Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - TILLATELSE TIL ENDRING - 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET Paul Gudmund Stensen IGR 16/03759-013 2017/03/17
U TEK 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/323 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HILDE GUDMUNDSEN Risa AS ALS06 17/00491-003 2017/03/17
U TEK 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR OG SØLVI DANIELSEN NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN - 148/193 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR OG SØLVI DANIELSEN Risa AS ALS06 17/00488-003 2017/03/17
U TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - KIWI AVALDSNES - TILBAKETREKKELSE AV TILLATELSE TIL SALG OG OPPBEVARING AV PYROTEKNISK VARE - KIWI AVALDSNES Ng Kiwi Rogaland AS TSC 12/01906-007 2017/03/17
U TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - REMA 1000 AVALDSNES - TILBAKETREKKING AV TILLATELSE TIL SALG OG OPPBEVARING AV PYROTEKNISK VARE - REMA 1000 AVALDSNES Rema 1000 Avaldsnes TSC 15/01624-005 2017/03/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA MIDLER RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U TEK KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE - FORSLAG TIL GRUNNEIERAVTALE KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE Nils Johan Gabrielsen JTH 16/02603-004 2017/03/17
U TEK 148/59 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1191 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 148/59 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Bernt Karl Lande EDH 17/00328-003 2017/03/17
U TEK 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING I K Gabrielsen KHM 17/00664-006 2017/03/17
U TEK 16/111, MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG GARASJE OG UTVENDIG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 16/111, MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG. NYBYGG GARASJE OG UTVENDIG BOD I K Gabrielsen IGR 17/00951-002 2017/03/17
U TEK 13/89 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3980 - PARSELL 1 - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - 13/89 - TJØSVOLL - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGE PÅ GEBYR Hauges Bakeri AS GTH 16/04352-018 2017/03/17
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - SOMMEROPPVISNING FOR CHEERLEADING 01.06.17 Åkra Idrettslag AKP 12/00077-144 2017/03/17
I TEK VANN OG VASSDRAG - INNKALLING TIL VANNOMRÅDEUTVALGSMØTE 23.MARS - TYSVÆR KOMMUNEHUS Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-013 2017/03/17
U TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN,HØYNES, SØKNAD OM RIVING AV BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 43/446 - ØYGARDSHAUGEN,HØYNES, SØKNAD OM RIVING AV BOLIG Arne Sivertsen JHE05 17/01097-002 2017/03/17
U TEK TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - TØKJEMYRVEGEN OMSORGSBOLIGER - REFERAT FRA BYGGEMØTE NR 21 Haaland & Thuestad as KEB 14/03865-113 2017/03/17
U SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - MELDING OM TILSYN ETTER BARNEHAGELOVEN MED SMÅ BARNEHAGER AVD TORVASTAD Små Barnehager AS RHO 12/02112-058 2017/03/17
I TEK 66/142 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING EKSISTERENDE GARASJE OG TILBYGG GARASJE TIL BOLIG - 66/142 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE / AVKJØRSEL FV.511 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KIS 17/01185-001 2017/03/17
U TEK 85/102 - ROSEVEGEN, UTVIK - TILBYGG BOLIG OG OVERBYGG TERRASSE - 85/102 - UTVIK - BYGNINGSKONTROLL - PÅLEGG Kjell Veland KMY 16/02707-003 2017/03/17
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - SIGNERT AVSTANDSERKLÆRING OG OPPDATERT SITUASJONSPLAN Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04139-008 2017/03/17
I TEK 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1487 - 147/30 - MOKSHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Brit Karin Jakobsen EDH 17/01182-001 2017/03/17
U SEN GUTENBERG AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - VEDRØRENDE SKJENKEKONTROLL GUTENBERG AS - FORHÅNDSVARSEL Gutenberg AS EVI1 12/00012-074 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-197 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-198 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-199 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-200 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-201 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-202 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-203 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-204 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-205 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-206 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-207 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-208 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-209 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-210 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-211 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-212 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-213 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-214 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-215 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-216 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - TILBUD AGB 16/05073-217 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05073-218 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-258 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-145 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-139 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-140 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-141 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-176 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-177 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-213 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-146 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-147 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-314 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-315 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-316 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-317 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-145 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-146 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-149 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-150 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-198 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-199 25 Offl §25 2017/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-161 25 Offl §25 2017/03/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-162 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-193 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-184 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-180 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-175 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-231 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-258 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - TILBUD MSTA 17/00415-028 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - ARBEIDSAVTALE MSTA 17/00415-029 25 Offl §25 2017/03/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-180 25 Offl §25 2017/03/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-181 25 Offl §25 2017/03/17
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-182 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - TILBUD MSTA 17/00419-062 25 Offl §25 2017/03/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100% STILLING - ARBEIDSAVTALE MSTA 17/00419-063 25 Offl §25 2017/03/17
I SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - SØKNAD MMW 17/00282-051 25 Offl §25 2017/03/17
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - BEKREFTELSE MMW 17/00282-052 25 Offl §25 2017/03/17
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - INTERVJU MMW 17/00282-053 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-031 25 Offl §25 2017/03/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-032 25 Offl §25 2017/03/17
I TEK 123/152 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF02-1 - 123/152 - REVIDERT PLASSERING OG PROSJEKTERING AV BOD Berge Sag og Trelast AS OHA 16/04156-003 2017/03/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM STYRKING AV GRUNNBEMANNINGEN RHO 15/03332-219 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 13/02898-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE 2017 GKH01 17/00024-027 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK 71/66 - BREKKEVEGEN, BREKKE. TILBYGG ENEBOLIG OG NYBYGG GARSJE - 71/66 - SPØRSMÅL VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST Maria Sunniva Hoversholm Revheim KMY 12/01355-010 2017/03/17
I TEK 32/143 - VIKRA, NYBYGG ENEBOLIG - 32/143 - SØKNAD OM ANSVARSRETT Rørlegger Bård Magne Velde JHE05 16/04520-006 2017/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 AVALDSNES IL Avaldsnes Idrettslag OFL 17/00005-002 2017/03/17
I TEK 119/627 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG DEL AV REKKEHUS - 119/627 - GJENPART AV NABOVARSEL Jakob Stol KHM 17/01145-002 2017/03/17
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - MELDING OM POLITISK VEDTAK -SØKNAD OM RIVING AV BOLIG - KLAGEBEHANDLING. Hans J Rasmussen AS BFH 16/03057-013 2017/03/17
U TEK PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120,225 MFL. - GODKJENT 19.6.2017 - ANNONSE - PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120 M.FL. Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/02769-013 2017/03/17
U TEK 12/501 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TJØSVOLLBRUNÅ BYGGESAK 10/1814 - 12/501 - NY RØRLEGGERMELDING OG FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 10/1814 Geir Tangjerd MHV 14/02118-004 2017/03/17
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2018 - 131/8 - FYLLING AV OVERSKUDDSMASSE Rune Torvestad KIS 17/00073-011 2017/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 SPORTSKLUBBEN VEDAVÅG Anne Marie Sæterdal OFL 17/00005-003 2017/03/17
U TEK 86/94 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BRAKKERIGG - 86/94 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG BRAKKERIGG - KLAGEBEHANDLING. Eide Bygg & Anlegg AS GTH 16/03734-011 2017/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 ÅKRA IL Åkra Idrettslag OFL 17/00005-004 2017/03/17
U TEK 58/147 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. INNSETTING AV VINDU OG VENTIL - 58/147 - FERDIGATTEST Birger Dahn Gausel KMY 12/03412-006 2017/03/17
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 SPORTSKLUBBEN NORD Sportsklubben Nord OFL 17/00005-005 2017/03/17
U TEK 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG I REGULERT BEVARINGSOMRÅD Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/03057-014 2017/03/17
U TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 75/142 - FORLENGELSE AV MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 15/03896-020 2017/03/17
U TEK 147/79 - KOMMUNALE AVGIFTER - 147/79 - KOMMUNALE AVGIFTER Maria Birgitte Fresvig ILS01 17/01183-001 2017/03/17
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - AVTALE OM FORDELING AV KOSTNADER FV. 851 SUNDVEGEN / ÅLAVIKVEGEN UNDERTEGNET AVTALE Statens Vegvesen ABU01 15/01750-034 2017/03/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL STYRKING AV BEMANNING RHO 15/03332-220 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK PLAN 133-5 - REGULERINGSPLAN FOR HØINESSJØEN - ENDRING - 43/501 - FLYTTING AV FORMÅLSGRENSE - GODKJENT 6.4.2017 - SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING PLAN 133-5 - REGULERINGSPLAN FOR HØINESSJØEN - 43/501 - MINDRE ENDRING - FLYTTING AV FORMÅLSGRENSE Prosjektil Areal AS MAA05 17/00558-003 2017/03/17
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/03365-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U TEK 80/6 - LANDANESVEGEN, LANDANES - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 80/6 - LANDANESVEGEN, LANDANES - VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. NYBYGG, DRIFTSBYGNING. Irene Kvåle Landenes BFH 14/00172-003 2017/03/17
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - INNKALLING/SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET 22.03.17 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-178 2017/03/17
U SKU PERSONALMAPPE - ARBEIDSPLASS I FORBINDELSE MED OVERTALL JMH02 12/03512-019 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U TEK 18/33 - SANDBAKKANE, FAGERLAND - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 18/33 - OVERSENDELSE AV MATRIKKEBREV ETTER KLARLEGGING SAK 16/3118 Karl Birger Pedersen XXI 16/03118-011 2017/03/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL STYRKING AV GRUNNBEMANNING RHO 15/03332-221 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK 15/52 - ÅKREHAMN TRÅLBØTERI BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 15/52 - HANDLINGSPLAN BRANNSIKKERHET AVD ÅKRA ÅKREHAMN TRÅLBØTERI A.S Åkrehamn Trålbøteri AS JHN 12/01393-010 2017/03/17
I TEK 139/30 - HAUSKEVÅGVEGEN, HAUSKE. TILBYGG ENEBOLIG - 139/30 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Morten Kvåle JKV 10/01737-014 2017/03/17
I SEN SERVERINGSBEVILLING ÅKRA KAFEDRIFT AS - UTTALELSE - GJELDER SERVERINGSBEVILLING VED ÅKRA KAFEDRIFT AS Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt EVI1 17/00465-003 2017/03/17
I TEK STARTLÅN - VARSEL - OPPHØR SOM MEDFORSIKRET Klp Skadeforsikring AS RBE08 16/03859-013 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I SKU FJORD MOTORPARK - ANGÅENDE REGULERINGSPLAN FOR FJORD MOTORPARK Haver Advokatfirma AS OFL 12/00328-173 2017/03/17
U TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4407 - PARSELL 1 - 142/11 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING SMEDBERG ELSE HAS 17/01095-003 2017/03/17
I HSE KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG OMSORG - SØKNAD OM TILSKUDD 2017 Heart Karmøy BSE02 13/00960-110 2017/03/17
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT RBE08 17/00104-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SVAR - SØKNAD OM EKSTRARESSURSER Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 15/03332-222 2017/03/17
I TEK DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2017 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG - ÅKRA IL Åkra Idrettslag ALI 17/01186-001 2017/03/17
I TEK DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2017 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG - SK VEDAVÅG Sk Vedavåg Karmøy ALI 17/01186-002 2017/03/17
I SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM TILLEGGSTIMER - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2017 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG - AVALDSNES IL Avaldsnes Idrettslag ALI 17/01186-003 2017/03/17
U SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SVAR - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Læringsverkstedet barnehage avd. Åkrasanden RHO 12/00108-204 2017/03/17
U TEK 148/59 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1191 - 148/59 - VEDR. DELINGSSØKNAD Bernt Karl Lande EDH 17/00328-004 2017/03/17
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK Kolnes Grendahus SA EIE 17/01152-004 2017/03/17
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK VANNSKADE 26.09.16 - INGER JOHANNE SLETTEN, ÅKRAVEGEN 15, ÅKREHAMN (SKADENUMMER: HR 13733-001-BTA) - GJELDER VANNSKADE I ÅKRAVEGEN 15 (SKADENUMMER: HR 13733-001-BTA) (SKADENR PRO-265727) If Skadeforsikring KSG 16/03952-003 2017/03/17
U SKU PERSONALMAPPE - OPPHØR AV LÆREKONTRAKT JMH02 15/01435-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2017 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG - SKUDENES UIL Skudenes Ungdoms- & Idrettslag ALI 17/01186-004 2017/03/17
I TEK DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG 2017 - DRIFTSAVTALE FOR VEDLIKEHOLD AV IDRETTSANLEGG - SK NORD Sportsklubben Nord ALI 17/01186-005 2017/03/17
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U SEN 86/23 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/877 - MELDING 86/243. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/877 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01027-010 2017/03/17
I TEK 86/77,85,169 - PELAGIA AS AVD. KARMØY BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - GJELDER RAPPORT ETTER BRANNTILSYN 86/77,85,169 - PELAGIA AS AVD. KARMØY Koralfisk AS TSC 12/01514-015 2017/03/17
I TEK PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U HSE PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I SKU NY SKOLE - SONE 3 STANGELAND BARNESKOLE - BRUKARMEDVERKNAD VED BYGGING AV NY "STANGELAND BARNESKOLE" SU Stokkastrand skole LVS 15/05076-011 2017/03/17
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01253-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR ÅRET OPPLEV AVALDSNES AS Opplev Avaldsnes AS EVI1 17/00011-010 2017/03/17
I SEN THE STOCKPOT AS SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OPPHØR SKJENKEBEVILLING THE STOCKPOT AS Vibecke Nes Vigre EVI1 15/00408-016 2017/03/17
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-158 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK HUSØY - KJØP AV NÆRINGSTOMT HUSØYVEGEN 155 AS (TOTH TRANSPORT A/S) - ØNSKER Å KJØPE TOMT PÅ HUSØY Toth Transport AS SKM 17/01188-001 2017/03/17
I TEK PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN - SYKKELVEG MED FORTAU SAMT VA-ANLEGG - GODKJENT 6.2.2017 - AD PLAN 5065 - DETALJREGULERING FOR VORMEDALSVEGEN HJØNNEVÅG, YNGVE Yngve Hjønnevåg YSL 14/03400-053 2017/03/17
I SEN AKAN - MØTEREFERAT FRA AKAN-UTVALGET AKAN MMW 15/00428-013 2017/03/17
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING NORHEIMSSKOGEN BORETTSLAG III Norheimskogen Borettslag Iii BMV 12/02524-131 2017/03/17
I SKU SKOLEORDNING - UTTALELSE ANGÅENDE SØKNAD OM EKSTRA ÅR I GRUNNSKOLEN BNO 16/03797-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2017 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 12/02524-132 2017/03/17
I SEN GRAVESØKNAD - STRANDVEGEN 21 OG 27 - GRAVESØKNAD - STRANDVEGEN 21 OG 27 Vassbakk & Stol AS TOG 17/01189-001 2017/03/17
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT STATNETT - VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ VEDTAK STATNETT Statnett SF MSA 17/03756-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/17
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - RESERVASJON AV BLIKSHAVN LEIRPLASS - 19.05. - 21.05.17 Haugaland krets KFUK-KFUM-speidere TVI 12/01968-098 2017/03/17
U TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - BRUKSENDRING/OMBYGGING - BOLIG TIL GARASJE OG RIVING UTHUS HELLVIK HUS KARMØY AS KHM 14/04133-016 2017/03/17
I TEK 68/325 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE, FASADEENDRING - 68/325 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE, TILBYGG BOLIG, HAGESTUE, FASADEENDRING Tone Doris Vermundsen EDH 17/01190-001 2017/03/17
U TEK 4/424 OG 4/410 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED GRENSEJUSTERING OG OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5054 - PARSELL 1 - VARSEL OM OPPMÅLING GNR/BNR 4/424 - 4/410 HELGESEN MARGIT ALICE AMJ 17/00879-001 2017/03/17
I TEK 74/77 - SUNDVEGEN, YTRALAND - NYBYGG LAGERHALL - 74/77 - SAKEN SETTES PÅ VENT Edb-Tjenester Norge Limited KIS 16/05035-008 2017/03/17
U TEK 148/738 - NORHEIM - FORHÅNDSKONFERANSE - 148/738 - NORHEIM - REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Claus Andre Tobota-Johannessen IGR 17/01192-001 2017/03/17
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - SVAR - FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV DOKUMENTER KHW 12/04604-159 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL TENSINGKORET SYNZYGUS Synzygus Kopervik ANKO 12/00023-112 2017/03/17
I TEK 31/10 - HAGA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1239 - 31/10 - ERKLÆRING OM RETT TIL Å LEGGE VA-LEDNINGER OG VEIRETT Leiv Haga HHU 16/03785-007 26 Off.l.26 2017/03/17
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - SLETTING AV PANT ETH01 16/04537-134 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U TEK 88/30 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK 16/4121, RØRLEGGERMELDING: 16/4737 - 88/30 -RETUR AV SØKNAD BYGGESAK 16/4121, RØRLEGGERMELDING: 16/4737 A. Utvik AS OHA 17/01080-004 2017/03/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER VED LØFTENTUNET Mary Vormestrand HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - SVAR - 75/142 - VEDRØRENDE SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING I ANSVARSRETT I K Gabrielsen KMY 15/03896-021 2017/03/17
U TEK 142/484 - BJØRGEVEGEN, STORASUND. BYGGING AV STØTTEMUR - 142/484 - BJØRGEVEIEN, STORASUND. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. BYGGING AV STØTTEMUR. Georg Fjeld BFH 08/02503-014 2017/03/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM FAGARBEIDER VED VEA SYKEHJEM Oddrun Helgesen MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 148/7/17 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK KJETLAND, GEIR Geir Tundal Kjetland GEL 17/00012-144 2017/03/17
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED SKUDENES BBH Kari Margrethe Bjelland MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - GODKJENNING AV LEIETAGER FRA BORETTSLAG BMV 16/04788-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
I TEK NY VANNLEDNING - NORDALVEGEN, KOPERVIK - 66/466 - RAPPORT RØRINSPEKSJON Ragn Sells AS HDO 15/03469-034 2017/03/17
I TEK 7/41 - VESTRE KARMØYVEG, RAGNVALDJORD - NYBYGG ENEBOLIG OG OMBYGGING AV EKSISTERENDE BOLIG TIL GARASJE/UTHUS - 7/41 - TEGNINGER Hellvik Hus Karmøy AS KHM 14/04133-017 2017/03/17
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - 66/466 - RAPPORT RØRINSPEKSJON FØRT I SAK : 15/3469 Ragn Sells AS ETS 16/04343-021 2017/03/17
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00381-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - INNSYN I EVALUERING Kjosavik AS TRS 16/04015-041 2017/03/17
U TEK PERSONALMAPPE - MAKSDATO FOR SYKEPENGER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - VEDRØRENDE SKJENKEKONTROLL KAFFIBAREN AS - FORHÅNDSVARSEL Kaffibaren AS EVI1 12/00022-080 2017/03/17
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/17
U SEN SERVERINGSBEVILLING ZEWKI PIZZA AS - SVAR SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - ZEWKI PIZZA AS - PANATONY Zewki Pizza AS - Panatony EVI1 17/00549-006 2017/03/17