Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - ARBEIDSTID - DISPENSASJON - AUSTBØVEGEN Fellesorganisasjonen Rogaland RLA 12/00092-229 2017/03/23
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - ARBEIDSTID - DISPENSASJON - TOMASVEIEN 16 Fagforbundet RLA 12/00092-230 2017/03/23
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - ARBEIDSTID - DISPENSASJON - TOMASVEIEN 17 Fellesorganisasjonen Rogaland RLA 12/00092-231 2017/03/23
U TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Telenor ASA JST 13/03162-052 2017/03/23
U TEK 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY BYGGESAK: 16/3554 - SVAR - 98/133 - SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ GITT VEDTAK RØRLEGGERMELDING Arild Huseby MHV 16/03520-004 2017/03/23
U TEK 68/325 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE, FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 68/325 - TILLATELSE Tone Doris Vermundsen EDH 17/01190-002 2017/03/23
U TEK 147/504 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 147/504 - TILLATELSE M/DISP Jan Mathiesen EDH 17/01160-002 2017/03/23
U TEK 141/186 - FAGERVOLLVEGEN, LITLASUND - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 141/186 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Hus28 AS KIS 16/05166-007 2017/03/23
U TEK 15/2021 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA, PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 15/2021 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA, PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 17/00873-004 2017/03/23
I TEK 109/80 - FOSNAVEGEN, FOSEN - GARASJE - 109/80 - (KOPIMOTTAKER) - SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSAJON FRA BRYGGEGRENSE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted OHA 17/01271-001 2017/03/23
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Sissel Margunn Simonsen ELO 16/03514-003 2017/03/23
I TEK 13/737 OG 13/738 - BYGG 39 - 40, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 13/738 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GARVIK PROSJEKT AS JKV 15/00580-010 2017/03/23
U TEK 58/345 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 16/1697 - 58/212 OG 58/345 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 16/1697 Vedavågen Rør AS MHV 17/01147-002 2017/03/23
I TEK 2/397 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOMT 4 - TILTAKSHAVER: FJELDE BYGGESAK 16/2275 - 2/397 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2275 Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 16/02250-003 2017/03/23
I SEN GRAVESØKNAD - SOLVIGVEGEN 49-57 - GRAVESØKNAD - SOLVIGVEGEN 49-57 Haugaland Kraft AS TOG 17/01257-001 2017/03/23
I TEK 79/206 - VISNESVEGEN, VISNES - BRUKSENDRING TIL ANNEN SKOLEBYGNING - 79/206 - SØKNAD IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KMY 16/05050-008 2017/03/23
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - OVERSENDELSE AV PLAN 3037 - 21.03.17 DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL. Cowi AS YSL 16/00717-012 2017/03/23
I TEK 2/397 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 4 - 2/397 - KONTROLL AV HUSPLASSERING Torleif og Sigurd Ytreland AS JHE 16/02275-012 2017/03/23
I TEK 122/14 - RØRLEGGERMEDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: TVEITASKOG BYGGESAK 17/1764 - 122/14 - RØRLEGGERMEDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: TVEITASKOG Storesund Rør AS MHV 17/01276-001 2017/03/23
I SKU INTERKOMMUNALT SAMARBEID - IDRETTSANLEGG - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 - HIL-HALLEN AS HIL-hallen AS JAH 12/02268-018 2017/03/23
I TEK 82/195 - KLEIVAVEGEN, HINDERÅKER, NYBYGG GARASJE - 82/195 - KLEIVAVEGEN, HINDERÅKER, NYBYGG GARASJE Anders Holgersen KHM 17/01251-001 2017/03/23
I TEK 147/705 - MOKSHEIM - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/705 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/00573-005 2017/03/23
U TEK GRAVESØKNAD - RØYSANEVEGEN REPARASJON AV KABEL - SVAR - GRAVESØKNAD - RØYSANEVEGEN DigiKonsult AS KSU01 17/01233-002 2017/03/23
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - RAPPORT FRA UNDERSØKELSE AV PRIVAT AVLØPSLEDNING NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA Kristina Ytreland ELO 16/03514-004 2017/03/23
U SKU NY SKOLE - SONE 3 STANGELAND BARNESKOLE - SVAR - BRUKARMEDVERKNAD VED BYGGING AV NY "STANGELAND BARNESKOLE" SU Stokkastrand skole LVS 15/05076-012 2017/03/23
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - SVAR - FV. 511 BYGNES-SØYLEBOTN. OVERSENDELSE AV FORSLAG TIL AVTALE FOR EIENDOMMENE 66/14, 39 OG 674 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted SKM 15/04309-002 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-123 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-154 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-155 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-223 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-155 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-158 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-157 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-158 25 Offl §25 2017/03/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-066 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-168 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-169 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-170 25 Offl §25 2017/03/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-199 25 Offl §25 2017/03/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-200 25 Offl §25 2017/03/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-201 25 Offl §25 2017/03/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-202 25 Offl §25 2017/03/23
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-203 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-059 25 Offl §25 2017/03/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - INTERVJU BLI01 17/00756-064 25 Offl §25 2017/03/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - INTERVJU BLI01 17/00756-065 25 Offl §25 2017/03/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - INTERVJU BLI01 17/00756-066 25 Offl §25 2017/03/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - INTERVJU BLI01 17/00756-067 25 Offl §25 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% I HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 17/01073-005 25 Offl §25 2017/03/23
I TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - 43/485 - SVAR PÅ BYGNINGKONTROLL Vibeke Tobiassen JHE05 17/00734-003 2017/03/23
U TEK 148/862 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/30 - 148/862- UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/30 Leyla Christin Cabadak SLA08 17/00476-016 2017/03/23
U TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Procon AS JHE05 17/00260-012 2017/03/23
U TEK STARTLÅN - SAMFINANSIERING - STARTLÅN / HUSBANKLÅN RBE08 17/00054-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK 67/28 - HOLMEN SKOLE BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - TILBAKEMELDING PÅ BRANNTILSYN FRA VÅGEN LÆRINGSSENTER, AVD. HOLMEN SKOLE - 67/28 Johannes Bjoland TSC 12/00414-016 2017/03/23
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL GENERALFORAMLING FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag MEM01 12/02524-133 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE 17.3.17 VID Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM ØKNING AV STILLING OG OVERFØRING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U SEN KJØP AV FOSS EIK LETTDUMPERHENGER - TRAKTOR - VALG AV LEVERANDØR - KJØP AV FOSS EIK LETTDUMPERHENGER Haugtrac AS OEI 17/00661-002 2017/03/23
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - RESULTAT AV UNDERSØKELSE AV PRIVAT AVLØPSLEDNING NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA Tor Alf Karlsen ELO 16/03514-005 2017/03/23
I TEK 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG BOLIG - 114/98 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE, TILBYGG BOLIG Sabrina Herregott KHM 17/01258-001 2017/03/23
I TEK 13/737 OG 13/738 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - BYGG 39 - 40 - TILTAKSHAVER: TOSTEMMEN UTBYGGING BYGGESAK 15/580 - 13/737 OG 13/738 - FERDIGMELDING RØR Vedavågen Rør As ALS06 16/02715-003 2017/03/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SIER OPP 20% AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/02376-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02376-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK GNR. 85, BNR. 97, VISNESVEGEN, UTVIK. TILBYGG TIL GARASJE - 85/97 - RETUR AV SØKNAD Eskild Kvala AS IGR 07/01734-005 2017/03/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BOLIG BMV 16/02376-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG - 66/142 - GJENPART AV NABOVARSEL OG SITUASJONSKART Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/01185-003 2017/03/23
I SKU PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - DELER AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I HSE PERSONALMAPPE - ENDRET PENSJONSGRAD AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK 64/1561 OG 64/1562 - KALVATRETUNET, STANGALAND - RIVING BOLIG, NYBYGG REKKEHUS 3, 4, 5 OG LEDNINGSANLEGG (OMRÅDE BK1) - 64/130 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Eskild Kvala AS KMY 16/02053-012 2017/03/23
I TEK 141/52 - LITLASUND - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 141/52 - (KOPIMOTTAKER) GODKJENNING AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KMY 13/04024-010 2017/03/23
U TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSBEKREFTELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U SEN KJØP AV FLISKUTTER MED HENGERUNDERSTELL - KJØP AV FLISKUTTER MED HENGERUNDERSTELL Haugtrac AS OEI 17/00662-003 2017/03/23
U TEK 91/16 - RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - 91/16 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT UTVIK, ODD ARNE Odd Arne Utvik ALS06 17/01249-002 2017/03/23
I SEN KOMPETANSEUTVIKLING - TILSAGN OM OU-MIDLER - KURS I FRAVÆR OG SYKEPENGERETTIGHETER Ks RBR 12/00434-082 2017/03/23
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR.: 14025144 REGISTRERT DEN 22.02.17 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-021 2017/03/23
U SEN KJØP AV FLISKUTTER MED HENGERUNDERSTELL - KJØP AV FLISKUTTER MED HENGERUNDERSTELL A-K Maskiner AS OEI 17/00662-004 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - ØNSKE OM LEIE AV LEIRPLASSEN PÅ BLIKSHAVN, TIRSDAG 13.06.17 LHL Karmøy TVI 12/01968-102 2017/03/23
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING DEN 04.04.17 ÅKREHAMN BORETTSLAG Åkrehamn Borettslag I MEM01 12/02524-134 2017/03/23
I TEK 13/737 OG 13/738 - BYGG 39 - 40, TOSTEMBEKKEN, TJØSVOLL. NYBYGG, TOMANNSBOLIG - 13/737 OG 13/738 - BELIGGENHETSKONTROLL RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 15/00580-011 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I SEN SERVERINGSBEVILLING SESAM GATEKJØKKEN-DRIFT AS - VANDELSBEVILLING SESAM GATEKJØKKEN-DRIFT AS Skatt Vest EVI1 17/01035-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - KRAV OM LØNNSREGULERING IHT. HTA KAP 5.2 ANNEN REGULERING Nito - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon TUS 17/01267-001 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2017/03/23
I HSE PERSONALMAPPE - AVSLUTTET BEHANDLING AV SØKNAD MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK 60/119 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 60/119 - SØRSTOKKE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER Audhild Dahl Pedersen XXI 17/01268-001 2017/03/23
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER Sigrid Lovise Steinkjellå MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM KOMMUNELEGE - SMITTEVERN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK 133/10 - FEØY - UTSLIPPSTILLATELSE RØRLEGGERMELD: SAK 17/957 - 133/10 - TILLEGGSOPPLYSNINGER, PRODUKTSPESIFIKASJON, GJENPART AV NABOVARSEL OG SITUASJONSKART RØRLEGGERMELD: SAK 17/957 Rørlegger'n 1 AS OHA 17/00954-005 2017/03/23
I TEK 63/194 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE. TILBYGG TIL BOLIG - 63/194 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT OG SØKNAD OM FERDIGATTEST Risolve AS KMY 16/01369-008 2017/03/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SIER OPP 20% AV STILLING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK 64/1563, 64/1564, 64/1565 - KALVATRETUNET, STANGALAND - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER - OMRÅDE BK2 - 64/130 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Eskild Kvala AS KMY 16/02120-011 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 24.02.17 T.O.M 30.01.18 Annette Haugvaldstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 13.03.17 T.O.M 13.03.18 Irene Østhus ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK 149/92, 149/428 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER. MARIT B . SANDVIK OG ODD INGE SANDVIK - 149/92, 149/428 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 238523/2017 MARIT BJØRALT SANDVIK OG ODD INGE SANDVIK Statens Kartverk ALA04 17/01007-005 2017/03/23
U TEK GNR. 86, BNR. 202, HUSØYVEGEN, AVALDSNES.TILBYGG VERKSTEDBYGNING - 86/202 - RETUR AV SØKNAD Husøy Tomteselskap AS IGR 11/00717-006 2017/03/23
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - SOM PASSASJER NJO 17/01272-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - TAR IKKE IMOT STILLINGEN SOM MILJØTERPAUT MSTA 17/00415-031 25 Offl.§25 2017/03/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELT BYTTE AV KOMMUNAL TRYGDEBOLIG BMV 16/05097-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM VEILEDER FOR LEGE UNDER VEILEDNING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/00836-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - SVAR - 131/8 - FYLLING AV OVERSKUDDSMASSE Rune Torvestad KIS 17/00073-013 2017/03/23
I TEK PLAN 2079-1 - DETALJREGULERING FOR SLETTAVIKA, VEAVÅGEN - 5/162, ENDRING SOM GJELDER FJERNING/JUSTERING AV REGULERT TOMTEGRENSE GODKJENT 8.5.2017 - VARSEL OM MINDRE REGULERINGSENDRING - 22.03.17 PLAN 2079-1 - DETALJREGULERING FOR SLETTAVIKA, VEAVÅGEN - 5/162, ENDRING SOM GJELDER FJERNING/JUSTERING AV REGULERT TOMTEGRENSE Eskild Kvala AS MAA05 17/00765-002 2017/03/23
I TEK JORDSKIFTERETTEN - SAK 16-134092RFA-JSTO - GNR. 117 - SAK 16-134092RFA-JSTO - GNR. 117 - AKSNES - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 16/03669-003 2017/03/23
U TEK 147/705 - MOKSHEIM - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/705 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Block Watne AS HAS 17/00573-006 2017/03/23
I HSE PERSONALMAPPE - GODKJENNING SOM ALLMENNLEGE AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-164 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT TILDELT BOLIG BMV 16/05097-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK 5/653 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 20- BYGG 1 - 5/579 - BELIGGENHETSKONTROLL TOMT 20- BYGG 1 RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 15/05051-008 2017/03/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 15/68, 168, 1034 M.FL. - BESTILLING AV NABOLISTE Bjørn Arne Hveding for Garvik Tomteutvikling AS GEL 17/00012-154 2017/03/23
I TEK 5/579 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 20 - BYGG2 - 5/579 - BELIGGENHETSKONTROLL TOMT 20 - BYGG2 RH Oppmåling Rune Hemnes JKV 15/05049-008 2017/03/23
I TEK 5/654 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 18 - BYGG 2 - 5/580 - BELIGGENHETSKONTROLL TOMT 18 - BYGG 2 RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 15/05056-009 2017/03/23
I TEK 5/580 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG TOMT 18 - BYGG 1 - 5/580 - BELIGGENHETSKONTROLL TOMT 18 - BYGG 1 RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 15/05054-009 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/161,162 - BESTILLING AV NABOLISTE Endre Haga Vange GEL 17/00012-155 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - BESTRIDELSE AV SYKEMELDING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK 66/519 - KVILHAUGHOLMEN - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 66/519 - KVILHAUGHOLMEN - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Bjørn Bru ALA04 17/01274-001 26 Off.l.26 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - INNKALLING TIL MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK 86/77,85,169 - PELAGIA AS AVD. KARMØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - TILFREDSSTILLENDE TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT - 86/77,85,169 - PELAGIA AS AVD. KARMØY Pelagia AS TSC 12/01514-016 2017/03/23
I TEK AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 2017 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING DIEKMANN, MARTIN Martin Diekmann ALS06 17/01275-001 2017/03/23
I TEK AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 2017 - 17/83 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING HOLUM, PER D. Per Dagfinn Holum ALS06 17/01275-002 2017/03/23
I TEK AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 2017 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING STØRKERSEN, REIDAR Reidar Størkersen ALS06 17/01275-003 2017/03/23
I TEK AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 2017 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING ALVESTAD, ODD KÅRE Odd Kåre Alvestad ALS06 17/01275-004 2017/03/23
I TEK AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 2017 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING JONSEN, TORGEIR Torgeir Jonsen ALS06 17/01275-005 2017/03/23
I TEK AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 2017 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING SESTØL. PER OG BLESS, VIVI Per Sestøl ALS06 17/01275-006 2017/03/23
I TEK AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 2017 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING THORSEN, REIDUNN Reidunn Thorsen ALS06 17/01275-007 2017/03/23
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01273-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING 2017 - AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING HAGE, CATHRINE Cathrine Hage ALS06 17/01275-008 2017/03/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - VEDR. BESTRIDELSE AV SYKEMELDING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
I TEK HAUGESUND LUFTHAVN - EKSPROPRIASJON - EKSPROPRIASJON AV AREAL TIL HAUGESUND LUFTHAVN (KOPIMOTTAKER) Haver Advokatfirma AS SMO02 17/01412-002 2017/03/23
I TEK GRAVESØKNAD - KROKHAUGVEGEN 30 TRAFO - LOGGBOK - KROKHAUGVEGEN 30 T Halleland AS KSU01 17/00785-003 2017/03/23
I TEK GRAVESØKNAD - TYTTEBÆRVEGEN - LOGGBOK - TYTTEBÆRVEGEN 7 T Halleland AS KSU01 17/00623-003 2017/03/23
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK 15/2415 - ÅKRA, NYBYGG TRAFOKIOSK - 15/2415 - ÅKRA. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, TRAFOKIOSK. Haugaland Kraft AS BFH 12/02232-004 2017/03/23
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING I KARMØY KOMMUNE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - SVAR - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER FOR GODKJENNING - 02-04_REVC TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-051 2017/03/23
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01029-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR. 6 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-032 2017/03/23
U TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - SVAR - OVERSENDER REVISJON AV TEGNINGER VED BK5 TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-052 2017/03/23
U TEK 15/37 - FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT LARSEN, AUD DORIS - SVAR - 15/37 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT LARSEN, AUD DORIS Aud Doris Larsen ILS01 17/01245-002 2017/03/23
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR PÅ SØKNAD OM PERMISJON FRA STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/23