Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M. 14.03.16 T.O.M. 14.08.16 Sven Helge Græsdal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK PERSONALMAPPE - PERSONALMAPPE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST ANSETTELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN FRIVILLIGHETSARBEID I KARMØY KOMMUNE - PRIORITERING AV SØKNADER TIL "NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNAFATTIGDOM 2017", KARMØY Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet EIE 16/03584-009 2017/03/15
U TEK 68/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EIDE DELINGSSAK: 17/579 - BYGGESAK: - 68/5 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: EIDE DELINGSSAK: 17/579 - BYGGESAK: Terje Eide MHV 17/00582-002 2017/03/15
U SKU TILSYN - BARNEHAGER 2012-2018 - MELDING OM TILSYN ETTER BARNEHAGELOVEN MED SMÅ BARNEHAGER AVD TORVASTAD Små Barnehager AS RHO 12/02112-057 2017/03/15
U TEK 20/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGMAR JOHANNE LARSEN - 20/84 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DAGMAR JOHANNE LARSEN Ferkingstad Entreprenør AS ALS06 17/00900-002 2017/03/15
U TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/1009 - FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG BOLIG Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 16/04864-011 2017/03/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04788-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04788-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 68/5 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Terje Eide EDH 17/00579-005 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ASKI BARNEHAGE 2017 Aski Barnehage RHO 16/01128-136 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ASKI BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Aski Barnehage RHO 16/01128-137 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA KARMSUND BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2017 Espira Karmsund Barnehage RHO 16/01128-138 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA KARMSUND BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Espira Karmsund Barnehage RHO 16/01128-139 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA LITLASUND BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Espira Litlasund Barnehage RHO 16/01128-141 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA LITLASUND BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.17 Espira Sletten Barnehage RHO 16/01128-142 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA LITLASUND BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Espira Sletten Barnehage RHO 16/01128-143 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA TJØSVOLL BARNEHAGE Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 16/01128-144 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA TJØSVOLL BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Espira Tjøsvoll Barnehage RHO 16/01128-145 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA VELDETUN BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING PR 15.12.17 Espira Veldetun Barnehage RHO 16/01128-146 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA VELDETUN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING PR 01.03.2017 Espira Veldetun Barnehage RHO 16/01128-147 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ØSTREM BARNEHAGE Espira Østrem Barnehage RHO 16/01128-148 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ØSTREM BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Espira Østrem Barnehage RHO 16/01128-149 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.2016 Espira Århaug Barnehage RHO 16/01128-150 2017/03/15
U TEK 85/28 - UTVIK - BRUKSENDRING FRA BUTIKK TIL HYBLER - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - 85/28 - UTVIK - BRUKSENDRING FRA BUTIKK TIL HYBLER - SVAR PÅ SØKNAD OM NEDSETTELSE AV GEBYR Karmsund Abr Eiendom AS GTH 15/03768-014 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ESPIRA ÅRHAUG BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Espira Århaug Barnehage RHO 16/01128-151 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV FLADABERG FUS BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2016 Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 16/01128-152 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV FLADABERG FUS BARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 16/01128-153 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2016 Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 16/01128-154 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Hakkebakkeskogen Barnehage RHO 16/01128-155 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV EVENTYRHAGEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2017 Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage RHO 16/01128-156 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV EVENTYRHAGEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Stiftelsen Kf Ansattes Barnehage RHO 16/01128-157 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KOPERVIK MENIGHETS BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2016 Kopervik Menighetsbarnehage AS RHO 16/01128-158 2017/03/15
U TEK 114/167 - HESTFARET, NORDRE EIKE, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 114/167 - TILLATELSE TIL ENDRING Håkon Risanger Rushfeldt EDH 16/02984-009 2017/03/15
U TEK 107/25 - FOSNAVÅGEN, LINDØY,SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ/ UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 107/25 - TILLATELSE M/DISP Håkonsen Bygg AS EDH 17/00471-009 2017/03/15
U TEK 25/77 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 25/77 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Glenn Jakob Vea BSO02 16/04869-002 2017/03/15
U TEK 13/438 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 3 - TILLATELSE TIL ENDRING - 13/438 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG MELDING OM MONTERT ILSTED Hans J Rasmussen AS IGR 16/01266-019 2017/03/15
U TEK 58/13 OG 58/15 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK. FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 58/13 OG 58/15 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK. FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE I K Gabrielsen KIS 17/00105-004 2017/03/15
U TEK FRITAK FOR FEIEAVGIFT ALIC, NISVETA D.I. - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT DERVISEVIC-ALIC NISVETA Nisveta Dervisevic-Alic BSO02 17/00772-002 2017/03/15
U TEK 119/612 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 119/612 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT GUNNAR JOHAN SØRVIK Gunnar Johan Sørvik BSO02 17/00730-002 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KYRKJEBAKK BARNEHAGE - 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Kyrkjebakken Barnehage RHO 16/01128-159 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Kopervik Menighetsbarnehage AS RHO 16/01128-160 2017/03/15
U TEK 43/85 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 43/85 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT Anna Sigrund Sandvik BSO02 17/00619-002 2017/03/15
U TEK 102/14 OG 102/36 - LONGANESVEGEN, BYGNES - SØKNAD OM DIVERSE ALLEREDE OPPFØRTE TILTAK - 102/14 - FERDIGATTEST - DIVERSE ALLEREDE OPPFØRTE TILTAK Eskild Kvala AS JKV 15/04003-020 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KVALAVÅG BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2016 Kvalavåg Barnehage RHO 16/01128-161 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KVALAVÅG BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Kvalavåg Barnehage RHO 16/01128-162 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV KYRKJEBAKKEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2016 Kyrkjebakken Barnehage RHO 16/01128-163 2017/03/15
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/83 - PRESISERING AV UTBEDRING ETTER TV-UNDERSØKELSE Jan Røgenes Smith ETS 16/03513-024 2017/03/15
U TEK 105/8 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT KRISTIANSEN, ANNIE ERICA - SVAR - 105/8 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT KRISTIANSEN, ANNIE ERICA Annie Erica Kristiansen BSO02 17/00344-002 2017/03/15
U TEK 93/9 - KOLSTØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 93/9 - AVSLAG DISPENSASJON FRADELING AV BOLIGTOMT Arne Haaland HHU 16/04418-006 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING RKV Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK 22/16, 92 - KONSESJON - SØKER: INGAR LANGÅKER OG HELENE DJUVE FERKINGSTAD - OVERDRAGER: TOM-OLE DANIELSEN - DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.03 NR. 98 Helene Djuve Ferkingstad BJP01 17/01103-002 2017/03/15
U TEK 57/590 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1184 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 57/590 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Ivan Eiendom AS EDH 17/00455-005 2017/03/15
U TEK 15/732 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 19 - INNGLASSERING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/732 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - SEKSJ. 19 - INNGLASSERING AV TERRASSE Jonny Vikra KHM 17/01006-002 2017/03/15
U TEK 15/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE MARKUS SANDHÅLAND - 15/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE MARKUS SANDHÅLAND Jostein Myge AS ALS06 17/01102-002 2017/03/15
U TEK 5/60 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR YTRELAND - 5/60 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR YTRELAND Vedavågen Rør AS ALS06 17/01106-002 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE VIKARIAT NATT SAE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK 16/52 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅKRA SPEIDERGRUPPE - 16/52 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅKRA SPEIDERGRUPPE Tindeland Rør AS ALS06 17/01023-002 2017/03/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/02465-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/02465-022 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02465-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - REFUSJON AV UTGIFTER ETTER KRAV OM UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER (122/157) Edi Kristine Eik-Nes ETS 12/00024-365 2017/03/15
U TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - SVAR - SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER - GJELDER KLOAKK I VOLLSVIKA, FOSEN (108/12) Sissel Tollaksen ETS 12/00024-366 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK GRAVESØKNAD - STONGTUNET - SVAR - GRAVESØKNAD - STONGTUNET Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/01120-002 2017/03/15
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - OVERSENDER VARSEL OM FRAVIKELSE BMV 16/02650-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK 2/396 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - TOMT 3 - 2/396 - FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 16/02487-016 2017/03/15
I TEK 110/33 - LAUVØY, VÅGA - TIL- OG PÅBYGG VÅNINGSHUS OG NYBYGG BOLIG - 110/33 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 13/00351-005 2017/03/15
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FFRA FERIEFOND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 17/01130-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK 119/627 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG DEL AV REKKEHUS - 119/627 - MYKLANDVEGEN, MYKJE. TILBYGG DEL AV REKKEHUS Jakob Stol KHM 17/01145-001 2017/03/15
I TEK 63/129 - SKJERSUNDVEGEN, NORDSTOKKE, TILBYGG/PÅBYGG BOLIG - 63/129 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 17/00721-003 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-182 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-183 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-184 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - TILBUD AGB 16/05072-185 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05072-186 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-187 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-188 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-189 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-190 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-191 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-192 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-193 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-194 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-195 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-196 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-197 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-198 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-199 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - BEKREFTELSE AGB 16/05072-200 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-185 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-186 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-187 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-188 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-189 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-190 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-191 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-192 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-193 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-194 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05073-195 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-196 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-256 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-117 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-137 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-143 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-144 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-145 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-146 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-147 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-148 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-149 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-150 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-151 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-152 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-153 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-154 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-155 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-156 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-157 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-158 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-159 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-160 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-161 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - BEKREFTELSE AGB 16/05078-162 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-163 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-211 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-115 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-144 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-288 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-289 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-290 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-291 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-292 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-293 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-294 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-295 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-296 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-297 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-298 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-299 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-300 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-301 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-302 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-303 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-304 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-305 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-306 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-307 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-308 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-309 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-310 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05082-311 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-312 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-131 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-191 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-192 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-193 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-194 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-195 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-196 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-197 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-198 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-199 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-200 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-201 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-202 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-203 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-204 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-205 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-206 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-207 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-208 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-209 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-210 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - TILBUD AGB 16/05085-211 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05085-212 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-213 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-214 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - BEKREFTELSE AGB 16/05085-215 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-195 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-196 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-197 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-176 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-177 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-178 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-179 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-180 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-181 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-182 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-183 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-184 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-185 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-186 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-187 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-188 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-189 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-190 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-191 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - BEKREFTELSE AGB 16/05100-192 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-168 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-169 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-170 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-171 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 16/05101-172 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05101-173 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-174 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-175 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-176 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-177 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-178 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-179 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05101-180 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-181 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-158 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-159 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-160 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-161 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-162 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-163 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-164 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-165 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-166 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-167 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-168 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-169 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-170 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-171 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-172 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-173 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-174 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - BEKREFTELSE AGB 16/05102-175 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-176 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-157 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-158 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-159 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-160 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-161 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-162 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-163 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-164 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-165 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-166 25 Offl §25 2017/03/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - BEKREFTELSE AGB 16/05133-167 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-168 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-256 25 Offl §25 2017/03/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-173 25 Offl §25 2017/03/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-174 25 Offl §25 2017/03/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-175 25 Offl §25 2017/03/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-176 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - INTERVJU MMW 17/00282-042 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - INTERVJU MMW 17/00282-043 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - INTERVJU MMW 17/00282-044 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - INTERVJU MMW 17/00282-045 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - INTERVJU MMW 17/00282-046 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - INTERVJU MMW 17/00282-047 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING- IKT SERVICEFAG - INTERVJU MMW 17/00282-048 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - INTERVJU MMW 17/00283-028 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - INTERVJU MMW 17/00283-029 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - INTERVJU MMW 17/00283-030 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - INTERVJU MMW 17/00283-031 25 Offl §25 2017/03/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING KONTOR OG ADMINISTRASJONSFAGET - TRUKKET MMW 17/00283-032 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-015 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-016 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-017 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-018 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-019 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-011 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-012 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-013 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-014 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD ARO07 17/00753-015 25 Offl §25 2017/03/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST PÅ NATT - 60,8% - SØKNAD AGB 17/01074-003 25 Offl §25 2017/03/15
I TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:16/4407 - PARSELL 2 - 142/11 - KRAV OM SAMMENSLÅING STD:16/4407 - PARSELL 2 Aud Marie Østebø HAS 17/01096-001 26 Off.l.26 2017/03/15
I TEK 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY BYGGESAK: 16/3554 - 98/133 - SØKAND OM DISPENSASJON PÅ GITT VEDTAK RØRLEGGERMELDING Arild Huseby MHV 16/03520-003 2017/03/15
U TEK 148/873 - HAUGALAND EIENDOM BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM TILSYN 148/873 - HAUGALAND EIENDOM Haugaland Eiendom AS TSC 12/01180-025 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 13.03.17 T.O.M 31.07.17 Andreas Østensen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK 15/637 - LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - VARSEL OM ORDINÆRT TILSYN 15/637 - LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet Barnehage TSC 12/01500-013 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Milosz Lech Swiergiel ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK 19/33 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 19/33 - GJELDER RENOVASJON Glenn Gabrielsen ILS01 16/02303-004 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Gunn Malene Scheie Johansen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Milosz Swiergiel ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Marte Hemmer ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Cecilie Ottøy Eide ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU FERIEFOND FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD FRA FERIEFOND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE SMA 17/01130-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 10.03.17 T.O.M 10.03.18 Louise Østhus Brun ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT VIKARIAT SOM HELSEFAGARBEIDER VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN - TOMASVEGEN 17 MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.03.17 T.O.M 01.04.18 Hawi Akasa Wakjira BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK 59/38 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE M/BOD - 59/38 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE M/BOD Lars Erik Gjertsen EDH 17/00937-002 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.03.17 T.O.M 05.03.18 Toril Iren Skådel RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-112 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - STILLINGSUTVIDELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM Å STILLE EGEN BIL TIL DISPOSISJON HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 13.03.17 T.O.M 30.06.17 Rannveig Skare RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-113 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 27.01.17 T.O.M 30.06.17 Stine Marie Brekke RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-114 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-115 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR - EVALUERING GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 63/245 - BESTILLING AV NABOLISTE SOLHAUG, OLAF Olaf Solhaug GEL 17/00012-138 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-116 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM 17/3050 - 71/6 - BREKKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Arne Mosberg HHU 17/01132-001 2017/03/15
U TEK 57/590 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1184 - 57/590 - VEDR. DELINGSSØKNAD Ivan Eiendom AS EDH 17/00455-006 2017/03/15
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL FOR ÅRET 2016 WONG HOUSE DA Wong House DA EVI1 17/00011-009 2017/03/15
I TEK IT-AVTALER/LISENSER - KONTRAKT - KJØP AV ELEKTRONISK LOGGBOK - ARBEIDSVARSLING Triona AS KSU01 12/00126-094 2017/03/15
U TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 68/5 - VEDR. DELINGSSØKNAD Terje Eide EDH 17/00579-007 2017/03/15
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/00412-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK PERSONALMAPPE - KORRIGERING PERSONALMELDING 2 - STILLINGSUTVIDELSE BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 09.12.16 T.O.M 30.06.17 Eirik Færøvik Hansen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1455,1456 - 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Magne Dahl EDH 17/01135-001 2017/03/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00108-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 21.11.16 T.O.M 30.06.17 Sander Kolbeinsen Thomassen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN FJORD MOTORPARK - SPØRSMÅL OM SPILLEMIDDELFINANSIERT IDRETTSANLEGG OG FORTJENESTE TIL PRIVATE FORTJENESTEBASERTE AKTØRER Nabogruppen SEI04 12/00328-172 2017/03/15
I TEK STARTLÅN - SIGNERT FRARÅDINGSBREV RBE08 16/04439-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK 70/14 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/14 - ERKLÆRING OM VANNLEDNING OG VEGRETT Knut Tjøsvoll HHU 17/00457-004 26 Off.l.26 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET FØDSELSPERMISJON - UTEN LØNN HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 12.12.16 T.O.M 13.07.17 Håkon Persson Fosen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN 2017/2018 HYDRO Marius Thorbjørnsen OFL 17/00209-028 2017/03/15
U TEK 5/118 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1427 - 5/118 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Johan Nyland EDH 17/01030-003 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-117 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 05.12.16 T.O.M 30.06.17 Bjørnar Røksund Jakobsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK 58/147 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. INNSETTING AV VINDU OG VENTIL - 58/147 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Birger Dahn Gausel KMY 12/03412-005 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-118 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 12.12.16 T.O.M 31.12.17 Adriana Moldovan BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-119 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSETTING AV SKILT NR 729 "VESTRE KARMØYVEG 524, 526, 528" PÅ FV. 47 FERKINGSTAD VEDTAKSNUMMER V-302-04-2017 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted HPE 12/01271-273 2017/03/15
I TEK 148/306, 148/618, 148/814, 148/834, 148/569, 148/528, 148/657 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 209305/2017 Statens Kartverk Tinglysingen MAH 16/03256-005 2017/03/15
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 STANGELANDSKORPSENE Mona Rasmussen ANKO 17/00010-246 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-120 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 30.06.17 Cam Van Thi Nguyen BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST STILLING 17,34% STILLING SOM RENHOLDER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2017 - HOLMEN 13 - 15, SKUDENESHAVN - MIDLERTIDIG GODKJENNING - FORSAMLINGSLOKALE Gjestfrie Hus AS JHN 17/00127-008 2017/03/15
U TEK 6/6 - KOMMUNALE AVGIFTER - 6/6 - KOMMUNALE AVGIFTER Odd Magne Dalsvåg ILS01 14/00027-003 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-121 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 04.01.17 T.O.M 31.12.17 Marianne Sol Levinsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Kristelig Folkeparti EDA 12/01529-043 2017/03/15
I SKU SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - AVTALE OM OPPDRAG - "DIGITALE HISTORIER SKUDENESHAVN" Absurd Film AS CVA 14/03531-025 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-122 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU SØKNADER OG AVTALER - REISELIV - AVTALE OM OPPDRAG - "DIGITALE HISTORIER SKUDENESHAVN" Elsa Aanensen CVA 14/03531-026 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I SFO JAK 16/04537-123 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING, SEVLAND SKOLE Sevland skole AKP 16/04945-010 2017/03/15
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 20/73 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - THUASTAD BEDEHUS Arkitektkontoret Gunnar M. Næss SKM 17/00008-034 2017/03/15
I SEN DIVERSE BESTILLINGER AV REVISOROPPDRAG - VARSLINGSSAK - KARMØY KOMMUNE - BESTILLING AV REVISOROPPDRAG (KOPIMOTTAKER) Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 17/01140-001 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 10.02.17 - 10.02.18 Noprada Gundersen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 25.02.17 - T.O.M 28.02.18 Saulius Korza JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Kristina Danielsen Karlsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - UTLYSING AV MIDLAR TIL GJENNOMFØRING AV FAGBREV I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDARFAGET - BARNEHAGEOMRÅDET Fylkesmannen i Rogaland TOV 12/00773-177 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 31.12.17 Mona Malmin JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RUSVIK NATURBARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2017 Rusvik Naturbarnehage RHO 16/01128-168 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - T.O.M 31.08.17 Ellen Karin Røthing Nilsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RUSVIK NATURBARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Rusvik Naturbarnehage RHO 16/01128-169 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Milosz Swiergiel ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Marte Hemmer ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2012 - 2018 - INVESTERINGSTILSKUDD IDRETTSANLEGG 2017 Kopervik Idrettslag OFL 12/00070-020 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Marit Bakken ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Gunn Malene Scheie Johansen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.05.17 T.O.M 01.05.18 Cecilie Ottøy Eide ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 10.03.17 T.O.M 10.03.18 Louise Østhus Brun ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 01.09.17 Donna Babic Ohlsson ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 04.01.17 T.O.M 31.12.17 Marianne Sol Levinsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RYVINGEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING PR 15.12.2016 Ryvingen Barnehage RHO 16/01128-170 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 01.01.18 Unni Edvardsen Selsås ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - OVERSENDER BEKREFTELSER - BEHOV FOR PLANTEVERNMIDDEL I YRKESSAMMENHENG Khv AS HHU 12/00916-085 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV RYVINGEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Ryvingen Barnehage RHO 16/01128-171 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 03.01.18 Gina Nordtveit Opsahl ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - OVERSENDELSE AV UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.10.16 T.O.M 01.10.17 Erika Margaretha Liknes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - DOKUMENTASJON PÅ YRKESMESSIG BEHOV FOR AUTORISASJONSBEVIS FOR HÅNDTERING AV PLANTEVERNMIDDEL Solheim Gartneri HHU 12/00916-086 26 Off.l.26 2017/03/15
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - RØYKSUNDVEGEN 111 , TATT DEN 27.02.17 Slab AS BAN01 17/00056-018 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 7 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ann Elin Kildal ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 15.12.2016 Sandhåland Musikk Og RHO 16/01128-172 2017/03/15
I TEK 64/392 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK 16/5160 - 64/392 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ODD HANSEN AS BYGGESAK: 16/5160 Comfort Karmøy AS MHV 17/01142-001 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 20.11.16 T.O.M 20.05.17 Moira-Michaella Iradukunda ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE LEGEVAKT / AMK-SENTRAL - VEDRØRENDE AVTALE OM LEGEVAKTTJENESTER FOR NORD KARMØY OG FASTLANDSSIDEN Haugesund Kommune AIS 12/03535-046 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Sandhåland Musikk Og RHO 16/01128-173 2017/03/15
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - OVERSENDER KURSBEVIS OG ARBEIDSBEKREFTELSE, GJELDER AUTORISASJONSBEVIS FOR PLANTEVERNMIDDEL Johannes Førre Øvretveit HHU 12/00916-087 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ane Skjelde Sund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 15.11.16 T.O.M 31.12.17 Astrid Ljøen ARO07 Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK 119/453 - VORMEDAL GRENDAHUS SA BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - 119/453 - VEDRØRENDE RAPPORT ETTER BRANNTILSYN VORMEDAL GRENDAHUS SA Vormedal Grendahus SA JHN 12/00766-011 2017/03/15
U TEK 33/55 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 33/55 - ENDRING AV TIDLIGERE FRITAK I KOMMUNALE AVGIFTER Odd Helge Bøe ILS01 16/01824-004 2017/03/15
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - ARBEIDSBEKREFTELSE FOR UTSTEDELSE AV AUTORISASJONSBEVIS - KARMØY VANNVERK, BREKKE Karmøy vannverk, Brekke HHU 12/00916-088 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.12.2016 Slågstemmen Barnehage SA RHO 16/01128-174 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SLÅGSTEMMEN BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TALL PR 01.03.2017 Slågstemmen Barnehage SA RHO 16/01128-175 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-124 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-125 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-126 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-127 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-128 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-129 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-130 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Venstre EDA 12/01529-044 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.12.16 T.O.M 31.12.17 Argie Sienes Aviso ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Arbeiderpartiet EDA 12/01529-045 2017/03/15
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Høyre EDA 12/01529-046 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 01.01.18 Stian Svendsen Mundal ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - VARSEL OM OPPSIGELSE AV PLASS I BHG JAK 16/04537-131 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Sosialistisk Venstreparti EDA 12/01529-047 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 30.11.16 Laila Storm RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD TORVASTAD BASERT PÅ TALL PR 15.12.2016 Små Barnehager AS RHO 16/01128-176 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 14.09.16 T.O.M 14.08.17 Jorunn Djupevik Li RLE Pe Ofl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - HAR DU GLEMT OSS? CEM01 16/04537-132 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE Senterpartiet EDA 12/01529-048 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 31.12.16 T.O.M 31.12.17 Line Sandhåland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD TORVASTAD BASERT PÅ TELLING PR 01.03.2017 Små Barnehager AS RHO 16/01128-177 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 20.11.16 T.O.M 31.12.17 Eva Vikshåland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK UTSKIFTING AV AVLØPSLEDNINGER (VELDETUN) - UTSKIFTING AV AVLØPSLEDNINGER (VELDETUN) IOGT Kopervik ETS 16/04582-003 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 20.11.16 T.O.M 31.12.17 Ingebjørg Lindtner Kalvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK 43/501 - SEKSJNR. 5 - HØYNESVEGEN, HØYNES, TILBYGG FRITIDSBOLIG - 43/501 - SEKSJNR. 5 - HØYNESVEGEN, HØYNES, TILBYGG FRITIDSBOLIG, BÅTGARASJE/REDSKAPSBOD Harald Kallevik KHM 17/01144-001 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 28.11.16 T.O.M 31.12.17 Ranja Tømmervik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIENE - UTBETALING AV GRUPPE- OG REPRESENTANTSTØTTE TIL PARTIENE I KARMØY KOMMUNESTYRE - KORRIGERT Miljøpartiet De Grønne EDA 12/01529-050 2017/03/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 05.12.16 T.O.M 30.06.17 Bjørnar Røksund Jakobsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 16/02156-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD VIKEN 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.12.2016 Små Barnehager AS RHO 16/01128-178 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 25.11.16 T.O.M 31.08.17 Heidi Sørvåg ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE 2017 GKH01 17/00024-024 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.01.18 Henriette Thorvaldsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 12.12.16 T.O.M 13.07.17 Håkon Persson Fosen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 13/02898-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 22.11.16 T.O.M 30.11.17 Olena Zaytseva ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-025 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-026 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 21.11.16 T.O.M 31.12.17 Cristian Gilje ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERT PERSONALMELDING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR SFO GKH01 17/00108-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.12.16 T.O.M 31.05.17 Jorunn Eivor Hagesæther ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - GENERALFORSAMLING 28.03.17 NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II Norheimskogen Borettslag Ii BMV 12/02524-130 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Ida Kristin Michelsen Håkonsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 76/23 - BESTILLING AV NABOLISTE Kester Bunyan GEL 17/00012-139 2017/03/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00974-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV SMÅ BARNEHAGER AVD VIKEN 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.12.2016 Små Barnehager AS RHO 16/01128-179 2017/03/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 3/198, 496 - BESTILLING AV NABOLISTE - TILTAK I K Gabrielsen GEL 17/00012-140 2017/03/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/440 - BESTILLING AV NABOLISTE - SKILTING M.M. Meinich Arkitekter AS GEL 17/00012-141 2017/03/15
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSMIDLER TIL BARN MED SÆRLIGE BEHOV Sandhåland musikk- og gårdsbarnehage RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM JOBBROTASJON LJO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINARSKOGEN FUS BARNEHAGE 2017 Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-180 2017/03/15
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - 43/494 - ENDRING AV TIDLIGERE FRITAK FRA KOMMUNALE AVGIFTER ILS01 13/03180-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINARSKOGEN FUS BARNEHAGE Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-181 2017/03/15
I TEK 15/637 - LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - OVERSENDER OPPLYSNINGSSKJEMA 15/637 - LÆRINGSVERKSTEDET ÅKRASANDEN Læringsverkstedet barnehage avd. Åkrasanden TSC 12/01500-014 2017/03/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 21.11.16 T.O.M 30.06.17 Sander Kolbeinsen Thomassen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 13.03.17 T.O.M 30.06.17 Rannveig Skare RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - BETALINGSREDUKSJON - SFO GKH01 16/04877-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN TIPP TOPP MAT - SERVERINGSBEVILLING - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING Mn Kurdem AS EVI1 17/01148-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINHAUGANE FUS FRILUFTSBARNEHAGE BASERT PÅ TALL PR 15.12.2016 Steinhaugane Fus RHO 16/01128-182 2017/03/15
I SEN NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - SØKNAD OM FATTIGDOMSMIDLER - KONGESOMMER IOGT EIE 14/02034-021 2017/03/15
I SEN NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - SØKNAD OM FATTIGDOMSMIDLER Åkra Idrettslag EIE 14/02034-022 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV STEINHAUGANE FUS FRILUFTSBARNEHAGE BASERT PÅ TALL PR 01.03.2017 Steinhaugane Fus RHO 16/01128-183 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 09.03.17 T.O.M 30.06.17 Tone Grasdal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - SØKNAD OM FATTIGDOMSMIDLER - UNG ZONE IOGT i Norge EIE 14/02034-023 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.07.17 Rebin Rezgar Ali RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U TEK 133/7 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/1354 - 133/7 - FEØY - UNDERRETNING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/1354 Christiansen Peder AMJ 16/04348-007 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ÅKRA SOKNERÅDSBARNEHAGE BASERT PÅ TELLING 15.12.2016 Åkra Sokneråds Barnehage RHO 16/01128-184 2017/03/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 25/104 - BESTILLING AV NABOLISTE - BRUKSENDRING DAHL, DAVID David Dahl GEL 17/00012-142 2017/03/15
I SEN NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - SØKNAD OM FATTIGDOMSMIDLER - SUNN LIVSSTIL FOR FLYKTNINGBARN OG -UNGDOM Rada Zahirovic EIE 14/02034-024 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 09.03.17 T.O.M 30.06.17 Anna Medhaug Yrke RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - SØKNAD OM FATTIGDOMSMIDLER Karmøy innebandyklubb EIE 14/02034-025 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ÅKRA SOKNERÅDS BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING PR 01.03.2017 Åkra Sokneråds Barnehage RHO 16/01128-185 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 13.03.17 T.O.M 21.06.17 Lise Fjell Sandve RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/18 NYBORG FYSIOTERAPI Karl Nes Innvær OFL 17/00002-023 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 08.03.17 T.O.M 30.06.17 Laila Olene Pedersen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN INNSYNSBEGJÆRINGER - REGLEMENT OG RETNINGSLINJER OM INNSYN - TILTAK FOR Å BEDRE ÅPENHET OG INNSYN Justis- og Beredskapsdepartementet SEI04 13/03790-015 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 07.03.17 T.O.M 14.08.17 Maria Marlene Maia RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.03.17 T.O.M 30.06.17 Sven Helge Græsdal RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/00183-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TALL PR 15.12.2016 Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-186 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 16.12.16 T.O.M 31.07.17 Sandra Bialecka Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL DRIFT AV ÅSEBØEN FUS BARNEHAGE 2017 BASERT PÅ TELLING 01.03.2017 Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 16/01128-187 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.02.17 T.O.M 31.01.18 Jeanette Kleppe Nilsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SKU PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV STILLINGSTØRRELSER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Astrid Vela Bårdsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Vibeke Torvestad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Gina Alvestad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 5 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Bente Linda Medhaug ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 4 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Tanja Thorsen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 28.11.16 T.O.M 30.11.17 Shirley Berdinessen Kønig ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I HSE PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 30.11.16 T.O.M 31.12.17 Nasiba Habibi ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 23.09.16 T.O.M 25.06.17 Elise Brekke Bjørnsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 16/26, 42 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Stig Morten Mikkelsen SKM 17/00008-035 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.10.16 T.O.M 23.06.17 Paula Larsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK Heart Karmøy EIE 17/01152-001 2017/03/15
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 28.11.16 T.O.M 30.06.17 Betina Skovly Kråkenes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING FRA 2015 GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØTILTAK TRIO R.J.H. EIE 17/01152-002 2017/03/15
U HSE PERSONALMAPPE - AD. AVSLUTNING VIKARIAT VED PERSONALENHETEN HELSE- OG OMSORGSETATEN SALF Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/15
U SEN TIPP TOPP MAT - SERVERINGSBEVILLING - UTTALELSE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - TIPP TOPP MAT Sør-Vest Karmøy Karmøy Lensmannsdistrikt EVI1 17/01148-002 2017/03/15