Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/04061-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING INN BMV 16/05006-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 141/21 - LITLASUND - RIVING AV FABRIKKBYGNING - 141/18 OG 141/21 - BEKYMRING VEDRØRENDE FARLIG BYGNING Nina Førland KMY 17/01011-001 2017/03/07
U SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - ANNONSE - OPPSTART AV PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 Karmøynytt / KK-nettside JST 17/00826-002 2017/03/07
U SEN PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - ANNONSE - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Karmøynytt / KK-nettside JST 17/00895-001 2017/03/07
U SEN PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURLØYPE SLETTEN/REVUR, VEAVÅGEN Veavågen Bygdautvalg JST 17/00895-002 2017/03/07
U SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - OPPSTART AV PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 Åkrehamn Vekst JST 17/00826-003 2017/03/07
U TEK PERSONALMAPPE - ARBEIDSBEKREFTELSE AEI04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK 32/66 - VIKRAVEGEN, VIKRA, NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 32/66 - TILLATELSE Fredrik Wareberg EDH 16/04888-006 2017/03/07
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00559-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00561-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - TILDELING AV UTLEIEBOLIG BMV 16/04788-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SKOLEBYTTE SWI 17/00563-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK 149/73 -STØLSMYRVEGEN, SPANNE - BRUKSENDRING TIL BOLIG/FASADEENDRING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/73 -STØLSMYRVEGEN, SPANNE - BRUKSENDRING TIL BOLIG/FASADEENDRING Andreas Blikra Kvamme KHM 17/00825-002 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING - ENDRING RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT MALO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT MALO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV MIDLETIDIG VIKARIAT MALO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT MALO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV VIKARIAT MALO Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK 68/296 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - INNGLASSERING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 68/296 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - INNGLASSERING AV TERRASSE Synnøve Johannessen KHM 17/00850-002 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - FORLENGELSE AV STILLING HFA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - PERSONALMELDING- ENDRING RLA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE SWI 17/00564-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 2/396 - SÆVIK - NYBYGG ENEBOLIG - TOMT 3 - 2/396 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS KMY 16/02487-014 2017/03/07
I TEK INNLANDSFISKE - VANNMILJØ - GJELDER TIDSPUNKT FOR TILLATELSE - GARNFISKE ETTER GJEDDE I HOLMAVATNET Karmøy jeger-, fisker,- og naturvernforening PCH01 13/01475-007 2017/03/07
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - RAPPORT RØRINSPEKSJON - 110MM ÅRVOLLVEGEN PROSJEKT 13/434 Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ETS 16/04343-019 2017/03/07
U TEK 149/465 - STØLSBAKKEN, SPANNE - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP - 149/465 - STØLSBAKKEN, SPANNE - RØRLEGGERMELDING: MIDLERTIDIG BRAKKERIGG - TILTAKSHAVER: SPANNATOPPEN UTVIKLINGSSELSKAP Risa AS MHV 17/00991-002 2017/03/07
I TEK INNKOMNE TV-RAPPORTER - TV-INSPEKSJON - FINKLAVEGEN KUM 2719 SAK 16/902 Ragn Sells As Avd Tankrenovasjon ETS 16/04343-020 2017/03/07
I TEK 88/56 - SØNDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 88/56 - SØNDRE VELDE - OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Øygarden Eiendom AS HAS 17/01019-001 2017/03/07
U TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Edb-Tjenester Norge Limited KMY 16/05034-011 2017/03/07
U TEK 89/14 - ØYGARDEN, SØNDRE VÅGE - NYBYGG FIREMANNSBOLIG - 89/14 - FERDIGATTEST Øygarden Eiendom AS JHE05 15/02898-021 2017/03/07
I TEK 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI - 86/164 - AVALDSNES - FYLLING I SJØ OG KAI Petter J. Rasmussen AS IGR 16/04139-003 2017/03/07
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1039 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 11/73 - MANNES - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Jørgen Mannes EDH 17/00871-003 2017/03/07
U TEK 57/508 - HAVNAFJELLET, SKUDENESHAVN - RIVING GARASJE, TILBYGG ENEBOLIG, TERRENGENDRING, NY MUR OG ENDRING I ADKOMST - 57/508 - IGANGSETTINGSTILLATELSE NR. 2 GRUNNARBEIDER Eskild Kvala AS KMY 14/02191-012 2017/03/07
I TEK 15/2456, 15/2457, 15/2458, 15/2459 - MYRDALVEGEN, ÅKRA - NYBYGG REKKEHUS M/4 BOLIGER - 15/1034 - BELIGGENHETSKONTROLL - STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 16/01585-012 2017/03/07
I TEK P50500 - VEA SYKEHJEM - BYGGETRINN II - KONTRAKT - A/V OG HØRSELSHJELP ETR Elektro og Telecom AS JHK 14/01402-202 2017/03/07
U TEK 57/487 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 57/487 - KLAGE - EIENDOMSSKATT Oddberg Reinlund JMJ03 15/01271-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/07
I TEK 61/131 - MIDTSTOKKE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 61/131 - MIDTSTOKKE - BEGJÆRING OM SEKSJONERING Trygve J. Sjøen Prosjekt AS HAS 17/01008-001 2017/03/07
I TEK 32/66 - VIKRAVEGEN, VIKRA, NYBYGG GARASJE - 32/66 - REVIDERT SITUASJONSKART Fredrik Wareberg EDH 16/04888-007 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT Annett Ansnes Hoel IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - NYTT VIKARIAT Jeanette Kleppe Nilsen IHA Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-126 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-127 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-128 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-129 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-130 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-131 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-132 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-133 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-134 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-135 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-136 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-137 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - TILBUD JBR04 16/05071-138 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE JBR04 16/05071-139 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-173 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-174 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER FREDHEIM BUFELLESSKAP - SØKNAD AGB 16/05072-175 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-179 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ÅKRA BU-OG BEH.HEIM - SØKNAD AGB 16/05073-180 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ARO07 16/05074-228 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ARO07 16/05074-229 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-230 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-231 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-232 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-233 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-234 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-235 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-236 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-237 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ARO07 16/05074-238 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR I HJEMMETJENESTEN NORD - SØKNAD ARO07 16/05074-239 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-112 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VASKERI - SØKNAD NFE 16/05075-113 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-110 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-111 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-112 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-113 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-114 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-115 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-116 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-117 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-118 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-119 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-120 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN KARMØY - BEKREFTELSE ARO07 16/05077-121 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-123 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-124 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED NORHEIM BBH - SØKNAD AGB 16/05078-125 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-195 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-196 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-197 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - BEKREFTELSE ARO07 16/05079-198 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-130 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-131 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, KOPERVIK - SØKNAD JBR04 16/05081-132 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-277 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-278 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - SØKNAD AGB 16/05082-279 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER -75% FAST - SØKNAD JBR04 17/00058-004 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-114 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, AVALDSNES - SØKNAD JBR04 16/05083-115 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, TORVESTAD - SØKNAD JBR04 16/05084-132 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - SØKNAD AGB 16/05085-188 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-124 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-125 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, NORHEIM - SØKNAD JBR04 16/05086-126 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR AVLASTNINGSAVDELINGEN - SØKNAD JBR04 16/05087-181 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - SØKNAD BLI01 16/05120-058 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-059 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-060 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-061 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2017 - BEKREFTELSE BLI01 16/05120-062 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-148 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-149 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-150 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-151 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-152 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-153 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 16/05121-154 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR I BARNEHAGE OG SOM MILJØARBEIDER PÅ SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 16/05121-155 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOKK- FERIEVIKAR - SØKNAD NFE 16/05099-029 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05101-162 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-150 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR KOPERVIK BU-OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 16/05102-151 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-127 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS OG PSYKISK HELSETENESTE. (ROP) - SØKNAD MSTA 16/05122-128 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM SOMMEREN 2017 - SØKNAD AGB 16/05133-152 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-190 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-191 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-192 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-193 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-194 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-195 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ARO07 16/05186-196 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - SØKNAD ARO07 16/05186-197 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-212 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-213 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-214 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-215 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-216 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-217 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-218 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-219 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-220 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-221 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-222 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-223 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-224 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-225 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-226 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-227 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-228 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-229 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-230 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-231 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-232 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-233 25 Offl §25 2017/03/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - BEKREFTELSE ARO07 16/05187-234 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-235 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DAGAVDELINGER FOR ELDRE - SØKNAD ARO07 16/05187-236 25 Offl §25 2017/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-143 25 Offl §25 2017/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-144 25 Offl §25 2017/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-145 25 Offl §25 2017/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-146 25 Offl §25 2017/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-147 25 Offl §25 2017/03/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR/SESONGARBEIDER VED TEKNISK ETAT - SØKNAD HASB 17/00132-148 25 Offl §25 2017/03/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - TILBUD HASB 17/00418-046 25 Offl §25 2017/03/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK ARBEIDSLEDER VEG - ARBEIDSAVTALE HASB 17/00418-047 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-108 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-109 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-110 25 Offl §25 2017/03/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING I BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG - INTERVJU BLI01 17/00422-111 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-130 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-131 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-132 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-133 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-134 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-135 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-136 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-137 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-138 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-139 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-140 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-141 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-142 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-143 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-144 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-145 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-146 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-147 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-148 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-149 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-150 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-151 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-152 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-153 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-154 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-155 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-156 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2017/18 - SØKNAD KHO 17/00571-157 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-014 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-015 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-016 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT- CA.90% VIKARIAT MED MULIGHET FOR FAST - SØKNAD JBR04 17/00750-017 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-016 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-017 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-018 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-019 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-020 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-021 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERE - VÅGEN LÆRINGSSENTER - SØKNAD BLI01 17/00751-022 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AUTORISERT SYKEPLEIER I NATTJENESTEN KARMØY. - SØKNAD ARO07 17/00752-004 25 Offl §25 2017/03/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK PERSONLIG ASSISTENT 69,64 % - SØKNAD JBR04 17/00753-005 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-024 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-025 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-026 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-027 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-028 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTSTILLING DIGITALISERING - SØKNAD MMW 17/00754-029 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-011 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-012 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-013 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-014 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-015 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR - 2 FASTE STILLINGER - SØKNAD BLI01 17/00755-016 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-020 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-021 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-022 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-023 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-024 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-025 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-026 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-027 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-028 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-029 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-030 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER TRYGGE BARN PÅ SKOLEVEG - SØKNAD BLI01 17/00756-031 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - SØKNAD MMW 17/00757-010 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - SØKNAD MMW 17/00757-011 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - SØKNAD MMW 17/00757-012 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - SØKNAD MMW 17/00757-013 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - SØKNAD MMW 17/00757-014 25 Offl §25 2017/03/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK YRKESHYGIENIKER - SØKNAD MMW 17/00757-015 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-008 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-009 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-010 25 Offl §25 2017/03/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRER 80 - 100 % VIKARIAT - SØKNAD BLI01 17/00930-011 25 Offl §25 2017/03/07
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 16/00980-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE - 4/450 - UTTALE TIL DISPENSASJONSSØKNAD PBL § 1-8 Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen GTH 16/02457-015 2017/03/07
U TEK 42/212 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1036 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 42/212 - TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM Skude Rør AS EDH 17/00269-005 2017/03/07
I TEK 13/438 - TVERRBEKKVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG BOLIG NR. 3 - 13/438 - KONTROLLRAPPORT OG KOORDINATER Edb-Tjenester Norge Limited GER01 16/01266-017 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.02.17 - T.O.M 13.02.18 Astrid Sjursen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 23.02.17 - T.O.M 28.02.18 Borgar Madssen Jacobsen JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 4.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.03.17 - T.O.M 28.02.18 Ida Susanne Kvilhaug JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SEN PERSONALMAPPE - EVALUERING AV GJENNOMFØRT TILTAK MED BRUK AV FOREBYGGINGS-OG TILRETTELEGGINGSTILSKUDD GLS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 17/00962-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 2.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 09.02.17 - T.O.M 09.02.18 Anne Bjelland Rønnevik JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 01.11.16 - T.O.M 31.10.17 JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SEN SKUDEHALLEN - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN - KONGESOMMER UKE 27 OG 28 Karmøy Frivilligsentral IOGT TVI 12/01376-181 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.02.17 - T.O.M 13.02.18 Charlotte Veim JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - JXKJE7 Sandskeivegen/Smalavegen velforening OFL 17/00010-177 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - T.O.M 14.12.18 Janne Fagervold JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 14.02.17 - T.O.M 14.02.18 Sunniva Blikshavn JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - EKDSWN Karmøy Darts Club OFL 17/00010-178 2017/03/07
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - (KOPIMOTTAKER) AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet JKV 15/02752-010 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 13.02.17 - T.O.M 13.02.18 Ingrid Lovise Medhaug JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SKU SFO - PÅMELDINGER/ENDRINGER/OPPSIGELSER - BEKREFTELSE PÅ PLASS I SFO Anita Nymann GKH01 12/02055-043 2017/03/07
I TEK 86/238 - AVALDSNES - TILBYGG BULKERTERMINAL - 86/234 OG 86/238 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet Vestlandet IGR 17/00260-009 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERSKREVET 1.TILKALLINGSAVTALE F.O.M 17.02.17 - T.O.M 17.02.18 Siv Elisabeth Risdal JEN05 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 38/18 - SYREVEGEN, SYRE - RIVING OG GJENOPPBYGGING AV NAUST - 38/18 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Alf Magne Thorshaug JHE05 13/01982-004 2017/03/07
I TEK 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM.17/1625-1628 - 47/18 - FLADABERG, VIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Tor Oskar Hellesland EDH 17/01009-001 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - S2EXVR Håland bedehus OFL 17/00010-179 2017/03/07
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 16/04439-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - CERM68 Karmøy Skytterlag OFL 17/00010-180 2017/03/07
I TEK 79/106 - TEIGEDALEN, VISNES - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 79/106 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sigrid Lovise Jakobsen Tveit KMY 16/03983-003 2017/03/07
I TEK 139/57 - HAUSKEVEGEN, HAUSKE, NYBYGG ADMINISTRASJONSBYGG,PARKERINGSPLASS - 139/57 - SITUASJONSKART MED VIST PARKERING Haugaland Zoo Bernt Kai Velde KIS 17/00590-007 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VD82QT Storesund velforening OFL 17/00010-181 2017/03/07
I TEK 61/51 - MIDTSTOKKE - RIVING OG NYBYGG BOLIG, TERRENGENDRING VED ADKOMST/PARKERING MED STØTTEMUR - 61/51 - MOTTATT MANGLER, REDEGJØRELSE VEDR. NABOMERKNAD, SITUASJONSKART, SNITTTEGNING OG SOLDIAGRAM I K Gabrielsen KHM 17/00664-005 2017/03/07
U TEK 122/190 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SVAR - 122/190 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Nils Inge Vikanes JMJ03 15/01726-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 855R2E Hinderaker & Visnes vel OFL 17/00010-182 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - F5NCM4 Kolnes Idrettslag OFL 17/00010-183 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QGGS8J Hinderaker & Visnes vel OFL 17/00010-184 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - EVTC8R Brekke velforening OFL 17/00010-185 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - D5GYP3 Blå Kors Ung Åkra OFL 17/00010-186 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 2J7FJ6 Hinderaker & Visnes vel OFL 17/00010-187 2017/03/07
U SEN 148/306, 148/618, 148/814, 148/834, 148/569, 148/528, 148/657 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MELDING 148/618. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING (148/306, 148/618, 148/814, 148/834, 148/569, 148/528, 148/657) Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/03256-004 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - K82M5B Salvøy velforening OFL 17/00010-188 2017/03/07
I TEK 106/92 - VARANESET, FOSNANESET. NYBYGG SJØBOD OG BRYGGE - 106/92 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Kompaniet AS JKV 11/02613-007 2017/03/07
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00412-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - FPVU77 Kolnes Idrettslag OFL 17/00010-189 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 4PREWK Neset ve og vel OFL 17/00010-190 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - F7AV8Q Pinsen OFL 17/00010-191 2017/03/07
U SEN 68/7 - INDRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/4935 - MELDING 68/446. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/4935 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00255-002 2017/03/07
I TEK 2/396 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TOMT 3 - TILTAKSHAVER: AANENSEN BYGGESAK 16/2487 - 2/396 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 16/2487 Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 16/02249-003 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - EZ7YFS Kopervik Idrettslag OFL 17/00010-192 2017/03/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE GKH01 16/03445-003 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SEN RAMMEAVTALE - BETONGPRODUKTER - RAMMEAVTALE - BETONGPRODUKTER Ølen Betong AS OEI 17/00306-002 2017/03/07
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING RBE08 17/00613-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 90/82 , 90/133 - SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER IDA MARIE S. NORDBERG - 90/82 , 90/133 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER ALA04 17/01012-001 26 Off.l.26 2017/03/07
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 17/00024-021 13 Offl.l.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SEN 119/230 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 16/2831 - MELDING 119/85. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 16/2831 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/03182-015 2017/03/07
U SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2017 - SVAR - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - VISNES KULTUR- OG AKTIVITETSHUS 24. MARS OG 19. MAI 2017 Knut Anders Bårdsen EVI1 16/05163-036 2017/03/07
I TEK 4/79 , 4/237 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ÅSA SUND V/ADVOKAT DIDRIK FERKINGSTAD - 4/79 , 4/237 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ALA04 17/01013-001 26 Off.l.26 2017/03/07
I TEK OVERVANNSPROBLEMER - OSNESVEGEN 34 - GJELDER OSNESVEGEN 34 - PROBLEMER MED VANN INN PÅ EIENDOM Silje Blåsternes Vedø TIB 17/01014-001 2017/03/07
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BEKREFTER AT HUN TAR IMOT UTLEIEBOLIG - AVTALEGIRO BMV 16/05006-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/05006-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 147/705 - MOKSHEIM - BEGJÆRING OM SEKSJONERING - 147/705 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/00573-003 2017/03/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE GKH01 17/00984-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 59/259 - NORDRE KOPERVIK - BEGJÆRING OM RESEKSJONERING - 59/259 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk Tinglysingen HAS 17/00773-003 2017/03/07
U TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - FLYTTEMELDING UT BMV 17/01015-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - HUSLEIEKONTRAKT BMV 17/00926-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 86/23 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 17/1027 - 86/23 - KRAV OM SAMMENSLÅING Karmøy Kommune Teknisk Etat EDH 17/00877-004 2017/03/07
I SEN MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1 - UTTALELSE I FORBINDELSE MED VARSEL OM MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - 88/255 Karmøyadvokatene DA JST 17/00628-002 2017/03/07
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - NY SØKNADSRUNDE FOR TILSKUDD TIL INTERNASJONALE IDRETTSARRANGEMENTER 2017 Rogaland Fylkeskommune CVA 12/00773-176 2017/03/07
I TEK 148/264 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARIE KOLSTØ/MUAMER SEHIC - 148/264 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - MARIE KOLSTØ/MUAMER SEHIC Aibel AS MHV 17/01017-001 2017/03/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 14/02151-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 118/11 - MYKLABUST - GJENOPPBYGGING AV NEDBRENT NAUST - 118/11 - SØKNAD OM ENDRING AV GITT TILLATELSE John Ingebrigtsen OHA 14/02587-025 2017/03/07
I SEN PERSONALMAPPE - AVTALE OM BRUK AV TJENESTETELEFON AKM02 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK BYGGESAK - NORSK HYDRO - SVAR - 98/31 - MELDING VEDR. GODKJENT TILTAK PÅ EIENDOM - RIVING AV BOLIGHUS Hydro Aluminium AS BFH 12/00546-030 2017/03/07
I TEK 13/304/0/3 + 4 - EIENDOMSSKATT - 13/304 - EIENDOMSSKATT - SPØRSMÅL VEDRØRENDE LOKAL TAKSERING 2017 TOKHEIM, ODD KÅRE Odd Kåre Tokheim MSA 17/01018-001 2017/03/07
U TEK 15/385 - ULOVLIG KLOAKKFORHOLD - RINGVEGEN 1 - 15/385 - SVAR - GJELDER AVLØPSFORHOLD PÅ EIENDOM Ara Prosjekt AS BAN01 17/00521-003 2017/03/07
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER 2012 - 2017 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE GKH01 12/03185-420 26 Off.l.26 2017/03/07
U TEK 15/385 - ULOVLIG KLOAKKFORHOLD - RINGVEGEN 1 - 15/385 - ULOVLIG KLOAKKFORHOLD - RINGVEGEN 1 - AVSLUTTING AV SAK Statens Vegvesen BAN01 17/00521-004 2017/03/07
I SKU TILSKUDD FESTIVALER 2017 - SØKNAD OM FESTIVALTILSKUDD - JUL PÅ VEA Vedavågen Bygdautvalg AHT01 17/00556-014 2017/03/07
I TEK 119/57 - MYKJE. RIVING OG GJENOPPBYGGING AV FRITIDSBOLIG - 119/57 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Nordbø og Seglem AS JKV 09/00467-013 2017/03/07
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - GENERELT - VEDRØRENDE AVKORTNING AV PRODUKSJONSTILSKUDD Birger Hausken LKS 12/00844-124 2017/03/07
I TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - SIGNERT AVTALE OM TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG RBE08 17/00934-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 65/1 - TINGLYST RETT TIL BÅTPLASS - 65/1 - VEDRØRENDE TINGLYST RETT TIL BÅTPLASS Lynx Advokatfirma DA SKM 17/00722-003 2017/03/07
U SEN 148/862 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/30 - MELDING 148/1025. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 17/30 Statens Kartverk Tinglysingen REK 17/00476-001 2017/03/07
U SEN PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 - - OPPSTART AV PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937 Knut Harald Sand JST 17/00826-004 2017/03/07
I TEK 33/66 - FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT A.T FJELL C/O MAGNUS FJELL - 33/66 - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT A.T FJELL - C/O MAGNUS FJELL Magnus Fjell ALS06 17/01021-001 2017/03/07
I TEK KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS SPAREBANKEN VEST - GJELDER ØKLANDHUS AS, DETS KONKURSBO - FERDIGSTILLELSE AV BJØRKEVEGEN Advokatfirmaet Responsa AS STNY 16/04236-005 2017/03/07
U SEN 133/7 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/1354 - MELDING 133/183. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 15/1354 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04348-004 2017/03/07
I TEK 148/1036 - NORHEIM - NYBYGG BENSINSTASJON MED TILHØRENDE ANLEGG - 148/947 - KOMMENTARER OG SPØRSMÅL VEDR. MOTTATT REFERAT Aas-Jakobsen v/Ida Næss Høvik IGR 17/00691-003 2017/03/07
U SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - INNSYN OG SLADDING Premiere Produkter AS TRS 16/04015-025 2017/03/07
U SEN 133/7 - FEØY - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 15/1354 - ERKLÆRING 133/7. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 15/1354 Statens Kartverk Tinglysingen REK 16/04348-005 2017/03/07
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 17/00252-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK JORDSKIFTE - SAKSNUMMER 1210-2012-0016 - DØLE - 113/3 - 1210-2012-0016 - DØLE BEKREFTELSE PÅ SLETTING AV JORDSKIFTE Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett ALA04 12/01676-002 2017/03/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01093-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK KLOAKK/KUM VED NORDALVEGEN, AUSTREIM - GJELDER GAMMEL HOVEDRØRLEDNING FOR KLOAKK OG DÅRLIG KUMLOKK NORDALVEGEN, AUSTREIM Leiv Andreas Austreid ETS 17/01022-001 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - 31% VIKARIAT SOM MILJØARBEIDER RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 16/52 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅKRA SPEIDERGRUPPE - 16/52 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ÅKRA SPEIDERGRUPPE Tindeland Rør AS MHV 17/01023-001 2017/03/07
U SEN INNFORDRING - FRA 10.11.16 - KRAV OM INNBETALING / VARSEL OM UTLEGG CEM01 16/04537-103 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK HELGANES MOTORSPORTSENTER - BER OM OPPRYDNING OG SIKRING - GJELDER BANE I TERRENG OG KJØRING PÅ EIENDOM 83/1 - HELGANES MOTORSPORTSENTER Roy M. Skeisvoll SKM 12/02181-028 2017/03/07
I TEK KLOAKKERING - RØYKSUND - REFUSJON AV UTGIFTER ETTER KRAV OM UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER Edi Kristine Eik-Nes ETS 12/00024-364 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 3YUXAC Tjøsvoll Vest velforening OFL 17/00010-193 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - MSZYKY Åkra Drill OFL 17/00010-194 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - JN6V3U Kopervik Idrettslag OFL 17/00010-195 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - NG2UZK Søre Langåker velforening OFL 17/00010-196 2017/03/07
U TEK 58/147 - HOVEDGATEN, KOPERVIK. INNSETTING AV VINDU OG VENTIL - 58/147, HOVEDGATEN, KOPERVIK. VEDR. MANGLENDE FERDIGATTEST. INNSETTING AV VINDU OG VENTIL. Birger Dahn Gausel BFH 12/03412-004 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - ZMACUT Vikingklubben Karmøy OFL 17/00010-197 2017/03/07
U TEK 11/73 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1039 - 11/73 - VEDR. DELINGSSØKNAD Jørgen Mannes EDH 17/00871-004 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VUAE8M Norheimskogen velforening Sør OFL 17/00010-198 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - E7C22F Tuastad Vormedal skolekorps OFL 17/00010-199 2017/03/07
U TEK 116/4 - KOLNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING STD: 16/4560 - 116/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL REKVIRENT STD: 16/4560 Carl Eilef Dankel ALA04 16/05129-006 2017/03/07
U TEK 107/25 - FOSNAVÅGEN, LINDØY,SØKNAD OM UTFYLLING I SJØ/ UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 107/25 - FOSNAVÅGEN, LINDØY - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD Håkonsen Bygg AS EDH 17/00471-007 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - EH45DY Karmøy Rideklubb OFL 17/00010-200 2017/03/07
I TEK 73/76 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - KARMØY KOMMUNE VAR-AVD. - 73/76 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - KARMØY KOMMUNE VAR-AVD. Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 16/03962-003 2017/03/07
I TEK 32/143 - VIKRA, NYBYGG ENEBOLIG - 32/143 - KONTROLLRAPPORT OG KOORDINATER HUSUTSETT Edb-Tjenester Norge Limited GER01 16/04520-005 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - E47FJZ Stiftelsen Åkra Blå Kors OFL 17/00010-201 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - F4QKK6 Stiftelsen Åkra Blå Kors OFL 17/00010-202 2017/03/07
I HSE PERSONALMAPPE - SØKNAD OM PERMISJON UTEN LØNN - AV HELSEMESSIGE ÅRSAKER AGB Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK 116/4 - KOLNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETING STD: 16/4560 - 116/4 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABOPARTER STD: 16/4560 Magne Olaf Øvrebø ALA04 16/05129-007 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QPVE6C Avaldsnes Sanitetsforening OFL 17/00010-203 2017/03/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 13/00277-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I HSE TILLEGGSSAK - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD MSTA Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2017/03/07
I TEK TAKSERING VERK OG BRUK 2017-2018 - SAK 218/17 - EIENDOMSSKATT - ANLEGG UNDER UTBYGGING Verditaksering Kjell Larsen AS MSA 17/01026-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QWVMNA Haugaland Oromo sosialkulturell forening OFL 17/00010-204 2017/03/07
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - VEA BARNEHAGE, 21.2.2017 Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-016 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - H6DIKV Lahammaren velforening OFL 17/00010-205 2017/03/07
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL TORVASTAD IL VOLLEYBALL GUTT 15 - NM 2017 Torvastad IL volleyball G15 KTV 12/00098-223 2017/03/07
U TEK PERSONALMAPPE - OPPHØR AV MIDLERTIDIG STILLINGSREDUKSJON DEN 01.04.2017 BNE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2017 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt IBR 17/00629-017 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - 100 % VIKARIAT VED STORESUND BHG. RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - EUG5QB Kopervik bridgeklubb OFL 17/00010-206 2017/03/07
I TEK TAKSERING VERK OG BRUK 2017-2018 - SAK 116/10 - EIENDOMSSKATT - ALMINNELIG NY HOVEDTAKSERING - TAKST AV UTEGLEMT OBJEKT Verditaksering Kjell Larsen AS MSA 17/01026-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - JQYGUC Nord-Karmøy Rideklubb OFL 17/00010-207 2017/03/07
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE TIL LADESTASJONER Storhall Karmøy AS KTV 12/00098-224 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - LØNN SOM AVDELINGSLEDER I 100% TOM 09.04.17 HGR Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - QHEMY4 Ådland søndagsskole OFL 17/00010-208 2017/03/07
I TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2017 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FRILUFTSANLEGG (KULTURMIDLER - 7PZCJG) Åkra Fjellag PCH01 17/00795-008 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - 2WXMKK Ådland bedehus OFL 17/00010-210 2017/03/07
U SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - SØKNAD OM SPONSORSTØTTE TIL DJ-GRUPPA HOURS Jan Robert Fosen KTV 12/00098-225 2017/03/07
U TEK STARTLÅN - TILSAGN - STARTLÅN TIL REFINANSIERING RBE08 17/00839-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK PERSONALMAPPE - UNDERTEGNET TAUSHETSERKLÆRING BNE 17/00907-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I TEK 148/983 - AUSTBØVEGEN, NORHEIM - BRUKSENDRING OG FASADEENDRING - 148/983 - (KOPIMOTTAKER) TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG Arbeidstilsynet Vestlandet JKV 15/02752-011 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 19.12.16 T.O.M 31.12.17 Fredrik Tungland RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK 42/212 - SØRHÅLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:17/1036 - 42/212 - VEDR. DELINGSSØKNAD Skude Rør AS EDH 17/00269-006 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 19.12.16 T.O.M 15.07.17 Jonas Gjerdevik RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - YSA375 Ådland bedehus OFL 17/00010-211 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 01.01.17 T.O.M 30.08.18 Alf Joakim Rusnes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - Z2QRBS Den evangelisk-lutherske frikirke Karmøy menighet OFL 17/00010-212 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 25.11.16 T.O.M 31.07.17 Aslaug Langåker RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - MMU8R4 Torvvika velforening OFL 17/00010-213 2017/03/07
I TEK STARTLÅN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 17/01029-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - YRTXTT Karmøy Røde Kors OFL 17/00010-214 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 13.01.17 T.O.M 31.07.17 Anne Terese Bunes RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - PSINRT Fosenøens Bedehus OFL 17/00010-215 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - VJYQ3Y Lillesund Osnes og Hauskevågen vel OFL 17/00010-216 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - ZMMVHQ Vest-Karmøy Yngre Lokalhistoriske Forening OFL 17/00010-217 2017/03/07
I TEK SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTREDNING OG PROSJEKTERING RBE08 17/01031-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - NGSY84 Lillesund Osnes og Hauskevågen vel OFL 17/00010-218 2017/03/07
I SKU SØKNAD OM KULTURMIDLER 2017 - SØKNAD OM KULTURMIDLER - KQSPPK Kopervik volleyballklubb OFL 17/00010-219 2017/03/07
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - BEKREFTER Å TA IMOT KOMMUNAL LEILIGHET - AVTALEGIRO BMV 16/04409-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK 3/669, STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG ENEBOLIG - 3/669 - RETUR AV SØKNAD Hereid Hus AS IGR 13/02679-006 2017/03/07
I TEK KOMMUNAL UTLEIEBOLIG - KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - SIGNERT HUSLEIEKONTRAKT BMV 16/04409-015 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK 143/2 - BYGDEUTVIKLINGSMIDLER NY DRIFTSBYGNING FOR MELKEPRODUKSJON - KOMMUNENS UTTALELSE: NY DRIFTSBYGNING FOR MELKEPRODUKSJON 143/2 - BYGDEUTVIKLINGSMIDLER Innovasjon Norge BJP01 17/00961-002 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 15.12.16 T.O.M 30.06.17 Trond Kaldheim RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 2 F.O.M 21.11.16 T.O.M 14.08.17 Kristin Olsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK 3/668, STEINARSKOGEN, ØSTHUS. NYBYGG ENEBOLIG - 3/668 - RETUR AV SØKNAD Hereidhus Hereid Hus AS IGR 13/02678-005 2017/03/07
I SEN RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 - SPØRSMÅL SOM GJELDER TILDELING AV KONTRAKT RAMMEAVTALE RENHOLDSMIDLER OG REKVISITA 2017 Kjosavik AS TRS 16/04015-026 2017/03/07
U SKU PERSONALMAPPE - SVAR - UNDERTEGNET TILKALLINGSAVTALE 3 F.O.M 02.01.17 T.O.M 31.07.17 Kristin Olsen RLE Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING 2012-2017 - MELDING OM POLITISK VEDTAK - SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL SALGSBEVILLING Kjøpmannshuset Norge AS EVI1 16/03911-012 2017/03/07
U TEK 113/3 - DØLE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING STD: 15/4706 - 113/3 - DØLE - AREALOVERFØRING DØLE - MANGELLISTE STD: 15/4706 Statens vegvesen, Region vest v/Ingunn Hauge ALA04 17/00285-002 2017/03/07
U HSE PERSONALMAPPE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT ARBEIDSTID JBR04 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U SEN PERSONALMAPPE - SØKNAD OM 50 % UFØREPENSJON FRA 07.06.17 TUS Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2017/03/07
U TEK 71/4 - BREKKE. DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 17/625 - 71/4 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING SKARE ESPEN ALA04 17/00845-001 2017/03/07
U SKU SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2012-2018 - SVAR - NY SØKNAD OM STØTTE TIL TOUR DES FJORDS 2017 Tour Des Fjords AS OFL 12/00098-226 2017/03/07
U TEK 64/427 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 64/427 VARSEL OM OPPMÅLINGSFORRETNING TANGEN KENNET K ALA04 17/00453-002 2017/03/07