Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 38/283 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS HAUGEN - 38/283 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HANS HAUGEN Vedavågen Rør AS ALS06 17/00747-003 2017/03/22
U TEK 115/258 - ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VED 115/258 - ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE AS Espira Århaug Barnehage TSC 12/00969-009 2017/03/22
I TEK 58/345 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 16/1697 - 58/212 OG 58/345 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: GARVIK BYGGESAK 16/1697 Vedavågen Rør AS MHV 17/01147-001 2017/03/22
U TEK 64/1211 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND, TILBYGG BOLIG, INNGLASSING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1211 - TILLATELSE Liv Kari Kvalavåg EDH 17/01041-003 2017/03/22
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN - KONGESOMMER UKE 27 OG 28 Karmøy Frivilligsentral IOGT TVI 12/01376-183 2017/03/22
U TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - DELINGSTILLATELSE JORDLOV, BOLIGHUS NR. 3 Leiv Haga HHU 16/03785-006 2017/03/22
U TEK 133/88 - FEØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 133/88 - TILLATELSE M/DISP Reidar Pedersen EDH 17/00848-004 2017/03/22
U TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - DELINGSTILLATELSE PBL BOLIGHUS NR. 3 DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Leiv Haga HHU 16/03785-008 2017/03/22
U TEK 88/72 - UMOE KARMSUND A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 88/72 - UMOE KARMSUND A/S BRANNFOREBYGGENDE TILSYN Umoe Sterkoder AS TSC 12/01518-013 2017/03/22
U TEK 149/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE UNDHEIM - 149/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE UNDHEIM Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01202-002 2017/03/22
U TEK 149/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERTRUD HAALAND - 149/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERTRUD HAALAND Vassbakk & Stol AS ALS06 17/01204-002 2017/03/22
U TEK 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 15/2386 - TILLATELSE John Stian Johannessen EDH 17/01104-003 2017/03/22
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - OVERSENDER DOKUMENTASJON FOR AUTORISASJONSBEVIS - FELLESKJØPET Norsk Landbruksrådgiving Rogaland HHU 12/00916-089 2017/03/22
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - OVERSENDER REVISJON AV TEGNINGER VED BK5 TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-050 2017/03/22
U TEK 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - DRIFTSBYGNING - 16/5 - FERDIGATTEST Jens Inge Ve KMY 15/02918-012 2017/03/22
I TEK 146/23 - DRIVEPLIKT - JORDLOVEN § 8 - PARK TERRASSE AS - OVERSENDER SIGNERT LEIEKONTRAKT - GJELDER OPPFYLLING AV DRIVEPLIKTEN PÅ 146/23 Park Terrasse AS BJP01 15/02320-006 2017/03/22
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 OPPM: 17/1269,1270 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 13/731 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 16/04645-007 2017/03/22
U TEK 115/110 - PEDERSBAKKEN,SØNDRE EIKE -SØKNAD OM KVISTER PÅ EKSISTERENDE TAK - 115/110 - FERDIGATTEST - TAKARK Tømrer Morten Morten Kvåle JKV 13/02695-005 2017/03/22
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM STØTTE TIL 17. MAI-FEIRING FAU Håvik skole AKP 16/04945-013 2017/03/22
U TEK 142/687 - LITLABJØRGVEGEN, STORASUND. TILBYGG ENEBOLIG - 142/687 - FERDIGATTEST Tom Østensvik KMY 11/01047-006 2017/03/22
I TEK 15/2432 - ODDABAKKEN, ÅKRA - FORSTØTNINGSMUR - 15/2432 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trygve J Sjøen AS JKV 16/04169-007 2017/03/22
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/238 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Procon AS JHE05 17/00260-011 2017/03/22
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNING Helge Olsen ELO 16/03514-002 2017/03/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-156 25 Offl §25 2017/03/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-157 25 Offl §25 2017/03/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-158 25 Offl §25 2017/03/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-159 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-160 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-204 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-205 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-223 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-122 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-153 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-150 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-151 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-152 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-181 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-222 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-120 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-153 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-154 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-328 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-157 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-219 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-156 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-213 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-214 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-215 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-168 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-169 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-170 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-171 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-172 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-173 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-174 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-175 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-176 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-177 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-178 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-179 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-180 25 Offl §25 2017/03/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-181 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-182 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-199 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-200 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-192 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-184 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-185 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-166 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-167 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-180 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-268 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-269 25 Offl §25 2017/03/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-196 25 Offl §25 2017/03/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-197 25 Offl §25 2017/03/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-198 25 Offl §25 2017/03/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 17/00416-014 25 Offl §25 2017/03/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 17/00416-015 25 Offl §25 2017/03/22
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - AVSLAG MSTA 17/00416-016 25 Offl §25 2017/03/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - TRUKKET MMW 17/00282-054 25 Offl §25 2017/03/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - TRUKKET MMW 17/00282-055 25 Offl §25 2017/03/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - TRUKKET MMW 17/00283-033 25 Offl §25 2017/03/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-318 25 Offl §25 2017/03/22
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - BEKREFTELSE KHO 17/00571-319 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-049 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-050 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-051 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-052 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-053 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-054 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-055 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-056 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-057 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-058 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-023 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-024 25 Offl §25 2017/03/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - INTERVJU MMW 17/00757-034 25 Offl §25 2017/03/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - TRUKKET MMW 17/00757-035 25 Offl §25 2017/03/22
U SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - TRUKKET MMW 17/00757-036 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% I HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 17/01073-004 25 Offl §25 2017/03/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% FAST - DAG/KVELD - SØKNAD AGB 17/01075-003 25 Offl §25 2017/03/22
I TEK 57/657 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE, MATRIKULERING AV UMATRIKULERT ENHET OG AREALOVERFØRING SAK 10 - 57/657 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE, MATRIKULERING AV UMATRIKULERT ENHET OG AREALOVERFØRING SAK 10 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted XXI 17/01250-001 2017/03/22
I SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN - 21.03.17 PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 Rogaland Fylkeskommune JST 17/00826-007 2017/03/22
I TEK 87/196 - PRESTANESBAKKEN, NORDRE VELDE - TILBYGG; CARPORT OG TAK OVER TERRASSE - 87/196 - PRESTANESBAKKEN, NORDRE VELDE - TILBYGG; CARPORT OG TAK OVER TERRASSE Per Morten Velde KHM 17/01244-001 2017/03/22
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - REDEGJØRELSE OG FREMDRIFTSPLAN Eskild Kvala AS JKV 15/02752-013 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Hanne Lovise Rasmussen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - VEDR. DELINGSSØKNAD Leiv Haga HHU 16/03785-009 2017/03/22
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 BYEN VÅR KOPERVIK- 17.MAI KOMITEEN Byen Vår Kopervik BA AKP 16/04945-012 2017/03/22
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - INFORMASJON TIL KOMMUNENE OM TILTAK MOT VOLD OG OVERGREP Barne- og likestillingsdepartementet AIS 12/00929-110 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLNINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Jeanette Fjell ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN GRAVESØKNAD - RØYSANEVEGEN REPARASJON AV KABEL - GRAVESØKNAD - RØYSANEVEGEN DigiKonsult AS TOG 17/01233-001 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN - 21.03.17 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Rogaland Fylkeskommune JST 17/00895-008 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - 31.12.17 Sverre Hauso Haugen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Siv Eikemo ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK 148/291 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PEDERSEN/ESPELID - 148/291 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PEDERSEN/ESPELID Rørlegger Geir Sirnes AS MHV 17/01234-001 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Tove Lillesund Jacobsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Stein Lauritz Sund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Anne Beth Danielsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 119/1 OG 119/5 - THUESTADVEGEN, MYKJE. UTFYLLING OG MASSEDEPONERING AV JORD OG STEIN - 119/1, 5 - UTGÅTT TILLATELSE TIL MASSEUTFYLLING/MASSEDEPONERING SAMT ETABLERING AV NY MASSEUTFYLLING - TUASTADVEGEN, MYKJE. Vassbakk & Stol AS JKV 06/00520-018 2017/03/22
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD RBE08 17/01235-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK 148/291 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PEDERSEN/ESPELID - 148/291 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - PEDERSEN/ESPELID Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/01234-002 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Agazit Laine Kidanemariam ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00484-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK 107/25 - FOSNAVEGEN, LINDØY - OPPARBEIDELSE AV ADKOMST, PARKERING OG FORSTØTNINGSMURER MUR MED GJERDE - 107/25 - FOSNAVEGEN, LINDØY - OPPARBEIDELSE AV ADKOMST, PARKERING OG FORSTØTNINGSMURER MUR MED GJERDE Håkonsen Bygg AS OHA 17/01236-001 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Margunn Sørvik Halvorsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Janet Jørgensen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1455,1456 - 5/92 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Magne Dahl EDH 17/01135-003 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Kari Johanne Kristoffersen Dahl ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Snorre Jensen Fjellvang ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR 2016 - HOLMEN BRYGGE Holmen Brygge Co EVI1 17/00011-012 2017/03/22
I TEK 107/53 - FOSNAVEGEN, LINDØY - NATURSTEINSMUR MED GJERDE - 107/53 - FOSNAVEGEN, LINDØY - NATURSTEINSMUR MED GJERDE Håkonsen Bygg AS OHA 17/01237-001 2017/03/22
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-161 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Hege Ferkingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Vibeke Langeland Johannessen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR: 13998594 - SKADEVERK I ELLER PÅ BYGNING - 18.01.17 - EIDEVEGEN 44 Haugaland og Sunnhordland IBR 17/00629-019 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Morten Johannessen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Emelin Rafdal Valentinsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Alf Joakim Rusnes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - UNDERRETNING TIL KLAGER - ANMELDELSESNR: 13998586 - SKADEVERK I ELLER PÅ BYGNING - 19.01.17 - FAVNAMYRVEGEN 80 Haugaland og Sunnhordland IBR 17/00629-020 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Siri Johannesen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 5/440 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM AVVISNING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBIDSMILJØLOVEN - PLANTASJEN - KARMØY STORSENTER Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/00073-012 2017/03/22
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - SKAPE.NO - SKAPE ÅRSRAPPORT 2016 Rogaland Fylkeskommune PVE01 15/02942-021 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 5.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Wenche Dahl ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK 64/452 - STANGELAND. TILBYGG FORSAMLINGSHUS - 64/452 - SØKNAD OM FERDIGATTEST A. Utvik Entreprenør AS KMY 11/02049-005 2017/03/22
I SKU HELGANES MOTORSPORTSENTER - NY FRIST - BER OM OPPRYDNING OG SIKRING - GJELDER BANE I TERRENG OG KJØRING PÅ EIENDOM 83/1 - HELGANES MOTORSPORTSENTER Roy M. Skeisvoll OFL 12/02181-029 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Lise Reiersen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Gjertrud Flotve ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ian Patrick Gilmore ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 148/291 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PEDERSEN/ESPELID - 148/291 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - PEDERSEN/ESPELID Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 17/01234-003 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Anette Mikkelsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM PARKERINGSTILLATELSE NJO 17/00295-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/01240-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 - VEDTAK OM TILTAK ETTER OPPLÆRINGSLOVEN §9A-3, JF. §9A-1 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 140/18 - VIKJÅ, OSNES - NYBYGG GARASJE - 140/18 - RETUR AV SØKNAD Roger Vikshåland EDH 17/01128-003 2017/03/22
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-162 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Alicia Alejandra Grindhaug ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00403-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/01242-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Kirsten Vedø Tveit ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-163 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 31.01.18 Lisbet Marie Ferkingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/03752-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - TAR IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/03752-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - VITNEMÅL AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - KONKRET BOLIG RBE08 17/00531-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK HUSØY - KJØP AV NÆRINGSTOMT HUSØYVEGEN 155 AS (TOTH TRANSPORT A/S) - SVAR - ØNSKER Å KJØPE TOMT PÅ HUSØY Toth Transport AS SKM 17/01188-002 2017/03/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - UNDERTEGNET HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/03752-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV STILLINGSPROSENT HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Astrid Maria Cabrera ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK KOMMUNELAGERET BYGNES - BYGGEMODNING - AVTALEDOKUMENT - KOMMUNELAGERET BYGNES Birkeland Maskinentreprenør AS TIB 16/04295-010 2017/03/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV SOSIALE GRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.09.16 T.O.M 31.12.17 Aileen Roaldsøy ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.12.16 - T.O.M 15.12.17 Elin Pedersen Hansen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Mona Sveia ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ellen Sætre Risanger ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Lena Calder ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ola Vikingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV LØNN OG ST.KODE FOM 01.04.17 RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Ronny Gjermundsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Jan-Frode Skeie ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Charlotte Vea ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 - T.O.M 31.12.17 Trine Karin Boge ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Nils Erik Kraft ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Hege Lindnes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.11.16 - T.O.M 14.08.17 Lina Solås RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT I TRYGDEBOLIG BMV 17/01243-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Håkon Skogland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU PERSONALMAPPE - ATTESTER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Silje Solheim Østensen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 14/01404-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN REFUSJONER/TILSKOTT INN - TEK 2012-2018 - ENGANGSTILSKUDD TIL KOMMUNALT VEDLIKEHOLD PÅ SØRLANDET OG VESTLANDET Kommunal- og moderniseringsdepartementet HVO 12/01004-005 2017/03/22
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00929-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 148/862 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/30 - 148/862 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/30 kk ved Synnøve Medhaug SLA08 17/00476-015 2017/03/22
U TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 OPPM: 17/1269,1270 - 13/731 - VEDR. DELINGSSØKNAD Hans J Rasmussen Prosjekt AS EDH 16/04645-008 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ellen Hagen Nikolaysen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK LEIEAVTALE - - LEIEAVTALE - OVERSENDER VARSEL OM UTKASTELSE BMV 13/00354-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Hege-Elisabeth Ellingsen Fjell ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Joakim Engedal ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SEN 50/33, FALNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4367 - MELDING 50/49. KARMØY KOMMUNE STD: 16/4367 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/05013-011 2017/03/22
I TEK 59/38 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE M/BOD - 59/38 - MOTTATT MANGLER, KOMMENTAR TIL PROTEST Lars Erik Gjertsen EDH 17/00937-004 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Lovise Ragnvaldjord ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OMSORGSPERMISJON UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 98/2 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4790 - 98/2 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Ingrid Tordis Østevik (CO) ALA04 16/05127-001 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Bente Stava ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01002-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 66/357 - BYGNES SENTER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - AVTALE OM ORDINÆRT TILSYN 66/357 - BYGNES SENTER AS Bygnes Senter AS TSC 12/01431-010 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Nasser Berhanu Mohammed ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG - 2017 TORVESTAD IL Torvastad Idrettslag OFL 17/00005-007 2017/03/22
I TEK DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2017 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2017 TORVASTAD IL Torvastad Idrettslag ALI 17/01186-007 2017/03/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 17/01242-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 Anine Færaas ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK 15/37 - FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT LARSEN, AUD DORIS - 15/37 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT LARSEN, AUD DORIS Aud Doris Larsen ILS01 17/01245-001 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Katrine Mathiassen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 17/01240-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 14/03968-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK 43/287 - KOMMUNALE AVGIFTER - 43/287 - SØKNAD OM REDUSERTE KOMMUNALE AVGIFTER ILS01 17/01246-001 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE 2017 GKH01 17/00024-029 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET 22.03.17 RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01174-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01216-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 5/124 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - BRASEN AS - SVAR - 5/124 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL - VEA ØST Brasen A/S SKM 17/01225-002 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 13.03.17 T.O.M 13.03.18 Irene Østhus ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.12.16 T.O.M 01.12.17 Tina Legøy Craigen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SKOLEKORPS Ferkingstad Skolekorps ANKO 17/00010-251 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 01.03.18 Silje Røgenes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SKOLEKORPS Tuastad Vormedal skolekorps ANKO 17/00010-252 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SKOLEKORPS Torvastad skolekorps ANKO 17/00010-253 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SKOLEKORPS Kolnes skolekorps og drill ANKO 17/00010-254 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 01.03.18 Elin Gulbrandsen Vikse JBR04 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM RENHOLDER VED ÅKRA PSYK.DAGSENTER Anja Landaas Thorsen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.03.17 T.O.M 01.03.18 Ove Nilsen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SKOLEKORPS Ådland skolekorps ANKO 17/00010-256 2017/03/22
I TEK SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - AVSLAG PÅ SØKNAD OM MIDLER 2017 - TILSKUDD TIL TILTAK FOR ØKT SYKKELBRUK I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HPE 12/04378-027 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SKOLEKORPS Avaldsnes Skolekorps ANKO 17/00010-257 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.02.17 T.O.M 01.02.18 Gertrud Haaland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SKOLEKORPS Åkra Skolekorps ANKO 17/00010-258 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SKOLEKORPS Vedavågen Skolekorps ANKO 17/00010-259 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER - SKOLEKORPS Sevland skolekorps ANKO 17/00010-260 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 17.08.17 T.O.M 31.12.17 Øyvind Ødegaard JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK 91/16 - RENOVASJONSAVGIFT - 91/16 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT UTVIK, ODD ARNE Odd Arne Utvik ALS06 17/01249-001 2017/03/22
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - STYREPAPIRER TIL MØTET I HKS IKS - 27.03.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 14/01307-032 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LEGE VED FREDHEIM BUFELLESSKAP Sara Beate Langhelle MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SKOLEKORPS STANGELANDSKORPSENE Mona Rasmussen Sævik ANKO 17/00010-261 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 5 F.O.M 27.03.17 T.O.M.31.03.18 Wenche Koløy Velde JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 15/2021 NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KARL TORE GRINDHAUG I K Gabrielsen SKM 17/00008-038 2017/03/22
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - RESERVASJON AV LEIRPLASSEN PÅ BLIKSHAVN, 1. - 3. JUNI 2018 Haugaland krets KM-speidere TVI 12/01968-101 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 07.03.17 T.O.M 06.03.18 Martin Borgersen JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 24.02.17 T.O.M 30.01.18 Annette Haugvaldstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Gro Børseth ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING RBE08 17/01252-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Eli Oline Utvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK 85/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD LYNGSTAD - 85/129 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD LYNGSTAD Storesund Rør AS MHV 17/01253-001 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.12.16 T.O.M 31.10.17 Erlend Gaard Johansen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Karmøy voksenopplæringssenter OFL 17/00002-026 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Kine Eileraas JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 140/125 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK SMINES, TOM Tom Smines GEL 17/00012-153 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Madeleine Chebet Sandhåland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK KOPERVIK FESTIVAL - ÅRLIG ARRANGEMENT - VURDERING - RØMNINGSBREDDER, ANTALL UTGANGER KOPERVIK FESTIVAL 2017 Cowi AS JHN 12/03072-035 2017/03/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 06.03.17 T.O.M 21.06.17 Kamilla Storstein Grønnestad RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - OPPSIGELSE AV LEILIGHET BMV 17/01256-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 14.03.17 T.O.M 14.08.17 Sigrun Marie Torvestad RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - UTVIDET FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
I SEN GRATULASJONER/INVITASJONER/REPRESENTASJON/MARKERINGER - ORDFØRER - GRUNNLAG FOR UTVIKLING AV EN KOMMUNAL VETERANPLAN - FORSVARETS VETERANTJENESTE Forsvaret KTV 12/02618-025 2017/03/22
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/22
U TEK 4/79 , 4/237 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ÅSA SUND V/ADVOKAT DIDRIK FERKINGSTAD - 4/79 OG 4/237 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING ÅSA SUND V/ADVOKAT DIDRIK FERKINGSTAD Advokat Didrik Ferkingstad ALA04 17/01013-007 2017/03/22
U TEK 71/4 - BREKKE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/625 - 71/4 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/625 Randi Østhus ALA04 17/00845-002 2017/03/22