Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04139-004 2017/04/03
U TEK 29/6 - KONSESJON - SØKER: NMS UTVIKLING AS - OVERDRAGER: DET NORSKE MISJONSSELSKAP - KONSESJONSSAK, DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DET NORSKE MISJONSSELSKAP OG NMS UTVIKLING AS Deloitte Advokatfirma AS BJP01 17/01229-002 2017/04/03
U TEK 15/2432 - ODDABAKKEN, ÅKRA - FORSTØTNINGSMUR - 15/2432 - FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMUR Trygve J Sjøen AS JKV 16/04169-009 2017/04/03
U TEK 119/76 - MYKJE, NYBYGG NAUST - 119/76 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - GRUNN OG BETONGARBEID Opus Arkitekter AS JKV 16/02547-011 2017/04/03
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - NY SØKNAD OM EKSTRARESSURSER Åsebøen Fus Barnehage AS RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U SEN PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT ØST- DEL AV 86/23 - GODKJENT 20.3.2017 - GODKJENT PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT ØST- DEL AV 86/23 - Fiskarlaget Vest JST 15/02772-038 2017/04/03
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1425 - 125/19 - DELINGSTILLATELSE TILLEGGSAREAL, DELING OG OPPMÅLING AV GRUNNEIENDOM Jon Bodvard Johansen HHU 16/04868-007 2017/04/03
U TEK 148/59 - NORHEIMVEGEN, NORHEIM. TILBYGG ENEBOLIG - 148/59 - FERDIGATTEST Omega Areal AS KMY 10/00917-008 2017/04/03
U TEK 15/1349 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL TANNLEGEKONTOR - 15/1349 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING TIL TANNLEGEKONTOR Cowi AS JKV 16/04137-007 2017/04/03
U TEK 66/196 - AUSTREIM - NYBYGG NAUST - 66/196 - FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS KMY 14/00086-023 2017/04/03
U TEK 142/97 - STORASUNDVEGEN, STORASUND. TILBYGG BOLIG TERRASSE - 142/97 - FERDIGATTEST Jan Atle Oa KMY 11/00922-005 2017/04/03
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV BLIKSHAVN LEIRPLASS 7. APRIL 2017 Russestyret Kopervik TVI 12/01968-105 2017/04/03
I TEK 146/211, 214 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SMARTEN MARINE - 146/211, 214 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SMARTEN MARINE Rørleggermester Olsen MHV 17/01402-001 2017/04/03
U TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE MED HEMS OG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE MED HEMS OG BOD Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg KIS 17/00777-004 2017/04/03
I TEK 114/139 - SKREVEGEN, SKRE - NYBYGG GARASJE - 114/139 - SKREVEGEN, SKRE - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS OHA 17/01093-003 2017/04/03
U TEK 66/624 - NORNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - TILLATELSE Roald Johannes Bernhard Berg EDH 17/01339-002 2017/04/03
I TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - UTTALE TIL FYLLING I SJØ OG OPPFØRING AV INDUSTRIKAI - KULTURMINNER Stavanger Maritime Museum IGR 16/04139-009 2017/04/03
I TEK 57/79 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - SØKNAD OM BRUKSENDRING BADEHUSET, HOLMEN - 57/79 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jan Petter Midbøe JHE05 16/01388-020 2017/04/03
I TEK 88/251, HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE. MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - 88/251 - BEKREFTELSE PÅ FJERNING AV BRAKKERIGG Risa AS JHE05 12/02586-010 2017/04/03
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE - 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE Hus28 AS BFH 17/01397-001 2017/04/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-200 25 Offl §25 2017/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDERE - SØKNAD MSTA 17/01379-002 25 Offl §25 2017/04/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - SØKNAD MSTA 17/01232-005 25 Offl §25 2017/04/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-008 25 Offl §25 2017/04/03
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-009 25 Offl §25 2017/04/03
U TEK FERKINGSTAD ØST - BOLIGFELT - FERKINGSTAD ØST - BOLIGFELT, BURMAVEGEN ETAPPE 2 Vassbakk & Stol as TIB 12/03855-014 2017/04/03
U TEK 110/33 - LAUVØY, VÅGA - TIL- OG PÅBYGG VÅNINGSHUS OG NYBYGG BOLIG - 110/33 - RAPPORT ETTER TILSYN/FERDIGBEFARING I. K. Gabrielsen JKV 13/00351-006 2017/04/03
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/03782-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U SKU PERSONALMAPPE - KONTAKTLÆRERTILLEGG I MARS RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - 139/1-TILDELING AV GJERDEKLYV Odd Terje Stangeland LKS 12/01708-070 2017/04/03
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 16/00247-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK 125/19 - HELGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1425 - 125/19 - VEDR. DELINGSSØKNAD Jon Bodvard Johansen HHU 16/04868-008 2017/04/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00613-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT TOM 31.08.2017 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER - OG VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV ST.% FOM 01.01.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00028-009 2017/04/03
U TEK 85/258 - KONG AUGVALDSVEG, UTVIK - BRUKSENDRING TIL KAFÉ - 85/258 - RETUR AV SØKNAD Petter J. Rasmussen AS KHM 17/01358-003 2017/04/03
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U HSE TILLEGGSSAK - VARSEL OM SUSPENSJON OG AVSKJED MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK 149/51 - SPANNE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 149/51 - SPANNE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Hus28 AS MAH 17/01398-001 2017/04/03
U SEN 71/4 - BREKKE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/625 - MELDING 71 BNR.196. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/625 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00845-003 2017/04/03
I TEK 86/93 - HUSØY, AVALDSNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI - 86/93 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JHE05 16/04950-007 2017/04/03
I TEK 110/21 - FOSNAVEGEN, VÅGA - RIVING - NYBYGG ENEBOLIG - 110/21 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE RIVING Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00896-004 2017/04/03
I TEK 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG BOLIG - 114/98 - MOTTATT MANGLER, UNDERSKREVET SØKNADSKJEMA OG SITUASJONSKART MED INNTEGNET TILTAK Sabrina Herregott KHM 17/01258-003 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-OG VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK VANNSKADE 26. AUGUST - JAN SIGMUND SALTVEDT - JOMFRUVEGEN 95 HR08776-001-RTH - IF FORSIKRING - PÅMINNELSE - BER OM TILBAKEMELDING - VANNSKADE 26. AUGUST - JAN SIGMUND SALTVEDT HR08776-001-RTH - IF FORSIKRING If Skadeforsikring Avd If Vækerø HPE 17/00053-004 2017/04/03
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD RBE08 17/01400-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL. - GODKJENT 20.3.2017 - GODKJENT PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL. Hereid Hus AS v/ Kåre Frøland MAA05 15/03806-037 2017/04/03
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM ETTER-/VIDEREUTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/01318-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND SVERDRUPSEN, NINA OLENE Nina Olene Sverdrupsen BLI01 12/00277-109 2017/04/03
I TEK PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4 - GODKJENT 31. 8.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN 31.03.17 - PLAN 3010-2 REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 17/00115-016 2017/04/03
U TEK KOMMUNALE ERKLÆRINGER - SVAR - 64/28 - SØKNAD OM Å FÅ SETTE OPP NY TRAFOKIOSK PÅ STANGALAND Haugaland Kraft Nett AS SKM 13/01093-032 2017/04/03
I SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SØKNAD OM STIPEND MELING, SIV JUNE VEA Siv June Vea Meling BLI01 12/00277-110 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM LÆRLING - HELSEFAGARBEIDER Cecilie Larsen NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U SEN KJØP AV VERKSTEDBIL - 2017 - KJØP AV VERKSTEDBIL - 2017 Haugesund Auto AS OEI 17/00663-003 2017/04/03
U TEK FLOMPLAN FOR ÅKREHAMN - FERDIGSTILLELSE AV FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR ÅKREHAMN Norconsult AS, Haugesund ELO 15/03674-004 2017/04/03
I TEK FERKINGSTAD ØST - BOLIGFELT - GARANTI NR. B365327 - FERKINGSTAD ØST BOLIGFELT - VASSBAKK & STOL AS - BURMAVEGEN ETAPPE 2. PROSJEKT NR. 10698 Atradius TIB 12/03855-015 2017/04/03
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - BESTILLING AV UTSTIKKING I K Gabrielsen JHE 16/01899-016 2017/04/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01403-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U SEN 4/366 - MUNKEJORD. DELING AV GRUNNEIENDOM STD: 16/702 - MELDING 4/428, 484. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/702 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/01153-015 2017/04/03
U TEK 33/5 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE. TILBYGG ENEBOLIG - 33/5 - VESTRE KARMØYVEG, SANDVE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG. Eskild Kvala AS BFH 12/01856-007 2017/04/03
I TEK TEKNISK PLAN - NYE KOPERVIK KIRKE - KOPERVIK KIRKE - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 34 - 15.03.17 Procon AS BTH04 15/01766-028 2017/04/03
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/01404-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM LÆRLING HELSEFAGARBEIDER Chariwan Suphalakwatchana NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.12.17 Mohamed Ben Ali Bacha JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK 57/76 - HOLMEN, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOLIG TIL SERVERING OG OVERNATTING OG SJØHUS TIL ATELIER OG KUNSTFORMIDLING - 57/76 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL DISPENSASJONSSØKNAD FOR HOLMEN 13 OG 15 Jannicke Myge Tjøstheim KHM 17/01410-001 2017/04/03
I TEK 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/296 - KOPI AV TINGLYST ERKLÆRING Paul Gudmund Stensen KMY 16/03759-017 26 Off.l.26 2017/04/03
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.- GODKJENT 20.3.2017 - GODKJENT PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL. Snartaberget vel v/Frøydis Hemnes YSL 14/04271-055 2017/04/03
I TEK 26/28 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER STANGELAND BYGGESAK: 15/2632 - UTSLIPPSSAK: 15/3185 - 26/28 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 15/2632 - UTSLIPPSSAK: 15/3185 Vedavågen Rør As ALS06 15/03186-003 2017/04/03
I TEK 26/28 - SJERPEVEGEN, KVILHAUG - RIVING STEINGARD OG BOLIG, NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 26/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited JHE05 15/02632-020 2017/04/03
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - NY DEPOTAVTALE Interkommunalt Arkiv I Rogaland IKS SEI04 12/03966-047 2017/04/03
U TEK 115/230 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE. TILBYGG ENEBOLIG - 115/230, BUHAGEN, SØNDRE EIKE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG. Haugaland Prosjektservice AS BFH 12/02723-006 2017/04/03
I TEK 26/28 - SJERPEVEGEN, KVILHAUG - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 15/2632 - RØRLEGGERMELDING: 15/3186 - 26/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST BYGGESAK: 15/2632 - RØRLEGGERMELDING: 15/3186 EDB tjenester Norge LTD JHE05 15/03185-006 2017/04/03
U SKU PERSONALMAPPE - LØNN SOM REKTOR I MARS 2017 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK 116/2 OG 116/24 - KOLNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 116/2 OG 116/24 - FYLKESMANNENS VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland MBJ03 16/02617-019 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM MIDLERTIDIG ARBEID Abdullah Ahmad Bashoon JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL VARIG TILRETTELAGT ARBEID I ORDINÆR VIRKSOMHET GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/883 - 119/64 - SAMTYKKE TIL FRADELING OG TINGLYSING STD:17/883 Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS ALA04 17/01034-002 2017/04/03
U TEK 57/623 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - OMBYGGING/BRUKSENDRING TIL TOMANNSBOLIG, RIVING AV BOD - 57/623 - FRIKJØP AV P-PLASSER SKUDENESHAVN Sevland Bunyan Arkitekter AS HPE 16/01084-020 2017/04/03
I TEK 64/280 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG MERKING AV GRENSE - 64/280 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG MERKING AV GRENSE Espen Sellevold ALA04 17/01407-001 2017/04/03
U TEK 43/149 - HØYNESVEGEN, HØYNES. TILBYGG ENEBOLIG - 43/149 - HØYNESVEGEN, HØYNES. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. PÅBYGG, ENEBOLIG. Caseco Laland BFH 12/02573-007 2017/04/03
U SKU PERSONALMAPPE - GJENINNTRER I 50 % AV STILLINGEN + KONTAKTLÆRERTILLEGG RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING AV EKSISTERENDE BYGG OG NYTT TILBYGG VARSEL OM TILDELING AV KONTRAKT PÅ GRUNN, BETONG- OG STÅLARBEIDER Haaland & Thuestad AS KEB 17/00512-016 2017/04/03
U TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TIL UTTALE Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen IGR 17/01063-005 2017/04/03
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01406-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - MERKNAD FRA HAUGALAND KRAFT 30.03.17 - PLAN 3021 DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Haugaland Kraft AS MAA05 14/00662-024 2017/04/03
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - STATUS - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/02783-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK 68/336 - INDRE EIDE. TILBYGG ENEBOLIG - 68/336 - INDRE EIDE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG Rune Johannes Medhaug BFH 12/03400-008 2017/04/03
I TEK 86/71 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KARMSUND PROTEIN (NERGÅRD KARMØY) - KLAGE PÅ TAKST/VEDTAK - 86/71 Nergård Karmøy AS MSA 17/01540-001 2017/04/03
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM MILJØARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/602 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK TANGJERD, MONA Mona Grethe Tangjerd GEL 17/00012-174 2017/04/03
I SEN SKUDEHALLEN - LEIE AV SKUDEHALLEN 27.04.17 - VÅRBASAR Skudenes Turnforening TVI 12/01376-184 2017/04/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 136/24 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK SKJØLINGSTAD , SVEN JOHAN Sven Johan Skjølingstad GEL 17/00012-175 2017/04/03
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02501-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK 66/390 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN SØRENSEN - 66/390 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BJØRN SØRENSEN Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/01408-001 2017/04/03
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02498-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK TAKSERING VERK OG BRUK 2017-2018 - UTSATT FRIST FOR TAKSERING 2017 Nergård Karmøy AS MSA 17/01026-010 2017/04/03
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/02502-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK 66/391 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORSTEIN FLATEBØ - 66/391 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TORSTEIN FLATEBØ Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/01409-001 2017/04/03
U TEK 4/150 - SKARSVEGEN, MUNKAJORD. TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE. - 4/150 - SKARSVEGEN, MUNKAJORD. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG TIL BOLIG - GARASJE. Ole Kristian Hereid BFH 12/03707-004 2017/04/03
U TEK 11/32 - KLOAKKFORURENSNING - 11/32 - KLOAKKFORURENSNING Svein Arve Mannes BAN01 15/02696-006 2017/04/03
U TEK 15/850 - RINDAVEGEN, ÅKRA. NYBYGG GARASJE - 15/850 - FERDIGATTEST - GARASJE Erling Andre Langåker JKV 14/00815-007 2017/04/03
I TEK 5/472 - VEAMYR, VEA. TILBYGG ENEBOLIG - 5/472 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roy Ludolf Nilssen KMY 11/01194-007 2017/04/03
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01302-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-031 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL TMP RESTURANTDRIFT A/S - SMIÅ BISTRO&PIANOBAR Tmp Restaurantdrift AS EVI1 17/00011-022 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV 100 % STILLING SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALER F.O.M 09.03.17 T.O.M 10.03.18 OG 31.01.2018 Ronny Pedersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED STORESUND , VASKERIET Sissel Andersen HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALER F.O.M 08.03.17 T.O.M 31.12.17 OG 18.04.17 T.O.M. 18.04.18 Daniel Bergkvist JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV 18,25% STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.12.17 Mohamed Ben Ali Bacha JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 22.02.17 - T.O.M 31.12.17 Abdullah Ahmad Bashoon JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV 62,44% STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/01417-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.- GODKJENT 20.3.2017 - GODKJENT PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.- GODKJENT 20.3.2017 Anita Nymark YSL 14/04271-056 2017/04/03
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - HEVING AV LÆREKONTRAKT NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 54 % VIKARIAT SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE FORLENGET PERMISJON NFE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - OMSORG FOR SMÅ BARN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON - PGA. OMSORG FOR SMÅ BARN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK 78/5 - AVINOR - HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - AVTALE OM ORDINÆRT TILSYN - 78/5 - AVINOR - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY Avinor AS TSC 12/01569-009 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE VIKARIAT JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED SKUDENES BBH Synøve Fylkesnes Eike AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/548 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Svein Tore Mannes GEL 17/00012-176 2017/04/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 22/13, 43, 212, 214 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK RH Oppmåling Rune Hemnes GEL 17/00012-177 2017/04/03
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - KJØP AV BOLIG - 15/427 SR-Bank SMO02 16/04810-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE FAST 25 % SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - UTBEDRING AV KLOAKK - SÆVIKTUN 20 SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Dagfinn Mæland JTH 14/04398-189 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 19.02.17 T.O.M 19.02.18 Frøydis Grimsdal AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.09.16 T.O.M 31.12.17 May Rita Reiersen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK PLAN 2095 - DETALJREGULERING FOR VEA - 5/438 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 03.04.17 - PLAN 2095 DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEA - GNR. 5/438 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 16/01801-004 2017/04/03
I TEK PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 MFL - GODKJENT 18. 9.2017 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 03.04.17 - PLAN 3021 DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAA05 14/00662-025 2017/04/03
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 2 Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-013 2017/04/03
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - CAFE MM KOPERVIK/OVENPAA NATTKLUBB OG KULTURSCENE Reidar Sund Revisjon AS EVI1 17/00011-023 2017/04/03
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - KONSERT MED EVA SKRAM Ole Egil Flotve EVI1 16/05163-040 2017/04/03
I TEK 38/144 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HENRIK ERIKSEN - 38/144 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HENRIK ERIKSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/01413-001 2017/04/03
I TEK 38/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SNØRTELAND - 38/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - REIDAR SNØRTELAND Vedavågen Rør AS MHV 17/01415-001 2017/04/03
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL UTSKIFTING AV GARASJEPORT Kåre Hansen AAL 17/00116-003 2017/04/03
I TEK TEKNISK PLAN - KIRKEGATA 18 - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01421-001 2017/04/03
I TEK 149/24, 322, 323 - TEKNISK PLAN - NORDTUNET - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/01422-001 2017/04/03
I TEK STARTLÅN - INNESTÅELSESERKLÆRING RBE08 17/00613-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK DRIVEPLIKT - JORDLOVEN § 8 - 17/38 - BJØRN OLAV OG ODDBJØRG STRÅTVEIT - VEDRØRENDE ILAGT TVANGSGEBYR Landbruksdirektoratet BJP01 14/01198-028 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/04/03
I TEK NERGÅRD KARMØY AS - NERGÅRD KARMØY AS, KARMØY KOMMUNE - VEDTAK OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN Fylkesmannen i Rogaland PCH01 16/04308-009 2017/04/03
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - INNKALLING - REPRESENTANTSKAPSMØTE 24.04.17 - HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 14/01307-034 2017/04/03
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - MELDING OM ARRANGEMENT - GLADE MAIDAGER I ÅKREHAMN 2017 Åkrehamn Vekst HPE 17/00127-016 2017/04/03
I TEK KARMSUND MARITIME EIDE AS - UTSLIPPSTILLATELSE - TILBAKEMELDING SLUTTRAPPORT GJENNOMFØRTE TILTAK I FORURENSET GRUNN PÅ EIENDOMMEN TIL KARMSUND MARITIME EIDE AS, EIDSBOTN Fylkesmannen i Rogaland PCH01 14/03819-013 2017/04/03