Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 61/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER JAKOB BRÅTA BYGGESAK 17/664 - 61/51 - RØRLEGGERMELDING NYBYGG, TILTAKSHAVER JAKOB BRÅTA BYGGESAK 17/664 S O Lund AS MHV 17/00764-002 2017/03/24
U TEK 64/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FINN OLA RØE - 64/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FINN OLA RØE Hs Entreprenør & Eiendom AS ALS06 17/01082-002 2017/03/24
I TEK 20/119 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - NYBYGG ENEBOLIG - 20/119 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 20/84 Urbanhus Haugesund AS IGR 16/03907-015 2017/03/24
U TEK 64/761 - SMÅVARDANE, STANGALAND - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/761 - SMÅVARDANE, STANGALAND - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Eskild Kvala AS KHM 17/01000-002 2017/03/24
I TEK PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. - OVERSENDER PLAN 2101 - 23.03.17 DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL. Hereid Hus AS YSL 16/04785-013 2017/03/24
U TEK GRAVESØKNAD - SOLVIGVEGEN 49-57 - SVAR - GRAVESØKNAD - SOLVIGVEGEN 49-57 Haugaland Kraft AS KSU01 17/01257-002 2017/03/24
I TEK 64/1559 OG 64/1560 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER - OMRÅDE BK3 - 64/164 - MELDING OM ENDRET ANSVARSRETT Eskild Kvala AS KMY 16/02123-008 2017/03/24
I TEK 64/1557 OG 64/1558 - STANGALAND - RIVING BOLIG, OPPARBEIDELSE AV PARKERING, VEG OG ANLEGG OG NYBYGG REKKEHUS MED 2 BOLIGER OMRÅDE BK4 - 64/164 - REDEGJØRELSE VEDR. ENDRING AV TERRENG Eskild Kvala AS IGR 16/02124-013 2017/03/24
I TEK 64/1551, 64/1552, 64/1553, 64/1554, 64/1555 OG 64/1556 - STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOLIGER - OMRÅDE BK5 - 64/164 - MELDING OM ENDRET ANSVARSRETT Eskild Kvala AS KMY 16/02127-010 2017/03/24
I TEK 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2443 - MERKNAD TIL BYGGESAK Nina Stonghaugen IGR 17/01281-001 2017/03/24
U TEK 107/25 - FOSNAVEGEN, LINDØY - OPPARBEIDELSE AV ADKOMST, PARKERING OG FORSTØTNINGSMURER MUR MED GJERDE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 107/25 - FOSNAVEGEN, LINDØY - OPPARBEIDELSE AV ADKOMST, PARKERING OG FORSTØTNINGSMURER MUR ME Håkonsen Bygg AS OHA 17/01236-002 2017/03/24
I TEK 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER MALVIN VARNE AS IGR 17/01285-001 2017/03/24
U TEK 59/38 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE M/BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 59/38 - TILLATELSE M/DISP Lars Erik Gjertsen EDH 17/00937-005 2017/03/24
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL 17. MAI-FEIRING FAU Håvik skole AKP 16/04945-014 2017/03/24
I TEK 2/403 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOMT 10 - TILTAKSHAVER: VEA BYGGESAK 16/2260 - 2/403 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2260 Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 16/02248-003 2017/03/24
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT FOR MONTERING AV DUKPORT Procon AS JHE05 17/00260-013 2017/03/24
I TEK 2/403 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE TOMT 10 - 2/403 - KONTROLL AV HUSPLASSERING Torleif og Sigurd Ytreland AS JHE 16/02260-009 2017/03/24
U SEN ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) 2012 - 2018 - REFERAT FRA ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) 22.03.17 Ask Mette Fagforbundet GLS 12/01613-040 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-161 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-206 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-207 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-208 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-209 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-210 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-224 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-225 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-226 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-227 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-228 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-229 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-230 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-231 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-124 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-125 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-153 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-154 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-182 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-183 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-184 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-185 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-186 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-187 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-188 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-189 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-190 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-224 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-156 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-329 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-330 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-331 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-332 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-333 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-334 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-335 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-336 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-337 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-338 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-339 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-340 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-341 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-342 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-343 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - TRUKKET JBR04 17/00058-015 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - TILBUD JBR04 17/00058-016 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - ARBEIDSAVTALE JBR04 17/00058-017 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-144 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-145 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-146 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-147 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-220 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-221 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-222 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-223 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-216 25 Offl §25 2017/03/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-183 25 Offl §25 2017/03/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-184 25 Offl §25 2017/03/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-185 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-032 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-201 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-202 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-203 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-204 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-205 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-206 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-207 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-208 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-209 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-210 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-211 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - TILBUD AGB 16/05100-212 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05100-213 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-214 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-215 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-216 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-193 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-194 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-195 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-196 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-197 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-198 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-199 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-200 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-201 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-202 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-203 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-186 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-187 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-188 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-189 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-190 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-191 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-192 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-193 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-194 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-195 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-181 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-182 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-183 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-184 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-185 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-186 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-187 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-188 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-270 25 Offl §25 2017/03/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-204 25 Offl §25 2017/03/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-205 25 Offl §25 2017/03/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-206 25 Offl §25 2017/03/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-207 25 Offl §25 2017/03/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-208 25 Offl §25 2017/03/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-209 25 Offl §25 2017/03/24
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-210 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-147 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-148 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-149 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-150 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-151 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-152 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-153 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-154 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-155 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-156 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-157 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-158 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-159 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-160 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-161 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-162 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET NFE 17/00420-163 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-164 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-165 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET NFE 17/00420-166 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TILBUD NFE 17/00420-167 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE NFE 17/00420-168 25 Offl §25 2017/03/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I HELSEARBEIDERFAGET - TRUKKET NFE 17/00420-169 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-060 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-061 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-062 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-025 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-026 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 100% FØDSELSVIKARIAT - SØKNAD AGB 17/01076-002 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 75% - SØKNAD AGB 17/01077-003 25 Offl §25 2017/03/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER, 50% VIKARIAT - SØKNAD AGB 17/01078-003 25 Offl §25 2017/03/24
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - IGANGSETTING AV FORTAU/BANKETT OG ENDRING I ANSVARSRETTER Eskild Kvala AS BTH04 15/02752-014 2017/03/24
I TEK 64/392 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 64/392 - REVIDERT TEGNING OG SITUASJONSPLAN Odd Hansen AS IGR 16/05160-010 2017/03/24
I TEK 118/11 - MYKLABUST - FORLENGELSE AV BRYGGE - 118/11 - (KOPIMOTTAKER) SØKNAD OM UTVIDELSE AV MOLO/BRYGGE John Ingebrigtsen OHA 17/01283-001 2017/03/24
U TEK 5/60 - SLETTASTIEN, VEA, RIVING AV BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 5/60 - SLETTASTIEN, VEA, RIVING AV BOLIG Geir Ytreland IGR 17/01226-002 2017/03/24
I TEK 4/67 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4752 - 4/489 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/05126-013 2017/03/24
I TEK 122/143 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/965 - 122/222 OG 122/124 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/01156-018 2017/03/24
U TEK 85/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD LYNGSTAD - 85/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD LYNGSTAD Storesund Rør AS ALS06 17/01253-002 2017/03/24
I TEK 93/31 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3578 - 93/188 OG 93/168 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 16/04130-019 2017/03/24
U TEK MATERIELL OG UTSTYR - TEKNISK ETAT - MATERIELL OG UTSTYR - TEKNISK ETAT RØYKVIFTE Egenes Brannteknikk AS RLO01 12/01879-043 2017/03/24
I TEK 136/7 - SKJØLINGSTAD, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/1668 - 136/44 OG 136/24 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - SAMMENSLÅING Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/02636-017 2017/03/24
I TEK 16/195 - STARABERGVEGEN, MEDHAUG, NYBYGG GARASJE - 16/195 - STARABERGVEGEN,MEDHAUG, NYBYGG GARASJE Arve Langåker EDH 17/01277-001 2017/03/24
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II, B06 STORKJØKKENUTSTYR VARSEL OM TILDELING AV KONTRAKT Haugesund Storkjøkken AS JHK 14/01402-210 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/03/24
I TEK 4/478 - EKRENE, MUNKAJORD - RIVING EKSISTERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 4/478 - MOTTATT MANGLER - DOKUNTASJONE VA OG STRØM, AVFALLSPLAN, KJØPEKONTRAKTER OG ERKLÆRINGER I K Gabrielsen IGR 16/01899-015 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I TEK GJERDEKLYVERE - SØKNADER - 118/2 - SØKNAD OM 5 STK. GJERDEKLYVERE Jon Egil Frette LKS 12/01708-069 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE NÆRVÆRSUTVALGET 26.04.17 RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SKU HALLKAPASITET I SONE 5 - GJELDER BEHOVSANALYSE FOR NY HALL PÅ VORMEDAL Trond Krogsæter OFL 17/01254-002 2017/03/24
U TEK NYTT VEGNAVN - NORHEIMSMARKA - FORSLAG TIL NYTT VEGNAVN I KARMØY KOMMUNE, ROGALAND. Språkrådet BFH 17/01260-001 2017/03/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/405 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Vidar Midtbø for Skude Mur A/S GEL 17/00012-156 2017/03/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U TEK STARTLÅN - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 16/03615-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SKU ELEVMAPPE - VEDR. UTPRØVING AV TILTAK SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STUDIEPERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STUDIEPERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - DELUTBETALING - TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/01278-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 120/154 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESØKNAD Jan Erik Immerstein for Rusånes Fabrikker AS GEL 17/00012-157 2017/03/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SKU ELEVMAPPE - RESSURSAVTALE MED ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR RESTEN AV SKOLEÅRET 2016/17 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM STØTTE TIL 17. MAI-ARRANGEMENT 17. mai-komiteen, Kvalavåg Montessoriskole AKP 16/04945-016 2017/03/24
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-150 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG - 2017 TORVESTAD IL Torvastad Idrettslag OFL 17/00005-008 2017/03/24
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M:01.12.16 T.O.M:31.12.16 Endre Hope BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINHAUGANE FUS FRILUFTSBARNEHAGE Steinhaugane Fus RHO 16/01128-191 2017/03/24
U TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II, E01 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER VARSEL OM TILDELING AV KONTRAKT Th Kolbeinsen Installasjon AS JHK 14/01402-211 2017/03/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M:01.12.16 T.O.M:31.01.18 Gro-Helen Selliken ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SKU ELEVMAPPE - TESTRAPPORT WISC-IV Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ØKT STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M:24.11.16 T.O.M:24.11.17 Abiba Mutidja ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 AVALDSNES IL Avaldsnes Idrettslag OFL 17/00005-009 2017/03/24
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM OMSORGSARBEIDER M/ PSYK VED ØSTREMTUNET Margit Nilsen Grødem HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-151 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 ÅKRA IL Åkra Idrettslag OFL 17/00005-010 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 SPORTSKLUBBEN VEDAVÅG Sk Vedavåg Karmøy OFL 17/00005-011 2017/03/24
I TEK 104/14 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 104/14 - BER OM TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNBETALT EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ VERDISETTELSE BOLIGEIENDOM Martin Myksvoll MSA 15/01272-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M:01.01.17 T.O.M:31.01.18 Gina Louise Coyle Nornes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 SPORTSKLUBBEN NORD Sportsklubben Nord OFL 17/00005-012 2017/03/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M:01.02.17 T.O.M:31.12.17 Randi Therese Lundegaard Eikjeland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 KOLNES IL Kolnes Idrettslag OFL 17/00005-013 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 SKUDENES UIL Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 17/00005-014 2017/03/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01111-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRET DATO MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - NJO 13/00874-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U TEK BYGGEPLAN FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - BYGGEPLAN FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN MØTEREFERAT 23.03.2017 Advokatfirmaet Eurojuris ABU01 12/02189-019 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINARSKOGEN FUS BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-192 2017/03/24
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M:01.01.17 T.O.M:31.12.17 Vilde Sevland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SVAR - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KOPERVIK Aud Gismervik ALI 17/00905-002 2017/03/24
U TEK 18/17 OG 18/54 - FAGERLAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 18/18 OG 18/54 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING KNUTSEN LEIF HARALD SLA08 17/00763-002 2017/03/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE FØRER NJO 13/00874-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - INVITASJON TIL SAMTALE RBE08 16/02856-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SKUDENESHAVN - SVAR - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SKUDENESHAVN AKSNES, HELGE M.FLERE Helge Aksnes ALI 17/00901-002 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD VIKEN 2017 Små Barnehager AS RHO 16/01128-193 2017/03/24
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - INVITASJON TIL SAMTALE RBE08 17/00796-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD TORVASTAD - 2017 BASERT PÅ TELLING PR 01.03.2017 Små Barnehager AS RHO 16/01128-194 2017/03/24
I TEK PLAN 5091 - DETALJREGULERING FOR VAHAUGVEGEN 18 - 14/25, 882 - HØYVIK GARTNERITOMT, REFERAT FRA FORMØTE 07.03.17 - ADMINISTRATIV VURDERING (KOPIMOTTAKER) PLAN 5091 - DETALJREGULERING FOR VAHAUGVEGEN 18 - GNR. 14/25, 882 Haugesund Kommune YSL 17/01220-002 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Slågstemmen Barnehage SA RHO 16/01128-195 2017/03/24
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - BEVEGELSESHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR BEVEGELSESHEMMEDE - FØRER NJO 17/01083-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 1210-2013-0062 - GNR. 25/26 LANGÅKER/KVILHAUG - AVSLUTTET SAK VED JORDSKIFTERETTEN - 1210-2013-0062 - GNR. 25/26 LANGÅKER/KVILHAUG Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 13/04641-002 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Sandhåland Musikk Og RHO 16/01128-196 2017/03/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 43/600 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Odd Vidar Sevland GEL 17/00012-158 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VIDERE PERMISJON/GJENINNTREDELSE I STILLINGEN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RYVINGEN BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Ryvingen Barnehage RHO 16/01128-197 2017/03/24
I TEK 15/469,470 - DIVISENTERET BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR PÅ TILSYNSRAPPORT - 15/469,470 - DIVISENTERET Divi AS TSC 12/01482-008 2017/03/24
I TEK REFUSJON AV AVLØSERUTGIFTER VED SYKDOM 2012-2018 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 12/00483-152 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I TEK 149/439 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG /OVERBYGG TIL CARPORT - 149/439 - STEMMEMYR, SPANNE, TILBYGG /OVERBYGG TIL CARPORT Anne Kathrine Selsvik KHM 17/01286-001 2017/03/24
I TEK JORDSKIFTERETTEN - 15-199723RFA-JSTO - STANGELAND - GNR. 64 - MELDING OM AVSLUTTA JORDSKIFTESAK - 15-199723RFA-JSTO - STANGELAND - GNR. 64 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 14/03696-002 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM FORLENGELSE AV STILLING PÅ LEGEVAKT MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RUSVIK NATURBARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING PR 01.03.2017 Rusvik Naturbarnehage RHO 16/01128-198 2017/03/24
U TEK GANG- OG SYKKELVEG - TORVASTADVEGEN OG STORASUNDVEGEN - SIGNERT AVTALEDOKUMENT MED ARBEIDSPROGRAM - STORASUNDVEGEN Asplan Viak AS HPE 16/01467-002 2017/03/24
U TEK GANG- OG SYKKELVEG - TORVASTADVEGEN OG STORASUNDVEGEN - SIGNERT AVTALEDOKUMENT MED ARBEIDSPROGRAM - TORVASTADVEGEN Asplan Viak AS HPE 16/01467-003 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD DRIFT AV STIFTELSEN NORHEIM BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 16/01128-199 2017/03/24
I SKU STIFTELSEN VIGSNES GRUBEOMRÅDE - REFERAT FRA RÅDSMØTET 21.03.17 STIFTELSEN VIGSNES GRUBEOMRÅDE Stiftelsen Vigsnes Grubeområde IVE 13/01836-010 2017/03/24
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE 2017 - KORRIGERING BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Læringsverkstedet Barnehage RHO 16/01128-200 2017/03/24
I TEK OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG - SØKNAD OM OVERFØRING AV STARTLÅN TIL NY BOLIG RBE08 17/01287-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 2/14 - BESTILLING AV NABOLISTE - SØKNAD Jon Kåre Vannes for Hereid Hus AS GEL 17/00012-159 2017/03/24
I TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS SPAREBANKEN VEST - GJELDER ØKLANDHUS AS, DETS KONKURSBO - BANKGARANTI NR. 115204 SPAREBANKEN VEST Advokatfirmaet Responsa AS GTH 16/04236-009 2017/03/24
I TEK LANDBRUK - VERDIVURDERINGER - GJENNOMGANG AV GARDSKART - INFORMASJON FRA LANDBRUKSDIREKTORATET - RUNDSKRIV 2017-8 Landbruksdirektoratet BJP01 12/01731-063 2017/03/24
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - NY SØKNAD OM EKSTRARESSURSER Åsebøen Fus Barnehage AS RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U TEK 93/31 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3578 - 93/168 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING MES 93/188 STD: 16/3578 Karmsund Yard AS ALA04 16/04130-020 2017/03/24
U TEK 4/56 - AUSTRE VEAVEG, MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3099 - 4/53 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING MED 4/487 STD: 16/3099 Einar Arnfred Edvardsen ALA04 16/03567-024 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG DRIFTSAVTALE VED AVALDSNES FYSIOTERAPI MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U TEK 90/82 , 90/133 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER IDA MARIE S. NORDBERG - 90/82 OG 90/133 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING IDA MARIE S. NORDBERG Ida Marie Saltvedt Nordberg ALA04 17/01012-003 2017/03/24
U TEK 149/92, 149/428 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER. MARIT B . SANDVIK OG ODD INGE SANDVIK - 149/92 OG 149/428 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING MARIT B . SANDVIK OG ODD INGE SANDVIK Marit Bjøralt Sandvik ALA04 17/01007-006 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VIKARIAT I LEDIG DRIFTSAVTALE MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/TILBUD OM STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24
U HSE PERSONALMAPPE - INNFRIELSE AV KRAV/ TILBUD OM ØKT STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/24