Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM HJELPEPLEIER M/PSYK VED VEA SYKEHJEM Kristin Karlsen AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SEN PERSONALMAPPE - MØTELISTE KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/03/13
U TEK 16/74 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOALETTBYGG - TILTAKSHAVER: FRILUFTSRÅDET BYGGESAK 17/593 - 16/74 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOALETTBYGG - TILTAKSHAVER: FRILUFTSRÅDET Tindeland Rør AS VEN 17/00595-002 2017/03/13
U TEK 114/30 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE NIMMO - 114/30 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE NIMMO Apply Tb AS ALS06 17/00537-002 2017/03/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/00459-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK NY VANN OG KLOAKK/MILJØGATE PÅ SPANNE - PÅLEGG OM UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK Anja Sofie Møgster Espedal AVS01 16/03985-028 2017/03/13
I TEK 82/238 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JOHANNESSEN BYGGESAK: 17/983 - 82/238 - NY RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: JOHANNESSEN BYGGESAK: 17/983 Aibel AS MHV 15/03987-003 2017/03/13
U TEK 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERING OG BOLIGER - RAMMETILLATELSE - 58/64 , 58/217 OG 58/218 - KOPERVIK, RIVING AV EKS. BYGG SAMT BYGGING AV KAI, FLYTEBRYGGER, SJØBODER, PARKERI Omega Areal AS KIS 16/05189-003 2017/03/13
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 13/04637-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SEN ELEVSAK - SVAR - PÅLEGG OM TILSVAR KSE 16/02259-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU ELEVMAPPE - VEDTAK OM FRITAK FRA DELER AV OPPLÆRINGEN SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK NY KLOAKK - JOMFRUVEGEN 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM PÅKOBLING, SEPARERING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK 1. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM Ragnhild Elisabeth Falnæs Stub AVS01 16/00196-067 2017/03/13
U TEK 16/74 - ÅKRASANDEN, MEDHAUG - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 16/74 - ÅKRASANDEN, MEDHAUG - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV TOALETTBYGG BYGGDETALJ AS KHM 17/00593-005 2017/03/13
U TEK 148/59 MFL. - NORHEIM - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 148/59 MFL. - NORHEIM - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP Cowi AS IGR 17/00820-002 2017/03/13
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - PGSVUY Skudenes drill OFL 17/00010-240 2017/03/13
U TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1095, 1096 - 142/11 - DELEGERT DELINGSTILLATELSE MED KARTFORRETNING OVER GRUNNEIENDOM Aud Marie Østebø HHU 16/04407-009 2017/03/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-107 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - VEDTAK, DELEGASJONSSAK - 83/31 & 85/129 - PÅLEGG OM TILKOBLING, SEPARERING OG UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Harald Lyngstad AVS01 14/01176-076 2017/03/13
I SEN PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220 - GODKJENT 15.5.2017 - KARMØY KOMMUNE - GNR.86, BNR. 79, 220 , MF.L. - REGULERINGSPLAN FOR STUTØY - PLAN 4065 - ENDELIG UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN Rogaland Rogaland Fylkeskommune JST 15/02773-056 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 14/02207-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 01/04554-043 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FORLENGELSE AV BOLIGTILBUD BMV 17/01084-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/03377-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 00/04402-050 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK 148/981 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - 148/981 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: KRUSE SMITH Comfort Karmøy AS MHV 17/01062-002 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/05597-036 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 04/02494-046 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 10/02997-016 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 01/03671-046 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/04296-092 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 01/01959-046 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/01942-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/03581-048 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET OMSORGSPERMISJON JMH02 10/01434-023 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 99/02712-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK 148/59 MFL. - NORHEIM - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP - 148/59 - REDEGJØRELSE VEDR DISPONERING AV MATJORD Cowi AS IGR 17/00820-004 2017/03/13
U TEK 148/138 - DJUVAVEGEN, NORHEIM. NYBYGG GARASJE OG UTESTUE - 148/138 - FERDIGATTEST Johnny Ragnar Ulveraker KMY 15/02371-007 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-128 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-142 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-137 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-134 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-185 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-186 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-175 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-167 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-156 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-157 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-156 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-244 25 Offl §25 2017/03/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-164 25 Offl §25 2017/03/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-165 25 Offl §25 2017/03/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-166 25 Offl §25 2017/03/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-167 25 Offl §25 2017/03/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD JBR04 17/00753-009 25 Offl §25 2017/03/13
I TEK 148/929 - NOREVEGEN, NORHEIM - TILBYGG VERKSTEDBYGNING - 148/929 - NOREVEGEN, NORHEIM - TILBYGG VERKSTEDBYGNING Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KHM 17/01094-001 2017/03/13
I TEK 130/38 OG 130/43 - TORVASTADVEGEN, VIKINGSTAD. TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 130/38 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Ness KMY 12/01797-005 2017/03/13
U TEK 66/422 - HYDAL TOOLS AS BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - SVAR - TILBAKEMELDING - TILSYNSRAPPORT FRA TILSYN 19.12.2016 66/422 - HYDAL TOOLS AS Hydal Tools AS TEA01 12/00922-015 2017/03/13
I TEK 43/485 - HØYNES. SØKNAD OM UTVENDIG BOD OG LEVEGG - 43/485 - SVAR TIL BYGNINGSKONTROLL Vibeke Tobiassen og Ole Henrik Eriksen JHE05 17/00734-002 2017/03/13
U TEK 142/11 - STORASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1095, 1096 - 142/11 - VEDR. DELINGSSØKNAD Aud Marie Østebø HHU 16/04407-010 2017/03/13
U TEK 141/50 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 141/50 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Arne Junior Tjensvoll HAS 17/00519-015 2017/03/13
U HSE TILLEGGSSAK 1 - MØTEINNKALLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM STØTTE TIL TENSINGKORET SYNZYGUS Synzygus Kopervik ANKO 12/00023-111 2017/03/13
U TEK 141/50 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 141/50 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Sissel Irene Storesund HAS 17/00519-016 2017/03/13
I TEK PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG - 102/2 M.FL. - GODKJENT 18.6.2018 - UTTALELSE, REGNSKAP OG RAPPORT FRA STAVANGER MARITIME MUSEUM - 10.03.17 PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNES, 102/2 M.FL. Museum Stavanger AS YSL 16/00717-011 2017/03/13
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - MOTTATT OPPSIGELSE AV HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/01092-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK 57/495 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. HANSEN - 57/495 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. HANSEN Vedavågen Rør AS MHV 17/01098-001 2017/03/13
I TEK 43/446 - ØYGARDSHAUGEN,HØYNES, SØKNAD OM RIVING AV BOLIG - 43/446 - ØYGARDSHAUGEN,HØYNES, SØKNAD OM RIVING AV BOLIG Arne Sivertsen JHE05 17/01097-001 2017/03/13
I TEK 57/495 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. HANSEN - 57/495 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE H. HANSEN Vedavågen Rør AS ALS06 17/01098-002 2017/03/13
I TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - SUNDVEGEN - AVTALE OM FORDELING AV KOSTNADER FV. 851 SUNDVEGEN/ÅLAVIKVEGEN Statens Vegvesen Region Vest ABU01 15/01750-028 2017/03/13
I TEK 15/2436 - 15/2437 - 15/2438 - ODDABAKKEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS, TOMT 5, 6 OG 7 - 15/2436 - 15/2437 - 15/2438 - GARANTI NR 00935-02-1760033 - NOK 200 000 Dnb Bank ASA ARK 15/00053-010 2017/03/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK KLÆHAUG, TOMMY Tommy Wilhelmsen Klæhaug GEL 17/00012-128 2017/03/13
I TEK 68/5 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEINDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 68/5 - ERKLÆRING OM VEGRETT Advokat Didrik Ferkingstad EDH 17/00579-006 26 Offl.§26 2017/03/13
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM FORELDREPERMISJON /FEDREKVOTE VED FØDSEL HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - DEKNING AV SAKSKOSTNADER Advokat Didrik Ferkingstad GTH 16/02459-028 2017/03/13
I SEN SERVERINGSBEVILLING ZEWKI PIZZA AS - UTTALELSE SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING EVI1 17/00549-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I HSE PERSONALMAPPE - AVSLUTTET BEHANDLING AV SØKNAD HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SKU ELEVMAPPE - ANMODNING OM NY SAKKYNDIG VURDERING - VÅREN 2017 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - DRIFTSBYGNING - 16/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jens Inge Ve KMY 15/02918-011 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM OVERFØRING RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SKU PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK 63/194 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE. TILBYGG TIL BOLIG - 63/194 - VEDRØRENDE SØKNAD OM FERDIGATTEST Risolve AS KMY 16/01369-007 2017/03/13
U TEK 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - DEKNING AV SAKSKOSTNADER Advokat Didrik Ferkingstad GTH 16/02267-021 2017/03/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - AVSLUTNING AV SAK CEM01 16/04537-109 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK 5/68 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2609 - 5/68 - AVSLUTTING AV SAK Hallstein Vea JHE 16/03299-007 2017/03/13
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - FORESPØRSEL OM UTLEVERING AV DOKUMENTER KHW 12/04604-157 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER Kolneskoret ANKO 17/00010-241 2017/03/13
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Åkrehamn videregående skole OFL 17/00002-021 2017/03/13
U TEK 59/259 - NORDRE KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 59/259 - RETTING AV MANGLER - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING Kartverket - Tinglysing HAS 17/00773-004 2017/03/13
I SKU SKUDEHALLEN - SØKNAD OM TRENINGSTID I SKUDEHALLEN 2017/18 Skudenes drill OFL 12/01376-182 2017/03/13
I TEK 5/92 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4446 - PARSELL 2 - 5/92 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen HAS 16/04661-002 2017/03/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 102/58 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Reidar Bjelland for H J Rasmussen AS GEL 17/00012-129 2017/03/13
U SEN COOP PRIX AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - GODKJENNING AV NY STYRER FOR SALGSBEVILLING AV ALKOHOL - COOP PRIX AVALDSNES COOP PRIX AVALDSNES Norsk Butikkdrift AS EVI1 12/01560-040 2017/03/13
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - KORRESPONDANSE - GJELDER INNSYN OG SLADDING Maske AS TRS 16/04015-038 2017/03/13
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 12/01262-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 3.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 02.03.17 - T.O.M 28.02.18 Julie Elise Jakobsen Fjell JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG POLITISK UTVALG - SAKER SOM GJELDER DETTE - PROTOKOLL FRA MØTET 09.03.17- KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 12/00652-177 2017/03/13
I TEK 99/56 - VORRÅVEGEN, VORÅ, TILBYGG BOLIG - 99/56 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE I. K. Gabrielsen KIS 16/04435-005 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.02.17 - 13.02.18 Jorunn Samuelsen Mæland JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - ITALIENSK AFTEN 04.03.17 Sevtun SA EVI1 16/05163-037 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - T.O.M 31.01.18 Siri Meland Lund JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I HSE PERSONALMAPPE - AVTALE OM SENIORTILTAK - NY ORDNING 2015 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - OMGJØRING TIL FAST STILLING KHO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04355-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK 5/353 - MOLDBAKKANE, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/353 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I. K. Gabrielsen KMY 16/04276-012 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - INNVILGELSE AV PERMISJON MED LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK 88/56 - SØNDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 88/56 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy kommune v/Knut Sunnanå HAS 17/01019-004 2017/03/13
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 86/77 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - PELAGIA AS Technogarden Engineering SKM 17/00008-033 2017/03/13
I SEN ELEVSAK - BERAMMING AV PLANLEGGINGSMØTE SOM FJERNMØTE KSE Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - MAKSDATO SYKEPENGER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK FRILUFTSOMRÅDER - GJELDER SANDHOLMEN BADE- OG REKREASJONSOMRÅDE Egil Falnes PCH01 12/01121-029 2017/03/13
U TEK 148/4 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/5152 - 148/4 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING STATENS VEGVESEN REGION VEST JHE 17/00724-001 2017/03/13
I TEK AUTORISASJON - PLANTEVERN 2012-2016 - GJELDER AUTORISASJONSBEVIS PLANTEVERN Jon Egil Frette HHU 12/00916-084 2017/03/13
I SEN PERSONALMAPPE - VEDRØRENDE TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK 83/164 - UTBYGGINGSPLANER KMX - 83/164 - HØYDEPROFILER PÅ EKSISTERENDE OG NY TRASE Karmøy Motocrossklubb KIS 17/01099-001 2017/03/13
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - ENDRINGER I REFERAT FORHÅNDSKONFERANSE Aas-Jakobsen v/Ida Næss Høvik IGR 17/00691-005 2017/03/13
U SKU KRETSORDNING - SVAR SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00256-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 07.02.17 - T.O.M 30.06.17 Laila Storm RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - SVAR - BER OM MER DETALJERT OVERSIKT OVER TILDELING Maske AS TRS 16/04015-039 2017/03/13
I TEK 142/98 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 142/98 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Gudmund Storesund LKS 17/01100-001 26 Off.l.26 2017/03/13
I TEK KRAV OM REFUSJON - DØLEVEGEN, KOLNES - GULATING LAGMANNSRETT SAK 17-010425ASD-GULA/AVD1 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BTH04 16/01083-007 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - FORELDREPERMISJON - ENDRING AV TIDSROM SMA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SEN 90/82 , 90/133 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER IDA MARIE S. NORDBERG - MELDING 90/82,133. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING IDA MARIE S. NORDBERG Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01012-002 2017/03/13
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING CEM01 16/04537-110 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04139-005 2017/03/13
I SKU PERSONALMAPPE - KARAKTERUTSKRIFTER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Karianne Stonghaugen Tjøsvoll RLE 16/03144-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK 15/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE MARKUS SANDHÅLAND - 15/103 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE MARKUS SANDHÅLAND Jostein Myge AS MHV 17/01102-001 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 04.01.17 T.O.M 31.07.17 Gro Anita Ølfarnes Lillevik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 30.06.17 Mario Sætre RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK 108/12 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - SISSEL TOLLAKSEN - 108/12 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - SISSEL TOLLAKSEN Inge Vaaga AS ALS06 16/04639-003 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.12.16 T.O.M 31.07.18 Helga Elise Lie RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 MFL. NORHEIM - REVIDERT REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Aas-Jakobsen v/Ida Næss Høvik IGR 17/00691-006 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 6 F.O.M 09.12.16 T.O.M 31.07.17 Rebekka Larsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK 22/16, 92 - KONSESJON - SØKER: INGAR LANGÅKER OG HELENE DJUVE FERKINGSTAD - OVERDRAGER: TOM-OLE DANIELSEN - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM ETTER KONSESJONSLOVEN AV 28.11.03 NR. 98 Helene Djuve Ferkingstad BJP01 17/01103-001 26 Off.l.26 2017/03/13
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2019 - SØKNAD OM TRENINGSTID I KARMØYHALLEN 2017/2018 Kopervik vgs. OFL 17/00209-027 2017/03/13
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM ASSISTENT VED BOLIG OG MILJØARBEIDERTJENESTEN Sukanya Sattruphai JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - REFERAT FRA MØTE I NÆRVÆRSUTVALGET MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 114/208 - BESTILLING AV NABOLISTE - FASADEENDRING Bjørn Tollef Hovda for Signatur Bygg & Eiendom AS GEL 17/00012-130 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - KONTRAKT OM RÅDGIVNINGSOPPDRAG - SYKKELVEG OG VA-ANLEGG NORHEIM-VORMEDAL Cowi AS ELO 13/01432-012 2017/03/13
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - KONTRAKT OM RÅDGIVNINGSOPPDRAG - SKOGVEGEN, FORPROSJEKT VANN OG AVLØP Multiconsult ASA JTH 16/04912-002 2017/03/13
I TEK 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA, NYBYGG GARASJE - 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA, NYBYGG GARASJE John Stian Johannessen EDH 17/01104-001 2017/03/13
I HSE PERSONALMAPPE - SPØRSMÅL OM ANSIENNITET AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING, SEVLAND SKOLE Sevland skole AKP 16/04945-009 2017/03/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 69/61 - BESTILLING AV NABOLISTE Bjørn Arne Hveding for Garvik Prosjekt AS GEL 17/00012-131 2017/03/13
U TEK 112/211 - SKRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4908 - PARSELL 1 - 112/211 - VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING RINGDAL KARI ANNE B JHE 17/00728-001 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 05.12.16 T.O.M 30.06.17 Georg Kaldheim Grønningen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 T.O.M 31.12.17 Astrid Karin Danielsen Øverland ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - FRA 1. SEPTEMBER 2015 - SØKNAD OM EKSTRARESSURSER Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 15/03332-217 2017/03/13
I SKU DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAV Læringsverkstedet barnehage avd. Åkrasanden RHO 12/00108-203 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.12.16 T.O.M 31.07.17 Johannes Støle RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I TEK 5/60 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR YTRELAND - 5/60 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR YTRELAND Vedavågen Rør AS MHV 17/01106-001 2017/03/13
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - UT SKOLEÅRET 2016/17 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE - STILLINGSØKNING GRUNNET KRAV AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 08.12.16 T.O.M 08.12.17 Aslaug Langåker RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 28.02.17 T.O.M 31.12.17 Ana Carolina Souto Dos Santos Diz RLE 17/00919-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SKU HØRINGER - 2016-2017 - HØRING OM GENERELL DEL AV LÆRERPLANVERKET Kunnskapsdepartementet GAU02 16/00007-141 2017/03/13
I SEN EKSPORTLØSNING FOR OLJE OG GASS FRA JOHAN SVERDRUP-FELTET - TILLATELSE TIL SJØBUNNSARBEID OG INSTALLASJON AV OLJERØR TIL MONGSTAD, GASSRØR TIL VEST AV KARMØY OG STRØMKABEL TIL HAUGENESET VED KÅRSTØ FRA TERRITORIALGRENSEN IFB. JOHAN SVEDRUP (KOPIMOTTAKER) Kystverket JST 14/03484-006 2017/03/13
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP - BARNEHAGEÅRET 2017/18 RHO SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI 16/04171-004 Fo6 Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 6 2017/03/13
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 Pedagogisk psykologisk tjenestekontor SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 05.12.16 T.O.M 14.07.17 Marita Markhus Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 20.02.17 T.O.M 30.06.17 Monica Skjæveland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.12.16 T.O.M 30.06.17 Oddvar Jensen Clarke RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 23.11.16 T.O.M 25.06.17 Nina Helle RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/13
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - SVAR - BER OM INNSYN I ALL KORRESPONDANSE MELLOM OPPDRAGSGIVER OG DE ANDRE TILBYDERNE Maske AS TRS 16/04015-040 2017/03/13
U TEK 102/230 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOMSUTVIKLING BYGGESAK: 17/299 - 102/230 - UTSTIKKING AV BYGG Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg JHE 17/00307-004 2017/03/13
U TEK 102/230 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERHALL MED KONTOR - 102/230 - RAPPORT UTSETTING AV BYGG HAUGESUND TOMTEUTVIKLING - GLENN KOLBERG JHE 17/00299-010 2017/03/13