Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01443-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01444-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01509-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01507-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01495-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01433-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01519-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01472-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01536-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1427 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/118 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Johan Nyland EDH 17/01030-005 2017/03/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/05097-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK 118/60, 118/52, 118/4 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - 118/4 OG 118/60 DELEGERT VEDTAK TILLATELSE NYDYRKING Gunnulv Våge HHU 16/03363-010 2017/03/31
U TEK 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 66/142 - TILLATELSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/01185-005 2017/03/31
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM VIKARIAT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK 13/737 OG 13/738 - BYGG 39 - 40, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 13/738 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE BNR. 738 Garvik Prosjekt AS JKV 15/00580-012 2017/03/31
U TEK 82/195 - KLEIVAVEGEN, HINDERÅKER, NYBYGG GARASJE - 82/195 - KLEIVAVEGEN, HINDERÅKER, UFULLSTENDIG SØKNAD Anders Holgersen KHM 17/01251-003 2017/03/31
U TEK 15/637 - LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 15/637 - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet AS TSC 12/01500-015 2017/03/31
U HSE ANSKAFFELSE - AKTIVITETSTILTAK - FORLENGELSE AV AVTALE OM AKTIVITETSTILTAK Aski AS CBE02 16/01806-018 2017/03/31
U TEK 22/72 - VESTRE KARMØYVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG BALLBINGE - 22/72 - FERDIGATTEST Ferkingstad Skule JHE05 08/03114-016 2017/03/31
I TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 75/142 - SUPPLERENDE DOKUMENTASJON AV VÅTROMS KONTROLL I K Gabrielsen KMY 15/03896-022 2017/03/31
I TEK 72/174 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 15/4027 - 72/174 - FERDIGMELDING RØR Vedavågen Rør AS ALS06 16/04776-003 2017/03/31
U TEK 58/197 - KARMSUNDSGATA , KOPERVIK - BRUKSENDRING, NY BOENHET - 58/197 - FERDIGATTEST Fram Ingeniørkontor AS KMY 15/02986-005 2017/03/31
I TEK 85/258 - KONG AUGVALDSVEG, UTVIK - BRUKSENDRING TIL KAFÉ - 85/258 - SAKEN TREKKES Petter J. Rasmussen AS KHM 17/01358-002 2017/03/31
I TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES, RIVING AV EKSISTERENDE TILBYGG OG NYTT TILBYGG BOLIG - 11/76 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland IGR 17/00990-003 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.03.17 - T.O.M 17.03.18 - VED ØSTREMSTUNET OG NATTPATRULJEN Vibeke Sand Kvalvåg MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - MØTEREFERAT Haaland & Thuestad as KEB 14/03865-114 2017/03/31
U TEK 64/452 - STANGELAND. TILBYGG FORSAMLINGSHUS - 64/452 - FERDIGATTEST A. Utvik Entreprenør AS KMY 11/02049-006 2017/03/31
U TEK 149/381, STEMMEMYR, SPANNE, NYBYGG VINTERHAGE - 149/381 - FERDIGATTEST Frode Erland KMY 12/02918-006 2017/03/31
U TEK 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ. NYBYGG DRIFTSBYGNING OG INNHEGNING FOR RIDEBANE - 99/8 - SMIDJEBERGVEGEN, VORÅ. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG DRIFTSBYGNING OG INNHEGNING FOR RIDEBANE. Ingeniørfirmaet Jone Lothe AS BFH 11/02202-031 2017/03/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - INNVILGET FORLENGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02384-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT (FORLENGELSE) BMV 16/02384-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-022 2017/03/31
I TEK 2/403 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE TOMT 10 - 2/403 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HELLVIK HUS KARMØY AS KMY 16/02260-010 2017/03/31
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED GARASJER - BYGG SØR - 149/51 - BYGG SØR - REVIDERTE TEGNINGER Hus28 AS KMY 16/02563-008 2017/03/31
I TEK 149/51 - SPANNAVEGEN, SPANNE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG MED BODER OG MUR BYGG NORD - 149/51 - BYGG NORD - REVIDERTE TEGNINGER Hus28 AS KMY 15/04506-017 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-167 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-215 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-216 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-217 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-218 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-219 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-249 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-250 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-251 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-252 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-253 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-254 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-255 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-256 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-257 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-258 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-259 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-170 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-171 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-169 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-170 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-198 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-199 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-200 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-236 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-237 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-238 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-129 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-190 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-191 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-192 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-356 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-357 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-358 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-359 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-360 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-361 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-362 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-363 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-364 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-365 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-366 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-367 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-157 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-158 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-159 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-168 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-229 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-230 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-231 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-232 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-233 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-170 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-171 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-225 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-226 25 Offl §25 2017/03/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-068 25 Offl §25 2017/03/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-196 25 Offl §25 2017/03/31
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-197 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-226 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-227 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-228 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-229 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-230 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-231 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-232 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-233 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-234 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-235 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-236 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-237 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-238 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-239 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-240 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-217 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-218 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-219 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-220 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-221 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-222 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-223 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-224 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-225 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-226 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-227 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-228 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-229 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-230 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-207 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-208 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-209 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-210 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-211 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-212 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-213 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-214 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-215 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-216 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-189 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-190 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-191 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-192 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-202 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-203 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-204 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-205 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-206 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-207 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-208 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-209 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-210 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-211 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-212 25 Offl §25 2017/03/31
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-213 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-258 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-259 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-294 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-295 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-296 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-297 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-298 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-248 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-249 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-250 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-251 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-252 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-253 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-254 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-255 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-256 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-257 25 Offl §25 2017/03/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - TILBUD HASB 17/00470-029 25 Offl §25 2017/03/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK JURIDISK RÅDGIVER - EIENDOMSAVDELINGEN - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00470-030 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-340 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-341 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-342 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-343 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-344 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-345 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-346 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-347 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-348 25 Offl §25 2017/03/31
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00755-041 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUT 60% VED AVALDSNES - SØKNAD MSTA 17/01232-004 25 Offl §25 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 80% FAST - SØKNAD ARO07 17/01382-002 25 Offl §25 2017/03/31
I TEK REKRUTTERINGSSAK SERVICEINNSTILT DRIFTSOPERATØR BORGAREDALEN MILJØPARK - SØKNAD HASB 17/01386-002 25 Offl §25 2017/03/31
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, SPANNHELEGLANDVEGEN 1 Eirik Styve KSU01 12/02969-301 2017/03/31
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - ARBEIDSBEKREFTELSE Gregory Pacelt IBR 16/00062-991 2017/03/31
U TEK 85/237 - VIKSHÅLANDVEGEN, UTVIK - NYBYGG HYBELHUS - 85/237 - VIKSHÅLANDVEGEN, UTVIK - NYBYGG HYBELHUS Odd Inge Vikshåland KMY 13/01001-011 2017/03/31
U TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - MØTEREFERAT Eskild Kvala AS IGR 15/02752-015 2017/03/31
I TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1455,1456 - 5/92 -ERKLÆRING OM RETTIGHETER I FAST EIENDOM Magne Dahl EDH 17/01135-004 26 Off.l.26 2017/03/31
U TEK 71/28 - BREKKE - FASADEENDRING - 71/28 - BREKKE - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. FASADEENDRING. Eskild Kvala AS BFH 13/04423-004 2017/03/31
U TEK 129/39 - STANGE - UTFYLLING - 129/39 - STANGE - UTFYLLING Thomas Osen Dankertsen KIS 17/01377-002 2017/03/31
U TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM.17/1625-1628 - 47/18 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Tor Oskar Hellesland EDH 17/01009-004 2017/03/31
I TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - 2/177, 2/292 - (KOPIMOTTAKER) ANMODNING OM OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN Fylkesmannen I Rogaland GTH 16/03019-020 2017/03/31
U TEK 148/657 OG 148/834 - RØRLEGGERMELDING - TILBYGG/NYBYGG - TILTAKSHAVER: OLAV THON EIENDOMSSELSKAP BYGGESAK 14/3545 - 148/657 OG 148/834 - RØRLEGGERMELDING - TILBYGG/NYBYGG - TILTAKSHAVER: OLAV THON EIENDOMSSELSKAP BYGGESAK 14/3545 O.hansen & Sønner A/s MHV 17/01373-002 2017/03/31
I TEK 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG - 66/142 - SØKNAD OM DISPENSASJON Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/01185-006 2017/03/31
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-030 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK ALLEMANNSRETTEN - SVAR - VEDR. KYSTSTI PÅ LIKNES Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS PCH01 15/00712-011 2017/03/31
U TEK 15/361 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/361 - RETUR AV SØKNAD Mardon Dahl EDH 17/00536-005 2017/03/31
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 75/ FLERE - BESTILLING AV NABOLISTE - MULIG REGULERINGSSAK KROG, NILS W Nils Wergeland Krog GEL 17/00012-172 2017/03/31
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I TEK 143/17 - GUNNARSHAUG - UTFYLLING I SJØ OG KAI (MERK 1) - 142/9 OG 143/13 MFL. - SØKNAD OM TILTAK I SJØ Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma KIS 17/01843-001 2017/03/31
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VARSEL OM TILDELING AV KONTRAKT, R-01 SANITÆR, SPRINKLER OG VARMEANLEGG VEA SYKEHJEM BYGGETRINN II Karmøy Rørteknikk AS JHK 14/01402-223 2017/03/31
I TEK 133/170 - FEØY. NYBYGG ENEBOLIG, NAUST, KAI OG UTSLIPPSTILLATELSE - 133/170 - SPØRSMÅL VEDRØRENDE BRYGGE Åse Larsen pva Svein Larsen KIS 10/00622-127 2017/03/31
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - 60 % VIKARIAT SOM MILJØARBEIDER VED VÅGEN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I TEK 148/347 - LAHAMMERVEGEN, NORHEIM. NYBYGG ENEBOLIG M/LEILIGHET - 148/347 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Byggefirma Dommersnes & Larsen AS IGR 12/05427-013 2017/03/31
I TEK 13/2, 13/65 OG 13/71 - TUNGARDEN, TJØSVOLL - TILBYGG AMFISENTERET - 13/2 MFL. - SØKNAD OM FERDIGATTEST MED TEGNINGER SOM BYGGET Arkitektkontoret Waage AS JKV 15/04361-027 2017/03/31
I TEK 5/122 - VESTRE KARMØYVEG, VEA. SKILT. - 5/122 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Brand Factory Norge AS avd. Østfold KMY 16/01140-006 2017/03/31
I SKU EU-PROSJEKTER - EU-PROSJEKT - RECIPE 538512-LLP-1-2013-1-NO-COMENIUS-CMP/2013-3176 -(APPROVAL OF FINAL REPORT AND NOTIFICATION OF FINAL PAYMENT) Education, Audiovisual and Culture Executive Agency BMV01 12/01291-034 2017/03/31
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN I ÅLAVIKVEGEN 24 Ragn-Sells AS ABU01 15/01750-035 2017/03/31
U TEK 88/97 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. RIVING GARASJE OG TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 88/97 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. RIVING AV GARASJE OG TILBYGG TIL BOLIG - GARASJE. Birkeland Maskinentreprenør AS BFH 12/03085-008 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERT P2 JMH02 99/01669-042 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK 119/64 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/883 - 119/64 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING BAADSVIG HARALD OMMUND ALA04 17/01034-001 2017/03/31
I TEK 133/10 - FEØY - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELD: SAK 17/957 - 133/10 - ENDRING I ANTALL HUS OG SLAMAVSKILLER Rørlegger'n 1 AS OHA 17/00954-008 2017/03/31
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL FELLING AV GJESS Svein Ståle Kolstø PCH01 12/00690-131 2017/03/31
U TEK 149/439 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG /OVERBYGG TIL CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/439 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG /OVERBYGG TIL CARPORT Anne Kathrine Selsvik KHM 17/01286-002 2017/03/31
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING CEM01 16/04537-138 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADJUNKT VED FERKINGSTAD SKOLE Anette Sørheim RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK STARTLÅN OG TILSKUDD TIL UTBEDRING - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/01040-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK FLAGG- OG FESTDAGER - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL 17. MAI-FEIRING 2017 - SKUDENESHAVN Andreas Kallestein HPE 12/00559-010 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORLENGELSE AV PERMISJON JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING P2 JMH02 07/02897-049 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - GRUNN, BETONG- OG STÅLARBEIDER Haaland & Thuestad AS KEB 17/00512-013 2017/03/31
U TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK07 TOMT 1-4 - RAMMETILLATELSE - 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK07 TOMT 1-4 Trygve J Sjøen AS IGR 16/05185-009 2017/03/31
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - DAGBOKNR.: 2016045189 JAK 16/04537-139 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I TEK 85/102 - ROSEVEGEN, UTVIK - TILBYGG BOLIG OG OVERBYGG TERRASSE - 85/102 - BER OM UTSETTELSE PÅ FRIST FOR RIVING Kjell Veland KMY 16/02707-004 2017/03/31
I TEK 88/36 - RETTING I EIENDOMSKART - MATRIKKELEN - 88/36 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Aslaug Torny Grunnevåg HAS 17/01388-001 26 Off.l.26 2017/03/31
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG Grunnaleite & Lindstrøm Prosjektservice AS KEB 17/00512-014 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - KONTAKTLÆRERTILLEGG 18.04.17-21.06.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01215-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - TILBUD - GRUNN, BETONG- OG STÅLARBEIDER Castor Entreprenør AS KEB 17/00512-015 2017/03/31
U SEN 15/29 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/144 - MELDING 15/2449. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/144 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00725-001 2017/03/31
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/01389-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/01391-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV ALDERSPENSJON FRA KLP AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - GJELDER HUSHJØRNE - SØRAGADÅ 21 Ingvar Torbjørn Øritsland AAL 17/00247-019 2017/03/31
U TEK 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG BOLIG - 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, MANGELFULL SØKNAD Sabrina Herregott KHM 17/01258-002 2017/03/31
U TEK 4/67 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4752 - 4/67 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING Kurt Even Mesøy JHE 16/05126-015 2017/03/31
U TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I SKUDENESHAVN Waheed Iftikhar HPE 12/02203-026 2017/03/31
U TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I KOPERVIK Waheed Iftikhar HPE 12/02203-027 2017/03/31
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1427 - 5/118 - VEDR. DELINGSSØKNAD Johan Nyland EDH 17/01030-007 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - STILLINGSENDRING FRA 27.04.17 TOM 31.07.17 + KONTAKTLÆRERTILLEGG RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - SVAR - 102/207 - REVIDERT SITUASJONSPLAN BILTEMA Eskild Kvala AS HPE 16/01328-038 2017/03/31
U SEN 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/405 - MELDING 90/189. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/405 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00882-003 2017/03/31
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - SVAR - KONTRAKT - A/V OG HØRSELSHJELP ETR Elektro og Telecom AS JHK 14/01402-224 2017/03/31
U SEN 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/405 - MELDING 90/190. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/405 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00882-004 2017/03/31
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT I TINGLYST STAND MED KORREKT PRIORITET RBE08 16/03630-011 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - TAR IKKE IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER HGR 17/00058-018 25 Offl.§25 2017/03/31
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM TILBUD VED ALTERNATIV OPPLÆRINGSARENA SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT I TINGLYST STAND MED KORREKT PRIORITET RBE08 16/04668-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM MIDLERTIDIG PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS - GJELDENDE FRA 01.04.2017 - T.O.M 31.05.2017 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK 4/67 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4752 - 4/67 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING Advokat Didrik Ferkingstad JHE 16/05126-016 2017/03/31
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - INNFORDRING - FRA 10.11.16 LEI 16/04537-140 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01457-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - UBEHANDLET DRIKKEVANN : RÅVANN BREKKE - PRØVER TATT DEN 13.03.2017 Slab AS BAN01 17/00056-020 2017/03/31
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN : HAUSKEVÅGEN 92B - TATT DEN 13.03.2017 Slab AS BAN01 17/00056-021 2017/03/31
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN : RENVANN BREKKE - DEN 13.03.2017 Slab AS BAN01 17/00056-022 2017/03/31
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD Haugaland og Sunnhordland IBR 17/00629-026 2017/03/31
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL. - ENDRING VEDR. KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - MERKNAD Advokat Knut M Haavik MAA05 16/04060-009 2017/03/31
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT I TINGLYST STAND MED KORREKT PRIORITET RBE08 16/02975-009 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK 148/371 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/208 - 148/371-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING KARMØY KOMMUNE GER01 17/00969-001 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 18,25% STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON LJO Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV 62,44% STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTITAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT STILLINGSSTØRRELSE JMH02 07/02935-041 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED OPPVEKST OG KULTURETATEN BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED ÅKRA BBH Evy Helen Thorsen Liknes AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STUDIEPERMISJON JMH02 08/04033-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING VED SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01256-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/31
I TEK 149/154 - KARTMYR, SPANNE, TILBYGG BOLIG - 149/154 - KARTMYR, SPANNE, TILBYGG BOLIG Målfrid og Terje Friestad EDH 17/01392-001 2017/03/31
I TEK 66/392 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR HELGE SØRENSEN - 66/392 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TOR HELGE SØRENSEN Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/01393-001 2017/03/31
U TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4407 - PARSELL 1 - 142/11 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Else Smedberg HAS 17/01095-004 2017/03/31
I TEK 66/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN MIDTBØ - 66/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN MIDTBØ Rørlegger Bård Magne Velde MHV 17/01394-001 2017/03/31
U TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4407 - PARSELL 1 - 142/11 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Johan Emil Vestbø HAS 17/01095-005 2017/03/31