELL 2017 - SIGNERT RAMMEAVTALE FOR LEKER OG FORMINGSMATERIELL 2017 TRS 17/00399-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/04/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04134-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01506-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 38/6 - KJØPEKONTRAKT - AVSTÅELSE AV GRUNN - SELGER: ASLAUG OLENA JOHANNESEN - KJØPER: KARMØY KOMMUNE STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Aslaug Olena Johannessen HPE 13/03303-022 26 Off.l.26 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER VED HJEMMETJENESTEN NORD ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 38/44 - KJØPEKONTRAKT - AVSTÅELSE AV GRUNN - SELGERE: ANNE MARIE OG KRISTIAN RUNDTHAUG - KJØPER: KARMØY KOMMUNE - STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Kristian Rundthaug HPE 13/03303-023 26 Off.l.26 2017/04/06
I TEK STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN - 40/12 - AVTALE OM AVSTÅELSE AV GRUNN - SELGER: SIRI CAMILLA VIDING - KJØPER: KARMØY KOMMUNE STORAMYR INDUSTRIOMRÅDE - ETAPPE II OG GANG- OG SYKKELVEG - SYREVEGEN Siri Camilla Viding HPE 13/03303-024 26 Off.l.26 2017/04/06
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
U TEK 85/102 - ROSEVEGEN, UTVIK - TILBYGG BOLIG OG OVERBYGG TERRASSE - 85/102 - UTSATT FRIST FOR PÅLEGG Kjell Veland KMY 16/02707-005 2017/04/06
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02384-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR 2016 THE STOCKPOT AS The Stockpot AS EVI1 17/00011-026 2017/04/06
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 7 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-040 2017/04/06
I TEK 64/237 OG 64/192 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE BREDAHL - 64/237 OG 64/192 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE BREDAHL Vassbakk & Stol AS MHV 17/01508-001 2017/04/06
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV BOLIG BMV 17/01015-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/06
I TEK 58/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - STED: KARMSUNDSGATA 7, 4250 KOPERVIK - 58/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - STED: KARMSUNDSGATA 7, 4250 KOPERVIK Vassbakk & Stol AS MHV 17/01509-001 2017/04/06
U TEK RAMMEAVTALE - INNSAMLING OG TRANSPORT AV KILDESORTERT AVFALL - SVAR - BER OM INNSYN I OFFENTLIG ANSKAFFELSE Wikborg Rein Advokatfirma AS MHV 12/01919-026 2017/04/06
I TEK 58/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - STED: KARMSUNDSGATA 9, 4250 KOPERVIK - 58/188 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RANO EIENDOM AS - STED: KARMSUNDSGATA 9, 4250 KOPERVIK Vassbakk & Stol AS MHV 17/01511-001 2017/04/06
I TEK PLAN 2100 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN - 11/42 - PLAN 2100 - DETALJREGULERING FOR UTSIKTEN - 11/42 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/04559-007 2017/04/06
I HSE PLAN FOR HELDØGNSOMSORG I KARMØY KOMMUNE - FORELØPIG SVAR PÅ SØKNAD - OMSORGSPLAN 2020 - NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM: TILSKUDD TIL UTVIKLINGSKOMMUNER Helsedirektoratet NOS01 16/04644-007 2017/04/06
I TEK PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 - GODKJENT 19.6.2017 - PLAN 5086 - SVAR PÅ OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR KARTMYR - GANG-OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN 149/149 I KARMØY Direktoratet for mineralforvaltning YSL 16/03862-014 2017/04/06
U TEK 3/196 - ØSTHUS - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 3/196 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETTNING JOHANNESEN EVY MAH 17/00440-002 2017/04/06