Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 79/197 - AVALDSNES OG VISNES BARNEHAGE AVD. VISNES BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 79/197 - AVALDSNES OG VISNES BARNEHAGE AVD. VISNES BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Avaldsnes og Visnes Barnehage, Avdeling Visnes TSC 12/01575-009 2017/03/28
U TEK 4/370 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS GRAVDAL - 4/370 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - NILS GRAVDAL S O Lund AS ALS06 17/00790-002 2017/03/28
U HSE TILLEGGSSAK 1 - ADVARSEL MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM REFUSJONSRETT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG I. K. Gabrielsen IGR 16/01899-013 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSPROSENT ELH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK 43/78 - KVEDNADALEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 43/78 - KVEDNADALEN, HØYNES, TILBYGG BOLIG, CARPORT Kåre Torger Dahle KHM 17/01049-002 2017/03/28
U TEK 148/873 - HAUGALAND EIENDOM BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 148/873 - HAUGALAND EIENDOM Haugaland Eiendom AS TSC 12/01180-026 2017/03/28
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - TV-RAPPORT OG UTBEDRING AV MANGLER SEVERIN LARSENS VEG 4 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Christian Gangstø HDO 15/04311-033 2017/03/28
I TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDER TV-RAPPORTER - 23.03.17 DEL 1 Sjt Miljø AS HDO 15/04311-034 2017/03/28
I TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDER TV-RAPPORTER - 23.03.17 DEL 2 Sjt Miljø AS HDO 15/04311-035 2017/03/28
I TEK OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD - FORPAKTERAVTALE - HENVENDELSE TIL LANDBRUKSKONTORET - GJELDER OPPSIGELSE AV LEIEFORHOLD Kjetil Ask LKS 17/01329-001 2017/03/28
I TEK 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 148/250 - DOVAMYRSVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG Christine R. Holmstrand IGR 17/01317-001 2017/03/28
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA SLETTEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING PR 01.03.2017 Espira Sletten Barnehage RHO 16/01128-212 2017/03/28
U TEK 148/250 - DOVAMYRVEGEN, NORHEIM. BRUKSENDRING AV KJELLER TIL BOLIGFORMÅL - 148/250 - FERDIGATTEST Christine Røgenes KMY 16/00684-004 2017/03/28
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE IKA 27.04.17 Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS SEI04 12/03966-046 2017/03/28
U TEK 66/136 - AUSTREIM - NYBYGG ENEBOLIG - 66/136 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Arkitekt Kristian Endresen KMY 16/03147-006 2017/03/28
I TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - KARTLEGGING AV FARLIG AVFALL/MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Gismervik Arkitekter KMY 15/05084-028 2017/03/28
U TEK 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2152 - 119/85 - MYKJE - MOTTATT UFULLSTENDIG DELING Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/01193-004 2017/03/28
I TEK 58/228 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/228 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Karmøy Kommune VAR Avd. v/H. Døsen ALA04 17/01314-001 2017/03/28
U TEK SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING - UTBEDRING AV KLOAKK SÆVIKTUN 20 SÆVIK - KLOAKKOVERFØRING Dagfinn Mæland JTH 14/04398-188 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-041 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-042 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-043 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-044 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-045 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-046 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-047 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-048 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-049 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-050 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE VED BYGNES LEGESENTER - 2X100% FAST/VIKARIAT - AVSLAG MSTA 16/04043-051 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-211 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-212 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-234 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-235 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-236 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-237 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-238 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-239 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-240 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-241 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-242 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-243 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-264 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-265 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-266 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-128 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-129 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-130 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-131 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-132 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-133 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-166 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-156 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-157 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-158 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-159 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-160 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-161 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-162 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-163 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-192 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-193 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-226 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-227 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-228 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-229 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-230 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-231 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-232 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-233 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-234 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-125 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-164 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-165 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-347 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-348 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-349 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-350 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-225 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-226 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-167 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-222 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-223 25 Offl §25 2017/03/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-067 25 Offl §25 2017/03/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-190 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-037 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-038 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-039 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-040 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-041 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-042 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-043 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-044 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-045 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-046 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-047 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-048 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-049 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - BEKREFTELSE NFE 16/05099-050 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-217 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-218 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-219 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-220 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-221 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-206 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-207 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-208 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-209 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-210 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-211 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-197 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-198 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-199 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-200 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-201 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-202 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-185 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-189 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-190 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-191 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-192 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-193 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-194 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-195 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-196 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-246 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-247 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-248 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-249 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-250 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-251 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-252 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-253 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-254 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-255 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-274 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-275 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-276 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-277 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-278 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-279 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-280 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-281 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-282 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-283 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-284 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-285 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-286 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-287 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-288 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-218 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-219 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-220 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-221 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-222 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-223 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-224 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-225 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-226 25 Offl §25 2017/03/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-227 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-170 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-171 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-172 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-173 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-174 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-175 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-176 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-177 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-178 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-179 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-180 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-181 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-182 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-183 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-184 25 Offl §25 2017/03/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-185 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - TILBUD BLI01 17/00422-113 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-155 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-156 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-157 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-158 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-159 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-160 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-161 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-162 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-163 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-164 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-165 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-166 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-167 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-168 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-169 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-170 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-171 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-172 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-173 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-174 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-175 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-176 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-177 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-178 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-179 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-180 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-181 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-182 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-183 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-184 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-185 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-186 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-187 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-188 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-189 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-190 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-191 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-192 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-193 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-194 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-195 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-196 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-197 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-198 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-199 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-200 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-201 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-202 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-203 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-204 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-205 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-206 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-207 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-208 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-209 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-210 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-211 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-212 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-213 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-214 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-215 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-216 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-217 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-218 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-219 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-220 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-221 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-222 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-223 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT ÅKRA UNGDOMSSKOLE, 75 % FAST - AVSLAG BLI01 17/00425-224 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-324 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-325 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-326 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-327 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - TILBUD KHO 17/00571-328 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - ARBEIDSAVTALE KHO 17/00571-329 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-330 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-331 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-332 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-333 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-334 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-335 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - INTERVJU KHO 17/00571-336 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-078 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-079 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-080 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-081 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-082 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-083 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-084 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-085 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-086 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-087 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-088 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-089 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-090 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-091 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-092 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-093 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-029 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-030 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-031 25 Offl §25 2017/03/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-032 25 Offl §25 2017/03/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - TRUKKET BLI01 17/00756-068 25 Offl §25 2017/03/28
U TEK GRAVESØKNAD - RINDAVEGEN HS ENTREPRENØR AS - SVAR - NY DATO FOR GRAVESØKNAD - RINDAVEGEN HS ENTREPRENØR AS HS Entreprenør & Eiendom AS KSU01 16/05092-004 2017/03/28
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - OMSETNINGSOPPGAVE ALKOHOL - COOP PRIX PÅ KARMØY Coop Norge SA EVI1 17/00011-015 2017/03/28
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPSETTING AV REKLAME -RETTET MOT OFFENTLIG VEG Petter J. Rasmussen AS IGR 17/01063-003 2017/03/28
I TEK 22/330 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 22/330 - FERKINGSTADTUNET, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Hans J Rasmussen AS KHM 17/01322-001 2017/03/28
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/00839-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING - FEDREKVOTE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR 2016 SKIP O`HOIII AS View Ledger AS EVI1 17/00011-014 2017/03/28
U TEK 18/17 OG 18/54 - FAGERLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 18/17 OG 18/54 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Leif Harald Knutsen SLA08 17/00763-015 2017/03/28
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER I 2017 - VERN VIPA 2017 Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-128 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M:20.02.17 T.O.M:19.02.18 Emilie Mannes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M:16.03.17 Camilla Louise Lanton Pettersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M:01.01.17 T.O.M:31.12.17 Endre Skjølingstad Thorvaldsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET DEKNING AV KURSUTGIFTER BSE02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M:01.03.17 T.O.M:01.03.18 Tove Nordal JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN TIDENS MINDE/ANKERSKÅLEN AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING 25.03.17 TIDENS MINDE BAR NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01563-015 2017/03/28
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - AVSLAG - SØKNAD TILSKUDD TRUEDE ARTER - VERN VIPA 2018 Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-129 2017/03/28
I SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - KONTROLLRAPPORT - SKJENKEBEVILLING 26.03.17 GUTENBERG NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00012-075 2017/03/28
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUEDE ARTER I 2017 - MINK OG SJØFUGLPROSJEKTET 2015 - 2017 Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-130 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M:19.05.17 T.O.M:31.08.17 Thorvaldur Már Sigursteinsson ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01318-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK 122/143 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/965 - 122/124 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Olaug Amanda Aasbø Hansen HAS 16/01156-019 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M:18.05.17 T.O.M:31.08.17 Vilborg Austfjörd Gunnarsdottir ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK 136/7 - SKJØLINGSTAD, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/1668 - 136/24 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Sigmund Skjølingstad HAS 16/02636-018 2017/03/28
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE Kristin Helén Maurseth Tørresdal JTH 16/03985-031 2017/03/28
U TEK PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.- GODKJENT 20.3.2017 - ANNONSE - PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 14/04271-053 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED VEA SYKEHJEM Liv Kristin Bjørndal MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M:17.03.17 Hege Ånensen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKKLEDNING NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE William Kjell Hansen JTH 16/03985-032 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M:20.02.17 T.O.M:20.02.18 Amalie Aarvik Georgsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING - DEN 05.04.2017 SKÅRFELTET BORETTSLAG Skårfeltet Borettslag MEM01 12/02524-135 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M:21.03.17 T.O.M:21.03.18 Lillian Stave Nornes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - STANS AV LØNN PGA MANGEL PÅ SYKEPENGERETTIGHETER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING - DEN 05.04.2017 ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag MEM01 12/02524-136 2017/03/28
U TEK PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL. - GODKJENT 20.3.2017 - ANNONSE - PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside MAA05 15/03806-035 2017/03/28
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01319-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON VEDRØRENDE SPESIALPEDAGOGISK HJELP Pbl (private Barnehagers Landsforbund) CBE02 16/01128-215 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK SAMEIET KOPPAREN - 64/1137 BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN - SAMEIET KOPPAREN - 64/1137 Sameiet Kopparen TSC 12/01131-018 2017/03/28
I TEK 122/14 - RØRLEGGERMEDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: TVEITASKOG BYGGESAK 17/1764 - 122/14 - NY- REVIDERT RØRLEGGERMEDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: TVEITASKOG Storesund Rør AS MHV 17/01276-003 2017/03/28
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNINGEN RHO 15/03332-229 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN §14-9 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER AML § 14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2016/17 OG 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - VARSEL OM VURDERING AV ARBEIDSFORHOLD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - KRAV OM FAST ANSETTELSESFORHOLD ETTER AML § 14-4A MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK 106/92 - VARANESET, FOSNANESET. NYBYGG SJØBOD OG BRYGGE - 106/92 - REDEGJØRELSE VEDR BYGGESTILSYN Byggmester Kompaniet AS JKV 11/02613-009 2017/03/28
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FELLING AV SITKAGRAN I VISNES Stiftelsen Vigsnes Grubeområde KTV 12/00098-230 2017/03/28
I TEK 22/330 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DANIELSEN BYGGESAK: 17/1322 - 22/330 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: DANIELSEN BYGGESAK: 17/1322 Hans J Rasmussen AS MHV 17/01324-001 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - UTVIDELSE AV PRØVETID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV AVTALEFESTET PENSJON (AFP) FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00694-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK 40/28 - HABNAVÅGVEGEN, NEDRE RISDAL, TILBYGG BOLIG, CARPORT - 40/28 - HABNAVÅGVEGEN, NEDRE RISDAL, TILBYGG BOLIG, CARPORT Trond Hognestad EDH 17/01325-001 2017/03/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM VEILEDER VED ÅKRA LEGESENTER Hai Phong Ly MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK 148/938 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FV. 923 I KARMØY KOMMUNE - 148/938 - KRAV OM SAMMENSLÅING - FV. 923 - I KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted MAH 17/01326-001 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01305-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV PERSONALMELDING - VIDEREUTDANNING - ÅRSLØNN AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK 142/745 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FV. 923 I KARMØY KOMMUNE - 142/745 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FV. 923 I KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HAS 17/01327-001 2017/03/28
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER FOR TINGLYSNING GNR 58 BNR 230 OG GNR 58 BNR228- REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Statens Kartverk Tinglysingen HDO 15/04311-036 2017/03/28
I TEK 83/189, 198 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FV. 923 I KARMØY KOMMUNE - 83/189, 198 - KRAV OM SAMMENSLÅING, FV. 923 I KARMØY KOMMUNE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HAS 17/01328-001 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED BYGNESTUNET Waeo Ueangchiklang MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00384-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU PERSONALMAPPE - ENDRET UFØREPENSJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - INNVILGET ALDERSPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - VISEKVELD 17.03.17 Karmøy Råseglarlag EVI1 16/05163-039 2017/03/28
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT - DOKUMENTNUMMER 248354/2017 RBE08 17/00529-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT - TVERRFAG.SPES.UTD. - VED RUS OG PSYK. HELSETJENESTE Ørjan Fredlund MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK 147/629/0/13 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - 147/629/0/13 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Jan Arne Larsen GBV 17/01332-001 2017/03/28
I SKU LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE RLE 17/01331-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK SKUDEFESTIVALEN - ÅRLIG ARRANGEMENT - SØKNAD - SKUDEFESTIVALEN 2017 Skudefestivalen JHN 12/02933-026 2017/03/28
U HSE FOU PROSJEKT OG PRAKSISUTVIKLING - NAV KONTOR - REVISORATTESTERT REGNSKAPSRAPPORT FOR MOTTATT TILSKUDD FOU 2016 Fylkesmannen i Rogaland SBJ 16/01387-003 2017/03/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00741-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 - KORRIGERING Åkra Sokneråds Barnehage RHO 16/01128-216 2017/03/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - FRA NÅ OG UT SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01302-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK 15/469,470 - DIVISENTERET BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT -15/469,470 - DIVISENTERET Divi AS TSC 12/01482-009 2017/03/28
I SKU KRETSORDNING - UTTALELSE FRA PPT ANG. SØKNAD OM SKOLEBYTTE Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI 17/00787-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK STARTLÅN/TILSKUDD TIL ETABLERING/TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING - UTBETALING AV LÅN/STARTLÅN VIDEREUTLÅN - ANNUITETSLÅN - FLYT REF: VIDERETILDELING 2017 Husbanken RBE08 17/00131-008 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSKODE OG LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/00741-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK FORURENSING I BEKK PÅ AKSNES - KRÅKEBERGBAKKEN - UNDERRETNING TIL KLAGER: ANMELDELSESNUMMER: 13938318 Haugaland og Sunnhordland MHV 16/04145-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 66/88 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-162 2017/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 149/154 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-163 2017/03/28
I TEK 96/15 - KARMØY FRIKIRKE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR PÅ RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 96/15 - KARMØY FRIKIRKE Karmøy Frikirke TSC 12/01435-011 2017/03/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01293-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Bygnes fysioterapi OFL 17/00002-027 2017/03/28
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTTNINGSHEMMEDE NJO 17/01116-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SKU PERSONALMAPPE - ETTERBETAL MELLOMLEGGET RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN SPAR FRAKKAGJERD UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL OG UTKJØRING AV VARER TIL KARMØY KOMMUNE Petter Mortveit AS EVI1 17/01338-001 2017/03/28
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER ETTER KRAV OM UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - RØYKSUND Terje Tollaksen ETS 12/00024-367 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FOR MYE INNBETALT ETH01 16/04537-137 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01145-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SKU PERSONALMAPPE - 52,3% LÆRER OG 47,7% KULTURHUSLEDER FOM 20.03.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU ANDRE KULTURMINNER - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN ETTER BEFARING - GNR.20 NEDRE LIKNES OG GNR.21 STAVA ¿ FORNMINNER - OPPSETTING AV BOM (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune AAL 13/01604-028 2017/03/28
I TEK STARTLÅN - TINGLYST PANTEDOKUMENT RBE08 16/04245-010 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01228-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/01116-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - BYGGEMØTEREFERAT NR. 19 - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-053 2017/03/28
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-165 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 86/7 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Rune Sund for Petter J Rasmussen AS GEL 17/00012-164 2017/03/28
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01211-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - TV-RAPPORT OG UTBEDRING AV PRIVAT STIKK I SEVERIN LARSENSVEG 2 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vardemyr AS HDO 15/04311-037 2017/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 115/20 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK Kjell Kjærland GEL 17/00012-165 2017/03/28
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-166 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ADMINISTRASJONSKONSULENT VED ÅKRA UNGDOMSSKOLE Elisabeth Thorheim RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01296-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SEN KJØP AV FLISKUTTER MED HENGERUNDERSTELL - KJØP AV FLISKUTTER MED HENGERUNDERSTELL A-K Maskiner AS OEI 17/00662-005 2017/03/28
I TEK 66/624 - NORNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - 66/624 - NORNESVEGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG Roald Johannes Bernhard Berg EDH 17/01339-001 2017/03/28
I TEK VIKINGFESTIVALEN - ÅRLIG ARRANGEMENT - MELDING OM ARRANGEMENT - VIKINGFESTIVALEN 8.-11. JUNI 2017 Opplev Avaldsnes AS JHN 14/01891-011 2017/03/28
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSMIDLER I BARNEHAGEN RHO 15/03332-230 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK 88/56 - SØNDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 88/56 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Olav Gunnar Auestad HAS 17/01019-005 2017/03/28
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR 2016 - MENY VEDAVÅGEN Helgø Meny Rogaland AS EVI1 17/00011-016 2017/03/28
U SEN KJØP AV FOSS EIK LETTDUMPERHENGER - TRAKTOR - KJØP AV FOSS EIK LETTDUMPERHENGER Haugtrac AS OEI 17/00661-004 2017/03/28
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01210-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-199723RFA-JSTO - STANGELAND - GNR. 64 - 15-199723RFA-JSTO - STANGELAND - GNR. 64 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING KK v/ Hilde Pettersen ALA04 14/03696-004 2017/03/28
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR 2016 - MENY OASEN HAUGESUND Helgø Meny Rogaland AS EVI1 17/00011-017 2017/03/28
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01213-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK FRITAK FRA EGET BOSSABONNEMENT 58/493 - SØKNAD OM FRITAK FRA EGET BOSSABONNEMENT 58/493 Otelia Kristina Clementsen ILS01 17/01340-001 2017/03/28
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01222-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK FORESPØRSEL OM KJØP AV DEL AV EIENDOM 59/79 - 59/265 RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER 253482/2017 - (MAKEBYTTE MELLOM HENNY HÅLAND OG KARMØY KOMMUNE) Statens Kartverk SKM 16/02527-005 26 Off.l.26 2017/03/28
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-167 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/28
I TEK FORESPØRSEL OM KJØP AV DEL AV EIENDOM 59/79 - 59/264 RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER 253474/2017 - (MAKEBYTTE MELLOM KARMØY KOMMUNE OG HENNY HÅLAND) Statens Kartverk SKM 16/02527-006 26 Off.l.26 2017/03/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 33/52 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Edb-Tjenester Norge Limited GEL 17/00012-166 2017/03/28
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - RESULTAT ETTER EKSAMEN FORNYING OG FØRSTE GANG AUTORISASJON PLANTEVERN DEN 06. MARS 2017 I REGI AV NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ROGALAND (HAUGESUND) Fylkesmannen I Rogaland HHU 12/00916-090 26 Off.l.26 2017/03/28
U TEK 59/259 - NORDRE KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 59/259 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - RESEKSJONERING Derese Konsulent Sverre Grindheim HAS 17/00773-006 2017/03/28