Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN FRIKJØP HOVEDTILLITSVALGTE - FRIKJØPSRESSURS FAGFORBUNDET FRA 01. SEPTEMBER 2016, 2.7 ÅRSVERK PROTOKOLL Fagforbundet TUS 12/00544-029 2017/03/20
U SEN PERSONALMAPPE - ENDRINGER FRA 2016 - NY ARBEIDSAVTALE TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE FO TUS 16/00624-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.A.4. KOMPETANSE - LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - KAP. 4.2.4. KOMPETANSE Delta TUS 16/00624-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SEN PERSONALMAPPE - MIDLERTIDIG STILLINGSUTVIDELSE TIL 100 % 01.02.17-31.08.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - FRATREDELSE 14.05.17 TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/03/20
U SEN PERSONALMAPPE - 100 % UTTAK AV AFP FRA 01.06.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE MED FRATREDELSE 16.06.17 TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/03/20
U TEK 20/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN - 20/22 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN Vedavågen Rør AS ALS06 17/00806-002 2017/03/20
U TEK 20/22/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN (NORDRE LIKNESVEG 107, ÅKREHAMN) - 20/22/2 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE HÅKON GUSTAVSEN (NORDRE LIKNESVEG 107, ÅKREHAMN) Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00916-002 2017/03/20
U TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - HÆRVERK BLIKSHAVN LEIRLPLASS 4.3.2017 Sør-Vest politidistrikt IBR 17/00629-015 2017/03/20
I TEK 149/422 - SEKSJ. 11, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE OG CARPORT - 149/422 - SEKSJ. 11, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE OG CARPORT Eiendomsmegler A AS, v/C.Frøyland KHM 17/01059-001 2017/03/20
I TEK 20/119 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - NYBYGG ENEBOLIG - 20/119 - BESTILLING AV UTSTIKKING Urbanhus Haugesund AS JHE 16/03907-014 2017/03/20
U TEK 142/319 - STORASUND - TILBYGG BOLIG, GARASJE OG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 142/319 - STORASUND - TILBYGG BOLIG, GARASJE OG BOD Byggconsultvest Ronny Johnsen KIS 17/00511-005 2017/03/20
U TEK 144/24 - STORASUNDVEGEN, NORDBØ - FASADEENDRING - UVIDELSE AV VERANDA - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 144/24 - TILLATELSE Geir Rune Knutsen EDH 17/01070-002 2017/03/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE PASSASJER NJO 14/00529-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK 15/2387 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/2387 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG GARASJE Bjørn Olav Johannessen KHM 17/01115-002 2017/03/20
I SKU ALTERNATIV TIL KUNSTGRESS - HENVENDELSE - GJELDER ALTERNATIV TIL KUNSTGRESS Eilif Pettersen Tiller OFL 17/01200-001 2017/03/20
I TEK 123/156 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF03-1 - 123/156 - REVIDERT PLASSERING OG PROSJEKTERING AV BOD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/02621-004 2017/03/20
I SEN PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN - 16.03.17 PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Fylkesmannen i Rogaland JST 17/00895-007 2017/03/20
U TEK 146/249 - BØVÅGEN, BØ - TILBYGG INDUSTRIBYGG - TILLATELSE TIL ENDRING - 146/249 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Petter J. Rasmussen AS KIS 16/01939-009 2017/03/20
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/64 KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER ÅLAVIKVEGEN 13 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-030 2017/03/20
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - 72/64, 72/72 OG 72/75 KONTROLL AV PRIVAT FELLES KLOAKKLEDNING ÅLAVIKVEGEN 9, 11 OG 13 Ragn Sells AS ABU01 15/01750-033 2017/03/20
U TEK 4/2 OG 4/104 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD, NYBYGG SOMMERSTUE OG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - TILLATELSE David Davidsen EDH 17/00797-004 2017/03/20
I TEK 41/5 - RISDALVEGEN, ØVRE RISDAL - NYBYGG ENEBOLIG - 41/5 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Älvsbyhus Norge AS JHE05 16/02166-011 2017/03/20
U TEK PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 - GODKJENT 19.6.2017 - ANNONSE - PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149 Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/03862-009 2017/03/20
I TEK 5/609 - VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING, ØKNING AV TILLATT PERSONTALL - 5/609 - KOMMENTAR FRA FIRESAFE AS VEDRØRENDE TILTAKSKLASSE Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04120-007 2017/03/20
U TEK PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG - GODKJENT 14.5.2018 - ANNONSE - PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG Karmøynytt / KK-nettside JST 13/03162-051 2017/03/20
U TEK 65/9 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: SLETTEN/TVEDTEN BYGGESAK: 15/5084 - 65/9 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: SLETTEN/TVEDTEN BYGGESAK: 15/5084 S O Lund AS MHV 17/01179-002 2017/03/20
U TEK 148/929 - NOREVEGEN, NORHEIM - TILBYGG VERKSTEDBYGNING - RAMMETILLATELSE - 148/929 - NOREVEGEN, NORHEIM - TILBYGG VERKSTEDBYGNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KHM 17/01094-002 2017/03/20
I TEK 13/731 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING 13/731 OG 13/425 OPPM: 17/1269,1270 - 13/731 - MOTTATT MANGLER, AVSTANDSERKLÆRING Hans J Rasmussen AS EDH 16/04645-006 2017/03/20
I TEK 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2152 - 119/85 - SITUASJONSKART Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/01193-003 2017/03/20
I TEK 86/179 - AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGG - 86/179 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/00610-004 2017/03/20
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 3 - 123/146 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04844-003 2017/03/20
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 2 - 123/146 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04843-003 2017/03/20
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - 123/146 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/04842-004 2017/03/20
I TEK 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG - 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - OPPFØRING AV NY GARASJE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted EDH 17/01185-002 2017/03/20
U SEN PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE - SLUTTDATO 17.09.17 TUS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/03/20
I TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - 148/306 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hille Melbye Arkitekter AS KMY 14/03545-021 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-147 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-116 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-319 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-320 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-321 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-322 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-134 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-201 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-202 25 Offl §25 2017/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-164 25 Offl §25 2017/03/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-165 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-194 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-195 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-196 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-197 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-185 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-186 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-181 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-161 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-162 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-177 25 Offl §25 2017/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-187 25 Offl §25 2017/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-188 25 Offl §25 2017/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-189 25 Offl §25 2017/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-190 25 Offl §25 2017/03/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-191 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-041 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-042 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-043 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-021 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 100% I HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 17/01073-003 25 Offl §25 2017/03/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER 75% - SØKNAD AGB 17/01077-002 25 Offl §25 2017/03/20
I TEK TILSYN I KOMMUNEN - GJELDER TILSYN 15.03.17 - KARMØY KOMMUNE TEKNISK ETAT Arbeidstilsynet HDO 12/00140-198 2017/03/20
I SEN SPILLEMIDLER 2016-2018 - UTBETALING AV SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 ANL. NR. 1149 0403 01 AVALDSNES SKOLE BALLØKKE Rogaland Fylkeskommune LEI 16/00248-141 2017/03/20
U TEK 147/700 - MOKSHEIM - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BYGG 1 - 147/700 - FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 14/01740-012 2017/03/20
I TEK 111/15 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - 111/15 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Jarle Einar Gundersen JMJ03 17/01214-001 2017/03/20
I TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD OM STØTTE ETTER UTBEDRING AV VANN OG KLOAKK I NORDALVEGEN Tor Heggelund HDO 15/03469-035 2017/03/20
U TEK 70/39 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE, PLANERING AV TOMT OG MUR - 70/39 - FERDIGATTEST Bjørn Ståle Stangeland KMY 12/03901-009 2017/03/20
I TEK 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2152 - 119/85 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS EDH 17/01193-001 2017/03/20
I TEK 13/477 - TJØSVOLL - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLT AREAL - 13/477 - TJØSVOLL - OPPMÅLINGSFORRETNING - INNMÅLING AV UTFYLT AREAL Sigmund Wåge Thorsen HAS 17/01196-001 2017/03/20
I TEK 57/296 - KAIGATA, SKUDENESHAVN, BRUKSENDRING AV KJELLERETASJE FRA ERVERSVIRKSOMHET TIL BOLIG - 57/296 - KAIGATA, SKUDENESHAVN, BRUKSENDRING AV KJELLERETASJE FRA ERVERSVIRKSOMHET TIL BOLIG I K Gabrielsen KHM 17/01197-001 2017/03/20
I TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1427 - 5/118 - MOTTATT MANGLER - SITUAJONSKART OG KRAV OM SAMMENSLÅING Aud Mona Are Aase EDH 17/01030-004 2017/03/20
I TEK 4/478 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVILHAUG BYGGESAK 16/1899 - 4/478 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVILHAUG BYGGESAK 16/1899 Knut Thomas Danielsen MHV 17/00523-002 2017/03/20
I TEK DRIVEPLIKT - JORDLOVEN § 8 - 17/38 - BJØRN OLAV OG ODDBJØRG STRÅTVEIT - VEDRØRENDE ILAGT TVANGSGEBYR BJP01 14/01198-027 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK GRAVESØKNAD - STRANDVEGEN 21 OG 27 - SVAR - GRAVESØKNAD - STRANDVEGEN 21 OG 27 Vassbakk & Stol AS KSU01 17/01189-002 2017/03/20
U TEK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - SVAR - SVAR - GJELDER SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00028-008 2017/03/20
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/00362-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 85/185 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK HAALAND, ROGER Roy Frode Haaland GEL 17/00012-145 2017/03/20
I TEK 133/52 - ULVØYVEGEN, FEØY - RIVING BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 133/52 - BESTILLING AV UTSTIKKING Elvira Kristin Svendsen og Andreas Helgeland JHE 16/01985-014 2017/03/20
U TEK 63/129 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - 63/129 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 17/00721-004 2017/03/20
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 14.03.17 KIWI 635 LANGÅKER NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01400-031 2017/03/20
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK 2/177 OG 2/292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SALVØYVEGEN, SÆVIK - GNR. 2 OG BNR. 177, 292 I KARMØY KOMMUNE. Fylkesmannen I Rogaland BFH 16/03019-019 2017/03/20
I SEN EXTRA SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 14.03.17 EXTRA SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01710-022 2017/03/20
I TEK 4/79 , 4/237 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ÅSA SUND V/ADVOKAT DIDRIK FERKINGSTAD - 4/79 , 4/237 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 218791/2017 - ÅSA SUND V/ADVOKAT DIDRIK FERKINGSTAD Statens Kartverk ALA04 17/01013-006 2017/03/20
I SEN REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 14.03.17 REMA 1000 SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 15/01856-014 2017/03/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/02668-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SEN KIWI 696 SKUDENES SALGSBEVILLING 2012 - 2016 - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE - 14.03.17 KIWI SKUDENES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01343-027 2017/03/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 71/75 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK FØRLAND, ROGER Roger Førland GEL 17/00012-146 2017/03/20
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRA MIDLER/MILJØTIMER Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 15/03332-223 2017/03/20
U SEN THE STOCKPOT AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OPPHØR SKJENKEBEVILLING - THE STOCKPOT AS Vibecke Nes Vigre EVI1 15/00408-017 2017/03/20
I SEN KIWI 611 ÅKRA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLSKJEMA OG TILLEGGSRAPPORT ETTER SALGSKONTROLL PÅ KIWI ÅKRA - 14.03.17 KIWI ÅKRA NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00376-026 2017/03/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 147/71 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK LILLELAND, VERONIKA Veronika Lilleland GEL 17/00012-147 2017/03/20
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING - KONTROLLSKJEMA OG TILLEGGSRAPPORT ETTER SALGSKONTROLL PÅ MENY OASEN - 14.03.17 MENY OASEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00375-045 2017/03/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-160 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SKU PERSONALMAPPE - FORLENGELSE I VIKARIAT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK 90/82 , 90/133 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER IDA MARIE S. NORDBERG - 90/82 ,133 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - DOKUMENT NR 225151 Statens Kartverk ALA04 17/01012-004 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK TILSKUDD TIL UTBEDRING - UNDERTEGNET AVTALE OM TILSKUDD TIL UTBEDRING AV BOLIG RBE08 17/00529-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM VEDTAK - INNVILGELSE AV MIDLERTIDIG UFØREPENSJON FRA KLP ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM RENHOLDER VED EIENDOMSAVDELINGEN Deimante Bauzaite BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK 5/609 - VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING, ØKNING AV TILLATT PERSONTALL - 5/609 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG GJENNOMFØRINGSPLAN Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04120-008 2017/03/20
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLINGEN SOM RENHOLDER VED EIENDOMSAVDELINGEN Ilona Bauziene BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 143 (142), 13, 17, 29 (9) - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - MARINE ALUMINIUM INDUSTRIER AS Ing John Alvseike Rådgivende SKM 17/00008-036 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 64/1086 - BESTILLING AV NABOLISTE Toralf Bredahl GEL 17/00012-148 2017/03/20
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 13/196 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - MARIA OG OLE-MARTIN NORDSTRAND I K Gabrielsen SKM 17/00008-037 2017/03/20
I TEK 149/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE UNDHEIM - 149/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TERJE UNDHEIM Vassbakk & Stol AS MHV 17/01202-001 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK 149/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERTRUD HAALAND - 149/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GERTRUD HAALAND Vassbakk & Stol AS MHV 17/01204-001 2017/03/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN ELLER TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01203-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRARESSURSER Aski Barnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01205-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/00956-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE PÅ HÅVIK (SKOLEVEGEN) - HENVENDELSE - GJELDER TRAFIKKFORHOLDENE PÅ HÅVIK (SKOLEVEGEN) Kjell Eivind Helgesen HPE 17/01206-001 2017/03/20
U TEK 102/208 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/208 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - VEDR. MANGLENDER FERDIGATTEST. NYBYGG, LAGERBYGNING. Karmøy Byggteknikk AS BFH 13/01246-003 2017/03/20
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) SELSKAPSAVTALE, ARBEIDSPLANER, REFERATER - PROTOKOLL FRA STYREMØTE I IKA - 16.03.17 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS SEI04 12/03966-045 2017/03/20
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - EVALUERINGSRAPPORT ETTER EKSTREMVÆRET VIDAR 12. JANUAR 2017 Fylkesmannen I Rogaland EJA 12/00224-063 2017/03/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01207-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK PLAN 133-5 - REGULERINGSPLAN FOR HØINESSJØEN - ENDRING - 43/501 - FLYTTING AV FORMÅLSGRENSE - GODKJENT 6.4.2017 - VARSEL OM OPPSTART AV MINDRE REGULERINGSENDRING - 14.02.17 PLAN 133-5 - REGULERINGSPLAN FOR HØINESSJØEN - 43/501 - MINDRE ENDRING - FLYTTING AV FORMÅLSGRENSE Alc AS MAA05 17/00558-004 2017/03/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01208-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SEN HØRINGER - 2016-2017 - HØRINGSBREV OM ENDRINGER I RETTIGHETSFORSKRIFTEN Barne- og likestillingsdepartementet KTV 16/00007-143 2017/03/20
I TEK TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS - REFERAT FRA BYGGEMØTE 1 - REVIDERT SHA-PLAN - 17.03.17 TEKNISK PLAN FOR SPANNADALEN, NY INFRASTRUKTUR - NORHEIM HANDELSPARK AS Børseth Rådgivning AS BTH04 16/04830-012 2017/03/20
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE GKH01 17/00532-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - BYGGEMØTEREFERAT NR. 18 - LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-049 2017/03/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01210-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK 96/2, 65, 66 - HÅVIK - FORURENSNING NYDYRKINGASAREAL - GJELDER MATJORD TIL LANDBRUKSFORMÅL Vassbakk & Stol AS MHV 16/03984-007 2017/03/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 17/00956-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2613,2614 - 1/18 - VEDØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Thomas Olai Boge EDH 17/01209-001 2017/03/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01211-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/01213-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK 4/478 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVILHAUG BYGGESAK 16/1899 - 4/478 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVILHAUG BYGGESAK 16/1899 Knut Thomas Danielsen MHV 17/00523-003 2017/03/20
U SEN PARKERINGSTILATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - PASSASJER NJO 17/01003-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK 61/130 , 61/131 , 61/132 , 61/138 , 61/139 , 61/140 - SØRSTOKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4838 - PARSELL 1 - 61/130-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNINGEN KARMØY KOMMUNE XXI 17/00858-001 2017/03/20
I TEK 38/55 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG GRENSEJUSTERING - 38/55 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG GRENSEJUSTERING Sidsel Merethe Selsaas Syre XXI 17/01212-001 2017/03/20
U TEK 59/38 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE M/BOD - 59/38 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Lars Erik Gjertsen EDH 17/00937-003 2017/03/20
I TEK PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL. - GODKJENT 31.08.2017 - MERKNADER FRA ARIZONA AS - 10.03.17 PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL. - ENDRING VEDR. KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS MAA05 16/04060-008 2017/03/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM 2.ÅRS STUD-HELSE VED RUS OG PSYK. HELSETJENESTE Keth Elisabeth Bekkavik Solberg MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED VEA SYKEHJEM Elias Tesfayohanes Gebray MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - AVSLAG PÅ SØKNAD OM KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2017 ¿EN SKOLE MED BROER MOT ARBEIDSLIVET¿ Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-096 2017/03/20
I TEK 4/56 - AUSTRE VEAVEG, MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3099 - 4/487 OG 4/53 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 16/03567-023 2017/03/20
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - TILSAGN OM STØTTE - KOMMUNALE UTVIKLINGSMIDLER 2017 VI VIL VIDEREGÅENDE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet AFA02 12/03071-097 2017/03/20
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - OPPSIGELSE AV LEIEKONTRAKT BMV 17/01215-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - AVSLUTTE SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING SWI 16/04171-005 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/03/20
I SKU ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTIDER I ÅKRAHALLEN - 2017/2018 Krik Vea/Åkra OFL 12/00077-145 2017/03/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/00746-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00411-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 19.05. - 21.05.17 Haugaland krets KFUK-KFUM-speidere TVI 12/01968-099 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SKU PERSONALMAPPE - ØKNING TIL 58,30 % FAST RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM PLEIEMEDARBEIDER VED BYGNESTUNET May Rita Reiersen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK 149/422 - SEKSJ. 11, STØLSTUNET, SPANNE, TILBYGG BOLIG, VINTERHAGE OG CARPORT - 149/422 - SEKSJ. 11, STØLSTUNET, SPANNE, MANGELFULL SØKNAD Stian Bentsen KHM 17/01059-002 2017/03/20
I HSE PERSONALMAPPE - ØNSKER INFORMASJON ANGÅENDE FORTSETTELSESFORSIKRING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - FORESPØRSEL OM SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK 86/179 - AVALDSNES - TILBYGG LAGERBYGG - 86/179 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Petter J. Rasmussen AS JHE05 17/00610-005 2017/03/20
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - UTBETALING - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/02577-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SKU ELEVMAPPE - OVERSENDELSE AV SAKKYNDIG VURDERING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - 123/146 - UNDERRETTING ETTER MATRIKKELFØRING STD: 16/4416 - DELINGSSAK Berge Sag Boligtomter AS MAH 16/04842-015 2017/03/20
U TEK 41/5 - RISDALVEGEN, ØVRE RISDAL - NYBYGG ENEBOLIG - 41/5 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Älvsbyhus Norge AS JHE05 16/02166-012 2017/03/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 12/04321-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - 123/146 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - DELINGSSAK Karmøy Kommune MAH 16/04842-017 2017/03/20
I TEK 58/140 - KOPERVIK, TERRENGENDRING - 58/140 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Worre Holding AS KMY 11/02919-004 2017/03/20
U SKU PERSONALMAPPE - 10 % VIKARIAT VIDERE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SKU ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE - REFERAT FRA MØTE DEN 6. MARS Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 14/01272-012 2017/03/20
I TEK 13/304/0/3 + 4 - EIENDOMSSKATT - 13/304 - LOKAL TAKSERING, EIENDOMSSKATT - HEDLEHOLMEN 11 Odd Kåre Tokheim JMJ03 17/01018-003 2017/03/20
I TEK STARTLÅN - PANTEDOKUMENT I TINGLYST STAND MED KORREKT PRIORITET - Eiendomsmegler A AS RBE08 16/00914-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U TEK 119/627 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG DEL AV REKKEHUS - 119/627 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. MANGELFULL SØKNAD Jakob Stol KHM 17/01145-004 2017/03/20
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Th Kolbeinsen Installasjon AS JHK 14/01402-205 2017/03/20
U TEK 38/55 OG 38/118 - SYRE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE OG GRENSEJUSTERING - 38/55 OG 38/118 - KONTROLL AV SØKNAD SAK 17/1212 Liv Irene Syre Gjestsen XXI 17/01212-002 2017/03/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01216-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 14/03968-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK 66/812 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - NÆRINGSEIENDOM - 66/812 - GJELDER EIENDOMSSKATT - OVERSENDER PLANTEGNINGER Jarle Torvestad MSA 15/01909-002 2017/03/20
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT STILLINGSSTØRRELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Rogaland Elektro AS JHK 14/01402-206 2017/03/20
U SKU PERSONALMAPPE - 96 % VIKARIAT KNYTTET MOT SPES.BHG. RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ARBEIDER VED EIENDOMSAVDELINGEN Roy Langaker BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I TEK 15/2021 - GRUNNVIKJÅ, ÅKRA, PÅBYGG ENEBOLIG - 15/2021 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON OG GJENPART AV NABOVARSEL I K Gabrielsen KHM 17/00873-003 2017/03/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 64/494 - FORHÅNDSVARSEL OM ENDRING AV ADRESSE. Heidi Mannes BFH 17/00007-029 2017/03/20
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM STIPEND - SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN BSE02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
I SEN SØKNADER OM FRITAK - KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 - SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV I KARMØY KOMMUNE Heine Ferking Birkeland KTV 15/04134-008 2017/03/20
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Helgevold Elektro Haugesund AS JHK 14/01402-207 2017/03/20
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Apply Tb AS JHK 14/01402-208 2017/03/20
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - TILBUD - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER Etr Elektro & Telecom AS JHK 14/01402-209 2017/03/20
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM STIPEND - SPESIALISERING I ALLMENNMEDISIN BSE02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U SKU PERSONALMAPPE - FORDELING AV STILLING SPES.BHG. OG BYGNES BHG. RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/20
U HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2018 - HELSE- OG OMSORG - SØKNAD OM TILSKUDD - SPESIALISTUTDANNING FOR LEGER (REF.: AR188312435) Helsedirektoratet AIS 12/00929-109 2017/03/20