Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.02.17 - T.O.M 30.06.17 Mario Sætre RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 07.02.17 - T.O.M 30.06.17 Laila Storm RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEPLASS VED KOPERVIK SKOLE EEH 15/02666-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - RAMMETILLATELSE - 86/234 OG 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL Procon AS IGR 17/00260-010 2017/03/10
U TEK 88/48 - KONG AUGVALDS VEG, AVALDSNES - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER § 20-4 - 86/48 - TILLATELSE Avaldsnes Barnehage EDH 17/00953-002 2017/03/10
U TEK 15/2460 - HØYVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (20-4) - 15/2311 - HØYVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG Karmøy Byggteknikk AS IGR 17/00924-003 2017/03/10
U TEK 22/13 - FERKINGSTAD - FORHÅNDSKONFERANSE - 22/13 - FERKINGSTAD - FORHÅNDSKONFERANSE Kjøkken & Bolig Design AS JHE05 17/00816-002 2017/03/10
U TEK 64/427 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 64/427 - KAPELLVEGEN, STANGALAND, TILBYGG BOLIG I K Gabrielsen IGR 17/00083-004 2017/03/10
U TEK 15/749 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG - RAMMETILLATELSE - 15/749 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA, TILBYGG BOLIG I K Gabrielsen KHM 17/00832-004 2017/03/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.07.17 Henrik Vikan Eidsvåg RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 15.02.17 T.O.M 15.02.18 Stina Gugarden Sollid RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 20/119 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED NORDRE LIKNESVEG. Dag Kåre Larsen BFH 17/00007-027 2017/03/10
U TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS SPAREBANKEN VEST - GJELDER ØKLANDHUS AS, DETS KONKURSBO - FERDIGSTILLELSE AV BJØRKEVEGEN Advokatfirmaet Responsa AS MBE03 16/04236-006 2017/03/10
U TEK GRAVESØKNAD - VEKTERHAGEN 1 - SVAR - GRAVESØKNAD - VEKTERHAGEN 1 Khv AS KSU01 17/01067-002 2017/03/10
U TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - MAILKORRESPONDANSE Ivar Eriksen MBE03 16/04810-011 2017/03/10
I TEK 17/129 - SANDVOLLVEGEN, ÅDLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 17/129 - KONTROLLSKJEMA HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 15/01041-009 2017/03/10
I TEK 88/30 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK 16/4121, RØRLEGGERMELDING: 16/4737 - 88/30 - HELGANESVEGEN, SØNDRE VELDE - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK 16/4121, RØRLEGGERMELDING: 16/4737 Storesund Rør AS OHA 17/01080-001 2017/03/10
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - SVAR - SPØRSMÅL SOM GJELDER TILDELING AV KONTRAKT RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 Kjosavik AS TRS 16/04015-033 2017/03/10
U SKU BARNEHAGE - PÅMELDINGER/ENDRINGER/OPPSIGELSER - BEKREFTELSE PÅ BARNEHAGEPLASS GKH01 15/00515-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-141 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-243 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-244 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-245 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-246 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-124 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-125 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-138 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-202 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-107 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-287 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-130 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-131 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 65,73% FAST NATT - AVSLAG JBR04 17/00061-016 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-131 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-132 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-133 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-134 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-135 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-136 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-137 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-138 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-139 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-140 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-141 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-142 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-143 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-144 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-145 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-146 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-147 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-148 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-149 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-150 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-151 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-152 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-153 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-154 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-155 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-156 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-157 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - BEKREFTELSE MSTA 16/05122-158 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-154 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-204 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-205 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-206 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-207 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-208 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-209 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-210 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-211 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-212 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-213 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-214 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-215 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-216 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-217 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-218 25 Offl §25 2017/03/10
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-219 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-220 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-240 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-241 25 Offl §25 2017/03/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-161 25 Offl §25 2017/03/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - INTERVJU HASB 17/00426-062 25 Offl §25 2017/03/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - INTERVJU HASB 17/00426-063 25 Offl §25 2017/03/10
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTINGENIØR VANN OG AVLØP - INTERVJU HASB 17/00426-064 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-002 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-003 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK ADMINISTRASJONSKONSULENT 70% FAST - SØKNAD JBR04 17/01072-004 25 Offl §25 2017/03/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD JBR04 17/00753-006 25 Offl §25 2017/03/10
I TEK 3/667 - KOMMUNALE AVGIFTER - 3/667 - SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER Tor Reidar Gangsøy ALS06 17/01081-001 2017/03/10
I TEK 64/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FINN OLA RØE - 64/109 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FINN OLA RØE Hs Entreprenør & Eiendom AS MHV 17/01082-001 2017/03/10
I TEK 64/625 - KALVATREVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/625 - BEKREFTELSER VEDR, STRØM, STIKKLEDNINGER OG HEFTELSER Hans J Rasmussen AS IGR 16/04400-009 2017/03/10
I TEK 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - NYBYGG SJØHUS, LAGER OG KAI - PROSJEKT 1 - 1/14 - KLAGE PÅ VEDTAK Advokat Didrik Ferkingstad GTH 15/01097-028 2017/03/10
I SEN CAFE NELLY SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - GJELDER SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - OVERSENDER TEGNINGER CAFE NELLY Advokat Knut Magnus Haavik EVI1 17/01079-001 2017/03/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 15.12.16 T.O.M 15.12.17 Maria Elisabeth Brudvik Lund JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.12.16 T.O.M 09.12.17 Thea Christine Vikse Nes JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 38/18 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK THORSHAUG, KJELL M Kjell Magne Thorshaug GEL 17/00012-126 2017/03/10
I TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS SPAREBANKEN VEST - GJELDER BJØRKEVEGEN KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS Leiv Kristian Økland STNY 16/04236-008 2017/03/10
I TEK SALG AV KOMMUNALE HAVNEEIENDOMMER - 57/614, 57/29 - GJELDER KRAV OM RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN Advokat Trond Jarle Bachmann MBE03 15/03736-009 2017/03/10
U TEK 57/260 OG 57/355 - RETTING I MATRIKKELKART - SKYLDDELINGSBESKRIVELSEN - 57/260 OG 57/355 - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD SAK 17/684 Jostein Knutsvik XXI 17/00684-003 2017/03/10
I SEN MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 - UTTALELSE I FORBINDELSE MED VARSEL OM MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK Heidi Fuglesten Vikse JST 17/00628-003 2017/03/10
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 5/60 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGSAK YTRELAND, GEIR Geir Ytreland GEL 17/00012-127 2017/03/10
U TEK BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY - BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY PARKERINGSANLEGG HOVEDGT. KOPERVIK Sør-Vest Karmøy Lensmannsdistrikt KSU01 16/04727-004 2017/03/10
U TEK STARTLÅN - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ AVSLAG OM STARTLÅN RBE08 17/00530-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U TEK 3/667 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 3/667 - SØKNAD OM REDUKSJON I KOMMUNALE AVGIFTER Tor Reidar Gangsøy ALS06 17/01081-002 2017/03/10
U TEK 4/25 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD; 16/4020 - 4/140 OG 4/488 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING STD; 16/4020 Reidun Torbjørnsen ALA04 16/04836-027 2017/03/10
I SKU FORDELING AV TIDER I SVØMMEHALLER 2017 - SØKNAD OM LEIE AV KARMØYHALLEN BASSENG 2017/2018 Eide skole OFL 17/00002-020 2017/03/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 4 TILKALLINGSAVTALE F.O.M 16.01.17 T.O.M 16.01.18 Bjørn-Erik Nordås RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U TEK BYGNES HAGEBY - KONTROLL AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 102/89 - PRESISERING ANG. TV-UNDERSØKELSEN Hjørdis Gurine Vea AVS01 16/03513-023 2017/03/10
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.01.17 T.O.M 31.07.17 Amalie Wegner Bjørntvedt RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - BEVEGELSESHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR BEVEGELSESHEMMEDE NJO 17/01083-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - BYGGEMØTEREFERAT NR 5 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Vassbakk & Stol AS HDO 15/04311-031 2017/03/10
I TEK 15/2428 - ØYAVEGEN, ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 15/2428 - AVKLARING VEDR. PARKERINGSPLASS OG STATUS I SAKEN I K Gabrielsen KHM 17/00589-007 2017/03/10
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00482-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK 17/129 - SANDVOLLVEGEN, ÅDLAND - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 17/129 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JKV 15/01041-010 2017/03/10
I TEK 58/13 OG 58/15 - STØLEBUKTVEGEN, KOPERVIK. FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE - 58/13 OG 58/15 - ENDRING AV SØKNAD OM FORLENGELSE AV FLYTEBRYGGE I K Gabrielsen KIS 17/00105-003 2017/03/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGAVTALE F.O.M 08.02.17 T.O.M 17.08.17 Halvor Hansen Høvring RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK 114/139 - SKREVEGEN, SKRE - NYBYGG GARASJE - 114/139 - (KOPIMOTTAKER) TILBAKEMELDING - NABOVARSEL - GARASJE Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted OHA 17/01093-001 2017/03/10
U TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - NORHEIM - REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS IGR 17/01063-002 2017/03/10
U SKU ELEVMAPPE - SØKNAD OM UTGIFTSDEKNING OG HENSTILLING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FRIVILLIG AVTALETREKK LEI 16/04537-108 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I SKU PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 1. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 24.02.17 T.O.M 31.07.17 Karen Serine Vågenes Liknes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 17/00504-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK 41/5 - RISDALVEGEN, ØVRE RISDAL - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 41/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST UTSLIPP Karsten Bjelland AS JHE05 16/02986-005 2017/03/10
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET 2. TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 01.02.18 Somkhit Inphama BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - PERMISJONSSØKNAD JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2017 - ANALYSERESULTATER - BEHANDLET DRIKKEVANN - ARAREIR HØYDEBASSENG - TATT DEN 13.02.2017 Slab AS BAN01 17/00056-017 2017/03/10
U HSE PERSONALMAPPE - KOORIGERING AV PERMISJON ETTER MAKSDATO - NY DATO AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK 43/594 - ØYGARDSHAUGEN, HØYNES, NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 43/594 - BESTILING AV UTSTIKKING Mh Byggtjenester AS JHE 16/04896-006 2017/03/10
I TEK UTSLIPPSTILLATELSE - NORSCRAP KARMØY AS - RAPPORT FRA UVARSLET INSPEKSJON 22.02.2017 - NORSCRAP KARMØY AS (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland MKR02 12/05297-014 2017/03/10
I TEK 57/386 - SKUDENESHAVN - NYBYGG - 57/386 - (KOPIMOTTAKER) GODKJENNING AV AVKJØRSEL Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted JHE05 15/00350-002 2017/03/10
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - OVERSENDER REVIDERT TILBUD - NORRØNA STORKJØKKEN HAUGESUND Norrøna Storkjøkken Haugesund AS JHK 14/01402-203 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/03/10
U TEK 15/2436 - 15/2437 - 15/2438 - ODDABAKKEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS, TOMT 5, 6 OG 7 - 15/2436 - 15/2437 - 15/2438 - ODDABAKKEN TOMT 5 - 7 MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE. Karmøy brann og redningsvesen KMY 15/00053-009 2017/03/10
U TEK KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE - AVKLARINGSMØTE ANG. PLANER OG OPPSTART KLOAKKUTSLIPP VED TORVVIKA I KARMØY KOMMUNE Ingvar Karlsen EJD 16/02603-003 2017/03/10
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00666-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2012-2018 - SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSETTING AV SKILT NR. 729 - GATE-/VEGNAVNSKILT 354 - 356 OG 358 - FV. 511 AUSTRE KARMØYVEG Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted KSU01 12/01271-272 2017/03/10
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - BER OM MER DETALJERT OVERSIKT OVER TILDELING Maske AS TRS 16/04015-034 2017/03/10
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 1 - 123/161 MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/4416 - PARSELL 1 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 16/04842-003 2017/03/10
U SEN PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - SE DOK 17/895-6 Jakob Magne Madsen JST 17/00895-005 2017/03/10
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - BER OM INNSYN I ALL KORRESPONDANSE MELLOM OPPDRAGSGIVER OG DE ANDRE TILBYDERNE Maske AS TRS 16/04015-035 2017/03/10
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - KORRESPONDANSE - GJELDER KRAV OM INNSYN Maske AS TRS 16/04015-036 2017/03/10
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 2 - 123/162 MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/4416 - PARSELL 2 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 16/04843-002 2017/03/10
U TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - AVTALE OM GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE Svein Bertram Torbjørnsen MBE03 16/04490-021 2017/03/10
U SEN 4/56 - AUSTRE VEAVEG, MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/3099 - MELDING 4/53,487. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/3099 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/03567-022 2017/03/10
U SEN 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 3 - 123/163 MELDING/DELING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD: 16/4416 - PARSELL 3 Statens Kartverk Tinglysingen TVI 16/04844-002 2017/03/10
U TEK NY KLOAKK PÅ SKEIE - SVAR - 83/32 VEDRØRENDE TILKOBLING PÅ NY KLOAKK PÅ SKEIE Elin Johanne Hetland AVS01 14/01176-077 2017/03/10
U HSE PERSONALMAPPE - KOORIGERING AV -ENDRING AV LØNN FOR TILLEGG AV VIDEREUTDANNING DATERT 09.03.2017 AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK 131/2 - TORVASTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/2145, 2200,2201 - 131/2 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM Kenneth Magnus Storesund HHU 16/03976-012 26 Off.l.26 2017/03/10
I TEK 84/5 - BYGDEUTVIKLINGSMIDLER BYGGING AV NYTT MELKEFJØS - SØKNAD - BYGGING AV NYTT MELKEFJØS Mats Einar Skeie BJP01 17/01089-001 2017/03/10
I TEK 41/5 - RISDALVEGEN, ØVRE RISDAL - NYBYGG ENEBOLIG - 41/5 - SØKNAD OM FERDIGATTEST ÄLVSBYHUS NORGE AS JHE05 16/02166-010 2017/03/10
U SEN PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Jakob Magne Madsen JST 17/00895-006 2017/03/10
I HSE INNLEIE AV MEDISINSK PERSONELL - TILBUD PÅ INNLEIE AV SYKEHJEMSLEGE TIL KARMØY KOMMUNE FRA 23.02.17 - 03.03.17 AIS 17/01088-001 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2017/03/10
I HSE INNLEIE AV MEDISINSK PERSONELL - AVTALE OM INNLEIE AV SYKEHJEMSLEGE Kletor AS AIS 17/01088-002 2017/03/10
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - OVERSENDER VERDITAKST BOLIG, HAUGEBERGSVEGEN 23 Eskild Kvala AS SMO02 16/04810-013 2017/03/10
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JMH02 05/02238-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - OVERSENDER VERDITAKST BOLIG, HAUGEBERGSVEGEN 17 Eskild Kvala AS SMO02 16/04810-014 2017/03/10
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - OVERSENDER VERDITAKST BOLIG, HAUGEBERGSVEGEN 19 Eskild Kvala AS SMO02 16/04810-015 2017/03/10
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - OVERSENDER VERDITAKST BOLIG, HAUGEBERGSVEGEN 27 Eskild Kvala AS SMO02 16/04810-016 2017/03/10
U SEN 4/79 , 4/237 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ÅSA SUND V/ADVOKAT DIDRIK FERKINGSTAD - MELDING 4/79,237. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING ÅSA SUND V/ADVOKAT DIDRIK FERKINGSTAD Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/01013-005 2017/03/10
I TEK BOLIGBRANN I ØYGARDSHAUGEN 16-18 SKADENR PRO-308081 - GJELDER BOLIGBRANN I ØYGARDSHAUGEN 16-18 SKADENR PRO-308081 Protector Forsikring ASA MEM01 17/01090-001 2017/03/10
I TEK SALG AV KOMMUNALE HAVNEEIENDOMMER - GJELDER KAIGATA 115, SKUDENESHAVN - FORSLAG TIL AVTALE Karmsund Havn IKS MBE03 15/03736-010 2017/03/10
I HSE PERSONALMAPPE - VIKARIAT VED NORHEIM BBH AIS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL UTBEDRING AV BOLIG RBE08 17/00617-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT STILLING SOM SYKEPLEIER VED ÅKRA BBH Victoria Sola Milicevic AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I SEN PERSONALMAPPE - TILSAGN OM TILSKUDD TIL FOREBYGGINGS-OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD IA VIRKSOMHETER OG BHT-HONORAR GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING AV LØNN MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U TEK BOLIGBRANN I ØYGARDSHAUGEN 16-18 SKADENR PRO-308081 - SVAR - GJELDER BOLIGBRANN I ØYGARDSHAUGEN 16-18 SKADENR PRO-308081 Protector Forsikring ASA MEM01 17/01090-002 2017/03/10
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/00741-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U TEK PERSONALMAPPE - TILBUD OM FAST STILLING SOM ARBEIDER VED EIENDOMSAVDELINGEN BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U TEK PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
U HSE PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE VED MOTTAK AV STILLING JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/10
I TEK TILSYN I KOMMUNEN - MELDING OM TILSYN 15.03.17 Arbeidstilsynet HDO 12/00140-197 2017/03/10
U TEK GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON - KARMØY KOMMUNE - 2/189, 59/107, 66/24, 66/31, 66/54, 66/157,362, 66/193/,225, 66/319, 66/331,210, 66/344, 66/366, 66/532,651, 71/3, 72/73, 142/4, 142/10, 142/86 - SVAR - MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON - KARMØY KOMMUNE - 2/189, 59/107, 66/24, 66/31, 66/54, 66/157,362, 66/193/,225, 66/319, 66/331,210, 66/344, 66/366, 66/532,651, 71/3, 72/73, 142/4, 142/10, 142/86 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/01068-002 2017/03/10
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - SVAR - BEGJÆRER INNSYN - GJELDER VALG AV LEVERANDØR Premiere Produkter AS TRS 16/04015-037 2017/03/10
U TEK 90/6 OG 90/127 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/405 - 90/6 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING Adv. Didrik Ferkingstad ALA04 17/00882-002 2017/03/10