Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 16/00129-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 17/00072-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - BESTILLING AV UTSTIKKING OG BELIGGENHETSKONTROLL Gismervik Arkitekter JHE 15/05084-026 2017/03/30
U TEK 57/160 OG 57/161 - TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKK KANALVEGEN 8 OG 10 - 57/160 OG 57/161 - TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKK KANALVEGEN 8 OG 10 Arne Harald Vikra ETS 17/00744-001 2017/03/30
U TEK VANNSKADE 26.09.16 - INGER JOHANNE SLETTEN, ÅKRAVEGEN 15, ÅKREHAMN (SKADENUMMER: HR 13733-001-BTA) - SVAR - GJELDER VANNSKADE I ÅKRAVEGEN 15 (SKADENUMMER: HR 13733-001-BTA) (SKADENR PRO-265727) If Skadeforsikring KSG 16/03952-004 2017/03/30
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - NOTAT VANNFORSYNINGENS KAPASITET REGULERINGSPLAN 1024 NESET Rh Oppmåling Rune Hemnes ABU01 17/01108-001 2017/03/30
U SEN PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - GODKJENT 2.12.2016 - GODKJENT PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN Veavågen Bygdautvalg JST 14/01836-081 2017/03/30
U TEK 3/29 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:16/1154 - 3/29 - DELINGSTILLATELSE, OMGJØRING - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Lars Eigil Sørensen HHU 15/04074-009 2017/03/30
U TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/879,880,881 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 4/424 OG 4/410 - TILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM ENDRINGSVEDTAK OPPM: 17/879,880,881 Knut Munkejord EDH 16/05054-008 2017/03/30
I TEK 148/771 - AUSTBØVEGEN - NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/771 - AUSTBØVEGEN - NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Omega Areal AS IGR 17/01366-001 2017/03/30
U TEK JOVIKVEGEN - NY KLOAKK - ANBUDSBEFARING REFERAT JOVIKVEGEN - NY KLOAKK Ragnar Laugen FGE02 15/04912-014 2017/03/30
I TEK 63/245 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG, TERRASSE OG FASDEENDRING - 63/245 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE - TILBYGG, TERRASSE OG FASDEENDRING Olaf Solhaug og Eva Helen Vindenes EDH 17/01367-001 2017/03/30
I TEK 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER - 13/5 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - RIVING BOLIG OG GARASJE, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE OG MURER Hellvik Hus Karmøy AS IGR 17/01368-001 2017/03/30
U TEK 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - UTELATT TILBAKEMELDING - PURRING 79/170 - VIGSNES GRUBEOMRÅDE Røthing's Catering & JHN 12/01102-006 2017/03/30
U TEK 16/181 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN EINAR DALSVÅG - 16/181 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JOHN EINAR DALSVÅG Vedavågen Rør AS ALS06 17/01347-002 2017/03/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - BESTILLING AV EIER-/NABOLISTE NYANLEGG AV VANN, OVERVANN, AVLØP TIL NYBYGG Heggheim Maskinstasjon ANS GEL 17/00012-169 2017/03/30
I TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - NYBYGG GARASJE MED HEMS OG BOD - 141/50 - AVSTANDSERKLÆRING Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg KIS 17/00777-003 2017/03/30
I TEK 119/76 - MYKJE, NYBYGG NAUST - 119/76 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Opus Arkitekter AS npa JKV 16/02547-010 2017/03/30
I TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - 102/195 - SØKNAD FERDIGATTEST Petter J. Rasmussen AS JKV 16/03163-015 2017/03/30
I TEK 15/1349 - KLÆHAUGVEGEN, ÅKRA - BRUKSENDRING TIL TANNLEGEKONTOR - 15/1349 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cowi AS JKV 16/04137-006 2017/03/30
I TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/1- KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV SJØHUS OG ETABLERING AV BRYGGE/KAIANLEGG Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/02459-031 2017/03/30
I TEK 148/657 OG 148/834 - RØRLEGGERMELDING - TILBYGG/NYBYGG - TILTAKSHAVER: OLAV THON EIENDOMSSELSKAP BYGGESAK 14/3545 - 148/657 OG 148/834 - RØRLEGGERMELDING - TILBYGG/NYBYGG - TILTAKSHAVER: OLAV THON EIENDOMSSELSKAP BYGGESAK 14/3545 O.hansen & Sønner A/s MHV 17/01373-001 2017/03/30
I TEK TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER - TILSKUDD - MELDING OM TILDELING AV TRAFIKKSIKKERHETSMIDLER Fylkesrådmannen HPE 12/04400-018 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - TILBUD AGB 16/04704-020 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - ARBEIDSAVTALE AGB 16/04704-021 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-165 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-166 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-214 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-248 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-269 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-270 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - TILBUD NFE 16/05075-139 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - ARBEIDSAVTALE NFE 16/05075-140 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-141 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-167 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-168 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-169 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-166 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-167 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-168 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-235 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-128 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-166 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-167 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-168 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-169 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-170 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-171 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-172 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-173 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-174 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-175 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-176 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-177 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-178 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-179 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-180 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-181 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-182 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-183 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-184 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-185 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-186 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - TILBUD JBR04 16/05081-187 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05081-188 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-189 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-354 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-355 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-155 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-156 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-167 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-228 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-168 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-169 25 Offl §25 2017/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-194 25 Offl §25 2017/03/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-195 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-224 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-225 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-216 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-206 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-186 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-187 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-188 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-201 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-256 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-257 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-292 25 Offl §25 2017/03/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-293 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - AVSLAG MSTA 17/00415-032 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - AVSLAG MSTA 17/00415-033 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - AVSLAG MSTA 17/00415-034 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - AVSLAG MSTA 17/00415-035 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - AVSLAG MSTA 17/00415-036 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - AVSLAG MSTA 17/00415-037 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-238 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-239 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-240 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-241 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-242 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-243 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-244 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-245 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-246 25 Offl §25 2017/03/30
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-247 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 17/00417-024 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST NATT 65,73 % X 2 VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 17/00417-025 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TRUKKET BLI01 17/00422-114 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-115 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-116 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-117 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-118 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-119 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-120 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00422-121 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-338 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TRUKKET KHO 17/00571-339 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-043 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-044 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-045 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-046 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-047 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-048 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-049 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-050 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-051 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-052 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-053 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-054 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-055 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-056 25 Offl §25 2017/03/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - AVSLAG JBR04 17/00750-057 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - TILBUD BLI01 17/00755-039 25 Offl §25 2017/03/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - ARBEIDSAVTALE BLI01 17/00755-040 25 Offl §25 2017/03/30
U TEK 54/6 - AUSTRE KARMØYVEG, DALE - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 54/6 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JHE05 15/04798-010 2017/03/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 07.03.17 T.O.M 06.03.18 Heidi Paulsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U SKU PERSONALMAPPE - 23,5 % VIKARIAT SOM LÆRER VED SKUDENES U.SKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK 38/239 OG 38/236 - UTBEDRING AV VANNLEKKASJE TRODLASKARVEGEN 20 OG 21 - 38/239 OG 38/236 - UTBEDRING AV VANNLEKKASJE TRODLASKARVEGEN 20 OG 21 Marit Helen Høines Christensen ETS 17/01360-001 2017/03/30
U HSE PERSONALMAPPE - RETURLØNN FOR APRIL 2017 RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK 147/631 - TOMT K4, 4-6, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/631 - TOMT K4, 4-6, SKUGGABERG, MOKSHEIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG Berge Sag og Trelast AS BFH 05/03152-005 2017/03/30
I TEK 141/52 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 141/52 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hjalmar Gundersen KMY 13/04024-011 2017/03/30
U TEK 147/623 - TOMT K5, 3-4, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/623 - TOMT K5, 3-4, SKUGGABERG, MOKSHEIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG Berge Sag og Trelast AS BFH 05/03154-004 2017/03/30
I TEK 149/381, STEMMEMYR, SPANNE, NYBYGG VINTERHAGE - 149/381 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Frode Erland KMY 12/02918-005 2017/03/30
U TEK 147/623 - SKUGGABERG, MOKSHEIM. NYBYGG, GARASJE. - 147/623 - SKUGGABERG, MOKSHEIM. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE. Jan Erik Hetland BFH 12/02121-005 2017/03/30
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING OG NYTT TILBYGG - VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - REHABILITERING AV EKSISTERENDE BYGG OG NYTT TILBYGG VARSEL OM TILDELING AV KONTRAKT PÅ ELEKTROARBEID Rogaland Elektro AS KEB 17/00512-009 2017/03/30
U SEN 86/23 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/877 - MELDING 86/238,243. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/877 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01027-014 2017/03/30
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Kristin Helén Maurseth Tørresdal JTH 16/03985-033 2017/03/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR 2016 T. SNØRTELAND AS O M Regnskap AS EVI1 17/00011-021 2017/03/30
I TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - MOTTATT MANGLER - ERKLÆRING OG REVIDERT TEGNING Hellvik Hus Karmøy AS KHM 14/04133-018 2017/03/30
I TEK 15/2404 - ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS MED 4 BOLIGER - BK07 TOMT 1-4 - 15/2404 - SITUASJONSKART MED SIKTLINJER Trygve J Sjøen AS IGR 16/05185-008 2017/03/30
I TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - VEDR. MANGLER, OMGJØRING TIL RAMMESØKNAD Eskild Kvala AS IGR 17/00860-005 2017/03/30
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/01235-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I HSE BEKYMRINGSMELDING - BEKYMRINGSMELDING MMM Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/03/30
U TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/879,880,881 - 4/424 OG 4/410 - VEDR. DELINGSSØKNAD OPPM: 17/879,880,881 Knut Munkejord EDH 16/05054-009 2017/03/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/01118-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK EIENDOMSSKATT 2012 - 2025 - OVERSENDELSE - EGET TILTAK - KLAGEADGANG I SAKER OM NEDSETTELSE/ETTERGIVELSE AV- OG FRITAK FOR EIENDOMSSKATT Sivilombudsmannen Stortingets Ombudsmann For Forvaltningen MSA 12/01163-112 2017/03/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.03.17 T.O.M 12.03.17 Marianne Peters Hægland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK OS, HELGE Helge Os GEL 17/00012-170 2017/03/30
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET - TILSKUDD FOR ØKT LÆRERTETTHET 1. - 4. KLASSE Utdanningsdirektoratet BNO 12/00773-178 2017/03/30
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 76/27 STIG ØYVIND HJELMÅS Stig Øyvind Steinkopf Hjelmås SKM 17/00008-041 2017/03/30
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - V03 AUTOMASJONSANLEGG Mt Vest AS JHK 14/01402-219 2017/03/30
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - TILSAGN - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01315-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - V03 AUTOMASJONSANLEGG Oneco Technologies AS JHK 14/01402-220 2017/03/30
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 149/154 MÅLFRID FRIESTAD Målfrid Friestad SKM 17/00008-042 2017/03/30
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE SOM REKTOR RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE SOM UNDERVISNINGSINSPEKTØR RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK 12/369 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 12/369 - SEVLANDVEGEN, SEVLAND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TIL- OG PÅBYGG TIL ENEBOLIG. Byggmester Didrik Hereid Hereid Hus AS BFH 12/02516-003 2017/03/30
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV HJEMMEL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - KLAGE PÅ VEDTAK OM PARKERINGSTILLATELSE - FØRER NJO 17/00295-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING DEN 05.04.2017 STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag MEM01 12/02524-137 2017/03/30
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - V03 AUTOMASJONSANLEGG Haugesund Automasjon AS JHK 14/01402-221 2017/03/30
I TEK 13/5 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: GRINDHAUG BYGGESAK 17/1368 - 13/5 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: GRINDHAUG BYGGESAK 17/1368 S O Lund AS MHV 17/01370-001 2017/03/30
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/364 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - DOKUMENTNUMMER 251797/2017 (NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE) Statens Kartverk EJD 15/02071-020 2017/03/30
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - V03 AUTOMASJONSANLEGG Gk Inneklima AS JHK 14/01402-222 2017/03/30
I TEK HAUGESUND LUFTHAVN - EKSPROPRIASJON - HAUGESUND LUFTHAVN - 82/14 - 82/54 - 82/55 OG 82/269 - VEDTAK OM EKSPROPRIASJON Avinor AS SMO02 17/01412-003 2017/03/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Wenche Dahl AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I HSE PERSONALMAPPE - VEDR. SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Gismervik Arkitekter KMY 15/05084-029 2017/03/30
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01208-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Nancy-Agnett Aase AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 16/02156-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK 15/1308 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG NYBYGG GARASJE - 15/1308 - JORUNDVEGEN, ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG OG NYBYGG GARASJE Byggmester Arne Arne Hallquist Byggmesterfirma BFH 12/02550-005 2017/03/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR: 13200799 - 19.04.15 IBR 17/00629-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK 13/304/0/1 - KLAGE EIENDOMSSKATT - HEDLEHOLMEN 13 - 13/304 SNR.1 - KLAGE EIENDOMSSKATT HEDLEHOLMEN 13 KNUTSEN, KENNETH Kenneth Knutsen JMJ03 17/01372-001 2017/03/30
I TEK NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE - 15/362 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - DOKUMENT NUMMER 251843/2017 - (NYTT KLOAKKANLEGG SANDANE) Statens Kartverk EJD 15/02071-021 2017/03/30
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01205-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK 7/27 - AUREIVEGEN, RAGNVALDJORD. NYBYGG GARASJE - 7/27 - AUREIVEGEN, RAGNVALDJORD. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG GARASJE. Skude Mur AS BFH 12/02475-006 2017/03/30
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK 114/167 - HESTFARET, NORDRE EIKE, NYBYGG GARASJE - 114/167 - KLAGE PÅ ENDRINGSTILLATELSE Advokat Knut M Haavik GTH 16/02984-010 2017/03/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 15/00183-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I SEN PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 Rogaland fylkeskommune JST 15/02773-059 2017/03/30
U TEK 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - MANGELFULL SØKNAD Christine R. Holmstrand IGR 17/01317-003 2017/03/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - AVSLAG SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01172-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/00617-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - BREV ANGÅENDE JORDLEIGEAVTALE Kjetil Ask LKS 12/01731-064 2017/03/30
U TEK 71/66 - BREKKEVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARSJE - 71/66 - SVAR VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST Maria Sunniva Hoversholm Revheim KMY 12/01355-011 2017/03/30
U TEK PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLING F.O.M. 01.04.2017 T.O.M. 30.06.2017 HASB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK 102/195 - BYGNES - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT - 102/195 - UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Vestheim Eiendom AS HAS 17/01308-004 2017/03/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/01164-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE - 64/107 - RETUR AV TINGLYST AVTALE - DOKUMENT NUMMER 251594/2017 - (KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE) Statens Kartverk JTH 16/02603-005 2017/03/30
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNING RHO 15/03332-232 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL - GODKJENT 18.6.2018 - PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST - MERKNADER TIL REGULERINGSPLAN VEDØY, LARS Lars Vedøy YSL 15/03655-051 2017/03/30
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG Dr Ing A Aas-Jakobsen AS IGR 17/00691-007 2017/03/30
I SEN PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Fylkesrådmannen i Rogaland JST 13/03162-055 2017/03/30
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNING RHO 15/03332-233 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV SJØHUS OG ETABLERING AV BRYGGE/KAIANLEGG Fylkesmannen i Rogaland GTH 16/02267-024 2017/03/30
I TEK GRAVESØKNAD - VELDEVEGEN 3 - LOGGBOK - VELDEVEGEN 3 T Halleland AS KSU01 17/00808-003 2017/03/30
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.03.17 - T.O.M 15.03.18 Lene Yvonne Kvilhaug MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I SKU PERSONALMAPPE - OVERGANG TIL FULL AFP BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK 147/622, SEKSJ 1, SKUGGABERG, MOKSHEIM, NYBYGG GARASJE - 147/622 - SEKSJ 1, RETUR AV SØKNAD Jarle Åsen OHA 12/02542-005 2017/03/30
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP MELLOM VISMA UNIQUE AS OG KARMØY KOMMUNE - (PÅLOGGING) Visma Unique AS RAW 12/00126-095 2017/03/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 13/117 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Hans J Rasmussen AS GEL 17/00012-171 2017/03/30
I SEN IT-AVTALER/LISENSER - AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP MELLOM VISMA UNIQUE AS OG KARMØY KOMMUNE - (ANSATTOPPFØLGING) Visma Unique AS RAW 12/00126-096 23 Offl.§23 fvl.§19b 2017/03/30
I TEK PLAN 5090 - DETALJREGULERING FOR OASEN NÆRINGSPARK - FORRETNING - 148/981 - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN 29.03.17 - PLAN 5090 DETALJREGULERING FOR OASEN NÆRINGSPARK - FORRETNING - 148/981 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted YSL 17/00327-005 2017/03/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/02376-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE 100 % FAST SKUDENES BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
U TEK 17/91 OG 17/106 - OPPMÅLINGSFORRETING - GRENSEJUSTERING - 17/106 OG 17/91 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING RISDAL KRISTEN ARNSTEIN SLA08 17/00770-003 2017/03/30
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I TEK 15/850 - RINDAVEGEN, ÅKRA. NYBYGG GARASJE - 15/850 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Erling Andre Langåker JKV 14/00815-006 2017/03/30
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02376-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/30
I SEN ELEVSAK - RETTSBOK FOR PLANLEGGINGSMØTE KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/03/30
U TEK 36/11 38/297 41/12 40/25 42/187 OG 43/554 - KIRKELEITET - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 36/11MFL-BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 17/200 ELI MARGRETHE REINERTSEN XXI 17/00200-003 2017/03/30
U TEK 71/41, REVURVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG OG STØTTEMUR - 71/41, REVURVEGEN, BREKKE. VEDR. MANGLENDE FERDGIATTEST. TILBYGG TIL ENEBOLIG OG STØTTEMUR. Espen Skare BFH 12/02199-013 2017/03/30
I TEK 68/266 - EIDSBAKKANE-KOPERVIK, NYBYGG HAGESTUE M/TERRASSE OG LEVEGG - 68/266 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE Vidar Olsen EDH 14/01675-003 2017/03/30