Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 20/119 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK (ETTRINN) - 20/84 - NORDRE LIKNESVEG, NEDRE LIKNES - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Haugesund AS IGR 16/03907-011 2017/03/09
U TEK 148/608 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT - SVAR - 148/608 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT John Petter Levang BSO02 16/04471-002 2017/03/09
U TEK 20/119 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LARSEN BYGGESAK 16/3907 - 20/119 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: LARSEN BYGGESAK 16/3907 S O Lund AS MHV 17/00821-002 2017/03/09
U SKU SKOLEORDNING - SVAR - SØKNAD OM EKSTRA ÅR I GRUNNSKOLEN BNO 16/04425-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U TEK SÆRSKILT BRANNOBJEKT - KARMØYTUNNELEN (T-FORBINDELSEN) - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - KARMØYTUNNELEN (T-FORBINDELSEN) Bjørn Arild Fossåen JHN 13/03086-011 2017/03/09
U TEK SÆRSKILT BRANNOBJEKT - HUSAFJELLTUNNELEN (T-FORBINDELSEN) - BRANNFOREBYGGENDE TILSYN - HUSAFJELLTUNNELEN (T-FORBINDELSEN) Bjørn Arild Fossåen JHN 13/03085-010 2017/03/09
I TEK 102/230 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES - NYBYGG LAGERHALL MED KONTOR - 102/230 - BESTILLING AV UTSTIKKING TAN EIENDOMSUTVIKLING AS JHE 17/00299-009 2017/03/09
U TEK 5/593 - SLETTEN, VEA - NYBYGG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/593 - TILLATELSE Geir Ytreland EDH 17/00943-002 2017/03/09
I TEK 56/2 - GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING TILTAKSHAVER: ELIN SNØRTELAND SØRENSEN OG KJELL TORE AARESTAD - 56/2 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Elin Snørteland Sørensen HHU 17/01001-001 26 Off.l.26 2017/03/09
U TEK 148/306 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER - TILLATELSE TIL ENDRING - 148/306, 148/657 OG 148/834 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBYGG KJØPESENTER Hille Melbye Arkitekter AS IGR 14/03545-019 2017/03/09
U TEK 54/41/0/0/1 - FRITAK FOR FEIEAVGIFT SIMONSEN, SELMER B - SVAR - 54/41/0/0/1 - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT SIMONSEN, SELMER B Selmer Baldewin Simonsen BSO02 17/00978-002 2017/03/09
U TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1025 - 118/16 - DELEGESJONSVEDTAK OMGJØRING - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Einar Bernt Vaage HHU 16/04248-009 2017/03/09
I TEK 133/88 - FEØY - TILBYGG FRITIDSBOLIG - BOD - 33/88 - MOTTATT MANGLER, GJENPART AV NABOVARSEL OG TEGNING Reidar Pedersen EDH 17/00848-003 2017/03/09
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - VEDR. INNSYN I TILBUDTE PRODUKT OG PRODUKTSAMMENSETNINGER Maske AS TRS 16/04015-028 2017/03/09
U TEK 2/61 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OLAV ANDRE HANSEN - 2/61 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OLAV ANDRE HANSEN Storesund Rør AS ALS06 17/01044-002 2017/03/09
U TEK 2/308 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KNUT HÅKON EINARSEN - 2/308 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KNUT HÅKON EINARSEN Storesund Rør AS ALS06 17/01045-002 2017/03/09
U TEK 118/16 - MYKLABUST - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1025 - 118/16 - DELEGERT VEDTAK PBL OMGJØRING - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Einar Bernt Vaage HHU 16/04248-010 2017/03/09
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - NATTCUP, FREDAG 24. MARS 2017 Åkra Idrettslag AKP 12/00077-140 2017/03/09
I TEK 148/981 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - 148/981 - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: KRUSE SMITH Comfort Karmøy AS MHV 17/01062-001 2017/03/09
I TEK 148/834 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OASEN STORSENTER AS PLUGGING/RIVING - 148/834 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OASEN STORSENTER AS Comfort Karmøy AS MHV 17/01060-001 2017/03/09
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - ALKOHOLOMSETNING 2016 - COOP SØRVEST Coop Sørvest SA EVI1 17/00011-005 2017/03/09
U TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - SVAR - 148/947 - KOMMENTARER OG SPØRSMÅL VEDR. MOTTATT REFERAT Aas-Jakobsen v/Ida Næss Høvik IGR 17/00691-004 2017/03/09
I TEK 4/79 , 4/237 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ÅSA SUND V/ADVOKAT DIDRIK FERKINGSTAD - OVERSENDER ETTERSPURT SITUASJONSKART 4/79 , 4/237 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Advokat Didrik Ferkingstad ALA04 17/01013-004 2017/03/09
I TEK 13/438 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 3 - 13/438 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OG MELDING OM MONTERT ILSTED Hans J Rasmussen AS IGR 16/01266-018 2017/03/09
I TEK 148/1038 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - TREVAREHANDEL - 148/947 - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Petter J. Rasmussen AS IGR 17/01063-001 2017/03/09
I TEK TAKSERING VERK OG BRUK 2017-2018 - GJELDER TAKSERING AV EIENDOM 86/213 - UTSATT FRIST Caiano Eiendom AS MSA 17/01026-006 2017/03/09
I TEK 13/5 - KOMMUNALE AVGIFTER - 13/5 - SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE AVGIFTER Torgeir Grindhaug ALS06 17/01066-001 2017/03/09
I TEK ERSTATNINGSSAK - ERSTATNING ETTER ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER REG.PLAN 2085 Karmøyadvokatene DA SMO02 17/01054-001 2017/03/09
I TEK 13/5 - KOMMUNALE AVGIFTER - 13/5 - BER OM PLOMBERING AV VANNET Torgeir Grindhaug ALS06 17/01066-002 2017/03/09
I TEK 96/50 - MELANDBAKKEN, HÅVIK - RIVING PUMPESTASJON - 96/50 - MELANDBAKKEN, HÅVIK - RIVING PUMPESTASJON Karmøy Kommune Var Kloakk KIS 17/01071-001 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - BEKREFTELSE AGB 16/04704-013 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - BEKREFTELSE AGB 16/04704-014 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - BEKREFTELSE AGB 16/04704-015 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - BEKREFTELSE AGB 16/04704-016 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - BEKREFTELSE AGB 16/04704-017 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - BEKREFTELSE AGB 16/04704-018 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER PÅ NATT -FAST 59,15% - BEKREFTELSE AGB 16/04704-019 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - SØKNAD JBR04 16/05071-140 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-177 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-178 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-179 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-181 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-182 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-183 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-240 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-241 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-242 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, ÅKRA - SØKNAD JBR04 16/05076-136 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - SØKNAD ARO07 16/05077-123 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-135 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-136 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-137 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - SØKNAD ARO07 16/05079-201 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN MYRDALVN/EIDEVN - SØKNAD ARO07 16/05080-106 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD AGB 16/05082-281 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE AGB 16/05082-282 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-283 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-284 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-285 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-286 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/00058-008 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/00058-009 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/00058-010 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - BEKREFTELSE JBR04 17/00058-011 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-120 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-134 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-189 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-128 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-129 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-182 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-171 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BYGNESTUNET KOPERVIK - SØKNAD AGB 16/05100-172 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-164 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-165 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-153 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-154 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-130 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-199 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-200 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ARO07 16/05186-201 25 Offl §25 2017/03/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05186-202 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-203 25 Offl §25 2017/03/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-239 25 Offl §25 2017/03/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-157 25 Offl §25 2017/03/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-158 25 Offl §25 2017/03/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-159 25 Offl §25 2017/03/09
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-160 25 Offl §25 2017/03/09
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-013 25 Offl §25 2017/03/09
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2017 - ALKOHOLOMSETNING 2016 - REMA 1000 Rema Franchise Norge AS EVI1 17/00011-006 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 13.03.17 T.O.M 31.01.18 Hanne Kristine Mannes ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.05.17 Aina Fredriksen Ånensen ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - 148/306, 148/657 - VEDRØRENDE VEG OG VEGTRAFIKK AUSTBØVEIEN PÅ NORHEIM Rolf Borgø Saltvedt KSU01 17/00247-017 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.12.17 Marta Regine Skår ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 47/25 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ole Brede Melhus GEL 17/00012-124 2017/03/09
I TEK STARTLÅN - OVERSENDER INNESTÅELSESERKLÆRING Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS RBE08 17/00252-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK 58/245 - KOPERVIK - BYGNINGSKONTROLL - 58/245 - BEKYMRINGSMELDING OM FALLEFERDIG HUS PÅ SKOLEODDEN I KOPERVIK Kobbernaglen Småbåtforening KMY 17/01058-001 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - OPPSIGELSE RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK 148/59 MFL. - NORHEIM - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP - 148/59 - LENGDEPROFIL AV TOMTENE 1 TIL 4 Cowi AS IGR 17/00820-003 2017/03/09
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 2 - 123/146 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 2 Berge Sag Boligtomter AS MAH 16/04843-001 2017/03/09
I TEK STARTLÅN/TILSKUDD TIL ETABLERING/TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING - UTBETALINGSBREV - BOLIGTILSKUDD TIL TILPASNING Husbanken RBE08 17/00131-006 2017/03/09
I SEN ÅKRAHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - KICK-OFF IDRETTSSKOLEN, SØNDAG 23. APRIL 2017 Åkra Idrettslag AKP 12/00077-141 2017/03/09
I TEK STARTLÅN/TILSKUDD TIL ETABLERING/TILPASNING AV BOLIG FOR VIDERE TILDELING - UTBETALINGSBREV - BOLIGTILSKUDD ETABLERING Husbanken RBE08 17/00131-007 2017/03/09
I TEK 123/146 - SNIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 3 - 123/146 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4416 - PARSELL 3 Berge Sag Boligtomter AS MAH 16/04844-001 2017/03/09
I TEK PERSONALMAPPE - SØKNAD OM ATTFØRINGS -/UFØREPENSJON BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID - AV VELFERDSGRUNNER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSBEKREFTELSE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK 122/17 - TEKNISK PLAN - PROSJEKT SOLDAL RØYKSUND - FINN ESPEN HAAVARDSHOLM - SVAR - GJELDER SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 17/00028-007 2017/03/09
I TEK PERSONALMAPPE - OPPSIGELSE AV STILLING BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK 16/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS HENRIK FORSELL - 16/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS HENRIK FORSELL Solheim Rør AS MHV 17/01024-001 2017/03/09
I HSE PERSONALMAPPE - TAR IMOT MIDLERTIDIG HELGESTILLING SOM OMSORGSARBEIDER VED MYRDALSVEGEN Heidi Sørvåg JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK GRUNNERVERV - STANGELAND BARNESKOLE - 64/211 - AVTALE OM AVSTÅELSE AV GRUNN - STANGELAND BARNESKOLE Terje Grimstvedt MBE03 16/04490-020 2017/03/09
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2017 - 85/258 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Åse Rasmussen GEL 17/00012-125 2017/03/09
I TEK 2/52 - SÆVIK, RIVING AV EKSISTERENDE SJØHUS OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - 2/52 - STIKNINGSDATA OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Rune Sørensen JKV 16/05148-005 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK 16/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN EGIL MIDTSKOG - 16/55 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN EGIL MIDTSKOG Solheim Rør AS MHV 17/01061-001 2017/03/09
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 Else Lill Johnstad AKP 16/04945-007 2017/03/09
U TEK 86/90 - HUSØY, AVALDSNES, OPPFØRING AV NY LAGERHALL - 86/90 - FERDIGATTEST Rubb AS JHE05 16/04442-021 2017/03/09
I TEK STARTLÅN - SIGNERT MOTTAT FRARÅDINGSBREV RBE08 17/00836-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - SVAR - ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING - VÅREN 2007 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN - KICK-OFF IDRETTSSKOLEN, SØNDAG 23. APRIL 2017 Åkra Idrettslag AKP 12/00077-142 2017/03/09
I TEK STARTLÅN - AVTALE OM TILSKUDD TIL REFINANSIERING RBE08 17/00836-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV - LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 17/00836-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Kristine Bjelland JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Randi Østensvik JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 20.02.17 T.O.M 19.02.18 Veronica Lie Midtskog JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - ARBEIDSAVTALE HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2017 Else Lill Johnstad AKP 16/04945-008 2017/03/09
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-022 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-023 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I SKUDENESHAVN Waheed Iftikhar HPE 12/02203-025 2017/03/09
I TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I KOPERVIK Waheed Iftikhar HPE 12/02203-024 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - FORELNGELSE AV VIKARIAT HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL YOUNGSHIP HAUGESUND FOR 2017 Youngship Haugesund KTV 12/00098-227 2017/03/09
I TEK STARTLÅN - RETUR AV TINGLYST PANTEDOKUMENT NUMMER 184391/2017 RBE08 17/00503-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2017 - 20/80 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED NORDRE LIKNESVEG. Dag Kåre Larsen BFH 17/00007-026 2017/03/09
I TEK 142/687 - LITLABJØRGVEGEN, STORASUND. TILBYGG ENEBOLIG - 142/687 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tom Østensvik KMY 11/01047-005 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK 4/25 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD; 16/4020 - 4/488 OG 4/140 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk Tinglysingen ALA04 16/04836-026 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 24.02.17 - 24.02.18 Lina Ferkingstad ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - BER OM INNSYN I TILBUD Norengros AS TRS 16/04015-029 2017/03/09
I TEK 17/91 OG 17/106 - OPPMÅLINGSFORRETING - GRENSEJUSTERING - 17/91 OG 17/106 - AVTALE OM GRENSEJUSTERING Kristen Arnstein Risdal SLA08 17/00770-002 26 Off.l.26 2017/03/09
U TEK GRAVESØKNAD - SKRESTIEN 20-50 - SVAR - ARBEIDSVARSLING I VEG - REVIDERT Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00254-008 2017/03/09
I SEN GRAVESØKNAD - VEKTERHAGEN 1 - GRAVESØKNAD - VEKTERHAGEN 1 Khv AS TOG 17/01067-001 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.12.16 T.O.M 31.01.18 Anne Bredahl ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Line Haaland Tüfenk ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 05.01.17 T.O.M 05.01.18 Åse Brattgjerd ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 31.12.17 Linda Kloster ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT - HÅLANDSHØGDA II - RETUR AV TINGLYST SKJØTE - DOKUMENTNUMMER 179775/2017 - KJENSMO, PHILIP ANDRE OG INGEBJØRG MELHUS KJENSMO Statens Kartverk SKM 17/00121-004 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.02.17 T.O.M 31.01.18 Vanessa Lund ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.03.17 T.O.M 31.01.18 Mats Schønning ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.02.17 T.O.M 31.01.18 Marianne Bådsvik ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - ARBEIDSVARSLINGSPLAN VA-GRØFT, SÆVIKTUN, VEAVÅGEN Vassbakk & Stol KSU01 17/00247-014 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.04.17 T.O.M 01.04.18 Ragnhild Oma ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 F.O.M 01.05.17 Ole Severin Løkken ARO07 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 19.12.16 T.O.M 31.07.17 Espen Baustad Tveit RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET - OVERSENDER REVIDERTE TEGNINGER FOR GODKJENNING - 02-04_REVC TEKNISK PLAN FOR LYNGTUNET Cowi AS BTH04 16/00642-048 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 08.12.16 Ingrid Utvik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK 141/52 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG: TILTAKSHAVER: H. GUNDERSEN BYGGESAK 13/4024 - 141/52 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 13/4024 Geir Tangjerd As Konkursbo ALS06 14/04720-003 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK 107/25 - FOSNAVÅGEN, LINDØY,SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ/ UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 107/25 - MOTTATT MANGLER, KART Håkonsen Bygg AS EDH 17/00471-008 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.11.16 T.O.M 31.07.17 Ragnhild Hauge Svendsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - FORESPØRSEL OM STANS I SAKSPÅGANG ETH01 16/04537-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.01.17 T.O.M 31.12.17 Rikke Røthing Halleland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U TEK 13/5 - KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - 13/5 - FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER Torgeir Grindhaug ALS06 17/01066-003 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 09.01.17 T.O.M 14.08.17 Anne Lene Rasmussen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK PLAN 1018 - DETALJREGULERING FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/300, 694 GODKJENT 19.3.2018 - UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN 1018 FOR LAHAMMARODDEN ØST, GNR. 57, BNR. 300 OG 694 I KARMØY KOMMUNE Rogaland fylkeskommune YSL 15/03639-018 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON - KARMØY KOMMUNE - 2/189, 59/107, 66/24, 66/31, 66/54, 66/157,362, 66/193/,225, 66/319, 66/331,210, 66/344, 66/366, 66/532,651, 71/3, 72/73, 142/4, 142/10, 142/86 - MELDING OM GRUNNERVERV/EKSPROPRIASJON - KARMØY KOMMUNE - 2/189, 59/107, 66/24, 66/31, 66/54, 66/157,362, 66/193/,225, 66/319, 66/331,210, 66/344, 66/366, 66/532,651, 71/3, 72/73, 142/4, 142/10, 142/86 Statens vegvesen - Region vest, Leikanger kontorsted ALA04 17/01068-001 2017/03/09
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 148/347 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ECKARDT G. OG RAGNHILD A. MØLLER Byggefirma Dommersnes & Larsen AS SKM 17/00008-031 2017/03/09
U TEK 68/118 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4574 - 68/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING STD: 16/4574 Svein Svensen SLA08 17/00478-016 2017/03/09
I TEK STENA RECYCLING AS, FILIAL HAUGESUND, BØNESET, KARMØY KOMMUNE - TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN FOR RETURMETALLANLEGG M.V. - VARSEL OM FASTSETTING AV NY FRIST TILKNYTTET TVANGSMULKT FOR ETABLERING AV SKJERMING MOT INNSYN (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland MKR02 13/00315-012 2017/03/09
I TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212,214,196 - - UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR BOLIGERVED FERKINGSTAD HAVN, GNR.22, BNR.212 OG BNR.214 M. FL. I KARMØY Rogaland Rogaland Fylkeskommune YSL 17/00332-005 2017/03/09
U SEN PLAN 291-14 - REGULERINGSPLAN FOR VEA NORD I - ENDRING AV PARSELL - 3/1 - GODKJENT 9.3.2017 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 291-14 - REGULERINGSPLAN FOR VEA NORD I - ENDRING AV PARSELL - GNR. 3/1 Edvart Jakobsen JST 17/01069-001 2017/03/09
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2018 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN VA-GRØFT, SÆVIKTUN, VEAVÅGEN Vassbakk & Stol KSU01 17/00247-015 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET PERSONALMELDING 1 F.O.M 16.01.17 T.O.M 30.07.17 Line Mørk Offerdahl RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - MELDING OM ENDRING - TILBAKE I FAST STILLING MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U TEK 53/54 - ENDRING AV OPPLYSNINGER I MATRIKKELEN - 53/54 - ENDRING AV OPPLYSNINGER I MATRIKKELEN Anne Marie Hansen BFH 17/01064-001 2017/03/09
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/01048-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/02376-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK VEGLYS OG GATELYS - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER 186835/2017 - ERKLÆRING OM RETTIGHET I FAST EIENDOM - 146/249 - RICO CAMPERS EIENDOM AS Statens Kartverk KSU01 12/01112-025 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U TEK 57/234 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/234-VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNINGEN SOLVIG KARL XXI 17/00395-002 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00993-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - KORRIGERING AV EN TIDLIGERE P2K DATERT 21.12.16 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U TEK 68/118 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4574 - 68/118 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4574 Roy Mardal SLA08 17/00478-017 2017/03/09
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00994-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK 144/24 - STORASUNDVEGEN, NORDBØ - FASADEENDRING - UVIDELSE AV VERANDA - 144/24 - STORASUNDVEGEN, NORDBØ - FASADEENDRING - UVIDELSE AV VERANDA Geir Rune Knutsen EDH 17/01070-001 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV OPPDRAG SOM VEILEDER MSTA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U HSE PERSONALMAPPE - ENDRING AV LØNN- TILLEGG FOR VIDEREUTDANNING KR.5000,- (ELDRE OG PALLIASJON) AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SKU ELEVMAPPE - UTGIFTSDEKNING SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - AVSLAG - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 16/01216-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 06.01.17 T.O.M 31.07.17 Caroline Hauge RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - OMGJØRING AV INNSTILLING Maske AS TRS 16/04015-031 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG RAPPORT OM SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS SPAREBANKEN VEST - GJELDER ØKLANDHUS AS - BANKGARANTI NR. 115204 SPAREBANKEN VEST Sparebanken Vest GTH 16/04236-007 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 01.01.17 T.O.M 15.07.17 Morten Knutsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT 2015 - RAMMEAVTALE VA-KONSULENT - INDEKSREGULERING TIMEPRISER Cowi AS ELO 15/02296-023 2017/03/09
I TEK GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA BARNESKOLE - MARKEDSVURDERING, HAUGEBERGSVEGEN 25 - IVAR SUSTAD ERIKSEN Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS SMO02 16/04810-012 2017/03/09
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - TILSKUDD TIL ETABLERING RBE08 16/01918-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2017 - 107/53 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ARNE HÅKONSEN Håkonsen Bygg AS SKM 17/00008-032 2017/03/09
I SKU ELEVMAPPE - SAKKYNDIG VURDERING AV BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING - SKOLEÅRET 2017/18 OG 2018/19 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
I TEK PLAN 2095 - DETALJREGULERING FOR VEA - 5/438 - KARMØY KOMMUNE - GNR.5, BNR.438 M.FL. - REGULERINGSPLAN SLETTAVIKVEGEN PÅ VEAVÅGEN - VARSEL OM OPPSTART (KOPIMOTTAKER) Rogaland Fylkeskommune Regionalplanavdelingen MAA05 16/01801-007 2017/03/09
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 1 F.O.M 21.12.16 T.O.M 21.12.16 Ina Bråstein RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/09
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - KANSELERING AV INNSTILLING Premiere Produkter AS TRS 16/04015-032 2017/03/09
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - ORIENTERING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Tomas Andersen Vedøy ALA04 17/00634-003 2017/03/09
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/397 BREV TIL IKKE MØTT PART Øyvind Oftedal ALA04 17/00634-004 2017/03/09