Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-142 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-143 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-180 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-181 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-184 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-247 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-137 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-138 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-139 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-140 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-203 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-108 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-109 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-135 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-136 25 Offl §25 2017/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - INTERVJU JBR04 17/00058-012 25 Offl §25 2017/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - INTERVJU JBR04 17/00058-013 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-121 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-122 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-135 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-136 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-190 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-132 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-133 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-183 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-242 25 Offl §25 2017/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - TILBUD MSTA 17/00415-026 25 Offl §25 2017/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 80% FAST - ARBEIDSAVTALE MSTA 17/00415-027 25 Offl §25 2017/03/11
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-162 25 Offl §25 2017/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - TILBUD MSTA 17/00416-012 25 Offl §25 2017/03/11
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 100% FØDSELSVIKARIAT - ARBEIDSAVTALE MSTA 17/00416-013 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-005 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD JBR04 17/00753-007 25 Offl §25 2017/03/11
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER FAST PÅ NATT - 60,8% - SØKNAD AGB 17/01074-002 25 Offl §25 2017/03/11