Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - SAKSLISTE 31.01.2017 - SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT MSA 15/04160-014 U Ligningsloven § 3-13 2017/03/16
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - SAKSLISTE 21.02.2017 - SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT MSA 15/04160-017 U Ligningsloven § 3-13 2017/03/16
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - VEDR. OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT MSA 15/04160-018 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04786-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK SALG AV PYROTEKNISK VARE - VATLAND BIL AS - TILBAKETREKKELSE AV TILLATELSE TIL SALG OG OPPBEVARING AV PYROTEKNISK VARE - VATLAND BIL AS Vatland Bil AS TSC 15/01763-005 2017/03/16
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING -QUIZ-KVELD 10. MARS Vormedal Grendahus SA EVI1 16/05163-035 2017/03/16
U SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL Lothes Bar AS EVI1 17/00043-009 2017/03/16
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - SVAR - VEDR. INNSYN I TILBUDTE PRODUKT OG PRODUKTSAMMENSETNINGER Maske AS TRS 16/04015-030 2017/03/16
U TEK 114/197 - HESTFARET, NORDRE EIKE - TILBYGG GARASJE - HALVTAK - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 114/197 - TILLATELSE M/DISP Stian Antonsen EDH 17/00996-002 2017/03/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING PR 15.12.2016 Læringsverkstedet Barnehage RHO 16/01128-164 2017/03/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING PR 01.03.2017 Læringsverkstedet Barnehage RHO 16/01128-165 2017/03/16
U TEK 82/238 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 82/238 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG ENEBOLIG Morten Kvåle KIS 17/00983-003 2017/03/16
U TEK 118/11 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NEDBRENT NAUST - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 118/11 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NEDBRENT NAUST John Ingebrigtsen OHA 14/02587-026 2017/03/16
U TEK 82/238 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JOHANNESSEN BYGGESAK: 17/983 - 82/238 - NY RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JOHANNESSEN BYGGESAK: 17/983 Aibel AS MHV 15/03987-004 2017/03/16
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - AVTALEFORSLAG G.B.NR. 149/7 NY VANNLEDNING PÅ SPANNE Liv Kari Gjerdevik Nilsen JTH 16/03985-029 2017/03/16
U TEK 99/56 - VORRÅVEGEN, VORÅ, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 99/56 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE I. K. Gabrielsen KIS 16/04435-006 2017/03/16
I TEK 3/593 - URVEGEN, ØSTHUS - FLYTTING OG OMBYGGING AV PUMPESTASJON - 3/593 - URVEGEN, ØSTHUS - FLYTTING OG OMBYGGING AV PUMPESTASJON Karmøy Kommune Var Kloakk KIS 17/01143-001 2017/03/16
I TEK 15/891 - MYRSTIEN, ÅKRA. TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 15/891 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tor Bjørn Høie JKV 12/01804-004 2017/03/16
U TEK 85/231 - DALABREKKÅ, UTVIK - REPERASJON AV FORSTØTNINGSMUR - 85/231 - PLASSERING AV VANNLEDING Lars Martin Rød KHM 17/00431-009 2017/03/16
I TEK 58/197 - KARMSUNDSGATA , KOPERVIK - BRUKSENDRING, NY BOENHET - 58/197 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING AV ANSVARSRETT Fram Ingeniørkontor AS KMY 15/02986-004 2017/03/16
U TEK 66/485 - KARMØY MØBLER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 66/485 - KARMØY MØBLER AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN BOHUS KARMØY MØBLER AS Karmøy Møbler AS KSA01 12/01109-014 2017/03/16
I TEK 110/12 - AUSTNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG - 110/12 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 17/00312-003 2017/03/16
I TEK 148/4 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5152 - 148/4 - VEDR. VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING 28.03.2017 KL. 10.00 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted JHE 17/00724-002 2017/03/16
U TEK 72/20 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASTRID SKÅR - 72/20 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ASTRID SKÅR Risa AS ALS06 17/01123-002 2017/03/16
I TEK 64/28 - STANGELAND - NYBYGG TRAFOKIOSK - 64/28 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - TRAFOKIOSK - FV. 511 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted IGR 17/01163-001 2017/03/16
U TEK 72/71 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER KRISTIAN HALVORSEN - 72/71 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PER KRISTIAN HALVORSEN Risa AS ALS06 17/01124-002 2017/03/16
U TEK 72/69 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN MAGNE EIDE - 72/69 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SVEIN MAGNE EIDE Risa AS ALS06 17/01125-002 2017/03/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STIFTELSEN NORHEIM BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2016 Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 16/01128-166 2017/03/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV NORHEIM BARNEHAGE 2017 Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 16/01128-167 2017/03/16
I TEK 58/345 - KIRKEGATA, KOPERVIK. NYBYGG BOLIGBLOKK - 58/212 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 16/01697-005 2017/03/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE - KORRIGERT Fremskrittspartiet EDA 12/01529-049 2017/03/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 148/1013 - NOREVEGEN, NORHEIM - NYBYGG KONTOR OG LAGERBYGNING - 148/1013 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA Rh Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/02368-013 2017/03/16
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 114/323 - BJØRKEVEGEN, NORDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG - 114/323 - SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV TILTAK Byggdetalj AS IGR 15/03610-016 2017/03/16
I TEK 147/700 - MOKSHEIM - NYBYGG TOMANNSBOLIG - BYGG 1 - 147/700 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Berge Sag og Trelast AS KMY 14/01740-011 2017/03/16
U TEK 41/5 - RISDALVEGEN, ØVRE RISDAL - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 41/5 - FERDIGATTEST UTSLIPPSTILLATELSE Karsten Bjelland AS JHE05 16/02986-006 2017/03/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - TILBUD MMW 16/04949-167 25 Offl §25 2017/03/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK KVALITET- OG HMS-RÅDGIVER - ARBEIDSAVTALE MMW 16/04949-168 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-257 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-138 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-164 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-165 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-166 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-167 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-168 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-169 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-170 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-171 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-172 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-173 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - TILBUD AGB 16/05078-174 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05078-175 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-212 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-145 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-313 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-148 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-182 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-183 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-177 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05102-178 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05102-179 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-169 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-170 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-171 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-172 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - TILBUD AGB 16/05133-173 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05133-174 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-230 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-257 25 Offl §25 2017/03/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-177 25 Offl §25 2017/03/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-178 25 Offl §25 2017/03/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-179 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-020 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-021 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-022 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-023 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-024 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-025 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-026 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-027 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-028 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-029 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-030 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-016 25 Offl §25 2017/03/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-017 25 Offl §25 2017/03/16
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2018 - SKADEMELDING JBR04 16/00460-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - INFO VEDRØRENDE INNMELDT SKADEMELDING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I HSE KARTLEGGING AV VOLD OG TRUSLER MOT HELSEPERSONELL - BESTILLING TIL KOMMUNENE - KARTLEGGING AV VOLD OG TRUSLER MOT HELSEPERSONELL OG MEDPASIENTER Helsedirektoratet SALF 17/01159-001 2017/03/16
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Myrdalvegen (bolig) OFL 17/00002-024 2017/03/16
U TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - FORHOLDET TIL KULTURMINNELOVEN Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen IGR 16/04139-007 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 08.03.17 T.O.M 30.06.17 Laila Olene Pedersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - BEKREFTER Å TA IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG BMV 16/02465-024 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK LEIE AV LOKALER PÅ ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE - OPPSIGELSE AV LOKALER PÅ ÅKREHAMN VIDAREGÅANDE SKOLE Åkrehamn vidaregåande skole KEB 13/02600-006 2017/03/16
U TEK 15/891 - MYRSTIEN, ÅKRA. TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 15/891 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Tor Bjørn Høie JKV 12/01804-005 2017/03/16
I TEK 93/73 - HÅVIK, BYGNINGSKONTROLL - 93/73 - VEDR. FLYTTING AV TANK Tanken AS JHE05 17/00480-003 2017/03/16
U TEK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - EIENDOMSSKATT - VEDR. OPPSATT MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT TIRSDAG 28.MARS 2017 Bjørn Oddvar Madsen MSA 15/04160-019 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/16
I TEK 147/504 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG - 147/504 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM, TILBYGG BOLIG Jan Mathiesen EDH 17/01160-001 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.03.17 T.O.M 30.06.17 Sven Helge Græsdal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 7 F.O.M 01.10.16 T.O.M 31.07.17 Roger Skulstad Johannessen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 12/501 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TJØSVOLLBRUNÅ BYGGESAK 10/1814 - 12/501 - NY RØRLEGGERMELDING OG FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 10/1814 Geir Tangjerd ORO01 14/02118-003 2017/03/16
I TEK 75/142 - NESAHAUGEN, YTRALAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 75/142 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG ENDRING I ANSVARSRETT I K Gabrielsen KMY 15/03896-019 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 15.11.16 T.O.M 31.12.17 Astrid Ljøen ARO07 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.12.16 T.O.M 31.05.17 Jorunn Eivor Hagesæther ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK 83/164 - UTBYGGINGSPLANER KMX - SVAR - 83/164 - HØYDEPROFILER PÅ EKSISTERENDE OG NY TRASE Karmøy Motocrossklubb KIS 17/01099-002 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 25.11.16 T.O.M 31.08.17 Heidi Sørvåg ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 20.11.16 T.O.M 31.12.17 Ingebjørg Lindtner Kalvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 21.11.16 T.O.M 31.12.17 Cristian Gilje ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 20.11.16 T.O.M 20.05.17 Moira-Michaella Iradukunda ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02465-025 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 28.11.16 T.O.M 30.11.17 Shirley Berdinessen Kønig ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK 75/8 - KVALAVÅG - BYGNINGSKONTROLL - 75/8 - KVALAVÅG - BYGNINGSKONTROLL. KRAV OM REDEGJØRELSE. Ole Inge Thorsen KMY 17/01161-001 2017/03/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BEKREFTER Å TA IMOT KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - AVTALEGIRO BMV 16/04788-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Astrid Vela Bårdsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 01.09.17 Donna Babic Ohlsson ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04788-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.01.18 Henriette Thorvaldsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 30.11.16 T.O.M 31.12.17 Nasiba Habibi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK TEKNISK PLANER FOR TJØSVOLD - TOSTEMMEN - SVAR - OVERSENDER PLAN OVER LEKEPLASS - TOSTEMMEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 13/02723-009 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Kristina Danielsen Karlsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Gina Alvestad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ane Skjelde Sund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SKU PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM LÆRER/MILJØARBEIDER VED VORMEDAL UNGDOMSSKOLE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SEN 93/31 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3578 - MELDING 93/168,188. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3578 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04130-018 2017/03/16
U TEK 110/12 - AUSTNESVEGEN, VÅGA - TILBYGG ENEBOLIG - 110/12 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JKV 17/00312-004 2017/03/16
U TEK 102/140 - BYGNES, NYBYGG LAGERHALL - 102/140 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - BYGNES, NYBYGG LAGERHALL - KLAGEBEHANDLING O.K. Tveit AS, c/o Wilcom AS BFH 16/04364-010 2017/03/16
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 BYEN VÅR KOPERVIK- 17.MAI KOMITEEN Byen Vår Kopervik BA AKP 16/04945-011 2017/03/16
U SEN 136/7 - SKJØLINGSTAD, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/1668 - MELDING 136/24,44. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/1668 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/02636-016 2017/03/16
I TEK 147/700 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOMANNSBOLIG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST - BYGG 1, 1-2 BYGGESAK 14/1740 - 147/700 - FERDIGMELDING RØR 2 OG 4 Vassbakk & Stol AS ALS06 14/01747-003 2017/03/16
U TEK GNR/BNR. 117/2, AKSNES. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING, JNR.130/11 (STD.10/3105) - 117/97 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Øyvind Waldeland HAS 11/01743-006 2017/03/16
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 83/57 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK BARTOSTEWICZ, MARIUSZ STANIZLAW Mariusz Stanislaw Bartosiewicz GEL 17/00012-143 2017/03/16
U TEK 148/347 - NORHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 148/347 - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Øyvind Vaksdal SLA08 17/00938-004 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 01.01.18 Unni Edvardsen Selsås ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/01164-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SEN SERVERINGSBEVILLING SESAM GATEKJØKKEN-DRIFT AS - SVAR SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SESAM GATEKJØKKEN-DRIFT AS Sesam Gatekjøkken-Drift AS EVI1 17/01035-004 2017/03/16
U SEN 149/92, 149/428 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER. MARIT B . SANDVIK OG ODD INGE SANDVIK - MELDING 149/92,428. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING MARIT B . SANDVIK OG ODD INGE SANDVIK Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01007-004 2017/03/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01172-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.10.16 T.O.M 01.10.17 Erika Margaretha Liknes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 13.03.17 T.O.M 31.07.17 Andreas Østensen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 31.12.16 T.O.M 31.12.17 Line Sandhåland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK SLAMAVSKILLERE/SEPTIKTANKER - TØMMING - OVERSENDELSE AV MERKNADER FRA KLAGER - FORSKRIFT FOR SLAMTØMMING I KARMØY KOMMUNE Sivilombudsmannen Stortingets Ombudsmann For Forvaltningen MHV 13/00123-083 2017/03/16
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.02.17 T.O.M 31.01.18 Jeanette Kleppe Nilsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 14.09.16 T.O.M 14.08.17 Jorunn Djupevik Li RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 09.03.17 T.O.M 30.06.17 Anna Medhaug Yrke RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Tanja Thorsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.07.17 Rebin Rezgar Ali RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 03.01.18 Gina Nordtveit Opsahl ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - MELDING OM POLITISK VEDTAK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - KLAGEBEHANDLING. Paul Gudmund Stensen BFH 16/03759-016 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 01.01.18 Stian Svendsen Mundal ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 20.11.16 T.O.M 31.12.17 Eva Vikshåland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SEN PERSONALMAPPE - SKADEMELDING - FRITIDSSKADE GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - RESTEN AV BARNEHAGEÅRET 2016/17 OG FOR BARNHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SEN RAMMEAVTALE - BETONGPRODUKTER - RAMMEAVTALE - BETONGPRODUKTER OEI 17/00306-003 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/03/16
I SEN PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM KVALITET OG HMS RÅDGIVER VED SENTRALADMINISTRASJONEN Beathe Andreassen GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ida Kristin Michelsen Håkonsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.12.16 T.O.M 31.12.17 Argie Sienes Aviso ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKIVRENT Jorunn Haaland ALA04 17/00634-005 2017/03/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPHØR AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01162-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER Ingleid Marie Håvarstein ALA04 17/00634-006 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 22.11.16 T.O.M 30.11.17 Olena Zaytseva ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 5 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Bente Linda Medhaug ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 28.11.16 T.O.M 31.12.17 Ranja Tømmervik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 7 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ann Elin Kildal ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 88/30 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT - 88/30 - TREKKER SAKEN Åse og Atle Bjørn Grinde JHE05 16/04121-007 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Vibeke Torvestad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 88/30 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK 16/4121, RØRLEGGERMELDING: 16/4737 - 88/30 - TREKKER SAKEN Åse og Atle Bjørn Grinde OHA 17/01080-003 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Marit Bakken ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK 79/106 - TEIGEDALEN, VISNES - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 79/106 - FERDIGATTEST Sigrid Lovise Jakobsen Tveit KMY 16/03983-004 2017/03/16
U TEK 5/593 - SLETTEN, VEA - NYBYGG LEVEGG - 5/593 - FERDIGATTEST Geir Ytreland KMY 17/00943-004 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - PED.LEDER RESTEN AV BHG.ÅRET RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK 57/400 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - HELE GRUNNEIENDOMMEN - 57/400 - BREV TIL IKKE MØTT PART SAK 17/638 KARMØY KOMMUNE /KNUT SUNNANÅ XXI 17/00638-003 2017/03/16
U TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4446 - PARSELL 1 - 5/92 - UNDERRETNING TIL REKVIRENT ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4446 - PARSELL 1 Eskild Kvala AS AMJ 16/04659-013 2017/03/16
U TEK 119/230 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2831 - 119/85 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Garvik Prosjekt AS JHE 16/03182-017 2017/03/16
I TEK 4/2 OG 4/104 - VEA SJOARVEG, MUNKAJORD, NYBYGG SOMMERSTUE OG LEVEGG - 4/2 OG 4/104 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON, SITUASJONSKART OG TEGNINGER David Davidsen EDH 17/00797-003 2017/03/16
U SEN SERVERINGSBEVILLING ÅKRA KAFEDRIFT AS - SVAR SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - ÅKRA KAFE DRIFT AS Åkra Kafedrift AS EVI1 17/00465-002 2017/03/16
I TEK 70/39 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE, PLANERING AV TOMT OG MUR - 70/39 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Bjørn Ståle Stangeland KMY 12/03901-008 2017/03/16
U SKU KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR MAPPE 2 - KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR MAPPE 2 Utsira Kommune AHT01 15/00891-004 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON - 63/251 - NORDSTOKKE - SØKNAD OM DISPENSASJON Magda Simonsen IGR 17/01169-001 2017/03/16
U TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4446 - PARSELL 1 - 5/92 - UNDERRET ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD: 16/4446 - PARSELL 1 Kenneth Kvistad AMJ 16/04659-014 2017/03/16
I TEK 90/9 OG 90/55 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/4167, 17/4191, 17/5259 - 90/9 OG 90/55 - SØKNAD OM DISPENSASJON Astrid Marie Sevland EDH 17/00452-004 2017/03/16
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL NÆRMILJØUTVALG TRIO R.J.H. EIE 17/01152-003 2017/03/16
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK 21/15 - STAVA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 21/15 - OVERSENDELSE AV SAKSPROTOKOLL - 21/15- DISPENSASJON, FRADELING BOLIGHUS NR. 2 - KLAGE FRA FYLKESMANNEN Fylkesmannen I Rogaland HHU 15/03952-023 2017/03/16
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 69/13 - MIDTRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 69/13 - MIDTRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGIN AV EKSISTERENDE GRENSE Rune Tednes Sivertsen ALA04 17/01170-001 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/01174-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 15/79 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1765 - 15/79 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Signe Helene Ferkingstad EDH 17/01175-001 2017/03/16
I TEK 65/9 - FRIDTJOF NANSENS VEG - AUSTREIMNESET - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 65/9 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Gismervik Arkitekter KMY 15/05084-027 2017/03/16
I TEK PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM AVDELINGSINGENIØR VED TEKNISK ETAT Geir Rasmussen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 65/9 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: SLETTEN/TVEDTEN BYGGESAK: 15/5084 - 65/9 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG - TILTAKSHAVER: SLETTEN/TVEDTEN BYGGESAK: 15/5084 S O Lund AS MHV 17/01179-001 2017/03/16
U TEK 5/609 - VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING, ØKNING AV TILLATT PERSONTALL - 5/609 - VEA - STORHALL KARMØY - BRUKSENDRING, ØKNING AV TILLATT PERSONTALL Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04120-006 2017/03/16
U TEK 149/8 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETINING STD: 16/5115 - 149/8-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING STATENS VEGVESEN REGION VEST MAH 17/00898-001 2017/03/16
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV HELGESTILLING 20,07 % NORHEIM BBH AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK 4/104 OG 4/2 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER DAVIDSEN, DAVID - 4/104 OG 4/2 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER David Davidsen ALA04 17/01181-001 26 Offl.§26 2017/03/16
U SEN 4/67 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4752 - 4/489 MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/4752 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 16/05126-012 2017/03/16
U SEN 122/143 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/965 - 122/124 OG 222. MELDING/SAMMENFØYING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/965 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 16/01156-017 2017/03/16
U TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - MELDING OM POLITISK VEDTAK - - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - KLAGEBEHANDLING. Georg Kristoffersen Leknes BFH 16/02267-023 2017/03/16
U TEK 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/443 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING AV GARASJE, BOLIG- OG FORRETNINGSGBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG Eskild Kvala AS IGR 17/00860-004 2017/03/16
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, FUTAVEGEN 2 Marcus Christoffer Kvitli Sola KSU01 12/02969-300 2017/03/16
U TEK 149/457 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - 149/457 - KLAGE PÅ UTSKREVET EIENDOMSSKATT 2017 Advokat Marit Wathne MSA 17/00935-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/16
U TEK 13/304/0/3 + 4 - EIENDOMSSKATT - SVAR - 13/304 - EIENDOMSSKATT - SPØRSMÅL VEDRØRENDE LOKAL TAKSERING 2017 TOKHEIM, ODD KÅRE Odd Kåre Tokheim JMJ03 17/01018-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/16
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01162-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG NAUST - KLAGEBEHANDLING. Jan Erik Skorpe BFH 16/02459-030 2017/03/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TAR IMOT KOMMUNAL OMSORGSBOLIG - AVTALEGIRO BMV 16/04786-007 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04786-008 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
U SKU PERSONALMAPPE - TILBUD OM STILLING SOM AVDELINGSLEDER VED PPT RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT- HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/16
I SKU TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 - AVTALE OM TILSKUDD TIL DAGLIG LEDER I IDRETTSLAG 2017 SKUDENES UIL Skudenes Ungdoms- & Idrettslag OFL 17/00005-001 2017/03/16
U TEK 58/236 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:17/637 - 58/236 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING KK v/ Knut Sunnanå ALA04 17/00973-001 2017/03/16